Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử
(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Tĩnh (CQĐT) tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động của cơ quan nhà nước.
4a4dxadecxc12bxbdf1x10426x1288dxba28x75d9x140b5xX7xaeeex11539x70e3x68bfxab16x1198fxX5x10269xXaxa0e1x529dx9577xX3xXcx79a4x68d9xX1xX3xc0d3xe673xa41fxX3x13dacxcc51xX18xX1xX3xd852xbca0xX1dxX3x1177dx12f03xX18x10770xX3xX4xX1xbeadxX18xX1xX3x50c4xcd44xX1dx8b30xX18xX3xX1bxXdx9843xX18xX3xXex6f40xX0x95c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX28xXaxX12xca0exX6xX18xX3x75bbxX1x135e2xX3xX1bxX20x80f2xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xed17xX5axabffx94a6xXcx6a96xX3xXexX5cxX18xX1xX3xX1bx14226xX3xXex8f48xX3xX4xX1xae7bxX4xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xXexd88dxXexX3xX4xad90xX4xX3xX18xX1xXdxX3bxX1fxX3x56cfxae77xX3xX1bxX36xX3x11d91xX6xa2d1xX3xX33xX34xX6xX3xX1bx1271bxX3xX1bxX20xXexX3xX18xX1xXdxX36xX34xX3x67d5x993cxXexX3xX33xX34xbf46xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xX4xXadxX4xX3xX1xX60xX20xXexX3xX1bx137f4xX18xX2bxX3xX4x10bd6xX6xX3xX4xc062xX3xX33xX34xX6xX18xX3xX18xX1xX14xX3xX18xd889x7534xX4x78a9xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX18xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax1017axXdxX28xXexX1xa7e4xX3x5994xbbf0xfd2fxXbxX24x13b78xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX141xX3x87bfx1164cxf932xXbxX24xX148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX41xX41xXdxX10ax79dexX6xX60xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXb6xX18xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145x12156xX153xX41xX2xX2xX154xX28xX17cxX2xX152xX153xX2xX145xX154xXexX2xX153xX145xX152xX5xX143xbfefxX2xX145xX2xX2xX10ax85f2xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX13cxXdxX28xXexX1xX9xXaxX143xX144xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX60xX18xXaxX12x90e3xX1xXc5xX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xX203xX1xXf7xX3xe63ex69d4xX3xX8axX9bxX4xX3xX8axX6xX1fxXbexX3xXcxX1xX9bxX3xXexXbcxX107xd699xX18xX2bxX3xX56xXf2xX3xXexX1xfdf3xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXexXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xX203xX1xX20xX1fxX3xd013xX18xX1xX3xXcxX34xeb74xX18xX3xX4x12822xX18xX2bxX3xX28xX29xX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xfcabxX3xX87xcd53xX18xX1xX141xX3xX21bx1357exX203xX41xX89xX34xX6xX18xX2bxX3xX13xXdxXd2xX34xX8cxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX168xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1fxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2bxX9xXaxX145xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX28xX28xXdxX18xX2bxX9xXaxX152xXaxX12xX0xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX5axX1xXdxX36xX34xX3xX144x12f67xX41xX143xXbexX3xX28xX107xX108xXdxX3xX7xX29xX3xX4xX1xXf7xX3xXexXbcxd8c6xX3xX4xXf7xX6xX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xeb3bxX2bxX34xX1dxa851xX18xX3xa1fcxX34xX25xX18xX3xX203xX1x4b47xX4xXbexX3xf7c1xX1dxX3xX168xX6xX18xX3xX89xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXb6xX36xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX1bxX94xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xX26cxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xXb6xX108xXdxX3xX4xXadxX4xX3xX56xX6xX18xX3xX4xX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX56xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3xXb6xX14xX3xX56xX6xX18xX3xX4xX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX89xX8axXcxX3xX2e5xX17cxX3xXexX5cxX18xX1xXbexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXa9xX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX28xX12xX0xX41xXexXbcxX12xX0xX41xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xX41xXexX6xX168xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX18xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX28xXexX1xX141xX3xX143xX144xX145xXbxX24xX148xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX24xX148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX41xX41xXdxX10axX168xX6xX60xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXb6xX18xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX17cxX153xX41xX2xX2xX154xX28xX17cxX2xX2e5xX17cxX152xX145xX2e5xXexX152xX143x11752xX152xX153xX5xX145xX10axX197xXbxX2bx6caexXbcxX9xX463xX144xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX13cxXdxX28xXexX1xX9xXaxX143xX144xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX60xX18xXaxX12xX203xX1xXc5xX3xX5axX1xXf7xX3xXexX26cxX4xX1xX3xXcxX1xX107xf6b7xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xd229xX56xX308xc80exX3xXexX5cxX18xX1xX3xX8ax710cxX18xX2bxX3xX89xX34xXa9xX4xX3xX21bxXdxX18xX1xX3xX4xX1xXf7xX3xXexXbcxX2f8xX3xXexX20xXdxX3xX1bxXdx640bxX1fxX3xX4xe873xX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe02bxX18xXexX10xXbcxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX191xX6xX5xXdxX2bxX18xX141xX3xX4xX10xX18xXexX10xXbcxX148xXaxX12xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX3xXex6b70xX18xX2bxX3xX144xX3xX168x7102xX4xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xXexXbcx11a05xX18xX3xXexX1xXd2xX3xX2bxXdxX108xXdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xX168xXadxX60xX3xX4xXadxX60xX3xX4xXf7xX6xX3xX56xXf2xX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXexXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxXbexX3xX18xX2bxX14xX1dxX3xX2xX145xX41xX154xX41xX144xX145xX144xX145xXbexX3x5baaxXdxX592xX18xX3xX13xa76exXbxX3xX89xX34xXa9xX4xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX168xXa9xX3xX168xXadxX60xX3xX4xXadxX60xX3xXd1xX1xXd7xX60xX3xX7xXadxXexX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX1fxX9bxX4xX3xX1bxXf2xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX4xXf7xX6xX3xX2xX463xX17cxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xXbexX3xXb6xX25exX18xX2bxX3xX5xX94xX18xX1xX3xXexX1xX97xX3xXexXbcxX592xX18xX3xXexX60xX14xX18xX3xX4xX51fxX34xX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xX1bxXc5xXbexX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX3xXexX56bxX18xX2bxX3xX144xX3xX168xX572xX4xXbexX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX143xX2e5xX41xX2xX463xX17cxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xXbexX3xX144xX153xX41xX153xX154xX3xX5axX1xX25xX34xX3xe9acxX3xXb6xX14xX3xX2e5xX41xX2xX2xX3xX8axX237xX18xX2bxX3xX308xX6xX1fxX3xX6cbxX10axX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX3xXexX1xX34xXf2xX4xX3xX18xX1xXc5xX1fxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX33xX34xX6xX3xX22exX3xX1fxX9bxX4xX3xX4xX6xX60xX3xXb6xX108xXdxX3xX4xX1xX5cxX3xX7xXa9xX3xXexX97xX18xX2bxX3xX1xX5f7xXbxX3xX5xX14xX3xX145xXbexX2e5xX2e5xX2e5xX154xXbexX3xX4xX6xX60xX3xX1xXfbxX18xX3xX4xX1xX5cxX3xX7xXa9xX3xXexXbcxX34xX18xX2bxX3xX168xX2f8xX18xX1xX3xXexX1xXd2xX3xX2bxXdxX108xXdxX3xXb6xX14xX3xXd1xX1xX34xX3xXb6xX29xX4xX10axX3x10150xXb7xX4xX3xXexXdxX592xX34xX3xX4xXf7xX6xX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX3xX1bxX4ffxXexX3xXbcxX6xX3xX1bxXd2xX18xX3xX1xXd2xXexX3xX18xX56bxX1fxX3xX144xX145xX144xX145xX3xX5xX14xX3xXexX56bxX18xX2bxX3xX2xX145xX3xX168xX572xX4xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX1fxX9bxX4xX3xX1bxXf2xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX5axX203xX8axXcxX10axX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX168xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1fxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2bxX9xXaxX145xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX28xX28xXdxX18xX2bxX9xXaxX152xXaxX12xX0xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX0xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX21bxX36xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXadxX4xX3xX56xXf2xXbexX3xX4xXfbxX3xX33xX34xX6xX18xX3xX18xX2bxX6xX18xX2bxX3xX56xXf2xX141xX0xX41xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX8axXadxX18xX1xX3xX2bxXdxXadxX3xX4xXf7xX6xX3xX56xXf2xX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXexXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexX1xX10xX60xX3xXexX1xX9bxX3xXexX29xX3xXexe2b1xX3xX4xX6xX60xX3xX1bxXd2xX18xX3xXexX1xX25axXbxX3xX87xXexX8a6xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX2xX3xX1bxXd2xX18xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX2xX154xX8cxX3xX18xX1xX107xX3xX7xX6xX34xX141xX3xX56xXf2xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xXbexX3xX56xXf2xX3xX5axX237xX18xX2bxX3xXexX1xX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xX56xXf2xX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXcxXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxXbexX3xX56xXf2xX3xa0fcxX3xXexXd2xXbexX3xX308xX2bxX25xX18xX3xX1xX14xX18xX2bxX3xX308xX1xX14xX3xX18xX107xX108xX4xX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxXbexX3xX56xXf2xX3x13e8bxXd2xX3xX1xX60xX20xX4xX1xX3xXb6xX14xX3xX8axX51fxX34xX3xXexX107xXbexX3xX56xXf2xX3xX943xX1xX60xX6xX3xX1xdf90xX4xX3xXb6xX14xX3xX5axX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxXbexX3xX56xXf2xX3xXcxX107xX3xXbxX1xXadxXbxXbexX3xX56xXf2xX3xX5f1xX6xX60xX3xX1bxXf2xX18xX2bxX3xX191xX3xXcxX1xX107xXfbxX18xX2bxX3xX168xXdxX18xX1xX3xXb6xX14xX3xX30fxX94xX3xX1xXf2xXdxXbexX3xX56xXf2xX3xX275xXdxX6xX60xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXb6xX572xX18xX3xXexXd7xXdxXbexX3xX56xXf2xX3xX21bxX56bxX18xX3xX1xXc5xX6xX3xX191xX3xXcxX1xX51bxX3xXexX1xX6xX60xX3xXb6xX14xX3xX4f7xX34xX3xX5xX26cxX4xX1xXbexX3xX56xXf2xX3xX308xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xXdxX3bxXbxX3xXb6xX14xX3xX203xX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX18xX237xX18xX2bxX3xXexX1xX237xX18xXbexX3xX56xXf2xX3xX308xX2bxX60xX20xXdxX3xX2bxXdxX6xX60xXbexX3xX56xXf2xX3xXcxX14xXdxX3xX18xX2bxX34xX1dxX592xX18xX3xXb6xX14xX3xX756xX237xXdxX3xXexXbcxX107xX4ebxX18xX2bxXbexX3xX56xXf2xX3xX275xXdxXadxX60xX3xX28xXb7xX4xX3xXb6xX14xX3xX8axX14xX60xX3xXexX20xX60xXbexX3xX56xXf2xX3xX308xXf2xXdxX3xXb6xXb7xXbexX3xX56xXf2xX3xX30fxX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX28xX12xX0xX41xXexXbcxX12xX0xX41xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xX41xXexX6xX168xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX21bxX36xX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX3xX4xX1xX5cxX3xX7xXa9xX3xX1bxXadxX18xX1xX3xX2bxXdxXadxX3xXexX97xX18xX2bxX3xXexX1xX51bxX3xX1fxX9bxX4xX3xX1bxXf2xX3xX9bxX18xX2bxX3xX28xXb7xX18xX2bxX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXadxX4xX3xXexX5cxX18xX1xXbexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXa9xX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX1xX34xXf2xX4xX3xXcxXbcxX34xX18xX2bxX3xX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xXcxX1xX8a6xX6xX3xXcxX1xXdxX592xX18xX3xX191xX3xX13xX34xXd2xX3xX24xXd2xXbxX3xXb6xX26cxX3xXexXbcxX2fxX3xXexX1xX9bxX3xX2xX148xX3xXd1xXd2xX3xX1bxXd2xX18xX3xX5xX14xX141xX3xX8axX14xX3xX308xaf48xX18xX2bxXbexX3xX89xX34xXd7xX18xX2bxX3xX308xXdxX18xX1xXbexX3xX56xX2f8xX18xX1xX3xX4f7xX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xXcxX203xX3xX13x873exX3xX5axX1xX2fxX3xX756xXdxX18xX1xXbexX3xX943xX1xXadxX18xX1xX3xX13xe3d7xX6xXbexX3xX254xX18xX3xX275xXdxX6xX18xX2bxXbexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xXc5xX6x12931xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX18xXexX10xXbcxX3xX28xXexX1xX34xX1fxX168xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX28xXexX1xX141xX3xX143xX144xX145xXbxX24xX148xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX24xX148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX41xX41xXdxX10axX168xX6xX60xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXb6xX18xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX17cxX153xX41xX2xX2xX154xX28xX17cxX2xX2e5xX17cxX144xX17cxX152xXexX2e5xX17cxX463xX2e5xX152xX5xX145xX10axX197xXbxX2bxX46cxXbcxX9xX2e5xX154xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX13cxXdxX28xXexX1xX9xXaxX143xX144xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX60xX18xXaxX12xX8axX20xXdxX3xX168xXdxX51bxX34xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xX26cxX3xXexX20xXdxX3xX1bxXdxX51bxX1fxX3xX4xX51fxX34xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX5axXb7xX3xXexX1xX51bxX3xX1xXc5xX6xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xXexX1xX4ebxXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xX33xX34xX6xXbexX3xX21bxX56bxX18xX3xXbxX1xXb6bxX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxX94xX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX5axX97xX18xX2bxX3xX4f7xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX10axX3xX8axXd2xX18xX3xX18xX6xX1dxXbexX3xX5axX97xX18xX2bxX3xX4f7xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1bxX94xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1xX5f7xXbxXbexX3xX4xX34xX18xX2bxX3xX4xX25axXbxX3xX2xX10axX145xX17cxX463xX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX41xX2e5xX10axX143xX153xX144xX3xXexX1xXf7xX3xXexXb7xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xX153xX3xX4xX25axXbxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX10axX3xX5axX97xX18xX2bxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX18xX1xX572xX18xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xX7xX29xX3xX33xX34xX6xX18xX3xXexX25xX1fxX3xXbcxX25axXexX3xX5xX108xX18xX3xX4xXf7xX6xX3xX18xX2bxX107xX4ebxXdxX3xX28xX25xX18xXbexX3xX28xX60xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX3bxXbxXbexX3xX1bxX20xXexX3xXexXbcxX592xX18xX3xX2e5xX145xX3xXexXbcxXdxX3bxX34xX3xX5xX107xX5f7xXexX3xXexXbcxX34xX1dxX3xX4xX572xXbxXbexX3xXexXbcxX592xX18xX3xX144xX17cxX152xX10axX145xX145xX145xX3xXexX14xXdxX3xXd1xX1xX60xXd7xX18xX3xX1bxX56bxX18xX2bxX3xXd1x6a69xXb82xX3xXcxX8a6xX3xXexX1xXadxX18xX2bxX3xX17cxX41xX144xX145xX144xX145xXbexX3xX1xX3bxX3xXexX1xXa9xX18xX2bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX60xXadxX18xX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xX4xXf7xX6xX3xX5axX97xX18xX2bxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xX1bxX107xX6xX3xXb6xX14xX60xX3xXb6xX572xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXc5xXbxX3xXbxX1xX51fxX18xX3xX1bxX107xX6xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX7xXa9xX3xXexXdxXd2xX18xX3xX1fxXf2xXexX3xX168xX107xX108xX4xX3xX24xX6xX3xX1xXfbxX18xX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX18xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX28xXexX1xX141xX3xX143xX144xX145xXbxX24xX148xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX24xX148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX41xX41xXdxX10axX168xX6xX60xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXb6xX18xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX17cxX153xX41xX2xX2xX154xX28xX17cxX2xX2e5xX17cxX154xX2xX17cxXexX463xX2xX145xX153xX143xX5xX145xX10axX197xXbxX2bxX46cxXbcxX9xX17cxX154xX143xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX13cxXdxX28xXexX1xX9xXaxX143xX144xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX60xX18xXaxX12xX13xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xX26cxX3xX1bxX94xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x104a3xX3xX18xX1xXdxX36xX34xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX5xX14xX1fxX3xX1xX6xX1dxX3xX1bxX51bxX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX5axX89xX8axXcxX3xX1bxX51bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9bxX18xX2bxX3xX28xXb7xX18xX2bxX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX20xXdxX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xX26cxXbexX3xX1bxX20xXdxX3xX168xXdxX51bxX34xX3xX4xX21cxX18xX2bxX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xXexX1xX10xX60xX3xX28xb7aexXdxX3xX1fxXf2xXexX3xX7xXa9xX3xX168xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xXbexX3xX1bxX26cxX6xX3xXbxX1xX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xX28xX60xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX3bxXbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1005xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX3bxX1fxXbexX3xX4xXadxX4xX1xX3xX5xX14xX1fxX3xXb6xX36xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX7xXa9xXbexX3xX4xX1xX34xX1dxX51bxX18xX3xX1bxX97xXdxX3xX7xXa9xXb82xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX308xX97xXdxX3xX168xX572xXexX3xX5xX14xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX5xX34xX572xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1005xX141xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX5xX14xX1fxX3xX1bxX51bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5cxX3xXexXdxX592xX34xX3xX4xX34xX18xX2bxX3xX4xX25axXbxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX1fxX9bxX4xX3xX1bxXf2xX3xX153xXbexX3xXexX1xX316xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX34xX1dxX51bxX18xX3xX1bxX97xXdxX3xX7xXa9xX3xX4xXf7xX6xX3xX168xXf2xX3xX91dxX3xXexXd2xX148xX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX28xX20xX1dxX3xXb6xX14xX3xX1xX960xX4xX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xX4xXf7xX6xX3xX56xXf2xX3xX275xXdxXadxX60xX3xX28xXb7xX4xX3xXb6xX14xX3xX8axX14xX60xX3xXexX20xX60xXb82xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX539xX18xXexX10xXbcxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX191xX6xX5xXdxX2bxX18xX141xX3xX4xX10xX18xXexX10xXbcxX148xXaxX12xX8axX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX943xXd2xXexX3xX5xX34xX572xX18xX3xX1xXf2xXdxX3xX18xX2bxX1xX26cxXbexX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX308xX2bxX34xX1dxX30cxX18xX3xX30fxX34xX25xX18xX3xX203xX1xX316xX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX18xX1xX572xX18xXbexX3xX168xXdxX51bxX34xX3xX28xX107xXfbxX18xX2bxX3xX4xXadxX4xX3xX4xXfbxX3xX33xX34xX6xX18xX3xX5axX308xXcxXcxX3xX18xX1xX107xX141xX3xX21bxXdxX10xXexXexX10xX5xXbexX3xX21bxX308xX203xXcxX10axX10axX10axX3xX1bxX94xX3xX4xXc5xX3xX18xX1x6336xX18xX2bxX3xX1bxXc5xX18xX2bxX3xX2bxXc5xXbxX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xXexXdxXd2xX18xX3xXexXbcxX2f8xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX5axX89xX8axXcxX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXadxX4xX3xX168xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xXbexX3xX1bxX26cxX6xX3xXbxX1xX107xXfbxX18xX2bxX10axX3xX56xX592xX18xX3xX4xX20xX18xX1xX3xX1bxXc5xXbexX3xX18xX1xX4ebxX3xX7xX29xX3xX18x13bf6xX3xX5xX29xX4xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXadxX4xX3xX168xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xXbexX3xX1bxX26cxX6xX3xXbxX1xX107xXfbxX18xX2bxX3xX18xX592xX18xX3xX1bxX51fxX34xX3xX18xX56bxX1fxX3xX1bxXd2xX18xX3xX18xX6xX1dxXbexX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXadxX4xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX5axX89xX8axXcxX3xX1bxX94xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX1fxc061xX10axX3xX5axXadxX4xX3xX18xX36xX18xX3xXexXd7xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX1xX5f7xXbxXbexX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXbcxX25axXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX148xX3xX1xX3bxX3xXexX1xXa9xX18xX2bxX3xX6xX18xX3xXexX60xX14xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX1fxX20xX18xX1xX148xX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xXexXdxXd2xXbxX3xXexXb7xX4xX3xXexX56bxX18xX2bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX148xX3xX4xX1xX34xX1dxX51bxX18xX3xX1bxX97xXdxX3xX7xXa9xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xXexX2fxX4xX1xX3xX4xX29xX4xX10axX10axX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX308xX1xX12dbxX18xX2bxX3xXd1xXd2xXexX3xX33xX34xXd7xX3xX1bxX20xXexX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX5axX89xX8axXcxX3xX1bxX94xX3xX2bxXc5xXbxX3xXbxX1xX51fxX18xX3xXexX1xX316xX4xX3xX1bxX1cxX1dxXbexX3xX1bxX107xX6xX3xX1bxX25axXexX3xX18xX107xX108xX4xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX10axX3xXcxX34xX1dxX3xX18xX1xXdxX592xX18xXbexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xXb6xd867xX18xX3xX4xXb6bxX18xX3xX18xX1xXdxX36xX34xX3xXexXb58xX18xX3xXexX20xXdxXbexX3xX168xX25axXexX3xX4xX572xXbxXbexX3xX18xX1xX25axXexX3xX5xX14xX3xXex104dfxX3xX5xX3bxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xXb6xX153exX18xX3xX4xXb6bxX18xX3xXexX1xX25axXbxX10axX3xX4f7xX60xX3xX1bxXc5xXbexX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxX36xX3xX18xX2bxX1xX26cxX3xX56xX6xX18xX3xX5axX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX4xX51fxX18xX3xXbxX1xXd7xXdxX3xXexX1xX107xX4ebxX18xX2bxX3xX24xX34xX1dxX592xX18xX3xXd1xXdxX51bxX1fxX3xXexXbcxX6xXbexX3xX1bxX237xX18xX3xX1bxXa9xX4xXbexX3xX1bxX107xX6xX3xXbcxX6xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX1xXf7xX3xXexXbcxX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xX168xXdxX3bxX18xX3xXbxX1xXadxXbxX3xX1fxX108xXdxX3xX1bxX51bxX3xXexX1xXadxX60xX3xX2bx7b40xXbexX3xXexX1xX316xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX22exX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX1xX4ebxXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xXexX108xXdxXbexX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xX308xX2bxX34xX1dxX30cxX18xX3xX30fxX34xX25xX18xX3xX203xX1xX316xX4xX3xX1dxX592xX34xX3xX4xX51fxX34xX3xX4xXadxX4xX3xX168xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3xXexXdxXd2xXbxX3xXexXb7xX4xX3xX1xX60xX14xX18xX3xXexX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xX51bxX3xX4xX1xXd2xX3xX4xX1xXdxXd2xX18xX3xX5xX107xX5f7xX4xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXbexX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX4xX34xX18xX2bxX3xX4xX25axXbxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xXexXbcxX592xX18xX3xX5axX97xX18xX2bxX3xX4f7xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xXd7xX3xXb6xX36xX3xX7xXa9xX3xX5xX107xX5f7xX18xX2bxX3xXb6xX14xX3xXexXa9xX4xX3xX1bxXf2xX148xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xXfbxX3xX7xX22exX3xX28xX12dbxX3xX5xXdxX3bxX34xX3xX33xX34xXa9xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXb6xX14xX3xX18xX36xX18xX3xXexXd7xX18xX2bxX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX7xXa9xXbexX3xX4xX1xX34xX1dxX51bxX18xX3xX1bxX97xXdxX3xX7xXa9xX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xX1bxXc5xXbexX3xXcxX1xXf7xX3xXexX107xX108xX18xX2bxX3xX2bxXdxX6xX60xX3xX56xXf2xX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXcxXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexX1xX6xX1fxX3xX1fxX107xX34xX3xXexXbcxX2f8xX18xX1xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xXbxX1xX592xX3xX28xX34xX1dxX3bxXexX3xX1fxXf2xXexX3xX7xXa9xX3xX1bxX36xX3xXadxX18xX3xX1bxX51bxX3xXexX1xX316xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX34xX1dxX51bxX18xX3xX1bxX97xXdxX3xX7xXa9xX10axX3xX8axXb58xX18xX2bxX3xXexX1xX4ebxXdxXbexX3xX4xXadxX4xX3xX168xXf2xXbexX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX3xXb6xX14xX3xX1bxX26cxX6xX3xXbxX1xX107xXfbxX18xX2bxX3xX4xX51fxX18xX3xX4xXc5xX3xX4xX1xXf7xX3xXexXbcxX107xXfbxX18xX2bxXbexX3xX168xXdxX3bxX18xX3xXbxX1xXadxXbxX3xX4xXb7xX3xXexX1xX51bxXbexX3xX33xX34xX1dxXd2xXexX3xX5xXdxX3bxXexX3xX