Đẹp mắt mâm cỗ “gà bay” rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đã thành thông lệ, rằm tháng Giêng, một số dòng họ ở xã Thạch Châu (Lộc Hà - Hà Tĩnh) lại tổ chức làm mâm cúng với những thế "gà bay”, "gà quỳ”... độc đáo để dâng cúng tổ tiên.
6e13x819fxc5ecxc3e1x9b6exc214x9561x6ffexde57xX7x7560x7b2bx8e77xd619xe340x802bxX5x8161xXaxa19dxd2b0xa2b9xXbxX3xae00x9f6dxXexX3xX17xa3ccxX17xX3xX4x7763xX3xce11xec96xbf17xX3x7b68xX6xea06x8badxX3xX4xc763xbcd7xX23xX3xe277x863fxX17xX3xXexX1xa200xX2dxX23xX3xe530xXdx81f1xX2dxX23xX3xa6f6xX3xeaf2xX24xX3xXcxac23xX2dxX1xX0xb8a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xbe40xXaxX12xX13xceb7xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1xc1bdxX2dxX23xX3xX5xe83exe180xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX70xX3xX17xa464xXexX3xX7x6e70xX3xX5cxf22bxX2dxX23xX3xX1xe2fdxX3xX40xX3x90b7xX60xX3xXcxX1xd6e7xX4xX1xX3xb992xX1xX1cxd5d1xX3x82d4xd8edxX84xX4xX3xX42xX24xX3xf47fxX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xd42fxX3xX5xX99xXdxX3xXex9612xX3xX4xX1xa0b4xX4xX3xX5xX24xX17xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xc917xa3fdxXdxX3xX2dxX1x7c8cxX2dxX23xX3xXexX1x99f3xX3xXaxX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX70xX3xXaxX23xX24xX3xdc56xXa0xea31xX29xd0f7xXeexXeexX3xba6exX84xX4xX3xXf2xX36xe620xX3xXf2xd642xX3xX5cxX1cxX2dxX23xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXexXbaxX3xXexXdxX3cxX2dxXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6edxXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xX3xX5cxXexX1xXa0xX17xX26xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxb069xXdxX5cxXexX1xca15xX3xd317xX2xca88xXbxX94x7946xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3x8b79xX2xa20fxXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2x6e3dxX167xX156xX4axa454xX192xX5cxX167xX2xX156xb2efxX165xX198xX158xXexX192x854bxX19exX19exX167xX5xX167xXeexe7f2xXbxX23x73efxX30xX9xX192x977cxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexXaaxX6xX5xXdxX23xX2dxX154xX3xX1a5xXa0xX7xXexXdxb006xX28xX15bxXaxX12x8382xX1xXd4xX2dxX23xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xXcexXcfxXdxX3xXexX1xXdaxX3xXaxX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX70xX3xXaxX23xX24xX3xXeaxXa0xXecxX29xX70xX3xXaxX23xX24xX3xX4xa1d7x7f88xXdxX3xX17xcdc7xX2dxX1xX3xX30x9346xX6xXaxX3xXf2xX252x714exX4xX3xX26xX24xX28xX3xX26xXdxX6fxX2dxX3xX1xXdaxXexX3xX7xXbexX4xX3xX4xf52exXa0xX3x911exXecxX70xX3xXf2xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX5cxX1cxX2dxX23xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXexXbaxX3xXexXdxX3cxX2dxX3xXcexX24xXf8xX3xX5cx7accxXbxX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xXf2xX60xX3xXexX30xX40xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1xX6axX2dxX23xX3xX5xX6fxX3xXf2xX88xXdxX3xXcexXcfxXdxX3xX2dxX1xXdxd519xXa0xX3xX23xXdxX6xX3xXf2xX257xX2dxX1xX70xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXexX99xXdxX3xX94xX60xX3xXcxX1xX99xX4xX1xX3xX9dxX1xX1cxXa0xX3xXcexX24xX3xX17xX84xXexX3xX7xX88xX3xXf2xX29dxX6xX3xXbxX1xX252x930cxX2dxX23xX3xX40xX3xXa3xX84xX4xX3xX42xX24xXeexX3xe9dexX2dxX1xX