Các nhà khoa học đã tìm ra chủng HIV mới như thế nào?
Kể từ khi đại dịch AIDS bùng nổ trên toàn cầu, 75 triệu người đã nhiễm HIV và 37,9 người đang phải sống chung với virus này.
1ff3x4caax5eeexdb2axce08x5d67x5209x6dd0x70a8xX7x3529xa92ex4493xce86x4006x31faxX5x2f6bxXaxX3x9cbdxX6xXexX6x3f4dxb9cexXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax213ax98d6xd592xX4xX3x8321xX1x5d63xX3x3b85xX1x9362xX6xX3xX1x2ee3xX4xX3x4031x2a86xX3xXex438dx8913xX3xb08bxX6xX3xX4xX1x4983xX2ax9488xX3x817cx9867xa070xX3xX3cx7212xXdxX3xX2axX1x5dc9xX3xXexX1x4e87xX3xX2axX2cxX30xa656xX0x51efxX1xX2xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xX13xXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX18xXdxX10xX5xX13xX9xXaxX7xX6xXbxX30xXaxX25x56f6x280bxX3xXex3ec3xX3xX2exX1xXdxX3xX37x6b0fxXdxX3xX13x3e44xX4xX1xX3x469exX48x3d9ex2712xX3xa6c7x33cexX2axX45xX3xX2ax62f8xX3xXexX3ex5aa3xX2axX3xXexX30xX2cxX2axX3xX4xc300x923fx8fffxX3x769axc64exX3xXexX3exXdx2b3dxXafxX3xX2axX45xX51xbab7xXdxX3xX37xX38xX3xX2axX1xXdxdd12xX3cxX3xX47xX48xX49xX3x78efxX2cxX3xbc28xXb2xXb0xab47xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX37xX6xX2axX45xX3xXbxX1x6bbexXdxX3xX7x9e83xX2axX45xX3xX4xX1xXafxX2axX45xX3xXcexX4cxXdxX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX2axX2cx6142x843cxX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65dbxX30xX13xXfdxX3xXbxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXax7419xXdxX13xXexX1x8467xX3x6732xX2xXb3xXbx4eddx3c5bxX3xX1xX10xXdxX45xX1xXexX13dxX3x473axX2x34faxXbxX143xX144xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXfexX9bxX6xX30xX1xX6xXexXdxX2axX1xXfexXcexX2axX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xX14exX14exX5cxX2xX150xb87exX13xX13fxX2xX14exX2xX14exX14exX150xXexXd4xX2xXd1xc783xX178xX5xX150xXfex9e44xXbxX45xX5axX3exX9xX185xXd4xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xc0d6xX3xX49xXdxXb8xX2axX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xa868xXafxX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexXb0xX3x5f58x6a8fxX3xXcexX87xX6xX3xX4x231dxX2axX45xX3xX9bxXe7xX3xX3cx600fxXexX3xX2axX1xd393xX3cxX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX3cxX223xXexX3xX9bxXdxX55xX2axX3xXexX1xX84xX3xX3cxX4cxXdxX3xX4xX43xX6xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX45xc833xXfdxX3xX7xXafxXfdxX3xX45xXdxXe3xX3cxX3xX3cxXdxXc7xX2axX3xX13xX92xX4xX1xX3xX1f9xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xa06cxXcexXdxX3exXafxX7xX3xX47xX48xX49x6774xX3xX3cxX6xX2axX45xX3xXexXa5xX2axX3xX47xX48xX49xX17xX2xXb0xX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX213xXb0xX3xXbxX1xX265xX2axX3xX2axX1xX228xX3cxX3xa7f3xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX83xX55xXexX3x943axXafxXe3xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2cxXfdxX3xX37xX51x3195xX4xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX9bxXe7xX3xXexX3exXa5xX2axX3xXcxX8exXbxX3xX4xX1x46dexX3xXcex8cf5xX3xX26xX27xX4xX3xX47xX223xXdxX3xX4xX1xX208xX2axX45xX3xX7xXafxXfdxX3xX45xXdxXe3xX3cxX3xX3cxXdxXc7xX2axX3xX13xX92xX4xX1xX3xX3cx858bxX4xX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX283xb887xX96xX48xX98xX99xX28dxXb0xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xb06fxXfdxX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xX45xXdxXe3xXdxX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xXexd2a8xX3xX45xX10xX2axX3xX37xX6xX2axX