Mời thầu: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân mời thầu: Gói thầu 01-XL: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Giá gói thầu: 1.377.971.000 đồng

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân

Địa chỉ: Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà TĩnhTên gói thầu: Gói thầu 01-XL: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 1.377.971.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng nhà giao dịch và chức năng xã?Kỳ?Xuân theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tên dự án: Nhà giao dịch và chức năng xã Kỳ Xuân

Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h, ngày 22/5/2017 đến trước 8h ngày 29/5/2017

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Việt Nam đồng)

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng

Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 29/5/2017

Thời điểm mở thầu: 9h, ngày 29/5/2017.

moi thau xay dung nha giao dich va chuc nang xa ky xuan

Chủ đề Mời thầu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast