Chuyên gia y tế Nhật Bản đến làm việc tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ông Akamatsu Sho, tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV), là bác sỹ chuyên ngành về vật lý trị liệu được cử đến công tác tình nguyện tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh trong thời gian 2 năm (từ tháng 3/2017 đến 3/2019).
6d16xaa72xb7dex7023xca5axfef0x82f8x6d43xf4dfxX7xfee4x8c79x9472xaa6dxcabexea53xX5x92afxXax75f1x100e2xX1x8ac9xc710x941exb85exX3xd5d2xXdxX6xX3xX16xX3xXexbf4axX3xe415xX1x8a6cxXexX3xd353xf44axX18xX3xfe42xX21xX18xX3xX5xd9fax8be9xX3x818bxXdxc1ccxX4xX3xXexc39fxXdxX3xX28x8733x771bxaed1xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xb323xX3x7c33xX31xX3xXcxbf2fxX18xX1xX0xd463xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xc6d8xXaxX12xda24xX18xX1axX3xc1faxdb0bxX6xX32xX6xXexX7xX15xX3xab2dxX1x10103xf9c6xX3xXexede4xX18xX1xX3xX18xX1axX15xX16xX36xX18xX3xX34xXdxX17xX18xX3xX4cxf835xXbxX3xXex7fe9xX4xX3xX4cxX29xXdxX3xX18xX1axX78xX3axXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX18xX3x9cd8xb837x85daxX13xX3exc1c6xX79xX3xX5xX31xX3xa19exX91xX4xX3xX7xd6fbxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1axX31xX18xX1xX3xX34x9109xX3xX34xX25xXexX3xX5xe0f5xX3xXexa7fcxf81exX3xX5xXdxX36xX15xX3xX2cx85d9xX8dxX4xX3xX4x719axX3xX2cxX21xX18xX3xX4xb56dxX18xX1axX3xXexX91xX4xX3xXexX7cxX18xX1xX3xX18xX1axX15xX16xX36xX18xX3xXexX3axXdxX3xX28xX3exX3fxX40xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX3xXexXd1xX78xX18xX1axX3xXexX1xa40bxXdxX3xX1axXdxX6xX18xX3x79daxX3xX18x7d10xX32xX3xXa7xXexaec9xX3xXexX1xX91xX18xX1axX3x7f6cxX54xX125xab86xX2xa7b2xX3xX2cxX21xX18xX3xX135xX54xX125xX138xX2xb9e8xXacx10280xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX78xX18xXaxX12xX0xXdxX32xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX15xX16xX10xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX16xX3xXexX10xX3xX18xX1xX6xXexX3xXb2xX6xX18xX3xX66xX10xX18xX3xX5xX6xX32xX3xX34xXdxX10xX4xX3xXexX6xXdxX3xXb2xX34xX66xX6exX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX78xX3xX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxe034xXdxX66xXexX1xff1axacccxX1b9xX138xXbx72fbx9a42xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1b8xX135xb47cxX13axXbxX1bdxXaxX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX54xX54xXdxX147xXb2xX6xX78xX1xX6xXexXdxX18xX1xX147xX34xX18xX54xX18xX10xX1b3xX7xX54xX2xX13axX2xX13axX54xX13axX13axX66xX1b9xX138x80b8xXexX145xX125x7673xX125xX5xX138xX147xdac3xXbxX1axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX78xX18xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bdxXexb30cxX6xX5xXdxX1axX18xX1b8xX3xX200xX15xX7xXexXdxe966xX16xX1bexXaxX12xe5e0xe1c3xX18xX1xX3xX2cxX3axX78xX3xX28xX3exX3fxX40xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xX2cxd11dxX18xX3xXb2xX31xX3x9fa8xXdxX18xX6xX1axX6xX1b3xX6xX3xX268xX6xX18xXdxX6exX78xX3xX34xX31xX3xXb2xX91xX4xX3xX7xXb7xX3xX6dxX6exX6xX32xX6xXexX7xX15xX3xX76xX1xX78xX3xXa7xX91xX78xX3xX2cxX10xX18xXacxX147xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX78xX66xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX2cxX262xX79xX3xXb2xX91xX4xX3xX7xXb7xX3xX6dxX6exX6xX32xX6xXexX7xX15xX3xX76xX1xX78xX3xX7x6ef5xX3xX5xX31xX32xX3xX34xXdxX36xX4xX3xXexX3axXdxX3xX6exX1xX78xX6xX3x9e0exX1xd57cxX4xX3xX1xc26fxXdxX3xX4xX1x9b5cxX4xX3xX18xX128xX18xX1axX3xd16axX3xX3fxXe6xX18xX1axX3xX16xX3xXa7xX28xX3exX3fxX40xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xXacxX79xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2cxXdxXc7xX15xX3xXexXd1xXd2xX3xX4xX91xX4xX3xXb2xX36xX18xX1xX3xX5xXdxX36xXexX3xX66xX78xX3xXexX6xXdxX3xXb2xXdxX21xX18xX3xX32xX3axX4xX1xX3xX32xX91xX15xX3xX18xX23dxX78xX79xX3xXexX10xX78xX3xX4x9f20xX79xX3xX4xX2eaxX18xX1axX3xX6exX1x9510xXbxX3xX7xX6xX15xX3xX4xX1x7308xX18xX3xXexX1xXdaxX352xX18xX1axX147xX3xX23xX1axX78xX31xXdxX3xXd1xX6xX79xX3xXb2xX91xX4xX3xX7xXb7xX3xX6dxX6exX6xX32xX6xXexX7xX15xX3xX76xX1xX78xX3xX4x844bxX18xX3xX2cxX31xX78xX3xXexX3axX78xX79xX3xX1xXdaxX35cxX18xX1axX3xX66xc3c8xX18xX79xX3xX4xX1xX15xX16xc913xX18xX3xX1axXdxX6xX78xX3xX6exXb7xX3xXexX1xX15xX25xXexX3xX2cxXdxXc7xX15xX3xXexXd1xXd2xX3xX34xX25xXexX3xX5xXcexX3xXexXd1xXd2xX3xX5xXdxX36xX15xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX91xX4xX3xX16xX79xX3xXb2xX91xX4xX3xX7xXb7xX3xX28xX36xX18xX1xX3xX34xXdxX36xX18xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX3xX34xX31xX3xX4xX91xX4xX3xX4xX352xX3xX7xbe5dxX3xX16xX3xXexX21xX3xXexXd1xX17xX18xX3xX2cxXd2xX6xX3xXb2xX31xX18xX147xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX78xX66xX16xXaxX12xX28xX31xX3xX268xXdxX18xX6xX1axX6xX1b3xX6xX3xX268xX6xX18xXdxX6exX78xX79xX3xX4xX4axX3xX34xX365xX18xX3xX4xX6xX78xX3xX4xX365xXbxX3xX13xX1xXdaxX352xX18xX1axX3xXexXd1xX7cxX18xX1xX3xXcxX7cxX18xX1xX3xX18xX1axX15xX16xX36xX18xX3xX34xXdxX17xX18xX3xXa8x7143xX13xX6dxX3xX4xX1xX78xX3xXb2xXdxX21xXexX79xX3xX2cxb43bxX16xX3xX5xX31xX3xX32xa604xXexX3xXexXd1xX78xX18xX1axX3xX18xX1xb270xX18xX1axX3xX18xX48exXdxX3xX66xX15xX18xX1axX3xX4xX2e1xX3xXexX1xX3aaxX3xX1xX262xX6xX3xX4xX1xXdaxX352xX18xX1axX3xXexXd1xX7cxX18xX1xX3xX1xX8dxXbxX3xXexX91xX4xX3xX2dfxX1xX91xXexX3xXexXd1xXdxX3aaxX18xX3xX3exXdxX36xXexX3xX23xX6xX32xX3xX22axX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX18xX147xX3xXcxX1xX10xX78xX3xX16xX17xX15xX3xX4xfdc6xX15xX3xX4xd747xX6xX3xX13xX1x819fxX18xX1xX3xXbxX1xX4f4xX3xX3exXdxX36xXexX3xX23xX6xX32xX3xX34xX31xX3xXex74a2xX18xX1xX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX79xX3xX3exX128xX18xX3xXbxX1xX38fxX18xX1axX3xXa8xX478xX13xX6dxX3xX3exXdxX36xXexX3xX23xX6xX32xX3xX2cxX23dxX3xXexXdxX21xX18xX3xX1xX31xX18xX1xX3xXexX15xX16xX3aaxX18xX3xX4xX1xb138xX18xX3xX34xX31xX3xc058xX15xX16xX21xXexX3xX2cxXd2xX18xX1xX3xX4xXdfxX3xXe6xX18xX1axX3xX6dxX6exX6xX32xX6xXexX7xX15xX3xX76xX1xX78xX79xX3xXexX7cxX18xX1xX3xX18xX1axX15xX16xX36xX18xX3xX34xXdxX17xX18xX3xX4cxX8dxXbxX3xXexX91xX4xX3xX4cxX29xXdxX3xX18xX1axX78xX3axXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX18xX3xXa7xXa8xXa9xX13xX3exXacxX3xX2cxX21xX18xX3xX4xXe6xX18xX1axX3xXexX91xX4xX3xXexX7cxX18xX1xX3xX18xX1axX15xX16xX36xX18xX3xXexX3axXdxX3xX28xX3exX3fxX40xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX3xXexXd1xX78xX18xX1axX3xXexX1xX11dxXdxX3xX1axXdxX6xX18xX3xX125xX3xX18xX128xX32xX147xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX78xX66xX16xXaxX12xX69xX18xX1axX3xX4cxX2e5xX3xe223xX15xX6xX18xX1axX3xX268xXdxX18xX1xX3xX22axX3x861fxXdxX91xX32xX3xX2cxX4axX4xX3xX76xX40dxX3xX23xX1axX78xX3axXdxX3xX34xX2e1xX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX3xX4xX29xX32xX3xX352xX18xX3xX7xb0d5xX3xX1xX8dxXbxX3xXexX91xX4xX79xX3xX1xf3d6xX3xXexXd1xX8dxX3xX4xX4f4xX6xX3xX13xX352xX3xX54exX15xX6xX18xX3xX4cxX8dxXbxX3xXexX91xX4xX3xX607xX15xX4axX4xX3xXexX21xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX18xX3xXa7xXa8xX478xX13xX6dxXacxX3xXexXd1xX78xX18xX1axX3xXexX1xX11dxXdxX3xX1axXdxX6xX18xX3xX54exX15xX6xX3xX2cxX4axXdxX3xX34xX35cxXdxX3xXexX50exX18xX1xX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX147xX3xX3fxde00xX4xX3xXb2xXdxX36xXexX79xX3xX34xXdxX36xX4xX3xX4xXdfxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX3xXexXd1xX17xX18xX3xX5xX50xX18xX1xX3xX34xX639xX4xX3xX16xX3xXexX21xX3xX4xX262xX3xXcexX3xX18xX1axX1xX50xX6xX3xXd1xX365xXexX3xX54exX15xX6xX18xX3xXexXd1xX548xX18xX1axX79xX3xX1axX262xXbxX3xXbxX1xX4f0xX18xX3xX1xX645xX3xXexX8dxX3xX4xXe6xX18xX1axX3xXexX91xX4xX3xX4xX1xX128xX32xX3xX7xX262xX4xX3xX7xX2eaxX4xX3xX6exX1xd3c6xX10xX3xX4xX1xX78xX3xXb2xX31xX3xX4xX78xX18xX3xX18xX1xX487xX18xX3xX66xX487xX18xX3xXexXd1xX17xX18xX3xX2cxXd2xX6xX3xXb2xX31xX18xX3xXexX50exX18xX1xX3xX4cxX31xX3xXcxX50xX18xX1xX147xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX15xXexX1xX78xXd1xXaxX12xX28xX91xX3xXcxX487xX18xX0xX54xXbxX12
Bá Tân