45xX3xX37xX228xX2axX45xX3xXcexX6xXdxX3xXexX3ex7daexX3xX2ccxXafxX6xX2axX3xXexX3exX34xX2axX45xX3xX45xXdx3970xXbxX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX37xXdxX3xXexX3exX51xX4cxX4xX3xX3cxX223xXexX3xX9bxX51xX4cxX4xX3xXcexX2f9xX3xX37xX223xXexX3xX9bxXdxX55xX2axX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXcexX2cxX3xXbxX1xX363xX2axX45xX3xXexX3exX27xX2axX1xX3xX4xX27xX4xX3xX37xX8exXdxX3xX13xX92xX4xX1xX3xX3cxX4cxXdxXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX13xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xXb3xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX45xX1xXexX13dxX3xX185xXb2xX13fxXbxX143xX144xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXfexX9bxX6xX30xX1xX6xXexXdxX2axX1xXfexXcexX2axX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xX14exX14exX5cxX2xX150xX178xX13xX13fxX2xX14exX2xX185xX2xX178xXexXb3xX185xX2xX185xX5xX150xX17xX13xXdxX6xX45xX2axX30xX7xXexXdxX4xX7xX17xX9bxX5xXafxX17xX45xX3exX10xX10xXfexXbxX2axX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX30xX2axXaxX25xX213xX223xXexX3xX9bxXdxX55xX2axX3xXexX1xX84xX3xX3cxX4cxXdxX3xX4xX43xX6xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX45xX265xXfdxX3xX7xXafxXfdxX3xX45xXdxXe3xX3cxX3xX3cxXdxXc7xX2axX3xX13xX92xX4xX1xX3xX1f9xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX283xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX47xX48xX49xX28dxX3xX3cxX6xX2axX45xX3xXexXa5xX2axX3xX47xX48xX49xX17xX2xXb0xX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX213xXb0xX3xXbxX1xX265xX2axX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX2b1xX3xX37xX38xX3xXcexX87xX6xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xa85exX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX2axX2cxXfdxX3xX37xX27xX2axX1xX3xX13xX334xXafxX3xX5xXaexX2axX3xX37xXaexXafxX3xXexXdxXa5xX2axX3xX3cxX223xXexX3xXbxX1xX265xX2axX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX3cxX4cxXdxX3xXexX1xXafxX223xX4xX3xaf09xX554xX1xX228xX3cxX3xX213x75efxX3xX4xX43xX6xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX47xX48xX49xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axXb0xX3xX2exX84xX3xXexX87xX3xX2exX1xXdxX3xX1xX51xX4cxX2axX45xX3xX13xd159xX2axX3xXbxX1xX265xX2axX3xX5xX30xX8exXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX37xX51xX6xX3xX3exX6xX3xXcexX2cxX30xX3xX2axc95fxX3cxX3xX185xX150xX150xX150xXfexX3xX26xX27xX4xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX213xX3xX5xX2cxX3xX2axX45xXafxXfdxXa5xX2axX3xX2axX1xX265xX2axX3xX45xX265xXfdxX3xX37xX8exXdxX3xX13xX92xX4xX1xX3xXexX30xX2cxX2axX3xX4xXaexXafxXb0xX3xX9bxX31dxXexX3xX37xXaexXafxX3xXexX87xX3xX26xX223xX2axX45xX3xX1xX363xX6xX3xX98xX265xX2axX3xX4xX1xX43xX3xX26xX21bxX2axX45xX3xX45xX21bxX3xX283xX98x37fdxX26xX28dxX3xXcexX9cxX2axX45xX3xX26x9fe1xX2axX3xX99xX6xX1xX6xX3exX6xXb0xX3xX4xX1xX265xXafxX3xb208xX1xXdxXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25x58a6xX84xX3xX143xX27xX4xX3xX37xX92xX2axX1xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX9bxX334xXexX3xXexX1xX51xXbexX2axX45xX3xX4xX228xX3xXexX1xX665xXexX3xX7xX34dxX3xX5xX2cxX3xXbxX1xX265xX2axX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX1xX6xXfdxX3xX2exX1xX21bxX2axX45xXb0xX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xXbxX1xXe3xXdxX3xXexX3bxX3cxX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX9bxX6xX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX3xX9bxXb8xX2axX1xX3xX37xX223xX4xX3xX5xX665xXbxX3xXb3xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX47xX6xXdxX3xX4xX6xX3xX9bxXb8xX2axX1xX3xXexX3exX51xX4cxX4xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX1f9xX3xX26xX223xX2axX45xX3xX1xX363xX6xX3xX98xX265xX2axX3xX4xX1xX43xX3xX26xX30xX2axX45xX30xX3xXcexX2cxX30xX3xX2axX5f5xX3cxX3xX2xXd4xX178xXd1xX3xXcexX2cxX3xX2xXd4xXd4xX150xXfexX3xX213xX5c9xXafxX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXexX1xX208xX3xX9bxX6xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX1f9xX3xX26xX30xX2axX45xX30xX3xX2axX5f5xX3cxX3xX185xX150xX150xX2xXfexX3xXcxXafxXfdxX3xX2axX1xXdxXa5xX2axXb0xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xXcexX2cxX30xX3xXexX1xXbexXdxX3xX37xXdxX84xX3cxX3xX37xX228xX3xXcexX2cxX3xX5xX51xX2e0xX2axX45xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXexX3exX30xX2axX45xX3xX3cxX5c9xXafxX3xXexX1xXafxX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX5xX2cxX3cxX3xX4xXe3xX2axX3xXexX3exX1f9xX3xXcexXdxXb8xX4xX3xX143xX27xX4xX3xX37xX92xX2axX1xX3xX37xX265xXfdxX3xX4xX228xX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX1xX6xXfdxX3xX2exX1xX21bxX2axX45xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX26xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xX45xXdxXe3xXdxX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xXexX34dxX3xX45xX10xX2axX3xXexXdxXa5xX2axX3xXexXdxX55xX2axX3xX2axX45xX2cxXfdxX3xX2axX6xXfdxX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1x8548xXbxX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX143xX265xXfdxX3xX13xX34dxX2axX45xX3xX5xX8exXdxX3xXexX30xX2cxX2axX3xX9bxX223xX3xX9bxX223xX3xX45xX10xX2axX3xXcexX4cxXdxX3xXexXe7xX4xX3xX37xX223xX3xX4xX6xX30xX3xX1x5457xX2axX3xXcexX2cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2f6xX3xXexX1xX334xXbxX3xX1xX8bcxX2axXfexX3xX68exX84xX3xX7x79d8xX3xX13x870exX2axX45xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xX2axX2cxXfdxXb0xX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xXexX8exXdxX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX37xX38xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX3exXdxX84xX2axX3xXcexX2cxX3xX208xX2axX45xX3xX13xX8dbxX2axX45xX3xX4xX27xX4xX3xX2exX214xX3xXexX1xXafxX665xXexX3xX3cxX4cxXdxX3xX45xXdxX372xXbxX3xX7xX8d8xX3xX13xX8dbxX2axX45xX3xX5xX51xX2e0xX2axX45xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX2axX1x22baxX3xX1xX8bcxX2axX3xXexX3exX30xX2axX45xX3xX3cxX5c9xXafxX3xXexX1xX8d8xX3xX37xX84xX3xXbxX1xX265xX2axX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX45xXdxXe3xXdxX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xXexX34dxX3xXcexX2cxX3xX1xX30xX2cxX2axX3xXexX1xXdxXb8xX2axX3xX9bxX223xX3xX45xX10xX2axXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX591xX49xXdxXb8xX4xX3xX143xX27xX4xX3xX37xX92xX2axX1xX3xX4xX27xX4xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xX5xXaexX2axX3xX2axX2cxXfdxX3xX45xXdxXe7xX2axX45xX3xX2axX1xX51xX3xXcexXdxXb8xX4xX3xXexX3bxX3cxX3xX2exXdxX3cxX3xX37xX27xXfdxX3xX9bxX84xX3xXcexX665xXfdxX598xXb0xX3xXcxXdxX55xX2axX3xX7xa68dxX3xX213xX6xX3exXfdxX3xX65bxX30xX13xX45xX10xX3exX7xXb0xX3xXexX3exX51xX1f9xX2axX45xX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xXcexX2cxX3xX4x2fcaxX2axX45xX3xX5xX2cxX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX37xX208xX2axX45xX3xX37xXaexXafxX3xX26xX1xX51xX8bcxX2axX45xX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3x55c1xXdxX27xX3cxX3xX7xX27xXexX3xX49xXdxX3exXafxX7xX3xXexX30xX2cxX2axX3xX4xXaexXafxXb0xX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX4xX1x5c03xX2axX3xX37xX30xX27xX2axX3xXfdxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x405axXfexX3xX591xX10ex6e1axX2axX45xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX4xXe3xXdxX3xXexXdxX55xX2axX3xX2exX214xX3xXexX1xXafxX665xXexX3xXcexX2cxX3xX7xX8d8xX3xX13xX8dbxX2axX45xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xX3cxX4cxXdxXb0xX3xX4xX228xX3xXexX1xX84xX3xX2axX228xXdxX3xX4xX1xX372xX2axX45xX3xXexX21bxXdxX3xX37xX38xX3xX5xX334xXfdxX3xX3exX6xX3xX4xX265xXfdxX3xX2exXdxX3cxX3xX9bxXa8fxX2axX45xX3xX7xX208xX4xX3xX1xX372xXexX3xX2axX6xX3cxX3xX4xX1xX265xX3cxXfexX3xX83xX1xX27xX3cxX3xXbxX1xX27xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX2axX2cxXfdxX3xX4xX228xX3xXexX1xX84xX3xX45xXdxX372xXbxX3xX4xX1xX372xX2axX45xX3xXexX6xX3xX37xXe3xX3cxX3xX9bxXe3xX30xX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX372xX2axX45xX3xXexX6xX3xX2axX45xX5f5xX2axX3xX4xX1x9febxX2axX3xX2axX45xXafxXfdxX3xX4xX8bcxX3xX37xX8exXdxX3xX13xX92xX4xX1xX3xX3cxX4cxXdxXfexX598xX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX591xX675xX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2cxXfdxX3xX2axX1xX31dxX4xX3xX2axX1xX1f9xX3xX4xX1xX372xX2axX45xX3xXexX6xX3xX3exXa8fxX2axX45xX3xX37xX84xX3xX4xX1xX334xX3cxX3xX13xX208xXexX3xX37xX8exXdxX3xX13xX92xX4xX1xX3xX47xX48xX49xXb0xX3xX4xX1xX372xX2axX45xX3xXexX6xX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX5xXafxX21bxX2axX3xX7xXafxXfdxX3xX2axX45xX1xX9fcxX3xX3exXa8fxX2axX45xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX2axX2cxXfdxX3xX5xXdxXa5xX2axX3xXexX8dbxX4xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX37xXa1xXdxX3xXcexX2cxX3xXexXdxX55xXbxX3xXexX8dbxX4xX3xX7xX8d8xX3xX13xX8dbxX2axX45xX3xX2axX1xbd39xX2axX45xX3xXexXdxX55xX2axX3xX9bxX223xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX334xXexX3xXexX3exX30xX2axX45xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xXcexX2cxX3xX2axX45xXafx4b3exX2axX3xX5xX34dxX4xX3xX37xX84xX3xX45xXdxX27xX3cxX3xX7xX27xXexX3xX7xX34dxX3xXexXdxX55xX2axX3xX1xX228xX6xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX1xX372xX2axX45xX598xXb0xX3xXcxXdxX55xX2axX3xX7xX214xXb0xX3xX9bxX27xX4xX3xX7xX214xX3xX26xX6xX3exX30xX5xX10xX3xX213xX4xX96xX3exXexX1xXafxX3exX3xX4xX1xX30xX3xX9bxXdxX55xXexXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX0xX9bxX25xX47xX6xXdxX3xX3cxX51xX8bcxXdxX3xX2axX5f5xX3cxX3xX2axX5f5xX3cxX3xXexX1xX10xX30xX3xX13xaabexXdxX3xX2ccxXafxX27xX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xX37xX223xXexX3xX9bxXdxX55xX2axX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXexX3exXa5xX2axX3xXexX30xX2cxX2axX3xXexX1xX55xX3xX45xXdxX4cxXdxX3xX0xX5cxX9bxX25xX0xX5cxXbxX25xX0xX13xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX26xX99xX30xX3exXexX6xX9bxX5xX10xX48xX2axX675xX3exX10xXcexXdxX10xX138xX213xX30xX13xX10xX3xX6xX4xXexXdxXcexX10xX3xX2axX30xX26xX6xXbxXexXdxX30xX2axXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX13xXexX1xX13dxX3xX13fxXd1xXd4xXbxX143xX144xXaxX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxX3xXbxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX2axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX13xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