Chuyển “kịch bản”, kinh tế tập thể Đức Thọ phát triển theo chiều sâu
(Baohatinh.vn) - Không chú trọng thành lập mới như trước mà hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới và kiên quyết xử lý các HTX yếu kém là những kịch bản để Đức Thọ (Hà Tĩnh) đưa kinh tế tập thể thoát khỏi lối mòn.
cc4cx154ddxd574x11411x15c53x10c08x11091x10965xf290xX7x14ccdx168b4x11635x10289x1338bx132dcxX5xfbfaxXaxce17x114fcxX1x13a9dx135baxe65ax11ed8xX3x16103x10ad9xf7f3xX4xX1xX3xd17axfd56xX18x12843x1142fxX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexfe32xX3xXexf5e9xXbxX3xXexX1xX17xX3x113eex101a7xX4xX3xXcxX1xeb1fxX3xXbxX1x15788xXexX3xXexf075xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10x1213bxX3xX4xX1xXdx163f1xX15xX3xX7x11599xX15xX0x148f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b72xX10xX6xcd15xXaxX12x123a1xX1x15faaxX18x123cexX3xX4xX1x12d50xX3xXexX44xX3cxX18xX71xX3xXexX1xf587xX18xX1xX3xX5xX2fxXbxX3xdc02xd49bxXdxX3xX18xX1xf353xX3xXexX44xX8dxX88xX4xX3xX87xX7fxX3xX1x131f0xX3xXexX44x11251xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xX1xX9dxXbxX3xXexX40xX4xX3xcfacx11e2bxX3xd988xX67xXcx108bax1052dxX3xX1bxXdxX17xX15xX3xX87xX88xXdxX3xeef1xX7fxX3xX1bxXdx12928xX18xX3xf3a0xX15xX16xX2cxXexX3xXb2xda6fxX3xX5xf21dxX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bx1164exX87xX3xX5xX7fxX3xX18xX1x12e1cxX18xX71xX3xX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX3xdcedxX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXb5xX67xX7fxX3xXcxdb95xX18xX1xXb9xX3xXfaxX8dxX6xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX4cxX40xXexX3xX1bxX1x14256xXdxX3xX5x140f4xXdxX3xX87x1424fxX18x11887xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1704exX4cxX6axX16xXaxX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xXb8xX55xX16xX3xX6ax1238fxX18xX71xX3xX1xX9dxXbxX3xXexX40xX4xX3xXb2xXb3xX3xX1bxXdxX17xX15xX3xX87xX88xXdxX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX67xXcxXb8xX3xfd51xX21xX18xX3xXb2xX15x10bddxXexX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX3xX71xXdxX12fxX18xX71xX3xXc4xX7fxX3xXexX1xX8dx11701xX18xX71xX3xX87x10d37xXdxX3xX6axX1cxX4xX1xX3xXc4x13d2axX3xX4xX1xX2cxX3xX20xXdxX2cxX18xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX3xX36xX37xX4xX3xf999xX55xX87xX3xX1xXdx161fdxX18xX3xXfaxXb3xX3xX1bxX1xf220xX18xX71xX3xXfaxX1cxX18xX1xX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xXexX1xX2cxX3xXfaxX37xX18xX71xX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xX4xX1xXdxX2cxX18xX3xX5xX8dxX9dxX4xX3xX7xX21xX18xX3xXb2xX15xX197xXexX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX3xX4xfd04xX6xX3xX87xdf90xX18xX1xX135xX3x1549fxX71xX4cxX7fxXdxX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xXc4xX2fxXexX3xXexX8dxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexXbxX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX4xX133xX18xX3xXexX1xX15xX3xX87xX15xX6xX24xX3xX4xX1xX2cxX3xX20xXdxX2cxX18xX3xXc4xX7fxX3xXbxX1xX55xX18xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX6dxX1xX40xX4xX3xXc4xX88xXdxX3xX18xX1xXdxX51xX15xX3xX67xXcxXb8xX3xX4xX1xX2cxX3xX20xXdxX2cxX18xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX3xXexX1b7xXdxX3xX67xX7fxX3xXcxX10axX18xX1xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX36xX37xX4xX3xX1d8xX55xX87xX3xXfaxXb3xX3xX18xX55xX18xX71xX3xX4xX6xX4cxX3xX71xXdxX40xX3xXexX44xX1cxX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1x1455cxX87xX3xX20x15f8cxX18xX71xX3xX4xX40xX4xX1xX3xXb2xX55xX16xX3xX6axX158xX18xX71xX3xXexX1xX8dxX1b2xX18xX71xX3xX1xXdxX1dexX15xX3xX71xX1b7xX4cxX3xXcxX1xX2cxX3xX13xX8dx16c53xX18xX71xX135xX3x13390xX99xXdxX3xX18x1448axX87xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xX44xX6xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX3xX5xX8dxX9dxX18xX71xX3xX71xX1b7xX4cxX3xX5xX88xX18xX24xX3xXfaxX8dxX6xX3xXc4xX51xX3xX1xX7fxX18xX71xX3xXexX44xX323xX87xX3xXexX44xXdxX1dexX15xX3xXfax1527cxX18xX71xX3xX4xX1xX4cxX3xXfaxX1b2xX18xX3xXc4xX1cxX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xX3xXbxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax12612xXdxX6axXexX1x13db2xX3xcd94xX2x155d4xXbxXb2x14739xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX3b6xX3x119b0xX2x16236xXbxXb2xX3bdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3b6xX58xX58xXdxX135xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xXc4xX18xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2x1012fxX3c9xX2xX58xX2xX3c7xX3c9xX6axdecdxdef8xX2xX3c7xX3b8xX3f8xX3baxXexX3f0xd841xX3c7xX2xX3f9xX5xX3c9xX135x14397xXbxX71xe745xX44xX9xX3f9xX3f9xX3f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX67xXcxXb8xX3xX36xX37xX4xX3xX1d8xX55xX87xX3xXfaxXb3xX3xX18xX55xX18xX71xX3xX4xX6xX4cxX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xX71xXdxX40xX3xXexX44xX1cxX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xX3xX20xX2f1xX18xX71xX3xX4xX40xX4xX1xX3xXb2xX55xX16xX3xX6axX158xX18xX71xX3xXexX1xX8dxX1b2xX18xX71xX3xX1xXdxX1dexX15xX3xX71xX1b7xX4cxX3xXcxX1xX2cxX3xX13xX8dxX319xX18xX71xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX145xX8dxX88xX4xX3xX44xX6xX3xX1bxX1xX12bxXdxX3xX5xce05xX16xX3xXexX44xX10xX3xX5xX7fxX18xX71xX24xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xX3xXfaxX369xX3xX71xX99xX3xX87x154a2xX3xX18xX71xX1xX1dexX3xX4xX224xX6xX3xX67xXcxXb8xX3xf530xX1cxX4xX1xX3xXc4xX1c0xX3xXex161eexX18xX71xX3xX1xX9dxXbxX3x15318xX323xX18xX3xX31exXdxX18xX1xX3xXb5x113aaxXc9xX18xX3xX67xX369xXb9xX3xXfaxXb3xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX1c0xX4xX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xX4xX40xX4xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX3xX1axX1bxX1xe3fdxX3xXexd60exX18xX1xX23xX3xX18xX1xX8dxX3b6xX3xX22dxX1xX2fxXexX3xX145xX21xX18xX24xX3xX67xX7fxX18xX3xea2cxX15xX12fxX4xX24xX3xX36xX37xX4x14649xX3xX67xXdxX1dexX18xX3xX67xXcxXb8xX3xXfaxX6xX18xX71xX3xXexX1b7xX4cxX3xXc4xXdxX1dexX4xX3xX5xX7fxX87xX3xX52axX18xX3xXfaxX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX3c7xX3baxX3xX5xX6xX4cxX3xXfax12143xX18xX71xX3xXfaxX1cxX6xX3xXbxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX135xX3xX13xX569xX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xX1bxX2cxXexX3xXccxX15xX21xX3xXfaxX569xX3xX5xX7fxX3xX20x13153xXdxX3xX7xX158xX3xXexX40xX4cxX3xX20xX1b7xX4cxX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xX4xX1xXdxX2cxX18xX3xX5xX8dxX9dxX4xX3xX7xX21xX18xX3xXb2xX15xX197xXexX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX3xXc4xX7fxX3xXexX228xX87xX3xX1bxXdxX2cxX87xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX3xX4xX224xX6xX3xX67xXcxXb8xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12x168bcxX18xX1xX3xX22dxX71xX15xX16x11552xX18xX3xX584xX15xX6xX18xX71xX3x1161fxX88xX4xX3x16c16xX3xf0c7xXdxX40xX87xX3xXfaxX12fxX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX521xX1cxX4xX1xX3xXc4xX1c0xX3xXexX52axX18xX71xX3xX1xX9dxXbxX3xX532xX323xX18xX3xX31exXdxX18xX1xX3xXbxX1xX197xX18xX3xX1bxX1xX5e5xXdxX3b6xX3xXaxX22dxX323xX87xX3xX3f9xX3c9xX2x152e7xX24xX3xX4xX1xX75xX18xX71xX3xXexX6fxXdxX3xXfaxXb3xX3xXb2xX15xX197xXexX3xX1bxX1xX2edxX15xX3xXexX44xXc9xX18xX3xX3c7xX69exX3c9xX3xX18xX71xX7fxX18xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xX3xX87xX15xX99xX18xX71xX24xX3xXexX1xX228xX6xX24xX3xX6axX1c0xX18xX71xX3xX4xX1c0xX3xX87xX6xX7xX7xX6xX71xX10xX24xX3xXfaxX197xX87xX3xX5xX8dxX18xX71xX24xX3xX87xX569xX4xX3xX6axX7fxX16xX24xX3xX5xX323xX18xX3xX20xX5bexXexX58dxX24xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX44xXc9xX18xX3xX3c7xX24xX69exX3xXexe6c0xX3xXfaxX369xX18xX71xX135xX3xX36xX17xX3xXb2xX15xX197xXexX3xX1bxX1xX2edxX15xX3xX5xX55xX15xX3xX6axX7fxXdxX24xX3xX20xXc9xX18xX3xX4xX1b7xX18xX1xX3xXex16cb2xX3xX87xX2edxX18xX24xX3xXexXdxX18xX1xX3xXb2xX21xX4cxX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xX1bxX512xX3xXexX1xX15xX2fxXexX3xX4xX1xX2cxX3xXexX40xX4xX24xX3xX87xX3cxXdxX3xX16xXc9xX15xX3xX4x14c19xX15xX3xX4xX224xX6xX3xXfaxX12fxXdxX3xXexX40xX4xX3xXc4xX51xX3xXfaxX1b2xX18xX3xX1xX7fxX18xX71xX24xX3xXexXdxX2cxX18xX3xXfaxX5bexX3xXexX1xX158xX4xX3xX1xXdxX1dexX18xX3xXfaxX51xX15xX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xX67xXcxXb8xX3xXexX1xX158xX4xX3xX1xXdxX1dexX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xXfaxX75xX18xX71xX3xX4xX6xX87xX3xX1bxX2cxXexX135xX3xX13xX1xX746xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX7fxX4cxX3xX87xX228xX18xX1xX3xXfax15633xXexX3xX4xX1xXedxX3xXexX56cxX18xX3xX1xX7fxX18xX71xX3xXfaxX777xX15xX3xXexX1xX228xX3xX87xX88xXdxX3xXexX1b7xX4cxX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xX18xXdxX51xX87xX3xXexXdxX18xX3xXexX44xX3cxX18xX3xXc4x105a6xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xXfaxX12fxXdxX3xXexX40xX4xX135xX23xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xX3xXbxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX6axXexX1xX3b6xX3xX3b8xX2xX3baxXbxXb2xX3bdxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX3b6xX3xX3c7xX2xX3c9xXbxXb2xX3bdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3b6xX58xX58xXdxX135xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xXc4xX18xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX3f0xX3c9xX2xX58xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f8xX3f9xX2xX3baxX3c9xX3baxX3c9xXexX3c7xX69exX69exX3baxX2xX5xX3c9xX135xX408xXbxX71xX40bxX44xX9xX401xX3f0xX3c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX22dxX323xX87xX3xX3f9xX3c9xX2xX69exX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX532xX323xX18xX3xX31exXdxX18xX1xX3xXb2xX15xX197xXexX3xX1bxX1xX2edxX15xX3xXexX44xXc9xX18xX3xX3c7xX69exX3c9xX3xX18xX71xX7fxX18xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xX24xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX44xXc9xX18xX3xX3c7xX24xX69exX3xXexX71exX3xXfaxX369xX18xX71xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX22dxX71xX4cxX7fxXdxX3xX3f9xX3xX67xXcxXb8xX3xXexX44xXc9xX18xX24xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXfaxXb3xX3xXb2xX55xX16xX3xX6axX158xX18xX71xX3xX1bxX1xX40xX3xX18xX1xXdxX51xX15xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX1xXdxX1dexX15xX3xXccxX15xX21xX3xX18xX1xX8dxX3b6xX3xX67xXcxXb8xX3xX22dxX6fxX18xX71xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexXbxX3xX584xX15xX6xX18xX71xX3xXcxX44xX15xX18xX71xX3xXb5xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX1cxX18xX1xXb9xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX22dxX6fxX18xX71xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexXbxX3xX53cxXc9xX18xX3xX521xXdxXc9xX18xX3xXb5xX53cxXc9xX18xX3xX67xX369xXb9xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX13xX1xX323xX18xX3xX18xX15xX6fxXdxX3xX5xX9dxX18xX3xX18xX40xXdxX3xX18xX71xX4cxX1b7xXdxX3xX36xX37xX4xX3xX1d8xX1b7xX18xX71xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX145xX40xX18xX1xX3xX71xX6xXdxX3xX36xX37xX4xX3xX53cxXc9xX18xX58dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX6dxXdxXc9xX18xX3xXccxX15xX16xX2cxXexX3xXb2xXd3xX3xX5xXd6xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX9dxXbxX3xXexX40xX4xX3xXb2xXb3xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX145xXc9xX18xX3xX4xX1b7xX18xX1xX3xX1xX99xX3xXexX44xX9dxX3xX67xXcxXb8xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX24xX3xXexX1xX319xXdxX3xX71xXdxX6xX18xX3xXccxX15xX6xX24xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXfaxXb3xX3xX44xX7fxX3xX7xX4cxX40xXexX24xX3xXfaxX40xX18xX1xX3xX71xXdxX40xX3xXc4xX7fxX3xXbxX1xX55xX18xX3xX5xX4cxX1b7xXdxX3xX2xX3b8xX3f9xX58xX2xX69exX3c9xX3xX67xXcxXb8xX135xX3xX6dxX2cxXexX3xXccxX15xX21xX3xX4xX569xX3xX3f9xX3f8xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xXexX12fxXexX24xX3xX3f8xX3baxX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX1bxX1xX40xX24xX3xX401xX3f9xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xXexX44xX15xX18xX71xX3xX20xX228xX18xX1xX3xXc4xX7fxX3xX3f8xX3f9xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xX3xXbxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX6axXexX1xX3b6xX3xX3b8xX2xX3baxXbxXb2xX3bdxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX3b6xX3xX3c7xX2xX3c9xXbxXb2xX3bdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3b6xX58xX58xXdxX135xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xXc4xX18xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX3f0xX3c9xX2xX58xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f8xX3f9xX2xX3baxX2xX3baxX3c9xXexX3baxX3c7xX3f8xX2xX3b8xX5xX3c9xX135xX408xXbxX71xX40bxX44xX9xX2xX401xX401xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX67xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXfaxX6xX18xX71xX3xX1bxX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX1bxX1xX56cxX4xX1xX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX44xXc9xX18xX3xX4xX1b2xX3xX7xX5e5xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX9dxXdxX3xXexX1xX2cxX3xX7xd286xX18xX3xX4xX569xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX532xX88xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX1bxX1xX6fxX18xX71xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX1xX4cxX7e1xX4xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX24xX3xXfaxX1cxX6xX3xXbxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX3xX7x16b84xX3xX1bxXdxXc9xX18xX3xXccxX15xX16xX2cxXexX3xX71xXdxX21xXdxX3xXexX1xX17xX24xX3xX7xX40xXbxX3xX18xX1xX2fxXbxX3xX1xX4cxX7e1xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXfaxX52axXdxX3xX7xX6xX18xX71xX3xX1xX228xX18xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX1bxX1xX40xX4xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12x14a68xX18xX71xX3xX1d8xXc9xX3xXcxX44xX15xX18xX71xX3xX521xX4f5xX18xX71xX3x107d3xX3x14b67xX1xX569xX3xXexX44xX8dxX5e5xX18xX71xX3xXbxX1xX133xX18xX71xX3xXcxX7fxXdxX3xX4xX1xX56cxX18xX1xX3xX662xX3xX6dxX2cxX3xX1xX4cxX1b7xX4xX1xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX4xX1xX4cxX3xX20xXdxX2cxXexX3b6xX3xX1axX6dxX1xX6fxX18xX71xX3xX20xd053xXexX3xX20xX15xX5bexX4xX3xXexX323xX18xX71xX3xX7xX12fxX3xX5xX8dxX9dxX18xX71xX3xX67xXcxXb8xX24xX3xX87xX7fxX3xX18xX1xXdxX1dexX87xX3xXc4xX1c0xX3xXfaxX7e1xXexX3xX44xX6xX3xX5xX7fxX3xX4xX1xX197xXexX3xX5xX8dxX9dxX18xX71xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX1xXdxX1dexX15xX3xXccxX15xX21xX24xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX7xXd3exX3xX20xX40xX87xX3xX18xXdf1xX87xX24xX3xXexX228xX87xX3xX1xXdxX17xX15xX3xX44xf96fxX3xX18xX71xX15xX16xXc9xX18xX3xX18xX1xX55xX18xX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX135xX3xXcxX44xXc9xX18xX3xX4xX1b2xX3xX7xX5e5xX3xXfaxX569xX24xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX7fxX18xX1xX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX3xX40xX18xX24xX3xX20xXdxX1dexX18xX3xXbxX1xX40xXbxX3xXb2xXd3xX3xX5xXd6xX3xX18xX1xX8dxX3xX71xXdxX21xXdxX3xXexX1xX17xX24xX3xX7xX40xXbxX3xX18xX1xX2fxXbxX24xX3xXexX52axX3xX4xX1xX37xX4xX3xX5xX1b7xXdxX3xX4xX1c0xX3xXexX1xX17xX24xX3xX44xXe65xX3xX44xX7fxX18xX71xX3xXc4xX88xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX1bxX1xX6fxX18xX71xX3xXfaxX75xX18xX71xX3xX5xX15xX2fxXexX135xX3xX584xX15xX6xX3xXfaxX569xX24xX3xXfaxX8dxX6xX3xX1bxX1xX15xX3xXc4xX158xX4xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX4cxX40xXexX3xX1bxX1xX12bxXdxX3xX5xX12fxXdxX3xX87xX133xX18xX24xX3xXc4xX8dxX1b2xX18xX3xX5xXc9xX18xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX8dxX1b2xX18xX71xX3xXb2xX37xX18xX71xX3xXc4xX88xXdxX3xXexX1xX2cxX3xX87xX1b7xX18xX1xX3xXfaxX1cxX6xX3xXbxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX23xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xX3xXbxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX3b1xXdxX6axXexX1xX3b6xX3xX3b8xX2xX3baxXbxXb2xX3bdxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX3b6xX3xX3c7xX2xX3c9xXbxXb2xX3bdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3b6xX58xX58xXdxX135xX20xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX135xXc4xX18xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX3f0xX3c9xX2xX58xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f8xX3f9xX2xX3baxX2xX3c7xX3c9xXexX3baxX401xX3c9xX69exX69exX5xX3c9xX135xX408xXbxX71xX40bxX44xX9xX3f8xX401xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xX67xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX7xXd3exX3xX1bxXdxXc9xX18xX3xXccxX15xX16xX2cxXexX3xXb2xXd3xX3xX5xXd6xX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xX1bxX1xX6fxX18xX71xX3xX1xX4cxX1b7xXexX3xXfaxX5bexX18xX71xX24xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX3xX1bxXe5xX4cxX3xX6axX7fxXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xXcxX1b7xX4cxX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX5xX158xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX67xXcxXb8xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX24xX3xXexX44xX40xX18xX1xX3xX44xX1b2xXdxX3xXc4xX7fxX4cxX3xXexX44xX228xX3xXexX44xX1dexX24xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX24xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXfaxX51xX3xX18xX71xX1xX1cxX3xX145xX6xX18xX3xX4xX1xX746xX3xXfaxX1b7xX4cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX67xX7fxX3xXcxX10axX18xX1xX3xXfaxX51xX3xXb2xX15xX197xXexX3xX67xX36xX22dxX521xX3xXexX746xX18xX1xX3xX87xXdxX655xX18xX3xXexX1xX15xX2cxX3xX3f8xX3xX18xX323xX87xX3xXfaxX777xX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX67xXcxXb8xX3xX18xX1xX2f1xX87xX3xX1bxX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX1bxX1xX56cxX4xX1xX3xX87xX5e5xX3xX44xX5bexX18xX71xX24xX3xXfaxX6xX3xX6axX1b7xX18xX71xX3xX1xX569xX6xX3xX18xX71xX7fxX18xX1xX3xX18xX71xX1xX51xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX135xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX4cxX6axX16xXaxX12xX22dxX71xX4cxX7fxXdxX3xX44xX6xX24xX3xX4xX569xX3xX4xX1xX56cxX18xX1xX3xX7xX40xX4xX1xX3xX8dxX15xX3xXfaxXb3xXdxX3xXfaxX7e1xX4xX3xX20xXdxX1dexXexX3xXc4xX51xX3xXfaxX197xXexX3xXfaxX6xXdxX24xX3xXc4xX6xX16xX3xXc4xX12fxX18xX3xX18xX71xX55xX18xX3xX1xX7fxX18xX71xX3xXc4xX88xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3bdxX3xX1bxX1xX15xX16xX2cxX18xX3xX1bxX1xX56cxX4xX1xX24xX3xXfaxXb3xXdxX3xX18xX71xX5bexX3xXb2xX37xX18xX71xX3xXfaxX40xX18xX71xX3xX18xX1xXedxX18xX71xX3xX4xX40xX18xX3xX20xX5bexX24xX3xX18xX1xX197xXexX3xX5xX7fxX3xX4xX40xX18xX3xX20xX5bexX3xXexX44x11b2bxX3xX4xX569xX3xX18xX323xX18xX71xX3xX5xX158xX4xX24xX3xX18xX1xXdxX1dexXexX3xX1xX15xX16xX2cxXexX3xXfaxX8dxX9dxX4xX3xXfaxX7fxX4cxX3xXexX1b7xX4cxX3xX4xX1xX15xX16xXc9xX18xX3xX87xX6fxX18xX3xX20xX7fxXdxX3xX20xX21xX18xX3xXc4xX51xX3xXexX1xX7fxX18xX1xX3xX5xX2fxXbxX3xX4xX40xX4xX3xX5xX4cxX1b7xXdxX3xX1xX228xX18xX1xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xXfaxX17xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xX7xX21xX18xX3xXb2xX15xX197xXexX3xXexX44xXc9xX18xX3xXfaxX1cxX6xX3xX20xX7fxX18xX135xX3xX36xX369xX18xX71xX3xXexX1xX319xXdxX24xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX1xX9dxXbxX3xXc4xX88xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX4xX197xXbxX3xXfaxX7fxX4cxX3xXexX1b7xX4cxX3xXc4xX7fxX3xXfaxX7fxX4cxX3xXexX1b7xX4cxX3xX5xX1b7xXdxX3xX18xX1xXedxX18xX71xX3xXexX1xX7fxX18xX1xX3xXc4xXdxXc9xX18xX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xX1xX5bexXdxX3xXfaxX369xX18xX71xX3xXccxX15xX21xX18xX3xXexX44xX1cxX3xX67xXcxXb8xX3xXc4xX51xX3xX18xX323xX18xX71xX3xX5xX158xX4xX3xX5xXb3xX18xX1xX3xXfaxX1b7xX4cxX24xX3xXccxX15xX21xX18xX3xX5xXd6xX24xX3xX87xX1b7xX18xX1xX3xX6axX1b7xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xXexX1xX2cxX3xX18xX1xXedxX18xX71xX3xX5xXb3xX18xX1xX3xXfaxX1b7xX4cxX3xX67xXcxXb8xX3xX16xX2cxX15xX3xX1bxXe5xX87xX3xXc4xX51xX3xX18xX323xX18xX71xX3xX5xX158xX4xX24xX3xXexX8dxX3xX6axX15xX16xX3xX7xX21xX18xX3xXb2xX15xX197xXexX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX6axX4cxX6xX18xX1xX135xX135xX135xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX44xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXc9xX18xX3xXccxX15xX6xX18xX3b6xX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXda9xXexX1xX15xX87xX20xXda9xX6xX18xX6axXda9xX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xXdxXc9xX18xX3xX1bxX2cxXexX3xX67xXcxXb8xX3xXexX1xX224xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3b6xX3xX31exX5e5xX3xX44xX5bexX18xX71xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX24xX3xX1axX18xX55xX18xX71xX3xX4xX1xX197xXexX23xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xXaxX3xX1xX44xX10x14da6xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX5xXdxX10xX18xXda9xX1bxX10xXexXda9xX1xXexXb2xXda9xXexX1xX15xX16xXda9xX1xX6xXdxXda9xX7xX6xX18xXda9xX87xX4cxXda9xX44xX4cxX18xX71xXda9xXexX1xXdxXda9xXexX44xX15xX4cxX18xX71xXda9xX18xX6xX18xX71xXda9xX4xX1xX6xXexXda9xX7xX6xX18xXda9xXbxX1xX6xX87xX58xX2xX3b8xX3f8xX3b8xX3b8xX3f0xX135xX1xXexX87xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX58xX87xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX3f9xX3c9xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX69exX3c7xX3baxX58xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f8xX2xX3c7xX3c7xX3c7xX3f9xX3b8xXexX3b8xX2xX3baxX3f8xX5xX3b8xXda9xX3c9xX3c9xX2xX2xX135xX408xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc4xX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d8xXdxXc9xX18xX3xX1bxX2cxXexX3xX67xXcxXb8xX3xXexX1xX224xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3b6xX3xX31exX5e5xX3xX44xX5bexX18xX71xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX24xX3xX1axX18xX55xX18xX71xX3xX4xX1xX197xXexX23xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xXaxX3xX1xX44xX10xX14a1xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX5xXdxX10xX18xXda9xX1bxX10xXexXda9xX1xXexXb2xXda9xXexX1xX15xX16xXda9xX1xX6xXdxXda9xX7xX6xX18xXda9xX87xX4cxXda9xX44xX4cxX18xX71xXda9xXexX1xXdxXda9xXexX44xX15xX4cxX18xX71xXda9xX18xX6xX18xX71xXda9xX4xX1xX6xXexXda9xX7xX6xX18xXda9xXbxX1xX6xX87xX58xX2xX3b8xX3f8xX3b8xX3b8xX3f0xX135xX1xXexX87xXaxX12xX1d8xXdxXc9xX18xX3xX1bxX2cxXexX3xX67xXcxXb8xX3xXexX1xX224xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3b6xX3xX31exX5e5xX3xX44xX5bexX18xX71xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX24xX3xX1axX18xX55xX18xX71xX3xX4xX1xX197xXexX23xX3