Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch vừa được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành, cơ quan này sẽ tiến hành hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT tại 8 tỉnh trên cả nước, trong đó có Hà Tĩnh.

Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 người dân Hà Tĩnh

Cán bộ Trung tâm Hành chính công Thạch Hà hướng dẫn người dân về thủ tục cấp lại thẻ BHYT

Theo đó, tại một trong số 8 tỉnh được chọn (Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang), sẽ hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT, gồm: Người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên.

BHXH tỉnh lựa chọn, lập danh sách đối tượng khó khăn cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II Kế hoạch 1910/KH-BHXH ngày 5/6/2019 gửi về Trung tâm Truyền thông – BHXH Việt Nam.

Hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho khoảng 300 người dân Hà Tĩnh

Sau khi Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, lập danh sách đối tượng cần hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT và thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định, BHXH tỉnh có trách nhiệm in, cấp thẻ BHYT cho những đối tượng theo danh sách được thông báo; tổ chức trao tặng thẻ cho đối tượng theo hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện chủ trương này từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019.

Kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT được trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Ngoài 8 tỉnh, BHXH Việt Nam cũng chọn 4 bệnh viện Trung ương để thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng: Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và truyền máu Trung ương, Ung bướu Trung ương. Theo đó, tại mỗi bệnh viện sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cho khoảng 10 bệnh nhân (có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn kinh phí hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast