Việt Nam đối diện nguy cơ không có bản quyền World Cup 2018
Sau khi Myanmar sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018, Việt Nam trở thành quốc gia cuối cùng của Đông Nam Á chưa thể tiếp cận giải đấu này.
8cb1x1071ax102b5xc9d8xfbf5xf3faxa4a2xcfb4xd696xX7xa342xec10xed95x10673xabc3xb6d4xX5xbcbaxXaxf9f7xe085xXdxd6dexXexX3x9c49xX6xd6bfxX3xddd3xd48exXdxX3x10e85xXdxX15xdc30xX3xX23xb2cdx9a7bxb6bexX3xX4xdd71xX3xdba2xX1xbdc7xX23xX26xX3xX4xb146xX3xe651xa1f6xX23xX3xdbdaxX27xX28xb696xX23xX3x8e0dxe322xd32cxX5xX20xX3x103dcxX27xXbxX3x93b7x95f5xX2x949exX0xdd13xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9527xX10xX6xX20xXaxX12xd144xX6xX27xX3xX2dxX1xXdxX3xa8b2xX28xX6xX23xX1axX6xX42xX3xX7xbeefxX3xX1xa8fcxX27xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xXbxX1xf5c3xXexX3xX7xX34xX23xX26xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX4dxe685xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX42xX75xX3xXexX1xa838xX23xX1xX3xX3axX27xX1dxX4xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX27xX1dxXdxX3xX4xab85xX23xX26xX3xX4xa3edxX6xX3xcbb3xX2fxX23xX26xX3xX18xX6xX1axX3xea79xX3xX4xX1xfda9xX6xX3xXexX1xd61bxX3xXexXdxac17xXbxX3xX4xa994xX23xX3xX26xXdxX37xXdxX3xX1cxc24bxX27xX3xX23xXaexX28xe4fbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe28cxX41xX20xX28xXaxX12xX102xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX4dxX3xX1cxX6xX23xX26xX3xX5xXaexX3xX4xeddbxX27xX3xX4xX1xX27xX28xX15xX23xX3xX23xX1xee3dxX4xX3xX23xX1xX1dxXdxX3x9b2fx10e87xXdxX3xX23xX26xXd6x111f9xXdxX3xX28x10121xX27xX3xX36xX34xX23xX26xX3xX1cxX87xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2dxX1xXdxX3xX23xX26xXaexX28xX3xX1xd81axXdxX3xXexbedexX4xX3xX4xb936xX27xX3xX5xX13fxX23xX3xX23xX1xXecxXexX3xX1xXaexX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX13fxXdxX3xX42xXecxXexX3xX26xX16fxX23xXf2xX3xXd2xXbxX3xX5xe2f4xX4xX3xX13exX13fxXdxX3xX4xX87xX4xX3xX23xX1xXaexX3xX1cxXaexXdxX3xX4xa96bxX23xX26xX3xX23xX26xXaexX28xX3xX1axX167xXexX3xX5xX13fxX23xX3xX1xX2bxX23xX3xX2dxX1xXdxX3xX6cxX28xX6xX23xX1axX6xX42xX9dxX3xXexX1xX2fxX23xX26xX3xX3axX27xX6xX3xX2dxX149xX23xX1xX3xX64xX2dxX28xX3xX18xX10xXexX9dxX3xXexX42xX75xX3xXexX1xXaexX23xX1xX3xX3axX27xX1dxX4xX3xX26xXdxX6xX3xXexX1xX136xX3xX2xX4bxX3xXexb9fbxXdxX3xXc9xX2fxX23xX26xX3xX18xX6xX1axX3xXd2xX3xX7xX75xX3xX1xX78xX27xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxXf2xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1xXdxX15xX23xX3xX5xXaexX3xX23xXd6xX13fxX4xX3xX20xX27xX28xX3xX23xX1xXecxXexX3xX4xX1xXd6xX6xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX26xXdxX37xXdxX3xX1cxXecxX27xX3xX23xXaexX28xXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX42xX26xXdxX23xf6e0xX3xX4axXbx1011fxX3xX6xX27xXexX41xb0b1xXaxX12xX0xXexX36xX41xX20xX28xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdxX1axX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX27fxX4fxX4fxXdxXf2xX36xX6xX41xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf2xX13exX23xX4fxX23xX10xc761xX7xX4fxX2xX4dxX4axX4bxX4fxX2xX4bx92acxX20xf8e6xX4axX4axX2xd5a7xe04ax905axXexX4axX2c7xX4bxX2cdxX5xX4bxXf2xcdb6xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13exXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX20xX41xXdxX3xX20xXdxX10xX23xX3xX23xX26xX27xX28xX3xX4xX41xX3xX2dxX1xX41xX23xX26xX3xX4xX41xX3xX36xX6xX23xX3xX3axX27xX28xX10xX23xX3xX2bdxX41xX42xX5xX20xX3xX4xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX41xX23xXaxX12xX18xX26xXd6xX145xXdxX3xX1xX12axX1axX3xX1axX167xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX6xX23xX26xX3xX23xd550xX23xX3xXexX1xX75xX3xX4xX1xX145xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX4dxXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX20xX12xX0xX4fxXexX42xX12xX0xX4fxXexX36xX41xX20xX28xX12xX0xX4fxXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX41xX20xX28xXaxX12xXcxX1ffxXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX9dxX3xX13xXcxX13xX3xX5xXaexX3xX1cxX2bxX23xX3xX13exbaf9xX3xX1cxX136xX23xX26xX3xX42xX6xX3xX1cxXaexX1axX3xXbxX1xX87xX23xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX13exX13fxXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX87xX4xX3x10bf5xX23x10eb6xX42xX41xX23xXexX3xX64xXbxX41xX42xXexX7xX3xb0c3xX3xX6cxX10xX20xXdxX6xXf2xX3x9f4exX3xX2dxbd9cxX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX2c9xX9dxX3xX13xXcxX13xX3xX1cxe92axX3xX4xX34xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX26xXdxX37xXdxX3xX1cxXecxX27xX3xX13exX13fxXdxX3xX1axX136xX4xX3xX26xXdxX87xX3xc7cbxX3xXexX42xXdxX15xX27xX3xfd3exX64xb203xX3xa3e2xX26xX16fxX23xX3xX2xX2c7xX4bxX3xXex962cxX3xX1cxb20cxX23xX26xf7a8xXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX41xX20xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX23xX26xX27xX472xX23xX3xXexXdxX23xX3xX4xXc6xX6xX3xd1cbxXdxX23xX26xXf2xX13exX23xX9dxX3xX1axX136xX4xX3xX26xXdxX87xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX87xX4xX3xX1cxXd6xX6xX3xX42xX6xX3xX5xX16fxX23xX3xX23xXaexX28xX3xX42xX2bxXdxX3xX13exXaexX41xX3xX2dxX1xX41xX37xX23xX26xX3xX2xX2cdxX3xXexX42xXdxX15xX27xX3xX461xX64xX463xX3xX465xX1xX2bxX23xX3xX2cexX2c9xX4bxX3xXexX46fxX3xX1cxX472xX23xX26xX475xXf2xX3xXc9xX12axX28xX3xX5xXaexX3xX4xX41xX23xX3xX7xX1dxX3xX42xXecxXexX3xX5xX13fxX23xX9dxX3xX13exXd6xf51dxXexX3xX3axX27xX87xX3xX2dxX1xX37xX3xX23x10a0dxX23xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexX42xX37xX9dxX3xX23xX149xX23xX3xX13xXcxX13xX3xX1cxX6xX23xX26xX3xXexXdxXdfxX23xX3xX1xXaexX23xX1xX3xX1cxXaexX1axX3xXbxX1xX87xX23xX3xX1cxXdbxX3xX26xXdxX37xX1axX3xX26xXdxX87xXf2xX3xXc9xX1ffxXdxX3xX20xXdxX15xX23xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xf870xX3xX1axX27xX1dxX23xX3xXexX42xX37xX3xX7xX1dxX3xXexXdxX3dxX23xX3xXexXd6xX2bxX23xX26xX3xX1cxXd6xX2bxX23xX26xX3xX2dxX41exX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4xX87xX4xX1xX3xX1cxX12axX28xX3xX2c9xX3xX23xX51bxX1axXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX41xX20xX28xXaxX12xXcxX42xX6xX41xX3xX1cxa5a8xXdxX3xX13exX13fxXdxX3xX36xX87xX41xX3xX26xXdxX13fxXdxX9dxX3x8e4axX1xX34xX3xXcxX5bfxX23xX26xX3xX26xXdxX87xX1axX3xX1cxX1dxX4xX3xX13xXcxX13xX3xX18xX26xX27xX28xed30xX23xX3xXcxX1xXaexX23xX1xX3x9dd2xXd6xX2bxX23xX26xX3xX2dxX1xe7ccxX23xX26xX3xX1cxX3d0xX23xX1xX3xX1cxX2bxX23xX3xX13exX3d0xX3xX23xXaexX28xX3xX1cxX6xX23xX26xX3xX4xX1dxX3xX26xd637xX23xX26xX3xXexX42xX41xX23xX26xX3xX3axX27xX87xX3xXexX42x95f2xX23xX1xX3xX1cxXaexX1axX3xXbxX1xX87xX23xXf2xX3xX13xXcxX13xX3xX7xdfc4xX3xX4xX34xX3xXexX1xX2fxX23xX26xX3xXexXdxX23xX3xX7xX13fxX1axX3xX23xX1xXecxXexX3xXexX13fxXdxX3xX4xX2fxX23xX26xX3xX4xX1xX16bxX23xX26xX3xX23xX26xX6xX28xX3xX2dxX1xXdxX3xX3axX27xX87xX3xXexX42xX628xX23xX1xX3xX1cxXaexX1axX3xXbxX1xX87xX23xX3xX1xX41xXaexX23xX3xXexXecxXexXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX41xX20xX28xXaxX12xXcxX42xXd6xX13fxX4xX3xX1cxX34xX9dxX3xX4xX87xX4xX3xX3axX27xX1dxX4xX3xX26xXdxX6xX3xXc9xX2fxX23xX26xX3xX18xX6xX1axX3xXd2xX3xX1cxX435xX3xX87xXbxX3xX20xb5a7xX23xX26xX3xX1xX628xX23xX1xX3xXexX1xX136xX4xX3xX5xXdxX149xX23xX3xX1axXdxX23xX1xX3xX1cxXdbxX3xX1axX27xX6xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxXf2xX3xXcxX1xX87xXdxX3xX5f3xX6xX23xX3xX4xX34xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX23xXaexX28xX3xXexdfa7xX3xXexX1xX87xX23xX26xX3xX2c9xX3xX7xX6xX27xX3xX7xX196xX3xX1xX50fxXbxX3xXexX87xX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX2cfxX3xX1cxXaexXdxX3xXexX42xX27xX28xX3dxX23xX3xX1xX628xX23xX1xX3xX1cxX3d0xX6xX3xXbxX1xXd6xX2bxX23xX26xX3xX13exX13fxXdxX3xX1axX136xX4xX3xX26xXdxX87xX3xX2c9xX2xX3xXexX42xXdxX15xX27xX3xX461xX64xX463xXf2xX3xXcxX1ffxXdxX3xX64xXdxX23xX26xX6xXbxX41xX42xX10xX9dxX3xX2cexX3xX1cxXaexXdxX3xXexX42xX41xX23xX26xX3xX23xXd6xX13fxX4xX3xX4xX1aaxX23xX26xX3xX1xX50fxXbxX3xX7xX136xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxX23xX3xX2xX4dxX3xXexX42xXdxX15xX27xX3xX461xX64xX463xX3xX1cxXdbxX3xX7xX75xX3xX1xX78xX27xX3xX36xX37xX23xX3xX3axX27xX28xX3dxX23xX3xX26xXdxX37xXdxX3xX36xX34xX23xX26xX3xX1cxX87xX3xX5xX13fxX23xX3xX23xX1xXecxXexX3xXexX1xXdfxX3xX26xXdxX13fxXdxXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX41xX20xX28xXaxX12xXcxX714xX3xX23xX6xX28xX3xXexX13fxXdxX3xX40xX41xX42xX5xX20xX3xX46xX27xXbxX3xX4axX4bxX2xX4dxX9dxX3xXexX1xX145xXdxX3xX26xXdxX6xX23xX3xX4xb5c3xX23xX3xX4xX1xXd6xX6xX3xX1cxX16fxX28xX3xX1axX167xXexX3xXexX1xX87xX23xX26xXf2xX3xabfdxXdxX37xXdxX3xX36xX34xX23xX26xX3xX1cxX87xX3xX5xX13fxX23xX3xX23xX1xXecxXexX3xX1xXaexX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX7xX63bxX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX1axX1ffxX4xX3xX1xX2fxX1axX3xX2xX2c9xX4fxX2c7xX3xX13exXaexX3xX2dxXdfxXexX3xXexX1xX16bxX4xX3xX13exXaexX41xX3xX23xX26xXaexX28xX3xX2xX2cdxX4fxX459xX3xXexX13fxXdxXf2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX41xX27xX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX49fxXdxX23xX26xXf2xX13exX23xX0xX4fxXbxX12