Phát huy cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, cần phát huy cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò của các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy và sự sáng tạo, chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
94a6xe734xb12ax12668x14172x10f83xb22fxe658xea6exX7x10351x13d70xb536xa207x133adx9b20xX5x11f95xXaxX3xX7xXex139c3xX5xX10xX9xXaxXexX10xa730xXexe11fxX6xX5xXdx12aa2x13fbexa3efxX3xf46fxda60xX7xXexXdxb62dxX15x13682xXax10352xce2fxX1xfaecxXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6x121a1xX3xda61xX6xXdxX3xXex10f92x14345xX3xX4x13009xX6xX3xX4x113abxXbxX3xX46xX15xc805xX3xX23xX22xab6bx109d9xXdxX3xb4d6xddb9xX23xX22xX3xX57x113adxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxe1d2xX23xX3xX4xced3xX23xX22xX3xXexX32xX4xX3x10b5exXcxa60dxX3xXcxf8b4xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5x10afexX23xX1xX3xX57xea7exX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1x115d9xX23xX22xX3xe156xc886xX4xX1xX3x1287cxX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xc50fxX0x11e5exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e77xX10xX6xXa3xXaxX2fxX73xa4a2xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX67xX3xXcxdb14xX23xX1xX3xXc0xX3bxX67xX23xX22xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xbc11xdb54xX23xX22xX3xX23xX1xX4axX23xX3xbf3dxX8bxX23xX1xX4fxX3xX4xX5dxX23xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX2dxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xX3dxX67xX3xX7xffe3xX3xX7xX32xX23xX22xX3xXexX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX46xX3xX57x105d1xX23xX22xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53x137e8xX23xX22xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxfa39xX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xd94cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXax10a4bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXax9be2xXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXa8xX1xXdx121d5xX27xX3xX23xX6xX15xX3xb4eexX2x1397exXb1xb7ffx1255fxX4fxX3xXa3xX53xd9a7xXdxX3xX7xX174xX3xX4xX1xX46xX3xXexX42xc5c2xX3xX4xX46xX6xX3xa881xX15xX3xX3dxXdxefeaxX23xX3xX73xXa8xXc0xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xX53xX198xX23xX22xX3x13858x1079dxX23xX22xX3xX1exX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX3bxX67xX23xX22xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXe9xXeaxX23xX22xX4fxX3xX73xX6xX23xX3xXcxX1xX53xX54xX23xX22xX3xX3dx112eaxX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX1xa868xXbxX3xX1cdxX67xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX22xXdxX25fxXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX4xX4axXbxX3xX1cdxX32xX4xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxf8b2xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX3xXexX78xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX30xX1xf3f7xX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX1xX53xX54xX23xX22xX3xXexX42xX174xX4xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXcxX42xX5dxX23xX3xXcxX1x121d3xX3xXe9xXeaxX23xX22xX4fxX3xXa8xX1xX46xX3xXexXa4xX4xX1xX3x1298fxX73xbe1dxXe9xX3xXexX78xX23xX1xX3xX75x10c11xX3xXcxX42xX2a5xX23xX22xX3xXc0xX25fxXdxX3xX4x11f28xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX57x132f8xX23xX22xX3xX4xX1xXc7xX3xX247xX15xX3xX3dxXdxX24cxX23xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX2dxX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX3xXf3xX185xXexX3xX7xX9fxX3xX7x115e7xX4fxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX5xXdxX24cxX23xX3xd254xX27xX6xX23xX3xXexX1xX6xXf3xX3xXa3xX174xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf67exXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xef37xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xaff3xX2xX44cxX22dxXb1xX2xX1eexX22fxXa3xX2xX2xX429xX22dxX22dxcf13xX22fxXexXafxX44cxX429xX22dxX5xXafxX1exX2xX44cxX429xXa3xX2xX2xX22fxX45axX1eexX44cxX44cxXexX2xX429xX44cxabf5xX429xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe943xX23xXexX10xX42xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxXe9xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX57xX6xX23xX22xX3xXa3xXdxb36bxX23xX3xX1cdxXdxX330xX23xX3xX42xX4axXexX3xXbxX1xX58xX4xX3xXexX8bxXbxX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3bxX3xX1cdxX32xX3bxX3xX4xX32xX3bxX3xX4xX46xX6xX3xX73xXa8xX25exX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX78xX23xX1xX4fxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX67xX15xX3xX2xX22dxXb1xX22fxX3xX22bxXexXc7xX23xX1xX3xX57xX330xX23xX3xX2xX429xX1xX230xX4fxX3xX57xX86xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xXexX1xX24cxXf3xX3xX2xX2xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1x106dcxXbxX3xX23xX1xXdxX568xXf3xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxXc7xX23xX1xX3xXexdbb9xX3xX23xX22xX67xX15xX3xX22dxXb1xX22fxX3xX57xX330xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xXexX3bxX67xX23xX3xXexX78xX23xX1xX3xX57xX86xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1x140e0xX23xX3xX22fxX44cxX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX8bxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX24xX3xXcxX30xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX4fxX3xXcxX1xX8bxX4xX1xX3xXc0xX67xX4fxX3xb310xX185xX4xX3xXc0xX67xX4fxX3xXcx12f98xX3xXc0xX362xX23xX22xX3xX6a3xXd9xX23xX1xX3xX3dxX67xX3xXc0xX53xX198xX23xX22xX3xc226xX198xX23xX4fxX3xX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27x11f11xX23xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX1fexX1fexX429xX45axXafxXexX22fxX22dxX473xX22fxX44cxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22x14292xX42xX9xX1fexX473xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fxX30xX1xX30cxX3xXa8xX1xX46xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX341xX73xX343xXe9xX3xXexX78xX23xX1xX3xX6a3xX24cxX3xX343xX22xX2a5xX4xX3xXa8xX1xX6cdxX27xX3xX1cdxX32xX3bxX3xX4xX32xX3bxX3xXexX241xX23xX1xX3xX1xX241xX23xX1xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX3xXexX78xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX63bxX3xbf3bxX1xXdxX3xX1cxX27xX4axXexX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX4fxX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX57xX86xX3xX1xX27xX15xX3xX57xX185xX23xX22xX3xX4xX25fxX3xX1xX2d6xX3xXexX1xX9fxX23xX22xX3xX4xX1xXc7xX23xX1xX3xXexX42xXa4xX3xX3dxX67xX3bxX3xX4xX27xX185xX4xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX3xX343xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX3xX4xX359xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX23xcee2xX23xX22xX3xX3dxX67xX3bxX3xX4xX27xX185xX4xX3xX39exX27xX15xX330xXexX3xX5xXdxX2d6xXexX3xX57xb369xX3xX88cxX1xX3bxX6xX23xX1xX3xX3dxX359xX23xX22xX4fxX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXex10accxX6xX4fxX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xX4xX30cxX3xXexXdxX330xXbxX3xX1cx12c36xX4xX3xX3dxX235xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX2dxX3xX5xX4axX15xX3xXf3x110aexX27xX3xX1cxb8b2xXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXexX3bxX67xX23xX3xX1cdxX185xX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX3dxX359xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX3dxX67xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa3xXdxX2d6xX23xX3xX42xX185xX23xX22xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xX185xX3xX22xXdxX6xX3xX57xX241xX23xX1xX3xXexX8bxXdxX3xXcxX30xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX1fexX1fexX473xX22dxX22dxXexX1fexX1fexXafxX1fexX429xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX22fxX1fexX1eexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX1xX67xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXe9xX53xX198xX23xX22xX3xXcxX4axXexX3xXcxX1x114b6xX23xX22xX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxXcxX42xX3bxX23xX22xX3xX1cdxX9fxXdxX3xX4xX25fxX23xX1xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xXexX78xX23xX1xX3xX4xX5dxX23xX3xX4xX30cxX3xX88cxXa4xX4xX1xX3xX1cdxX25fxX23xX4fxX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX32xX23xX3xX4xX6xX3bxX3xX1xX198xX23xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3x11e75xX2xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX25exX330xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX3xX57xX86xX3xX1cxX32xX4xX3xX57xXa4xX23xX1xX4fxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX4fxX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX57xX53xX609xX4xX3xX2xX1c5xX45axX2xX44cxX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xXc16xX2xX4fxX3xX2xX2xX1c5xX44cxX1eexX45axX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xXc16xX44cxX1c5xX3xXcxe0a8xX23xX22xX3xX7xX9fxX3xXf3xX977xX27xX3xX57xX86xX3xX5xX4axX15xX3xX5xX67xX3xX473xX2xX1c5xX1fexXafxX22dxX4fxX3xX57xX86xX3xX4xX30cxX3xX88cxX330xXexX3xX39exX27xX25fxX3xX429xXafxX1c5xX1fexX22fxX22fxX3xXf3xX977xX27xX3xX22bxXexX42xX3bxX23xX22xX3xX57xX30cxX3xX7xX9fxX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa3xX53xX198xX23xX22xX3xXexXc7xX23xX1xX3xX5xX67xX3xX22fxX44cxX230xX4fxX3xX7xX9fxX3xX4xX43xX23xX3xX5xX8bxXdxX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX3dxX67xX3xX4xX662xXbxX3xX23xX1xX662xXexX3xX88cxX330xXexX3xX39exX27xX25fxX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX22fxX1eexX1eexX44cxX2xXexX22dxX22dxX22fxX22dxX22dxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX429xX45axX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX42xX53xX390xX23xX22xX3xX1cdxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX24cxX23xX3xX22xXdxX32xX3bxX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX67xX3xX75xX90axX23xX3xXc0xX359xX23xX22xX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxXa8xX5dxX23xX3xX4xX30cxX3xX88cxXa4xX4xX1xX3xX1cdxX25fxX23xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXbxX1xX359xX3xX1xX609xXbxX3xX3dxX235xXdxX3xXexX63bxX23xX22xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX4fxX3xXexX42xX32xX23xX1xX3xX32xXbxX3xXa3xX292xX23xX22xX3xXf3xX32xX15xX3xXf3xX30cxX4xX3xX4xX32xX4xX3xX3dxX90axX23xX3xX1cdxX25fxX23xX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX4xX46xX6xX3xXexX78xX23xX1xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXa8xX32xX4xX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX23xX90axX23xX22xX3xX23xX1xX53xX24xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xX6xX23xX4fxX3xX39exX27xX6cdxX23xX3xX7xX174xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX88cxXdxX923xXf3xX3xX7xX3bxX32xXexX3xX4xX1x104aexXexX3xX4xX1x9e4exX3xX4xX32xX4xX3xX88cxX1xX27xX3xX3dxX174xX4xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX4fxX3xX23xX198xXdxX3xX4xX30cxX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX390xX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX24xX3xXcxX30xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX4fxX3xXc0xX53xX198xX23xX22xX3xX6c1xX198xX23xX4fxX3xXcxX1xX8bxX4xX1xX3xXc0xX67xX4fxX3xX6a3xX185xX4xX3xXc0xX67xX4fxX3xXcxX6acxX3xXc0xX362xX23xX22xX3xX6a3xXd9xX23xX1xX4fxX3xX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27xX6cdxX23xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3bxX3xX57xX32xX23xX1xX3xX22xXdxX32xX3xX4xX46xX6xX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX4fxX3xXexX241xX23xX1xX3xX1xX241xX23xX1xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX8bxXdxX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX57xX6xX23xX22xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXa3xXdxX568xX23xX3xX1cdxXdxX330xX23xX3xX42xX4axXexX3xXbxX1xX58xX4xX3xXexX8bxXbxX4fxX3xX88cxX1xX30cxX3xX5xX53xX54xX23xX22xX3xXa3xX3bxX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX5xX6cdxX15xX3xX4xX30cxX3xX5xXa4xX4xX1xX3xXexX42xX241xX23xX1xX3xXa3xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX923xX23xX3xXbxX1xX58xX4xX3xXexX8bxXbxX4fxX3xX88cx9c95xXf3xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1cdxXdxX330xX23xX3xX4xX1xX46xX23xX22xX3xX3dxXdxX3xX42xX95exXexX3xXexX1xX27xX185xX4xX3xX4xX1xX46xX23xX22xX3xba51xX23xX3xX25exX185xX3xX1exX3xX73xX2xX22fxX2xX429xX44cxX3xX23xX24cxX23xX3xX4xX30cxX3xX88cxX1xX25fxX3xX23xX90axX23xX22xX3xX5xX6cdxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX22fxX1eexX429xX22dxX45axXexX2xX22fxX429xX44cxX2xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX473xX429xX429xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXa8xX1xX46xX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX341xX73x12c88xXcxX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX67xX3xX75xX90axX23xX3xXcxX42xX2a5xX23xX22xX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxX25exX9fxXdxX3xX3dxX235xXdxX3xX88cxXdxX23xX1xX3xXbxX1xXc7xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX88cxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX24cxX23xX4fxX3xX23xX22xX3bxX67xXdxX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xX1xX30cxX6xX4fxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX1cdxX9fxXdxX3xX4xX25fxX23xX1xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX23xX1xX53xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xX4xX30cxX3xXexX1xX923xX3xX7x14423xX3xXa3xX292xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX23xX22xX6cdxX23xX3xX7xX32xX4xX1xX3xX57xX923xX3xXexX42xXdxX923xX23xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1xeeb8xX3xXexX42xX609xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXc0xX198xX23xX3xX23xe6c8xX6xX4fxX3xX23xX1xXdxX224xX27xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexXdxX330xXbxX3xX1cxX95exX4xX3xX3dxX235xXdxX3xX23xX22xX53xX54xXdxXb1xX57xXa4xX6xX3xX57xXdxX923xXf3xX3xX4xX30cxX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX23xX1xX53xX23xX22xX3xX88cxX1xX6bxX23xX22xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1cdxX32xX3bxX4fxX3xX57xX330xX23xX3xX88cxX1xXdxX3xX4xX30cxX3xXexX42xXdxX2d6xX27xX3xX4xX1xX58xX23xX22xX3xXf3xX235xXdxX3xX57xXdxX3xX88cxX1xX32xXf3xX3xXa3xX977xX23xX3xXexX235xXdxX3xX5xX6cdxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX185xX23xX22xX3xX57xX362xX23xX22xX1c5xX3xX75xX241xX3xX3dxX662xX15xX4fxX3xXa3xX174xX3xX1cdxX32xX3bxX3xX7xX9fxX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX4xX6xX3xXf3xXbacxX4xX3xX7xX1015xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXexX90axX23xX22xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX23xX22xX67xX15xX3xXexX235xXdxX4fxX3xX4xX25fxX3xXc16xX2xX3xX57xX86xX3xX57xX53xX609xX4xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX3dxX67xX3xXexX63bxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX185xX23xX22xX3xX57xX362xX23xX22xX3xX4xX1xX53xX6xX3xX57xX53xX609xX4xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xXb1xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX22fxX1eexX44cxX1eexX1eexXexX22fxX22dxX2xX429xX44cxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xXafxX1fexX1eexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX30xX1xX30cxX3xXa8xX1xX46xX3xXexXa4xX4xX1xX3xXcxX1xX53xX54xX23xX22xX3xXexX42xX174xX4xX3xXc0xX25exX343xXe9xX3xXexX78xX23xX1xX3xXcxX42xX5dxX23xX3xXcxX95exX3xce20xX23xX1xX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxXcxX42xX3bxX23xX22xX3xX1cdxX9fxXdxX3xX4xX25fxX23xX1xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX3xXexX1xX241xX3xX4xX5dxX23xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xX39exX27xX25fxX23xX3xX5xaab8xX4fxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX1010xXexX3xX4xX1xX1015xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xXc16xX2xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX6c1xX6xX27xX3xX88cxX1xXdxX3xXbxX1xX6cdxX23xX3xXexXc7xX4xX1xX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX198xX4fxX3xX88cxX1xX30cxX3xX88cxX1xX90axX23xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX22xX1010xXbxX3xXbxX1xX25fxXdxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX8bxXdxX3xX1cdxXdxX923xX27xX3xXexX1xX6xXf3xX3xXa3xX174xX3xX4xX27xX185xX4xX3xX1xX2a5xXbxX3xX4xX1xX3bxX3xX42x12bcfxX23xX22xX3xX22xXdxX25fxXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX39exX27xX6xX23xX3xXexX42xX2a5xX23xX22xX3xX23xX1xX4axXexX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX67xX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX4xX30cxX3xX4xX6xX3xXc16xX1eexX3xX4xX5dxX23xX3xX23xX6cdxX23xX22xX3xX4xX4axXbxX3xXf3xX58xX4xX3xX57xX185xX3xX4xX6xX3bxX3xX23xX1xX4axXexX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX1c5xX3xX343xX22xX67xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX24cxX23xX3xXf3xX6bxX23xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX39exX27xX15xX330xXexX3xX5xXdxX2d6xXexX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX4fxX3xX42xX67xX3xX7xX3bxX32xXexX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xXexXdxX330xXbxX3xX1cxX95exX4xX3xX3dxX235xXdxX3xX4xX6xX3xXc16xX1eexX4fxX3xX15xX24cxX27xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xXexX1xX174xX4xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1cdxX32xX3bxX3xX5xXa4xX4xX1xX3xXexX42xX241xX23xX1xX3xXexXdxX330xXbxX3xX1cxX95exX4xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX22fxX1eexX45axX1eexX1eexXexX2xX2xX22dxX44cxX22dxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX1fexX44cxX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXa8xX1xX46xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX341xX73xX343xXe9xX3xXexX78xX23xX1xX3xX75xX34cxX3xXcxX42xX2a5xX23xX22xX3xXc0xX25fxXdxX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxXcxX42xX3bxX23xX22xX3xX1cdxX9fxXdxX3xX4xX25fxX23xX1xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX57xX6xX23xX22xX3xXa3xXdxX568xX23xX3xX1cdxXdxX330xX23xX3xXbxX1xX58xX4xX3xXexX8bxXbxX4fxX3xX4xX5dxX23xX3xXexX90axX23xX22xX3xX4xX53xX54xX23xX22xX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX4fxX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xX5xXdxX24cxX23xX3xX39exX27xX6xX23xX3xX3dxX67xX3xX88cxX1xX27xX3xX3dxX174xX4xX3xX4xX30cxX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX4fxX3xX57xX362xX23xX22xX3xXexX1xX54xXdxX3xX7xX235xXf3xX3xX88cxXdxX330xX23xX3xX23xX22xX1xXa4xX3xX7xX174xX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xXexX63bxX3xX73xX185xX3x10771xX3xXexX330xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX90axX23xX22xX3xX4xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX3bxX8bxXexX3xX57xX185xX23xX22xX3xX4xX46xX6xX3xXexXcb0xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX185xX23xX22xX3xX57xX362xX23xX22xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