Tập trung phát triển, tạo bước đột phá trên lĩnh vực KH&CN
(Baohatinh.vn) - Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, mặc dù đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà, song lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của Hà Tĩnh vẫn chưa có đột phá, còn thiếu nhưng chuyên gia giỏi, chuyên sâu...
da27xdebfx11e5ax16c66x11acax16df3x114cax1595bx11542xe68cx108cax127a3x15a18x12fb7xfc33x151d6xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxee2ex16cf9xfb25xXexX0xe432xXaxX17xX18xX19xXexX0x12a64x13e19xX19x10426xXexX0xXax160fbxX9x14cebxXdxX18x1587axX2fx10744x133a8x117d0xX5x12af8xXbxXdxX17xX32xXexX5x14942xX33xX9xXbx1208ax11babxddcdx16607xX9xX33xXaxf9d1xXbxX9xXbxX40xX35xfd60xX42x160c2xX9xXbxec6fxX24xX9xX23x14d78x127f9xX2cxX9x15e7cx15094xXbxX9xX33xXaxX47xX9xXbxX40xeef0xX42xX9xXdxe344xX42xXaxX9x106f0x122a1xX2cxX9x10f0bx100ebx16c09xX4xf745xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX71xX17xX18xX19xX32xXexX0xX35xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7xXax1511axX9xX4xXaxe5bcxX9xXbx15651xX2cxXaxX9x16d57x10238xX74xX2xX9xXbxe106xX42xXaxX9xeda2x12539xX42xX43xX9x1130fxX41x159a5xX2cxX9xfe67xX35xX42xXaxX4fxX9xXcxXabxX2cxX9xX19xf047xX9xX5ax12e64xX9xX2cxX95xX9xX42xXax13882xX42xX43xX9xX5axX95xX42xX43xX9xX43xX95xX33xX9x155f5xX41xX18xX42xX9xXbxX40xe585xX42xX43xX9xX6cx15081xX24xX9xX2fxX6dxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX5x169c6xe927xX71xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX42xXaxXe2xX4fxX9xX2fxX24xX42xX43xX9xXdxX68xX42xXaxX9xX6cxX6dxX2cxX9x1068fxXaxX24xX18xX9xXaxXddxX2cxX9xX6cxXe2xX9xX2cx160aaxX42xX43xX9xX42xX43xXax122b3xX9x146bbxX70xX71xX72xX4xX74x12a1cxX9xX2cxX99xX18xX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX9xX6cx12ed2xX42xX9xX2cxXaxX56xX18xX9xX2cxX95xX9xX5axX5bxXbxX9xX33xXaxX47xX4fxX9xX2cxfad2xX42xX9xXbxXaxX35x1538dxX41xX9xX42xXaxX56xX42xX43xX9xX2cxXaxX41xX26xX64xX42xX9xX43xX35xX18xX9xX43xX35x136b4xX35xX4fxX9xX2cxXaxX41xX26xX64xX42xX9xX2fx121f9xX41x11b18xX17bxX17bxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x150e7xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xde41xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40x11c46xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xed4fxX35xX19xXbxXaxX1a8x133ccxe287xX1c6xX33xX1a0xX1b0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a8x123b7xX1c6xX1c6xX33xX1a0xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a8xX1cxX1cxX35xX17bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX17bxX6cxX42xX1cxX42xX17xX1bfxX2fxX1cxX2ax153d4xX1c6xX2axX1cxf90exX1fexX19xf4b2xX2axX1fexX201x11614xX2axX1fexXbxX1faxX2axX1c5xX1faxXdxX1c6xX17bx14520xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX40xX35xX17xX42xX9xXbxX18xX24xX9xX23xX41xX24xX2cxX9xX19xX24xXbxX9xX33xXaxX18xX9xXbxX40xX17xX42xX9xXdxX35xX42xXaxX9xX6cxX41xX2cxX9xX111xXaxX9xX2cxX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a0xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xX1a8xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b0xX32xXexX7xXaxX95xX9xX4xXaxX99xX9xXbxX9cxX2cxXaxX9xXa0xXa1xX74xX2xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xXaaxXabxX42xX43xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXb4xX35xX42xXaxX9xX33xXaxX47xXbxX9xX23xX35xX4dxX41xX9xX2cxXaxXa6xX9xX5axX52xX24xX9xXaxX5bxX35xX9xX42xX43xXaxX9cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX47xXbxX9xX23xX35xX4dxX41xX9xX2cxXaxXa6xX9xX5axX52xX24xX9xXaxX5bxX35xX9xX42xX43xXaxX9cxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX111xXaxX18xX35xX9xX42xXaxX35xX125xXcxX9xX6cx11954xX9xX42xfc60xXcxX9x14380xX1c6xX2axX1faxX9xX2cxX99xX18xX9xX42xX43xXe2xX42xXaxX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX9xX2cxXaxX35x15139xX41xX9xX201xX1cxX2axX4fxX9xX7xXaxX95xX9xX4xXaxX99xX9xXbxX9cxX2cxXaxX9xXa0xXa1xX74xX2xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xXaaxXabxX42xX43xX9xXafxX41xXb1xX2cxX9xXb4xX35xX42xXaxX9xX43xXaxX35xX9xX42xXaxX3cxX42xX9xXbxXax17112xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXd6xX41xX18xX4fxX9xX42xX43xXe2xX42xXaxX9xX5axXc2xX9xX2cxX95xX9xX42xXaxXc9xX42xX43xX9xX5axX95xX42xX43xX9xX43xX95xX33xX9xXd6xX41xX18xX42xX9xXbxX40xXddxX42xX43xX9xX6cxXe2xX24xX9xX2fxX6dxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX5xX9xfd9bxX9xXf6xX71xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX42xXaxXe2xX17bxX9xXaaxXabxX2cxX9xX23xX35xX125xXbxX4fxX9x146dfx168edxX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX5axXc2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX56xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX1a0xX179xX26xX9xX19xX6dxX42xX43xX9xX5axX333xX9xX47xX42xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX125xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXaxXddxX2cxX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX9xX5axX157xX42xX9xX42xX310xXcxX9xX313xX1c6xX313xX201xX9xX6cxXe2xX9xX42xXaxXc9xX42xX43xX9xX42xX310xXcxX9xXbxX35xX157xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX1b0xX9xXbx149eaxX42xX43xX9xX111xX157xXbxX4fxX9xX5axX47xX42xXaxX9xX43xX35xX47xX9xXcxX11exX9xXax12d01xX42xXaxX9xXbxX40xX56xX36cxX42xX43xX9xXaxXddxX2cxX9xXcxX57xX35xX9xXb4xX74xX8xX74xX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xXbxX24xXe2xX42xX9xXbxXa6xX42xXaxX1b0xX9xX1a0xX47xX2cxX9xX5axX9cxX42xXaxX9xX42xX43xX41xX26xX64xX42xX9xX42xXaxX179xX42xX9xX43xX179xX26xX9xX23xX125xX42xXaxX9xX5axX52xX24xX9xX11exX42xX9xX2cxX44bxX9xX23xX11exX42xX43xX9xXbxX40xX64xX42xX9xXdx108abxX18xX9xX5xXaxX35xX64xX42xX9xX56xX41xX9xX1faxX9xX6cxX30dxX9xXf6xX41xX179xX42xX9xX42xX310xXcxX9xX313xX1c6xX2axX1fexX9xXbxX52xX35xX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX17bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX5xX41xX26xX9xX6cxX3cxX26xX4fxX9xX7xXaxX95xX9xX4xXaxX99xX9xXbxX9cxX2cxXaxX9xXa0xXa1xX74xX2xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX40x168fdxX42xX43xX4fxX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX9xX2cxXaxX56xX18xX9xX2cxX95xX9xX5axX5bxXbxX9xX33xXaxX47xX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX1b0xX9xX42xXaxX3cxX42xX9xXbxXax16863xX2cxX9xX2cxX99xX18xX9xXcxX5bxXbxX9xX2fxXb1xX9xX2cx16286xX33xX9xX99xX26xX9xX2cxXax1132exX42xXaxX9xXd6xX41xX26xX333xX42xX4fxX9xX2cxf691xX9xXd6xX41xX18xX42xX4fxX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX4fxX9xX2cxX47xX42xX9xX23xX5bxX4fxX9xX5ax10981xX42xX43xX9xX6cxX35xX64xX42xX9xX6cxX333xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX2cxXaxX56xX18xX9xX5axe45cxX26xX9xX5axX99xX1b0xX9xX2cxX47xX42xX9xX23xX5bxX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX2cxXaxX56xX18xX9xX5axX47xX33xX9xX553xX42xX43xX9xX26xX64xX41xX9xX2cxX5adxX41xX4fxX9xXbxXaxX35xX157xX41xX9xX2cxXaxX41xX26xX64xX42xX9xX43xX35xX18xX9xX43xX35xX16dxX35xX4fxX9xX2cxXaxX41xX26xX64xX42xX9xX2fxX179xX41xX1b0xX9xX5axX5adxX41xX9xXbxX56xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX2cxXaxX99xX9xX26xX157xX41xX9xXbx106e7xX9xX42xX43xX41x10032xX42xX9xX42xX43xX179xX42xX9xX2fxX47xX2cxXaxX9xX42xXaxXe2xX9xX42xX56xX57xX2cxX4fxX9xX111xX35xX42xXaxX9xX33xXaxX56axX9xX2fxX6dxX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xXaxXe2xX42xX43xX9xX42xX310xXcxX9xXbxXaxX562xX33xX1b0xX9xXbxX40xX461xX42xXaxX9xX5axX5bxX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX2cxX99xX18xX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX2cxX151xX42xX9xXaxX52xX42xX9xX2cxXaxX157x165ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a0xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xX1a8xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b0xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX1a8xX1c5xX1c6xX1c6xX33xX1a0xX1b0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a8xX1d2xX1c6xX1c6xX33xX1a0xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a8xX1cxX1cxX35xX17bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX17bxX6cxX42xX1cxX42xX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1faxX1c6xX2axX1cxX1fexX1fexX19xX201xX2axX1fexX201xX205xX2axX1fexXbxX1c5xX1fexX313x16166xXdxX2axX17bxX210xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX40xX35xX17xX42xX9xXbxX18xX24xX9xX23xX41xX24xX2cxX9xX19xX24xXbxX9xX33xXaxX18xX9xXbxX40xX17xX42xX9xXdxX35xX42xXaxX9xX6cxX41xX2cxX9xX111xXaxX9xX2cxX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a0xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xX1a8xX9xX210xX41xX2fxXbxX35x10b74xX26xX1b0xX32xXexf48axX35xX47xXcxX9xX5axXb1xX2cxX9xX3cdxX3cexX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xXaax143d8xX9xX70xXaxX24xX18xX9xXb4xX310xX42xX9xXbxXabxX42xX43xX9xX23xX522xX42xX43xX9xX111xXaxX17xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX47xX2cxX9xX5axX576xX42xX9xX6cxX9cxX9xX2cxX95xX9xXbxXaxXe2xX42xXaxX9xXbxX56axX2cxXaxX9xX1a0xX41xX562xXbxX9xX2fx1211fxX2cxX9xX42xX310xXcxX9xX313xX1c6xX2axX1fexX17bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX36cxX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxX57xX35xX4fxX9xX5axX333xX9xX42xX43xXaxX9cxX9xX3cdxX3cexX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX2cxX5adxX42xX9xX5axed56xX26xX9xXcxX52xX42xXaxX9xX2cxX11exX42xX43xX9xXbxX47xX2cxX9xXbxX41xX26xX64xX42xX9xXbxX40xX41xX26xX333xX42xX4fxX9xX42xX179xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX3cxX42xX9xXbxXaxX553xX2cxX4fxX9xXbxX40xX47xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xX125xXcxX4fxX9xXaxX35xX125xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xXdxXc2xX42xXaxX9xX5axX52xX24xX9xX2cxX99xX18xX9xX2cxX562xX33xX9xX99xX26xX9xX5axX595xX42xX43xX4fxX9xX2fxX6dxX9xX5axX35xX333xX41xX9xXaxXe2xX42xXaxX9xX2cxX99xX18xX9xX2cxXaxX56axX42xXaxX9xXd6xX41xX26xX333xX42xX9xX6cxXe2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX2cxX99xX18xX9xXbxX24xXe2xX42xX9xX1a0xXc2xX9xXaxX5bxX35xX9xX6cxX333xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX1b0xX9xXbxX310xX42xX43xX9xX2cxX56xX36cxX42xX43xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xXbxX47xX2cxX9xXbxX40xX41xX26xX333xX42xX9xXbxXaxX11exX42xX43xX9xX6cxX333xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX4fxX9xX5axXabxX2cxX9xX23xX35xX125xXbxX9xX5axX56xX18xX9xXbxXaxX11exX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX6cxX333xX9xX2cxX576xX9xX2fxX3cexX1b0xX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX111xXaxX18xX35xX9xXd6xX41xX26xX157xXbxX9xXdxX35xX125xXbxX4fxX9xX5axX624xX42xX43xX9xX23xX5bxX4fxX9xXaxX35xX125xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xX2cxX47xX2cxX9xX5axX333xX9xX47xX42xX4fxX9xX2cxXaxX56axX42xXaxX9xX2fxX47xX2cxXaxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX5axXc2xX9xX5axX56xfa80xX2cxX9xXbxXa6xX42xXaxX9xX23xX18xX42xX9xXaxXe2xX42xXaxX1b0xX9xXbxX35xX157xX33xX9xXbxX30dxX2cxX9xX5axX44bxX35xX9xXcxX57xX35xX4fxX9xX42xX179xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX125xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xXafx13bf7xX74xX74xX9xX6cxX333xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX17bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX74xX43xXe2xX42xXaxX9xX2cxX5adxX42xX9xX2cxXaxXa6xX9xX5axX52xX24xX9xXbxXaxX6dxX2cxX9xXaxX35xX125xX42xX9xX42xXaxX35xX125xXcxX9xX6cxX30dxX9xX42xX43xXaxX35xX64xX42xX9xX2cxX553xX41xX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX6cxXe2xX24xX9xX42xXaxXc9xX42xX43xX9xX6cxX562xX42xX9xX5axX333xX9xX2cxX562xX33xX9xXbxXaxX35xX157xXbxX9xX2cxX99xX18xX9xXbxXa6xX42xXaxX4fxX9xX2cxX95xX9xXbxX56axX42xXaxX9xX5axX5bxXbxX9xX33xXaxX47xX9xXbxX40xX64xX42xX9xX2cxX47xX2cxX9xXdxX68xX42xXaxX9xX6cxX6dxX2cxX4fxX9xX42xXaxX562xXbxX9xXdxXe2xX9xX42xX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX4fxX9xXbxXe2xX35xX9xX42xX43xX41xX26xX64xX42xX9xXcxX11exX35xX9xXbxX40xX56xX36cxX42xX43xX4fxX9xX26xX9xX19xX56xX97fxX2cxX1b0xX9xX2cxXaxX4bdxX9xXbxX40xXddxX42xX43xX9xX2fxX595xX42xX9xX1a0xX41xX562xXbxX9xX42xX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX9xXaxXc9xX41xX9xX2cxX576xX4fxX9xX19xX41xX9xX42xXaxX3cxX33xX9xX43xX35xXb1xX42xX43xX9xX2cxX179xX26xX9xX2cxX24xX42xX9xX43xX35xX47xX9xXbxX40xX9cxX9xX111xX35xX42xXaxX9xXbxX157xX9xX2cxX18xX24xX1b0xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX4fxX9xXbxXaxX9cxX9xXbxX40xX56xX36cxX42xX43xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xXdxXe2xXcxX9xX42xXaxX179xX42xX9xXbxXb1xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX6dxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xXbxX56xX576xX42xX43xX9xXdxX18xX35xX1b0xX9xXbxX35xX157xX33xX9xXbxX30dxX2cxX9xX2cxX595xX35xX9xX2cxX47xX2cxXaxX9xXbxXaxX99xX9xXbxX30dxX2cxX9xXaxXe2xX42xXaxX9xX2cxXaxX56axX42xXaxX4fxX9xXbxXaxX41xX9xXaxX4bdxXbxX9xX42xX43xX41xX624xX42xX9xX42xXaxX179xX42xX9xXdxX6dxX2cxX9xX2cxXaxX562xXbxX9xXdxX56xX97fxX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX686xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX1a0xX18xX42xXaxX42xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX42xX43xX31xX32xX1c6xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX42xX43xX31xX32xX201xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX40xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX74xX310xXcxX9xX313xX1c6xX2axX1fexX4fxX9xX42xX43xXe2xX42xXaxX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX71xXe2xX9xX5xX68xX42xXaxX9xX5axXc2xX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xX64xX42xX9xX2cxX553xX41xX4fxX9xX43xX35xX595xX35xX9xXd6xX41xX26xX157xXbxX9xX42xXaxXc9xX42xX43xX9xX6cxX562xX42xX9xX5axX333xX9xX2cxX562xX33xX9xX23xX47xX2cxXaxX9xX42xXaxX56xX1a8xX9xX2cxXaxXddxX42xX9xXbxX52xX24xX9xX43xX35xXb1xX42xX43xX9xX2cxX179xX26xX4fxX9xX2cxX24xX42xX9xXcxX57xX35xX9xX43xX35xX47xX9xXbxX40xX9cxX9xX111xX35xX42xXaxX9xXbxX157xX9xX2cxX18xX24xX1b0xX9xX553xX42xX43xX9xX19xX30dxX42xX43xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX125xX9xXcxX57xX35xX9xX33xXaxX151xX42xX43xX9xXbxX40xX61fxX9xX2cxX47xX2cxX9xXdxX24xX52xX35xX9xX23xX125xX42xXaxX9xX33xXaxX44bxX9xX23xX35xX157xX42xX9xXbxX40xX64xX42xX9xX2cxX179xX26xX9xX310xX42xX9xXd6xX41xX595xX9xX2cxX95xX9xXcxX4bdxX35xX4fxX9xX23xX595xX24xX9xXd6xX41xX595xX42xX4fxX9xX2