Hà Tĩnh thanh tra, phát hiện sai phạm tại 816 tổ chức, cá nhân

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm, thanh tra các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 2.585 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm tại 816 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra 14,15 tỷ đồng.

Hà Tĩnh thanh tra, phát hiện sai phạm tại 816 tổ chức, cá nhân

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi ngân sách 3,35 tỷ đồng; xử phạt hành chính 615 trường hợp với số tiền 2,88 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh mới nhiều vụ việc phức tạp. Toàn tỉnh tiếp 1.994 lượt người, 38 đoàn đông người, tiếp nhận 1.391 đơn; đã giải quyết 110/158 vụ việc khiếu nại tố cáo (đạt tỷ lệ 69,6%).

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, các sở ngành, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố, điều tra 1 vụ/1 bị can về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast