Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh đến mọi người dân
(Baohatinh.vn) - Chiều 19/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 để thông cáo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3e5fxecf9x1015dx10729x92edxca83xc98cx6336xf489x3e83x10c48xa60fxX5xX8xe2cexX5x7f1bx95a8xX7x81e5x9ca7x8b65xd142xX3xe3ccx4d43xX4xX5xX12xf34exX6xXaxX3x1039exX7xX10xX4xX4xX9xXax6af5xe6dbxX12xX5xX7xX8xXaxfb8bxX28xX1x105e4xX14xX13xX3xc687x7f5dx5a16xX3x6f5axda9exX5xX3x8114xX18xb6c4xX3xf241x932axX12xX3xX1xe6cdxX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xca53xX14xX1xX3x6d1cxX3axX14xX3x101d5x922fxX12xX3xX14xX13xbb4fxa2a0xX12xX3xe5a8x8ff8xX14xX0x3fc1xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xb367xX8xX10xX64xXaxX2ex559axX1xX12xaefaxX18xX3xX2x827bxX68xX2xb48fx9f81xX3xX28xf5d6xX60xc924xX14xX13xX3x5557xX10xX14xX3xX28xX18xX6x1084cxX14xX3xX13xX12xX36xX37xX3xX28xX52xX14xX1xX3x92c9xX6xX3xX41x3eeaxX14xX13xX3xd565xX18x9bf1xX20xX3x69e8xX12xX14xX1xX3xX20xX1xXc1xX3xX5xXa7xfde5xX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xa3f2xX3xX35xX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xccc8xX12xXb4xX14xX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xX3xX5xX1xX36xX14xX13xX3xX2xXa3xX3xX56x108fdxX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX20xX36xX37xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX39xX3axX5xX3xX3dxX18xX3fxX3xX93xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xX3xXadxX99xX93xX3xX28xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xb37cxX14xX13xX3xX7xbda3xX14xX3xX5xX1x48eexX3xfd11xbffcxX13exX3xX20xXc1xX10xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xXecxc1e9xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xX14xX1xX12x5997xX5axX3xX39x926bxX3xb2ccxXa3xX2x9bb3xX3xXfxX3xX179xXa3xX179xXa3xd20bxX0xX68xX27xX2exX0xX5xX10xX35xX7xX8xX3x4f0exX12xX64xX5xX1xX9xXaxX179xXa3xXa3xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX64xX64xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX35xX37xXa7xX64xX8xXa7xX9xXaxXa3xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xXa7xXaxX2exX0xX5xX35xX37xX64xX6xX2exX0xX5xXa7xX2exX0xX5xX64xX2exX0xX10xX3xX1xXa7xX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX68xX68xX10xX64xX5axX12xX14xX184xX35xX10xX37xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX184xXecxX14xX68xX37xX1cxX20xX39xX8xX64xX12xX5xX37xXa7xX68xX8xX64xX12xX5xX37xXa7xX68xXaxX2exX0xX12xX5axX13xX3xX4xXa7xX20xX9xXaxX68xX68xX12xX184xX35xX10xX37xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX184xXecxX14xX68xX14xX8xX190xX4xX68xX2xX17cxcde2xX179xX68xX2xXa3x4e05xX64xX2xX2xa2cbxX17cx5a4axXa3xXa3xX5xXa0xX179xX2xXa3xX247xX7xXa3xX184xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX37xX13exX5axX10xX13xX8xXaxX3xX68xX2exX0xX68xX10xX2exX0xX68xX5xX64xX2exX0xX68xX5xXa7xX2exX0xX68xX5xX35xX37xX64xX6xX2exX0xX68xX5xX10xX35xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX28xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xXa4xX3xX28xXa7xX60xXa9xX14xX13xX3xX35xX10xX14xX3xX28xX18xX6xXb4xX14xX3xX13xX12xX36xX37xX3xX41xXc5xX14xX13xX3xXc9xX18xXcbxX20xX3xXcexX12xX14xX1xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xXecx10088xX12xX3xX20xX36xX20xX3xX35xX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xXecxX12xXb4xX14xX3xX14xX1x4bf9xX14xX13xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX7xX12xXb4xX14xX3xX3dxX18xX10xX14xX3xX56xX3axX14xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX184xX3xX28xX1xX8xX37xX3xX56xbba9xXa4xX3xX14xX1xX61xX3xX4xf0bfxX3xX3dxX18xX6xX3axX5xX3xX5xX65xX5axX3xX20xX10xX37xX3xX14xXb4xX14xX3xX56xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX56xd960xX3xX64xX12x4842xX14xX3xXa7xX10xX3xX10xX14xX3xX5xX37xX14bxX14xX3xXecxX14bxX3xX5xX1xX14bxX14xX1xX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xXcbxX5xX3xX56xbd10xX27xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX56xX375xX3xX5xXa7xX12xX173xX18xX3xX5x9612xX27xX3xX249xX23ex8d3dxX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xX3xX5xX1xX10xX6xX3xX5axXc5xX5xX3xX20xX1xX37xX3xX1xX131xX14xX3xXa0xX249xX184xXa3xXa3xXa3xX3xX56xX3fxX14xX13xX3xXecxX12xXb4xX14xX3xX5xXa7xX37xX14xX13xX3xX5xX37xX14bxX14xX3xX5xX52xX14xX1xX3xXecxX14bxX3xX56xX31xX14xX13xX3xX56xX3fxX37xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xXa4xX3xX39xX1xX36xX20xX1xX3xX5axX61xX12xX3xX5xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xX131xX14xX13xXa4xX3xX20xX36xX20xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX35xX3fxX14xX3xXecxX9cxX3xX5xX1xX10xX5axX3xX64xX358xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX20x46d2xX14xX13xX3xX56xX375xX3xX5xX3e0xX27xX3xX5xXa7xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX3fxX37xX3xX7xX18xX3e0xX14xX3xXecxX14bxX3xX14xX1x9e0axX5xX3xX5xXa7x96daxX3xX20xX10xX37xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX3dxX18xX10xX3xXadxX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xX20xX1xX4c5xX14xX1xX3xX5xXa7xXe2xXa4xX3xXadxX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xX39xX12xX103xX5axX3xX56xX12xX103xX5axX3xX20xXc1xX10xX3xXadxX10xX14xX3xX99xX1xX4c0xX27xX3xX1xX14bxX14xX1xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX39xX1xX37xX36xX3xX13dxXcexX13exX13exXa4xX3xX56xca99xX14xX13xX3xX5xX1xX61xX12xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX3dxX18xX10xX3xXadxX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xX5x9726xX14xX13xX3xX1xe1e2xX27xX3xa1b1xX3xX39xX12xX3axX14xX3xX13xX350xX27xX3xX549xX3xXecxX14bxX37xX3xX64xX358xX3xX5xX1xX3fxX37xX3xX20xX36xX20xX3xXecxc313xX14xX3xX39xX12xX173xX14xX3xX5xXa7xXd9xX14xX1xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xX3xX5xX37xX14bxX14xX3xX3dxX18xXcbxX20xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxX13exX13exX3xX20xXc1xX10xX3xX41xX3fxX14xX13xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX27xX1xX36xX5xX3xX1xX18xX6xX3xX20xX10xX37xX3xX5xXa7xX36xX20xX1xX3xX14xX1xX12xX173xX5axXa4xX3xX5xXa7xX4c5xX3xX5xX18xX173xX3xX20xXc1xX10xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18x3ffdxX3xX64xX65xX14xX3xX20xX1xXc1xXa4xX3xX5xX1xXcbxX14xX13xX3xX14xX1xX4c0xX5xX3xX56xX9cxX3xXa7xX10xX3xX27xX1xX60xX131xX14xX13xX3xX1xX60xX2f4xX14xX13xXa4xX3xX5ax939bxX20xX3xX5xX12xXb4xX18xXa4xX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xXecxX637xXa4xX3xX20xX36xX20xX3xX39xX1xX65xX18xX3xX56xX46xX5xX3xX27xX1xX36xX3xX5xXa7xX5bxX14xX13xX3xX5xX65xX5axXa4xX3xX20xX36xX20xX3xX13xX12xX3fxX12xX3xX27xX1xX36xX27xX3xXdxX65xX6xX3xX64xX358xX14xX13xX3xXecxX14bxX3xX27xX1xX36xX5xX3xX5xXa7xX12xX103xX14xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX14xX1xX14bxX3xX5xXa7xX37xX14xX13xX