154xX3xX42xXa0xX28xX3xXcxX25cxX2dxX23xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX9dx997bxX3xX17xc5baxXexX3xXexX99xXdxX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXa3xX3cxX3xdd8exb4eexX2dxX3xXa2xXexX1xX6axX2dxX3xc595xXdxX17xX3xX224xX23xX90xX4xX3xXaaxX3xX94xX60xX3xXcxX1xX99xX4xX1xX3xX9dxX1xX1cxXa0xXb3xX3xX2dxX23xX24xX28xX3xX2xX198xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX23xXdxX3cxX2dxX23xX3xX1cxX17xX3xX5xX29dxX4xX1xX70xX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xX2dxX23xX252xb911xXdxX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX27axX1x7175xXdxX3xX2dxX23xX253xX3xX2dxX23xX24xX2dxX23xX3xXcexX257xX3xXcex7de6xX3xXf2xX84xX4xX3xXf2xX36xXf8xX3xX4xc51axX6xX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xba78xX2dxX23xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX4xX1xaf63xX2dxX23xX3xX4xX6xXf8xX70xX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX4xXf8xX2dxX3xX23xX24xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX4xX277xXa0xX3xX27axXecxX70xX3xX5xX99xX3xX17xX18xXexXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX2xX18exX198xX192xXexX158xX156xX2xX165xX165xX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xX1a8xX30xX9xX1acxX192xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexXaaxX6xX5xXdxX23xX2dxX154xX3xX1a5xXa0xX7xXexXdxX21fxX28xX15bxXaxX12xX13xXfbxX3xX1xXf8xX24xX2dxX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xe957xX17xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX192xX3xXexX277xX2dxX23xX3xXaxX23xX24xX3xXf2xf4d0xXa0xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXexX30xX2cxX4xXaxX70xX3xX4xX1xX6xX3xX4xXf8xX2dxX3xX6xX2dxX1xX3xce38xXa0xe034xX3xXbxX1xd888xXdxX3xX5cxX54dxX28xX3xXexa7efxX3xX165xX1xX3xX7xX36xX2dxX23xX3xX4xX1xXa0xX537xX2dxX3xX26xX29dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX13xX6xX2dxX23xX3xX1xXf8xX24xX2dxX3xXexX1xXdxX6fxX2dxX3xX4xX6axX2dxX23xX3xXf2xXf8xX99xX2dxX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xb285xX3xX4xXa0xX88xXdxX3xX4xX25cxX2dxX23xX3xX4xX1xXf8xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX537xX17xX3xX22xX23xX24xX3xXf2xX54dxXa0xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXexX30xX2cxX4xX29xX70xX3xX6xX2dxX1xX3xXa3xX3cxX3xX350xX351xX2dxX3xX568xXa0xX56axX3xXaaxX3xX17xX84xXexX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX4xXf8xX2dxX3xX4xX3c1xX6xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX4xX1xXf8xX3xX26xXdxXdaxXexX154xX3xX22xX224xX351xX17xX3xX2dxX6xX28xX70xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX4xX1xX2cxX2dxX23xX3xXexX6axXdxX3xX27axX1xX36xX2dxX1xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xX2dxX1xX24xX3xXexX1xX39axX70xX3xX4xXf8xX2dxX3xX4xX1xX36xXa0xX3xX2dxX84xXdxX3xX2dxX23xXf8xX99xXdxX3xXexX30xXf8xX2dxX23xX3xX224xX6xX17xX3xX2dxX23xXf8xX24xXdxX3xX11exX18xX4xX3xXf2xX2d1xXa0xX3xXcexX2d1xX3xX5cxdac3xX3xX2dxX3cxX2dxX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX4xX1x759fxX3xX5xX24xX17xX3xX4xX20xX3xX94xX6axXdxX3xX23xX24xX3x6f43xX26xX6xX28xX29xX3xX2dxX1xX252xX3xX4xX36xX4xX3xX2dxX351xX17xX3xXexX30xX252xXcfxX4xX70xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX4xX8bxX2dxX3xXexXbaxX3xX4xX1xXbexX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3ddxX2dxX23xX3xX4xX20xX3xX4xX6xXf8xX3xXcexXcfxXdxX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xXa0xXeexX3xX13xXfbxX3xX4xX33bxX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX6xXf8xX3xX192xX3xXexX277xX2dxX23xX3xXcexXcfxXdxX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX4xX1xX2cxX3xX23xX24xX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX4xX33exXbxX3xX23xXdxX8bxX3xXexX1x9df4xX2dxX23xX3xXf2xXbexX2dxX23xX70xX3xXf2xX6axXdxX3xX4xX36xX2dxX1xX3xXcexX252xX309xX2dxX3xX26xX6xX28xX3xXexX30xX3cxX2dxX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXexX30xX2cxX4xX3xX2dxX1xX252xX3xXexX1xXdaxX3xX2dxX24xX28xX70xX3xX4xX1xX6xX3xX4xXf8xX2dxX3xXexX6axXdxX3xXbxX1xX56exXdxX3xX5cxX54dxX28xX3xXexX576xX3xX165xX1xX3xX7xX36xX2dxX23xX3xXf2xXfbxX3xX5xX24xX17xX3xX4xX1xXf8xX3xX27axX29dxXbxX3xX23xXdxX39axX3xX1xX24xX2dxX1xX3xX5xb332xX3xXexX88xXdxX3xX2dxX6xX28xX29xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX198xX18exX167xX167xXexX165xX167xX5xX1acxXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX19exX2xX2xX2xXexX158xX198xX19exX198xX198xX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexXaaxX6xX5xXdxX23xX2dxX154xX3xX1a5xXa0xX7xXexXdxX21fxX28xX15bxXaxX12xX3axX24xX3xX5xX24xX17xX3xX5xX7a9xX3xXcexX54dxXexX3xXexX30xX3cxX2dxX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xXaxX23xX24xX3xX26xX6xX28xXaxX3xXbxX1xX56exXdxX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX4xX1xX90xX2dxX3xX5xX681xX6xX3xX30xc26bxXexX3xX27axX46xX3xX4xX24xX2dxX23xX3xXcexXcfxXdxX3xX4xX1cxX2dxX3xX2dxX33exX2dxX23xX3xXf2xX3c1xX3xX5xXcfxX2dxX70xX3xXf2xX14xXbxX3xX17xX60xX3xXcexX24xX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX27axXecxX3xX4xX6axX2dxX23xX70xX3xX27ax81bbxX3xXexX1xXa0xX54dxXexX3xX4xX6xXf8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX350xXcfxXdxX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXexX1xX257xX3xX23xX24xX3xXcex7125xX2dxX3xX5xX24xX3xX1xX99xX2dxX23xX3xX17xf17axX4xX3xXeaxXa0xX6xX2dxX3xXexX30xX90xX2dxX23xX3xX2dxX1xX904xXexXeexX3xX13xXfbxX3xX1xXf8xX24xX2dxX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX17xX84xXexX3xX4xXf8xX2dxX3xX23xX24xX3xXexX1xXdaxX3xXf2xXbexX2dxX23xX70xX3xXeaxXa0xXecxX70xX3xX26xX6xX28x890axX3xXf2xX36xXbxX3xXbexX2dxX23xX3xXf2xX2cxX2dxX23xX3xX28xX3cxXa0xX3xX4xX277xXa0xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX17xX904xXexX3xX27axX1xXf8xX56exX2dxX23xX3xX198xX3xXexXdxXdaxX2dxX23xX3xXf2xX3ddxX2dxX23xX3xX1xX3ddxX3xXcexX24xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX6xXdxX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xX5xX24xX17xX3xXf2xX252xX262xX4xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xXcxX1xX10xXf8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3b6xX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX4xX33bxX3xXexX1xX1cxX17xX3xX2dxXdxX3cxX2dxX3xX5xX24xX17xX3xX23xX24xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXexX30xXf8xX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXexX1xX257xX3xX23xX24xX3xX4xX1xX90xX2dxX3xX5xX24xX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xXbxX1xX56exXdxX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX5xX681xX6xX3xX4xX1xX90xX2dxX3xX27axX940xX3xX4xX24xX2dxX23xXeexX3xX3axX24xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xXexX257xX17xX3xX17xXa0xX6xX3xX27axX1xX18xXbxX3xX4xX36xX4xX3xXf2xX29dxX6xX3xXbxX1xX252xX309xX2dxX23xX3xXexX30xXf8xX2dxX23xX3xXexX68fxX2dxX1xX70xX3xXexX1xX54dxX17xX3xX4xX1xX5bfxX3xXbxX1xX56exXdxX3xXf2xX33exXexX3xXexX54dxX2dxX3xX224xX23xX1xX6fxX3x9d82xX2dxX70xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX42xX33bxX6xX3xXexX30xX252xXcfxX4xX3xX4xX56exX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xXexX30xX39axXdxX70xX3xX23xX24xX3xX23xXdxX24xX3xXcexXcfxXdxX3xXexX30xX90xX2dxX23xX3xX5xX252xX262xX2dxX23xX3xX27axX1xXf8xX56exX2dxX23xX3xX165xX3xXaaxX156xX3xX27axX23xX70xX3xXf2xX14xXbxX3xX17xX60xXeexX3xX9dxX1xX90xX2dxX3xX17xXa0xX6xX3xX23xX24xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX5cxX7a9xX70xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX5xX24xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xXexX1xX6axX2dxX23xX3xXexX1xX99xXf8xX3xXf2xXfbxX3xX2dxX1xX257xX2dxX3xX4xXf8xX2dxX3xX23xX24xX3xX4xX8bxX2dxX3xX7xX88xX2dxX23xX3xX5xX24xX3xX26xXdxXdaxXexX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX27axX1xXdxX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX4xX33bxX3xXf2xX14xXbxX3xX1xX6xX28xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xXeexX3xX35axX1xX1cxXa0xX3xX4xX18xXexX3xXexXdxXdaxXexX70xX3xXcexX33exXexX3xX5xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX1xXdaxXexX3xX7xXbexX4xX3xX4xX537xX2dxX3xXexX1xX54dxX2dxX3xXf2xXfbxX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX5xX24xX17xX3xX56exX2dxX1xX3xX1xX252xX40xX2dxX23xX3xXf2xXdaxX2dxX3xX5cxX6xX3xX23xX24xXeexX3xa8aexX6xXa0xX3xX27axX1xXdxX3xX5xX24xX17xX3xX7xX99xX4xX1xX70xX3xX23xX24xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX26xX6xX28xX70xX3xXeaxXa0xXecxX70xX3xXf2xXbexX2dxX23xX70xX3xX2dxX23xX3ddxXdxX9c8xX3xXcexXcfxXdxX3xX7xX681xX3xX1xX20xX3xXexX30xX262xX3xX4xX3c1xX6xX3xX5cxX1cxX28xX3xXexX1xb2e7xXbxX70xX3xX5xX99xXexX3xX23xXdxX6xX2dxX23xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX198xX18exX167xX18exXexX1acxX18exX1acxX167xX5xX192xXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX19exX158xX158xX1acxXexX158xX198xX165xX156xX192xX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX35axX1xX1cxXa0xX3xX26xX24xX28xX3xX26xXdxX6fxX2dxX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xX5xX18xX17xX3xX4xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xXa0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX9dxX6axX2dxX23xX3xXf2xXf8xX99xX2dxX3xX5xXa0xX84xX4xX3xX23xX24xX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xX5xX18xX17xX3xX4xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xXa0xX3xXcexX24xX3xX26xX5bfxX3xXeaxXa0xX28xXdaxXexX3xX22xX23xXdxX6xX3xXexX30xXa0xX28xX2d1xX2dxX29xXeexX3xXaf5xX2dxX1xX3xXa3xX3cxX3xX350xX351xX2dxX3xX568xXa0xX56axX3xX4xX1xXf8xX3xX26xXdxXdaxXexX154xX3xX22xc7fcxX1xX56exXdxX3xX5cxX25cxX2dxX23xX3xX5xXf8xX99xXdxX3