Đảng ta luôn giữ vững quan điểm độc lập, tự chủ
(Baohatinh.vn) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
ea52x127cbx12900xf179x13e18x13914x13b1bx17649x102cfx17a1ex12cb6xX4xX7x16443xX4x14adfx1470fxX6xeabbx14f1dxffd5xef91xX2x14c1dx17955xX3xX4xX11x115e3xX5xX9xX2x1652fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x15e18xX17x15922x112cexX11xX4xX6xX7xX9x139dfx108b8x16d83x12b4fxX13xX12xX2xX4xX33xX11xX2xecbfx15f9fxX2xX13xX11x13646x1481cxX2x160fex167ffxX2xX13x1006axX41xX2xX3bx12084xX2xX31xX11xX40xX1xX2xfb73x1273bxX13x11fefxX2x17321xX11x12b32xXexX13xX7xXex11dfbxX59xX2x122b2x1059fxX44x154ebx13ddcxX64x166ffx113b4x16703x123bfxX2xXexX2xX62xX44xX64xX65xX64xX62xX44xX67xX6axf485xX0xX64xX1xX30xX0xX55xX67xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xf86fx12814xX13xX12xX2xX4xXfxX2xX6xX17x10a65xX13xX2xX12xX11x17bb3xX2xX5exXbaxX13xX12xX2x1340cxX17xXfxX13xX2xX52xX11x12c38xX41xX2xX52x1092bxX1fxX2xX6x108ffxX1xea7exX2xX4x12b65xX2xX1fxX55xeb1bxX0xX64xX55xX67xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX31xX7xXfx103cfxX9xX30xf49fx17ac2xX1fxX55xX2xX41x12b15xX13xX12xX2xX4xX55xX10dxX13xX12xX2xX2axX10dxX41xX2xX13xX47xX41xX2xX67xX68xX6axX69xX2xX4xX55x11d64xX13xX55xX2xX1fxXb5xX13xX12xXd2xX2xX13xX12xX12bxX5xX2xX62xX64xX68xX64xX67xX68xX6axX69xXd2xX2xX10cxX55xXd9xX2xX4xX53xX1fxX55xX2xX31x15571xX2xX10cxX55xf145xX2x16216xX11xX13xX55xX2xX52x1657bxX1fxX2xX29xXacxX13xX2xX2axX17xX5xf94axX13xX2xX13xX12xXb5xX13xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX4x17c55xX53xX13xX55xX2xX4xX176xX15axX13xX12xX2xX4xX17xX5xX164xX13xX2xX29xf20cxX2xX5exX33xX11xX2xX4xX55x1161exX2xX12xX11xX33xX11xX14xX2xfa5exf7adxX32xX33xX1fxX2xecaaxX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX1fx12d87xX2xXc1xX17xX5x17c86xX13xX2xX55xX32x1527axX13xX12xX2xX4xXd5xX2xX109x17b51xX2xX5exX12bxX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX5exX12bxX2xX4xX55xXd0xX4xX2xX3xXd5xX2xX52xf842xX2xX4xX176xX1b2xX2xX4xX55xX12bxX13xX55xX2xX41xXccxX4xX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xXd5xX2xX109xX1baxXd2xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1x11bb1xX2xX2axX1baxX12bxX13xX2xX4xX55xXc8xX2xX109x162abxX13xX2xX4xXccxX1fxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xXc1xX17xX5xX190xX4xX2xX52xX7xX41xX2xX4x16553xX4xX2xX1fxXacxX2xX4xX11xX13xX55xX2xX4xX55xeddexX13xX2xX5exX12bxX2xX6xXd5xX1fxX2xX6xX32x13e6axX13xX12xXd2xX2xX4xX152xX13xX55xX2xX41xX112xX13xX12xX2xX5exX12bxX2xX1fxXd9xXfxX2xX1fxXacxX11xX2xX52xXc8xX2xX12xX11xXbaxX2xX5exXbaxX13xX12xX2xXc1xX17xX5xX1adxX13xX2xX4xXd5xX2xX109xX1baxXd2xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX21dxX5xfd62xX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2x12a08xX11xX109xX4xX55xX8xX9xX62xX44xX44xX9xX2xX29xX1baxX176xX109xX7xX176xX8xX9xX44xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX176xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX67xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX109xX109xX11xX13xX12xX8xX9xX67xX9xX30xX0xX4xX29xX1baxX109xX5xX30xX0xX4xX176xX30xX0xX4xX109xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX176xX9xX30xX0xX11xX41xX12xX2xX3xX176xX1fxX8xX9xX64xX64xX11xX1f6xX29xXfxX1baxX55xXfxX4xX11xX13xX55xX1f6xX5exX13xX64xX13xX7xX280xX3xX64xX67xX6axX62x15dfdxX64xX67xX44xX43xX109xX62xX44xX43xX44xX67xX44xX44xX4xX69xX43xX6axX307xX69xX6xX44xX1f6xX16xX1xX12xX9xX2xX64xX30xX0xX64xX4xX109xX30xX0xX64xX4xX176xX30xX0xX4xX176xX30xX0xX4xX109xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX10cxXfxX1xX4xX11xX1baxX13xX9xX30xX10cxX55xXd9xX2xX4xX53xX1fxX55xX2xX31xX14exX2xX10cxX55xX152xX2xX154xX11xX13xX55xX2xX52xX15axX1fxX2xX29xXacxX13xX2xX2axX17xX5xX164xX13xX2xX13xX12xXb5xX13xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX4xX112xX11xX2x1671fxX17xXacxX13xX12xX2xX4xX176xX32xee14xX13xX12xX2x10cb6xXfxX2xXabx13184xX13xX55xX2xX61xX31xX12bxX2xX199xXccxX11xX77xXd2xX2xX13xX12xX12bxX5xX2xX62xX64xX68xX64xX67xX68xX6axX69xX1f6xX2xX61x14b36xX13xX55xX2xX4xX32xX2xX6xX11xX40xX17xX77xX0xX64xX4xX109xX30xX0xX64xX4xX176xX30xX0xX64xX4xX29xX1baxX109xX5xX30xX0xX64xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX199xX47xX41xX2xX67xX68xX6axX43xXd2xX2xX4xX176xX32xX33xX1fxX2xX3xXd5xX2xXcxX202xX41xX2xX6xX47xX13xX12xX2xX4xX176xX1b2xX2xX6xX112xX11xX2xX1fxXd9xXfxX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX109xX202xX13xX2x17a31xX55xX10dxX1xX2xX55x10d66xX13xX12xX2xX29xX1a8xX1xX2xX1fxX55xX190xX4xX2xX13xX55xX12bxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX41xX112xX13xX12xX2xX1fxX434xX13xX2xX13xX1baxX13xX2xX4xX176x1484cxXd2xX2xX41xX32xX17xX2xX4xX1baxXfxX13xX2xX52x15c5cxX4xX2xX6xX112xX11xX2xX10dxX1fxX55xX2xX4xX55xX188xX13xX12xX2xX4xX176xX53xX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xX2xX4xXfxXd2xX2xX10cxX55xXd9xX2xX4xX53xX1fxX55xX2xX31xX14exX2xX10cxX55xX152xX2xX154xX11xX13xX55xX2xX52xX1d3xX2xX176xXfxX2xX198x17a2dxX384xX11xX2xX3bxX164xX17xX2xX12xX15axX11xX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX3bxX55xX10dxX13xX12xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX273xX1f6xX2xX2axX55xXfxX5xX2xX41xX46bxX4xX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX4xX55xXc8xX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX109xX202xX13xX2xX52xX14exX13xX12xX2xX29xX12bxX1baxXd2xX2xX199xX12xX32xX384xX11xX2xX52xXfxX13xX55xX2xX4xX55x11363xX1xX2xX4xX17xX5xX164xX13xX2xX29xX188xX14xX2xX198x11ccfxX55xXb5xX13xX12x131baxX2xX10cxX55x10364xX13xX12xX2xX4xXfxX2xX4xX55xX12bxX2xX55xX5xX2xX3xX11xX13xX55xX2xX4xX21dxX4xX2xX1fxXacxXd2xX2xX1fxX55x10234xX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX3bxX55xXb5xX13xX12xX2xX1fxX55xX53xX17xX2xX41xX21dxX4xX2xX13xX32xX33xX1fxXd2xX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX3bxX55xXb5xX13xX12xX2xX1fxX55xX53xX17xX2xX6xX12bxX41xX2xX13xXb5xX2xX6xX40xX512xX273xX1f6xX2xXabxX1a8xX2xX6xX12bxX2xX4xX17xX5xX164xX13xX2xX29xX188xX2xX55x10464xX13xX12xX2xX55xX14exX13xX2xX1fxXd9xXfxX2xXabxXacxX13xX12xX2xX5exX12bxX2xX199xX55xX12bxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xXfxX2xX4xX176xX32xX33xX1fxX2xX3xXd5xX2xX4xX12bxX13xX2xX29xX112xX1baxX2xX1fxXd9xXfxX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX109xX202xX13xX2xX42exX55xX10dxX1xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX52x14270xX13xX12xX2xX52xX22axX17xX2xX6xX53xX1fxX55xX2xX3x11e54xX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX37bxX17xXfxX13xX2xX52xX11xXc8xX41xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX4xXd5xX2xX1fxX55xXd9xX2xX6xX12bxX2xX13xX12xX17xX5xX164xX13xX2xX6xX4bxX2xX52xX22axX17xX2xX4xX11xX164xX13xXd2xX2xX4xX176xX32xX33xX1fxX2xX55xX190xX4xX2xX5exX12bxX2xX4xX176xX164xX13xX2xX55xX190xX4xX2xX1fxXd9xXfxX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX55xX40xX2xX4xX55xX188xX13xX12xX2xX1xX55xX202xX13xX2xX4xX152xX1fxX55xX2xX3bxX55xX1baxXfxX2xX55xX15axX1fxX2xX13xX55xXbaxX13xX12xX2xX41xX202xX17xX2xX4xX55xX17x16d61xX13xX2xX1fxX59xX2xX29xXacxX13xX2xX5exX12bxX2xX1fxX55xXd9xX2xX5xX190xX17xX2xX1fxXd9xXfxX2xXcxX1d3xX2xX55xXccxX11xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX4xX55xX17xXccxX1fxX2xX52xX53xXfxX2xX5exX12bxX2xX13xX5e3xXfxX2xX1xX55xX1baxX13xX12xX2xX3bxX11xX190xX13xXd2xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX52xX1a8xX2xX41xX202xX17xX2xX4xX55xX17xX698xX13xX2xX1fxX59xX2xX29xXacxX13xX2xX5exX12bxX2xX1fxX55xXd9xX2xX5xX190xX17xX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX6xX12bxX2xX41xX202xX17xX2xX4xX55xX17xX698xX13xX2xX12xX11xXbaxXfxX2xX109xX202xX13xX2xX4xXccxX1fxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX5exX33xX11xX2xX1fxX55xXd9xX2xX13xX12xX55xeb7bxXfxX2xX52xX190xX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xXcxX202xX41xX2xX6xX32xX236xX1fxX2xX5exX12bxX2xX29x15eadxX2xX6x17f4exX2xX4xXfxX5xX2xX3xXfxX11xX1f6xX2xX4a9xX384xX11xX2xX3bxX164xX17xX2xX12xX15axX11xX2xX4xX55xX11xX164xX13xX12xX2xX6xX11xX164xX13xX12xX2xX21dxX5xX2xX52xX1d3xX2xX4xX55x12442xX11xX2xX29xX586xX13xX12xX2xX13xX12xX15axX13xX2xX6xX5e3xXfxX2xX5xX164xX17xX2xX13xX32xX33xX1fxXd2xX2xX3bxX55xX152xX2xX1xX55xX10dxX1fxX55xX2xXc1xX17xXd0xX4xX2xX1fxX32xX384xX13xX12xX2xX109xX202xX13xX2xX4xXccxX1fxXd2xX2xX4xX112xX1baxX2xX13xX164xX13xX2xX3xX533xX1fxX2xX41xX112xX13xX55xX2xX6xX21dxX1xX2xX29xX11xXc8xX13xXd2xX2xX109xX384xX11xX2xX13xX1baxX13xX2xX109xX698xX13xX2xX4xX33xX11xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX4xX55x10b03xX13xX12xX2xXabxX11xX40xX13xX2xX388xX11xX164xX13xX2xX42exX55xXd9xX2xX13xX47xX41xX2xX67xX68xX69xX6axX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX10cxX17xXccxX1fxX2xX3bxX55xX10dxX13xX12xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX1fxX55xX188xX13xX12xX2xX42exX55xX10dxX1xX2xX1fxXd9xXfxX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xX2xX4xXfxX2xX109xX11xf402xX13xX2xX176xXfxX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX29xX188xX11xX2xX1fxXacxX13xX55xX2xX4xX38cxX13xX55xX2xX55xX38cxX13xX55xX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX4xX190xX2xX1xX55xX533xX1fxX2xX4xX112xX1xXd2xX2xX5exX33xX11xX2xX1fxXacxX2xX4xX55xX17xXd0xX13xX2xX6xX236xX11xX2xX5exX12bxX2xX3bxX55xXb5xX13xX12xX2xX152xX4xX2xX3bxX55xX1a8xX2xX3bxX55xX47xX