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xX39xX177xX3xX5xX2f4xX12xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exXcexX9cxX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xX36xX20xX3xX35xX136xX18xX3xX20xee7exXa4xX3xX56xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX56xX375xX3xX35xX136xX18xX3xX17cxX17cxX3xX56xX525xX14xX13xX3xX20xX1xX4c5xX3xXecxX14bxX37xX3xXadxX99xX93xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xXecxX2f4xX12xX3xX4xXcbxX3xX27xX1xX12xX3axX18xX3xX5xX4c5xX14xX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xX20xX10xX37xX184xX3xXadxX99xX93xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX39xX1xX350xX10xX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xX1xX5bxX27xX3xX27xX1xX12xXb4xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX14xX1xX4c0xX5xX3xX35xX136xX18xX3xXa7xX10xX3xX2xX17cxX3xX56xX525xX14xX13xX3xX20xX1xX4c5xX3xXadxX28xXcexX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xXa4xX3xX35xX136xX18xX3xXadxX4c5xX3xX5xX1xX60xXa4xX3xb883xX1xX350xX3xXadxX12xX3xX5xX1xX60xX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xX3xXecxX14bxX3xa75axX6xX3xX35xX10xX14xX3xc946xX12xX103xX5axX3xX5xXa7xX10xX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xXa4xX3xX99xX1xXc1xX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xfba9xXadxX7abxX28xX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xX60cxX3xX56xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX20xX4a0xX14xX13xX3xX56xX375xX3xX35xX136xX18xX3xX179xX2xX3xX56xX525xX14xX13xX3xX20xX1xX4c5xX3xX56xX12xX3xX64xX358xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xX3xX5xX37xX14bxX14xX3xX3dxX18xXcbxX20xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxX13exX13exX3xX20xXc1xX10xX3xX41xX3fxX14xX13xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX93xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xX3xX20xX4a0xX14xX13xX3xX14xX13xX1xX8xX3xX78exX1xX350xX3xXadxX10xX14xX3xX28xX18xX6xXb4xX14xX3xX13xX12xX36xX37xX3xX28xX52xX14xX1xX3xXc1xX6xX3xX93xX14bxX3xX28xX12xX3axX14xX3xc19dxX10xX5axX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX36xX12xX3xX3dxX18xX36xX5xX3xX39xX3axX5xX3xX3dxX18xX3fxX3xX20xXc1xX10xX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xX3xXadxX99xX93xX3xX28xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xX131xX14xX13xX3xX7xX136xX14xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxX13exX13exX3x814bxX39xX1xX350xX10xX3xX13dxX13exdc3bxX3xX64xX12xX379xX14xX3xXa7xX10xX3xX5x53a5xX3xX14xX13xX14bxX6xX3xXa3xX17cxXfxX2xX2xX68xX2xXa3xX3xXecxX2f4xX12xX3xX20xX36xX20xX3xX14xX46xX12xX3xX64xX18xX14xX13xX15xX3xX5xXd9xX14xX1xX3xX1xXd9xX14xX1xX3xX39xX12xX14xX1xX3xX5xX3axX3xXfxX3xXdxX375xX3xX1xX46xX12xXa4xX3xX14xX13xX65xX14xX3xX4xX36xX20xX1xX3xX14xX1xX14bxX3xX14xX60xX2f4xX20xX3xX14xX567xX5axX3xX179xXa3xX2xX17cxXa4xX3xX39xX3axX3xX1xX37xX42xX20xX1xX3xX27xX1xX36xX5xX3xX5xXa7xX12xX103xX14xX3xX39xX12xX14xX1xX3xX5xX3axX3xXfxX3xXdxX375xX3xX1xX46xX12xXa4xX3xX64xX358xX3xX5xX37xX36xX14xX3xX14xX13xX65xX14xX3xX4xX36xX20xX1xX3xX14xX1xX14bxX3xX14xX60xX2f4xX20xX3xX14xX567xX5axX3xX179xXa3xX2xX243xX60cxX3xXecxX12xX173xX20xX3xX20xX1xX18xb8c4xX14xX3xX35xXe2xX3xX35xX136xX18xX3xX20xX6e9xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xX3xXc9xX18xXcbxX20xX3xX1xX46xX12xX3xX39xX1xX350xX10xX3xX13dxX13exXcexX3xXecxX14bxX3xX35xX136xX18xX3xX20xX6e9xX3xX56xX42xX12xX3xX35xX12xX103xX18xX3xX93xX46xX12xX3xX56xX525xX14xX13xX3xX14xX1xX65xX14xX3xX64xX65xX14xX3xX20xX36xX20xX3xX20xX4c0xX27xX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xX39xX177xX3xX179xXa3xX2xX243xXfxX179xXa3xX179xX2xX60cxX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xX36xX20xX3xX20xX1xX18xX9a0xX14xX3xX35xXe2xX3xX14xX1xX65xX14xX3xX4xX358xX3xXadxX10xX14xX3xX99xX1xX4c0xX27xX3xX1xX14bxX14xX1xX3xX28xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xX131xX14xX13xX3xX39xX1xX350xX10xX3xX13dxX13exX13exX184xX184xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX5xX10xX35xX7xX8xX3xX190xX12xX64xX5xX1xX9xXaxX179xXa3xXa3xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX64xX64xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX35xX37xXa7xX64xX8xXa7xX9xXaxXa3xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xXa7xXaxX2exX0xX5xX35xX37xX64xX6xX2exX0xX5xXa7xX2exX0xX5xX64xX2exX0xX10xX3xX1xXa7xX8xX1cxX9xXaxX1xX5xX5xX27xX15xX68xX68xX10xX64xX5axX12xX14xX184xX35xX10xX37xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX184xXecxX14xX68xX37xX1cxX20xX39xX8xX64xX12xX5xX37xXa7xX68xX8xX64xX12xX5xX37xXa7xX68xXaxX2exX0xX12xX5axX13xX3xX4xXa7xX20xX9xXaxX68xX68xX12xX184xX35xX10xX37xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX184xXecxX14xX68xX14xX8xX190xX4xX68xX2xX17cxX23exX179xX68xX2xXa3xX243xX64xX2xX2xX247xX17cxX249xXa3xXa3xX5xXa0xX179xX2xXa3xX3e5xX7xX2xX184xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX37xX13exX5axX10xX13xX8xX3xX64xX5xX1xX18xX5axX35xXaxX3xX68xX2exX0xX68xX10xX2exX0xX68xX5xX64xX2exX0xX68xX5xXa7xX2exX0xX5xXa7xX2exX0xX5xX64xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX99xX10xX27xX5xX12xX37xX14xXaxX2exX28xXa7xX60xXa9xX14xX13xX3xX35xX10xX14xX3xX28xX18xX6xXb4xX14xX3xX13xX12xX36xX37xX3xX41xXc5xX14xX13xX3xXc9xX18xXcbxX20xX3xXcexX12xX14xX1xX15xX3xX0xX8xX5axX2exX99xX36xX20xX3xX35xX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xXecxX12xXb4xX14xX3xX20xX136xX14xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX20xX1xX350xX14xX13xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX35xX36xX37xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX39xX3axX5xX3xX3dxX18xX3fxX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xXecxX14bxX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xX3xXadxX99xX93xX3xX28xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xX131xX14xX13xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxX13exX13exX3xX56xX3axX14xX3xX5xX3e0xX14xX3xX20xX36xX20xX3xX20xX36xX14xX3xX35xX46xXa4xX3xX56xX3fxX14xX13xX3xXecxX12xXb4xX14xX3xXecxX14bxX3xX5xX136xX14xX13xX3xX7xX2f4xX27xX3xX14xX1xX65xX14xX3xX64xX65xX14xX3xX0xX68xX8xX5axX2exX0xX68xX5xX64xX2exX0xX68xX5xXa7xX2exX0xX68xX5xX35xX37xX64xX6xX2exX0xX68xX5xX10xX35xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exX7abxX3axX5xX3xX7xX18xX3e0xX14xX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xXa4xX3xX28xXa7xX60xXa9xX14xX13xX3xX35xX10xX14xX3xX28xX18xX6xXb4xX14xX3xX13xX12xX36xX37xX3xX41xXc5xX14xX13xX3xXc9xX18xXcbxX20xX3xXcexX12xX14xX1xX3xX39xX1x7c30xX14xX13xX3xX56xXe2xX14xX1xX15xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xX64xX12xX379xX14xX3xXa7xX10xX3xX5xX1xX14bxX14xX1xX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xXcbxX5xX3xX56xX39axX27xXa4xX3xX5xXa7xX37xX14xX13xX3xX56xX350xX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xX36xX20xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX5xX12xX14xXa4xX3xX5xX18xX6xX9cxX14xX3xX5xXa7xX18xX6xX9cxX14xX3xX56xX350xX14xX13xX3xXecxX10xX12xX3xX5xXa7x62a5xX3xX1xX3axX5xX3xX4xX13bxX20xX3xX3dxX18xX10xX14xX3xX5xXa7xX5bxX14xX13xX60cxX3xX5xX8f2xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX20xX36xX20xX3xX1xX37xX42xX5xX3xX56xX46xX14xX13xX3xX5xXa7xX60xX2f4xX20xXa4xX3xX5xXa7xX37xX14xX13xX3xX56xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX20xXc1xX10xX3xX20xX36xX20xX3xX20xX131xX3xX3dxX18xX10xX14xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX5xX4c0xX14xX3xX35xX36xX37xX3xX20xX1xX4c5xXa4xX3xX20xX31xX14xX13xX3xX5xX36xX20xX3xX5xX18xX6xXb4xX14xX3xX5xXa7xX18xX6xX9cxX14xX3xX35xX9cxX3xX14xX541xX12xXa4xX3xX20xX36xX20xX3xX1xX37xX42xX5xX3xX56xX46xX14xX13xX3xXecxX567xX14xX3xX1xX350xX10xX3xXecxX567xX14xX3xX14xX13xX1xX173xX3xXa7xX46xX14xX13xX3xX39xX1xd06axX27xX3xX56xX375xX3xX13xX350xX27xX3xX27xX1xX136xX14xX3xX5xX42xX37xX3xX39xX1xX4c5xX3xX5xX1xX3axX3xX20xX1xX37xX3xX56xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX184xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXadxX37xX64xX6xXaxX2exXcexX9cxX3xX14xX1xX12xX173xX5axX3xXecxX637xX3xX5xX1xX61xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xX5xX2f4xX12xXa4xX3xX56xX9cxX3xX14xX13xX1xXe2xX3xX20xX36xX20xX3xX35xX36xX37xX3xX20xX36xX37xX3xXecxX12xXb4xX14xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX20xX1xX350xX14xX13xX3xX5xX1xX31xX14xX13xX3xX35xX36xX37xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX39xX3axX5xX3xX3dxX18xX3fxX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX3xX7xX136xX14xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xXecxX14bxX3xX1xX46xX12xX3xX14xX13xX1xXe2xX3xXadxX99xX93xX3xX28xXa7xX18xX14xX13xX3xX60xX131xX14xX13xX3xX7xX136xX14xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX5xX1xX13bxX3xX13dxX13exX13exX3xX56xX3axX14xX3xX5xX3e0xX14xX3xX20xX36xX14xX3xX35xX46xXa4xX3xX56xX3fxX14xX13xX3xXecxX12xXb4xX14xXa4xX3xX5xX136xX14xX13xX3xX7xX2f4xX27xX3xX14xX1xX65xX14xX3xX64xX65xX14xX60cxX3xX20xX1xX18xX9a0xX14xX3xX35xXe2xX3xX5xX12xX14xX1xX3xX5xX1xX136xX14xX3xX1xX5bxX20xX3xX5xX3e0xX27xXa4xX3xX3dxX18xX36xX14xX3xX5xXa7xX12xX103xX14xXa4xX3xX5xXa7xX12xX103xX14xX3xX39xX1xX10xX12xX3xX1xX5bxX20xX3xX5xX3e0xX27xX3x4420xX13xX1xXe2xX3xX3dxX18xX6xX3axX5xX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX3xX13dxXcexX13exX13exX13exX3xX20xXc1xX10xX3xX41xX3fxX14xX13xX3xX35xX46xX3xX5xX52xX14xX1xX60cxX3xX5xX3e0xX27xX3xX5xXa7xX18xX14xX13xX3xX5xX18xX6xXb4xX14xX3xX5xXa7xX18xX6xX9cxX14xX3xX20xX36xX20xX3xX1xX37xX42xX5xX3xX56xX46xX14xX13xX3xX39xa881xX3xX14xX12xX173xX5axX3xX179xX17cxXa3xX3xX14xX567xX5axX3xX14xX13xX14bxX6xX3xX4xX12xX14xX1xX3xX41xX42xX12xX3xX5xX1xX12xX3xX1xX14bxX37xX3xXf70xX13xX18xX6xX379xX14xX3xfffdxX18xX60cxX3xX14xXe08xX5axX3xX35xXe08xX5xX3xX5xX65xX5axX3xX5xX60xXa4xX3xX14xX13xX18xX6xX173xX14xX3xXecxX5bxX14xX13xX3xX20xXc1xX10xX3xX20xX36xX20xX3xX5xX136xX14xX13xX3xX7xX2f4xX27xX3xX14xX1xX65xX14xX3xX64xX65xX14xX3xX5xXa7xX60xX2f4xX20xX3xX5xX1xX9cxX5axX3xX41xX42xX12xX3xX1xX46xX12xX0xX68xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xbd13xX18xX5xX1xX37xXa7xXaxX2exX78exX1x7695xX20xX3xXc9xX18xX10xX14xX13xX0xX68xX27xX2e
Phúc Quang