1xXfbxX18xX3xX18xX12dbxX6xX3xX1bxX51bxX3xXbxX1xXadxXexX3xXexXbcxXdxX51bxX18xX3xX5axX1xX2fxX18xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxX3xX21bxXdxX3bxXexX3xX308xX6xX1fxX10axX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX168xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2bxX9xXaxX145xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX28xX28xXdxX18xX2bxX9xXaxX152xXaxX12xX0xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxXbcxX60xX18xX2bxX3xX2e5xX17cxX3xXexX5cxX18xX1xX41xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexXbcxX592xX18xX3xX4xXd7xX3xX18xX107xX108xX4xXbexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX153xX153xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xX168xXd7xX18xX2bxX3xX24xXd2xXbxX3xX1xX20xX18xX2bxX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xXcxX8a6xX3xX1bxX51fxX34xX3xX18xX56bxX1fxX3xX1bxXd2xX18xX3xX18xX6xX1dxXbexX3xX56xX6xX18xX3xX5axX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX5axX89xX8axXcxX3xXexX5cxX18xX1xX3xX1bxX94xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX3bxX18xX3xXexXa9xXexX3xX4xXadxX4xX3xX18xX1xXdxX3bxX1fxX3xXb6xXb7xX3xX1bxX36xX3xXbcxX6xXbexX3xX33xX34xX6xX3xX1bxXc5xX3xX1bxX20xXexX3xX18xX1xXdxX36xX34xX3xXd1xXd2xXexX3xX33xX34xXd7xX3xXexX2fxX4xX1xX3xX4xX29xX4xX10axX3xX56xX6xX18xX3xX5axX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX1bxX94xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX9bxX18xX2bxX3xX28xXb7xX18xX2bxX3xX5axX308xXcxXcxXbexX3xX18xX1xX25axXexX3xX5xX14xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX1bxX60xX20xX18xX3xX9bxX18xX2bxX3xXbxX1xXc5xX3xX28xX26cxX4xX1xX3xX5axX60xXb6xXdxX28xX191xX2xX463xX148xX3xX2bxXdxXadxX1fxX3xX7xXadxXexXbexX3xX1bxXadxX18xX1xX3xX2bxXdxXadxX3xX4xXb7xX3xXexX1xX51bxX3xXb6xXdxX3bxX4xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX168xX20xX4xX1xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xX1xX60xX20xXexX3xX1bxXf2xX18xX2bxX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXfbxX3xX33xX34xX6xX18xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX107xX108xX4xX3xXexX8a6xX3xX4xX25axXbxX3xXexX5cxX18xX1xX3xX1bxXd2xX18xX3xX4xX25axXbxX3xX1xX34xX1dxX3bxX18xX3xXexX1xX10xX60xX3xX89xX34xX1dxXd2xXexX3xX1bxX26cxX18xX1xX3xX7xXa9xX3xX154xX17cxX463xX41xX89xX8axX191xX4f4xX56xX308xX4f7xX10axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX60xX28xX1dxXaxX12xX308xX1xX4ebxX3xX18xX1xX12dbxX18xX2bxX3xX4xX1xX5cxX3xX1bxX20xX60xX3xX33xX34xX1dxXd2xXexX3xX5xXdxX3bxXexX3xX1bxXc5xX3xX1fxX14xX3xX7xXa9xX3xX1xXb58xX3xX7xXfbxX3xX28xX26cxX4xX1xX3xXb6xXb7xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xXexXbcxX29xX4xX3xXexX34xX1dxXd2xX18xX3xX1fxX9bxX4xX3xX1bxXf2xX3xX17cxXbexX3xX153xX3xXexX60xX14xX18xX3xXexX5cxX18xX1xX3xXexX8a6xX3xX4xX25axXbxX3xXexX5cxX18xX1xX3xX1bxXd2xX18xX3xX4xX25axXbxX3xX24xX94xX3xX18xX25xX18xX2bxX3xX5xX592xX18xX3xX1bxXadxX18xX2bxX3xXd1xX51bxXbexX3xX1bxX20xXexX3xX17cxX145x5a82xX3xX87xX4xX25exX18xX2bxX3xXd1x7249xX3xX18xX56bxX1fxX3xX144xX145xX2xX463xX3xX4xX1xX5cxX3xX1bxX20xXexX3xX2xX2e5xXbexX2xX1b80xX8cxX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX28xX12xX0xX41xXexXbcxX12xX0xX41xXexX168xX60xX28xX1dxX12xX0xX41xXexX6xX168xX5xX10xX12xX0xX28xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXbcxX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX592xX18xX3xX33xX34xX6xX18xX141xX0xX41xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX191xXexX1xX34xX1fxX168xX191xX6xX18xX28xX191xX7xX6xXbxX60xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axXd7xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX4xXf7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX153xX3xX18xX56bxX1fxX3xX5xXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xXbxX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX18xX1xX25axXexX3xXd1xX1xX34xX3xXb6xX29xX4xX3xX56xf487xX4xX3xXcxXbcxX34xX18xX2bxX3xX56xXf2xXaxX3xX1xXbcxX10xde46xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX33xX34xX1dxX10xX18xX41xX4xX6xXdxX191xX4xX6xX4xX1xX191xX1xX6xX18xX1xX191xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX4xX34xX6xX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX191xX153xX191xX18xX6xX1fxX191xX5xXdxX10xX18xX191xXexXdxX10xXbxX191xX24xX10xXbxX191xXexX1xX34xX191xX18xX1xX6xXexX191xXd1xX1xX34xX191xXb6xX34xX4xX191xX168xX6xX4xX191xXexXbcxX34xX18xX2bxX191xX168xX60xX41xX2xX463xX2e5xX144xX145xX144xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX41xX1fxX10xX28xXdxX6xX41xX2xX144xX145xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX17cxX145xX41xX2xX17cxX17cxX28xX17cxX144xX17cxX144xX