xX22xXdxX32xXf3xX3xX7xX32xXexX4fxX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xX88cxX1xX6bxX23xX22xX3xXexX174xX3xX22xXdxX32xX4xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1cdxX32xX3bxX3xX15xX3xXexX330xX4fxX3xX88cxX1xX6bxX23xX22xX3xX4xX1xX4axXbxX3xX1xX67xX23xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX39exX27xX15xX3xX57xXa4xX23xX1xX3xX3dxX224xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX3xXcxX90axX23xX22xX3xXexX9fxX4xX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX4fxX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX4fxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX57xX95exX23xX22xX3xX39exX27xX15xX3xX57xXa4xX23xX1xX3xX57xX9fxXdxX3xX3dxX235xXdxX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xXc16xX2xX4fxX3xXc16xX44cxX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX6xX3xXa3xX53xX198xX23xX22xX3xXexXc7xX23xX1xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX330xX23xXb1xX3dxX224xX3xXexX63bxX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xX57xXdxX923xXf3xX3xX4xX30cxX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX45axXa3xX2xX2xX22fxX1eexX22fxX1eexX2xXexX45axX44cxX2xX1eexX473xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX473xX44cxX473xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXexX6xX1cdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXf3xXexX42xX10xX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa3xXa3xXdxX23xX22xX9xXaxX1fexXaxX2fxX0xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexXa3xX3xX4xX3bxX5xX7xXbxX6xX23xX9xXaxX44cxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX30xX1xX30cxX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX1xX53xX54xX23xX22xX3xXexX42xX174xX4xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXcxX42xX5dxX23xX3xXcxX1xX330xX3xXe9xXeaxX23xX22xX24xX3xX0xX10xXf3xX2fxXcxX42xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX54xXdxX3xX57xXdxX923xXf3xX3xX23xX67xX15xX4fxX3xX4xX5dxX23xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3bxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX4fxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX57xX30cxX3xX4xX5dxX23xX3xX42xX67xX3xX7xX3bxX32xXexX3xX5xX8bxXdxX3xXexX3bxX67xX23xX3xX1cdxX185xX3xX4xX198xX3xX7xX390xX3xX3dxX662xXexX3xX4xX1xX4axXexX3xXbxX1xX292xX4xX3xX3dxX292xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX2dxX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX57xX185xXdxX3xX23xX22xXeaxX3xX4xX32xX23xX3xX1cdxX185xX3xXexX1xX6bxX23xX4fxX3xXcxXe9xX30xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX2dxX3xX39exX27xX6xX23xX3xXexX6cdxXf3xX3xX88cxXa4xXbxX3xXexX1xX54xXdxX4fxX3xXexX1xX939xX6xX3xX57xX32xX23xX22xX3xX57xX9fxXdxX3xX3dxX235xXdxX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX390xX3xXexX27xX15xX330xX23xX3xX57xX5dxX27xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xX10xXf3xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXexXa3xX2fxX0xXb1xXexX42xX2fxX0xXb1xXexX1cdxX3bxXa3xX15xX2fxX0xXb1xXexX6xX1cdxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52fxX23xXexX10xX42xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX42xX2dxXaxX2fxXa8xX1xX46xX3xX57xX185xX23xX22xX3xX1cxX6cdxX15xX3xXa3xX174xX23xX22xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX32xX23xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX241xX23xX1xX3xX1xX27xX9fxX23xX22xX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXexX90axX23xX22xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX1369xX330xXexX3xX5xX27xX662xX23xX3xX4xX27xX185xX4xX3xX1xX2a5xXbxX4fxX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX3bxX67xX23xX22xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXe9xXeaxX23xX22xX3xX88cxX1x139dfxX23xX22xX3xX57xXa4xX23xX1xX4fxX3xXexX42xX53xX235xX4xX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX88cxX1xX30cxX3xX88cxX1xX90axX23xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX4fxX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX23xX22xX67xX15xX3xX39exX27xX6xX4fxX3xX4xX25fxX3xX1xX2d6xX3xXexX1xX9fxX23xX22xX3xX4xX1xXc7xX23xX1xX3xXexX42xXa4xX3xX57xX86xX3xX3dxX67xX3bxX3xX4xX27xX185xX4xX3xX42xX4axXexX3xX39exX27xX15xX330xXexX3xX5xXdxX2d6xXexX3xX3dxX67xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xX4xX30cxX3xXexX42xX32xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX4xX6xX3bxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xXexX1xX174xX4xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xX46xX3xXexX42xX53xX198xX23xX22xX4fxX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX3dxX292xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa3xXexX1xX27xXf3xX1cdxX3xXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xX3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX429xX22fxX1eexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX1eexX22fxXa3xX2xX2xX429xX22dxX22dxX1fexX429xXexXafxX2xX429xX473xX5xXafxX1exX2xX44cxX429xXa3xX2xX2xX22fxX44cxX429xX1eexX1fexXexX45axX473xX22dxX1eexX44cxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX429xX22fxX1eexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXcxX42xX3bxX23xX22xX3xX57xX30cxX4fxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX662xX23xX3xX4xX6xX3bxX3xX7xX174xX3xX23xX141dxX3xX5xX174xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX4fxX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX3dxXeaxX3xXexX42xX6xX23xX22xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xXexX1xX923xX3xX57xX86xX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xX73xX6xX23xX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX4axXbxX3xXexX42xXdxX923xX23xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xXexX9fxXexX3xX4xX32xX4xX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX3dxX292xX2dxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX198xX3xX39exX27xX6xX23xX3xXexX42xX27xX15xX224xX23xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xX57xX86xX3xX88cxXa4xXbxX3xXexX1xX54xXdxX3xXexX27xX15xX24cxX23xX3xXexX42xX27xX15xX224xX23xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX1xX174xX4xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX88cxX1xX27xX15xX330xX23xX3xX4xX32xX3bxX3xX4xX46xX6xX3xX73xX185xX3xX1c2exX3xXexX330xX3xX3dxX67xX3xX57xX362xX23xX22xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX3dxX235xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xX46xX3xXexX42xX53xX198xX23xX22xX4fxX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX3dxX292xX3xX4xX46xX6xX3xXexX78xX23xX1xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fx12b83xXdxX6xX3bxX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX3dxX292xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX4axXbxX4fxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX54xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX235xXdxX4fxX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xX57xX224xX3xX23xX22xX1xXa4xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xX57x104a0xX15xX3xXf3xX8bxX23xX1xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXexX27xX15xX24cxX23xX3xXexX42xX27xX15xX224xX23xX1c5xX3xXcxX42xX3bxX23xX22xX3xX57xX30cxX4fxX3xX15xX24cxX27xX3xX4xX5dxX27xX3xX73xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX24cxX23xX3xX22xXdxX32xX3bxX3xX3dxX67xX3xX6c1xX390xX3xXcxXcxdd14xXcxXcxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX198xX3xX39exX27xX6xX23xX3xXexX42xX27xX15xX224xX23xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX88cxX1xX27xX15xX330xX23xX3xX4xX32xX3bxX4fxX3xX1xX53xX235xX23xX22xX3xXa3xX977xX23xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX2dxX3xX4xX30cxX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX32xX23xX3xXexXdxX330xXbxX3xX23xX1xX662xX23xX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX25fxX23xX3xX32xX23xX1xX3xX3dxX224xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX2dxX3xX1cxX13f7xX3xX5xX1799xX3xX23xX22xX1xXdxX24cxXf3xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xX57xX53xX6xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX4axXexX3xXexX1xXdxX2d6xXexX4fxX3xX1cxX27xX15xX24cxX23xX3xXexX8bxX4xX4fxX3xX22xX6cdxX15xX3xX1xX3bxX6xX23xX22xX3xXf3xX6xX23xX22xX2dxX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xXexX42xX32xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX4xX46xX6xX3xX73xX6xX23xX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX45axX1fexX3xX3dxX67xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX185xX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX3dxXdxX24cxX23xX3xXa3xX53xX3xX5xX27xX662xX23xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX27xX15xX24cxX23xX3xXexX42xX27xX15xX224xX23xX2dxX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xX1xX53xX235xX23xX22xX3xXa3xX977xX23xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1cdxX32xX3bxX3xX15xX3xXexX330xX3xX3dxX67xX3xX4xX67xXdxX3xX57xX1010xXexX3xXbxX1xX5dxX23xX3xXf3xX224xXf3xX3xX73xX5xX27xX10x118a3xX3bxX23xX10xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xX4xXeaxX23xX22xX3xX15xX24cxX27xX3xX4xX5dxX27xX3xX4xX5dxX23xX3xX4xX30cxX3xX22xXdxX25fxXdxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX1xXdxX2d6xX27xX3xX39exX27xX25fxX4fxX3xX39exX27xX15xX330xXexX3xX5xXdxX2d6xXexX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX4fxX3xX57xX1010xX4xX3xX1cdxXdxX2d6xXexX3xX5xX67xX3xX3dxX235xXdxX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX4xX30cxX3xX5xXdxX24cxX23xX3xX39exX27xX6xX23xX3xX57xX330xX23xX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX4xX9fxX3xXexX241xX23xX1xX3xX22xXdxX4axX27xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX4fxX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX1cdxX32xX3bxX3xX88cxX1xX6bxX23xX22xX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xXexX1xX174xX4xX2dxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX32xX3xX23xX1xX6cdxX23xX4fxX3xXexXcb0xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX8bxXf3xX3xX4xX32xX4xX3xX39exX27xX15xX3xX57xXa4xX23xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX7xX1015xX3xX1cxX13f7xX3xX5xX1799xX3xX23xX22xX1xXdxX24cxXf3xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX39exX27xX15xX3xX57xXa4xX23xX1xX3xX4xX46xX6xX3xXbxX1xX32xXbxX3xX5xX27xX662xXexX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX25exX9fxXdxX3xX3dxX235xXdxX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa3xXdxX2d6xX23xX3xX42xX185xX23xX22xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX3bxX67xX23xX3xXa3xX6cdxX23xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX4axXbxX4fxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX4fxX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX4xX9fxX3xX22xXbacxX23xX22xX3xXexX42xX6xX23xX1xX3xXexX1xX46xX4fxX3xX3dxX662xX23xX3xX57xX185xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX5xX174xX4xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xX1xX30cxX6xX1c5xX3xXc0xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xX23xX22xX3bxX67xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xXexXcb0xX3xX4xX1xX58xX4xX4fxX3xX4xX32xX3xX23xX1xX6cdxX23xX4fxX3xXa3xX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXbxX3xX57xX923xX3xXf3xX27xX6xX3xX3dxXbacxX4xX3xX1cxXdxX23xX4fxX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX23xX198xXdxX3xXexX27xX15xX330xX23xX3xX57xX5dxX27xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX4fxX3xXexX78xX23xX1xX3xX57xX86xX3xX88cxX24cxX27xX3xX22xX2a5xXdxX3xX57xX53xX609xX4xX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xX1xX30cxX6xX3xX57xX923xX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xX2xX1eexX1eexX3xX23xX22xX67xX23xX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX30xXa8xf75axX3xX7xX67xX23xX22xX3xX5xX2a5xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX3xXexX78xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX75xX235xXdxX3xX2xX1eexX1eexX3xX23xX22xX67xX23xX3xXf3xX977xX27xX3xX23xX67xX15xX4fxX3xX1cdxXbacxXexX3xX57xX5dxX27xX3xXexX63bxX3xX23xX22xX67xX15xX3xXf3xX6xXdxX4fxX3xX73xXa8xX25exX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xXexX78xX23xX1xX3xX7xX1015xX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX3xX53xX27xX3xXexXdxX24cxX23xX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xXa3xXdxX2d6xX23xX3xX42xX185xX23xX22xX3xX4xX1xX3bxX3xX22fxX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX4fxX3xXexX1xXa4xX3xX4xX30cxX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX23xX1xX6cdxX23xX3xX23xX1xXdxX568xXf3xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX75xX224xX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xXexX1xX174xX4xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX4fxX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xX27xX3xX7xX9fxX3xXexXdxX224xX23xX3xX2xX1fexX1eexX3xX23xX22xX67xX23xX3xX57xX362xX23xX22xXb1xXf3xX977xX27xX3xX57xX923xX3xXf3xX27xX6xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xXdxX330xXexX3xX1cdxXa4xX3xX57xXdxX3xX88cxX1156xXf3xX2dxX3xXexX78xX23xX1xX4fxX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX3xX7xX1015xX3xXexX42xXc7xX4xX1xX3xX23xX22xX6cdxX23xX3xX7xX32xX4xX1xX3xX1xX3bxX1010xX4xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xX1xX3bxX32xX3xX57xX923xX3xX1xX141dxX3xXexX42xX609xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xX4xX43xX23xX3xX5xX8bxXdxX1c5xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX24cxX23xX4fxX3xX3dxX241xX3xX7xX9fxX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xXf3xX977xX27xX3xXexX10xX7xXexX3xX4xX30cxX3xX1xX8bxX23xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xXdxX923xXf3xX3xX4xX1xX78xX3xXexXdxX330xXbxX3xX23xX1xX662xX23xX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX4xX30cxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX198xX3xX4xX6xX3bxX3xX1xX3bxX1010xX4xX3xX4xX30cxX3xX1cdxXdxX923xX27xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX3dxX224xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXexX568xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX412xXdxXa3xXexX1xX24xX3xX2xX2xX22dxX1eexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX22dxXafxX1fexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXb1xXdxX1c5xX1cdxX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c5xX3dxX23xXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX1eexX22fxXa3xX2xX2xX429xX22dxX2xX1fexX22dxXexX429xX22dxX22fxX1eexX429xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xX757xX42xX9xX473xX45axX44cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xX412xXdxXa3xXexX1xX9xXaxX2xX2xX22dxX1eexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX22dxXafxX1fexXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX3bxX67xX23xX22xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXe9xXeaxX23xX22xX3xX57xX224xX3xX23xX22xX1xXa4xX3xX73xXa8xX25exX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX5dxX23xX3xX1cxX6cdxX15xX3xXa3xX174xX23xX22xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX32xX23xX3xXa3xX174xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX23xX1xX145cxX23xX22xX3xXexX241xX23xX1xX3xX1xX27xX9fxX23xX22xX3xX88cxX1xXdxX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXexX90axX23xX22xX3xX5xX24cxX23xX3xX3dxX235xXdxX3xX7xX9fxX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX5xX235xX23xX1c5xX3xX343xX22xX3bxX67xXdxX3xX88cxX1xX27xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX5xXdxX24cxX23xX3xX1xX2d6xX3xX4xX32xX4xX3xX23xX1xX67xX3xX23xX22xX1xX78xX4fxX3xX88cxX1xX32xX4xX1xX3xX7xX8bxX23xX3xX57xX923xX3xX5xX67xXf3xX3xX88cxX1xX27xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xX4xX30cxX3xX23xX1xX27xX3xX4xX5dxX27xX2dxX3xX4xX30cxX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX32xX23xX3xXexX9fxXdxX3xX53xX27xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXc16xX2xX3xX57xX25fxXf3xX3xX1cdxX25fxX3bxX3xX39exX27xX15xX3xXexX42xX241xX23xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxXa8xX5dxX23xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xXexXcb0xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX185xX23xX22xX3xX57xX362xX23xX22xX3xX57xX923xX3xX23xXbacxXf3xX3xX4xX1xXbacxX4xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX3xXexX63bxX3xX3dxX359xX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX3dxX224xX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX2dxX3xX22xXdxX32xXf3xX3xX7xX32xXexX3xX4xX1xX1010xXexX3xX4xX1xX1015xX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX3dxX359xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX1xX174xX4xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX24cxXf3xX3xX4xX32xX4xX3xX39exX27xX15xX3xX57xXa4xX23xX1xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX3xXa8xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX4xX32xX4xX3xX23xX1xX67xX3xXf3xX32xX15xX4fxX3xX1cxXc7xX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXbxX3xXbxX1xX25fxXdxX3xXexX1xX174xX4xX3xX1xXdxX2d6xX23xX3x13a47xX23xX185xXdxX3xX1cdxX4axXexX3xX1cxX27xX4axXexX4fxX3xX23xX22xX3bxX8bxXdxX3xX1cdxX4axXexX3xX23xX1xX662xXbx10614xX3xX3dxX67xX3xXexX42xXdxX923xX23xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX10xX7xXexX3xXexX9fxXdxX3xXexX1xXdxX923xX27xX3xX44cxX1eexbef5xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xX23xX1xX6cdxX23xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX5xX6xX3bxX3xX57xX185xX23xX22xX4fxX3xX23xX330xX27xX3xX88cxX1xX6bxX23xX22xX3xX4xX1xX4axXbxX3xX1xX67xX23xX1xX3xXexX1xX241xX3xXexX8bxXf3xX3xXexX1xX54xXdxX3xX57xX30cxX23xX22xX3xX4xX13f7xX6xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX25exX9fxXdxX3xX3dxX235xXdxX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX15xX3xXexX330xX4fxX3xX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xX15xX24cxX27xX3xX4xX5dxX27xX3xX4xX5dxX23xX3xXexX662xXbxX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xXexX42xX27xX15xX3xX3dxX330xXexX4fxX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX4fxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX30cxX23xX22xX3xXexXdxX330xX23xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xX1cdxX187fxX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX23xX22xX27xX362xX23xX3xX1cxX86xX3xX1xX185xXdxX3xX1xX30cxX6xX2dxX3xX57xX53xX6xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXexX6cdxXf3xX3xX1c2exX3xXexX330xX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX3xX1369x13d22xX3xX1761xX23xX1xX3xX57xXdxX3xX3dxX67xX3bxX3xX1xX3bxX8bxXexX3xX57xX185xX23xX22xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX57xX95exX23xX22xX3xX88cxX330xX3xX1xX3bxX8bxX4xX1xX3xXexX78xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3bxX3xX57xX923xX3xX57xXdxX224xX27xX3xXexX42xXa4xX3xX4xX1xX3bxX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xX23xX1xX6cdxX23xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1c5xX3xX75xXdxX2d6xX4xX3xXexXdxX24cxXf3xX3xX3dxXbacxX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX57xX609xXexX3xX44cxX3xX7xX1015xX3xX53xX27xX3xXexXdxX24cxX23xX3xX4xX1xX3bxX3xX5xX174xX4xX3xX5xX53xX609xX23xX22xX3xX390xX3xXexX27xX15xX330xX23xX3xX57xX5dxX27xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX3bxXa3xX15xXaxX2fxX73xXc7xX3xXexX1xX53xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXc0xX3bxX67xX23xX22xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXe9xXeaxX23xX22xX3xX23xX1xX4axX23xX3xXf3xX8bxX23xX1xX4fxX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX1cdxX9fxXdxX3xX4xX25fxX23xX1xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa3xXdxX568xX23xX3xX1cdxXdxX330xX23xX3xXbxX1xX58xX4xX3xXexX8bxXbxX3xX1xXdxX2d6xX23xX3xX23xX6xX15xX4fxX3xX4xX5dxX23xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX2dxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xX3dxX67xX3xX7xX174xX3xX7xX32xX23xX22xX3xXexX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX46xX3xX57xX185xX23xX22xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX43xX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1xX6xXexX1exXdxXexX10xXf3xX3xX2bxX5xX1cxX3xXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1xX6xXexX1exX4xX3bxX23xXexX10xX23xXexX3xX2bxX5xX1cxX3xX2bxX5xX1cxX1exX4xX3bxX5xX3xX2bxX5xX1cxX1exX4xX10xX5xX5xX3xXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xXdxXa3xX9xXaxX1cdxX1cdx13babxXf3xX7xX22xX33eaxXdxXa3xX33eaxX2xX22fxX44cxX45axX22fxX22fxX22dxX1eexX473xX473xX429xX429xX22dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1xX6xXexX1exXf3xX10xX7xX7xX6xX22xX10xX3xX412xX42xX6xXbxX1exXf3xX10xX7xX7xX6xX22xX10xX3xX42xX3bxXexX6xXexX10xX1exX4xX3bxX23xXexX6xXdxX23xX10xX42xX3xXaxX3xXa3xX6xXexX6xX1exX23xX3bxXa3xX10xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX1cdxX27xX1cdxX1cdxX5xX10xX1exXf3xX10xX7xX7xX6xX22xX10xXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX42xXa3xX3xX5xX6xX7xXexX1exXf3xX7xX22xX3xX4xX6xX42xXa3xX1exX1exXexX10xX1cxXexXaxX3xXa3xX6xXexX6xX1exXdxXa3xX9xXaxXa3xXdxX3dxX33eaxX2a84xX10xX4xX10xXdxX3dxX10xXa3x12785xX7xX22xX33eaxXcxX10xX1cxXexXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf3xX10xX7xX7xX6xX22xX10xX1exX42xX10xX6xX4xXexXdxX3bxX23xX1exX4xX3bxX23xXexX6xXdxX23xX10xX42xX3xX1xX6xX7xX1exX7xX10xX23xXa3xX1exXexXdxXf3xX10xX3xX7xX1xX3bxX412xX1exX42xX10xX6xX4xXexX1exX1cdxXexX23xXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xXa3xX6xXexX6xX1exXdxXa3xX9xXaxX1cdxXexX23xX33eaxX2a84xX10xX4xX10xXdxX3dxX10xXa3xX349exX7xX22xX33eaxX2a84xX10xX6xX4xXexXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf3xX7xX22xX1exX42xX10xX6xX4xXexXdxX3bxX23xX1exXdxX4xX3bxX23xXaxX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa3xX42xX10xX5xX6xXexX10xXa3xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXf3xX1cdxX1exX6xX23xXa3xX1exX7xX6xXbxX3bxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a3xX185xX4xX3xXc0xX67xX3xXexXdxX330xX23xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX1xX3bxX3xX22xX5dxX23xX3xX2xX45axX1c5xX22fxX1eexX1eexX3xX23xX22xX53xX54xXdxXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX5xX3bxX4xX1exX1xX6xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xX15xX1exXf3xX6xX27xX1exX1cxX10xXexX1exX23xX22xX1xXdxX10xXf3xX1exX4xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1exX4xX1xX3bxX1exX22xX6xX23xX1exX2xX45axX1exX22fxX1eexX1eexX1exX23xX22xX27xX3bxXdxXb1xX44cxX2xX45axX473xX2xX22dxX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXf3xX10xXa3xXdxX6xXb1xX2xX44cxX1eexXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xXafxX22dxXa3xX2xX2xX44cxX44cxX44cxX1fexXafxXexX45axX473xX22fxX1fexX44cxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xX6xX2fxX0xXa3xXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a3xX185xX4xX3xXc0xX67xX3xXexXdxX330xX23xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX1xX3bxX3xX22xX5dxX23xX3xX2xX45axX1c5xX22fxX1eexX1eexX3xX23xX22xX53xX54xXdxXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX5xX3bxX4xX1exX1xX6xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xX15xX1exXf3xX6xX27xX1exX1cxX10xXexX1exX23xX22xX1xXdxX10xXf3xX1exX4xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX1exX4xX1xX3bxX1exX22xX6xX23xX1exX2xX45axX1exX22fxX1eexX1eexX1exX23xX22xX27xX3bxXdxXb1xX44cxX2xX45axX473xX2xX22dxX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxX6a3xX185xX4xX3xXc0xX67xX3xXexXdxX330xX23xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX1xX3bxX3xX22xX5dxX23xX3xX2xX45axX1c5xX22fxX1eexX1eexX3xX23xX22xX53xX54xXdxX0xXb1xX6xX2fxX0xXb1xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa3xXaxX2fxX25exX330xX23xX3xXexX1xX54xXdxX3xX57xXdxX923xXf3xX3xX23xX67xX15xX4fxX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX3xX6a3xX185xX4xX3xXc0xX67xX3xX22bxXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX230xX3xX57xX86xX3xX4xX198xX3xX1cdxX25fxX23xX3xX1xX3bxX67xX23xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xX5xX4axX15xX3xXf3xX977xX27xX3xX1cxX97bxXexX3xX23xX22xX1xXdxX2d6xXf3xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX3dxX359xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX330xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX3dxX359xX23xX22xX3xXbxX1xX292xX3xX4xX662xX23xX3xX3dxX67xX3xX4xX32xX4xX3xXexX42xX53xX54xX23xX22xX3xX1xX609xXbxX3xX88cxX1xX32xX4xX3xX3dxX235xXdxX3xX22xX5dxX23xX3xX2xX45axX1c5xX22fxX1eexX1eexX3xXf3xX977xX27xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX390xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXexXcb0xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX3dxXdxX42xX27xX7xX3xX6c1xX1761xX2a84xX6c1xX1exXa8xX3bxX75xX1exX44cxX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX1c5xX1c5xX1c5xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX4xX6xX4xX1exXa3xXdxX6xX1exXbxX1xX27xX3bxX23xX22xX1exX3bxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exXexX3bxX1exX4xX1xX27xX4xX1exXexX10xX7xXexX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX3dxXdxX42xX27xX7xX1exX7xX6xX42xX7xX1exX4xX3bxX3dxX1exX44cxX1exX4xX1xX3bxX1exX23xX22xX27xX3bxXdxX1exXa3xX6xX23xXb1xX44cxX2xX45axX429xXafxX429xX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXf3xX10xXa3xXdxX6xXb1xX2xX44cxX1eexXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX1fexXa3xX2xX2xX22dxX22dxX1fexX1fexX1fexXexX473xX1eexX1eexX22dxX22dxX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xX6xX2fxX0xXa3xXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa8xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX390xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXexXcb0xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX3dxXdxX42xX27xX7xX3xX6c1xX1761xX2a84xX6c1xX1exXa8xX3bxX75xX1exX44cxX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX1c5xX1c5xX1c5xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX4xX6xX4xX1exXa3xXdxX6xX1exXbxX1xX27xX3bxX23xX22xX1exX3bxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX10xXbxX1exXexX27xX4xX1exXexX3bxX1exX4xX1xX27xX4xX1exXexX10xX7xXexX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX3dxXdxX42xX27xX7xX1exX7xX6xX42xX7xX1exX4xX3bxX3dxX1exX44cxX1exX4xX1xX3bxX1exX23xX22xX27xX3bxXdxX1exXa3xX6xX23xXb1xX44cxX2xX45axX429xXafxX429xX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxXa8xX32xX4xX3xX57xXa4xX6xX3xXbxX1xX53xX198xX23xX22xX3xX390xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX3xXexXdxX330xXbxX3xXexX292xX4xX3xXexXcb0xX3xX4xX1xX58xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX3dxXdxX42xX27xX7xX3xX6c1xX1761xX2a84xX6c1xX1exXa8xX3bxX75xX1exX44cxX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX1c5xX1c5xX1c5xX0xXb1xX6xX2fxX0xXb1xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa3xXaxX2fxXc0xX6bxXf3xX3xX23xX6xX15xX3xX22bxX2xX22dxXb1xX22fxX230xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX3xXcxX1xX8bxX4xX1xX3xXc0xX67xX4fxX3xX25exX58xX4xX3xXcxX1xX2a5xX3xX57xX86xX3xXexX42xXdxX923xX23xX3xX88cxX1xX6xXdxX3xX3dxXdxX2d6xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX88cxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX24cxX23xX4fxX3xX7xX67xX23xX22xX3xX5xX2a5xX4xX3xX3dxXdxX42xX27xX7xX3xX6c1xX1761xX2a84xX6c1xX1exXa8xX3bxX75xX1exX44cxX3xX4xX1xX3bxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xXa3xX6cdxX23xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xX4xX46xX6xX3xX6c1xX390xX3xX1c2exX3xXexX330xX3xXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27xX6cdxX23xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX3xXexX8bxXf3xX3xXexX1xX54xXdxX3xX45axX3xXexX1xX6bxX23xX3xXexX1xX27xX185xX4xX3xX1cxX86xX3xXa8xX53xX198xX23xX22xX3xX2586xXdxX32xX23xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exXbxX1xX3bxX23xX22xX1exXexX3bxX6xX1exXexX6xXf3xX1exXexX1xX3bxXdxX1exX45axX1exXexX1xX3bxX23xX1exXexX1xX27xX3bxX4xX1exX1cxX6xX1exX4xX27xX3bxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xXb1xX44cxX2xX45axX473xX2xX44cxX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxX0xXdxXf3xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxXb1xXf3xX10xXa3xXdxX6xXb1xX2xX44cxX1eexXb1xX23xX10xX412xX7xXb1xX44cxX2xX44cxX22dxXb1xX2xX45axX1eexXa3xX2xX2xX1fexX44cxX2xX1eexXafxXexX22dxXafxX22dxX22dxX473xX5xX1eexX1c5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX3bxX3xX3dxX6xXdxX3xXexX42xX43xX3xX4xX46xX6xX3xX4xX4axXbxX3xX46xX15xX4fxX3xX23xX22xX53xX54xXdxX3xX57xX58xX23xX22xX3xX57xX5dxX27xX4fxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX3bxX67xX23xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX73xXcxX75xX3xXcxX78xX23xX1xX3xX46xX15xX3xXexX42xX3bxX23xX22xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX57xX8bxX3bxX4fxX3xX4xX1xX78xX3xX57xX8bxX3bxX3xXbxX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1xX9fxX23xX22xX3xXa3xXa4xX4xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxXaxX3xXb1xX2fxX0xXb1xX6xX2fxX0xXa3xXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27xX6cdxX23xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX3xXexX8bxXf3xX3xXexX1xX54xXdxX3xX45axX3xXexX1xX6bxX23xX3xXexX1xX27xX185xX4xX3xX1cxX86xX3xXa8xX53xX198xX23xX22xX3xX2586xXdxX32xX23xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxXb1xX15xX1exXexX10xXb1xX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exXbxX1xX3bxX23xX22xX1exXexX3bxX6xX1exXexX6xXf3xX1exXexX1xX3bxXdxX1exX45axX1exXexX1xX3bxX23xX1exXexX1xX27xX3bxX4xX1exX1cxX6xX1exX4xX27xX3bxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX23xXb1xX44cxX2xX45axX473xX2xX44cxX1c5xX1xXexXf3xXaxX2fxX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27xX6cdxX23xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX3xXexX8bxXf3xX3xXexX1xX54xXdxX3xX45axX3xXexX1xX6bxX23xX3xXexX1xX27xX185xX4xX3xX1cxX86xX3xXa8xX53xX198xX23xX22xX3xX2586xXdxX32xX23xX0xXb1xX6xX2fxX0xXb1xX7xXexX42xX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa3xXaxX2fxX343xX22xX6xX15xX3xX88cxX1xXdxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX662xX23xX3xX44cxX3xX4xX6xX3xX1cdxX2d6xX23xX1xX3xXa8xX3bxX3dxXdxXa3xX1exX2xXafxX3xX57xX5dxX27xX3xXexXdxX24cxX23xX3xXexX42xX24cxX23xX3xX57xXa4xX6xX3xX1cdxX67xX23xX4fxX3xX341xX73xX343xXe9xX3xX1xX27xX15xX2d6xX23xX3xX343xX22xX1xXdxX3xX6acxX27xX6cdxX23xX3xX22bxXc0xX67xX3xXcxXd9xX23xX1xX230xX3xX57xX86xX3xX1cdxX6xX23xX3xX1xX67xX23xX1xX3xX39exX27xX15xX330xXexX3xX57xXa4xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX939xX6xX3xXexX8bxXf3xX3xXexX1xX54xXdxX3xX45axX3xXexX1xX6bxX23xX3xXexX1xX27xX185xX4xX3xX1cxX86xX3xXa8xX53xX198xX23xX22xX3xX2586xXdxX32xX23xX3xX57xX923xX3xX88cxXdxX923xXf3xX3xX7xX3bxX32xXexX4fxX3xX23xX22xX90axX23xX3xX23xX22xX63bxX6xX3xXa3xXa4xX4xX1xX1c5xX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xX5xXdxX2fxX0xXb1xX27xX5xX2fxX0xXa3xXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1761xX27xXexX1xX3bxX42xXaxX2fxX30xX1xX95exX4xX3x10466xX27xX6xX23xX22xX0xXb1xXbxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2fxX0xXb1xXa3xXdxX3dxX2f
Phúc Quang