Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu đoàn giám sát có buổi làm việc với huyện Thạch Hà để nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Theo đánh giá, từ năm 2011 đến nay, huyện Thạch Hà đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung; vai trò các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể được tăng cường; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét; vai trò chủ thể của người dân ngày càng được khẳng định; kinh tế tiếp tục có nhiều bước phát triển và chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng; đời sống tinh thần được nâng lên; QP-AN được giữ vững...

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Ngô Văn Tân: Vấn đề tồn tại, hạn chế lớn nhất trong xây dựng NTM ở Thạch Hà là 5 xã (Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị) thuộc nhóm khó khăn nhất huyện do hệ lụy của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê...

Đặc biệt, 8 năm qua huyện Thạch Hà đã làm mới, nâng cấp cấp gần 981 km đường giao thông các loại; kiên cố hóa 718 km kênh mương thủy lợi; xây dựng mới 32 trạm biến áp và 147 km đường điện; xây dựng, nâng cấp 176 trường học; xây mới 26 trạm y tế xã; xây mới 16 nhà văn hóa xã, 112 nhà văn hóa thôn và sửa chữa 23 nhà văn hóa xã, 156 nhà văn hóa thôn; xây mới, nâng cấp 30 chợ đạt chuẩn, 140 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 4 siêu thị mini; xóa 1.931 nhà tạm, xây 1.991 nhà đạt chuẩn...

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Ngô Đình Long: Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục huy động tốt các nguồn lực, phát huy lợi thế của một huyện ven đô để đạt kết quả cao hơn nữa

Từ 2011 đến nay, huyện Thạch Hà đã đầu tư 5.300.758 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp được 1.310.984 triệu đồng; còn lại là từ ngân sách, doanh nghiệp tài trợ và lồng ghép các chương trình, dự án. Qua đó đã góp phần quan trọng để Thạch Hà hiện nay đạt được 479 tiêu chí, 14 xã đã về đích, 20 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng được 256 vườn mẫu. Đặc biệt, trong các xã về đích có 5 xã hoàn thành trước thời hạn từ 1-2 năm...

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của đoàn giám sát để chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tốt hơn...

Trong thời gian tới, Thạch Hà tiếp tục kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Toàn huyện phấn đấu huy động tốt các nguồn lực, có cách làm khoa học và phù hợp để đến năm 2020 tất cả các xã đều đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản trở thành huyện đạt chuẩn NTM, có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng năm 2018, Thạch Hà phấn đấu có thêm 8 xã về đích NTM và có thêm nhiều khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn...

Phát huy lợi thế huyện ven đô, xây dựng Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM vào 2020

Thực hiện chương trình giám sát, đoàn tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với các xã Thạch Liên, Thạch Tiến, Thạch Khê, Thạch Lạc (Trong ảnh: Đoàn tham quan Trường Mầm non xã Thạch Long)...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y lưu ý: Thạch Hà cần tập trung khắc phục khó khăn, nhất là đối với những xã vùng ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê để tạo được nhiều chuyển biến mới. Trong quá trình thực hiện, địa phương cần chú ý đến cách làm để kêu gọi nhân dân, nhà tài trợ cùng vào cuộc, huy động được tối đa nguồn lực, phát huy tốt các lợi thế...

Huyện phải phân loại các xã theo từng nhóm để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Khi thực hiện cần ưu tiên cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân...

Ngoài việc tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Thạch Hà chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát; các sở, ngành đánh giá chính xác và có sự quan tâm, tạo điều kiện để huyện triển khai xây dựng NTM đạt kết quả tốt hơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast