(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân...

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2025, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 130 triệu đồng/ha

Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân...

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2025, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 130 triệu đồng/ha

Trang trại nông nghiệp sạch rộng 30ha của HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc – Hà Tĩnh)

Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, đến năm 2020 và những năm tiếp theo phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 90 triệu đồng/ha vào năm 2020 và trên 130 triệu đồng/ha vào năm 2025; cơ cấu các lĩnh vực lần lượt là: nông nghiệp 75%, thủy sản 15%, lâm nghiệp 10%.

Tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt trên 4%/năm; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương lần lượt đạt trên 20% và 10% vào năm 2020, đạt trên 35% và 20% vào năm 2025.

Đến năm 2020, thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%/năm, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giảm còn dưới 50%; đến cuối năm 2020 có 2 - 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt trên 70%, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỉnh nông thôn mới.

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2025, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 130 triệu đồng/ha

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ Israel của HTX sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân)

Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường; nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định trên 52%; tỷ lệ cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải bằng biogas hoặc các biện pháp sinh học đạt trên 80%.

Theo đó, tỉnh định hướng cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản phẩm bằng việc trên cơ sở rà soát lại đề án, kế hoạch sản xuất từng lĩnh vực, sản phẩm theo lợi thế của địa phương, vùng sinh thải và tín hiệu thị trường theo 3 cấp sản phẩm (quốc gia, tỉnh, vùng/miền); phát triển mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến và làng nghề nông thôn; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

Hà Tĩnh phấn đấu đến 2025, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 130 triệu đồng/ha

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải bằng biogas hoặc các biện pháp sinh học đạt trên 80%.

Cùng đó là cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng trên tinh thần khai thác tối đa tiềm năng, lợì thế của mỗi vùng và từng địa phương, vùng sinh thái, vùng tiểu khí hậu; tổ chức liên kết chặt chẽ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiện đại, công nghệ cao, đặc biệt là ở những vùng còn dư địa tăng trưởng lớn dọc ven biển và vùng đồi, rừng;

Tập trung chỉ đạo thực hiện, đưa Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đi vào chiều sâu, bền vững, nâng cao mức độ, chất lượng của tất cả các tiêu chí; xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn;

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị, ý thức văn hóa mới, văn minh trong cộng đồng nông thôn; ưu tiên mục tiêu “xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện nông thôn mới và tỉnh nông thôn mới có chiều sâu, bền vững.

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]