Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài
Những tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp - Réhahn Croquevielle khiến người xem ngây ngất trước phong cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam.
b5cbxe95fx11426x12197x137c1xc625xecc8xc6dex11535xX7x135e0xf387x128dbx13d26x108dax1115bxX5x104fexXaxd18bx144fdxXdx1466dxXexX3x1140dxX6x11713xX3xXexcce8x11775xX15xXexX3x1332ex13358xXbxX3x12430xX1dxX6xX3x10646xdc2fxec9bxX3xeadbx1178axX2bxX1xX3xX2bxX1xXdx102c4xXbxX3xe913xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxfc74xddc1xX4xX3xX2bxX2cx13017x14692xXdxX0xf67cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb2axX10xX6xda57xXaxX12xX18xX1x128e8xX2bxX2cxX3xXexf1d6xX4xX3xXbxX1xc6b7xX1axX3xX4xc9c9xX6xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX2cxX42x10124xXdxX3x12e62xX1xX68xXbxX3x10d08xX3xcdd5xeb15xX1xX6xX1xX2bxX3x12eaexde75xX48xX26xX1dxX10xd102xXdxX10xX5xX5xX10xX3xX2exX1xXdxX36xX2bxX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3x10415xX10xX1axX3xX2bxX2cxf231xX1exX3xX2bxX2cx126e7xXexX3xXexX97xX42xX43xX4xX3xXbxX1xX48xX2bxX2cxX3xX4xX39xX2bxX1xX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX4xX71xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1ax1123cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxf16exXdxX5exXexX1x11f26xX3xdf8bxf086xe450xXbxXafxe6caxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xbc55x11dc8x11783xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4x1408bxX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2x10d28xf0efxX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX130xX120xX158xXexX2xX12exX120xX120xX5x1425fxX8dxX2xXe4x1217bxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX8fxX90xX1xX6xX1xX2bxX3xX96xX97xX48xX26xX1dxX10xX9cxXdxX10xX5xX5xX10x11a13xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX1xX68xXbxX3xX2exX1xXdxX36xX2bxX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xXafxX10xX1axX3xX97xX1dxX2bxX2cxX3xX22x11256xX2bxX2cxX3xX144xcf60xXdxX3xX2bxX1xX63xX2bxX2cxX3xX1xcf97xX2bxX1xX3xX39xX2bxX1xX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xXexX97xd7f8xX2bxX3xX2exX1xf42bxXbxX3xX5exX39xXdxX3xX22xXbaxXexX3xX1xX221xX2bxX1xX3xX4xX1xX63xX3x13d5bxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX11fxX158xX120xXexX12fxX121xX11fxX11fxX5xX11fxX8dxX120xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX13xdd0fxX3xX22xX23xXbxX3xX1axX235xX3xX1x13c45xX2bxX3xX4xX71xX6xX3xXbxX1xX48xX2bxX2cxX3xX4xX39xX2bxX1xX3xX9cxX49xX3xX4xX48xX2bxX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX2bx1399axXdxX3xX22xXb5xX1exX3xX4xf3c3xX3xX7xb9e3xX4xX3xX26xX1dxX1exX36xX2bxX3xX97x10171xX3xX5x11f4cxX3xX2exe0b8xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX11fxX12exX11fxXexX157xX2xX120xX157xX5xX158xX8dxX158xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12x11913xX42xX43xXdxX3xX22xXb5xX1exX3xX5xX49xX3xX9cxX33axX3xX22xX23xXbxX3xX22xXbaxXexX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX8fxX90xX1xX6xX1xX2bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX157xX2xX130xXexX12fxX121xX11fxX157xX5xX12fxX8dxX12fxXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX8fx13c89xX2bxX2cxX3xXexX97xX49xX1axX3xXcxX97xX49xX3xX24exX42xX3xX217xX3xX96xX1xXb5xX1dxX3xd30axX2axX4xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX157xX120xX157xXexX158xX130xX11fxX12fxX5xX130xX8dxX12exXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX96xX39xX2bxX1xX3xX7xX23axX4xX3xXexX1xXdxX235xX2bxX3xX2bxX1xXdxX235xX2bxX3xXexX1xX6xX2bxX1xX3xX144xX221xX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX5bxX344xX3xc3d0xX6xX3xX6bbxbce8xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xX3xX5exXexX1xX1dxX1axX144xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX16cxXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX12exX12fxX120xXexX16cxX12fxX157xX5xX12fxX8dxX130xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX18xX1xX63xX2bxX2cxX3xXexX1x12f10xX6xX3xX97xX1dxX212xX2bxX2cxX3xXafxX6xX2bxX1xX3xX1axX42xX43xXexX3xX217xX3xX6bbxX23axX4xX3xX24exX364xX2bxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX121xX157xX12exX12exXexX2xX12fxX158xX12exX5xX2xX121xX8dxX16cxXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12x1119fxX6xXdxX3xX96xX1xXb5xX1dxX1e1xX3xX5bx1448cxX6xX3xX6bbxX221xX2bxX1xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX121xX2xX121xXexX12exX11fxX157xX121xX5xX2xX121xX8dxX11fxXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX96xX39xX2bxX1xX3xX1xb800xX2bxX2cxX3xX9cx12db0xX3xXexX97xX235xX2bxX3xX22xf52fxX48xX3xX8bax13410xX3xX88xX2fxX3xeb6fxX9caxX2bxX2cxX1e1xX3xX5bxX49xX3x143d7xXdxX6xX2bxX2cxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX121xX120xX158xXexX16cxX12exX157xX12fxX5xX12fxX8dxX157xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xXcxX97xX235xX2bxX3xX7xX6xX3xX1axX37cxX4xX3xX217xX3xX88xX1xX6xX2bxX3xX8fxX6xX2bxX2cxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX121xX158xX130xXexX16cxX120xX12exX5xX158xX8dxX2xX121xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX8fxX1dxX212xX2bxX2cxX3xX144xc302xX4xX3xXexX1xX6xX2bxX2cxX3xX5bxX48xX49xX2bxX2cxX3xX24exX1dxX3xX88xX1xX221xX1e1xX3xX5bxX49xX3xX9dcxXdxX6xX2bxX2cxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX121xX12exX121xXexX120xX2xX130xX16cxX5xX158xX8dxX2xX2xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX96xX6xX48xX3xX2bxX2cxX1dxX1exX235xX2bxX3xX22xX68xX3xX5a7xX344xX2bxX2cxX3xX13x12172xX2bxX1e1xX3xX5bxX49xX3xX9dcxXdxX6xX2bxX2cxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12fxX11fxX12exXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX2xX121xX157xXexX12fxX121xX12exX12exX5xX121xX8dxX2xX120xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX6bbxXdxX6bfxX2bxX3xX96xX7b3xX6xX3xX5a7xX37cxXdxX1e1xX3xX5bxX212xXdxX3xef17xX2bxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX2xX120xX157xXexX157xX121xX121xX120xX5xX2xX121xX8dxX2xX158xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX5bxX344xX3xX9d3xX23axX2exX3xX8dxX3xX4xX1xX2axX2bxX3xXexX1xd671xX2bxX3xXexXdxX235xX2bxX3xX217xX3xX6bbxX1dx126c5xX2bxX3xX8baxX6xX3xXcxX1xX1dxX212xXexXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX10xX2bxXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX118xXdxX5exXexX1xX11dxX3xX11fxX120xX121xXbxXafxX124xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX11dxX3xX12exX12fxX130xXbxXafxX124xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX4cxX4cxXdxXe4xX144xX6xX48xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXe4xX9cxX2bxX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX158xX120xX4cxX2xX121xX11fxX5exX130xX120xX2xX2xX2xX12fxX158xXexX120xX12exX16cxX130xX5xX11fxX8dxX2xX12fxXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX48xX2bxXaxX12xX8fxX1dxX212xX2bxX2cxX3xX144xXbd3xX4xX3xXexX1xX6xX2bxX2cxX3xX217xX3xX24exX6xXbxX6xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX97xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX235xX2bxX3xX26xX1dxX6xX2bxX11dxX0xX4cxX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8dxXexX1xX1dxX1axX144xX8dxX6xX2bxX5exX8dxX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bbxX212xX3xX39xX2bxX1xX3xX22xX212xX2bxX2cxX3xX9cxXbd3xXexX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX2bxX1xX42xX3xX22xX6xX2bxX2cxX3xXexX37cxX48xX3xX5exX68xX2bxX2cxX3xXexX97xX42xX43xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xXaxX3xX1xX97xX10x1228cxX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX144xX48xX8dxX6xX2bxX1xX8dxX5exX48xX2bxX2cxX8dxX9cxX6xXexX8dxXexX1dxX1exX10xXexX8dxX5exX10xXbxX8dxX2bxX1xX1dxX8dxX5exX6xX2bxX2cxX8dxXexX6xX48xX8dxX5exX6xX2bxX2cxX8dxXexX97xX1dxX48xX4xX8dxX48xX2bxX2cxX8dxX2exXdxX2bxX1xX4cxX2xX16cxX12fxX16cxX158xX12fxXe4xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX120xX121xX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX120xX12exX4cxX2xX121xX11fxX5exX2xX121xX12exX12exX2xX12exX157xXexX2xX121xX2xX16cxX5xX11fxX8dxX2xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX9cxX12xX0xX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bbxX212xX3xX39xX2bxX1xX3xX22xX212xX2bxX2cxX3xX9cxXbd3xXexX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX2bxX1xX42xX3xX22xX6xX2bxX2cxX3xXexX37cxX48xX3xX5exX68xX2bxX2cxX3xXexX97xX42xX43xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xXaxX3xX1xX97xX10xX10b8xX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX144xX48xX8dxX6xX2bxX1xX8dxX5exX48xX2bxX2cxX8dxX9cxX6xXexX8dxXexX1dxX1exX10xXexX8dxX5exX10xXbxX8dxX2bxX1xX1dxX8dxX5exX6xX2bxX2cxX8dxXexX6xX48xX8dxX5exX6xX2bxX2cxX8dxXexX97xX1dxX48xX4xX8dxX48xX2bxX2cxX8dxX2exXdxX2bxX1xX4cxX2xX16cxX12fxX16cxX158xX12fxXe4xX1xXexX1axXaxX12xX6bbxX212xX3xX39xX2bxX1xX3xX22xX212xX2bxX2cxX3xX9cxXbd3xXexX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX2bxX1xX42xX3xX22xX6xX2bxX2cxX3xXexX37cxX48xX3xX5exX68xX2bxX2cxX3xXexX97xX42xX43xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX6bbxX212xX3xX39xX2bxX1xX3xX4xX1xf3b8xXbxX3xX22xX212xX2bxX2cxX3xX9cxXbd3xXexX3xX1xX48xX6xX2bxX2cxX3xX5exX9cexX3xXexX97xX235xX2bxX3xX2exX1xX23axXbxX3xXexX1xX36xX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX5exX48xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX88xX10xX5exX97xX48xX3xc22axX6xX97xX26xX1dxX10xX3x11dd4xX97xX10xX144xX7xX1e1xX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX10xX97xX1dxX1e1xX3xXexX1x124d9xX4xX3xX1xXdxX15xX2bxX3xX2bxX1x145a3xX1axX3xX2cxXdx1033fxXbxX3xX1ax14140xXdxX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX2bxX1xXbd3xX2bxX3xXexX1xX36fxX4xX3xX9cx1422dxX3xX7xX12edxX3xX1axX48xX2bxX2cxX3xX1axX6xX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX1axXf04xXdxX3xXexX97xX42xX85xX2bxX2cxX3xXexX12edxX3xX2bxX1xXdxX235xX2bxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX9cxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX6xXdxX3xX144xX36fxX4xX3xX39xX2bxX1xX3xX4xX1xX1292xXbxX3xX9cxX1314xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1300xXexX3xXexX48xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX5exX1dxX3xX5x13c0axX4xX1xX3xX22xX23xXbxX3xX120xX121xX2xX157xX3xX4xX71xX6xX3xX96xX18xX18xXaxX3xX1xX97xX10xX10b8xX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX1xX6xXdxX8dxX144xX1dxX4xX8dxX6xX2bxX1xX8dxX4xX1xX1dxXbxX8dxX9cxX10xX8dxX9cxXdxX10xXexX8dxX2bxX6xX1axX8dxX5xX48xXexX8dxXexX48xXbxX8dxX6xX2bxX1xX8dxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX8dxX5exX10xXbxX8dxX120xX121xX2xX157xX8dxX4xX1dxX6xX8dxX4xX2bxX2bxX4cxX2xX16cxX158xX12fxX120xX158xXe4xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX120xX121xX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX120xX2xX4cxX2xX121xX12exX5exX158xX2xX130xX12fxX120xX12exX16cxXexX120xX157xX130xX12exX12exX5xX121xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX9cxX12xX0xX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX6xXdxX3xX144xX36fxX4xX3xX39xX2bxX1xX3xX4xX1xX1292xXbxX3xX9cxX1314xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1300xXexX3xXexX48xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX5exX1dxX3xX5xX1385xX4xX1xX3xX22xX23xXbxX3xX120xX121xX2xX157xX3xX4xX71xX6xX3xX96xX18xX18xXaxX3xX1xX97xX10xX10b8xX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX1xX6xXdxX8dxX144xX1dxX4xX8dxX6xX2bxX1xX8dxX4xX1xX1dxXbxX8dxX9cxX10xX8dxX9cxXdxX10xXexX8dxX2bxX6xX1axX8dxX5xX48xXexX8dxXexX48xXbxX8dxX6xX2bxX1xX8dxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX8dxX5exX10xXbxX8dxX120xX121xX2xX157xX8dxX4xX1dxX6xX8dxX4xX2bxX2bxX4cxX2xX16cxX158xX12fxX120xX158xXe4xX1xXexX1axXaxX12xX5bxX6xXdxX3xX144xX36fxX4xX3xX39xX2bxX1xX3xX4xX1xX1292xXbxX3xX9cxX1314xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1300xXexX3xXexX48xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX5exX1dxX3xX5xX1385xX4xX1xX3xX22xX23xXbxX3xX120xX121xX2xX157xX3xX4xX71xX6xX3xX96xX18xX18xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX97xX48xX2bxX2cxX3xX7xX2axX3xX12exX11fxX3xX144xX36fxX4xX3xX39xX2bxX1xX3xX5exX1dxX3xX5xX1385xX4xX1xX3xX22xX23xXbxX3xX2bxX1xXbaxXexX3xX2bxXcf1xX1axX3xX2bxX6xX1exX3xX22xX42x11ac4xX4xX3xX4xX68xX4xX3xX144xXdxX235xX2bxX3xXexXbd3xXbxX3xX9cxXdxX235xX2bxX3xX4xX71xX6xX3xX96xX18xX18xX3xX144xX221xX2bxX1xX3xX4xX1xX1300xX2bxX3xX9cxX49xX3xX4xXbd3xXbxX3xX2bxX1xXbd3xXexX3xX22xX36xX2bxX3xX2bxX2cxX49xX1exX3xX120xX11fxX4cxX12exX1e1xX3xX4xX36cxX3xX120xX3xX144xX36fxX4xX3xX22xX42xX15b9xX4xX3xX4xX1xX1292xXbxX3xXexX37cxXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX9cxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX2cxX23axX1axX3xX9cxX33axX3xX22xX23xXbxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX1xX68xXbxXaxX3xX1xX97xX10xX10b8xX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX2bxX2cxX6xX1axX8dxX9cxX10xX8dxX5exX10xXbxX8dxX9cxXdxX10xXexX8dxX2bxX6xX1axX8dxX26xX1dxX6xX8dxX48xX2bxX2cxX8dxX2exXdxX2bxX1xX8dxX4xX1dxX6xX8dxX2bxX1xXdxX10xXbxX8dxX6xX2bxX1xX8dxX2cxXdxX6xX8dxX2bxX2cxX1dxX48xXdxX8dxXbxX1xX6xXbxX4cxX2xX16cxX2xX158xX16cxX158xXe4xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2cxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX120xX121xX4cxX2bxX10xX118xX7xX4cxX2xX157xX2xX12exX4cxX2xX120xX12fxX5exX158xX2xX12exX120xX2xX2xX158xXexX130xX16cxX16cxX12fxX5xX158xX8dxX2xXe4xX170xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1exX15xXexX3xX22xX23xXbxX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX42xX43xX4xX3xX2bxX2cxX48xX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX9cxX12xX0xX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX2cxX23axX1axX3xX9cxX33axX3xX22xX23xXbxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX1xX68xXbxXaxX3xX1xX97xX10xX10b8xX9xXaxX4cxX5exX1dxX8dxX5xXdxX4xX1xX4cxX2bxX2cxX6xX1axX8dxX9cxX10xX8dxX5exX10xXbxX8dxX9cxXdxX10xXexX8dxX2bxX6xX1axX8dxX26xX1dxX6xX8dxX48xX2bxX2cxX8dxX2exXdxX2bxX1xX8dxX4xX1dxX6xX8dxX2bxX1xXdxX10xXbxX8dxX6xX2bxX1xX8dxX2cxXdxX6xX8dxX2bxX2cxX1dxX48xXdxX8dxXbxX1xX6xXbxX4cxX2xX16cxX2xX158xX16cxX158xXe4xX1xXexX1axXaxX12xX18xX2cxX23axX1axX3xX9cxX33axX3xX22xX23xXbxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX26xX1dxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX2bxX1xX3xX4xX71xX6xX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX1xX68xXbxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX97xX48xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX6xX1exX3xX1axX68xX1exX3xX2bxX2cxX42xX85xXdxX3xX88xX1xX68xXbxX3x119d0xX5xXdxX9cxXdxX10xX97xX3xXdfaxXbxXdxX4xX10xX5xX5xX6xX3xX144xX23axXexX3xX22xXef8xX1dxX3xX5xX49xX1axX3xX26xX1dxX10xX2bxX3xX9cxX43xXdxX3xX2bxX1xXdxX36xXbxX3xX39xX2bxX1xX3xXexX590xX3xX2bxXcf1xX1axX3xX120xX121xX2xX158xX3xXexX97xX48xX2bxX2cxX3xX1axX212xXexX3xX4xX1xX1dxX1exX36xX2bxX3xX4xXf04xX2bxX2cxX3xXexX68xX4xX3xX22xX36xX2bxX3xX4xX1xXb5xX1dxX3xX88xX1xXdxX3xX2exX1xXdxX3xX6xX2bxX1xX3xX4xX8c5xX2bxX3xX5xX49xX1axX3xX9cxXdxX15xX4xX3xX4xX1xX48xX3xX1axX212xXexX3xX4xXf04xX2bxX2cxX3xXexX1exX3xX26xX1dxX2axX4xX3xXexX36xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX9cxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX1dxX5xX12xX0xX5exXdxX9cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX9cxX12xX0xX4cxX5exXdxX9cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24exX48xX1dxX97xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX13xX186fxX13xX0xX4cxXbxX12