145xX152xX154xXexX17cxX152xX463xX153xX5xX2e5xX191xX2xX17cxX152xX28xX145xX2xX152xX144xX145xX152xX153xXexX152xX143xX143xX463xX153xX5xX145xX10axX197xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX28xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axXd7xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX4xXf7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX153xX3xX18xX56bxX1fxX3xX5xXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xXbxX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX18xX1xX25axXexX3xXd1xX1xX34xX3xXb6xX29xX4xX3xX56xX1c6bxX4xX3xXcxXbcxX34xX18xX2bxX3xX56xXf2xXaxX3xX1xXbcxX10xX1c7bxX9xXaxX41xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX33xX34xX1dxX10xX18xX41xX4xX6xXdxX191xX4xX6xX4xX1xX191xX1xX6xX18xX1xX191xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX4xX34xX6xX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX191xX153xX191xX18xX6xX1fxX191xX5xXdxX10xX18xX191xXexXdxX10xXbxX191xX24xX10xXbxX191xXexX1xX34xX191xX18xX1xX6xXexX191xXd1xX1xX34xX191xXb6xX34xX4xX191xX168xX6xX4xX191xXexXbcxX34xX18xX2bxX191xX168xX60xX41xX2xX463xX2e5xX144xX145xX144xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX5axXd7xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX4xXf7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX153xX3xX18xX56bxX1fxX3xX5xXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xXbxX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX18xX1xX25axXexX3xXd1xX1xX34xX3xXb6xX29xX4xX3xX56xX1c6bxX4xX3xXcxXbcxX34xX18xX2bxX3xX56xXf2xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12x71c7xX6xX34xX3xX2bxX51fxX18xX3xX1fxXf2xXexX3xXexX1xX572xXbxX3xXd1xX1566xX3xXexX572xXbxX3xXexXbcxX34xX18xX2bxX3xX33xX34xX1dxXd2xXexX3xX5xXdxX3bxXexXbexX3xX4xXd7xXdxX3xX4xXadxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX94xX3xXexX56bxX18xX2bxX3xX2xX152xX3xX168xX572xX4xXbexX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX2xX144xX3xX4xXd7xX3xX18xX107xX108xX4xXbexX3xX153xX3xX18xX56bxX1fxX3xX5xXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xXbxX3xX87xX144xX145xX2xX2e5xX3xX191xX3xX144xX145xX2xX463xX8cxX3xX24xXd2xXbxX3xXexX1xX9bxX3xX18xX1xX25axXexX3xX4xXadxX4xX3xXexX5cxX18xX1xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xXd1xX1xX34xX3xXb6xX29xX4xX3xX56xX1c6bxX4xX3xXcxXbcxX34xX18xX2bxX3xX168xXf2xX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xX28xXdxXb6xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eb7xX22exX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXcxXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX34xX1dxX592xX18xX3xX28xX107xXfbxX18xX2bxX3xX2xX145xX3xX1bxXdxX51bxX18xX3xX1xX2f8xX18xX1xX3xXexXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xX18xXaxX3xX1xXbcxX10xX1c7bxX9xXaxX41xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX33xX34xX1dxX10xX18xX41xX7xX60xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xXexXdxX18xX191xXb6xX6xX191xXexXbcxX34xX1dxX10xX18xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX191xXexX34xX1dxX10xX18xX191xX28xX34xX60xX18xX2bxX191xX2xX145xX191xX28xXdxX10xX18xX191xX1xXdxX18xX1xX191xXexXdxX10xX18xX191xXexXdxX10xX18xX41xX2xX463xX152xX144xX17cxX463xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX41xX1fxX10xX28xXdxX6xX41xX2xX144xX145xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX144xX143xX41xX2xX145xX463xX28xX2xX2xX2xX144xX154xX17cxX17cxXexX143xX17cxX154xX153xX143xX5xX145xX10axX197xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX28xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1eb7xX22exX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXcxXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX34xX1dxX592xX18xX3xX28xX107xXfbxX18xX2bxX3xX2xX145xX3xX1bxXdxX51bxX18xX3xX1xX2f8xX18xX1xX3xXexXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xX18xXaxX3xX1xXbcxX10xX1c7bxX9xXaxX41xX4xX1xXdxX18xX1xX191xX33xX34xX1dxX10xX18xX41xX7xX60xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xXexXdxX18xX191xXb6xX6xX191xXexXbcxX34xX1dxX10xX18xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX191xXexX34xX1dxX10xX18xX191xX28xX34xX60xX18xX2bxX191xX2xX145xX191xX28xXdxX10xX18xX191xX1xXdxX18xX1xX191xXexXdxX10xX18xX191xXexXdxX10xX18xX41xX2xX463xX152xX144xX17cxX463xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX1eb7xX22exX3xXcxX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xXb6xX14xX3xXcxXbcxX34xX1dxX36xX18xX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX34xX1dxX592xX18xX3xX28xX107xXfbxX18xX2bxX3xX2xX145xX3xX1bxXdxX51bxX18xX3xX1xX2f8xX18xX1xX3xXexXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