Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/5, Đảng ủy khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa X); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW (khóa XI) và quán triệt Chỉ thị 23- CT/TW (khóa XII).

phat huy vai tro trach nhiem nguoi dung dau trong thuc hien cac nghi quyet cua dang

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh; xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện trong 100% đảng viên, 95% đoàn viên từ cấp ủy đến cơ sở.

Hằng năm, Đảng ủy khối CCQ tỉnh đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng.

phat huy vai tro trach nhiem nguoi dung dau trong thuc hien cac nghi quyet cua dang

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ cách làm hay, phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trịnh thực hiện các nghị quyết.

Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức 38 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng với tổng số 2.767 đồng chí, 24 lớp bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới với tổng số 1.777 đồng chí; kết nạp đảng 1.965 đồng chí, trong đó 854 đảng viên là nữ, 1.518 là ĐVTN, 211 đảng viên là học sinh, sinh viên. Chất lượng đảng viên mới kết nạp tăng lên, đảng viên có trình độ đại học, trên đại học 1.346 đồng chí.

phat huy vai tro trach nhiem nguoi dung dau trong thuc hien cac nghi quyet cua dang

Bí thư Đảng bộ Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Người đứng đầu phải luôn cố gắng làm cho đảng viên tin tưởng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yên tâm cống hiến...

Trong 5 năm qua, Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) về công tác dân vận. Từ đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ được tăng cường; xây dựng và thực hiện phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, công tác hòa giải cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân…

phat huy vai tro trach nhiem nguoi dung dau trong thuc hien cac nghi quyet cua dang

Bí thư Đảng bộ Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Khi có chủ trương, đơn vị chúng tôi luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo đến tận chi bộ để triển khai thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW (khóa XII) với các mục tiêu: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ…

phat huy vai tro trach nhiem nguoi dung dau trong thuc hien cac nghi quyet cua dang

Bí thư Đảng ủy khối các CCQ tỉnh Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng đề nghị các tổ chức cở sở đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW khóa X; nghị quyết 25-NQ/TW khóa XII và Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung. Trong đó, trọng tâm là nội dung công tác xây dựng Đảng; đổi mới, sắp xếp tinh giản bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của công tác dân vận, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân…

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast