Quân đội Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn với Mỹ ở Syria đã kết thúc
Lực lượng không quân Nga đóng ở Syria thông báo vào hôm 26/6 về việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ và Jordan ở tây nam Syria.
f746x17e31x1b0d0x1931dx1989cx195cbx1819ax119ffx1c18fxX7x1b811x12f20x150d8x1a5d9x19fa2x1451cxX5x14a65xXax18c9ax1bef0x17f24x14166x1b69exX3x1a8a0x18bb4xXdxX3x12c5ax16017xX6xX3xXexX14xf8dax17793xX16xX3x1bfcbx18a6dxX3xX5x18dcaxX16xX1xX3xX16xX1dx1376cxX16xX1dxX3xX26x1220axX16xX3x136c4x16abbxXdxX3x1717fx1848exX3x1041cxX3x17ed6xX22x11331xXdxX6xX3xX18x1b44bxX3x16d0cx16e68xXexX3xXexX1x1961bxX4xX0x174c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12bb5xX10xX6x18b98xXaxX12x11271x1a514xX4xX3xX5x13bf9x17d95xX16xX1dxX3xX4axX1x15c7cxX16xX1dxX3x15500xX14xX15xX16xX3xX1cxX1dxX6xX3xX18x1a9ebxX16xX1dxX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xXexX1xX74xX16xX1dxX3xX26x176f8x1a393xX3xX38x12cdexX96xX3xX1xX74x1683exX3x11f60x191dcxX53xXa1xX3xX38x11fa6xX3xX38xXdxX2axX4xX3xX4xX1x1ab0exX9exX3xX65x15c6fxXexX3xXexX1x108c2xX6xX3xXexX1xX14x182f8xX16xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX18x164b3xXexX3xX18xX6dxX6exX4xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX38xX99xX3x14f24xX96xX43xX65xX6xX16xX3xX3fxX3xXexX15xX22xX3xX16xX6xX9exX3xX41xX22xX43xXdxX6x121b6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152c0xX96xX65xX22xXaxX12xX68xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX16xX99xX22xX3xX18xX48xX3xX16xX23xX14xX3xX43xX6xX3xX4xX95xX4xX3xX38xXdxX3xXbxX1xXccxX9exX3xX4x1771exX6xX3xX4xX95xX4xX3xX5xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX16x1a81bxXdxX3xX65xXbexX22xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX96xX65xX22xXaxX12xX13xX14xX22xX4bxXexX3xX18x1884exX16xX1xX3xXexX43xX23xX16xX3x102e4xX14xXafxXexX3xX1xXdxX2axX16xX3xX38xX99xX96xX3xXexX1x15b22xXdxX3xX18xXdx112faxX9exX3xXcxX141xX16xX1dxX3xXexX1xX27xX16xX1dxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX104xX6xX7xX1xX6xX43xX3xX6xX5x15079x1997bxX7xX7xX6xX65xX3xX9exX3fxX3xX9exX19xXexX3xX4xX14xX19xX4xX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX9exX39xXdxX3xX16xX1x1c5dexX9exX3xXexX95xXdxX3xX4xX1xXdxX4bxX9exX3xX9exX19xXexX3xXexX43xX96xX16xX1dxX3xX16xX1xf8a7xX16xX1dxX3xX4axX1xX14xX3xX38xX69xX4xX3xX4xX14xX27xXdxX3xX4x11ad1xX16xX1dxX3xX26xX164xX3xXbxX1xXdxX4bxX16xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX4axXdxX182xX9exX3xX7xX96xX95xXexXf4xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX43xX1dxXdxX16x1648dxX3xXa0xXbxX16dxX3xX6xX14xXexX96x1a2d4xXaxX12xX0xXexX26xX96xX65xX22xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX65xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f23xX10xX16xXexX10xX43xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX10xX16xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX9exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX244xX10xX16xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax16eb8xXdxX65xXexX1xX220xX3xXa1xX2x1174exXbxX16dxX22axX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX220xX3x11aa1xX2x14721xXbxX16dxX22axXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX220xX53xX53xXdxXf4xX26xX6xX96xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf4xX38xX16xX53xX16xX10xX27bxX7xX53xX2x1c4c3xXa0xXa1xX53xX2xX293xX2baxX65x1acf9xX2xX293xX2c2x16435xXa0xX284xXexXa1xX2c2xX2baxX2baxX5xX2c6xX19fxX4xX6xX16xX19fxX4xX14xX19fxX4axX1xX96xX16xX1dxX19fxX78xX14xX6xX16xX19fxX9exX22xXf4x1a69dxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX14xX22xX23xX16xX3xX26xX27xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX18xX48xX3xX4axX4bxXexX3xXexX1xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX43xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX6xXbxXexXdxX96xX16xXaxX12xX41xX15xX16xX3xX26xX6xX22xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX7xX69xX3xXexXccxXdxX3xX4x16eb1xX16xX3xX4xXb3xX3xX62xX9exX10xX22xX9exXdxX9exXf4xX3x12fc8xX16xX1xX220xX3x18302xXcxXf4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX43xX12xX0xX53xXexX26xX96xX65xX22xX12xX0xX53xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX96xX65xX22xXaxX12xX244xX372xX16xX3xX4xXb3xX3xX62xX9exX10xX22xX9exXdxX9ex17316xX3xX9exX19xXexX3xX7xX15xX16xX3xX26xX6xX22xX3xX16xX1c1xX9exX3xX3fxX3xXex19952xX16xX1xX3xX68xX6xXexX4axXdxX6xX3c6xX3xX5xX99xX3xX9exX19xXexX3xXexX43xX96xX16xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX4x1a82fxX3xX7xX3fxX3xX78xX14xX15xX16xX3xX7xX69xX3xX9exX99xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX1xX14xX23xX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xXf4xX3xX244xX3f9xX3xX7xX3fxX3xX4x19a9exX16xX3xX5xXccxXdxX3xX5xX99xX3xX4xX372xX16xX3xX4xXb3xX3xX1xfd74xXdxX3xX78xX14xX15xX16xX3xX16xX1c1xX9exX3xX4xX95xX4xX1xX3xX18xX82xX3xX4axX1xX96xX434xX16xX1dxX3xXa1xX284xX4axX9exX3c6xX3xX3fxX3xXcxX6xX43xXexX96xX14xX7xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX96xX65xX22xXaxX12xX244xX95xX4xX3xX4xX1xXdxX4bxX16xX3xX18xXafxX14xX3xX4xX3f9xX3xX4xX12fxX6xX3xX1cxX1dxX6xX3xX18xX6dxX6exX4xX3xX4xX1xX96xX3xX5xX99xX3xX18xX48xX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX4xX95xX4xX3xX9ex16d16xX4xX3xXexXdxX23xX14xX3xX3fxX3xXexX3dbxX16xX1xX3x14bd9xX6xX43xX6xX6xX3xX38xX99xX96xX3xX16xX1dxX99xX22xX3xXa0xX284xX53xXa1xXf4xX3xX4b9xX6xX43xX6xX6xX3xX16xX1c1xX9exX3xXexX43xX96xX16xX1dxX3xX4axX1xX14xX3xX38xX69xX4xX3xX9exX99xX3xX38xX99xX96xX3xX16xX372xX9exX3xXa0xX293xX2x188c1xX3xX1cxX1dxX6xX3c6xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX38xX99xX3xX4xX95xX4xX3xX16xX1xX82xX9exX3xXbxX1xXdxX4bxX16xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX18xX48xX3xX16xX1xXafxXexX3xXexX43x11c3bxX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xXexXccxXdxX3xX18xX82xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX96xX65xX22xXaxX12x170cax1b0b0xX23xX16xX1xX3xXcxX43xX14xX16xX1dxX3xX6dxX3f9xX16xX1dxX3xX4xX12fxX6xX3xX244xX372xX16xX3xX4xXb3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX69xX3xX62xX9exX10xX22xX9exXdxX9ex16d9dxX3xX38xXdxX4bxXexX3xXexX43xX23xX16xX3xX9exXccxX16xX1dxX3xX16dxX48xX3xX1xX19xXdxX3x1865bxX6xX4xX10xX26xX96xX96xX4axX3xX16xX1xX6dxX3xX7xX6xX14xX220xX3xX54ax1857dxXdxX2axX4xX3xX4xX1xXafxX9exX3xX65xXb3xXexX3xXexX1xX17dxXdxX3xX4ax1719exX3xX1dxXdxX434xX9exX3xX4xX372xX16xX1dxX3xXexX1x148c9xX16xX1dxX3xX3fxX3xX9exXdxXa6xX16xX3xX16xX6xX9exX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX4xX82xX3xXexX1xX182xX3xX18xX6dxX6exX4xX3xX16dxX95xX4xX3xX16xX1xXbexX16xX3xX7xX6xX14xX3xX4axX1xXdxX3xXexX1xXb8xX6xX3xXexX1xX14xXbexX16xX3xX16xX99xX22xX3xX26xX164xX3xX38xXdxX3xXbxX1xXccxX9exX3xX26xX3fxXdxX3xX4xX95xX4xX3xX16xX1xX82xX9exX3xX4xX69xX4xX3xX18xX96xX6xX16xX3xX38xX99xX3xX4xX95xX4xX3xX16xX1xX82xX9exX3xX38x15e60xX3xXexX43xX6xX16xX1dxX3xX26xXafxXexX3xX1xX6exXbxX3xXbxX1xX95xXbxX3xX18xX6xX16xX1dxX3xX1xX96xXccxXexX3xX18xX19xX16xX1dxX3xX4xX1xX27xX16xX1dxX3xX5xXccxXdxX3xX4xX95xX4xX3xX5xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX4xX12fxX6xX3xX4xX1xX522xX16xX1xX3xXbxX1xX12fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3c6xX3xXexX43xX96xX16xX1dxX3xX4axX1xXdxX3xXexX1xXb8xX6xX3xXexX1xX14xXbexX16xX3xX38x18465xX16xX3xX4xX422xX16xX3xX1xXdxX2axX14xX3xX5xX69xX4xX3xX3fxX3xXexX3dbxX16xX1xX3x13fafxX65xX5xXdxX26xX575xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX96xX65xX22xXaxX12xXcxX43xX96xX16xX1dxX3xX9exX19xXexX3xXexX1xX74xX16xX1dxX3xX26xX95xX96xX3xX7xX6xX14xX3xX18xX82xX3c6xX3xX4xX372xX16xX3xX4xXb3xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX78xX14xX15xX16xX3xX16xX99xX22xX3xX4xX631xX16xX1dxX3xXbxX1xX12fxX3xX16xX1xXbexX16xX3xX4xX95xX4xX3xXexX1xX74xX16xX1dxX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX96xX3xX43xX1c1xX16xX1dxX3xX4xX82xX3xXexX1xX6dxX3f9xX16xX1dxX3xX38xX96xX16xX1dxX3xX65xX15xX16xX3xXexX1xX6dxX17dxX16xX1dxXf4xX3xX62x111faxX3xX4axX1xX5c2xX16xX1dxX3xX18xX164xX16xX1xX220xX3xX54axX244xX95xX4xX3xX96xX6xX16xX1xX3xXexXccxX4xX3xX4xX3f9xX3xX1cxX1dxX6xX3xX1xX96xX99xX16xX3xXexX96xX99xX16xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX16xX1xX35xX9exX3xX38xX99xX96xX3xX4xX95xX4xX3xX9exX4aaxX4xX3xXexXdxX23xX14xX3xX65xX15xX16xX3xX7xX69xXf4xX3xX41xXb3xX3xX9exX2axX16xX1xX3xX4xX12fxX6xX3xX4xX1xX50xX16xX1dxX3xXexX74xXdxX3xX4xX1xX3dbxX3xX1dxXdxX39xXdxX3xX1xXccxX16xX3xX38xX99xX96xX3xX38xXdxX2axX4xX3xXexXdxX23xX14xX3xX65xXdxX2axXexX3xX4xX95xX4xX3xX4xX372xX16xX3xX4xXb3xX3xX4axX1xX12fxX16xX1dxX3xX26xX27xX3xXexX1xX14xX19xX4xX3xX38xXa6xX3xX5xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX3cx17257xXexX3xXexX43xXbexX16xX3xX1cxX14xX7xX43xX6xX3xX38xX99xX3xX6afxX41xX3xX16xX1xX1c1xX9exX3xX1x13487xX3xXexX43xX6exX3xX4xX1xX96xX3xX4xX95xX4xX3xX18xX3f9xX16xX3xX38xX164xX3xX5xX4aaxX4xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX575xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX43xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19fxXexX1xX14xX9exX26xX19fxX6xX16xX65xX19fxX7xX6xXbxX96xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX6xX3xX5x13942xX16xX3xX18xX87axX14xX3xXexXdxX23xX16xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX4axX522xX4xX1xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX4axX182xX3xXexX30xX3xX7xX6xX14xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX16xX372xX9exX3xXa0xX293xX2xX4f4xXaxX3xX1xX43xX10x106e2xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX9exX19fxX16xX96xX16xX1dxX53xX16xX1dxX6xX19fxX5xX6xX16xX19fxX65xX6xX14xX19fxXexXdxX10xX16xX19fxX4axX1xX96xX16xX1dxX19fxX4axXdxX4xX1xX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX19fxX4axX10xX19fxXexX14xX19fxX7xX6xX14xX19fxX5xX10xX16xX1xX19fxX16xX1dxX14xX16xX1dxX19fxX26xX6xX16xX19fxX16xX6xX9exX19fxXa0xX293xX2xX4f4xX53xX2xX284xXa1xX2c6xXa0xX2xXf4xX1xXexX9exXaxX12xX0xXdxX9exX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX53xX9exX10xX65xXdxX6xX53xX2xXa0xX293xX53xX16xX10xX27bxX7xX53xX2xX2baxXa0xX284xX53xX2xX293xX2baxX65xX293xX2xX293xX284xX2c6xX284xX4f4xXexX2c2xX2baxXa0xX5xX4f4xX19fxXexXexX16dxX38xX16xX19fxXa0xX291xX293xXa1xX19fxX65xX6xX43xX6xX6xXf4xX2e6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX14xX22xX23xX16xX3xX26xX27xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX18xX48xX3xX4axX4bxXexX3xXexX1xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX38xX12xX0xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX6xX3xX5xX87axX16xX3xX18xX87axX14xX3xXexXdxX23xX16xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX4axX522xX4xX1xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX4axX182xX3xXexX30xX3xX7xX6xX14xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX16xX372xX9exX3xXa0xX293xX2xX4f4xXaxX3xX1xX43xX10xX8bdxX9xXaxX53xX65xXdxX10xX9exX19fxX16xX96xX16xX1dxX53xX16xX1dxX6xX19fxX5xX6xX16xX19fxX65xX6xX14xX19fxXexXdxX10xX16xX19fxX4axX1xX96xX16xX1dxX19fxX4axXdxX4xX1xX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX19fxX4axX10xX19fxXexX14xX19fxX7xX6xX14xX19fxX5xX10xX16xX1xX19fxX16xX1dxX14xX16xX1dxX19fxX26xX6xX16xX19fxX16xX6xX9exX19fxXa0xX293xX2xX4f4xX53xX2xX284xXa1xX2c6xXa0xX2xXf4xX1xXexX9exXaxX12xX1cxX1dxX6xX3xX5xX87axX16xX3xX18xX87axX14xX3xXexXdxX23xX16xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX4axX522xX4xX1xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX4axX182xX3xXexX30xX3xX7xX6xX14xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX16xX372xX9exX3xXa0xX293xX2xX4f4xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX1cxX1dxX99xX22xX3xXa0xX2c2xX53xXa1xX3c6xX3xX1cxX1dxX6xX3xX18xX48xX3xXexXdxX4bxX16xX3xX1xX99xX16xX1xX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX4axX522xX4xX1xX3xX4xX95xX4xX3xX4axX1xX14xX3xX38xX69xX4xX3xX65xX96xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX16xX141xXdxX3xX65xXbexX22xX3xX4axXdxX182xX9exX3xX7xX96xX95xXexX3xX3fxX3xX9exXdxXa6xX16xX3xX1cxX6xX9exX3xX41xX22xX43xXdxX6xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX38xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX3xX16xX82xXdxX3xX26xX164xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX26xX1c1xX16xX1dxX3xX38xX631xX3xX4axX1xX522xX3xX18xXdxX2axX16xX3xXex15bf4xX3xXexXccxXdxX3xX41xX22xX43xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xX8bdxX9xXaxX53xX38xX14xX19fxX4axX1xXdxX53xX9exX22xX19fxX16xX96xXdxX19fxX26xXdxX19fxX16xX1dxX6xX19fxXexX6xX16xX19fxX4xX96xX16xX1dxX19fxX26xX6xX16xX1dxX19fxX38xX14xX19fxX4axX1xXdxX19fxX65xXdxX10xX16xX19fxXexX14xX19fxXexX6xXdxX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX53xX2xX284xX2c2xX291xX2c2xX2baxXf4xX1xXexX9exXaxX12xX0xXdxX9exX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX53xX9exX10xX65xXdxX6xX53xX2xXa0xX293xX53xX16xX10xX27bxX7xX53xX2xX2baxX2xX4f4xX53xX2xX293xXa0xX65xX291xX2xXa0xXa0xX2xX2xX4f4xXexX2c2xX2xX291xXa1xX5xX293xXf4xX2e6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX14xX22xX23xX16xX3xX26xX27xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX18xX48xX3xX4axX4bxXexX3xXexX1xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX38xX12xX0xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX3dxX3xX16xX82xXdxX3xX26xX164xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX26xX1c1xX16xX1dxX3xX38xX631xX3xX4axX1xX522xX3xX18xXdxX2axX16xX3xXexXb6fxX3xXexXccxXdxX3xX41xX22xX43xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xX8bdxX9xXaxX53xX38xX14xX19fxX4axX1xXdxX53xX9exX22xX19fxX16xX96xXdxX19fxX26xXdxX19fxX16xX1dxX6xX19fxXexX6xX16xX19fxX4xX96xX16xX1dxX19fxX26xX6xX16xX1dxX19fxX38xX14xX19fxX4axX1xXdxX19fxX65xXdxX10xX16xX19fxXexX14xX19fxXexX6xXdxX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX53xX2xX284xX2c2xX291xX2c2xX2baxXf4xX1xXexX9exXaxX12xX3cxX3dxX3xX16xX82xXdxX3xX26xX164xX3xX1cxX1dxX6xX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX26xX1c1xX16xX1dxX3xX38xX631xX3xX4axX1xX522xX3xX18xXdxX2axX16xX3xXexXb6fxX3xXexXccxXdxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX3cxX19xXexX3xX38xX164xX3xXexX6dxX39xX16xX1dxX3xX4xXafxXbxX3xX4xX6xX96xX3xX4xX12fxX6xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX3cxX3dxX3xX18xX48xX3xX4xX95xX96xX3xX26xX14xX19xX4xX3xX3cxX96xX7xX4xX96xX27bxX3xX38xX99xX3xX4b9xX6xX9exX6xX7xX4xX14xX7xX3xX65xX6dxX17dxX16xX1dxX3xX16xX1xX6dxX3xX18xX6xX16xX1dxX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX5xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX4xX12fxX6xX3x10699xX6xX7xX1xXdxX16xX1dxXexX96xX16xX3xX18xX82xX16xX1dxX3xX78xX14xX15xX16xX3xXexXccxXdxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX9exX807xXdxX3xX16xX1dxX99xX22xX3xX26xX1c1xX16xX1dxX3xX4xX95xX4xX3xX1xX2axX3xXexX1xX27xX16xX1dxX3xX38xX631xX3xX4axX1xX522xX3xX18xXdxX2axX16xX3xXexXb6fxXf4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX38xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xXb3xX4xX3xX9exXccxX16xX1xX3xX18xX95xX16xX1dxX3xX1dxX17dxX9exX3xX4xX12fxX6xX3xX9exXccxX16xX1dxX3xX5xX6dxX39xXdxX3xXbxX1xX422xX16xX1dxX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX41xX22xX43xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xX8bdxX9xXaxX53xX78xX14xX96xX4xX19fxXbxX1xX96xX16xX1dxX19fxX6xX16xX19fxX16xXdxX16xX1xX53xX7xX14xX4xX19fxX9exX6xX16xX1xX19fxX65xX6xX16xX1dxX19fxX1dxX96xX9exX19fxX4xX14xX6xX19fxX9exX6xX16xX1dxX19fxX5xX14xX96xXdxX19fxXbxX1xX96xX16xX1dxX19fxX4axX1xX96xX16xX1dxX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX53xX2xX284xXa0xX4f4xX2c2xX2xXf4xX1xXexX9exXaxX12xX0xXdxX9exX1dxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX53xX9exX10xX65xXdxX6xX53xX2xXa0xX293xX53xX16xX10xX27bxX7xX53xX2xX2baxX2xX284xX53xX4f4xX4f4xX65xX293xXa0xX2c2xXa0xXa0xXa0xX2c2xXexX2c2xXa1xX2baxX291xX5xX284xXf4xX2e6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX3xXexX14xX22xX23xX16xX3xX26xX27xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX16xX1dxX30xX16xX1dxX3xX26xX35xX16xX3xX38xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX18xX48xX3xX4axX4bxXexX3xXexX1xX50xX4xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX38xX12xX0xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX41xXb3xX4xX3xX9exXccxX16xX1xX3xX18xX95xX16xX1dxX3xX1dxX17dxX9exX3xX4xX12fxX6xX3xX9exXccxX16xX1dxX3xX5xX6dxX39xXdxX3xXbxX1xX422xX16xX1dxX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX41xX22xX43xXdxX6xXaxX3xX1xX43xX10xX8bdxX9xXaxX53xX78xX14xX96xX4xX19fxXbxX1xX96xX16xX1dxX19fxX6xX16xX19fxX16xXdxX16xX1xX53xX7xX14xX4xX19fxX9exX6xX16xX1xX19fxX65xX6xX16xX1dxX19fxX1dxX96xX9exX19fxX4xX14xX6xX19fxX9exX6xX16xX1dxX19fxX5xX14xX96xXdxX19fxXbxX1xX96xX16xX1dxX19fxX4axX1xX96xX16xX1dxX19fxX7xX22xX43xXdxX6xX53xX2xX284xXa0xX4f4xX2c2xX2xXf4xX1xXexX9exXaxX12xX41xXb3xX4xX3xX9exXccxX16xX1xX3xX18xX95xX16xX1dxX3xX1dxX17dxX9exX3xX4xX12fxX6xX3xX9exXccxX16xX1dxX3xX5xX6dxX39xXdxX3xXbxX1xX422xX16xX1dxX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX43xX96xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX244xX82xX3xX5x16291xX3xXexXdxX16xX3xXexXb3xX4xX3xX18xX95xX16xX1dxX3xX4axXdxX16xX1xX3xX16xX1dxXccxX4xX3xX16xX1xXafxXexX3xX16dxX14xX16xX1dxX3xX78xX14xX6xX16xX1xX3xX38xX4aaxX3xXexXafxX16xX3xX4xX74xX16xX1dxX3xX4xX12fxX6xX3xX3cxX3dxX3c6xX3xX1a0xX16xX1xX3xX38xX99xX3x107efxX1xX95xXbxX3xX38xX99xX96xX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX7xX95xX16xX1dxX3xXexX1xXb3xX3xX104xX434xX22xX3x1b198xX2xX291xX19fxX291x15f22xX3xX5xX99xX3xX26xX95xX96xX3xX4xX95xX96xX3xX68xX69xX4xX3xX5xX6dxX6exX16xX1dxX3xX1050xX1xX422xX16xX1dxX3xX4axX1xX74xX16xX1dxX3xX16xX6dxX39xX4xX3xX16xX99xX22xX3xX26xX35xX16xX3xX1xXccxX3xX18xX4bxX16xX3xX4f4xX293x1b40bxX3xXexX23xX16xX3xX5xXb6fxX6xX3xX1xX99xX16xX1xX3xXexX43x18d97xX16xX1xX3xX18xX6dxX6exX4xX3xXbxX1xX6dxX3f9xX16xX1dxX3xXcxX15xX22xX3xXbxX1xX82xX16xX1dxX3c6xX3xXcxX1xX74xX16xX1dxX3xXexXafxX16xX3xX41xXbxX14xXexX16xXdxX4axX3xX18xX48xX3xXexX10bbxX9exX3xX1xXdxX182xX14xX3xX4xX95xX4xX1xX3xX78xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX41xX22xX43xXdxX6xX3xX5xX99xX9exX3xX18xX6dxX6exX4xX3xX18xXdxXa6xX14xX3xX18xX82xXf4xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX38xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX38xX12xX0xX53xX65xXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX96xX14xX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3xX5a0x12754xX5a0xXf4xX5a0xX1cxX53xX0xXdxX12xX1cxX10xX27bxX7xX27bxX10xX10xX4axX0xX53xXdxX12xX0xX53xXbxX12