xX7xX21xX18xX3xXbxX1xX2edxX87xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xX1286xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexX87xX24xX3xX1xX99xX3xXexX44xX9dxX3xX18xX1xX6xX15xX3xXc4xX51xX3xX1xX7fxX18xX71xX3xX1xX569xX6xX24xX3xXexX1xX1cxX3xXexX44xX8dxX319xX18xX71xX3xX5xX7fxX3xXfaxXdxX51xX15xX3xX87xX7fxX3xX4xX40xX4xX3xX67xXcxXb8xX3xXexX1xX15xX3xX87xX15xX6xX3xXc4xX7fxX3xX4xX1xX2cxX3xX20xXdxX2cxX18xX3xXexX1xX224xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3xXexX1b7xXdxX3xX6dx128f8xX3xX64dxX18xX1xX3xX662xX3xX67xX7fxX3xXcxX10axX18xX1xX3xXfaxXb3xX3xX5xX7fxX87xX3xX18xX1xXdxX51xX15xX3xX18xX323xX87xX3xX18xX6xX16xX135xX3xX22dxX1xX319xX3xX7xX158xX3xX1xX99xX3xXexX44xX9dxX3xXfaxXdf1xX4xX3xX5xX158xX4xX3xX18xX7fxX16xX3xX87xX7fxX3xX87xX99xXdxX3xX67xXcxXb8xX3xXfaxX51xX15xX3xX1axX323xX18xX3xX18xXc9xX18xX3xX5xX7fxX87xX3xX44xX6xX23xX135xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc4xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xXcxXb8xX3xX20xX6xX4cxX3xXexXdxXc9xX15xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX24xX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xXc4xX2fxXexX3xXexX8dxX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX6axX55xX18xXaxX3xX1xX44xX10xX14a1xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX1xXexXb2xXda9xX20xX6xX4cxXda9xXexXdxX10xX15xXda9xX18xX4cxX18xX71xXda9xX7xX6xX18xXda9xX4xX15xX18xX71xXda9xX15xX18xX71xXda9xXc4xX6xXexXda9xXexX15xXda9xX4xX1xX4cxXda9xX18xX4cxX18xX71xXda9xX6axX6xX18xX58xX2xX3b8xX3f9xX3f0xX3baxX3c9xX135xX1xXexX87xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX58xX87xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX3f9xX3c9xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX69exX3c7xX3f8xX58xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f9xX2xX3c9xX3f9xX3f0xX3c7xX3f8xXexX3c7xX2xX3baxX3b8xX5xX401xXda9xX3f8xX135xX408xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc4xX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67xXcxXb8xX3xX20xX6xX4cxX3xXexXdxXc9xX15xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX24xX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xXc4xX2fxXexX3xXexX8dxX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX6axX55xX18xXaxX3xX1xX44xX10xX14a1xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX1xXexXb2xXda9xX20xX6xX4cxXda9xXexXdxX10xX15xXda9xX18xX4cxX18xX71xXda9xX7xX6xX18xXda9xX4xX15xX18xX71xXda9xX15xX18xX71xXda9xXc4xX6xXexXda9xXexX15xXda9xX4xX1xX4cxXda9xX18xX4cxX18xX71xXda9xX6axX6xX18xX58xX2xX3b8xX3f9xX3f0xX3baxX3c9xX135xX1xXexX87xXaxX12xX67xXcxXb8xX3xX20xX6xX4cxX3xXexXdxXc9xX15xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX24xX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xXc4xX2fxXexX3xXexX8dxX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX6axX55xX18xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxd466xX3xX1bxX1xXdxX3xX44xX6xX3xXfaxX319xXdxX3xXfaxX2cxX18xX3xX18xX6xX16xX24xX3xX67xXcxXb8xX3xX22dxX6fxX18xX71xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexXbxX3xXc4xX7fxX3xX6axX1cxX4xX1xX3xXc4xX1c0xX3xXexX52axX18xX71xX3xX1xX9dxXbxX3xX31exXdxX18xX1xX3xXcxX44xXdxX3xXb5xXb2xXb3xX3xX6dxX1717xX3xXcxXdxX2cxX18xX24xX3xX1xX15xX16xX1dexX18xX3xX6dxX1717xX3xX64dxX18xX1xX3xX662xX3xX67xX7fxX3xXcxX10axX18xX1xXb9xX3xXexX1xX158xX4xX3xX7xX158xX3xXexX44xX5e5xX3xXexX1xX7fxX18xX1xX3xXfaxXdxX17xX87xX3xXexX158xX6xX3xXexXdxX18xX3xX4xX2fxX16xX3xX4xX1xX4cxX3xX20xX7fxX3xX4xX4cxX18xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX6axX55xX18xX3xX1bxX1xXdxX3xXc4xX1993xX6xX3xX20xX6xX4cxX3xXexXdxXc9xX15xX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX7xX21xX18xX24xX3xXc4xX1993xX6xX3