Chống dịch Covid-19: Những việc cần làm ngay!
Bộ Y tế khuyến cáo ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ). Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện… 
69fcxdeb4xd627xca36x7d30x10ad2xe822xd3f1xf353xX7x9573xe18bx74f6xb9c7x12413xe9f5xX5xd2b0xXaxec57xc73cxX1xcc39xf85cxf425xX3xf721x6abbxX4xX1xX3xX13x8019xc6eaxXdxX19x12b8exX2xd192x12b8dxX3xefa4xX1xe97cxX16xX17xX3xX20xXdx1042cxX4xX3xX4x12322xX16xX3xX5x9c4dx100a2xX3xX16xX17xX6x9fa1xc082xX0x11e9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa077xX10xX6xX19xXaxX12xacd5xf0cexX3x13635xX3xXex8dccxX3x10beexX1xc2a1xX3exX5cxX16xX3xX4x11b02xX1fxX3x10a5axXexX3xX16xX1xd030xXexX3xXexe1f7xX1fxX16xX17xX3x12dc4xX3xXexX60xX34xX16xX3xXex10c67xXdx753axX3xXex130adxX39xX3xX19xb835xX16xX17xX3xXexX6exXexX3xX4x8c7dxX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3x1296exX57xX16xX17xX3xX1xX57xXdxX3xX1xa3a8xXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX7xb010xX3xX5exXdxX30xX16xX3xXex6bcbxXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX72xf0b1xX16xX3xX77xf2d8xX3xX16xX17x13cd0x847cxXdxX3x81f6xX4x11359xX16xX17xX3xX39xX57xXexX3xX4xX1x9ffdxb016x835bxX3x10642xX88xX16xX17xX3xXexX72xXdxX30xXexX3xX9cx10d64xX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX5x139cbxX3xXexfc4axX16xX3xX17xXdxX66xX1fxXdcxX3xX13xX6exX39xX3xXex8eacxX3xXexXb7xXbxX3xX16xX1xXdx81e6xX60xX3xX1x13d64xX16xX3xX2xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xf1f4xX3xa863xXc2xX16xX3xX16xX17xX1fxX38xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX7xX120xX3xX20xX38xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xXa6xX4xX81xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX20xXdxX30xX16x1391dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax7511xXdxX19xXexX1xX26xX3xc541xX2x11978xXbx6a1bxa938xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3x121a4xX2xXc6xXbxX17dxX17exX3xX19xXdxX7xXbxX5xX6xX3exX26xX3xX122xX5xX1fxX4xX5exX17exX3xX39xX6xX72xX17xXdxX16xX23xX5xX10xfa82xXexX26xX3xX6xX60xXexX1fxX17exX3xX39xX6xX72xX17xXdxX16xX23xX72xXdxX17xX1xXexX26xX3xX6xX60xXexX1fxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexaf99xa961xXc6xd898xX5xX2xXdcx7af8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1088axX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12x13179xXeaxX3xXbxX1x11a4cxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX13x13d39xd234xX244xXdexX23xX2xX25xX81xX3xX56xX57xX3xX59xX3xXexX5cxX3xX5exX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX4xX66xX1fxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19x10eacxX16xX81xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3x10a0dxX60xX3exX110xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX2dfxX60xX6xX16xX81xX3xXexf7faxX3xX4xX1xfa0cxX4xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX1f3xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX7xX6xX60xX26xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX16xX1xX6exXexX81xX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX88xX3xXc6xXc6xX3xX17xXdxXcbxX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f6xX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX1f4xX3xX9cxX5cxX16xX3xX1xX5cxXexX3xX16xX17xX38xX3exX3xX2xX17bxX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX188xX3xX16xb6acxX39xX3xX77xXc6xX77xXc6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX1xX6xXdxX81xX3xX69xXexX3xX16xX1xX6exXexX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xX77xX3xXexX60xX34xX16xX3xXexX7fxXdxX81xX3xXexX84xX39xX3xX19xX88xX16xX17xX3xXexX6exXexX3xX4xX91xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX1xX57xXdxX3xX1xXa6xXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX7xXafxX3xX5exXdxX30xX16xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX77xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXcexX4xXd0xX16xX17xX3xX39xX57xXexX3xX4xX1xXdaxXdbxXdcxX3xXdexX88xX16xX17xX3xXexX72xXdxX30xXexX3xX9cxXeaxX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX5xXf6xX3xXexXf9xX16xX3xX17xXdxX66xX1fxXdcxX3xX13xX6exX39xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX16xX1xXdxX110xX60xX3xX1xX114xX16xX3xX2xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX120xX3xX122xXc2xX16xX3xX16xX17xX1fxX38xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX7xX120xX3xX20xX38xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xXa6xX4xX81xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX20xXdxX30xX16xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX122xX6xX81xX3xX9cxf725xX16xX17xX3xX4xa657xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX16xX1xXcaxX3xX39xX6xX7xX7xX6xX17xX10xX81xX3xX20x7bc5xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX19xX60xX3xX5xX1axX4xX1xX81xX3xXexX1xX6xX39xX3xX2dfxX60xX6xX16xX81xX3xX4xX66xX4xX3xXexX107xX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xX20xX60xXdxX3xX4xX1xX114xXdxX81xX3xX17xXdxX91xXdxX3xXexX72xX69xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX72xX84xXbxX3xX4xX1xXdxX5cxX60xX3xXbxX1xXdxX39xX81xX3xX2dfxX60xX66xX16xX3xX122xXdxX6xX3xX1xX114xXdxX81xX3xX16xX1xX38xX3xX1xX38xX16xX17xX3xX38bxX16xX3xX60xX15xX16xX17xX150xX3xXcxX72xX88xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX4xX60xX16xX17xX3xX4xX6exXbxX3xXexX1xXafxX4xX3xXbxX1x13867xX39xX81xX3xX19xXcax134b5xX4xX3xXbxX1xX580xX39xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exX1xX66xX39xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX9cxXeaxX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX16xX1xX60xX3xX4xX34xX60xX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX4xX1xX1fxX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX39xX6xX72xX17xXdxX16xX26xX3xX77xXbxX17dxX3xX6xX60xXexX1fxX17exXaxX12xX0xXexX122xX1fxX19xX3exX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX16xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX2xX1f4xX1f3xX25xX5xX77xXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX19xX12xX0xX41xXexX72xX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX12xX298xX4b6xX16xX17xX3xX4xX4bbxX6xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX9cxXeaxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX19xX12xX0xX41xXexX72xX12xX0xX41xXexX122xX1fxX19xX3exX12xX0xX41xXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xXexXcaxX81xX3xXexX84xX39xX3xX19xX88xX16xX17xX3xX1xX1fx8c23xX4xX3xXexX303xX3xX4xX1xX307xX4xX3xX5xX84xXdxX3xX72xX6exXexX3xX69xXexX3xX4xX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX16xX38bxX39xX81xX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xX6xX3exX3xX9cxX303xXdxX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xXexX1xX307xX4xX3xX5xX38xX39xX3xX20xXdxX30xX4xX81xX3xXexX88xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexXdxX5cxXbxX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX3xX20xX38xX3xX4xX66xX4xX3xX1x116d6xX16xX1xX3xXexX1xX307xX4xX3xXbxX1xXd0xX3xX1xX586xXbxX3xX5exX1xX66xX4xX3xX9cxXeaxX3xXexX72xX66xX16xX1xX3xX5xX2d5xX3exX3xX16xX1xXdxXf6xX39xX3xX122xX30xX16xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX7xX66xX60xX81xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX122xX7c3xX16xX1xX3xXex12e5axX16xX1xX81xX3xX3exXc2xX16xX3xXexX2d5xX39xX81xX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xXexXdxX16xX3xXexXcaxX120xX16xX17xX81xX3x8840xX16xX17xX3xX1xX57xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX3xd8c2xXdaxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19xX2d5xX16xX3xX1x726axX3exX3xX5xX38xX3xX39xX57xXexX3xX4xX1xXdxX5cxX16xX3xX7xX81exX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX17exX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX4xX1xX60xX16xX17xX3xX7xX307xX4xX81xX3xX9cx97ebxX16xX17xX3xX5xX29dxX16xX17xX3xX9cxX580xX3exX3xX5xXd0xXdxX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX307xX3xX122xX580xX3exX81xX3xXexX72xXcaxX7fxX4xX3xX39x6e1fxXexX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX17exX3xX4xX1x121d1xX3xX72xX6xX3xX5exX1x121e7xXdxX3xX16xX1xX38xX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xXexX1xXb7xXexX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX81xX3xX72xX4bbxX6xX3xXexX6xX3exX3xXexX1xXcaxXcbxX16xX17xX3xX17dxX60xX3exXc2xX16xX81xX3xX9cxX10xX1fxX3xX5exX1xX580xX60xX3xXexX72xX6xX16xX17xX3xX16xX114xXdxX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xX81xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xXexXafxX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX17exX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xX9cxX5cxX16xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exX1xX66xX39xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xXexX72xX88xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xXexX1xXb7xXexX3xX7xXafxX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX20xX38xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX15xXexX3xX4xX66xX4xX3xX5exX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX4xX66xX1fxX3xX4xX840xX6xX3xX4xX114xX3xX2dfxX60xX6xX16xX3xX4xX1xX307xX4xX3xX16xX38bxX16xX17xX81xX3xX16xX1xX6exXexX3xX5xX38xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX4xX6xX1fxX3xXexX60xX303xXdxX81xX3xX4xX4b6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX110xX16xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX16xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX172xXdxX19xXexX1xX26xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3xX1f3xX1f6xX1f3xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX25xX17bxX188xX25xX5xX1f4xXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xX17bxX188xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX4xX4b6xX3xX5exX5cxXexX3xX2dfxX60xX91xX3xX2d5xX39xX3xXexX69xX16xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX57xX3xX59xX3xXexX5cxX3xX4xX1xX1fxX3xX122xXdxX5cxXexX81xX3xXexX69xX16xX1xX3xX9cxX5cxX16xX3xX25xX1xX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f6xX41xX1f4xX81xX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xX9cxX877xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xXb7xX16xX3xX2xX179xX25xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX39xX8f2xX4xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX3xXcxX72xX1fxX16xX17xX3xX9cxX4b6xX81xX3xX77xXc6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX9cxX877xX3xX5exX1xX936xXdxX3xX122xX30xX16xX1xX3xX20xX38xX3xX72xX6xX3xX20xXdxX30xX16xXdcxX3xX2xX188xX25xX3xX4xX6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX9cxX6xX16xX17xX3xX9cxXcaxX586xX4xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xXexX72xX1axXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX72xX1fxX16xX17xX3xX7xX15xX3xX2xX179xX3xX4xX6xX3xX39xX8f2xX4xX3xX39xX7fxXdxX3xXcexXexX69xX16xX1xX3xXexX88xX3xX25xX1xX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f3xX41xX1f4xX3xce95xX3xX25xX1xX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f6xX41xX1f4xXdbxX3xX4xX4b6xX3xX1f6xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX9cxXcaxX586xX4xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX16xX17xX6xX3exX3xX5exX1xXdxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX17exX3xX1f6xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX9cxXcaxX586xX4xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX84xXdxX3xX4xX57xX16xX17xX3xX9cxX8b2xX16xX17xXdcxX3xXcxX69xX16xX1xX3xXexX7fxXdxX3xXexX1xXcbxXdxX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX84xXdxX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xX4xX1xXcaxX6xX3xX4xX4b6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xXexX4bbxX3xX20xX1fxX16xX17xX3xX20xX7c3xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX28xX17xX38xX3exX3xX1xXf9xX39xX3xX2dfxX60xX6xX3xX9cxX877xX3xX4xX4b6xX3xX1f4xX3xX4xX6xX3xX122xX7c3xX16xX1xX3xXbxX1xX107xX4xXdcxX3xX50xXdxX30xX16xX3xX9cxX877xX3xX4xX4b6xX3xX17bxX188xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX4xX4b6xX3xX5exX5cxXexX3xX2dfxX60xX91xX3xX17dxfe57xXexX3xX16xX17xX1xXdxX30xX39xX3xX2d5xX39xX3xXexX69xX16xX1xXdcxX3xXcxX72xX1fxX16xX17xX3xX7xX15xX3xX16xX38xX3exX3xX4xX4b6xX3xX77xX188xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX4xX4b6xX3xX5exX5cxXexX3xX2dfxX60xX91xX3xX2d5xX39xX3xXexX69xX16xX1xX3xX5xX34xX16xX3xX77xX17exX3xX25xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX4xX4b6xX3xX5exX5cxXexX3xX2dfxX60xX91xX3xX2d5xX39xX3xXexX69xX16xX1xX3xX5xX34xX16xX3xX1f4xX17exX3xX179xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX4xX4b6xX3xX5exX5cxXexX3xX2dfxX60xX91xX3xX2d5xX39xX3xXexX69xX16xX1xX3xX5xX34xX16xX3xX188xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12x102efxX1xX66xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX7xX7fxX39xX81xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX5exX1axXbxX3xXexX1xXcbxXdxX81xX3xX5exX1xX1fxX6xX16xX1xX3xX20xXd0xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xX3xX20xX38xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xXexX72xX1axX3xX122xX30xX16xX1xX81xX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX5xX38xX3xX39xX107xX4xX3xXexXdxXc2xX60xX3xX4xX6exXbxX3xX122xX66xX4xX1xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX6xX3exXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX16xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX172xXdxX19xXexX1xX26xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3xX179xX179xX179xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX179xX2xX25xX2xX5xX188xXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xX298xX5cxX16xX3xX1f4xX2xX41xX1f4xX81xX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xX7xf9f7xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX4b6xX3xX2xXdcxXc6xXc6xXc6xX3xX4xX6xX3xX39xX8f2xX4xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX57xX3xX59xX3xXexX5cxX3xX4xX1xX1fxX3xX122xXdxX5cxXexX81xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX1xXdxX110xX60xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX5xX7fxX16xX3xX20xX38xX3xX9cxXf9xX3xXexX1xX1axX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX5exX1xX66xX4xX3xX9cxX877xX3xXexXdxX5cxX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX9cxX4b6xX16xX17xX3xX4xX4bbxX6xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX81xX3xX19xX88xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX1xX5cxXexX3xX7xX307xX4xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX5xXdxX30xXexX81xX3xX5exX1axXbxX3xXexX1xXcbxXdxX3xX9cxXeaxX3xXexX72xX66xX16xX1xX3xX5xX2d5xX3exX3xX16xX1xXdxXf6xX39xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX84xX39xX3xXexX1xXcbxXdxX3xX9cxX4b6xX16xX17xX3xX4xX4bbxX6xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5xX38xX39xX3xX9cx9fdbxXbxX81xX3xXbxX1xc2a7xX60xX3xXexX1xX60xXb7xXexX3xXexX1xX580xX39xX3xX39x7d26xX81xX3xX20xXb7xXexX3xX5xde1cxX3xXexX72xX1axX3xX5xXdxX30xX60xX3xXexX72xXc2xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX2dfxX60xX15xX4xXdcxX3xX28xX17xX38xX16xX1xX3xX59xX3xXexX5cxX3xX4xX4b6xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX4xX66xX4xX3xX122xX66xX4xX3xX7xX81exX81xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX20xXdxXc2xX16xX3xX3exX3xXexX5cxX3xX5xX38xX39xX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX4xX1xX38bxX39xX3xX7xX4b6xX4xX81xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xXexX72xX1axX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12x8cb4xX1fxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX179xX41xX1f4xX41xX77xXc6xX77xXc6xX81xX3xX7xX15xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexXdxX5cxXbxX3xX17dx8cb9xX4xX3xX17xX34xX16xX3xX20xX38xX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX3xXexX88xX3xX20xXd0xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX9cxX6xX16xX17xX3xX9cxXcaxX586xX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX19xb106xXdxX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX3xXcexX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exXdbxX3xXexX38bxX16xX17xX3xX2xX1f3xXdcxX25xX1f6xX2xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX6xX16xX3xX13xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xd432xX60xX15xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xX3xX16xX1xXb7xX16xX3xX9cxX1axX16xX1xX3xX4xX1xX8f2xX4xX3xX4xX1xX8f2xX16xX3xX9cxX5cxX16xX3xXexX1xXcbxXdxX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xX16xX17xX38xX3exX3xX1f4xX2xX41xX1f4xX81xX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xX7xXf96xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX4b6xX3xX2xXdcxXc6xXc6xXc6xX3xX4xX6xX3xX39xX8f2xX4xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX4xX1xX92fxX3xXexX1xX1axX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX5xXdxX30xXexX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX9cxX586xXexX3xX4xX6xX1fxX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX28xX1xXcaxX3xX9cxX877xX3xX9cxXcaxX6xX81xX3xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xX28xX17xX60xX3exXf6xX16xX3x925fxX60xX2d5xX16xX3xXe18xX1xX11b5xX4xX3xX20xX88xX6xX3xX5exX10ecxX3xX13xX1xX92fxX3xXexX1xX1axX3xX7xX15xX3xX2xX17bxX41xX13xXcxX23xXcxXcxX17xX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX5xXdxX30xXexX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX9cxX586xXexX3xX4xX6xX1fxX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX19xXexX1xX60xX39xX122xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX172xXdxX19xXexX1xX26xX3xX179xX1f6xXc6xXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3xX188xX17bxX1f4xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX17bxXc6xX1f4xXexX1f3xX1f3xX188xX179xX77xX5xXc6xXdcxX1faxXbxX17x106d2xX72xX9xX1f4xX25xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX298xXeaxX3xX5exXdxX110xX39xX3xX4xX1xX5cxX81xX3xX5exXdxXeaxX39xX3xX7xX1fxX66xXexX3xX4xX4b6xX3xX1xXdxX30xX60xX3xX2dfxX60xX91xX3xX7xXafxX3xX5xX2d5xX3exX3xX5xX6xX16xX81xX3xX4xX1xX840xX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX16xX17xX38bxX16xX3xX4xX1xX72bxX16xX81xX3xX307xX16xX17xX3xXbxX1xX4b6xX3xX20xX7fxXdxX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xX3xXexX72xXc2xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX2dfxX60xX15xX4xX81xX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xXexX15xXexX3xX16xX1xX6exXexX3xX4xX1xX1fxX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX81xX3xXexX69xX16xX1xX3xX39xX84xX16xX17xX3xX4xX840xX6xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX81xX3xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX38xX16xX1xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX20xX38xX3xXexX1fxX38xX16xX3xXexX1xXeaxX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX2dfxX60xX66xX16xX3xXexX72xXdxX30xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX34xX16xX3xc754xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX16xX1xXcaxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX17xXdxX72bxX4xee5dxX81xX3xX4xX1xX6exXbxX3xX16xX1xXb7xX16xX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX1xX84xXdxX3xX20xX110xX3xX5exXdxX16xX1xX3xXexX5cxX3xX9cxXeaxX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX17exX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xXexX15xXexX3xX16xX1xX6exXexX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX81xX3xXexX69xX16xX1xX3xX39xX84xX16xX17xX3xX4xX840xX6xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX5xX38xX3xX39xX107xX4xX3xXexXdxXc2xX60xX3xXexX15xXdxX3xXexX1xXcaxX586xX16xX17xX81xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xXexX2d5xX39xX3xX4xX6xX1fxX3xX1xX114xX16xX3xX16xX2axX6xX81xX3xX16xXdaxX3xX5xXafxX4xX81xX3xX4xX15xX3xX17xX8f2xX16xX17xX3xX1xX114xX16xX3xX16xX2axX6xX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX17xXdxX91xXdxX3xXbxX1xX66xXbxX81xX3xX16xX1xXdxX30xX39xX3xX20xX107xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX9cxX11b5xX16xX17xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xX4xX840xX6xX3xX56xX57xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXexX72xX1axX81xX3xX56xX6xX16xX3xX56xX69xX3xXexX1xXcaxX3xXcxX72xX60xX16xX17xX3xXcaxX114xX16xX17xX81xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX81xX3xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX17exX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX5exd6ebxX3xX5xX60xXb7xXexX81xX3xX5exX1720xX3xX4xXcaxX114xX16xX17xX81xX3xXexX60xX3exX30xXexX3xX9cxX15xXdxX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX5xX114xX3xX5xX38xX81xX3xX4xX1xX840xX3xX2dfxX60xX6xX16xX81xX3xXexX38bxX16xX17xX3xXexX15xX4xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX7xX7fxX39xX3xX16xX17xX60xX8b2xX16xX3xX5xX2d5xX3exX81xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX5exX1axXbxX3xXexX1xXcbxXdxX81xX3xX5exX1xX1fxX6xX16xX1xX3xX20xXd0xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX17xXa6xX16xX81xX3xX19xXb7xXbxX3xX19xX1axX4xX1xX3xXexX72xXdxX30xXexX3xX9cxXeaxXdcxX3xXcxX84xX39xX3xX9cxX7c3xX16xX1xX3xX4xX1xX92fxX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xXexX88xX3xX77xX1f6xX41xX1f4xX3xX9cxX5cxX16xX3xX1xX5cxXexX3xX2xX17bxX41xX188xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xX13xX1xX840xX3xXexX1axX4xX1xX3x7c24xX3exX3xX122xX6xX16xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX4xX6exXbxX3xXexX92fxX16xX1xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xX66xXbxX3xX19xX107xX16xX17xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX88xX3xXc6xXc6xX3xX17xXdxXcbxX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f6xX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX1f4xX3xX9cxX5cxX16xX3xX1xX5cxXexX3xX16xX17xX38xX3exX3xX2xX17bxX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX188xX3xX16xX38bxX39xX3xX77xXc6xX77xXc6xX26xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXdexX88xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX1xX57xXdxX3xX1xXa6xXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX7xXafxX3xX5exXdxX30xX16xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX77xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xX2xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX17exX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xXexX88xX3xX2xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX72xX120xX3xX5xXc2xX16xX3xX16xX17xX1fxX38xXdxX3xXbxX1xX84xX39xX3xX20xXdxX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX7xX120xX81xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xXa6xX4xX81xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX20xXdxX30xX16xX17exX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX5exX1xX1fxX91xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX1xX3xXexX15xXdxX3xXexX1xXdxXeaxX60xX3xX77xX39xX3xX17xXdxX2axX6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX1axX6xX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXdexX88xX16xX17xX3xXexX72xXdxX30xXexX3xX9cxXeaxX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX5xXf6xX3xXexXf9xX16xX3xX17xXdxX66xX1fxX81xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX4xX4b6xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX88xX3xX77xXc6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xXexX72xX120xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xXexXf9xX16xX3xX17xXdxX66xX1fxX81xX3xXexX69xX16xX3xX16xX17xXcaxb477xX16xX17xX81xX3xXexX1xXcbxX3xXexXafxX17exX3xX19xX88xX16xX17xX3xXexX6exXexX3xX4xX91xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX20xX38bxX16xX3xX1xX4b6xX6xX81xX3xXexX1xXeaxX3xXexX1xX6xX1fxX81xX3xX17xXdxX91xXdxX3xXexX72xX69xX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX1axX6xX3xX9cxXdxXeaxX39xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX84xX39xX3xX9cxX7c3xX16xX1xX3xX4xX1xX92fxX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX9cxX1axX6xX3xX122xX38xX16xX81xX3xXexX72xX88xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX3xX4xX66xX4xX3xX5xX1fxX84xXdxX3xX1xX38xX16xX17xX3xX1xX4b6xX6xX81xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX3exX5cxX60xXdcxX3xX13xX1xX840xX3xXexX1axX4xX1xX3xX183dxX3exX3xX122xX6xX16xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexX92fxX16xX1xX81xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX1xX60xX57xX4xX3xXcxX72xX60xX16xX17xX3xXcaxX114xX16xX17xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX9cxX1axX16xX1xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX81xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX4xX34xX16xX3xX9cxX4b6