Hạm đội Biển Đen lừng danh của Nga bảo vệ World Cup 2018
Nhằm đảm bảo an ninh cho World Cup 2018 tại Nga sẽ được khai mạc vào ngày 14/6 tới, Moscow đã huy động các lực lượng tinh nhuệ nhằm ngăn chặn mọi âm mưu tấn công khủng bố.
35fx5c35x706fx46cex5c05x379bxX2x60fbx8846xb485x8cb8xX3x5a4xXbx660ax4ddaxX3xX6x1661x3518xX8xX9xX2x9766xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex99aexX0xX1x89a4xX7xX12xX4xXdxXexX1xX2xX3xX4xX9xX12xad25xX2xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1172x742dxX12xX11xX9xX2xXexX1ex128cx3bdax1637xX7x7fc7x2af8xX12xX7x2500xX12x99a2xX2dxX7x46dbxX2xX2dxX7xX9x9eb4xX2dxa318xX7xX4xX3xX2dxX1xX7xX8x5b7xX3xX7x88d9xX54xX3xX7x30fax201ax809cxX7xba7bxbb39xX7x264exX65xX6xX9xX4xX7x36a5x66f6xX38xX7xb3c2xa596xX21xb568xX0x316fxX1xX21xX1exX0xX79xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX40xX2xX3xX4xXexX1exX5fxX1x275dxX42xX7xX44xX64xX42xX7xX63xX64xX65xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX8xX1xX65xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX7xX11xX41xX12xX7xX5fxX54xX3xX7xXbx8632xX7xX44x7b0ex8c9fxX8xX7x3774xX1xX3xX12xX7xX42xX41xX8xX7xX67x13b5xX65xX7xX2dxX54xXd9x4d81xX7xX21x7d02xX79xdd4xX7xX11x13cdxX12xac49xX7x69fcxX65xXbxX8xX65xa209xX7xX44x19b6xX7xX1xX71xXdfxX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX8xb73xX8xX7xX9x7e31xX8xX7xX9xXcbxXccxX2dxX54xX7xX11xX12xX2dxX1xX7xX2dxX1xX71xX68xX7xX2dxX1xX99xX42xX7xX2dxX54xafbcxX2dxX7xX8xX1x30fbxX2dxX7xX42x34a0xX12xX7x75b2xX42xX7xX42xXcbxX71xX7xX11x2415xX2dxX7xX8x94b4xX2dxX54xX7xXcfxX1xX5cxX2dxX54xX7xX63x80f4x3898xX0xX79xX38xX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX2xX3xX6xbc9axX12x2976xXexX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX8xX65xX9xX16xX63xXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexXf0xX12xX4xX11xX1x8929xX7xX21xX75xX75x39d1xafe8xXexX1exX0xX157xX12xX54xX71xX6xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX3xX67xX3xX11xX3xX6xX7xX8xX42xXbxX16xX63xX65xX4xXdfxX7xX38xX70xX2xX2dxX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX42xX54xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX70xX2xX2dxX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexXf0xX12xX4xX11xX1xX183xX7xXe4xX21x1999xX38xX159xX189xX7xX1xX2xX12xX54xX1xX11xX183xX7xXe2xX21xX75xX38xX159xX189xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX38xX183xX79xX79xX12xX141xX63xX3xX65xX1xX3xX11xX12xX2dxX1xX141xX67xX2dxX79xX2dxX2xXf0xXbxX79xX21xX77xX74xX74xX79xX21xX75xX77xX4x5a5xX21xX1e1xX21fxf3dxXe2xXe4xX11xX21fxXe4xX74xX1e1xX9xX75xX16xX63xX67xX141x2390xX38xX54xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX9xX52xX2dxX54xX7xX4xX3xX2dxX1xX7xX8xX5cxX3xX7xX5fxX54xX3xX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX157xX12xX54xX71xX6xX2xX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX16xX63xXexX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX65xX9xX9xX2xX8xX11xX12xX65xX2dxXexX1exX0xX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXbxX11xX65xX6xXdfxX7xX11xX1xX2xX42xX2xX16xXbxX71xX42xX42xX3xX6xXdfxXexX7xX4xX3xX11xX3xX16xX12xX4xXdxXexX223xX1e1xX75xX223xX1e1xab67xXexX1exX0xX79xX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX1exX0xX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXbxX11xX65xX6xXdfxX7xX11xX1xX2xX42xX2xX16xXbxX71xX42xX42xX3xX6xXdfxXexX7xX4xX3xX11xX3xX16xX12xX4xXdxXexX21xX75xX74xXe2xX223xX21fxXe4xXexX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX48xX65xX4xXdfxXexX1exX39xX1xX2xX65xX7xX0xX2xX42xX1exefex8eb0xX67xX2xXbxX11xX12xX3xX0xX79xX2xX42xX1exXe9xX7xX11xX6xX65xX2dxX54xX7xX11xX1x82afxX12xX7xX54xX12xX3xX2dxX7xX4xX12x1dbcxX2dxX7xX6xX3xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xXe9xX7xX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xXbxXc8xX7xX11xX6xX12xX4axX2dxX7xXcfxX1xX3xX12xX7xX8xXffxX8xX7xX9xX65xX41xX12xX7xX67x6b74xX7xXcfxX1x2177xX7xX11xX6xX3xX2dxX54xX7xX63x2f6axX7xX1xX12xX68xX2dxX7xX8x31a7xX7xX44xX4axX7xX63xX64xX65xX7xX44xX64xX42xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX8xX1xX65xX7xX11xX1xXd9xX2dxX1xX7xX38xX1xX140xX7x2ad9xX65xX8xX1xX12xX7xX11xX6xXcbxXe7xX8xX7xX42xX126xX12xX7xX129xX42xX7xX42xXcbxX71xX7xX11xX131xX2dxX7xX8xX135xX2dxX54xX7xXcfxX1xX5cxX2dxX54xX7xX63xX140xX141xX7xX40xX12xX68xX2dxX7xX11xX41xX12xXe9xX7xX8xXffxX8xX7xX11xXd9xX71xX7xX8xX1xX12x4399xX2dxX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX63xX35exX7xX63xX12xX4axX2dxX7xX44xXf3xX7xX63x44b0xX11xX7xX44x3997xX71xX7xX4xX12xX7xX8xX1xX71xXdfxX4axX2dxX7xX67xXd9xX65xX7xX8xXffxX8xX7xXcfxX1xX71xX7xX67xX103xX8xX7xX11xX71xX433xX2dxX7xX11xX6xX3xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX79xX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX4xX12xX67xX7xX12xX4xXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX63xX65xX4xXdfxXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3xX6xX11xX12xX8xX9xX2xX16xX63xX65xX4xXdfxX7xX8xX42xXbxX16xX63xX65xX4xXdfxX7xa39exX4xX4a7xXbxX12xX3xXexX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX48xX65xX4xXdfxXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexX11xX2xX159xX11xX16xX3xX9xX12xX54xX2dxX183xX7xX231xX71xXbxX11xX12xX157xXdfxX189xXexX1exX70xXffxX8xX7xX9xX103xX8xX7xX9xXcbxXccxX2dxX54xX7xX11xX1xX71xX45xX8xX7xX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX11xX1xX3xX42xX7xX54xX12xX3xX7xX2dxX1xX12xX68xX42xX7xX67x9b80xX7xX2dxXd9xXdfxX7xX8xX3b7xX7xX11xX1xX4axX7xX44xX140xX12xX7xX38xX1xX3b7xX7xX67xXe7xX12xX7xX8xXffxX8xX7xX8xX71xX45xX8xX7xX11xX131xX2dxX7xX8xX135xX2dxX54xX7xX11