xX2dxX3ddxXdxX3xX4xX1xXa0xX28xX3cxX2dxX3xX5cxX984xX2dxX23xX70xX3xX27axX5bfxX4xX1xX3xXexX1xX252xXcfxX4xX3xX5xXcfxX2dxXeexX3xX35axX1xXdxX3xX5xXa0xX84xX4xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX4xX351xX2dxX3xX4xX1xX68fxX2dxX1xX3xX5x6ffaxX6xX70xX3xXexX1xX39axXdxX3xX23xXdxX6xX2dxX3xX7xX6xXf8xX3xX4xX1xXf8xX3xXbxX1xX25cxX3xX1xX262xXbxX3xXf2xXfbxX3xX23xX24xX3xXcexX576xX6xX3xX4xX1xX5bfxX2dxX3xX17xX24xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX26xX29dxX3xX2dxXbexXexXeexX3xf366xXa0xX88xX2dxX3xX23xX24xX3xX23xXdxXd4xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX17xX24xXa0xX3xX7xX18xX4xX3xXexX252xX309xXdxX3xX7xX36xX2dxX23xX70xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX26xX29dxX3xXexX1xX1cxX17xX3xXf2xX10xX2dxX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xXbxX1xX56exXdxX3xX26xXdxXdaxXexX3xX4xX36xX4xX1xX3xX2dxX23xX1cxX17xX3xX23xX24xX3xXeaxXa0xX6xX3xX2dxX252xXcfxX4xX3xX17xXa0xX88xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xXf8xX60xX2dxX23xX3xXcexXcfxXdxX3xXex7784xX3xX5xX6fxX3xX1xX262xXbxX3xX5xX56axXeexX29xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX224xXdaxXa0xX3xX5xX24xX17xX3xX23xX24xX70xX3xXexX99xXf8xX3xXexX1xXdaxX3xX23xX24xX3xXf2xX8bxXdxX3xX1xX3a5xXdxX3xX4xX6axX2dxX23xX3xXbxX1xXa0xX3xXcexX24xX3xX27axX940xX3xXexX1xXa0xX54dxXexX3xX4xX6xXf8xX3xXexX1xX257xX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xX5bfxX70xX3xX26xX24xX28xX3xX26xXdxX6fxX2dxX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xX27axX1xX33bxX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX27axXc5exX17xXeexX3xX224xX1xXd4xX2dxX23xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX27axX1xXc5exXf8xX3xXexX6xX28xX70xX3xX4xX537xX2dxX3xXexX1xX54dxX2dxX3xX2dxX1xX904xXexX3xX7x7987xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX4xX1xX90xX2dxX3xXf2xXfbxX3xX26xX24xX28xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX70xX3xX94xXdaxXbxX3xXexX277xX2dxX23xX3xXcexX54dxXexX3xXbxX1xX537xX17xX70xX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xX5bfxX3xX40xX3xXexX576xX3xXf2xX252xX39axX2dxX23xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX19exX192xX167xX19exXexX1acxX18exX1acxX2xX19exX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xX1a8xX30xX9xX158xX19exX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX224xX1xXd4xX2dxX23xX3xX4xX1xX2cxX3xX23xX24xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX26xX24xX28xX3xXeaxXa0xX6xX28xX3xX17xX33exXexX3xXcexX24xXf8xX3xXexX576xX3xXf2xX252xX39axX2dxX23xX3xXexX1xX10xXf8xX3xX2dxX23xXa0xX28xX3cxX2dxX3xXexX18xX4xX3xXaxX4xX1xXa0xX88xXdxX3xX30xX6xX70xX3xX23xX24xX3xXcexX24xXf8xXaxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX350xXcfxXdxX3xX26xX24xX2dxX3xXexX6xX28xX3xX27axX1xXc5exXf8xX3xX5xXc5exXf8xX70xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX4xX1xX68fxX3xX23xX24xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xXexX99xXf8xX3xX1xX257xX2dxX1xX3xXexX1xX10xXf8xX3xX4xX36xX4xX3xXexX252xX3xXexX1xXdaxX3xX17xXcfxXdxX3xX5xX99xX70xX3xX4xXf8xX2dxX3xX4xX1xX36xXa0xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX4xX8bxX2dxX3xX2dxX23xX1xX46xX3xX30xX6xX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX4xX36xX4xX1xX3xX26xX24xX28xX3xX26xXdxX6fxX2dxX3xX30xX904xXexX3xXf2xX84xX4xX3xXf2xX36xXf8xX3xX2dxX1xX252xX3xX23xX24xX3xX2dxX23xX54dxX17xX3xX1xXf8xX6xX70xX3xX23xX24xX3xXf2xXbexX2dxX23xX3xXexX30xX3cxX2dxX3xX17xX257xX2dxX1xX3xX30xX25cxX6xX70xX3xX23xX24xX3xXf2xX54dxXa0xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXf2xX24xXf8xX70xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xX17xX6xXdxX9c8xX3xX27axX1xXdxXdaxX2dxX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xXexX30xX277xX17xX3xXexX30xX3ddxX70xX3xX94xXa0xX56axXexX3xX94xXf8xX6xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX9dxX25cxX2dxX23xX3xXcexXcfxXdxX3xX23xX24xX70xX3xX26xX36xX2dxX1xX3xX4xX1xX252xX2dxX23xX70xX3xX26xX36xX2dxX1xX3xX5cxX24xX28xX70xX3xX1xXf8xX6xX3xXeaxXa0xX56exX70xX3xX4xX6xXa0xX3xXexX30xX277xXa0xX9c8xX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX5cxX25cxX2dxX23xX3xXf2xXfbxX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xX5bfxX3xX2dxX3cxX2dxX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xXexX277xX2dxX23xX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xX90xX2dxX23xX70xX3xXbxX1xXf8xX2dxX23xX3xXbxX1xX2cxX3xXcexX24xX3xX17xX6xX2dxX23xX3xXexX5bfxX2dxX1xX3xX2dxX23xX1xX6fxX3xXexX1xXa0xX54dxXexX3xX4xX6xXf8xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX198xX18exX19exX2xXexX18exX165xX167xX19exX5xX158xXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX19exX1acxX167xX1acxXexX19exX192xX165xX2xX165xX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexXaaxX6xX5xXdxX23xX2dxX154xX3xX1a5xXa0xX7xXexXdxX21fxX28xX15bxXaxX12xd895xX252xXcfxXdxX3xX26xX24xX2dxX3xXexX6xX28xX3xX27axX1xXc5exXf8xX3xX5xXc5exXf8xX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX5xX24xX17xX70xX3xX23xX24xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xXexX99xXf8xX3xX1xX257xX2dxX1xX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xXexX1xXdaxX3xXf2xX84xX4xX3xXf2xX36xXf8xX3xX2dxX1xX252xX3xX23xX24xX3xXf2xXbexX2dxX23xX3xXexX30xX3cxX2dxX3xX17xX257xX2dxX1xX3xX30xX25cxX6xX70xX3xX23xX24xX3xXf2xX54dxXa0xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXf2xX24xXf8xX70xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xX17xX6xXdxX70xX3xX23xX24xX3xX2dxX23xX54dxX17xX3xX1xXf8xX6xXeexXeexXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xdf7exX3xX94xX60xX3xXcxX1xX99xX4xX1xX3xX9dxX1xX1cxXa0xX3xX27axX1xX6axX2dxX23xX3xX4xX1xX68fxX3xX4xX33bxX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXa3xX3cxX3xX350xX351xX2dxX3xX17xX24xX3xX17xX84xXexX3xX7xX88xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX27axX1xX36xX4xX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xX4xX33bxX3xXexX984xX4xX3xX5xX24xX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xXcexX24xXf8xX3xX4xX36xX4xX3xX5cxX29dxXbxX3xX5xX7a9xX3xXeaxXa0xX6xX2dxX3xXexX30xX90xX2dxX23xX3xX2dxX1xX252xX3xXexXdaxXexX70xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX23xXdxX3cxX2dxX23xX70xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX26xX56exX28xX70xX3xX27axX1xX36xX2dxX1xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