xXb3xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX45xX1xXexX13dxX3xX14exX185xX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXfexX9bxX6xX30xX1xX6xXexXdxX2axX1xXfexXcexX2axX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xX14exX14exX5cxX2xX150xX178xX13xX13fxX2xX14exX2xXd1xX14exXb3xXexX14exXb2xXd1xXb2xX5xXb3xX17xXdxX3cxX6xX45xX10xX185xX150xX2xXd4xX2xX2xX150xX178xXexX2xX150xX185xXd4xX185xX150xXfexXbxX2axX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX2b1xX2cxX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX37xXdxX3xX37xXaexXafxX3xXexX3exX30xX2axX45xX3xX7xX2cxX2axX45xX3xX5xX34xX4xX3xX3cxX27xXafxX3xXcexX2cxX3xX143xX87axXexX3xX2axX45xX1xXdxXb8xX3cxX3xX4xX27xX4xX3xX9bxXb8xX2axX1xX3xX5x664cxX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxXb0xX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX37xX38xX3xXexX3exXdxX84xX2axX3xX2exX1xX6xXdxX3xX26xX1xX51xX8bcxX2axX45xX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xXa53xXdxX27xX3cxX3xX7xX27xXexX3xX49xXdxX3exXafxX7xX3xXexX30xX2cxX2axX3xX4xXaexXafxX3xXexX87xX3xX185xXb3xX3xX2axX5f5xX3cxX3xXexX3exX51xX4cxX4xX3xX37xX84xX3xXexX1xX10xX30xX3xX13xXcb7xXdxX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX47xX48xX49xX3xXcexX2cxX3xX4xX27xX4xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXcexXdxXa5xX3cxX3xX45xX6xX2axX3xX37xXc34xX2axX45xX3xXexX1xXbexXdxX3xX143xX27xX4xX3xX37xX92xX2axX1xX3xX4xX27xX4xX3xX37xX223xXexX3xX9bxXdxX55xX2axX3xX37xX84xX3xX37xXe3xX3cxX3xX9bxXe3xX30xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1xXa75xX2axX3xX37xX30xX27xX2axX3xX4xX43xX6xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xXexXfdxX3xX5xXafxX21bxX2axX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX4xX665xXbxX3xX2axX1xX665xXexXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xX2b1xX2cxX3xX3cxX223xXexX3xXbxX1xXaexX2axX3xX4xX43xX6xX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxXb0xX3xX4xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xXexX8exXdxX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX37xX38xX3xX143xX27xX4xX3xX2axX1xX665xX2axX3xX3exXa8fxX2axX45xX3xX4xX27xX4xX3xX143xX87axXexX3xX2axX45xX1xXdxXb8xX3cxX3xX4xX1xXa75xX2axX3xX37xX30xX27xX2axX3xXexX3exX30xX2axX45xX3xXbxX1xX363xX2axX45xX3xX143xX87axXexX3xX2axX45xX1xXdxXb8xX3cxX3xXexX1xX51xXbexX2axX45xX3xX2ccxXafxXfdxX3xXcexX2cxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX1xX34xX4xX3xXbxX1xX265xX2axX3xXexX8d8xX3xX4xX43xX6xX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX4xX228xX3xX2exX1xXe3xX3xX2axX5f5xX2axX45xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX2cxXfdxXfexX0xX5cxXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX30xX13xXfdxXaxX25xXcxX3exX30xX2axX45xX3xX2ccxXafxX27xX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xX1xX2e0xXbxX3xXexX27xX4xX3xXcexX4cxXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX3exXafxX2axX45xX3xXexX265xX3cxX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX3xX3cxX27xXafxXb0xX3xX9bxXb8xX2axX1xX3xXcexXdxXb8xX2axX3xXcexX2cxX3xXexXa1xX3xX4xX1xX208xX4xX3xX1xX34xX4xX3xXexX1xXafxX665xXexX3xXexX3exXa5xX2axX3xXexX30xX2cxX2axX3xXexX1xX55xX3xX45xXdxX4cxXdxXb0xX3xX96xX9bxX9bxX30xXexXexX3xX37xX38xX3xXexX1xXafxX3xXexX1xX665xXbxX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX1xX8bcxX2axX3xXb2xX178xXfexX150xX150xX150xX3xX3cxX5c9xXafxX3xXexX1xX8d