Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xác định học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đang tích cực đưa hoạt động này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả.

Ngày 3/4/2021, Đảng bộ xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) là 1 trong 9 Đảng bộ cấp xã đầu tiên của toàn tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

Đảng bộ xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) quán triệt nghị quyết Đại hội XIII từ đầu tháng 4/2021.

Ngoài sự tham dự của hơn 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ, hội nghị còn mở rộng thành phần đến các đồng chí là chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ.

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương Phan Thị Mỹ Dung trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương Phan Thị Mỹ Dung cho biết: “Tại hội nghị, những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được cung cấp đến các đảng viên.

Đặc biệt, cùng với chuyển tải các chuyên đề, hội nghị cũng dành thời gian nhằm liên hệ trực tiếp đến các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, thực hiện dân chủ cơ sở, học và làm theo gương Bác Hồ...”.

Tại Vũ Quang, không dừng lại ở việc quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII, tại hội nghị do Đảng bộ xã tổ chức, nhiều chi bộ thôn còn biến nội dung này trở thành buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu. Qua đó, từng bước cụ thể hóa nội dung Nghị quyết.

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

Bí thư Chi bộ thôn 6-7 xã Quang Thọ (Vũ Quang) Trần Văn Mừng lên kế hoạch chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề về đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Chi bộ thôn 6-7, xã Quang Thọ (Vũ Quang) Trần Văn Mừng chia sẻ: “Cấp ủy chúng tôi đã họp bàn các nội dung để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chuyên đề, dự kiến diễn ra vào 5/5 tới với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống”. Các đảng viên sẽ trực tiếp thảo luận nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Chi bộ và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trước hết là việc xây dựng khu dân cư mẫu và giải pháp phát triển đảng viên”.

Ở các tổ chức cơ sở Đảng khác trên địa bàn tỉnh, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cũng được tổ chức sôi nổi, nghiêm túc. Tại một số Đảng bộ như: Viễn thông Hà Tĩnh, Điện lực tỉnh (trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)..., việc quán triệt được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Nhiều địa phương còn mời các báo cáo viên cấp tỉnh về truyền đạt nội dung, qua đó tạo nên luồng sinh khí mới đến cán bộ, đảng viên.

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến ngày 16/4/2021.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tính đến ngày 29/4, toàn tỉnh đã có 407/637 đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành nội dung này với sự tham gia của gần 36.000 đại biểu. Trong đó có 4 đảng bộ cấp huyện (Vũ Quang, Can Lộc, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh) và Đảng ủy Quân sự tỉnh đã hoàn thành ở 100% chi bộ trực thuộc.

Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc về mặt thời gian, thành phần tham dự, tiến độ theo kế hoạch Tỉnh ủy đã đề ra; các hội nghị được chuẩn bị chu đáo, bài bản và lựa chọn báo cáo viên phù hợp.

Trong bối cảnh diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, các hội nghị được diễn ra đảm bảo các yếu tố phòng dịch như ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn...

Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Hà Tĩnh

Trước đó, từ cuối tháng 3/2021, hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức đã được Tỉnh ủy Hà Tĩnh nối đường truyền đến 17 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây chính là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Theo kế hoạch số 26-KH/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021 - 2025), yêu cầu tiến độ:

Đối với cấp cơ sở, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng (do cấp ủy cơ sở quyết định, khuyến khích mở rộng thêm thành phần khi điều kiện hội trường cho phép nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19) trong 1 ngày. Hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ cơ sở, trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trong tháng 5/2021.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast