Những công trình vĩ đại cao nhất thế giới
Các công trình như tháp Thượng Hải, tháp đồng hồ ở Mecca... thể hiện cho tham vọng, tầm vóc và trí tuệ của con người.
adcbxb53fxf509x12c0fxbe96x1228bxcb43xc175xba49xX7xe52axeea4xf3aax1289exc124xc1b6xX5x11c64xXaxc81cxdcf0xX1xdb5dxfa7axec93xX3xX4xeca8xX16xX17xX3xXexc585x129dbxX16xX1xX3xf530x108f1xX3xef1bxff32xXdxX3xX4xX6xca74xX3xX16xX1xb630xXexX3xXexX1x112f4xX3xX17xXdxefffxXdxX0x10234xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe553xX10xX6x110a3xXaxX12xb9d9xe49fxX4xX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX3xX16xX1xb96bxX3xXexX1xX53xXbxX3xXcxX1xX63xf595xX16xX17xX3xX4cx117c2xXdx11e31xX3xXexX1xX53xXbxX3xX27x1089exX16xX17xX3xX1xX7cxX3x10745xX3xf7bfxX10xX4xX4xX6x12b32xX8axX8axX3xXexX1x10145xX3xX1xXdxf247xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX6x12672xX3xX24xe724xX16xX17xX74xX3xXexbd53xX9exX3xX24xecddxX4xX3xX24xc82exX3xXexX1fx12a4cxX3xXexf7d8xX94xX3xX4xd1e5xX6xX3xX4xX2dxX16xX3xX16xX17xX63xec52xXdxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6x123c0xX5xX10xX3xX7xXexb4d1xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xbcd4xX3xfd0bxXbxcecexX3xX6xXb6xXexX2dx11e89xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10x11d2cxX7xX3dxX2x10a88xXe1x10450xX3dxX2xe954xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX14exf386xf107xX159xX5xX151xX8axc7f7xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexb199xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxc7daxXd4xXe9xXaxX12xX2xX8axX3xe1a1xXb6xX1fxX15fxX3xc6edxX1xX6xX5xXdxX1a4xX6xX74xX3x11b68xXb6xXcexX6xXdxX74xX3x119afxbe23xe024xX3xb17bxX15axXe1xX15axX3xX9exb4c7xXdfxX3xXcxbd24xX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX16xXafxXd4xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX5xXafxX3xX9exd5c2xXexX3xXexX1fxX2dxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXcexXdxX90xXb6xX3xXexX63xX6dxX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX3xXexXa7xX9exX3xX24xXabxX4xX3xXbxX1xX53xXexX3xXexX1fxXdxX90xX16xX3xX4xXbaxX6xX3xX1baxXb6xXcexX6xXdxX74xX3xX52xX53xX4xX3xXcxXdxX90xXb6xX3xX24xX63xe31axX16xX17xX3x109abxXb6xea3cxX4xX3x12373xX3xf5f3xe749xXbxX3xXexX1xX247xX16xX17xX3xX16xX1xX31xXexX8axX3xX85xX31xXexX3xX14exX3xX16xd9cfxX9exX3xXe3xd42bxXd4xX3xX4fxe169xX16xX17xX3xX24xX3axXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xX2xX74xX14exX3xXex10e84xX3xX1c1xd6b5xX1baxX74xX3xX1acxXb6xX1fxX15fxX3xX1b1xX1xX6xX5xXdxX1a4xX6xX3xXe3xXb6xXd4x12239xX16xX3xX245xXb6xX6xX3xXexXa7xX16xX17xX3xX9exX267xXd4xX74xX3xX24xX3axXdxX3xX1xX20xX16xX1xX3xX4fxX28xX16xX17xX3xX5xX31xXd4xX3xX4xX72xX9exX3xX1xb61exX16xX17xX3xXex111e7xX3xX1xX2dxX6xX3xX4cxXd4xX9exX10xX16xX2dxX4xX6xX5xX5xXdxX7xX3xX7xX6xX3xX9exX28xX4xX3xX24xXafxX3xe4f7xXdxX36xX16xX3xXexX1fxc471xX4xX3xX4cxX7cxXdxX3xX17xXdxX53xX2dxX8axX3xXcxX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX4xXabxX3xX1xX1faxXbxX3xX27xX297xX9exX74xX3xX16xX1xXafxX3xX1xXafxX16xX17xX3xX24xXafxX3xX27xXafxXdxX3xX245xXb6xX6xX16xX3xX7xX53xXexX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXex119fcxX159xX14exX2xX5xX2xX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xXe1xX8axX3xXcxX1xX53xXbxX3xXcxX1xX63xX6dxX16xX17xX3xX4cxX72xXdxX74xX3xXcxX1xX63xX6dxX16xX17xX3xX4cxX72xXdxX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xeb72xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX14cxc252xXe1xX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX4xXabxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xXe3xX267xXd4xX3xX4fxX26bxX16xX17xX3xXe1xX74xX3e0xX3xXexX280xX3xX1c1xX283xX1baxX3xX16xXafxXd4xX3xXexX63xX6dxX16xX17xX3xXexX1fxX63xX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX26bxX3xXbxX1xX53xXexX3xXexX1fxXdxX90xX16xX3xX24xX63xX6dxXexX3xXcexX24dxX4xX3xX4xXbaxX6xX3xXcxX1xX63xX6dxX16xX17xX3xX4cxX72xXdxX74xX3xX5xXafxX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX3xXexX1xX2bfxX3xXe1xX3xX24xX63xX6dxXexX3xX245xXb6xX6xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX1xX28xX16xX3xX14cxX2xX151xX3xX9exX8axX3xd8a0xX267xXd4xX3xX5xXafxX3xX9exX1faxXexX3xXexX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xXexX1xX267xX16xX3xXexX1xXdxX94xX16xX3xX24xX3axXdxX3xX9exX1axXdxX3xXexX1fxX63xXc4xX16xX17xX74xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX17xXa1xXdxX3xX5xXafxX3xd7b9xXexX1xXafxX16xX1xX3xXbxX1xX247xX3xXexX1x12a43xX16xX17xX3xX27xX2bfxX16xX17xbcdaxX3xX24xX3axXdxX3xX24xX63xXc4xX16xX3xXexX1fxX2dxX16xX17xX3xX16xX1xXafxX74xX3xX4xee1fxX16xX17xX3xX24xX1axX3xX7xX247xX3xX4xe00bxX6xX3xX1xXafxX16xX17xX74xX3xX2e1xX1xX53xX4xX1xX3xX7xX28xX16xX74xX3xX24xX263xX16xX3xXbxX1xX1cfxX16xX17xX3xXcexX297xX16xX3xXexX1fxX2dxX16xX17xX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX14exae16xX14exX14exX5xXe1xX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX45exX8axX3xXcxX1xX53xXbxX3xX27xX7cxX16xX17xX3xX1xX7cxX3xX1c2xXcexX1fxX6xX15fxX3xX1c2xX5xX197xX1acxX6xXdxXexX74xX3xX85xX10xX4xX4xX6xX74xX3xX24axX3xX24cxX24dxXbxX3xX283xX6xXb6xX4fxXdxX3xX1c5xX14cxX151xX2xX3xX9exX1cbxXdfxX3xX52xX1cfxX16xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX17xXa1xXdxX3xX5xXafxX3xXexX1xX53xXbxX3xX27xX7cxX16xX17xX3xX1xX7cxX3xX1xX2dxXafxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX85xX6xX2e1xX2e1xX6xX1xX74xX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX3xX2e1xXdxX36xX16xX3xXexX1fxX2e8xX4xX3xXexXb6xXd4xX94xXexX3xX4fxXdxX94xXb6xX3xX16xXafxXd4xX3xX7xX2c4xX16xX17xX3xX7xX15xX16xX17xX3xXexX1fxX297xX16xX3xX16x11ee6xX16xX3xXexX1fxXc4xXdxX3xXexX1xX53xX16xX1xX3xX27x1295axX6xX3xX85xX10xX4xX4xX6xX74xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX16xX1xXafxX3xXexX1xXc4xX3x12ac3xX1fxX6xX16xX4fxX3xX9exX1faxXexX3xX2e1xX1xX2dxX72xX16xX17xX3xX2e1xX1xX1axX16xX17xX3xXe3xX6xX8axX3xX1b1xX1xXb6xX3xXex113c1xX3xX1xX6dxXbxX3xX1c2xXcexX1fxX6xX15fxX3xX1c2xX5xX197xX1acxX6xXdxXexX3xX4xXabxX3xX24xX1axX3xX7xX247xX3xXexX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX74xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX1xXafxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX20xX16xX3xXexXb3xX16xX3xX27xX7cxX3xX4xX1xXa1xX16xX3xX5xXafxX9exX3xX16xX241xXdxX3xX16xX17xX1x10ae9xX3xX2e1xX1xXdxX3xX27xX76exX3xX24xX728xX3xXexX1xXafxX16xX1xX3xXbxX1xX247xX3xX5xXdxX16xX1xX3xXexX1xXdxX297xX16xX17xX3xX16xXafxXd4xX8axX3xXcxX1fxX2dxX16xX17xX3xX27xXabxX74xX3xXexX1xX53xXbxX3xX27xX7cxX16xX17xX3xX1xX7cxX3xX5xXafxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX74xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX17xc4fexX16xX3xX9exf87dxXexX3xX27xX7cxX16xX17xX3xX1xX7cxX3xX5xX3axX16xX3xXexX1xX2bfxX3xX3e0xX