13xX1f6xX2xX50dxX45exX2xX4xX55xX586xX2xX1fxXd9xXfxX2xX4xXfxX2xX6xX112xX11xX2xX6xX12bxX2xX41xXccxX4xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX13xX55xXbaxX13xX12xX2xX52xX190xX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX1fxX1a8xX2xX3xX533xX1fxX2xX41xX112xX13xX55xX2xX3bxX11xX13xX55xX2xX4xX190xXd2xX2xXc1xX17xX202xX13xX2xX3xXd5xX2xX55xX12bxX13xX12xX2xX52xX22axX17xX2xX4xX55xX190xX2xX12xX11xX33xX11xXd2xX2xX202xX41xX2xX41xX32xX17xX2xX1fxXd9xXfxX2xX1fxX55xX516xX13xX12xX2xX6xX12bxX2xX41xX17xX188xX13xX2xX52xXb5xX2xX55xXccxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xXfxX2xX41xXccxX4xX2xX6xX22axX13xX2xX13xXbaxXfxX1f6xX2xX2axX176xX1baxX13xX12xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX52xX21dxX17xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX13xX12bxX5xXd2xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX6xX17xXb5xX13xX2xX12xX11xXbaxX2xX5exXbaxX13xX12xX2xXc1xX17xXfxX13xX2xX52xX11xXc8xX41xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX4xXd5xX2xX1fxX55xXd9xXd2xX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX55xX11xX40xX13xX2xX52xX32xX384xX13xX12xX2xX6xX188xX11xX2xX52xX188xX11xX2xX13xX12xX1baxX112xX11xX2xX41xX1adxX41xX2xX109xX45exX1baxXd2xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX4xX55xXd9xX2xX3xXd5xX2xX52xX14exX13xX12xX2xX4xX38cxX13xX55xXd2xX2xXd9xX13xX12xX2xX55xXccxX2xX1fxXd9xXfxX2xX1fxX10dxX1fxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xX176xX164xX13xX2xX4xX55xX190xX2xX12xX11xX33xX11xXd2xX2xX4xXd0xX13xX2xX109xX5d5xX13xX12xX2xX41xX15axX11xX2xX3xX10dxX13xX12xX2xX3bxX11xX190xX13xX2xX5exX38cxX2xX55xX434xXfxX2xX29xX38cxX13xX55xX1f6xX2xX10cxX55xX152xX13xX55xX2xX5exX38cxX2xX5exXd0xX5xXd2xX2xX4xX55xX10dxX13xX12xX2xX6axX64xX67xX68xX69xX6axXd2xX2xX3bxX55xX11xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX12xX11xXbaxXfxX2xX4xXfxX2xX5exX12bxX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX109xX202xX13xX2xX42exX55xX10dxX1xX2xX52xXfxX13xX12xX2xX109xX11xX863xX13xX2xX176xXfxX2xX12xXfxX5xX2xX12xX1baxXd2xX2xXc1xX17xX5xX190xX4xX2xX6xX11xX40xX4xX2xX4xX55xX38cxX2xX31xXccxX11xX2xX13xX12xX55xX53xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX57xX11xX59xXexX13xX7xXexX5exX59xX2xX4xX112xX11xX2xX2axX55xX5d5xX5xX2xX27xX736xX2xX52xX32xX236xX1fxX2xX41xX1b2xX2xX176xXfxX2xX52xXc8xX2xX29xX12bxX13xX2xX5exX21dxX13xX2xX52xX1adxX2xX3bxX55xXb5xX11xX2xX1xX55xX5d5xX1fxX2xX55xX434xXfxX2xX29xX38cxX13xX55xX2xX4xX112xX11xX2xXabxXb5xX13xX12xX2x103afxX32xX59xX13xX12xX1f6xX2xX2axX55xXfxX41xX2xX109xXd5xX2xX55xXccxX11xX2xX13xX12xX55xX53xXd2xX2xX13xX12xX1baxX12bxX11xX2xX62xX2xX52xX1baxX12bxX13xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX61xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX109xX202xX13xX2xX1fxX55xXd9xX2xX1fxXccxX13xX12xX2xX55xX434xXfxX2xX5exX12bxX2xX37bxX17xX188xX1fxX2xX12xX11xXfxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX77xX2xX5exX12bxX2xX52xX1baxX12bxX13xX2xX42exX55xX10dxX1xXd2xX2xX1fxX434xX13xX2xX1fxX1a8xX2xX52xX1baxX12bxX13xX2xX1fxX10dxX1fxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4a9xX11xX164xX13xX2xf0b0xXb5xXd2xX2xX2axX176xX17xX13xX12xX2xX37bxX17xX188xX1fxXd2xX2x15800xX13xX55xXd2xX2xX154x11052xXd2xX2xX4a9xX12bxX1baxXd2xX2xX10cxXfxX41xX1xX17xX1fxX55xX11xXfxX1f6xX2xX2ax171a5xX2xX13xX12xX12bxX5xX2xX307xX64xX69xX2xXexX2xX62x111acxX64xX43xXd2xX2xX1fxX10dxX1fxX2xX29xX164xX13xX2xX4xX176xX38cxX13xX55xX2xX29xX12bxX5xX2xX6xXd0xX1xX2xX4xX176xX32xX384xX13xX12xX2xX1fxXd9xXfxX2xX41xX38cxX13xX55xX2xX5exX1adxX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX12xX11xXacxX11xX2xXc1xX17xX5xX190xX4xX2xX5exX21dxX13xX2xX52xX1adxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX5exX12bxX2xXabxXb5xX13xX12xX2xXb0fxX32xX59xX13xX12xX1f6xX2xXabxX1baxX12bxX13xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX109xX202xX13xX2xX1fxX55xXd9xX2xX1fxXccxX13xX12xX2xX55xX434xXfxX2xX109xX1baxX2xX42exX55xX1a8xX2xX2axX55xXd9xX2xX4xX32xX33xX13xX12xX2xX42exX55xX112xX41xX2xX19exX47xX13xX2xXabxX14exX13xX12xX2xX6xX12bxX41xX2xX4xX176xX32xX1b2xX13xX12xX2xX52xX1baxX12bxX13xX2xX52xX1adxX2xX176xXfxX2xX6xXd0xX1xX2xX4xX176xX32xX384xX13xX12xX2xX307xX2xX52xX11xXc8xX41xXd2xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX52xX1a8xX2xX62xX2xX52xX11xXc8xX41xX2xX13xX77dxX11xX2xX29xXd0xX4xX2xX6xX12bxX14xX2xX198xX42exX55xX10dxX1xX2xX1fxXb5xX13xX12xX2xX13xX55xXd0xX13xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX1fxX55xXd9xX2xXc1xX17xX5xX1adxX13xX2xX5exX12bxX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX5ex10204xX13xX2xX6xX1d3xX13xX55xX2xX4xX55xX77dxX2xX1fxXd9xXfxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xXd2xX2xX4a9xX12bxX1baxX2xX5exX12bxX2xX10cxXfxX41xX1xX17xX1fxX55xX11xXfxX273xX2xX5exX12bxX2xX198xX50dxX4bxX2xX41xXccxX4xX2xX55xX11xX40xX1xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX5exX1adxX2xX5exX11xX40xX1fxX2xX176xX516xX4xX2xXc1xX17xX202xX13xX2xX52xXccxX11xX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX13xX12xX1baxX12bxX11xX2xX176xXfxX2xX3bxX55x16981xX11xX2xXbcfxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX4xX55xX384xX11xX2xX55xX112xX13xX2xX109xX1baxX2xX1fxX10dxX1fxX2xX29xX164xX13xX2xX4xX55xXfxX41xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX21dxX13xX2xX52xX53xX13xX55xX273xX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xXb0fxX1baxX2xX6xXd0xX1xX2xX4xX176xX32xX384xX13xX12xX2xX12xX11xXbaxXfxX2xX1fxX10dxX1fxX2xX52xX1baxX12bxX13xX2xX1fxX1a8xX2xX41xXccxX4xX2xX3bxX55xX1baxXacxX13xX12xX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX3bxX55xX10dxX2xX6xX33xX13xX2xX13xX164xX13xX2xX1fxX10dxX1fxX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX52xX12bxX41xX2xX1xX55xX10dxX13xX2xX4xX11xX190xX13xX2xX4xX176xX11xXc8xX13xX2xX176xX21dxX4xX2xX1fxX55xXd0xX41xX1f6xX2xX2axX176xXacxX11xX2xXc1xX17xXfxX2xX41xXccxX4xX2xXc1xX17xX10dxX2xX4xX176xX38cxX13xX55xX2xX52xX21dxX17xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX12xXfxX5xX2xX12xX1baxXd2xX2xX1xX55xX533xX1fxX2xX4xX112xX1xXd2xX2xX1fxX17xX188xX11xX2xX1fxX586xX13xX12xXd2xX2xX13xX12xX12bxX5xX2xX62xX44xX64xX65xXd2xX2xX31xX11xX40xX1xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX57xX11xX59xXexX13xX7xXexX5exX59xX2xX1fxX751xX13xX12xX2xX52xX32xX236xX1fxX2xX3bxX4bxX2xX3bxX190xX4xX2xX5exX33xX11xX2xX13xX55xX11xX1adxX17xX2xX13xXccxX11xX2xX109xX17xX13xX12xXd2xX2xX13xX55xX32xX13xX12xX2xXc1xX17xXfxX13xX2xX4xX176xX15axX13xX12xX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX6xX12bxX2xX55xX434xXfxX2xX29xX38cxX13xX55xX2xX52xX32xX236xX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX6xX112xX11xX2xX5exX12bxX2xX198xX10cxX10dxX1fxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xX55xXfxX41xX2xX109xXd5xX2xX55xXccxX11xX2xX13xX12xX55xX53xX2xX1fxXfxX41xX2xX3bxX190xX4xX2xX4xXb5xX13xX2xX4xX176xX15axX13xX12xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX1fxX55xXd9xX2xXc1xX17xX5xX1adxX13xX2xX5exX12bxX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX5exXcdbxX13xX2xX6xX1d3xX13xX55xX2xX4xX55xX77dxX2xX1fxXd9xXfxX2xXbcfxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xXd2xX2xX4a9xX12bxX1baxXd2xX2xX10cxXfxX41xX1xX17xX1fxX55xX11xXfxXd2xX2xX3bxX55xXb5xX13xX12xX2xX1fxXfxX13xX2xX4xX55xX11xX40xX1xX2xX5exX12bxX1baxX2xX1fxXb5xX13xX12xX2xX5exX11xX40xX1fxX2xX13xXccxX11xX2xX29xXccxX2xXbcfxX2xX13xX32xX33xX1fxX273xX1f6xX2xX2axX55xX7xX1baxX2xX55xX11xX40xX1xX2xX52xX53xX13xX55xXd2xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX4xX112xX41xX2xX4xX55xX384xX11xX2xX1fxX55xX11xXfxX2xX6xX12bxX41xX2xX62xX2xX41xX11xX1adxX13xX2xX388xX7e9xX1fxX2xXexX2xX199xXfxX41xXd2xX2xX6xX21dxX5xX2xX5exX736xX2xX4xX17xX5xX190xX13xX2xX67xX65xX2xX6xX12bxX41xX2xX176xXfxX13xX55xX2xX12xX11xX33xX11xXd2xX2xX3xXfxX17xX2xX62xX2xX13xX47xX41xX2xX3x1595fxX2xX4xX11xX190xX13xX2xX55xX12bxX13xX55xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX4xX77dxX13xX12xX2xX4xX17xX5xXc8xX13xX2xX1fxX5e3xX2xX52xXc8xX2xX4xX55xX188xX13xX12xX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX52xX21dxX4xX2xX13xX32xX33xX1fxX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX19exX11xX40xX1fxX2xX3bxX4bxX2xX3bxX190xX4xX2xX31xX11xX40xX1xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX57xX11xX59xXexX13xX7xXexX5exX59xX2xX41xXccxX4xX2xX6xX22axX13xX2xX13xXbaxXfxX2xX3bxX55x10400xX13xX12xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xXc1xX17xX10dxX2xX4xX176xX38cxX13xX55xX2xX6xX1d3xX13xX55xX2xX52xX112xX1baxX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX41xX112xX13xX12xXd2xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX52xX46bxX1fxX2xX29xX11xX40xX4xX2xX1fxX1baxX11xX2xX4xX176xX15axX13xX12xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX4xXd5xX2xX1fxX55xXd9xX1f6xX2xX199xX12xX12bxX5xX2xX62xX62xX64xX65xX64xX67xX68xX69xX6axXd2xX2xX10cxX55xXd9xX2xX4xX53xX1fxX55xX2xX31xX14exX2xX10cxX55xX152xX2xX154xX11xX13xX55xX2xX176xXfxX2xX6xX384xX11xX2xX3bxX164xX17xX2xX12xX15axX11xX2xX52xX14exX13xX12xX2xX29xX12bxX1baxX2xX1fxXacxX2xX13xX32xX33xX1fxX14xX2xX198xXabxX21dxX17xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX52xXc8xX2xX1fxXd9xX13xX12xX2xX1fxX188xX2xX55xX434xXfxX2xX29xX38cxX13xX55xXd2xX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX55xX11xX40xX13xX2xX4xX55xX188xX13xX12xX2xX13xX55xX21dxX4xXd2xX2xX55xX1baxX12bxX13xX2xX4xX55xX12bxX13xX55xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX109xX202xX13xX2xX1fxX55xXd9xX2xX1fxX751xX13xX12xX2xX6xX12bxX2xX41xXccxX4xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX52xX21dxX17xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX6xX202xX17xX2xX109xX12bxX11xX2xX5exX12bxX2xX12xX11xXfxX13xX2xX3bxX55xX77dxX273xX2xX5exX12bxX2xX4xX17xX5xX164xX13xX2xX29xX188xX14xX2xX198xX2axX176xX17xX13xX12xXd2xX2xX199xXfxX41xXd2xX2xX388xX7e9xX1fxX2xX52xX1adxX17xX2xX6xX12bxX2xX29xX384xX2xX1fx10460xX11xX2xX1fxXd9xXfxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xXfxXd2xX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX4xXfxX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX4xX55xX188xX13xX12xX2xX13xX55xX21dxX4xXd2xX2xX52xX14exX13xX12xX2xX29xX12bxX1baxX2xX1fxXacxX2xX13xX32xX33xX1fxX2xX13xX55xX21dxX4xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX52xX32xX236xX1fxX2xX12xX11xXacxX11xX2xX1xX55xX1a8xX13xX12xX273xX1f6xX2xX2axX176xX1baxX13xX12xX2xX41xXccxX4xX2xX1fxXb5xX13xX12xX2xX4xX176xX38cxX13xX55xX2xX5exX1adxX2xX5exX47xX13xX2xX55xX1a8xXfxX2xX1fxXd9xXfxX2xX41xX38cxX13xX55xXd2xX2xX57xX11xX10dxX1baxX2xX3xX32xX2xX42exX55xXfxX13xX2xX199xX12xX15axX1fxX2xX3bxX55xX1063xX13xX12xX2xX52xX53xX13xX55xX14xX2xX198xX199xX12xX32xX384xX11xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX6xX12bxX2xX1fxX1baxX13xX2xX13xX12xX32xX384xX11xX2xX2axX77dxX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX6xX17xXd0xX13xXd2xX2xX4xX533xX1fxX2xX6xX12bxX2xX52xX188xX11xX2xX5exX33xX11xX2xXfxX13xX55xX2xX4xXfxXd2xX2xX2axX77dxX2xXc1xX17xX188xX1fxX2xX6xX33xX13xX2xX55xX59xX13xX2xX4xX21dxX4xX2xX1fxXacxX273xX1f6xX2xX19exX33xX11xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX5exX12bxX2xX10cxX55xXd9xX2xX4xX53xX1fxX55xX2xX31xX14exX2xX10cxX55xX152xX2xX154xX11xX13xX55xX2xX1fxX751xX13xX12xX2xX5exXd0xX5xXd2xX2xX4xX21dxX4xX2xX1fxXacxX2xX41xX15axX11xX2xX3bxX190xX2xX3xX10dxX1fxX55xX2xX52xX1adxX17xX2xX5exXb5xX2xX13xX12xX55xX736xXfxX2xX13xX190xX17xX2xX3bxX55xXb5xX13xX12xX2xX13xX55x16660xX41xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX1fxX55xX1baxX2xX109xX202xX13xX2xX4xXccxX1fxXd2xX2xX4xXd5xX2xX109xX1baxX2xX1fxX55xX1baxX2xX52xX14exX13xX12xX2xX29xX12bxX1baxX1f6xX2xX2axX176xX1baxX13xX12xX2xXc1xX17xX10dxX2xX4xX176xX38cxX13xX55xX2xX6xX1d3xX13xX55xX2xX52xX112xX1baxX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xX2xX4xXfxX2xX52xX21dxX17xX2xX4xX176xXfxX13xX55xX2xX12xX11xX12bxX13xX55xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xX2xX109xX202xX13xX2xX4xXccxX1fxXd2xX2xXcxX202xX5xX2xX109xXd5xX13xX12xX2xX5exX12bxX2xX29xXacxX1baxX2xX5exX40xX2xX2axX77dxX2xXc1xX17xX188xX1fxXd2xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX10cxXccxX13xX12xX2xX3xXacxX13xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX52xX1d3xX2xX12xX11xX12bxX13xX55xX2xX52xX32xX236xX1fxX2xX13xX11xX1adxX41