xX4xX1xX224xX3xXfaxX5bexX18xX71xX3xX4xX15xX18xX71xX3xX37xX18xX71xX3xXc4xX2fxXexX3xXexX8dxX3xX18xX6fxX18xX71xX3xX18xX71xX1xXdxX1dexXbxX3xXexX1xX10xX4cxX3xX1xX228xX18xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3xX4xX1xX2fxX87xX3xXexX44xX21xX135xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc4xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2edxX87xX3xXcxX1xX7fxX18xX1xX3xX1axXb2xXdf1xX18xX3xXexX6xX16xX23xX3xXc4xX88xXdxX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xXaxX3xX1xX44xX10xX14a1xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX6xX87xXda9xXexX1xX6xX18xX1xXda9xXb2xX6xX18xXda9xXexX6xX16xXda9xXc4xX4cxXdxXda9xX1bxXdxX18xX1xXda9xXexX10xXda9xXexX6xXbxXda9xXexX1xX10xX58xX2xX3b8xX3f9xX3b8xX3f9xX3f0xX135xX1xXexX87xXaxX12xX0xXdxX87xX71xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX58xX87xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX3f9xX3c9xX58xX18xX10xX3b1xX7xX58xX2xX69exX3c7xX3f9xX58xX2xX2xX3c9xX6axX3f8xX2xX3c9xX3f8xX3b8xX2xX3baxXexX69exX3c9xX3f8xX5xX3c9xXda9xX2xX3c7xX3c9xX6axX3f8xX3c9xX3f0xX3f8xX2xX3f9xX3c9xXexX3b8xX3b8xX3f0xX3f9xX5xX2xXda9xX2xX135xX408xXbxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX18xX23xX24xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX15xX3xX7xX55xX15xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc4xX12xX0xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2edxX87xX3xXcxX1xX7fxX18xX1xX3xX1axXb2xXdf1xX18xX3xXexX6xX16xX23xX3xXc4xX88xXdxX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xXaxX3xX1xX44xX10xX14a1xX9xXaxX58xX18xX4cxX18xX71xXda9xX18xX71xX1xXdxX10xXbxX58xX4xX6xX87xXda9xXexX1xX6xX18xX1xXda9xXb2xX6xX18xXda9xXexX6xX16xXda9xXc4xX4cxXdxXda9xX1bxXdxX18xX1xXda9xXexX10xXda9xXexX6xXbxXda9xXexX1xX10xX58xX2xX3b8xX3f9xX3b8xX3f9xX3f0xX135xX1xXexX87xXaxX12xX13xX2edxX87xX3xXcxX1xX7fxX18xX1xX3xX1axXb2xXdf1xX18xX3xXexX6xX16xX23xX3xXc4xX88xXdxX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX2fxXbxX3xXexX1xX17xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX44xX4cxX18xX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX197xXbxX3xXfaxX197xXexX24xX3xXexX1xX40xX4cxX3xX71xf9ddxX3xX1bxX1xX569xX3xX1bxX1xX323xX18xX24xX3xXfaxX1cxX18xX1xX3xX1xX8dxX88xX18xX71xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX135xX135xX135xX3xX5xX7fxX3xXaxXfaxXdxX17xX87xX3xX18xX1xX197xX18xXaxX3xX4xX224xX6xX3xXb2xXb3xX3xX13xX2edxX87xX3xXcxX1xX7fxX18xX1xX3xXb5xX13xX2edxX87xX3xXb8xX15xX16xXc9xX18xX3xX662xX3xX67xX7fxX3xXcxX10axX18xX1xXb9xX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xX1xX7fxX18xX1xX3xXexX44xX228xX18xX1xX3xXfaxX369xX18xX71xX3xX1xX7fxX18xX1xX3xXc4xX88xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX9dxXbxX3xXexX40xX4xX3xXb2xXb3xX3xXb5xX67xXcxXb8xXb9xX3xXexX44xX4cxX18xX71xX3xXccxX15xX40xX3xXexX44xX228xX18xX1xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX135xX3xX532xX7fxX24xX3xXexX1xX158xX4xX3xXexX2cxX3xXfaxXb3xX3xX1bxX1xX1e6xX18xX71xX3xXfaxX1cxX18xX1xX24xX3xX5e5xX3xXfaxX55xX15xX3xX4xX1xX56cxX18xX1xX3xXccxX15xX16xX51xX18xX3xXfaxX1cxX6xX3xXbxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX3xXccxX15xX6xX18xX3xXexX55xX87xX24xX3xX5e5xX3xXfaxX569xX3xX67xXcxXb8xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX44xXdxX17xX18xX135xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc4xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX15xX5xX12xX0xX6axXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX44xXaxX12xX0xX58xX6axXdxXc4xX12xX0xX58xX6axXdxXc4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64dxX15xXexX1xX4cxX44xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXdabxX1xX8dxX1b2xX18xX71xX0xX58xXbxX12
Thu Phương