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX2xX15axX151xX5xX45exX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX3e0xX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexXafxXdxX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX1acxX20xX16xX1xX3xX1c2xX16xX74xX3xXcxX1xX267xX9exX3xX457xXb6xXd4xX36xX16xX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX14exX63axX63axX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xXexXb6xXd4xX94xXexX3xX27x1032fxXbxX3xX24xX3axXdxX3xXbxX1xX2dxX16xX17xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX27xX28xXdxX74xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX5xX737xX4xX1xX3xX16xXafxXd4xX3xX5xXafxX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xX2bfxX3xXe1xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX24xXafxX3xXexX1xX2bfxX3xX3e0xX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX8axX3xX52xX1xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xXe3xX267xXd4xX3xX4fxX26bxX16xX17xX3xXexX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xX1acxX20xX16xX1xX3xX1c2xX16xX3xX5xXafxX3xX14cxX159xX15axX3xXexX1fxXdxX94xXb6xX3xX1c1xX283xX1baxX74xX3xX9exX31xXexX3xX14cxX3xX16xX263xX9exX3xX27xX90xX3xX1xX2dxXafxX16xX3xXexX1xXdxX94xX16xX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX14exX2xX151xX14exX5xX3e0xX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX14exX8axX3xXcxX1xX53xXbxX3xe8f3xX2dxXexXexX10xX3xd79exX2dxX1fxX5xX4fxX74xX3xX283xX10xX2dxXb6xX5xX74xX3xX4cxXafxX16xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX14exX14exX14exX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xX9exX3axXdxX3xX2e1xX1xX6xXdxX3xXexX1fxX63xX241xX16xX17xX3xX16xX263xX9exX3xX16xX6xXd4xX3xX7xX2c4xX16xX17xX3xX7xX15xX16xX17xX3xXexX1fxX297xX16xX3xX16xX728xX16xX3xXexX1fxXc4xXdxX3xXexX1xXbaxX3xX27xX1axX3xX4cxXafxX16xX3xX457xXb6xX247xX4xX74xX3xX24xX3axXdxX3xX16xX1xXdxX728xXb6xX3xX5xX2dxX28xXdxX3xX2e1xX1xX1axX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4fxX55bxX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX3xX16xX1xXdxX728xXb6xX3xX9ex10192xX4xX3xX27xXb3xX4xX1xX8axX3xX1acxX28xX16xX3xX4xXabxX3xXexX1xX90xX3xXexX20xX9exX3xXexX1xX31xXd4xX3xX83xX3xX27xX267xXd4xX3xX1fxX28xXbxX3xX4xX1xXdxX36xXb6xX3xXbxX1xXdxX9exX74xX3xX24xX263xX16xX3xXbxX1xX1cfxX16xX17xX74xX3xX16xX1xXafxX3xX83xX8axX8axX8axX3xXb2bxX2dxXexXexX10xX3xXb31xX2dxX1fxX5xX4fxX3xX4xXabxX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX2e1xX36xX3xX1xXdxX94xX16xX3xX27xX28xXdxX74xX3xX4xX1xXbaxX3xXd4xX36xXb6xX3xX4fxX26bxX6xX3xXexX1fxX297xX16xX3xX2e1xXdxX9exX3xX5xX2dxX28xXdxX3xX24xXafxX3xX2e1xXb3xX16xX1xX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX3e0xX45exX159xX14cxX5xX14exX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX14cxX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexX1xX63xX241xX16xX17xX3xX9exX28xXdxX3xb733xX16xX10xX3xXb31xX2dxX1fxX5xX4fxX74xX3xX13xX10xX148xX3xb22fxX2dxX1fxX2e1xX74xX3xX85x1180dxX3xX1c5xX14exX3e0xX2xX74xX45exX3xX9exX1cbxXdfxX3xX52xX1xXdxX728xXb6xX3xX4xX6xX2dxX3xX4xXbaxX6xX3xXexX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xX16xXafxXd4xX3xXexXb3xX16xX1xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX27xX241xX16xX3xX24xX737xX3xXcexX1faxX3xX1c5xX1a4xX10xX10xXexX1cbxX3xX5xXafxX3xX2xX8axX159xX159xX