Thu 150 đơn vị máu từ ngày hội “Blouse trắng - trái tim hồng”
(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề “Blouse trắng - trái tim hồng” do Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh và Đoàn Thanh niên cơ sở Sở Y tế phối hợp tổ chức đã thu về 150 đơn vị máu, phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
c9d0xdd5cx121a9x11f9exf72bx11dd1xf11excbbbx13a14xX7xd11dxd6e8xea34x131d6x13efdxdbe8xX5xdd1exXaxfd5axXcxX1x1318exX3xX2x12645xfdccxX3x1162bxeec9x11894xX3x124d4xd689xX3x109bdxfdbdxX15xX3xXex103acxX3xX1dx14853x11ad4x145c3xX3xX1x10021xXdxX3x129cex132aaxX5x141ddxX15xX7xX10xX3xXex13e34xfb2axX1dxX2axX3x1503cxX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1x10b20xX1dxX2axe76axX0x1145exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146afxX10xX6x119fdxXaxX12xdf3fxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xXdxf5b0xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xX1dxX1xff89xX1dxX3xX1bx132a4xX35xX3xX1fxffbaxXdxX3xX4xX1x120d7xX3xX1bx130d6xX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxX3xX63xX35xX3x1154fx11d7axX1dxX2axX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1dxX2axX2bxX1dxX1xX3xd8bcxX3xXexX71xX3xX60xX2bxX3xXcx107e0xX1dxX1xX3xX1fxX2bxX3x12e6dxX35xX2bxX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdxddaexX1dxX3xX4xX1cxX3xX7x102b3xX3x1046bxXe2xX3xXbexX3xXexX71xX3xXbxX1xca2dxXdxX3xX1xcd0bxXbxX3xXexf1cfxX3xX4xX1xfc71xX4xX3xX1bx12a74xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15x13d3dxX3xXbxX1x14d37xX4xX3xX1fxX119xX3xX1xX35xX7exXexX3xX1bxX2fxX1dxX2axX3xX4x11e28xXbxX3xX4xXfaxX15xX115xX3xX1bxXdxX8axX15xX3xXexX3bxX20xX3xX4xX1xX35xX3xX1dxX2axfd94x114cexXdxX3xd725x143fbxX1dxX1x12cb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax10c26xXdxX63xXexX1x125d2xX3x12ed4xX2xX18xXbxec74xd503xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xe736xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xe108xX1b4xX1b4x10eacxX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xc9faxX1b7xX191xX191x10011xXexX191xX1b4xf339xX182xX191xX5xX19xX149x143afxXbxX2axcfacxX3bxX9xX1b4xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX186xXexX40xX6xX5xXdxX2axX1dxX180xX3xX1cdxX15xX7xXexXdx10bc3xX2cxX187xXaxX12xXe4xX23xX1dxX2axX3xX1dxX6xX2cxX3xde91xX2xX2xX51xX182x12fecxX115xX3xXexX7exXdxX3xXcxX3bxX141xX142xX1dxX2axX3xXaexX6xX35xX3xX1bxf9b1xX1dxX2axX3xXbexX3xXexX71xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX115xX3xXaexXafxX1dxX2axX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1dxX2axX2bxX1dxX1xX3xXbexX3xXexX71xX3xX1fxX2bxX3xXcexX35xX2bxX1dxX3xX4xX1cxX3xX7xXe2xX3xXe4xXe2xX3xXbexX3xXexX71xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xX1dxX1xX7axX1dxX3xX1bxX7exX35xX3xX1fxX82xXdxX3xX4xX1xX87xX3xX1bxX8axX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxX149xX3xX66xX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX1bxXfexX3xXexX1xX15xX3xX1x12320xXexX3xX7x13680xX3xXexX1xX6xX22xX3xX2axXdxX6xX3xX4xX87xX6xX3xX2ax150ebxX1dxX3xX1b4xX19xX19xX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX115xX3xX1xX2fxXdxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX149xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX63xXexX1xX180xX3xX182xX2xX18xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xX191xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX1b4xX1b7xX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xX1bfxX1b7xX1c7xX18xX182xXexX2xX1c3xX191xX182xX191xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axX1d0xX3bxX9xX1c3xX2xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX186xXexX40xX6xX5xXdxX2axX1dxX180xX3xX1cdxX15xX7xXexXdxX266xX2cxX187xXaxX12x14f23xXe2xX3xX1bxX344xX15xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX115xX3xXaexXafxX1dxX2axX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1dxX2axX2bxX1dxX1xX3xXbexX3xXexX71xX3xX1fxX2bxX3xXcexX35xX2bxX1dxX3xX4xX1cxX3xX7xXe2xX3xXe4xXe2xX3xXbexX3xXexX71xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1bxXfexX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX5x10eefxX3xXexXafxX1dxX3xX1fxXdxX1dxX1xX3xX2xX191xX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX115xX3xX1xX2fxXdxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX3xXex10e42xX4xX1xX3xX4xX334xX4xX3xXexX3bxX35xX1dxX2axX3xX1fxXdxX146xX4xX3xXexX1xX6xX22xX3xX2axXdxX6xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xX2axXdxX6xXdxX3xX1bxX35xX7exX1dxX3xX1b4xX19xX2xX1c3xX40xX1b4xX19xX1b4xX1b4xX149xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX15xX22xX145xX3xXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX63xXexX1xX180xX3xX182xX2xX18xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xX191xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX1b4xX1b7xX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xX1bfxX1b7xX18xX1b7xX182xXexX2xX1b7xX19xX1c3xX1b7xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axX1d0xX3bxX9xX1b4xX2xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX12xXcxXdxX71xXbxX3xX1bxf538xX115xX3xX4xX23xX4xX3xXex12984xX1dxX1xX3xX1dxX2axX15xX2cxX146xX1dxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX3xX1bxXfexX3xXexXdxX71xX1dxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX22xX3xX2axXdxX6xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX149xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX63xXexX1xX180xX3xX182xX2xX18xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xX191xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX1b4xX1b7xX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xX1bfxX1b7xX18xX18xX2xXexX18xX191xX19xX19xX1b4xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axX1d0xX3bxX9xX1c7xX1b4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX186xXexX40xX6xX5xXdxX2axX1dxX180xX3xX1cdxX15xX7xXexXdxX266xX2cxX187xXaxX12x129f5xX15xX2cxX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xX1dxX1xX7axX1dxX3xX1bxX7exX35xX3xX1bxX141xXf2xX4xX3xXexX1xX334xX4xX3xX1xXdxX146xX1dxX3xX4xX1x12177xXexX3xX4xX1xd544xX3xX1bx131ffxX3xX1bx13445xX22xX3xX145xX7d0xX35xX3xX6xX1dxX3xXexX35xX2bxX1dxX3xX4xX1xX35xX3xX1dxX2axX141xX142xXdxX3xX1xXdxX71xX1dxX115xX3xX22xX6xX1dxX2axX3xX5xX7exXdxX3xX1xXdxX146xX15xX3x13813xX15xX7d0xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1xX141xX1cxX1dxX2axX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX149xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX63xXexX1xX180xX3xX182xX2xX18xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xX191xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX1b4xX1b7xX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xX1bfxX1b7xX182xX2xX191xXexX18xX19xX1b7xX1b4xX1bfxX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axX1d0xX3bxX9xX2xX1bfxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX12x12152xX71xXexX3xXexX1xX330xX4xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX115xX3xX33xX6xX1dxX3xXcxXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1bxXfexX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX149xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX35xX63xX2cxXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX1dxXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX63xXexX1xX180xX3xX182xX2xX18xXbxX186xX187xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX180xX3xX191xX2xX19xXbxX186xX187xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX149xX145xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX149xX1fxX1dxX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX1b4xX1b7xX51xX2xX1b7xX1b7xX63xX182xX19xX1bfxX1b7xX182xX1b4xX1c7xXexX182xX1c3xX1bfxX1c3xX1b4xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axX1d0xX3bxX9xX1bfxX1c3xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX17bxXdxX63xXexX1xX9xXaxX182xX2xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX191xX2xX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX35xX1dxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX186xXexX40xX6xX5xXdxX2axX1dxX180xX3xX1cdxX15xX7xXexXdxX266xX2cxX187xXaxX12xXe4xXeexX3xX5xX141xXf2xX1dxX2axX3xX22xX23xX15xX3xXexX1xX15xX3xX1bxX141xXf2xX4xX3xX7xX7caxX3xX1bxX141xXf2xX4xX3xX4xX1xX15xX2cxX7cdxX1dxX3xX1fxX8axX3xX917xX1xX35xX6xX3xX60xX15xX2cxX71xXexX3xX1x13ebaxX4xX3xX1fxX2bxX3xXcxX3bxX15xX2cxX8axX1dxX3xX22xX23xX15xX3xX274xX33xX146xX1dxX1xX3xX1fxXdxX146xX1dxX3xXcexX6xX3xecdbxX1xX35xX6xX3xXexd15cxX1dxX1xX279xX3xX1bxX7cdxX3xXbxX1xX119xX4xX3xX1fxX119xX3xX4xXfaxX15xX3xX4xX1xd849xX6xX3xX1dxX2axX141xX142xXdxX3xX145xX146xX1dxX1xX149xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX3bxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX40xXexX1xX15xX22xX145xX40xX6xX1dxX63xX40xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaexX1xX141xX1cxX1dxX2axX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX3xX32xXaexX1xX87xX3xX1dxX1x1508dxXexX3xX1bxcd32xX4fxX3xX5xX344xX1dxX3xXexX1xXfaxX3xcef7x119c6x1394bxX3xXexX7exXdxX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX18xX1b4xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX1dxX1xXdxXbxX40xX4xX6xX15xX40xX2cxX10xX15xX40xXexX1xX15xX35xX1dxX2axX51xX4xX1xX15xX35xX1dxX2axX40xXexX3bxXdxX1dxX1xX40xX4xX1xX15xX40xX1dxX1xX6xXexX40xX63xX35xX40xX5xX6xX1dxX40xXexX1xX15xX40xX186xXdxX1fxX40xXexX6xXdxX40xX1xX6xX40xXexXdxX1dxX1xX40xXexX1xX15xX40xX1fxX10xX40xX18xX1b4xX19xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX182xX1b4xX191xX1b7xX149xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX22xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b4xX19xX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX1b4xX19xX1b7xX51xX2xX191xX191xX63xX19xX2xX2xX1b7xX18xX18xX1c3xXexX2xX1b7xX1c3xX19xX1b4xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaexX1xX141xX1cxX1dxX2axX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX3xX32xXaexX1xX87xX3xX1dxX1xXb4bxXexX3xX1bxXb4fxX4fxX3xX5xX344xX1dxX3xXexX1xXfaxX3xXb5axXb5bxXb5cxX3xXexX7exXdxX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX18xX1b4xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX1dxX1xXdxXbxX40xX4xX6xX15xX40xX2cxX10xX15xX40xXexX1xX15xX35xX1dxX2axX51xX4xX1xX15xX35xX1dxX2axX40xXexX3bxXdxX1dxX1xX40xX4xX1xX15xX40xX1dxX1xX6xXexX40xX63xX35xX40xX5xX6xX1dxX40xXexX1xX15xX40xX186xXdxX1fxX40xXexX6xXdxX40xX1xX6xX40xXexXdxX1dxX1xX40xXexX1xX15xX40xX1fxX10xX40xX18xX1b4xX19xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX182xX1b4xX191xX1b7xX149xX1xXexX22xXaxX12xXaexX1xX141xX1cxX1dxX2axX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX3xX32xXaexX1xX87xX3xX1dxX1xXb4bxXexX3xX1bxXb4fxX4fxX3xX5xX344xX1dxX3xXexX1xXfaxX3xXb5axXb5bxXb5cxX3xXexX7exXdxX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX18xX1b4xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXaexX1xX141xX1cxX1dxX2axX3xXexX3bxX647xX1dxX1xX3xX32xXaexX1xX87xX3xX1dxX1xXb4bxXexX3xX1bxXb4fxX4fxX3xX1bxX141xXf2xX4xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1bxX7d0xX22xX3xX145xX7d0xX35xX3xX4xX23xX4xX3xX7fdxX15xX2cxX3xX1bxX20xX1dxX1xX3xX1fxX8axX3xXbxX1x14de8xX1dxX2axX115xX3xX4xX1xXeexX1dxX2axX3xX63xX20xX4xX1xX3xXaexf69dxXb5cxXb5bx13452xX40xX2xX1bfxX115xX3xXexX1xX15xX3xX1xX330xXexX3xX7xX334xX3xX1xX141xXe2xX1dxX2axX3xXfaxX1dxX2axX3xX1dxX1xXdxX146xXexX3xXexX647xX1dxX1xX3xX4xX87xX6xX3xXcexXb5cxXcxX66xX115xX3xX1dxX2axX141xX142xXdxX3xX63xX7axX1dxX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX149xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX15xX2cxX146xX1dxX3xX917x145eexX3xf93fxX1dxX1xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xXexX647xX1dxX1xX3xX1dxX2axX15xX2cxX146xX1dxX115xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX1b7xX1b4xX1b7xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX1dxX1xXdxXbxX40xX4xX6xX15xX40xX2cxX10xX15xX40xXexX1xX15xX35xX1dxX2axX51xX1xX15xX2cxX10xX1dxX40xXac4xX2cxX40xX6xX1dxX1xX40xXexX35xX40xX4xX1xX15xX4xX40xX1xXdxX10xX1dxX40xX22xX6xX15xX40xXexXdxX1dxX1xX40xX1dxX2axX15xX2cxX10xX1dxX40xXexX1xX15xX40xX1fxX10xX40xX1b7xX1b4xX1b7xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX191xX1c7xX1b4xX2xX149xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX22xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b4xX19xX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX2xX18xX2xX51xX182xX1b7xX63xX19xX2xX2xX19xX182xX2xX2xXexX191xX1bfxX182xX1bfxX1c3xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX15xX2cxX146xX1dxX3xX917xXe61xX3xXe63xX1dxX1xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xXexX647xX1dxX1xX3xX1dxX2axX15xX2cxX146xX1dxX115xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX1b7xX1b4xX1b7xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX1dxX1xXdxXbxX40xX4xX6xX15xX40xX2cxX10xX15xX40xXexX1xX15xX35xX1dxX2axX51xX1xX15xX2cxX10xX1dxX40xXac4xX2cxX40xX6xX1dxX1xX40xXexX35xX40xX4xX1xX15xX4xX40xX1xXdxX10xX1dxX40xX22xX6xX15xX40xXexXdxX1dxX1xX40xX1dxX2axX15xX2cxX10xX1dxX40xXexX1xX15xX40xX1fxX10xX40xX1b7xX1b4xX1b7xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX191xX1c7xX1b4xX2xX149xX1xXexX22xXaxX12xX60xX15xX2cxX146xX1dxX3xX917xXe61xX3xXe63xX1dxX1xX3xXexXf6xX3xX4xX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xXexX647xX1dxX1xX3xX1dxX2axX15xX2cxX146xX1dxX115xX3xXexX1xX15xX3xX1fxX8axX3xX1b7xX1b4xX1b7xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX3bxX35xX1dxX2axX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xXdxX71xX1dxX3xX22xX23xX15xX3xXexX647xX1dxX1xX3xX1dxX2axX15xX2cxX146xX1dxX3xX1bxXf2xXexX3xX1b4xX3xX1dx110abxX22xX3xX1b4xX19xX1b4xX2xX115xX3xXexX35xX2bxX1dxX3xX1xX15xX2cxX146xX1dxX3xX917xXe61xX3xXe63xX1dxX1xX3xX274xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX279xX3xX4xX63fxX3xX1b7xX1bfxX1c3xX3xX4xX23xX1dxX3xX145xX2fxX115xX3xX4xXafxX1dxX2axX3xX4xX1xXfaxX4xX115xX3xX1fxXdxXdbxX1dxX3xX4xX1xXfaxX4xX115xX3xX1dxX2axX141xX142xXdxX3xX5xX6xX35xX3xX1bxX2fxX1dxX2axX115xX3xX1bxX35xX2bxX1dxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdxXdbxX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX2axXdxX6xX149xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX141xXe2xX1dxX2axX3xXfaxX1dxX2axX3xX32xXcxX15xX344xX1dxX3xX5xX4d1xX3xX1xX4cxX1dxX2axX3x11018xXb5cxX66xX4fxX115xX3xXcexXdxX146xX1dxX3xX5xX334xX4xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xXexX7c5xX1dxX2axX3xX2xX1b7xX2xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX145xX6xX1dxX40xX63xX35xX4xX51xX1xX15xX35xX1dxX2axX40xX15xX1dxX2axX40xXexX15xX6xX1dxX40xX5xX10xX40xX1xX35xX1dxX2axX40xX10xX1fxX1dxX40xX63xXdxX10xX1dxX40xX5xX15xX4xX40xX1xX6xX40xXexXdxX1dxX1xX40xX1xXdxX10xX1dxX40xXexX6xX1dxX2axX40xX2xX1b7xX2xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX1b7xX1c7xX191xX1c3xX149xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX2axX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX51xX22xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1b4xX19xX51xX1dxX10xX17bxX7xX51xX1b4xX2xX191xX1bfxX51xX2xX191xX19xX63xX191xX2xX19xX2xX1c3xX18xX1c3xXexX1b7xX1c3xX1c3xX1b4xX182xX5xX19xX149xX1cdxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX2xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xXexX27xX3xX1dxX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxXdxX3xX32xX33xX5xX35xX15xX7xX10xX3xXexX3bxX3cxX1dxX2axX3xX40xX3xXexX3bxX23xXdxX3xXexXdxX22xX3xX1xX4cxX1dxX2axX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1fxX12xX0xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX141xXe2xX1dxX2axX3xXfaxX1dxX2axX3xX32xXcxX15xX344xX1dxX3xX5xX4d1xX3xX1xX4cxX1dxX2axX3xX1179xXb5cxX66xX4fxX115xX3xXcexXdxX146xX1dxX3xX5xX334xX4xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xXexX7c5xX1dxX2axX3xX2xX1b7xX2xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xXaxX3xX1xX3bxX10xX266xX9xXaxX51xX145xX6xX1dxX40xX63xX35xX4xX51xX1xX15xX35xX1dxX2axX40xX15xX1dxX2axX40xXexX15xX6xX1dxX40xX5xX10xX40xX1xX35xX1dxX2axX40xX10xX1fxX1dxX40xX63xXdxX10xX1dxX40xX5xX15xX4xX40xX1xX6xX40xXexXdxX1dxX1xX40xX1xXdxX10xX1dxX40xXexX6xX1dxX2axX40xX2xX1b7xX2xX40xX63xX35xX1dxX40xX1fxXdxX40xX22xX6xX15xX51xX1b4xX1b4xX1b7xX1c7xX191xX1c3xX149xX1xXexX22xXaxX12xX60xX141xXe2xX1dxX2axX3xXfaxX1dxX2axX3xX32xXcxX15xX344xX1dxX3xX5xX4d1xX3xX1xX4cxX1dxX2axX3xX1179xXb5cxX66xX4fxX115xX3xXcexXdxX146xX1dxX3xX5xX334xX4xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xXexX7c5xX1dxX2axX3xX2xX1b7xX2xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX3bxX35xX1dxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2xX1b7xX2xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX3xX22xX2bxX3xX4xX23xX1dxX3xX145xX2fxX115xX3xX4xXafxX1dxX2axX3xX1dxX1xX7axX1dxX3xX1fxXdxXdbxX1dxX3xXaexXafxX1dxX2axX3xXexX2cxX3xXcexXdxX146xX1dxX3xX5xX334xX4xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1xXdxX71xX1dxX3xXexX7c5xX1dxX2axX3xX7xX7caxX3xX1bxX141xXf2xX4xX3xX4xX1xX15xX2cxX7cdxX1dxX3xX1fxX8axX3xX32xX1dxX2axX7axX1dxX3xX1xX2bxX1dxX2axX3xX22xX23xX15xX4fxX3xX4xX87xX6xX3xX33xX146xX1dxX1xX3xX1fxXdxX146xX1dxX3xXcexX6xX3xXac4xX1xX35xX6xX3xXexXacaxX1dxX1xX3xX60xX2bxX3xXcxXc7xX1dxX1xX3xX1bxX7cdxX3xXbxX1xX119xX4xX3xX1fxX119xX3xX4xX12axXbxX3xX4xXfaxX15xX3xX4xX23xX4xX3xX145xX146xX1dxX1xX3xX1dxX1xX7axX1dxX149xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX15xX5xX12xX0xX63xXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX51xX63xXdxX1fxX12xX0xX51xX63xXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe63xX15xXexX1xX35xX3bxXaxX12x123b9xX1xX330xX4xX3xX798xX15xX6xX1dxX2axX0xX51xXbxX12
Phúc Quang