xX52xX7xX11xXd9xX71xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxXe9xX7xX11xX12x2978xX42xX7xXcfxX3a6xX8xX1xX7xX1xX3xXdfxX7xX11xX6xX103xX8xX7xX11xX1xX11dxX2dxX54xX7xX67xX3a2xX7xX11xX6xX3xX2dxX54xX141xX7xX39xXcbxX7xX9xX68xX2dxX1xX7xX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX8xX1xX65xX7xX63xX12xX419xX11xXe9xX7xX44xX4axX7xX44xX64xX42xX7xX63xX64xX65xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX8xX1xX65xX7xX8xXffxX8xX7xXbxX103xX7xXcfxX12xX68xX2dxX7x3c54xX7xX3daxX65xX8xX1xX12xXe9xX7xX8xXffxX8xX7xX11xXd9xX71xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xX11xX52xX7xX8xX11dxX2dxX7xX8xb63xX7xX3daxX2xX67xX3xXbxX11xX65xX38xX65xX9xXe9xX7xX5fxX65xX67xX65xX6xX65xXbxXbxX12xXdfxXbxXcfxX7xX44xXf3xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX44xX12xb212xX71xX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX44xX419xX2dxX7xX3daxX65xX8xX1xX12xXe9xX7xX67xXd9xX7xX8xXffxX8xX7xX11xXd9xX71xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xXcfxX1xXffxX8xX7xX8xX3a2xX2dxX54xX7xX44xX3xX2dxX54xX7xX11xX6xX65xX2dxX54xX7xX11x25fexX2dxX1xX7xX11xX6xX41xX2dxX54xX7xXbxa3axX2dxX7xXbxXd9xX2dxX54xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xX44xX131xX71xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX48xX65xX4xXdfxXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexX11xX2xX159xX11xX16xX3xX9xX12xX54xX2dxX183xX7xX231xX71xXbxX11xX12xX157xXdfxX189xXexX1exX39xXd9xX71xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xX8xX1xX140xX2dxX54xX7xX38xX1xXffxX7xX1xX65xX41xX12xX7xX74xX21xX223xX77xX75xX7xX44xXf3xX7xX8xa98axX38xX7xX63xX419xX2dxX7xX8xX64xX2dxX54xX7xX3daxX65xX8xX1xX12xXe9xX7xX74xX7xX11xXd9xX71xX7xX8xX1xX140xX2dxX54xX7xX11xXd9xX71xX7xX2dxX54xX433xX42xXe9xX7xX8xX3a2xX2dxX54xX7xXbxXc8xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX44xX12xX5f8xX71xX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX63xX64xX65xX7xX44xX64xX42xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX4xX126xX8xX7xX63xX35exX7xX63xX12xX4axX2dxXe9xX7xX11xX6xX65xX2dxX54xX7xX44xX3b7xXe9xX7xX21xX7xX11xXd9xX71xX7xX11xX1xX71xX45xX8xX7xX9xXe7xX38xX7xX11xX54dxX2dxX7xX9xed4xX3xXe9xX7xX21xX7xX11xXd9xX71xX7x9de3xX71x9bb0xX11xX7xX42xX632xX2dxX7xX74xXe4xXe4xXebx13c1xX141xX7xX5fxX54xX65xXd9xX12xX7xX6xX3xX7xX9xX103xX8xX7xX9xXcbxXccxX2dxX54xX7xX44xX122xX8xX7xX2dxX1xX12xX68xX42xX7xX8xX5cxX3xX7xX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xXbxXc8xX7xX44xX64xX42xX7xX2dxX1xX12xX68xX42xX7xX11xX632xX42xX7xXcfxX12xX419xX42xX7xX8xX1xX131xX11xX7xX2dx2609xX7xX67xXd9xX7xX44xX64xX42xX7xX63xX64xX65xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX4xXcbxXe7xX12xX7xX44xXffxXdfxX7xX63xX12xX4axX2dxX141xX7x8f3axX71xX129xX2dxX7xX44xX45xX12xX7xX5fxX54xX3xX7xX8xX3a2xX2dxX54xX7xX44xXf3xX7xX8xX3b7xX7xXcfxX419xX7xX1xX65xX41xX8xX1xX7xX11xX6xX12xX4axX2dxX7xXcfxX1xX3xX12xX7xX8xXffxX8xX7xX11xXd9xX71xX7xX1xX45xX7xX67xX68xX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX11xX65xXd9xX2dxX7xX63xX45xX7xX11xX1xXd9xX2dxX1xX7xX38xX1xX140xX7xX3daxX65xX8xX1xX12xX7xX11xX52xX7xX2dxX54xX65xXd9xX12xX7xXcfxX1xae66xX12xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX48xX65xX4xXdfxXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexX11xX2xX159xX11xX16xX3xX9xX12xX54xX2dxX183xX7xX231xX71xXbxX11xX12xX157xXdfxX189xXexX1exX4dxX140xX12xX7xX67xXe7xX12xX7xX11xX71xXdfxX54dxX2dxX7xX63xX140xX7xX8xX5cxX3xX7xX11xX77fxX7xX8xX1xX5d3xX8xX7xXcfxX1xX5cxX2dxX54xX7xX63xX140xX7xX6xX99xX2dxX54xX7xXbxXc8xX7xXbxX720xX7xX4xX512xX2dxX54xX7xX42xXffxXdfxX7xX63xX3xXdfxX7xXcfxX1xX135xX2dxX54xX7xX2dxX54xXcbxX35exX12xX7xX9xXffxX12xX7xX11xX131xX2dxX7xX8xX135xX2dxX54xX7xX8xXffxX8xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xXe9xX7xX48xX45xX7xX72axX71xX140xX8xX7xX38xX1xa0d5xX2dxX54xX7xX5fxX54xX3xX7xX44xXf3xX7xX8xX1xX65xX7xX11xX1xXd9xX2dxX1xX7xX9xX6a4xX38xX7xX8xXffxX8xX7xX38xX1xX129xX2dxX7xX44xX45xX12xX7xX8xX807xX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX11xXffxX8xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xX44xX12xX68xX2dxX7xX11xX720xX7xX67xXd9xX7xX11xX6xX12xX4axX2dxX7xXcfxX1xX3xX12xX7xX1xX68xX7xX11xX1xX140xX2dxX54xX7xX11xXffxX8xX7xX8xX1xX12xX419xX2dxX7xX44xX12xX68xX2dxX7xX11xX720xX7xX11xX41xX12xX7xX21xX21xX7xX11xX1xXd9xX2dxX1xX7xX38xX1xX140xX7xX4xX12xX368xX2dxX7xX6xX3xX7xX8xXffxX8xX7xX11xX6xX6a4xX2dxX7xX44xX131xX71xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX8xX71xX38xX141xX7xX40xX68xX7xX11xX1xX140xX2dxX54xX7xX38xX1xX8afxX2dxX54xX7xXcfxX1xX135xX2dxX54xX7xX3daxX16xXe2xX75xX75xX7xX8xX3a2xX2dxX54xX7xXbxXc8xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX11xX6xX12xX4axX2dxX7xXcfxX1xX3xX12xX7xX44xX4axX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX67x4840xX2dxX54xX7xX11xX6xX35exX12xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX48xX65xX4xXdfxXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexX11xX2xX159xX11xX16xX3xX9xX12xX54xX2dxX183xX7xX231xX71xXbxX11xX12xX157xXdfxX189xXexX1exX39xX6xX65xX2dxX54xX7xX8xX71xX45xX8xX7xX4xX12xX368xX2dxX7xX11xX6a4xX38xX7xX8xX1xX140xX2dxX54xX7xXcfxX1xX5cxX2dxX54xX7xX63xX140xX7xX54xX433xX2dxX7xX44xX129xXdfxX7xX4xX65xX7xX70xX512xX8xX7xX3xX2dxX7xX2dxX12xX2dxX1xX7xX737xX12xX54dxX2dxX7xX63xX3xX2dxX54xX7xX5fxX54xX3xX7xX11xX77fxX7xX8xX1xX5d3xX8xXe9xX7xX8xXffxX8xX7xX9xX103xX8xX7xX9xXcbxXccxX2dxX54xX7xX44xX122xX8xX7xX2dxX1xX12xX68xX42xX7xX44xXf3xX7xX9xX71xXdfxX68xX2dxX7xX11xX6a4xX38xX7xX11xX6xX103xX8xX7xX11xX12xX419xX38xX7xX11xX12xX54dxX71xX7xX4xX12xX68xX11xX7xX2dxX1x5621xX2dxX54xX7xXcfx2b9exX7xX8xX3b7xX7xX4xX131xX71xX7xX1xX12xX68xX71xX7xX11xX131xX2dxX7xX8xX135xX2dxX54xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX71xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX71xX42xX63xX16xX3xX2dxX4xX16xXbxX3xX38xX65xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX39xX71xXdfxX4axX2dxX7xX4a7xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX7xX42xX3xX2dxX54xX7xX1xXd9xX2dxX54xX7xX11xX12xX5f8xX2dxX7xX44xX41xX65xX7xX54xX1xX12xX7xX21xX74xXe2xX7xX63xXd9xX2dxX7xX11xXe7xX12xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX11xX1xX2xX16xX11xX1xX3xX65xX79xX11xX71xXdfxX2xX2dxX16xX3xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX16xX42xX3xX2dxX54xX16xX1xX3xX2dxX54xX16xX11xX12xX2xX2dxX16xX4xX3xX65xX16xX54xX1xX12xX16xX21xX74xXe2xX16xX63xX3xX2dxX16xX11xX65xX12xX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX79xX21xX1e1xX1e1xX75xX74xX21xX141xX1xX11xX42xXexX1exX0xX12xX42xX54xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX42xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX74xX75xX79xX2dxX2xXf0xXbxX79xX21xX77xX74xX21xX79xX21xX75xX74xX4xX74xX75xX1e1xX74xX21xXe2xX21xX11xX2e9xX223xX21fxX223xX9xX74xX141xX231xX38xX54xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX9xX52xX2dxX54xX7xX4xX3xX2dxX1xX7xX8xX5cxX3xX7xX5fxX54xX3xX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX67xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX39xX71xXdfxX4axX2dxX7xX4a7xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX7xX42xX3xX2dxX54xX7xX1xXd9xX2dxX54xX7xX11xX12xX5f8xX2dxX7xX44xX41xX65xX7xX54xX1xX12xX7xX21xX74xXe2xX7xX63xXd9xX2dxX7xX11xXe7xX12xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX11xX1xX2xX16xX11xX1xX3xX65xX79xX11xX71xXdfxX2xX2dxX16xX3xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX16xX42xX3xX2dxX54xX16xX1xX3xX2dxX54xX16xX11xX12xX2xX2dxX16xX4xX3xX65xX16xX54xX1xX12xX16xX21xX74xXe2xX16xX63xX3xX2dxX16xX11xX65xX12xX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX79xX21xX1e1xX1e1xX75xX74xX21xX141xX1xX11xX42xXexX1exX39xX71xXdfxX4axX2dxX7xX4a7xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX7xX42xX3xX2dxX54xX7xX1xXd9xX2dxX54xX7xX11xX12xX5f8xX2dxX7xX44xX41xX65xX7xX54xX1xX12xX7xX21xX74xXe2xX7xX63xXd9xX2dxX7xX11xXe7xX12xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX39xX71xXdfxX4axX2dxX7xX4a7xX6xX54xX2xX2dxX11xX12xX2dxX3xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX54xX12xXe7xX12xX7xX8xX1xX71xXdfxX54dxX2dxX7xX42xX135xX2dxX7xX38xX1xX129xX2dxX7xX11xX3a6xX8xX1xX7xX9xXd9xX7xX44xX45xX12xX7xX8xX3b7xX7xX1xXd9xX2dxX54xX7xX11xX131xX2dxX7xX8xX135xX2dxX54xX7xX42xX41xX2dxX1xX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX7xXcfxX1xX12xX7xXe2xX7xX11xX12xX5f8xX2dxX7xX44xX41