xX16xX17xX3xX4xX4bbxX6xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX50xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xX20xXdxX30xX4xX3xX19xXdxX3xX4xX1xX60xX3exXeaxX16xX3xX4xX840xX6xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19xX2d5xX16xX81xX3xX16xX1xX6exXexX3xX5xX38xX3xXexX88xX3xX4xX66xX4xX3xXexX92fxX16xX1xX81xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX4b6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX9cxX5cxX16xX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX5exX1xX66xX4xXdcxX3xX56xX57xX3x11b15xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xX20xXb7xX16xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX122xX6xX3exX3xX20xX38xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX20xXb7xX16xX3xX4xX1xX60xX3exXeaxX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX5exX1xX66xX4xX1xX3xXexX88xX3xXcxX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX50xX38xX3xX28xX57xXdxX81xX3xXcxX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX50xX8b2xX3xX13xX1xX69xX3xX868xXdxX16xX1xX3xX9cxX5cxX16xX3xX4xX66xX4xX3xX16xX114xXdxX3xX5exX1xX66xX4xX3xXexX72xXc2xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX2dfxX60xX15xX4xXdcxX3xXcxX84xX39xX3xX19xX88xX16xX17xX3xX1xX1fxX72bxX4xX3xXexX303xX3xX4xX1xX307xX4xX3xX5xX84xXdxX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xX3xX9cxXeaxX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xX9cxXdxX3xX5xX84xXdxX81xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX81xX3xXexX72xX88xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xXexXdxX30xX16xX3xX20xXb7xX16xX3xX4xX1xX60xX3exXeaxX16xX3xX1xX38xX16xX17xX3xX1xX4b6xX6xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX81xX3xX4xX6exXbxX3xX4xX4b6xX3xXexX1xX580xX39xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX7xXf96xX3xX17dxX10xX39xX3xX17dxXd6exXexX81xX3xX17dxX4bbxX3xX5xX10ecxX3xXexX72xX66xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX30xX39xX81xX3xX5exX1720xX3xX5xX60xXb7xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX9cxX307xX16xX17xX3xX9cxX34xX60xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX9cxXeaxX3xX17dxX91xX3exX3xX72xX6xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX122xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX39xX6xX72xX17xXdxX16xX26xX3xX77xXbxX17dxX3xX6xX60xXexX1fxX17exXaxX12xX0xXexX122xX1fxX19xX3exX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX19xX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX1f3xX1f3xX2xX25xX5xX17bxXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX19xX12xX0xX41xXexX72xX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX12xX1361xX4bbxX3xX5xX10ecxX3xXexX72xX66xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX30xX39xX81xX3xX5exX1720xX3xX5xX60xXb7xXexX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX9cxX307xX16xX17xX3xX9cxX34xX60xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX9cxXeaxX3xX17dxX91xX3exX3xX72xX6xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX19xX12xX0xX41xXexX72xX12xX0xX41xXexX122xX1fxX19xX3exX12xX0xX41xXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xXcxXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX5exXdxXeaxX39xX3xX7xX1fxX66xXexX3xX4xX1xX72bxXexX3xX39xXa6xXdxX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX4xX66xX4xX3xX56xX57xX26xX3xX59xX3xXexX5cxX81xX3xX122exX60xX15xX4xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX13xXf9xX16xX17xX3xX6xX16xX81xX3xX183dxX3exX3xX122xX6xX16xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexX92fxX16xX1xX81xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX1xX60xX57xX4xX3xXcxX72xX60xX16xX17xX3xXcaxX114xX16xX17xX3xX5exX1xX580xX16xX3xXexX72xXcaxX114xX16xX17xX3xX72xX38xX3xX7xX1fxX66xXexX81xX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX122xX66xX1fxX3xX3exX3xXexX5cxX81xX3xX4xXb7xXbxX3xX16xX1xXb7xXexX3xXexX7c3xX16xX1xX3xX1xX7c3xX16xX1xX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX81xX3xX7xX38xX16xX17xX3xX5xXa6xX4xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX4xX66xX4xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX9cxX877xX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xXexX88xX3xX16xX17xX38xX3exX3xXc6xX1f6xX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX1f4xX3xX16xX38bxX39xX3xX77xXc6xX77xXc6xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexX1xX60xX57xX4xX3xX19xXdxX30xX16xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX9cxXeaxX3xX66xXbxX3xX19xX107xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX81xX3xX17xXdxX66xX39xX3xX7xX66xXexX3xXbxX1xXd0xX3xX1xX586xXbxXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX13xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX81xX3xX9cxX72bxX4xX3xX122xXdxX30xXexX3xX5xX38xX3xX4xX6exXbxX3xX4xX114xX3xX7xX120xX81xX3xX4xX91xX16xX1xX3xX7xX66xXexX3xX5exX1xX60xX3xX20xXafxX4xX81xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX6xX16xX3xX17dxX877xX81xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXc2xX16xX3xX17dxX60xX16xX17xX3xX5exX69xX4xX1xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX9cxX1axX6xX3xX122xX38xX16xX81xX3xXexX303xX3xX19xX2d5xX16xX3xXbxX1xX15xX81xX3xXexX1xXf9xX16xX3xX122xX91xX16xX150xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX17xXdxX66xX39xX3xX7xX66xXexX3xX4xX66xX4xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexX84xXdxX3xX17xXdxX6xX3xX9cxX7c3xX16xX1xX81xX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX15xXdxX3xX9cxX6xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexXdxX5cxXbxX3xX4xX840xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX9cxX15xXdxX3xXexXcaxX586xX16xX17xX3xX122xX1axX3xX9cxX110xX3xX16xX17xX1xX1axX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX3exX3xXexX5cxX17exX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xXcaxX1a56xX16xX17xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX3exX3xXexX5cxX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX4xX66xX4xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX9cxX15xXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexX1xX10xX1fxX3xX2dfxX60xX3exX3xX9cxX1axX16xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX5exXdxXeaxX39xX3xX7xX1fxX66xXexX3xX4xX1xX72bxXexX3xX39xXa6xXdxX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX4xX66xX4xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX3xX122xXdxXc2xX16xX3xX17xXdxX7fxXdxX3xXexX72xXc2xX16xX3xX122xX57xX3xXcexX16xX1xX6exXexX3xX5xX38xX3xX122xXdxXc2xX16xX3xX17xXdxX7fxXdxX3xX20xX7fxXdxX3x9ecexX38xX1fxX81xX3xX13xX6xX39xXbxX60xX4xX1xXdxX6xXdbxX81xX3xX9cxXcaxXcbxX16xX17xX3xXexX1xX840xX3exX81xX3xX9cxXcaxXcbxX16xX17xX3xX122xXdxXeaxX16xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX91xX16xX17xX3xX1xX38xX16xX17xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xXdcxX3xXcxX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX16xX38bxX16xX17xX3xX5xXafxX4xX3xX4xX91xX3xX20xX110xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX5xXafxX4xX81xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX20xXb7xXexX3xX4xX1xX6exXexX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX39xXa6xXdxX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX17exX3xX4xX1xX11b5xX3xXexX72xXa6xX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX6xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX66xX4xX3xX5xXafxX4xX3xX5xXcaxX586xX16xX17xX3xX2dfxX60xX91xX16xX3xX5xX10ecxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX81xX3xX5xX38xX39xX3xX20xXdxX30xX4xX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX4bbxX6xX3xX5exX1xX580xX60xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX5exX1xX60xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX20xX38xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX19xX2d5xX16xX3xX7xXafxX3xX5exX1xX66xX4xXdcxX3xX13xX4b6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX66xX16xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xXexXdxX5cxXexX3xX1xX586xXbxX3xX5xX10ecxX3xX20xXdxX30xX4xX3xXexXdxX5cxXbxX3xX16xX1xXb7xX16xX81xX3xXbxX1xX2d5xX16xX3xX5xX1fxX84xXdxX3xX7xX38xX16xX17xX3xX5xXa6xX4xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xX4xX91xX16xX1xX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX2dfxX60xX66xX3xXexX91xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX72xXc2xX16xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX3xX122xXdxXc2xX16xX3xX17xXdxX7fxXdxX3xX9cxXcaxXcbxX16xX17xX3xX122xX57xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xX56xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xXexX15xXexX3xX16xX1xX6exXexX3xX6xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xXafxX4xX3xX5xXcaxX586xX16xX17xX3xX122xX66xX4xX3xX7xX81exX81xX3xX4xX66xX16xX3xX122xX57xX3xX3exX3xXexX5cxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX57xX3xX59xX3xXexX5cxX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xXbxX1xX2d5xX16xX3xX5xX60xX8b2xX16xX17xX81xX3xXbxX1xX2d5xX16xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX3xX5exX1xX66xX39xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX122xX30xX16xX1xX81xX3xX9cxX66xXbxX3xX307xX16xX17xX3xX3exXc2xX60xX3xX4xX34xX60xX3xX5exX1xX66xX39xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX17exX3xX4xX4b6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX66xX16xX3xX4xX1xX38bxX39xX3xX7xX4b6xX4xX3xXexX15xXexX3xX1xX114xX16xX81xX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xXexX15xXexX3xX16xX1xX6exXexX3xX6xX16xX3xXexX1fxX38xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xXafxX4xX3xX5xXcaxX586xX16xX17xX3xX122xX66xX4xX3xX7xX81exX81xX3xX4xX66xX16xX3xX122xX57xX3xX3exX3xXexX5cxX81xX3xX9cxX72bxX4xX3xX122xXdxX30xXexX3xX5xX38xX3xXexX84xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX20xXdxX30xX16xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xXexX72xX1axX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX39xX8f2xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xX17exX3xX1xXdaxX3xXexX72xX586xX3xX20xXb7xXexX3xXexXcaxX81xX3xXexX72xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX122xX1axX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX66xX4xX3xXexX92fxX16xX1xX3xX17xXdxX66xXbxX3xX2342xX38xX1fxX81xX3xX13xX6xX39xXbxX60xX4xX1xXdxX6xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX172xXdxX19xXexX1xX26xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3xX188xX2xXc6xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX1f3xXc6xXc6xX188xX5xX179xXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX6xX16xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xX2dfxX60xX15xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX2b2xX2b3xX244xXdexX23xX2xX25xX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xX4xX66xX4xX3xX122xX57xX81xX3xX16xX17xX38xX16xX1xX81xX3xX9cxX1axX6xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX4xX1xX60xX580xX16xX3xX122xX1axX3xX9cxX34xX3exX3xX9cxX840xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX5xXafxX4xX81xX3xXexX72xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX122xX1axX81xX3xXexX1xX60xX15xX4xX3xX39xX10xX16xX81xX3xX20xXb7xXexX3xXexXcaxX3xX3exX3xXexX5cxX3xX20xX38xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX66xX16xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX81xX3xX5exXeaxX3xX4xX91xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX1xX60xX3exX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX20xXb7xXexX3xX4xX1xX6exXexX3xX4xX840xX6xX3xX4xX66xX4xX3xXexX303xX3xX4xX1xX307xX4xX81xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX30xXbxX81xX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX7x1335axX16xX3xX7xX38xX16xX17xX3xX307xX16xX17xX3xXbxX1xX4b6xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX19xXdxX30xX16xX3xX72xX57xX16xX17xX17exX3xX17dxX2d5xX3exX3xX19xXafxX16xX17xX3xXbxX1xXcaxX114xX16xX17xX3xX66xX16xX3xX20xX110xX3xX66xXbxX3xX19xX107xX16xX17xX3xXexX7c3xX16xX1xX3xXexX72xX84xX16xX17xX3xX5exX1xX580xX16xX3xX4xX6exXbxX3xX20xX110xX3xX19xX1axX4xX1xX81xX3xX122xX66xX1fxX3xX4xX66xX1fxX3xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xXexX72xXcaxX7fxX4xX3xX16xX17xX38xX3exX3xX77xX1f6xX3xXexX1xX66