xX2dxX1xX24xX3xXexX1xX39axX3xX1xX90xX9c8xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xXaf5xX2dxX1xX3xXa3xX3cxX3xX568xXa0xX6xX2dxX23xX3xX11exX31xX2dxX23xX3xXaaxX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXa3xX3cxX3xX568xXa0xX6xX2dxX23xX3xXa2xXexX1xX6axX2dxX3xX9dxX1xX1cxXa0xX3xXcxX1xX252xX262xX2dxX23xXb3xX3xX4xX1xXf8xX3xX26xXdxXdaxXexX154xX3xX22xXc0exXdxX2dxX1xX3xX7xX88xX2dxX23xX3xXcexX24xX3xX5xX24xX17xX3xXcexXdxX6fxX4xX3xX40xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xXbxX1xX88xX3xX2dxX1xX252xX2dxX23xX3xX17xX20xXdxX3xX5cxX29dxXbxX3xX5xX7a9xX3xXexXdaxXexX70xX3xX23xXdxX6xX3xXf2xX257xX2dxX1xX3xXexX6axXdxX3xXf2xX2d1xXa0xX3xXcexX2d1xX3xX2dxX1xX24xX3xXexX1xX39axX3xX1xX90xX3xXf2xXfbxX3xXexX1xX18xXbxX3xX1xX252xX309xX2dxX23xX70xX3xX94xX10xX17xX3xX1xX84xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX20xX3xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX4xX3c1xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX6xX2dxX1xX3xX10xX17xX3xXexX30xXf8xX2dxX23xX3xX1xX90xX3xXcexX24xX3xX4xX36xX4xX3xX5cxX8bxX2dxX23xX3xX1xX90xX3xX27axX1xX36xX4xX3xXexX30xXf8xX2dxX23xX3xX94xX60xXeexX29xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX198xX18exX19exX192xXexX156xX2xX158xX5xX167xXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX198xX167xX167xX156xXexX165xX192xX192xX156xX19exX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX94xXexXaaxX6xX5xXdxX23xX2dxX154xX3xX1a5xXa0xX7xXexXdxX21fxX28xX15bxXaxX12xX9dxX25cxX2dxX23xX3xXcexXcfxXdxX3xX23xX24xX70xX3xX26xX36xX2dxX1xX3xX4xX1xX252xX2dxX23xX70xX3xX26xX36xX2dxX1xX3xX5cxX277xX28xX70xX3xX1xXf8xX6xX3xXeaxXa0xX56exXeexXeexXeexX3xX4xX3d2xX2dxX23xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX7xXe46xX3xX5cxX984xX2dxX23xX3xXf2xXfbxX3xX5xX24xX17xX3xX2dxX3cxX2dxX3xX2dxX1xXd4xX2dxX23xX3xX4xX20xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xXexX277xX2dxX23xX3xXexX30xX6xX2dxX23xX3xXexX30xX90xX2dxX23xX70xX3xXf2xX14xXbxX3xX17xX18xXexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX224xX23xXf8xX24xXdxX3xXexX1xXfbxX3xX1xXdxX6fxX2dxX3xX7xX681xX3xXexX24xXdxX3xX1xXf8xX6xX70xX3xXexX1cxX17xX3xX1xXa0xX28xXdaxXexX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX5xX24xX17xX3xXcexX24xX3xX5xX8bxX2dxX23xX3xXexX1xX24xX2dxX1xX3xX27axX5bfxX2dxX1xX3xXexXbaxX3xXexXdxX3cxX2dxX70xX3xXexX984xX4xX3xX26xX24xX28xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX2cxX2dxX23xX70xX3xX4xX1xX3ddxX2dxX23xX3xX4xX20xX3xXexX277xX2dxX23xX3xX4xX6xXf8xX3xX40xX3xX94xX60xX3xXcxX1xX99xX4xX1xX3xX9dxX1xX1cxXa0xX3xX5xX24xX3xX17xX84xXexX3xX2dxXc5exXexX3xXcexX351xX2dxX3xX1xX33bxX6xX3xX30xXdxX3cxX2dxX23xX3xX4xX33bxX70xX3xX5xX24xX3xX5cxX29dxXbxX3xXf2xXfbxX3xX4xXf8xX2dxX3xX4xX1xX36xXa0xX3xXexX2d1xX3xXexX681xXa0xX70xX3xX23xX33exXbxX3xX17xX33exXexX3xXf2xX6axX2dxX23xX3xXf2xX3c1xX3xX7xX6xXa0xX3xX17xX84xXexX3xX2dxX351xX17xX3xXf2xXdxX3xX5xX24xX17xX3xX351xX2dxX3xX94xX6xXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xXaxX12xX9dxX25cxX2dxX23xX3xX4xX1xXdxX3cxX17xX3xX2dxX23xX252xX253xX2dxX23xX3xX17xX84xXexX3xX7xX88xX3xX1xX257xX2dxX1xX3xX56exX2dxX1xX