xX65xX7xX8xX5cxX3xX7xX1xX126xX7xX44xXf3xX7xX54xX1xX12xX7xX11xXe7xX12xX7xX21xX74xXe2xX7xX63xXd9xX2dxX7xX5b4xX7xX42xX986xX3xX7xX54xX12xX64xX12xX7xX67xX52xX3xX7xX72axX71xX3xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX4dxX45xX12xX7xX1xX632xX2dxX1xX7xX42xX41xX2dxX1xX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX8xX5cxX3xX7xX48xX6xX3xX348xX12xX9xX7xX5b4xX7x8daaxX70x7827xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX11xX1xX2xX16xX11xX1xX3xX65xX79xX4xX65xX12xX16xX1xX12xX2dxX1xX16xX42xX3xX2dxX1xX16xX2dxX1xX3xX11xX16xX8xX71xX3xX16xX63xX6xX3xX348xX12xX9xX16xX65xX16xX67xX8xXcfxX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX79xX21xX1e1xXe2xXe4xX74xXe2xX141xX1xX11xX42xXexX1exX0xX12xX42xX54xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX42xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX74xX75xX79xX2dxX2xXf0xXbxX79xX21xX77xX74xX75xX79xX21xX75xX77xX4xX74xX21xX74xX21xX1e1xX21fxX2e9xX11xX21xX75xX75xXe4xX9xX21xX141xX231xX38xX54xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX9xX52xX2dxX54xX7xX4xX3xX2dxX1xX7xX8xX5cxX3xX7xX5fxX54xX3xX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX67xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX4dxX45xX12xX7xX1xX632xX2dxX1xX7xX42xX41xX2dxX1xX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX8xX5cxX3xX7xX48xX6xX3xX348xX12xX9xX7xX5b4xX7xXdcbxX70xXdcdxX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX11xX1xX2xX16xX11xX1xX3xX65xX79xX4xX65xX12xX16xX1xX12xX2dxX1xX16xX42xX3xX2dxX1xX16xX2dxX1xX3xX11xX16xX8xX71xX3xX16xX63xX6xX3xX348xX12xX9xX16xX65xX16xX67xX8xXcfxX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX79xX21xX1e1xXe2xXe4xX74xXe2xX141xX1xX11xX42xXexX1exX4dxX45xX12xX7xX1xX632xX2dxX1xX7xX42xX41xX2dxX1xX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX8xX5cxX3xX7xX48xX6xX3xX348xX12xX9xX7xX5b4xX7xXdcbxX70xXdcdxX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX4dxX45xX12xX7xX1xX632xX2dxX1xX7xX42xX41xX2dxX1xX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX8xX5cxX3xX7xX48xX6xX3xX348xX12xX9xX7xX4xX103xX3xX7xX11xX6xX54dxX2dxX7xX4xX3xX2dxX1xX7xXbxXffxX8xX1xX7xX42xXd9xX7xX44xX45xX12xX7xX63xX3b7xX2dxX54xX7xX2dxXd9xXdfxX7xX67xX52xX3xX7xX8xX135xX2dxX54xX7xX63xX140xX7xX5b4xX7xXdcbxX70xXdcdxX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX141xX0xX79xX38xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX21xX74xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX7xX2dxX1xX632xX2dxX7xX11xX52xX7xX11xX6xX54dxX2dxX7xX8xX3xX65xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX63xX65xX2dxX54xX16xX4xX3xX79xX21xX74xX16xXbxX3xX2dxX16xX67xX3xX2dxX16xX4xX65xX2dxX54xX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX16xX2dxX1xX12xX2dxX16xX11xX71xX16xX11xX6