xX16xX17xX3xX1f4xX3xX16xX38bxX39xX3xX77xXc6xX77xXc6xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX13xX66xX4xX3xXexX92fxX16xX1xX81xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX9cxX34xX60xX3xXexXcaxX3xX39xX120xX3xX72xX57xX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX17dxXd6exXexX3xX16xX17xX1xXdxX30xX39xXdcxX3xX13xX66xX4xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX5xX7fxX16xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX7xX60xX6exXexX3xX17dxXd6exXexX3xX16xX17xX1xXdxX30xX39xX81xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX1xXdxX5cxX16xX3xX5xXcaxX586xX4xX3xX17dxXd6exXexX3xX16xX17xX1xXdxX30xX39xX3xX7xX7fxX39xX3xX9cxXeaxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX16xXexX10xX72xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX17dxXexX23xX6xX5xXdxX17xX16xX26xX3xX4xX10xX16xXexX10xX72xX17exXaxX12xX1361xX4bbxX3xX5xX10ecxX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX81xX3xX5exXeaxX3xX4xX91xX3xX17dxX4bbxX3xX5xX10ecxX3xX1xX7c3xX16xX1xX3xX7xXafxX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX1xX6exXbxX3xX1xX38xX16xX1xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xX4xX66xX4xX3xX56xX57xX26xX3xX13xXf9xX16xX17xX3xX6xX16xX81xX3xX59xX3xXexX5cxX81xX3xXcxX1xXf9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX20xX38xX3xXcxX72xX60xX3exX110xX16xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX81xX3xX183dxX3exX3xX122xX6xX16xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexX92fxX16xX1xX81xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX1xX60xX57xX4xX3xXcxX72xX60xX16xX17xX3xXcaxX114xX16xX17xX3xX17dxX4bbxX3xX5xX10ecxX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX81xX3xX5exXeaxX3xX4xX91xX3xX17dxX4bbxX3xX5xX10ecxX3xXexX1xX10xX1fxX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX60xXb7xXexX3xX1xX7c3xX16xX1xX3xX7xXafxX3xX4xX66xX4xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX9cxXcaxX6xX3xXexXdxX16xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX9cxX11b5xX16xX17xX3xX7xXafxX3xXexX1xXb7xXexX81xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX122xX66xX1fxX3xX3exX3xXexX5cxX81xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX122xX66xX1fxX3xX3exX3xXexX5cxX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX1xXafxX4xX17exX3xXexX72xX15xX16xX3xXexX72xX66xX16xX1xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX9cxX15xXdxX81xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xX4xX1xX6exXbxX3xX1xX38xX16xX1xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX3exX3xX3exX3xXexX5cxX17exX3xX17xX38bxX39xX3xX1xX38xX16xX17xX81xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX17xXdxX66xX81xX3xX17xX2d5xX3exX3xX122xX6exXexX3xX303xX16xX3xXexX1xX1axX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX9cxX11b5xX16xX17xX3xX2dfxX60xX3exX3xX9cxX1axX16xX1xX3xX4xX840xX6xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX60xXb7xXexXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX56xX57xX3xXcxX1xXf9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX23xX3xXcxX72xX60xX3exX110xX16xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX81xX3xX56xX57xX3xX59xX3xXexX5cxX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX5exX1axXbxX3xXexX1xXcbxXdxX81xX3xX9cxX34xX3exX3xX9cxX840xX81xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX5exX1xX6xXdxX81xX3xX39xXdxX16xX1xX3xX122xX84xX4xX1xX3xX20xX110xX3xX19xXdxXf6xX16xX3xX122xXdxX5cxX16xX3xX19xX1axX4xX1xX17exX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX20xX110xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX81xX3xX5exX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX5exX1xX69xX4xX1xX3xX20xX38xX3xX1xXcaxX7fxX16xX17xX3xX19xX10d5xX16xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX122xX66xX1fxX3xX3exX3xXexX5cxX3xXexXafxX3xX16xX17xX60xX3exX30xX16xX81xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX7xX7fxX39xX3xX20xX38xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xX122xX66xX1fxX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX20xX110xX3xX4xX66xX4xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xX16xX17xX1xXdxX3xX39xX8f2xX4xX3xX122xX30xX16xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX13xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX38xX16xX1xX3xXexX69xX4xX1xX3xX4xXafxX4xX3xX9cxX303xXdxX3xX39xX7fxXdxX81xX3xX4xX91xXdxX3xXexXdxX5cxX16xX3xX4xX66xX4xX1xX3xX5xX38xX39xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX16xX1x9186xX39xX3xXexX1xX69xX4xX1xX3xX307xX16xX17xX3xX20xX7fxXdxX3xX122xX15xXdxX3xX4xX91xX16xX1xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX3xXcxX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX307xX16xX17xX3xX19xX107xX16xX17xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX30xX3xXexX1xXf9xX16xX17xX3xXexXdxX16xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX1xX1fxX84xXexX3xX9cxX57xX16xX17xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX81xX3xX9cxXdxX110xX60xX3xX1xX38xX16xX1xX81xX3xX5xX38xX39xX3xX20xXdxX30xX4xX81xX3xX1xXa6xX4xX3xXexXb7xXbxX81xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX1xX840xX3xXexX107xX4xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX17exX3xX1xXcaxX7fxX16xX17xX3xX19xX10d5xX16xX81xX3xX5exX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX5exX1xX69xX4xX1xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19xX2d5xX16xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xX7xX4bbxX3xX19xX107xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX20xX107xX3xX4xXf9xX16xX17xX3xXexX72xXafxX4xX3xXexX60xX3exX5cxX16xX81xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX1xX840xX3xXexX107xX4xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xXexX72xXc2xX16xX3xX39xXf9xXdxX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX39xX84xX16xX17xXdcxX3xX868xXdaxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19xX2d5xX16xX3xX5xX38xX3xX39xX57xXexX3xX4xX1xXdxX5cxX16xX3xX7xX81exX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xXcxX1xX840xX3xXexXcaxX7fxX16xX17xX3xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xX9cxX110xX3xX16xX17xX1xX1axX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX122xX7c3xX16xX1xX3xXexX81exX16xX1xX81xX3xX3exXc2xX16xX3xXexX2d5xX39xX81xX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xXexXdxX16xX3xXexXcaxX120xX16xX17xX81xX3xX840xX16xX17xX3xX1xX57xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX3xX868xXdaxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX19xX2d5xX16xX3xX1xX877xX3exX3xX5xX38xX3xX39xX57xXexX3xX4xX1xXdxX5cxX16xX3xX7xX81exX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX17exX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX4xX1xX60xX16xX17xX3xX7xX307xX4xX81xX3xX9cxX8b2xX16xX17xX3xX5xX29dxX16xX17xX3xX9cxX580xX3exX3xX5xXd0xXdxX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xXdcxX3xXcxX72xXcaxX7fxX4xX3xX39xX8f2xXexX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX17xX1xXdxXc2xX39xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5exX1xXf9xX16xX17xX3xXexX107xX3xXexXb7xXbxX3xX9cxXf9xX16xX17xX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX17exX3xX4xX1xX92fxX3xX72xX6xX3xX5exX1xX936xXdxX3xX16xX1xX38xX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xXexX1xXb7xXexX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX81xX3xX72xX4bbxX6xX3xXexX6xX3exX3xXexX1xXcaxXcbxX16xX17xX3xX17dxX60xX3exXc2xX16xX81xX3xX9cxX10xX1fxX3xX5exX1xX580xX60xX3xXexX72xX6xX16xX17xX3xX16xX114xXdxX3xX4xXf9xX16xX17xX3xX4xX57xX16xX17xX81xX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xXexXafxX3xX122xX91xX1fxX3xX20xX30xX3xX7xX307xX4xX3xX5exX1xX936xX10xX17exX3xX1xX84xX16xX3xX4xX1xX5cxX3xX9cxX5cxX16xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX114xX3xX7xX120xX3xX5exX1xX66xX39xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xXexX72xX88xX3xXexX72xXcaxXcbxX16xX17xX3xX1xX586xXbxX3xXexX1xXb7xXexX3xX7xXafxX3xX4xX34xX16xX3xXexX1xXdxX5cxXexX3xX20xX38xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX15xXexX3xX4xX66xX4xX3xX5exX1xX60xX3exX5cxX16xX3xX4xX66xX1fxX3xX4xX840xX6xX3xX4xX114xX3xX2dfxX60xX6xX16xX3xX4xX1xX307xX4xX3xX16xX38bxX16xX17xX81xX3xX16xX1xX6exXexX3xX5xX38xX3xX9cxX15xXdxX3xX20xX7fxXdxX3xX16xX17xXcaxXcbxXdxX3xX4xX6xX1fxX3xXexX60xX303xXdxX81xX3xX4xX4b6xX3xX122xX30xX16xX1xX3xX16xX110xX16xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX13xX1xX69xX16xX1xX3xXbxX1xX840xX3xX9cxX110xX3xX16xX17xX1xX1axX3xX868xX72bxXexX3xXexX72xXb7xX16xX3xXcxX303xX3xX2dfxX60xX15xX4xX3xX2b3xXdxX30xXexX3xX28xX6xX39xX3xX20xX38xX3xX4xX66xX4xX3xXexX303xX3xX4xX1xX307xX4xX81xX3xX9cxX1fxX38xX16xX3xXexX1xXeaxX3xXexX38bxX16xX17xX3xX4xXcaxXcbxX16xX17xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX586xXbxX3xX20xX7fxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX20xXb7xX16xX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexXafxX3xX17xXdxX66xX4xX3xXexX60xX2d5xX16xX3xXexX1xX840xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX122xX30xX16xX1xX17exX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xX20xXb7xX16xX3xX9cxX57xX16xX17xX3xX4xX66xX4xX3xXexX303xX3xX4xX1xX307xX4xX81xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX30xXbxX3xX20xX38xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xX840xX16xX17xX3xX1xX57xX3xX16xX17xX60xX8b2xX16xX3xX5xXafxX4xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xXf9xX16xX17xX3xXexX66xX4xX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX298xX110xX3xX16xX17xX1xX1axX3xXcxX72xX60xX16xX17xX3xXcaxX114xX16xX17xX3xX298xX1fxX38xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXc2xX16xX3xX4xX57xX16xX17xX3xX7xX91xX16xX3xX50xX8b2xX3xX13xX1xX69xX3xX868xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX92fxX3xX9cxX84xX1fxX3xXexXdxX5cxXbxX3xXexX107xX4xX3xXbxX1xX66xXexX3xX1xX60xX3exX3xX20xX6xXdxX3xXexX72xX29dxX3xX17dxX60xX16xX17xX3xX5exX69xX4xX1xX81xX3xXexX7c3xX16xX1xX3xX16xX17xX60xX3exX30xX16xX81xX3xXexX69xX4xX1xX3xX4xXafxX4xX3xX1xXdaxX3xXexX72xX586xX3xX4xX1xX69xX16xX1xX3xX2dfxX60xX3exX110xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX3xX20xX38xX3xX16xX1xX2d5xX16xX3xX19xX2d5xX16xX3xXexX72xX1fxX16xX17xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX66xX4xX3xX122xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX66xXbxX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX13xXd0xX16xX17xX3xX20xX7fxXdxX3xX20xXdxX30xX4xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX5xXdxX30xXexX3xXbxX1xX29dxX16xX17xX81xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX81xX3xX4xX66xX4xX3xX4xX6exXbxX81xX3xX4xX66xX4xX3xX16xX17xX38xX16xX1xX3xX4xX34xX16xX3xXexXb7xXbxX3xXexX72xX60xX16xX17xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX2dfxX60xX3exX5cxXexX3xX5xXdxX30xXexX3xX4xX66xX4xX3xX17xXdxX91xXdxX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX107xX3xXexX1xXeaxX81xX3xX1xX2axX60xX3xX1xXdxX30xX60xX3xX9cxXeaxX3xX5exX1axXbxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXexX1xX66xX1fxX3xX17xX1a56xX3xX5exX1xX4b6xX3xX5exX1xX38bxX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX7xX91xX16xX3xX17dxX60xX6exXexX81xX3xX5exXdxX16xX1xX3xX19xX1fxX6xX16xX1xX81xX3xX122xX91xX1fxX3xX9cxX91xX39xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX17dxX877xX3xX1xX57xXdxXdcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX1fxX19xX3exXaxX12xX0xXdxX39xX17xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX172xXdxX19xXexX1xX26xX3xX179xX2xX17bxXbxX17dxX17exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX26xX3xX179xX1f3xX188xXbxX17dxX17exXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXdcxX122xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX20xX16xX41xX16xX10xX172xX7xX41xX77xXc6xX2xX77xX41xX2xXc6xX179xX19xX179xX2xX179xX77xX179xX17bxXc6xXexX179xX179xX1f6xX17bxX5xX1f3xXdcxX1faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX13xX1fxX20xXdxX19xX23xX2xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX16xX17xX3xX20xXdxX30xX4xX3xX4xX34xX16xX3xX5xX38xX39xX3xX16xX17xX6xX3exX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118fxX1fxX60xX72xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX60xX0xX41xXbxX12