xX2xX4xX11xX13xX2xX4xX17xX5xX40xX4xX2xX52xX188xX11xX2xX1fxXd9xXfxX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xXd2xX2xX29xX1b2xX11xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX12xX7e9xX13xX2xX29xX1a8xX2xX4xX55xXd0xX4xX2xX3xXd5xX2xX5exX33xX11xX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xXd2xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX52xX21dxX17xX2xX5exX38cxX2xX6xX236xX11xX2xX152xX1fxX55xX2xX1fxXd9xXfxX2xX13xX55xX202xX13xX2xX109xX202xX13xX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX388xX1baxX109xX5xX9xX30xX10cxX1a8xX2xX4xX55xXc8xX2xX13xX1a8xX11xXd2xX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xXfxX2xX12xX11xXbaxX2xX5exXbaxX13xX12xX2xXc1xX17xXfxX13xX2xX52xX11xXc8xX41xX2xX52xXccxX1fxX2xX6xXd0xX1xXd2xX2xX4xXd5xX2xX1fxX55xXd9xXd2xX2xX3xX10dxX13xX12xX2xX4xX112xX1baxX2xX3bxX55xX11xX2xX5exX112xX1fxX55xX2xX176xXfxX2xX5exX12bxX2xX1fxX55x11022xX2xX52xX112xX1baxX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX55xX11xX40xX13xX2xX52xX32xX384xX13xX12xX2xX6xX188xX11xX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX41xX112xX13xX12xXd2xX2xX6xX12bxX2xX13xX12xX17xX14exX13xX2xX12xX188xX1fxX2xX3xX533xX1fxX2xX41xX112xX13xX55xXd2xX2xX52xX32xXfxX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX41xX112xX13xX12xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX2xX52xX190xX13xX2xX4xX55xX7e9xX13xX12xX2xX6xX236xX11xX1f6xX2xX19exX33xX11xX2xX3xXd5xX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX4xX55xX7e9xX13xX12xX2xX1fxXd9xXfxX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX109xX53xX1fxX55xX2xXabxX11xX40xX13xX2xX388xX11xX164xX13xX2xX42exX55xXd9xX2xX198xX1fxX55xX21dxX13xX2xX52xXccxX13xX12xX2xX52xX53xXfxX2xX1fxX22axX17xX273xX2xX5exX12bxX2xX3bxX4bxX2xX3bxX190xX4xX2xX31xX11xX40xX1xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX57xX11xX59xXexX13xX7xXexX5exX59xXd2xX2xX1fxX55xX516xX13xX12xX2xX4xXfxX2xX52xX1d3xX2xX3bxX190xX4xX2xX4xX55xX516xX1fxX2xX4xX55xX7e9xX13xX12xX2xX6xX236xX11xX2xX1fxX17xXccxX1fxX2xX3bxX55xX10dxX13xX12xX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX109xX202xX13xXd2xX2xX4xX1baxX12bxX13xX2xX109xX11xX40xX13xX2xX1fxX55xX188xX13xX12xX2xX4xX55xXd5xX1fxX2xX109xX202xX13xX2xX42exX55xX10dxX1xX2xX5exX12bxX2xX1fxXfxX13xX2xX4xX55xX11xX40xX1xX2xX154xXbadxX1f6xX2xX2axX55xX7e9xX13xX12xX2xX6xX236xX11xX2xX5exX736xX2xX52xX112xX11xX2xX13xX12bxX5xX2xX52xX1d3xX2xX3bxX55xX1063xX13xX12xX2xX52xX53xX13xX55xX2xX4bxX2xX13xX12xX55xX736xXfxXd2xX2xX5exXfxX11xX2xX4xX176xX434xX2xX1fxX55xX14a3xX2xX52xX112xX1baxX2xX1fxX55xX11xX190xX13xX2xX6xX32xX236xX1fxX2xX52xX516xX13xX12xX2xX52xX7e9xX13xX2xX5exX12bxX2xX3xX7e9xX1fxX2xX29xX4ffxX13xX2xX1fxXd9xXfxX2xXabxXacxX13xX12xX2xX4xX176xX1baxX13xX12xX2xX3xXd5xX2xX13xX12xX55xX11xX40xX1xX2xX6xX1d3xX13xX55xX2xX52xX112xX1baxX2xX1fxX10dxX1fxX55xX2xX41xX112xX13xX12xX2xX19exX11xX40xX4xX2xX199xXfxX41xX1f6xX0xX64xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXba7xX17xX4xX55xX1baxX176xX9xX30xX2axX17xX21dxX13xX2xX31xX11xXc8xX13xX0xX64xX1xX30
Tuấn Hiển