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX18xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xXf2xX84xX4xX3xXf2xX36xXf8xX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX23xX252xX39axXdxX3xX5cxX1cxX2dxX3xXcxX1xX99xX4xX1xX3xX9dxX1xX1cxXa0xX154xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exXf8xX5cxX28xX3xXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX198xX198xX165xX19exXexX1acxX167xX19exX156xX5xX1acxXaaxX6xX198xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xXaxXdfdxX1xXdxX3xXf2xX84xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX6xX28xXaxX3xX4xX1xX10xX3xX5xX90xX2dxX23xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX165xX2xX165xX192xXexX198xX167xX192xX198xX19exX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xX1a8xX30xX9xX158xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX3axX24xX3xX2dxX23xX54dxX17xX3xX1xXf8xX6xX3xX4xX2cxX4xXeexXeexXeexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX198xX18exX158xX1acxXexX165xX192xX18exX165xX5xX19exXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX165xX19exX198xX192xXexX18exX1acxX198xX156xX19exX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX3axX24xX3xXf2xX54dxXa0xX3xX4xX24xX2dxX1xX3xXexX30xX2cxX4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX192xX192xX5cxX167xX2xX156xX165xX167xX2xX19exXexX192xX192xX19exX198xX5xX165xXaaxX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX158xX158xX198xX19exXexX19exX156xX167xX198xX5xX165xXaaxX6xXeexX1a5xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX3axX24xX3xXeaxXa0xXecxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX165xX156xX19exX2xXexX165xX165xX1acxX156xX19exX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xX1a8xX30xX9xX192xX1acxX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xXe84xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX2dxX1xXdxX2d1xXa0xX3xXexX277xX2dxX23xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX17xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX2dxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX5cxXexX1xX154xX3xX156xX2xX165xXbxX94xX15bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX94xX15bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX4axX4axXdxXeexX26xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXeexXcexX2dxX4axX2dxX10xX14fxX7xX4axX2xX18exX167xX156xX4axX2xX198xX1acxX5cxX167xX2xX167xX165xX18exX158xX2xXexX158xX158xX192xX2xX158xX5xX167xXeexX1a5xXbxX23xX1a8xX30xX9xX156xX2xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xXexX3xX17xX1cxX17xX3xX4xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX29xX3xX4xX2cxX2dxX23xX3xX30xX31xX17xX3xXexX1xX36xX2dxX23xX3xX3axXdxX3cxX2dxX23xX3xX40xX3xX42xX24xX3xXcxX46xX2dxX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxXf8xX2dxXaxX12xX224xX1xXdxX2d1xXa0xX3xXcexX54dxXexX3xXbxX1xX537xX17xX3xXf2xX252xX262xX4xX3xX5cxX1cxX2dxX23xX3xX5xX3cxX2dxX3xX26xX24xX2dxX3xXexX1xX39axX3xXexXbaxX3xXexXdxX3cxX2dxX3xX2dxX23xX24xX28xX3xX30xX31xX17xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaf5xXa0xXexX1xXf8xX30xXaxX12xX35axXdxX2d1xXa0xX3xXe84xXdxX2dxX1xX0xX4axXbxX12
Kiều Minh