cxXaxX157xX9xX23xX35xX157xX42xX9xX2fxX18xX41xX9xXbxXaxX41xX9xXaxX24xX52xX2cxXaxX1b0xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX125xX9xX23xX35xX24xX43xX18xX2fxX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX2cxXaxX310xX42xX9xX42xX41xX11exX35xX9xXdxX97fxX42xX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX686xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a0xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xX1a8xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b0xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bfxX35xX19xXbxXaxX1a8xX201xX201xX1c6xX33xX1a0xX1b0xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a8xX711xX1c5xX1fexX33xX1a0xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a8xX1cxX1cxX35xX17bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX17bxX6cxX42xX1cxX42xX17xX1bfxX2fxX1cxX2axX1faxX1c6xX2axX1cxX1fexX1fexX19xX201xX2axX1fexX201xX205xX2axX1fexXbxX711xX201xX1c5xX1c6xXdxX313xX17bxX210xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX40xX35xX17xX42xX9xXbxX18xX24xX9xX23xX41xX24xX2cxX9xX19xX24xXbxX9xX33xXaxX18xX9xXbxX40xX17xX42xX9xXdxX35xX42xXaxX9xX6cxX41xX2cxX9xX111xXaxX9xX2cxX42xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX41xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a0xXbxXf5xX18xXdxX35xX43xX42xX1a8xX9xX210xX41xX2fxXbxX35xX78cxX26xX1b0xX32xXexX3cdxX3cexX9xX70xX71xX72xX4xX74xX9xX6cxXe2xX9xXb4xX35xX125xX42xX9x14868xX18xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xX111xX35xX4dxXcxX9xXbxX40xX18xX9xXaxX35xX125xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX125xX9xXd6xX41xX595xX42xX9xXdx17331xX9xX19xX9cxX2cxXaxX9xXaxX52xX35xX9xXbxX40xX64xX42xX9xX2cxX179xX26xX9xX23xX56xX3cexX35xX9xX7xXaxX4bdxX2cxX9xX5xX40xX52xX2cxXaxX17bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa1xX24xX19xX26xX32xXexX74xX43xXe2xX42xXaxX9xX2cx1064axX42xX43xX9xX5axXc2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX56xX41xX4fxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX111xXaxX18xX35xX9xX2cxX95xX9xXaxX35xX125xX41xX9xXd6xX41xX595xX9xX2cxX47xX2cxX9xX5axX333xX9xX47xX42xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX125xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXaxXddxX2cxX17bxX9xX5xX35xX64xX41xX9xX23xX35xX4dxX41xX9xXdxXe2xX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xX42xX43xXaxX333xX9xXbxX40xX624xX42xX43xX9xX42xX562xXcxX1b0xX9xX2fx1068axX9xX19xX30dxX42xX43xX9xX33xXaxX179xX42xX9xX6cxX35xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX157xX9xX33xXaxX179xX42xX9xX23xX95xX42xX9xXaxX95xX18xX9xXaxXddxX2cxX4fxX9xXbxX61fxX42xX43xX9xX23xX56xX57xX2cxX9xX1a0xX179xX26xX9xX19xX6dxX42xX43xX9xX42xX333xX42xX9xX42xX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX9xX2fxX52xX2cxXaxX4fxX9xX23xX333xX42xX9xX6cxXc9xX42xX43xX1b0xX9xXaxX7a4xX9xXbxX40xX97fxX9xX23xX595xX24xX9xXaxX5bxX9xX42xXaxXc2xX42xX9xXaxX35xX125xX41xX9xXaxXe2xX42xX43xX9xXaxX95xX18xX4fxX9xX2fxX3cexX9xXaxXc9xX41xX9xX2cxX11exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX35xX125xX33xX4fxX9xXaxX7a4xX9xXbxX40xX97fxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXbxX40xX35xX4dxX42xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxX40xX56xX36cxX42xX43xX686xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX40xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16060xX41xXbxXaxX24xX40xX32xXexX0xX23xXexX5xX71xXa0xX9xX7xX71x12a70x155d5xX74xX791xX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
THU PHƯƠNG