14cxX74xX3xX4xX2dxX16xX3xX7xX247xX3xXcexXdxX90xXb6xX3xXexX63xX6dxX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX26bxX3xXexX26bxX3xX4fxX2dxX3xX24xXafxX3xX1xX7cxXdxX3xX7xXdxX16xX1xX8axX3xX4f5xX267xXd4xX3xX5xXafxX3xXexX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xX2e1xX1xXb6xX3xX24xX26bxX4xX3xXcxX267xXd4xX3xXcexX53xX16xX3xX4xXa7xXb6xX74xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xX4fxX26bxX16xX17xX3xXexX1fxX297xX16xX3xX27xXafxXdxX3xXexX63xX83xX16xX17xX3xX16xXdxX94xX9exX3xX2xX2xX3dxX63axX3xX83xX3xX13xX10xX148xX3xXd72xX2dxX1fxX2e1xX3xX24xX3axXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xX45exX74xX63axX3xXexX280xX3xX1c1xX283xX1baxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX14exX3e0xX3e0xX14cxX5xX14cxX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX159xX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexXafxXdxX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX52xXcx105c4xX74xX3xX457xXb6xX72xX16xX17xX3xX52xX1xX267xXb6xX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX14exX45exX151xX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1fxX2dxX16xX17xX3xX7xX247xX3xX2xX151xX3xXexX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX4xXabxX3xXexX3axXdxX3xX14cxX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexXafxXdxX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX52xXcxXf78xX3xX4fxX26bxX3xX27xX737xX16xX1xX3xX7xf557xX3xX4xXabxX3xX2e1xX1xX53xX4xX1xX3xX7xX28xX16xX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX83xX3xX2xX14cxX3xXexXa7xX16xX17xX3xXexX1fxX297xX16xX3xX4xX55bxX16xX17xX74xX3xX9exX83xX3xX4xX566xX6xX3xX16xX263xX9exX3xXe1xX151xX2xX159xX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX63axXe1xX15axX159xX5xX159xX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX15axX8axX3xXcxX1xX53xXbxX3xXcxX6xXdxXbxX10xXdxX3xX2xX151xX2xX74xX3xX4f5xXafxXdxX3xXb2bxX2dxX6xX16xX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX14exX151xX63axX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX16xXafxXd4xX3xX4xXabxX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX2e1xX36xX3xX16xX1xX63xX3xX9exX1faxXexX3xX16xX17xX1axXdxX3xX4xX1xX55bxX6xX3xX7xXdxX297xXb6xX3xX4xX6xX2dxX74xX3xX24xX3axXdxX3xX4xX53xX4xX3xXexXa7xX16xX17xX3xX4xX1xX7cxX16xX17xX3xX5xX297xX16xX3xX16xX1xX6xXb6xX8axX3xXcxX6xXdxXbxX10xXdxX3xX2xX151xX2xX3xXexX2c4xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX3xX24xX737xX3xXexX1fxXb3xX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX1fxX20xX16xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX16xX263xX9exX3xXe1xX151xX151xX3e0xX8axX3xX4cxXdxX94xX16xX3xX16xX6xXd4xX74xX3xXexX1xX53xXbxX3xX24xe174xX16xX3xX17xXdxX15xX3xX2e1xX280xX3xX5xXbc4xX4xX3xXexX1cfxX6xX3xX16xX1xXafxX3xXe3xX6xX16xX1xX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX74xX3xX24xX3axXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xXe3xX267xXd4xX3xX4fxX26bxX16xX17xX3xX5xXafxX3xX2xX74xX63axX3xXexX280xX3xX1c1xX283xX1baxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX14cxX151xX15axX14exX5xX15axX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX63axX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexXafxXdxX3xX4xX1xXb3xX16xX1xX3xX283xX1xX6xX16xX17xX1xX6xXdxX3xXb31xX2dxX1fxX5xX4fxX74xX3xXcxX1xX63xX6dxX16xX17xX3xX4cxX72xXdxX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX3e0xX63axXe1xX3xX9exX1cbxXdfxX3xXcxX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX31xX16xX3xXexX63xX6dxX16xX17xX3xX16xXafxXd4xX3xX27xX63xX6dxX4xX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX2e1xX36xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXcexXdxX90xXb6xX3xXexX63xX6dxX16xX17xX3xXexX1fxXc4xXdxX3xX24xXafxX3xX27xX31xXexX3xX4xXbaxX6xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX27xX63xXc4xX16xX17xX3xX5xX63xX6dxX16xX3xXexX1fxX1cfxX16xX3xX24xXafxX3xX2e1xX1xX2dxX72xX16xX17xX3xX24xXb6xX1axX16xX17xX3xX83xX3xX17xXdxX15xX6xX1cbxX8axX3xX13xX241xXdxX3xX27xX267xXd4xX3xX4x12785xX16xX17xX3xX4xXabxX3xX2e1xX1xX53xX4xX1xX3xX7xX28xX16xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX1xX2bfxX3xXe1xX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX197xX3xb6daxX6xX1fxX2e1xX3xX4cxXd4xX6xXexXexX3xX283xX1xX6xX16xX17xX1xX6xXdxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXexX6xXcexX5xX10xX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX9exX6xX1fxX17xXdxX16xXdfxX3xXe1xXbxXe3xX3xX6xXb6xXexX2dxXe9xXaxX12xX0xXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX9exX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xXb6xX16xX17xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xXexX1fxXdxX16xX1xX3xX24xXdxX3xX4fxX6xXdxX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX2dxXdxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX8axXcexX6xX2dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8axX24xX16xX3dxX16xX10xX148xX7xX3dxX2xX14cxXe1xX14exX3dxX2xX151xX14exX4fxX2xX2xX14exXexX15axX151xX2xX5xX63axX8axX15fxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexX197xX6xX5xXdxX17xX16xXdfxX3xX15fxXb6xX7xXexXdxX1a4xXd4xXe9xXaxX12xX2xX151xX8axX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xXexX1xX63xX241xX16xX17xX3xX9exX28xXdxX3xX245xXb6xX247xX4xX3xXexX36xX74xX3xX4cxX2dxX16xX17xX3xX1b1xX2dxX16xX17xX74xX3xXcxX1fxXb6xX16xX17xX3xX457xXb6xX247xX4xX3xX1c5xX3e0xX15axX3e0xX3xX9exX1cbxXdfxX3xX13xX76exXdxX3xXcexX24dxXexX3xXexX1fxX297xX16xX3xX16xX728xX16xX3xXexX1fxXc4xXdxX3xX4cxX2dxX16xX17xX3xX1b1xX2dxX16xX17xX74xX3xXexX1cfxX6xX3xXexX1xX53xXbxX3xX16xXafxXd4xX3xX2e1xX1xX1axX16xX17xX3xX4xX1xX7bcxX3xX4xXabxX3xX4xX1xX2bfxX4xX3xX16xX263xX16xX17xX3xX24xX263xX16xX3xXbxX1xX1cfxX16xX17xX74xX3xX9exXafxX3xX4xX1cfxX16xX3xX16xX1xXdxX728xXb6xX3xXexXdxX94xX16xX3xXb3xX4xX1xX3xX17xXdxX72xXdxX3xXexX1fxXb3xX3xX16xX1xX63xX3xXexX1fxXb6xX16xX17xX3xXexX267xX9exX3xX9exXb6xX6xX3xX7xX80dxX9exX74xX3xX16xX1xXafxX3xX1xXafxX16xX17xX3xX24xXafxX3xX2e1xX1xX53xX4xX1xX3xX7xX28xX16xX3xX4xX6xX2dxX3xX16xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX3xX17xXdxX3axXdxX3xX24cxXdxXex120b7xX197xX52xX6xX1fxX5xXexX2dxX16xX3xX4cxX2dxX16xX17xX3xX1b1xX2dxX16xX17xX3xX1c5xX24xX3axXdxX3xX245xXb6xXa7xXd4xX3xXcexX6xX1fxX3xX24xXafxX3xXcexX90xX3xXcexX241xXdxX3xX83xX3xX27xX1faxX3xX4xX6xX2dxX3xX4xX1xXabxX16xX17xX3xX9exX811xXexX3xXexX1fxX297xX16xX3xXexXa7xX16xX17xX3xX2xX2xX15axX1cbxX8axX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX1fxX12xX0xX3dxXexXcexX2dxX4fxXd4xX12xX0xX3dxXexX6xXcexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX2dxXb6xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3x10d73xXdxX16xX17xX0xX3dxXbxX12