Nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông

(Baohatinh.vn) - Thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, Sở TT&TT Hà Tĩnh đã chủ động, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các nội dung, kế hoạch, chiến lược về chuyển đổi số.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông

Chiều 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông cho toàn thể cán bộ thuộc sở.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đậu Tùng Lâm cho biết, thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, Sở TT&TT đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các nội dung, kế hoạch, chiến lược về chuyển đổi số.

Thời gian tới, Sở TT&TT xác định mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh...

Nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

“Với vai trò là cơ quan thường trực triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ở địa phương, đòi hỏi mỗi cán bộ Sở TT&TT trước hết phải nắm rõ các nội dung, chương trình chuyển đổi số để từ đó kịp thời tham mưu cho tỉnh cũng như tập huấn, hướng dẫn cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện chương trình chuyển đổi số đạt kết quả cao nhất” - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số ngành thông tin và truyền thông

Đại biểu tham gia buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo sở và cán bộ phòng chuyên môn đã phổ biến, làm rõ các nội dung về chuyển đổi số như: Chuyển đổi số là gì? Vì sao phải chuyển đổi số? Chủ thể chuyển đổi số; Trách nhiệm của mỗi nhóm chủ thể; Sự khác nhau giữa chuyển đổi số và ứng dụng CNTT? Chuyển đổi số là làm gì? Định hướng, chiến lược quốc gia/ tỉnh về chuyển đổi số? Lộ trình và kết quả của chuyển đổi số? Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Sở TT&TT trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số? Giải pháp thực hiện chuyển đổi số từ góc nhìn của Sở TT&TT.

Cũng tại buổi tập huấn, các cán bộ, chuyên viên của sở thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Sở TT&TT trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1 buổi.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast