Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/6, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn.

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh dấu mốc quan trọng với việc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được hợp nhất từ Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh (1/2019).

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Hằng năm, tiếp nhận, tham mưu xử lý trên 46.000 văn bản đến; thẩm tra, soát xét, tham mưu ban hành trên 16.330 văn bản đi; lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị ĐBQH; tổ chức 272 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp trên 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết; tổ chức 10 đợt (187 cuộc) tiếp xúc cử tri trước các kỳ hợp HĐND tỉnh...

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Đảng bộ - Chánh Văn phòng Lê Minh Đạo thông qua dự thảo báo cáo chính trị

Tham mưu UBND tỉnh ban hành đồng bộ hệ thống các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định cá biệt; tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài ra, Đảng bộ cũng tích cực trong quá trình chỉ đạo, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh của tỉnh; trực tiếp hỗ trợ, đỡ đầu 8/9 xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ cũng lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh; hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên...

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xác định 3 nội dung trọng tâm: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 20% chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 60% đảng viên dược bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; kết nạp 3 - 5 đảng viên mới; trên 95% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 15% được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”...

Đại hội cũng tiến hành thảo luận, góp ý đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Phát huy vai trò tham mưu các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo HĐND - UBND tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ngay sau đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Đạo tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà tái đắc cử chức Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast