Tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh
Sáng 1/9, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4).
5f66xb8fbx1016fx1073ex11c42xab14xf86ax11d84x83fdxX7x1195cxe70fx9208xb913x82f2xf973xX5x1137exXaxbd01xXcxdb98xX3xX4xX1xb384xX4xX3xfb4dxa14exX3xf55fxd1b9xcb3fxde4bxX3xX1xa459xd278xX20xX21xX3xb4fexX1x10bdaxX3xXex10ec1xX4xX1xX3x11c6axd792xX3xX29xX1x8376xX3x85d9xXdxX20xX1xX3xX1exX2exXbxX3xb40bxf974x641dxX4xX3xc637xX1xe7cexX20xX1xX0x6ca2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex64e4xX5xX10xX9xXaxXexX10x9e1cxXex88bcxX6xX5xXdxX21xX20x10545xX3xc737xX43xX7xXexXdx9c08xX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX1exXaxX12x86e0xX49xX20xX21xX3xX2xX4dxacecx88bbxX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX47xaa89xX3xX20xXdxa756xea5dxX3x9bd8xX85xX3xX20xcdd6xX93xX3x6cc1xX21xedd3xX56xX3xX29xX49xX4xX1xX3xX93x1058exX20xX21xX3xXcxX1xX49xX20xX21xX3xXcxX49xX93xX3x709fxX2xX85xX4dx7ab9xX4dxX2xX85xf02ax89c5xX5fxX2xX85xX4dxXb9xX4dxa2dbx88bfxX2xXbdxa2d2xX3xa21exX9exX3xX42xX43xX44xX4xX3xX47xX1xX49xX20xX1xX3xX20xX24xebaexX4xX3xX29x8344xX20xX21xX3xX1x10e05xX6xX3xa0ffxb9a2xX3xX1xXdfxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX1xc7f6xX6xX3xfc58xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xXb5xXc5xX4dxX85xX4dxX2xX85xXbdxXbexX5fxXc5xX4dxX85xX4dxXc5xXc6xX2xXbdxXc9xX86xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xX2bxX56xX86xX3xX32xXdfxXdxX3x95acxX33xX20xX21xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX86xX3x10bd9xX56xX3xe44cxX6xX20xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX86xX3xX133xX56xX3xX136xX6xX20xX3xX39x7b1axXexX3xXexf971x9429xX20xX3xXcxX14xX3x11289xX43xX44xX4xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX124xXe8xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX20xX21xX86xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1x9207xX6xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexXa7xXdxX3x64adxd964xX19bxX3xXexX9exX20xX21xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX5fxX3xX29xX1xXdxX3xX20xX1xX49xX20xX1xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXb5xX7xX44xX3xX2xX3xX124xX24x793exX20xX21xX3xX9cxX21xX43xX56xX1cxX20xX3xXcxbd4axXexX3xXcxX1xX9exX20xX1xX86xX3xX157xX43xX151xX20xX3xXbdxXc9x82b7xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3x62e0xXdxX1exXexX1xX9xXaxXc5xXc6xXc6xXaxX3xX6xX5xXdxX21xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX150xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX1exX1exXdxX20xX21xX9xXaxX2xXaxX3xX136xX19bxX150xX1exX10xX150xX9xXaxXc6xXaxX12xX0xXexX136xX19bxX1exX56xX12xX0xXexX150xX12xX0xXexX1exX12xX0xXdxX93xX21xX3xX7xX150xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX213xX136xX6xX19bxX1xX6xXexXdxX20xX1xX213xXcbxX20xX4dxX20xX10xX21fxX7xX4dxX2xXbdx10d46xXbexX4dxX2xXc6xX95xX1exX2xX2xXc5xXbexXc6xXc6xXc6xXexXbexX85x11956xX296xX2a7xX5xXc6xX213xX67xXbxX21xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX1exX12xX0xX4dxXexX150xX12xX0xXexX150xX12xX0xXexX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX19bxX20xXaxX12xXcxX1xX2bxX3xXexX24xXdbxX20xX21xX3xX9cxX21xX43xX56xX1cxX20xX3xXcxX202xX20xX3xcd17xe553xX20xX21xX3xXcbxX9exX3xX4xX49xX4xX3xX124xXa7xXdxX3xX136xXdxa752xX43xX3xXexX1xX6xX93xX3xX157xX43xX6xX20xX3xX1b7xX1b8xX19bxX3xXexX9exX20xX21xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX5fxX29xX1xXdxX3xX20xX1xX49xX20xX1xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX213xX3xXb5xf47exX20xX1xX65xX3xX32xX19bxX9exX20xX21xX3xX32xX1b8xXdxX4dxXcxXcxXe7xXf8xX9cxXc9xX0xX4dxXexX1exX12xX0xX4dxXexX150xX12xX0xX4dxXexX136xX19bxX1exX56xX12xX0xX4dxXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5dxXexX5fxX6xX5xXdxX21xX20xX65xX3xX67xX43xX7xXexXdxX6cxX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX19bxX1exX56xXaxX12xX2ecx8a63xX3xX5xX1cxX3xX4xf0e9xX3xX133xX56xX3xXcbxXdx6e5exX20xX3xX1b7xXdfxX3xX29xX1xX37xX20xX1xX3xXexX150xX2exX86xX3xXcxX1xX2bxX3xXexX24xXdbxX20xX21xX3xX29xX1xX37xX20xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX9cxX21xX43xX56xX1cxX20xX3xXcxX202xX20xX3xX2ecxX2edxX20xX21xff40xX3xX1b7xXdfxX3xXexX150xX24x7b42xX20xX21xX3xX1b7xXdfxX3xX42xX43xX44xX4xX3xXbxX1xXe4xX20xX21xX3xed43xX1x10604xX20xX21xX3xX42xX43xX6xX20xX21xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3e0xX3xX1b7xXdfxX3xXexX150xX24xX3e8xX20xX21xX3xX1b7xXdfxX3xX29x8a84xX20xX21xX3xX6xX20xX3xXcxX150xae3dxX20xX3xb4caxXa7xXdxX3xX42xX43xX6xX20xX21xX3e0xX3xX1b7xX37xX3xXexX1xX24xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xX2bxX56xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX1bxX3acxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX32xX1b8xXdxX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX29xX3fcxX20xX21xX3xX1exX39fxX3xX5xX1cxX3xX4xXe4xX20xX3xX4xX3a5xX3xX124xXa7xXdxX3xX1exXdxX92xX20xX3xX5xXe8xX20xX1xX3xX124xXa7xX19bxX3xX93xXdfxXexX3xX7xX44xX3xX1b7xXdfxX86xX3xX136xX6xX20xX3xX20xX21xX9exX20xX1xX3xXcxX150xX43xX20xX21xX3xX24xX25xX20xX21xX3e0xX3xX5xXe8xX20xX1xX3xX124xXa7xX19bxX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xX2bxX56xX86xX3xX32xXdfxXdxX3xX124xX33xX20xX21xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX86xX3xX133xX56xX3xX136xX6xX20xX3xX9cxX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX86xX3xX133xX56xX3xX136xX6xX20xX3xX39xX14cxXexX3xXexX150xX151xX20xX3xXcxX14xX3xX157xX43xX44xX4xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3e0xX3xX4xX49xX4xX3xX7xX3e8xX3xX136xX6xX20xX3xX20xX21xX9exX20xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3e0xX3xX4xX49xX4xX3xXcbxX2exX3xX5xXe8xX19bxX3xXexX1xX9exX20xX1xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX86xX3xX124xXa7xXdxX3xX1exXdxX92xX20xX3xX4xX49xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX124xX19bxX9exX20xX3xXexX1xX2fexX86xX3xX1exX19bxX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX92xXbxX86xX3xXexX150xX24xX1f6xX20xX21xX3xX1xba6fxX4xX3xXcbxX9exX3xX4xX49xX4xX3xX157xX43xX151xX20xX3xX1xX43xX56xX92xX20xX3xXexX150xX3acxX20xX3xX124xX2exX6xX3xX136xX9exX20xX3xXexX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX427xX19bxX9exX20xX3xX5xXe8xX20xX1xX3xX124xXa7xX19bxX3xX427xX1b8xX20xX21xX3xXcbxX9exX3xX9cxX1xX9exX3xX20xX24xXdbxX4xX86xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX124xXe8xX3xXexX1xX9exX20xX1xX3xX47xX37xX20xX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX20xX1xbf96xX20xX21xX3xX20x9180xX20xX3xX1xX24xX25xX20xX21xX86xX3xX136xX41bxX20xX21xX3xX1xX19bxX6xX3xXexX24xX25xXdxX3xXexX1x851cxX93xX3xX20xX1xX202xXexX3xX5xX3acxX20xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX1exX43xX20xX21xX3xXcbxX9exX3xX136xX9exX20xX3xXexX1xX1f6xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX86xX3xXexX24xX3e8xX20xX21xX3xX20xX1xXdbxX3xX124x8f36xX20xX3xX4xX41bxX20xX21xX3xX5xX6xX19bxX3xXexX19bxX3xX5xXdbxX20xX3xXcbxX9exX3xX136xX9exX56xX3xXex9950xX3xX5xXe4xX20xX21xX3xX136xXdxX688xXexX3xX25xX20xX3xXcbxX41bxX3xX1xXa7xX20xX3xX124xX44xXdxX3xXcbxXdbxXdxX3xXcbxX2exX3xX5xXe8xX20xX1xX3xXex8b58xX3xX47xX37xX20xX1xX3xX56xX3acxX43xX86xX3x83cbxX20xX1xX3xX1xX3fcxX20xX21xX3xX21xXdxX1b8xXdxX3xXbxX1xX3a5xX20xX21xX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdfxX4xX86xX3xX9cxX21xX24xX1f6xXdxX3xX124xXe8xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xXdxX688xX20xX3xX4xX1b8xX3xX124xX1f6xXdxX3xX93x897bxX20xX1xX3xXcbxX70exX3xX124xXdfxX4xX3xX5xX151xXbxX86xX3xXexX39fxX3xX1exX19bxX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX14xX3xX157xX43xX44xX4xX3xXcbxX9exX3xX1xXa7xX20xX1xX3xXbxX1xffffxX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX9cxX21xX6xX56xX3xX7xX6xX43xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX25xX20xX21xX86xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX19bxX6xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX86xX3xX4xX49xX4xX3xXcbxX2exX3xX5xXe8xX20xX1xX3xX124xXa7xX19bxX3xX427xX1b8xX20xX21xX86xX3xX9cxX1xX9exX3xX20xX24xXdbxX4xX3xX4xX3fcxX20xX21xX3xXexX19bxX9exX20xX3xXexX1xX2fexX3xX4xX49xX4xX3xX124xXa7xXdxX3xX136xXdxX2fexX43xX3xXexX1xX6xX93xX3xX1exX39fxX3xX136xX43xX14xXdxX3xX5xX1cxX3xX124xXe8xX3xXexX1xX6xX93xX3xX157xX43xX6xX20xX3xXcbxX9exX3xX20xX21xX1xX10xX3xX21xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX92xX43xX3xXcbxaf58xX3xXcxX150xXdxX2fexX20xX3xX5xXe8xX93xX3xX1b8xX20xX1xX3xX4xX1xX43xX56xX3acxX20xX3xX124xX7f9xX3x11012xX2ecxXdxX3xX4xX1xX73axX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXcbxX9exX3xXbdxXbexX3xX20xX99xX93xX3xXexX1xX39fxX4xX3xX1xXdxX92xX20xX3xX20xX1xX627xX20xX21xX3xX5xX1f6xXdxX3xX4xX99xX20xX3xX1exX14cxX20xX3xX4xX2bxX6xX3xX9cxX21xX24xX1f6xXdxf4f8xX3xX1exX19bxX3xX1b7xX1b8xX19bxX3xXexX9exX20xX21xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX5fxX3xX29xX1xXdxX3xX20xX1xX49xX20xX1xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xXexX43xX56xX2fexX20xX3xX4xX1xX5a3xX20xX86xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX1b7xX1b8xX19bxX3xXexX9exX20xX21xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX5fxX3xX29xX1xXdxX3xX20xX1xX49xX20xX1xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX86xX3xX124xX24x119e4xX4xX3xX136xXdxX688xXexX3xX124xX688xX20xX3xXcbxXdbxXdxX3xXexX3acxX20xX3xX21xX5a3xXdxX3xX1b7xX688xX20xX3xX9cxX1xX9exX3x94edxX33xX20xX21xX86xX3xX20xX25xXdxX3xX124xX1fxX56xX3xXcbxX9exX19bxX3xX20xX21xX9exX56xX3xXbexX4dxX95xX4dxX2xX85xX2xX2xX86xX3xX20xX21xX24xX1f6xXdxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX3acxX20xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xX56xX3acxX43xX3xX20xX24xXdbxX4xX3xX9cxX21xX43xX56xX1cxX20xX3xXcxX202xXexX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xX124xXe8xX3xX150xX6xX3xX124xXdxX3xXexX70exX93xX3xX124xX24xX1f6xX20xX21xX3xX4xX18xX43xX3xX20xX24xXdbxX4xX213xX3xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX7exX6xX43xX3xX1xX25xX20xX3xX296xXc6xX3xX20xX99xX93xX3xX136xX41bxX20xX3xX136xX6xX3xX3e8xX3xX20xX24xXdbxX4xX3xX20xX21xX19bxX9exXdxX86xX3xX9cxX21xX43xX56xX1cxX20xX3xXcxX202xXexX3xXcxX1xX9exX20xX1xX86xX3xX7xX6xX43xX3xX20xX9exX56xX3xX5xX9exX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX86xX3xXexX150xX3e8xX3xXexX1xX9exX20xX1xX3xX20xX1xX9exX3xX4xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xX5xXe8xX20xX1xX3xX124xXa7xX19bxX3xX20xX1xX1fxX20xX3xX1exX1fxX20xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xX124xX18xX20xX21xX3xX5xX3acxX20xX3xX5xX9exX93xX3xX4xX43xXdfxX4xX3xX29xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xXcxX1xX49xX20xX21xX3xXcxX49xX93xX3xXexX1xX9exX20xX1xX3xX4xX41bxX20xX21xX3xX20xX99xX93xX3xX2xX85xXbdxXbexX86xX3xX5xX151xXbxX3xX150xX6xX3xX20xX24xXdbxX4xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xX2ecxX1fxX20xX3xX4xX1xX2bxX3xX29xXdfxX20xX21xX3xX1xXe4xX6xX86xX3xX20xX6xX56xX3xX5xX9exX3xX20xX24xXdbxX4xX3xX29xXdfxX20xX21xX3xX1xXe4xX6xX3xXe7xXe8xX3xX1xXdfxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX1xXf5xX6xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xX29xX2edxX20xX21xX3xXexX150xX19bxX20xX21xX3xX7xX49xX20xX21xX3xX2xX4dxX85xX86xX3xXexX150xX19bxX20xX21xX3xX47xX1xX41bxX20xX21xX3xX47xX1xX37xX3xXcbxX43xXdxX3xXexX24xX25xXdxX3xX4xX1xX9exX19bxX3xX93xd7aaxX20xX21xX3xX47xX8exX3xX20xXdxX92xX93xX3xX95xX85xX3xX20xX99xX93xX3xX29xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xXcxX1xX49xX20xX21xX3xXcxX49xX93xX3xXb5xX2xX85xX4dxXb9xX4dxX2xX85xXbdxXbexX5fxX2xX85xX4dxXb9xX4dxXc5xXc6xX2xXbdxXc9xX3xXcbxX9exX3xX42xX43xX44xX4xX3xX47xX1xX49xX20xX1xX3xX20xX24xXdbxX4xX3xX29xXdfxX20xX21xX3xX1xXe4xX6xX3xXe7xXe8xX3xX1xXdfxXdxX3xX29xX1xX2bxX3xX20xX21xX1xXf5xX6xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xXb5xXc5xX4dxX85xX4dxX2xX85xXbdxXbexX5fxXc5xX4dxX85xX4dxXc5xXc6xX2xXbdxXc9xX86xX3xX1b7xX6xX20xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX47xX8exX3xX20xXdxX92xX93xX3xX4xX49xX4xX3xX20xX21xX9exX56xX3xX1bxX1cxX3xX5xXdbxX20xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX124xXe8xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXexX150xXdxX2fexX20xX3xX5xXe8xX93xX3xX1b8xX20xX1xX3xXexXa7xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX124xXdxX2fexX93xX3xX9cxX1xX9exX3xXf8xX99xX20xX3xX1xX3a5xX6xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX3acxX20xX86xX3xX29xX41bxX20xX21xX3xXcbxXdxX3acxX20xX3xX29xX1xXdxX3xX1bxX99xX20xX21xX3xXcbxX9exX3xX1exX5a3xX4xX3xXexX43xX56xX688xX20xX3xX124xX24xX1f6xX20xX21xX3xX427xX33xX20xX21xX3x85d7xX1xX3e8xXdxX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xXf8xXdbxXdxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX124xX7f9xX3xX813xX3faxX1xX49xXexX3xX1xX43xX56xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX424xX20xX3xX29xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xXcxX1xX49xX20xX21xX3xXcxX49xX93xX3xX20xX99xX93xX3xX2xX85xXbdxXbexX3xXexX150xX19bxX20xX21xX3xX7xX39fxX3xX20xX21xX1xXdxX92xXbxX3xX5dxX1fxX56xX3xX1exX39fxX20xX21xX3xXcbxX9exX3xX136xX1b8xX19bxX3xXcbxX92xX3xX124xX202xXexX3xX20xX24xXdbxX4xX86xX864xX3xX813xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX43xX20xX21xX3xX7xX18xX4xX3xX5dxX1fxX56xX3xX1exX39fxX20xX21xX3xX20xX41bxX20xX21xX3xXexX1xX41bxX20xX3xX93xXdbxXdxX864xX3xXcbxX9exX3xXaxXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX3xX1xX24xXdbxX20xX21xX3xX124xX688xX20xX3xXbxX1xX49xXexX3xXexX150xXdxX2fexX20xX3xX20xX41bxX20xX21xX3xX20xX21xX1xXdxX92xXbxX3xX124xX41bxX3xXexX1xX2exX3xX136xX7f9xX20xX3xXcbxX627xX20xX21xX86xX864xX3xX4xX49xX4xX3xX124xXdxX2fexX93xX3xXexX150xXdxX2fexX20xX3xX5xXe8xX93xX3xX124xXe8xX3xX21xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX92xX43xX3xX21xX424xX20xX3xXc5xXc6xXc6xX3xX136xX18xX4xX3xX1b8xX20xX1xX86xX3xXexX24xX3xX5xXdxX92xX43xX3xX157xX43xbdc0xX3xX4xX3a5xX3xX21xXdxX49xX3xXexX150xX2exX3xX7xX1fxX43xX3xX7xX646xX4xX3xXcbxX9exX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1fxX43xX3xXexX150xX37xX4xX1xX86xX3xX21xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX92xX43xX3xX47xX1xX49xXdxX3xX157xX43xX49xXexX3xX1xX19bxX9exX20xX3xX4xX1b8xX20xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7x11aefxX86xX3xX1exXdxX1cxX20xX3xX136xXdxX688xX20xX3xX4xX43xXdfxX4xX3xX124xX202xX43xX3xXexX150xX6xX20xX1xX3xX21xXdxX9exX20xX1xX3xXexX1xX646xX20xX21xX3xX5xX8fbxXdxX3xXcbxXf5xX3xX124xXa7xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX157xX43xX1fxX20xX3xXcbxX9exX3xX1exX1fxX20xX3xXexX6xX86xX3xXexXaf6xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX19bxX20xX21xX3xXexX150xX9exX19bxX3xX4xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xX5xXdxX3acxX20xX3xXexX6caxX4xX3xX93xX9exX3xX124xc172xX20xX1xX3xX4xX6xX19bxX3xX5xX9exX3xX4xX43xXdfxX4xX3xXcxX14xX20xX21xX3xX47xX1xX3e8xXdxX3xX20xX21xX1xXf5xX6xX3xX29xX49xX4xX1xX3xX93xXa7xX20xX21xX3xXcxX1xX49xX20xX21xX3xXcxX49xX93xX3xX20xX99xX93xX3xX2xX85xXbdxXbexX3xXcbxX9exX3xX7xX39fxX3xX150xX6xX3xX124xX1f6xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX20xX24xXdbxX4xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX9cxX6xX93xX3xX2ecxX1fxX20xX3xX4xX1xX2bxX3xX29xXdfxX20xX21xX3xX1xXe4xX6xX213xX3xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xXcxX150xXdxX2fexX20xX3xX5xXe8xX93xX3xX4xXe4xX20xX3xX21xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX92xX43xX3xX20xX1xXdxX7f9xX43xX3xX136xX18xX4xX3xX1b8xX20xX1xX3xXexX1xX2fexX3xX1xXdxX92xX20xX3xX7xX39fxX3xX124xX33xX20xX21xX3xXexX70exX20xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX20xX21xX24xX1f6xXdxX3xX1exX1fxX20xX86xX3xX7xX39fxX3xX1xX43xX56xX3xX124xXdfxX20xX21xX3xX1xXdxX92xX43xX3xX157xX43xX1b8xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX49xX4xX3xX20xX21xX43xX33xX20xX3xX5xX39fxX4xX3xX5dxXe8xX3xX1xXdfxXdxX3xXcbxX9exX3xX7xX18xX4xX3xX93xXa7xX20xX1xX3xX4xX1b8xX3xX1xX92xX3xXexX1xX44xX20xX21xX3xX4xX1xX37xX20xX1xX3xXexX150xX2exX3xX4xX1xX43xX20xX21xX3xX7xX18xX4xX3xX5dxX1fxX56xX3xX1exX39fxX20xX21xX3xX20xX41bxX20xX21xX3xXexX1xX41bxX20xX3xX93xXdbxXdxX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX1xX9exX20xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX32xX33xX3xX29xX1xX37xX3xX39xXdxX20xX1xX213xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX3xXcxX150xXdxX2fexX20xX3xX5xXe8xX93xX3xX47xX62cxX19bxX3xX1exX9exXdxX3xXexXaf6xX3xX20xX6xX56xX3xX4xX1xX19bxX3xX124xX688xX20xX3xX20xX21xX9exX56xX3xX2xXc6xX4dxX85xX4dxXc5xXc6xX2xXbdxX213xX4dxX213xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX19bxX43xX150xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19bxX3xXcbxXdxX10xXexX20xX6xX93xXbxX5xX43xX7xX0xX136xX150xX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12
congthanh