xX18xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX144xX3xXexX572xXbxX3xXexX1xX51bxX3xXb6xX14xX3xX143xX3xX4xXadxX3xX18xX1xX25xX18xX3xX1bxX94xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xX1eb7xX22exX3xXcxXcxc8f1xXcxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb6xXdxX18xX1xX3xX28xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX51bxX18xX3xX1xX2f8xX18xX1xX3xXexXdxX592xX18xX3xXexXdxXd2xX18xX3xXexXbcxX60xX18xX2bxX3xXbxX1xX60xX18xX2bxX3xXexXbcxX14xX60xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX34xX6xX3xX1dxX592xX34xX3xX18xX107xX108xX4xX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX1bxX60xX20xX18xX3xX144xX145xX2xX152xX3xX191xX3xX144xX145xX144xX145xX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xX28xXdxXb6xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX308xX25xX18xX2bxX3xX4xX6xX60xX3xXd1xa885xX3xX18xX56bxX18xX2bxX3xX9bxX18xX2bxX3xXbxX1xXc5xX3xX7xX29xX3xX4xXa9xX3xXexX25axX18xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX1fxX20xX18xX2bxX3xX4xX1xX60xX3xX4xXadxX18xX3xX168xXf2xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xXbcxX10xX1c7bxX9xXaxX41xXd1xX1xX60xX6xX191xX1xX60xX4xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX18xX2bxX1xX10xX41xX18xX6xX18xX2bxX191xX4xX6xX60xX191xXd1xX1dxX191xX18xX6xX18xX2bxX191xX34xX18xX2bxX191xXbxX1xX60xX191xX7xX34xX191xX4xX60xX191xXexX6xX18xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX1fxX6xX18xX2bxX191xX4xX1xX60xX191xX4xX6xX18xX191xX168xX60xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX18xX2bxX1xX10xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xXexXdxX18xX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX41xX2xX463xX153xX463xX2xX2e5xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX2bxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX41xX1fxX10xX28xXdxX6xX41xX2xX144xX145xX41xX18xX10xX13cxX7xX41xX144xX145xX144xX154xX41xX2e5xX463xX28xX144xX2xX145xX2xX2xX144xX152xXexX2e5xX2xX143xX145xX2xX5xX145xX10axX197xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX18xX1xX3xX24xX25xX1dxX3xX28xX29xX18xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX1xX3xX33xX34xX1dxX36xX18xX3xX1bxXdxX3bxX18xX3xXexX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX28xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX308xX25xX18xX2bxX3xX4xX6xX60xX3xXd1xX2287xX3xX18xX56bxX18xX2bxX3xX9bxX18xX2bxX3xXbxX1xXc5xX3xX7xX29xX3xX4xXa9xX3xXexX25axX18xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX1fxX20xX18xX2bxX3xX4xX1xX60xX3xX4xXadxX18xX3xX168xXf2xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xXbcxX10xX1c7bxX9xXaxX41xXd1xX1xX60xX6xX191xX1xX60xX4xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX18xX2bxX1xX10xX41xX18xX6xX18xX2bxX191xX4xX6xX60xX191xXd1xX1dxX191xX18xX6xX18xX2bxX191xX34xX18xX2bxX191xXbxX1xX60xX191xX7xX34xX191xX4xX60xX191xXexX6xX18xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX1fxX6xX18xX2bxX191xX4xX1xX60xX191xX4xX6xX18xX191xX168xX60xX191xX4xX60xX18xX2bxX191xX18xX2bxX1xX10xX191xXexX1xX60xX18xX2bxX191xXexXdxX18xX191xX1xX6xX191xXexXdxX18xX1xX41xX2xX463xX153xX463xX2xX2e5xX10axX1xXexX1fxXaxX12xX308xX25xX18xX2bxX3xX4xX6xX60xX3xXd1xX2287xX3xX18xX56bxX18xX2bxX3xX9bxX18xX2bxX3xXbxX1xXc5xX3xX7xX29xX3xX4xXa9xX3xXexX25axX18xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX1fxX20xX18xX2bxX3xX4xX1xX60xX3xX4xXadxX18xX3xX168xXf2xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXbcxX60xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX5axXadxX18xX3xX168xXf2xX3xX4xX1xX34xX1dxX592xX18xX3xXexXbcxXadxX4xX1xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX18xX2bxX1xX3bxX3xXexX1xX237xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX4xX25axXbxX3xXexX5cxX18xX1xXbexX3xX1xX34xX1dxX3bxX18xXbexX3xX4xXadxX4xX3xX4xXfbxX3xX33xX34xX6xX18xXbexX3xX1bxXfbxX18xX3xXb6xX26cxX3xX22exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX107xX5f7xX4xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX1xX34xX1dxX592xX18xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xXf7xX18xX2bxX3xX4xXa9xX3xXexX1xX592xX1fxX3xXd1xX2287xX3xX18xX56bxX18xX2bxX3xXb6xX36xX3xX9bxX18xX2bxX3xXbxX1xXc5xX3xX7xX29xX3xX4xXa9xX3xXexX25axX18xX3xX4xX237xX18xX2bxX3xX1fxX20xX18xX2bxX10axX0xX41xXbxX12xX0xX41xX28xXdxXb6xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX34xX5xX12xX0xX28xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbcxXaxX12xX0xX41xX28xXdxXb6xX12xX0xX41xX28xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX254xX34xXexX1xX60xXbcxXaxX12xX203xX1xX6xX18xX3xXcxXbcxX25xX1fxX0xX41xXbxX12
Phan Trâm