xX2xX2dxX16xX8xX3xX65xX79xX21xX1e1xX75xX21fxX21fxX75xX141xX1xX11xX42xXexX1exX0xX12xX42xX54xX7xXbxX6xX8xXdxXexX79xX42xX2xX4xX12xX3xX79xX21xX74xX75xX79xX2dxX2xXf0xXbxX79xX21xX77xX21xX21xX79xX21xX21fxX2e9xX4xX74xX75xX77xX74xX21xX74xX223xX11xX223xXe2xX223xX75xX9xX75xX141xX231xX38xX54xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX40xX41xX42xX7xX44xX45xX12xX7xX48xX12xX4axX2dxX7xX4dxX2xX2dxX7xX9xX52xX2dxX54xX7xX4xX3xX2dxX1xX7xX8xX5cxX3xX7xX5fxX54xX3xX7xX63xX64xX65xX7xX67xX68xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXexX7xX79xX1exX0xX79xX3xX1exX0xX4xX12xX67xX1exX0xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX21xX74xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX7xX2dxX1xX632xX2dxX7xX11xX52xX7xX11xX6xX54dxX2dxX7xX8xX3xX65xXexX7xX1xX6xX2xX157xXdxXexX79xX63xX65xX2dxX54xX16xX4xX3xX79xX21xX74xX16xXbxX3xX2dxX16xX67xX3xX2dxX16xX4xX65xX2dxX54xX16xXf0xX65xX6xX9xX4xX16xX8xX71xX38xX16xX74xX75xX21xX77xX16xX2dxX1xX12xX2dxX16xX11xX71xX16xX11xX6xX2xX2dxX16xX8xX3xX65xX79xX21xX1e1xX75xX21fxX21fxX75xX141xX1xX11xX42xXexX1exX21xX74xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xX7xX2dxX1xX632xX2dxX7xX11xX52xX7xX11xX6xX54dxX2dxX7xX8xX3xX65xX0xX79xX3xX1exX0xX79xXbxX11xX6xX65xX2dxX54xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX5fxX1xXa4dxX2dxX54xX7xX1xX632xX2dxX1xX7xX64xX2dxX1xX7xX2dxX54xX65xX41xX2dxX7xX42xX512xX8xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX8xX1xX512xX38xX7xX11xX52xX7xX67xX68xX7xX11xX12xX2dxX1xX7xX8xX1xX65xX7xX11xX1xX131xXdfxX7xX8xX64xX2dxX1xX7xX21xX74xX7xXbxX129xX2dxX7xX67xX6a4xX2dxX7xX44xX45xX2dxX54xX7xX38xX1xX512xX8xX7xX67xX512xX7xX54xX12xX64xX12xX7xX44xX131xX71xX7xX1xX131xX38xX7xX4x1108xX2dxX7xX2dxX1xX131xX11xX7xX1xXd9xX2dxX1xX7xX11xX12xX2dxX1xX7xX16xX7xX6axX65xX6xX9xX4xX7xX70xX71xX38xX7xX74xX75xX21xX77xXe9xX7xX159xX71xX131xX11xX7xX1xX12xX68xX2dxX7xX11xX6xX65xX2dxX54xX7xX44xX65xX41xX2dxX7xX67xX12xX4xX2xX65xX7xX44xXcbxXccxX8xX7xX11xX77fxX2dxX54xX7xX1xXccxX38xX7xX63xX5b4xX12xX7xXcfxX54dxX2dxX1xX7xX11xX6xX71xXdfxX5f8xX2dxX7xX1xX632xX2dxX1xX7x99e4xX71xX38xX11xX9xXdfxX7x6769xX11xX6xX103xX8xX7xX11xX1xX71xX45xX8xX7xX1xXf3xX2dxX54xX7xX11xX12xX2dxX7xX5fxX54xX3xX7xX12adxX39xa70axX7xX42xXe7xX12xX7xX44xX129xXdfxX141xX0xX79xX38xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX9xX12xX1exX0xX79xX71xX9xX1exX0xX4xX12xX67xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX38xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX3daxX65xX71xX6xX8xX2xXexX7xXbxX11xXdfxX9xX2xXdxXexX11xX2xX159xX11xX16xX3xX9xX12xX54xX2dxX183xX7xX231xX71xXbxX11xX12xX157xXdfxX189xXexX1exX39xX1xX2xX65xX7xX11xX12xX2xX2dxX38xX1xX65xX2dxX54xX141xX67xX2dxX0xX79xX38xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1exX0xX79xX4xX12xX67xX1e