8xX3xX4xX1xX208xX6xX3xX47xX48xX49xX3xXcexX2cxX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xXcexXdxXa5xX3cxX3xX45xX6xX2axX3xXexX87xX3xX14exXb3xX3xX2ccxXafxXe7xX4xX3xX45xXdxX6xXb0xX3xX143xX27xX4xX3xX37xX92xX2axX1xX3xXcexX2cxX3xX3cxX21bxX3xXexXe3xX3xX1xX8bcxX2axX3xXb3xXfexX150xX150xX150xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xXcexXdxX3exXafxX7xXb0xX3xX37xXc34xX2axX45xX3xXexX1xXbexXdxX3xX143xXafxX334xXexX3xX9bxXe3xX2axX3xX2xX185xXb3xX3xXexX2cxXdxX3xX5xXdxXb8xXafxX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX45xXdxX372xXbxX3xX4xX223xX2axX45xX3xX37xXc34xX2axX45xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX1xXdxX84xXafxX3xXexX1xXa5xX3cxX3xXcexX2f9xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX30xX8exXdxX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX2axX2cxXfdxXfexX3xX554xX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX9bxXe7xX3xX2axX45xX2cxXfdxX3xX1xX21bxX3cxX3xX2axX6xXfdxX3xX591xX10exX223xX3xX45xXdxXe3xXdxX3xXexX3exX3bxX2axX1xX3xXexX34dxX3xX45xX10xX2axX3xX1xX30xX2cxX2axX3xX4xX1x63dfxX2axX1xX3xX4xX43xX6xX3xX26xXa53xX17xX150xX150xX2xX178xX6xX17xX150xX2xXb0xX3xX4xX334xXafxX3xXexX1xX2cxX2axX1xX3xXbxX1xX265xX2axX3xX2axX1xX228xX3cxX3xX2b1xXb0xX3xX47xX48xX49xX17xX2xX598xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX37xX38xX3xX4xX228xX3xX9bxXe3xX2axX3xXexX3exX34dxX4xX3xXexXafxXfdxX55xX2axXfexX0xX5cxXbxX25xX0xX13xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xX3exX10xX5xX6xXexX10xX13xXaxX25xX0xX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xXcxXdxX2axX3xX5xXdxXa5xX2axX3xX2ccxXafxX6xX2axX13dxX0xX5cxX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xXafxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17xXexX1xXafxX3cxX9bxX17xX6xX2axX13xX17xX7xX6xXbxX30xXaxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2axX3xXcexXafxXdxX3xX3cxX4cxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX2axX1xXc09xX2axX45xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX3xX47xX48xX49xXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxXexXdxX2axX17xXcexXafxXdxX17xX3cxX30xXdxX17xX4xX1xX30xX17xX2axX1xXafxX2axX45xX17xX2axX45xXafxX30xXdxX17xX2axX1xXdxX10xX3cxX17xX1xXdxXcexX5cxX2xXb2xX178xXd4xXd1xX150xXfexX1xXexX3cxXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX3cxX10xX13xXdxX6xX5cxX2xX185xX150xX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xXd1xX13fxX5cxX2xXd1xX14exX13xXd1xX2xX2xX150xX13fxXd1xX150xXexX13fxX2xXd4xX14exX13fxX5xX150xXfexX18axXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxX6xX25xX0xX13xXdxXcexX25xX0xX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2axX3xXcexXafxXdxX3xX3cxX4cxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX2axX1xXc09xX2axX45xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX3xX47xX48xX49xXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxXexXdxX2axX17xXcexXafxXdxX17xX3cxX30xXdxX17xX4xX1xX30xX17xX2axX1xXafxX2axX45xX17xX2axX45xXafxX30xXdxX17xX2axX1xXdxX10xX3cxX17xX1xXdxXcexX5cxX2xXb2xX178xXd4xXd1xX150xXfexX1xXexX3cxXaxX25xXcxXdxX2axX3xXcexXafxXdxX3xX3cxX4cxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX2axX1xXc09xX2axX45xX3xX2axX45xX51xXbexXdxX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX3xX47xX48xX49xX0xX5cxX6xX25xX0xX5cxX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX9bxXdxX55xXexX3xX1xX34xX3xX37xX38xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX3exX6xX3xX3cxX223xXexX3xX5xX4cxXbxX3xX1xX2e0xXbxX3xX4xX1xX334xXexX3xX4xX228xX3xXexX1xX84xX3xXbxX1xX27xX3xXcex8bbaxX3xX4xX27xX4xX3xXbxX1xX265xX2axX3xXexX8d8xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX47xX48xX49xX3xXcexX2cxX3xXcexX21bxX3xX1xXdxXb8xXafxX3xX1xX228xX6xX3xX1xX30xX8exXexX3xX37xX223xX2axX45xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX1xX372xX2axX45xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xX5cxX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b1xXaexX2axX3xX37xXaexXafxX3xXexXdxXa5xX2axX3xX13xXdxXb8xXexX3xX1xX55xXexX3xX47xX48xX49xX3xX1f9xX3xX4xX1xXafxX223xXexXb0xX3xXexXdxX55xX2axX3xX7xX27xXexX3xX5xXdxXb8xXafxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX208xXafxX3xX2axX45xX51xXbexXdxXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxX5xX6xX2axX17xX13xX6xXafxX17xXexXdxX10xX2axX17xX13xXdxX10xXexX17xX1xX10xXexX17xX1xXdxXcexX17xX30xX17xX4xX1xXafxX30xXexX17xXexXdxX10xX2axX17xX7xX6xXexX17xX5xXdxX10xXafxX17xXbxX1xX6xXbxX17xX4xXafxXafxX17xX2axX45xXafxX30xXdxX5cxX2xXb2xXb3xX185xX178xX150xXfexX1xXexX3cxXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX3cxX10xX13xXdxX6xX5cxX2xX185xX150xX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xX185xX13fxX5cxX2xX150xXb3xX13xX14exX150xXd4xX150xX2xX185xXb3xXexXb3xX14exXb2xX178xX5xX2xXfexX18axXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxX6xX25xX0xX13xXdxXcexX25xX0xX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b1xXaexX2axX3xX37xXaexXafxX3xXexXdxXa5xX2axX3xX13xXdxXb8xXexX3xX1xX55xXexX3xX47xX48xX49xX3xX1f9xX3xX4xX1xXafxX223xXexXb0xX3xXexXdxX55xX2axX3xX7xX27xXexX3xX5xXdxXb8xXafxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX208xXafxX3xX2axX45xX51xXbexXdxXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxX5xX6xX2axX17xX13xX6xXafxX17xXexXdxX10xX2axX17xX13xXdxX10xXexX17xX1xX10xXexX17xX1xXdxXcexX17xX30xX17xX4xX1xXafxX30xXexX17xXexXdxX10xX2axX17xX7xX6xXexX17xX5xXdxX10xXafxX17xXbxX1xX6xXbxX17xX4xXafxXafxX17xX2axX45xXafxX30xXdxX5cxX2xXb2xXb3xX185xX178xX150xXfexX1xXexX3cxXaxX25xX2b1xXaexX2axX3xX37xXaexXafxX3xXexXdxXa5xX2axX3xX13xXdxXb8xXexX3xX1xX55xXexX3xX47xX48xX49xX3xX1f9xX3xX4xX1xXafxX223xXexXb0xX3xXexXdxX55xX2axX3xX7xX27xXexX3xX5xXdxXb8xXafxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX208xXafxX3xX2axX45xX51xXbexXdxX0xX5cxX6xX25xX0xX5cxX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xXexX27xX4xX3xXexX8exXdxX3xX68exX8exXdxX3xX1xX34xX4xX3xXcxX10xX3cxXbxX5xX10xX3xXcexX2cxX3xX68exX8exXdxX3xX1xX34xX4xX3x5451xX3xX554xX10xX9bxX3exX6xX7xX2exX6xX3xX283xX213xX214xX28dxX3xX5xX30xX8exXdxX3xX9bxX950xX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX47xX48xX49xX3xX9bxXa8fxX2axX45xX3xXcexXdxXb8xX4xX3xX2exX55xXexX3xX1xX2e0xXbxX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX2axX45xX1xXb8xX3xX4xX1xX11d4xX2axX1xX3xX7xX8d8xX6xX3xX45xXdxX10xX2axX3xXcexX2cxX3xX3cxX223xXexX3xX5xX30xX8exXdxX3xXexX1xXafxXe7xX4xX3xX2exX1xX27xX2axX45xX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX45xXdxXe3xXdxX3xXbxX1xX228xX2axX45xX3xX1xX30xX8exXexX3xX4xX1xX334xXexX3xX3cxX223xXexX3xX4xX27xX4xX1xX3xXexX87xX3xXexX87xXb0xX3xXexX1xX10xX30xX3xX2exX55xXexX3xX2ccxXafxXe3xX3xX2axX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX37xX51xX2e0xX4xX3xX4xX21bxX2axX45xX3xX9bxXe7xX3xXexX3exXa5xX2axX3xXexX8exXbxX3xX4xX1xX2f6xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX2ccxXafxXe7xX4xX3xXexX55xX3xX591xX554xX6xXexXafxX3exX10xX3xX26xX30xX3cxX3cxXafxX2axXdxX4xX6xXexXdxX30xX2axX7xX598xX3xX1xX21bxX3cxX3xX185xX5cxXb2xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xX5cxX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX675xX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xXbxX1xX51xX8bcxX2axX45xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX2cxX3cxX3xX4xX1xX30xX3xX96xX48xX98xX99xX3xX591xX1xX55xXexX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX598xXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxXbxX1xX6xXexX17xX1xXdxX10xX2axX17xXbxX1xXafxX30xX2axX45xX17xXbxX1xX6xXbxX17xX5xX6xX3cxX17xX4xX1xX30xX17xX6xXdxX13xX7xX17xX1xX10xXexX17xXexX3exXafxXfdxX10xX2axX17xX2axX1xXdxX10xX3cxX5cxX2xXb2xX185xX2xX14exXd1xXfexX1xXexX3cxXaxX25xX0xXdxX3cxX45xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5cxX3cxX10xX13xXdxX6xX5cxX2xX185xX150xX5cxX2axX10xX138xX7xX5cxX2xXd4xX2xXb2xX5cxX2xX150xXb3xX13xXb3xX185xX2xXb3xX185xX2xXd1xXexX178xXb2xX2xX14exX5xX2xXfexX18axXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX26xX27xX4xX3xX2axX1xX2cxX3xX2exX1xX30xX6xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xX4xX1xX43xX2axX45xX3xX47xX48xX49xX3xX3cxX4cxXdxX3xX2axX1xX51xX3xXexX1xX55xX3xX2axX2cxX30xX5axXaxX3xX5cxX25xX0xX5cxX6xX25xX0xX13xXdxXcexX25xX0xX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX675xX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xXbxX1xX51xX8bcxX2axX45xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX2cxX3cxX3xX4xX1xX30xX3xX96xX48xX98xX99xX3xX591xX1xX55xXexX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX598xXaxX3xX1xX3exX10xX18xX9xXaxX5cxX7xX30xX2axX45xX17xX2exX1xX30xX10xX5cxXbxX1xX6xXexX17xX1xXdxX10xX2axX17xXbxX1xXafxX30xX2axX45xX17xXbxX1xX6xXbxX17xX5xX6xX3cxX17xX4xX1xX30xX17xX6xXdxX13xX7xX17xX1xX10xXexX17xXexX3exXafxXfdxX10xX2axX17xX2axX1xXdxX10xX3cxX5cxX2xXb2xX185xX2xX14exXd1xXfexX1xXexX3cxXaxX25xX675xX1xX27xXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xXbxX1xX51xX8bcxX2axX45xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX2cxX3cxX3xX4xX1xX30xX3xX96xX48xX98xX99xX3xX591xX1xX55xXexX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX3xX2axX1xXdxXc7xX3cxX598xX0xX5cxX6xX25xX0xX5cxX7xXexX3exX30xX2axX45xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xX554xX45xX1xXdxXa5xX2axX3xX4xX208xXafxX3xX3cxX4cxXdxX3xXcexX2f9xX3xX96xX48xX98xX99xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX334xXfdxXb0xX3xXexX1xXafxXe7xX4xX3xX208xX4xX3xX4xX1xX55xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX228xX3xXexX1xX84xX3xX2exX1xXdxX55xX2axX3xXcexXdxX3exXafxX7xX3xX96xX48xX98xX99xX3xX591xX2exX1xX21bxX2axX45xX3xXexX1xX84xX3xX5xX265xXfdxX3xXexX3exXafxXfdxX2f9xX2axX598xX3xX2axX45xX6xXfdxX3xX4xXe3xX3xX2exX1xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xXb48xXbxX3xXcexX2e0xX3xX4xX1xXc34xX2axX45xX3xX2exX1xX21bxX2axX45xX3xX13xX9cxX2axX45xX3xX9bxX6xX30xX3xX4xX6xX30xX3xX7xXafxX3xX2exX1xXdxX3xX2ccxXafxX6xX2axX3xX1xXb8xX3xXexX3bxX2axX1xX3xX13xX8dbxX4xXfexX0xX5cxXbxX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xX5cxX5xXdxX25xX0xX5cxXafxX5xX25xX0xX13xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xX5cxX13xXdxXcexX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX30xXafxX3exX4xX10xXaxX25xXcxX1xX10xX30xX3xX49xXcxX49xX0xX5cxXbxX25