Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên là một trong ba mũi đột phá chiến lược của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 18/12, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên”.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành cùng tham dự hội thảo.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Các đồng chí BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, phường, cơ quan, đơn vị trực thuộc và bí thư các chi bộ đã sinh hoạt điểm; nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của Huyện uỷ Kỳ Anh (cũ) tham dự hội thảo.

Đề dẫn hội thảo đã nêu rõ: Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng chính là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, trình độ đảng viên và là môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của chi bộ.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội thảo.

Nhận thức sâu sắc, đúng đắn vai trò của sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định: “Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên là một trong ba mũi đột phá chiến lược của thị xã trong nhiệm kỳ mới.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh báo cáo đề dẫn hội thảo

Quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về chế độ sinh hoạt chi bộ, từ tháng 8 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch số 01a-KH/ThU ngày 01/8/2020 về rà soát tình hình tổ chức Đảng, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư; thành lập tổ tham mưu xây dựng các chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo sinh hoạt điểm 3 kỳ (tháng 9,10,11) tại 26 chi bộ thuộc các loại hình tổ chức đảng; tổ chức rút kinh nghiệm tại chổ và hội nghị rút kinh nghiệm mở rộng.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Bí thư Chi bộ TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí Đinh Văn Biểu,tham luận chủ đề “Sinh hoạt chi ủy và việc lựa chọn nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ; việc phân công nhiệm vụ đảng viên; quản lý đảng viên theo quy định 213 hiện nay- thực trạng và kiến nghị đề xuất”.

Kết quả bước đầu đạt được đó là đã thực sự tạo được đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; nâng cao nhận thức cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ về vai trò, vị trí của sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên trong xây dựng Đảng ở cơ sở.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Đây cũng là đợt tập huấn chuyên sâu, chỉ tay bắt việc đối với bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên cũng như trang bị các kỹ năng cơ bản cần thiết trong điều hành sinh hoạt chi bộ của đồng chí bí thư chi bộ các loại hình chi bộ khác nhau.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Đồng chí Hồ Duy Trung, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh (cũ): “Sau hội thảo, cần xem xét ban hành thành nghị quyết, văn bản hướng dẫn, kết luận để tổ chức thực hiện...”

Với tinh thần phát huy dân chủ, tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ các nội dung: Thực trạng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên trên địa bàn TX; sinh hoạt chi ủy, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, phân công nhiệm vụ đảng viên và quản lý đảng viên; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên chi bộ; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII; nguồn phát triển đảng viên và hướng dẫn sinh hoạt tổ đảng trong các chi bộ; thành lập các chi bộ đảng trong các tổ chức đoàn thể...

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành: Cần chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên...

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để BTV Thị ủy Kỳ Anh nghiên cứu, xem xét ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng; các hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên sát hợp với từng loại hình chi bộ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt ở khối doanh nghiệp trên địa bàn TX Kỳ Anh; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy chi bộ; bám sát quy định, quy chế trong sinh hoạt chi bộ để thực hiện gắn với thi đua, khen thưởng; chọn người đứng đầu để thực hiện việc nêu gương ...

Kết luận hội thảo, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành nêu rõ: Tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu, BTV Thị ủy Kỳ Anh sẽ cụ thể hóa, tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn và hoàn thiện các nội dung chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2020-2025”.

Qua đó, tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã” trình BCH Đảng bộ thị xã cho ý kiến góp ý, ban hành.

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành kết luận tại hội thảo

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh đề nghị: BTV Thị ủy tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy tổ chức chức sinh hoạt điểm luân phiên giữa các chi bộ kể từ tháng 1/2021; sau khi Nghị quyết được ban hành, BTV Thị ủy giao Ban Tổ chức chủ trì phối hợp các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy tham mưu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.