Nhiều chính sách về y tế còn bất cập, gây khó khăn cho bệnh viện
(Baohatinh.vn) - Làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 13/10, lãnh đạo các BVĐK huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên đã nêu nhiều chính sách về y tế còn bất cập, gây khó khăn cho bệnh viện.
2f78xa863x8567x39e3x4771x93c5xa32ex6ec0x7661xX7x9ed2xaa72x4a3ax9219x9926xad2bxX5x7820xXax7237x6a56xX1xXdx43bax53a4xX3xX4xX1x9a69x4b7cxX1xX3xX7x9d04xX4xX1xX3x432fxX16xX3x52cexX3xXex9500xX3xX4x3579xX1cxX3x4770x9591xXexX3xX4x590axXbx87cexX3x45e9x3ad5xX27xX3x9b82xX1x5d01xX3xX3dxX1x9139xX1cxX3xX4xX1x852axX3xX30x3442xX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX0x673bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4cd2xX10xX6x451dxXaxX12x8839x36dax4013xX3xX24xXdxX4bxX4xX3xX24x54caxXdxX3x4964xX48xX6axX1cxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xX4xX1xX17xX27xa3e8xX1cxX3xX76xX16xX3xX4x31d0xX6xX3x890exX6xX1cxX3x98efxX43xX1cxX3xX1xX3fxX6xX3x6103xX3x89b0x3a9exX3xX1x95bdxXdxX3xX63x569axX13xa1a3xX3xXex8712xX1cxX1xX3xX63xX6axX3xXcx891cxX1cxX1xX3xXex4ceaxX48xX1cxX39xX3xX1cxX39xX6axX27xX3xX2x3cefxX54xX2x9fb2xX37xX3xX5xXa1xX1cxX1xX3xX76x8a45xX48xX3xX4xX20xX4xX3xX92xX96xXa8x7cb5xX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX63xX6axX37xX3x6081x7980xX6bxX3xXa0xX17xX27xX88xX1cxX3xX76xXa1xX3xX1cxX88xX17xX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cx78d6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xX3xXbxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax9aa7xXdxX66xXexX1x66ebxX3x9375xX2x8190xXbxa1a9x5deaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX17dxX3xX181xX2xXc8xXbxX183xX184xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX54xX54xXdxX13exX30xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX24xX1cxX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2x5300xX181xX2xX54xX2x687bxX1b7xX66xX17fxX2xX1b7x8c93xX1bcxX1bcx3e8dxXexX2xX1b7xX1c2xX1c2xX5xX17fxX9exX17fxX1c5xX66xX17fxX2xX1b7xXc8xX1b7xXc5xXc5xXexXc5xXc5x4805xX1dbxX5xX1b7xX9exX1b7xX13ex4537xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xX3xXbxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX17xX6bxX30xX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX66xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX1c2xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX17dxX3xX181xX2xXc8xXbxX183xX184xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX54xX54xXdxX13exX30xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX24xX1cxX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xX181xX2xX54xX2xXc8xX1c2xX66xX17fxX2xX1dbxX181xX1b7xX1c2xX1dbxXexX181xX17fxX1b7xX1c2xX5xX1b7xX9exX17fxX1dbxX66xX1c2xX2xXc8xX2xX1bcxX2xX2xXexXc8xX5xX1c5xX9exX1cxX39xX48xX9exX66xX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX48xX1cxXaxX12xXa8xX48xX6axX1cxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xX4xX1xX17xX27xX88xX1cxX3xX76xX16xX3xX66xX48xX3xXcxXbax7826x5a40xX1cxX39xX3xX30xX6xX1cxX3xX96xX43xX1cxX3xX1xX3fxX6xX3x34ebxX3xXa0xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xXa8xX48xX6axX1cxX3xXa8x8d08xX1cxX1xX3xaee3xX1cxX1xX3xX5xX6axX6bxX3xXexXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX76xX48xX6axX1cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xX13xXa4xXdxX3xX66xX17xX1cxX39xX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xX4xX8fxX6xX3xX76xX48xX6axX1cxX3xXexXd1xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXexX35xXbxX3xXexXbaxX17xX1cxX39xX3xX24xX6axX48xX3xX24xXdxX4bxX4xX3xXexX1x8d31xX4xX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX4xX1xX2axX3xX76xXa4xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexXbaxX88xX1cxX3xX5xXb5xX1cxX1xX3xX24xX3f2xX4xX3xX27xX3xXexX2axX3xX24xX6axX3xX4xad67xX1cxX39xX3xXexX20xX4xX3xX183xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xX1xX3fxX6xX3xXbxX1xX364x66daxX1cxX39xX3xXexXdxX4bxX1cxX37xX3xXexXbaxX6xX1cxX39xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xX30x7ad9xX3xX3dx7d28xX3xXexX1xX17xX35xXexX3xXbxX1x39d7xX4xX3xX24xX45dxX3xX3dxX1xX20xX6bxX3xX4xX1x9b98xX6xX3xX30xX4bxX1cxX1xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXcxXd1xXdxX3xX30xX17x7533xXdxX3xX5xX6axX6bxX3xX24xXdxX4bxX4xX37xX3xX76xXd1xXdxX3xX66xXdxX4bxX1cxX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX76xXa1xX3xX1cxX88xX17xX3xX1cxX1xX46axX1cxX39xX3xX3dxX2axXexX3x6b3bxX17x516cxX3xX76xXa1xX3xX76xXd1xXexX3xX76xX364x4ec6xX4xX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX24xXdxX4bxX4xX3xXexX1xX3f2xX4xX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX4xX1xX2axX3xX76xXa4xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX27xX3xXexX2axX3xX24xX6axX3xX3dxX1x78abxX1cxX39xX3xX76xX450xX1cxX1xX37xX3xX24xXdxX4bxX4xX3xXexX1xX3f2xX4xX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX183xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xX1xX3fxX6xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xX30xX450xX3xX27xX3xXexX2axX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX76xX48xXd1xX1cxX3xX3dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexa9f9xX3xX13xX1xX6axX3xX1cxX364xX73xX4xX3xX4xX2dxX1cxX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX76xXa1xX3xX39xX3fxXbxX3xXbxX1x82c9xX1cxX3xXbxX1xX45dxX4xX3xX24xX45dxX3xXex6b65xXexX3xX1xX439xX1cxX3xX76xX57cxXdxX3xX24xX73xXdxX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX3axX1cxX37xX3xX1cxX3axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX1xX31xXexX3xX5xX364xX4cfxX1cxX39xX3xX3dxX1xX20xX6bxX3xX4xX1xX46axX6xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xX6axX3xXexX43xX1cxX39xX3xX1cxX39xX17x6d72xX1cxX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX48xX3xX76xX439xX1cxX3xX24xX450xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xX3xXbxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX66xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX17dxX3xX181xX2xXc8xXbxX183xX184xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX54xX54xXdxX13exX30xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX24xX1cxX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xX181xX2xX54xX2xX1bcxX1b7xX66xX17fxX2xX1b7xX1c2xX1bcxXc5xX17fxXexX1c2xXc8xX1b7xX181xX5xX1c5xX9exX17fxX1c5xX66xX17fxX2xX1b7xXc8xX1dbxXc5xXc8xXexX1bcxXc8xX17fxXc8xX5xX17fxX9exX1dbxX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX48xX1cxXaxX12x5042xXdxX20xX6bxX3xX76xX57cxX4xX3xX92xX96xXa8xXdbxX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX63xX6axX3xX69xX88xX3xX96xX43xX1cxX3xX92xX384xX1cxX1xX3xXbxX1xX4c4xX1cxX3xX20xX1cxX1xX3xX1cxX1xX46axX1cxX39xX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xXexX1xX3f2xX4xX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexXbaxX88xX1cxX3xX5xXb5xX1cxX1xX3xX24xX3f2xX4xX3xX27xX3xXexX2axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXcxX54fxX3xXexX1xX3f2xX4xX3xXexXbaxXd1xX1cxX39xX3xXexXd1xXdxX3xX76xX439xX1cxX3xX24xX450xX37xX3xX5xXa1xX1cxX1xX3xX76xXd1xX48xX3xX92xX96xXa8xXdbxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xXcxX1xXd1xX4xX1xX3xX63xX6axX3xX24xX6axX3xXedxXeexX6bxX3xXa0xX17xX27xX88xX1cxX3xX76xXa1xX3xX4xX3fxX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3x73b5xX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX1cxX39xX1xX450xX37xX3xX76xX16xX3xX183xX17xX31xXexX3xX24xX73xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX31xXbxX37xX3xX1cxX39xX6axX1cxX1xX3xX1cxX1xX364xX17dxX3xXedxX570xX1cxX3xXexX1xX6xX27xX3xX76xX48dxXdxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX92xX63xa3a9xXcxX3xXexX43xX1cxX39xX3xXexX1xX17xX3xX76x8413xX3xXexX43xX1cxX39xX3xX4c2xX17xX453xX3xX3dxX1xX20xX6bxX3xX4xX1xX46axX6xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX92xX63xX808xXcxX3xXbxX1xX45dxX4xX3xX24xX45dxX3xX1cxX1xX17xX3xX4xX570xX17xX3xX1cxX39xX6axX27xX3xX4xX6axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX8fxX6xX3xX1cxX39xX364x4dcaxXdxX3xX66xX3axX1cxX184xX3xX5xXdxX88xX1cxX3xX92xXa4xX3xX808xX3xXexX2axX3xX9exX3xXcxX6axXdxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xX570xX1cxX3xX76xXdxX16xX17xX3xX4xX1xXadxX1cxX1xX3xX39xXdxX20xX3xX66xX450xX4xX1xX3xX24xX45dxX3xX3dxX1xX20xX6bxX3xX4xX1xX46axX6xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xXexXbaxX88xX1cxX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX76xb535xX1cxX39xX37xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX76xX8fxX3xX4xX20xX4xX3xX27xX2axX17xX3xXexX57cxX3xX1cxX1xX364xX3xX3dxX1xX31xX17xX3xX1xX6xX48xX3xXexX6axXdxX3xX7xX4c4xX1cxX37xX3xX1cxX3axX1cxX39xX3xX5xX364xX439xX1cxX39xX3xX4xX439xX3xX30xX4c4xX1cxX37xX3xabe0xX1cxX39xX3xX66xX45dxX1cxX39xX3xX4xX423xX1cxX39xX3xX1cxX39xX1xX4bxX3xXexX1xX423xX1cxX39xX3xXexXdxX1cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xX92xXa4xX3xX808xX3xXexX2axX3xX4xX3fxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX5xX17xX3axX1cxX3xX4xX1xX17xX27xX815xX1cxX3xX4xX20xX1cxX3xX30xXa4xX3xX27xX3xXexX2axX3xX39xXdx3bdfxXdxX3xX24xX16xX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xXexXadxX1cxX1xX3xX24xX6axX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xX76xX815xX3xX4xX1xX17xX27xX815xX1cxX3xX39xXdxX6xX48xX3xX4xX20xX4xX3xX3dxX453xX3xXexX1xX17xX35xXexX3xX6bxX73xXdxX184xX3xX4xX3fxX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX1x78e4xX3xXexXbaxX4cfxX3xX364xX17xX3xXexXdxX88xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX20xX4xX3xX7xX453xX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX37xX3xX183xXa1xX3xX27xX88xX1cxX3xXexX3axX6bxX3xX4xX423xX1cxX39xX3xXexX20xX4xX13exX13exX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xX3xXbxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX66xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX17dxX3xX181xX2xXc8xXbxX183xX184xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX54xX54xXdxX13exX30xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX24xX1cxX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xX181xX2xX54xX2xX1bcxX1b7xX66xX17fxX2xX1b7xX1c2xX1bcxX181xX17fxXexX1b7xX17fxXc5xX1dbxX5xX2xXc8xX9exX17fxX1c5xX66xX17fxX2xX1b7xX2xXc8xX1c2xXc5xXexX2xX1c2xX17fxX5xXc5xX9exX17fxX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX48xX1cxXaxX12xX6dfxXdxX20xX6bxX3xX76xX57cxX4xX3xX92xX96xXa8xXdbxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xXedxXeexX6bxX3xXa0xX17xX27xX88xX1cxX3x66c9xX1xX6xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xa7fdxXdxX1cxX1xX3xXexXbaxX384xX1cxX1xX3xX30xX6axX27xX3xX24xXdxX4bxX4xX3xXexX1xX3f2xX4xX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX4xX1xX2axX3xX76xXa4xX37xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX27xX3xXexX2axX3xX24xX6axX3xX183xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xX1xX3fxX6xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xX30xX450xX3xXexXd1xXdxX3xX92xX96xXa8xXdbxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xXedxXeexX6bxX3xXa0xX17xX27xX88xX1cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXedxX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX1cxX39xX1xX450xX3xX24xX73xXdxX3xX63xXa8xX13xXaaxX37xX3x4203xX92xX13xXaaxX37xX3xX4xX20xX4xX3xX7xX365xX37xX3xX30xX6xX1cxX3xX1cxX39xX6axX1cxX1xX3xX4xX31xXbxX3xXexXadxX1cxX1xX3xXexXbaxX1bxX4xX1xX3xX1cxX39xX17xX5c4xX1cxX3xX3dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexXdxX2axXexX3xX3dxXdxX4bxX6bxX3xX76xX364xX4cfxX4xX3xXexX54fxX3xX39xXdxX4c4xX6bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX364xX859xX1cxX39xX3xX183xX17xX27xX88xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX8fxX3xX76xX815xX3xXexX43xX1cxX39xX3xX76xX570xX17xX3xXexX364xX3xX183xX3axX27xX3xX66xX3f2xX1cxX39xX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xX24xX35xXexX3xX4xX1xX31xXexX37xX3xX6bxX17xX6xX3xX7x3c8fxX6bxX3xXexXbaxX6xX1cxX39xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xX30xX450xX184xX3xX30xX48dxX3xX7xX17xX1cxX39xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexX1xX17xX3xX1xX8b5xXexX3xX30xX20xX4xX3xX7xX453xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX4c2xX17xX27xX3xX24xX6axX3xX4xX20xX1cxX3xX30xXa4xX3xX4xX1xX17xX27xX88xX1cxX3xX6bxX423xX1cxX3xX39xXdxX957xXdxX3xX24xX16xX3xX4xX20xX4xX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xX24xX6axX3xX183xXa1xX13exX3xX63xX6axX1cxX39xX3xX1cxX43xX6bxX37xX3xX7xX73xX6bxX3xX4xX3fxX3xX3dxX2axX3xX1xX48xXd1xX4xX1xX3xXexX17xX27xX815xX1cxX3xX66xX45dxX1cxX39xX3xX30xX20xX4xX3xX7xX453xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX2dxX1cxX3xXexX1xXdxX2axX17xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXedxX20xX4xX3xX76xXd1xXdxX3xX30xXdxX815xX17xX3xX4x8723xX1cxX39xX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX1cxX39xX1xX450xX3xX7x6278xX6xX3xX76xX48dxXdxX3xX4xX439xX3xX4xX1xX2axX3xX6bxX17xX6xX3xX7xXc55xX6bxX3xXexX35xXbxX3xXexXbaxX17xX1cxX39xX37xX3xX1cxX1xX46axX1cxX39xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xX30xX450xX3xX6bxX20xX27xX3xX6bxX3fxX4xX3xX4xX3fxX3xX39xXdxX20xX3xXexXbaxX450xX3xX1cxX1xX957xX3xX4xX570xX1cxX3xXexX1xX6xX27xX3xX76xX48dxXdxX3xXexX1xX364xX859xX1cxX39xX3xX183xX17xX27xX88xX1cxX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX1cxX43xX6bxX3xXexX1xX384xX3xX76xX815xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXexX3f2xX3xX6bxX17xX6xX3xX76xX815xX3xX3dxX450xXbxX3xXexX1xX859xXdxX3xXbxX1xX45dxX4xX3xX24xX45dxX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX3axX1cxX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXb0axX1xX20xXexX3xX30xXdxX815xX17xX3xXexXd1xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX30xX17xX48dxXdxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX37xX3xXcxXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX30xX6xX1cxX3xX96xX43xX1cxX3xX1xX3fxX6xX3xX375xX3xXa0xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xX63xXa8xX13xXaaxX3xXexXadxX1cxX1xX3xXa8xX48xX6axX1cxX3xXa8xX384xX1cxX1xX3xX388xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb080xX3xX1cxX1xX46axX1cxX39xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX76xX57cxXdxX3xX24xX73xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX37xX3xX1cxX1xX31xXexX3xX5xX6axX3xX1cxX1xX46axX1cxX39xX3xX4c4xX1cxX1xX3xX1xX364xX365xX1cxX39xX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX439xX3xX4xX1xX2axX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX76xXdxX16xX17xX3xX3dxXdxX4bxX1cxX3xXexX1xX423xX1cxX39xX3xXexX17xX27xX2axX1cxX3xX92xX63xX808xXcxX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xX3xXbxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX1cxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX66xXexX1xX17dxX3xX17fxX2xX181xXbxX183xX184xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX17dxX3xX181xX2xXc8xXbxX183xX184xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX54xX54xXdxX13exX30xX6xX48xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX13exX24xX1cxX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xX181xX2xX54xX2xX1bcxX1b7xX66xX17fxX2xX1b7xX1c2xX1bcxX1c2xX181xXexXc5xX1dbxX2xXc8xX5xX181xX9exX17fxX1c5xX66xX17fxX2xX1b7xX2xX1bcxX2xX1c2xXexX1dbxXc8xXc5xX1c5xX5xX1dbxX9exX1c5xX13exX1e2xXbxX39xaed1xXbaxX9xX1dbxX1dbxX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX48xX1cxXaxX12xXcxXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX76xX48xX6axX1cxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xXa8xX48xX6axX1cxX3xXa8xX384xX1cxX1xX3xX388xX1cxX1xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX17xX3xX7b9xX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xXbxX1xX4c4xX1cxX3xX20xX1cxX1xX3xX24xX6axX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX1cxX39xX1xX450xX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXcxXdxX2axXbxX3xXexX1xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX7b9xX3xX3dxXdxX2axX1cxX37xX3xX3dxXdxX2axX1cxX3xX1cxX39xX1xX450xX37xX3xX76xX16xX3xX183xX17xX31xXexX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX37xX3xXexXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX76xX48xX6axX1cxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xX76xX16xX3xX1cxX39xX1xX450xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXbaxX6axX3xX7xX48xX20xXexX3xX5xXd1xXdxX37xX3xX30xX48dxX3xX7xX17xX1cxX39xX3xX76xX570xX27xX3xX76xX8fxX3xX1xX439xX1cxX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX30xX20xX48xX3xX4xX20xX48xX3xX39xXd42xXdxX3xX92xX6xX1cxX3xX96xX43xX1cxX3xX1xX3fxX6xX3xX375xX3xXa0xXa1xX3xX1xXa4xXdxX3xX63xXa8xX13xXaaxX3xXexXadxX1cxX1xX13exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX48xX66xX27xXaxX12xXa8xX57cxXdxX3xX24xX73xXdxX3xX92xX96xXa8xXdbxX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xXedxXeexX6bxX3xXa0xX17xX27xX88xX1cxX37xX3xXexXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX76xX48xX6axX1cxX3xX39xXdxX20xX6bxX3xX7xX20xXexX3xX76xX16xX3xX1cxX39xX1xX450xX3xX1cxX88xX1cxX3xX4c2xX17xX27xX3xX1xX48xXd1xX4xX1xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX365xX3xX76xX450xX6xX3xX76xXdxX815xX6bxX3xX6bxX73xXdxX3xX24xX6axX3xXexX54fxX1cxX39xX3xX30xX364xX73xX4xX3xX76xX570xX17xX3xXexX364xX3xX183xX3axX27xX3xX66xX3f2xX1cxX39xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX1xX8f6xX3xX3dxX1xX423xX1cxX39xX3xX1cxX88xX1cxX3xX183xX3axX27xX3xX66xX3f2xX1cxX39xX3xXexXbaxX88xX1cxX3xX24xX450xX3xXexXbaxX1bxX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xX4xXd33xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXbaxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9exXexX1xX17xX6bxX30xX9exX6xX1cxX66xX9exX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXedxX1xX4c4xX27xX3xX6bxX20xX17xX3xX4xX1xX31xXexX3xX183xX20xX6bxX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3x48e6xX30xX6axXdxX3xX1bcx5c82xX17dxX3xX92xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX570xX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX17xX27xX3xX24xX6xXdxX3xXexXbaxX2dxX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX8fxXaxX3xX1xXbaxX10x981fxX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX4xX1xX6xX27xX9exX6bxX6xX17xX9exX4xX1xX6xXexX9exX183xX6xX6bxX9exX30xX10xX1cxX1xX9exX24xXdxX10xX1cxX9exX30xX6xXdxX9exX1bcxX9exX30xX10xX1cxX1xX9exX24xXdxX10xX1cxX9exX4xX6xX1cxX9exXbxX1xX6xXexX9exX1xX17xX27xX9exX24xX6xXdxX9exXexXbaxX48xX9exXexX17xX9exX4xX1xX17xX54xX2xX1c2xX1dbxX1bcxX17fxX2xX13exX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX54xX6bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1bcxXc8xX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xXc5xX1bcxX54xX2xXc8xX1c2xX66xXc5xX1bcxX1bcxX1bcxX1dbxX181xX1c2xXexX1b7xXc8xX1dbxX1dbxX5xXc8xX9exX1c5xX1c5xX66xX181xX1bcxX1bcxX1bcxX1c2xX1c2xX1c5xXexX1dbxX2xX1bcxX1c5xX5xXc8xX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX24xX12xX0xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXedxX1xX4c4xX27xX3xX6bxX20xX17xX3xX4xX1xX31xXexX3xX183xX20xX6bxX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX1237xX30xX6axXdxX3xX1bcxX123dxX17dxX3xX92xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX570xX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX17xX27xX3xX24xX6xXdxX3xXexXbaxX2dxX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX8fxXaxX3xX1xXbaxX10xX126axX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX4xX1xX6xX27xX9exX6bxX6xX17xX9exX4xX1xX6xXexX9exX183xX6xX6bxX9exX30xX10xX1cxX1xX9exX24xXdxX10xX1cxX9exX30xX6xXdxX9exX1bcxX9exX30xX10xX1cxX1xX9exX24xXdxX10xX1cxX9exX4xX6xX1cxX9exXbxX1xX6xXexX9exX1xX17xX27xX9exX24xX6xXdxX9exXexXbaxX48xX9exXexX17xX9exX4xX1xX17xX54xX2xX1c2xX1dbxX1bcxX17fxX2xX13exX1xXexX6bxXaxX12xXedxX1xX4c4xX27xX3xX6bxX20xX17xX3xX4xX1xX31xXexX3xX183xX20xX6bxX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX1237xX30xX6axXdxX3xX1bcxX123dxX17dxX3xX92xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX570xX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX17xX27xX3xX24xX6xXdxX3xXexXbaxX2dxX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX8fxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX6dfxXdxX20xX6bxX3xX76xX57cxX4xX3x7589xX365xX3xX808xX3xXexX2axX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xX3xX69xX88xX3xX13xX39x2f7bxX4xX3xXedxX1xX3axX17xX37xX3xX4xX20xX4xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXbxX1xX4c4xXdxX3xX183xX3axX27xX3xX66xX3f2xX1cxX39xX3xX76xX364xX4cfxX4xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX76xX815xX3xX39xXdxX46axX3xX1cxX39xX17xX5c4xX1cxX3xX1cxX1xX3axX1cxX3xX5xX3f2xX4xX13exX3xXa8x4bebxX4xX3xX30xXdxX4bxXexX37xX3xX24xX73xXdxX3xX4xX439xX3xX4xX1xX2axX3xXexX3f2xX3xX4xX1xX8fxX3xX1xXdxX4bxX1cxX3xX1cxX6xX27xX3xXexX1xX384xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX4xX6axX1cxX39xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX17xX27xX3xX76xX364xX4cfxX4xX3xX24xX6xXdxX3xXexXbaxX2dxX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX24xX31xX1cxX3xX76xX16xX3xX1cxX6axX27xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX24xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX1cxX43xX1cxX39xX3xX5xX3f2xX4xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xXexX1xX10xX48xX3xX6bxX423xX3xX1xX384xX1cxX1xX3x940axX13xX39xX17xX27xX88xX1cxX3xX5xX7b9xX3xX1xX14aaxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX76xX384xX1cxX1x6649xXaxX3xX1xXbaxX10xX126axX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX1cxX6xX1cxX39xX9exX4xX6xX48xX9exX1cxX6xX1cxX39xX9exX5xX17xX4xX9exX27xX9exXexX10xX9exX4xX48xX9exX7xX48xX9exXexX1xX10xX48xX9exX6bxX48xX9exX1xXdxX1cxX1xX9exX1cxX39xX17xX27xX10xX1cxX9exX5xX27xX9exX1xX48xX4xX9exX39xXdxX6xX9exX66xXdxX1cxX1xX54xX2xX1c2xX1c2xX1b7xX181xX1c5xX13exX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX54xX6bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1bcxXc8xX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xX1bcxXc5xX54xX1dbxX181xX66xX2xX2xX1b7xXc8xX17fxX1c2xX1bcxXexX181xXc8xX1c5xX1c2xX5xX1b7xX9exXdxX6bxX39xX9exXc8xX1b7xX181xXc8xX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX24xX12xX0xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX1cxX43xX1cxX39xX3xX5xX3f2xX4xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xXexX1xX10xX48xX3xX6bxX423xX3xX1xX384xX1cxX1xX3xX159cxX13xX39xX17xX27xX88xX1cxX3xX5xX7b9xX3xX1xX14aaxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX76xX384xX1cxX1xX15b3xXaxX3xX1xXbaxX10xX126axX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX1cxX6xX1cxX39xX9exX4xX6xX48xX9exX1cxX6xX1cxX39xX9exX5xX17xX4xX9exX27xX9exXexX10xX9exX4xX48xX9exX7xX48xX9exXexX1xX10xX48xX9exX6bxX48xX9exX1xXdxX1cxX1xX9exX1cxX39xX17xX27xX10xX1cxX9exX5xX27xX9exX1xX48xX4xX9exX39xXdxX6xX9exX66xXdxX1cxX1xX54xX2xX1c2xX1c2xX1b7xX181xX1c5xX13exX1xXexX6bxXaxX12xX13xX3axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX1cxX43xX1cxX39xX3xX5xX3f2xX4xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX439xX3xX7xX365xX3xXexX1xX10xX48xX3xX6bxX423xX3xX1xX384xX1cxX1xX3xX159cxX13xX39xX17xX27xX88xX1cxX3xX5xX7b9xX3xX1xX14aaxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX76xX384xX1cxX1xX15b3xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXedxX1xXdxX16xX17xX3xX181xX54xX17fxX37xX3xX7xX6xX17xX3xX3dxX1xXdxX3xX66xX3f2xX3xX5x52c9xX3xX4xX423xX1cxX39xX3xX30xX57cxX3xX4c2xX17xX27xX2axXexX3xX76xX450xX1cxX1xX3xX30xX48dxX3xX7xX17xX1cxX39xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xX24xX4bxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX4xX8fxX6xX3xX92xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3x63e6xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX76xX48xXd1xX1cxX3xX1bcxXc8xX2xX1b7xX9exX1bcxXc8xX1bcxXc8xX3xX4xX1xX48xX3xX92xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxX3xXa8xX6xX3xX3dxX1xX48xX6xX3xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xX63xX364xX439xX1cxX39xX3xX1495xX439xX1cxX37xX3xXb0axX1xX3fxX3xXedxX1xX8fxX3xXexX450xX4xX1xX3xXbb1xX92xX13xXaaxX3xXexXadxX1cxX1xX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xX3xXaaxX364xX439xX1cxX39xX3xXcxX31xXexX3xXcxX1xXc55xX1cxX39xX3xX76xXa1xX3xX4xX3fxX3xX30xX17xX48dxXdxX3xX5xX6axX6bxX3xX24xXdxX4bxX4xX3xX24xX73xXdxX3xXcxX1xX8f6xX3xXexXbaxX364xX365xX1cxX39xX3xX92xXa4xX3xX808xX3xXexX2axX3xX13xX39xX17xX27xX17c5xX1cxX3xX96xXdxX2axXexX3xXcxXdxX2axX1cxX3xX24xX6axX3xX76xX48xX6axX1cxX3xX4xX423xX1cxX39xX3xXexX20xX4xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX24xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb15xXa1xX3xX7xX57cxX3x985axXaaxX3xX24xX16xX3xX7xX8f6xX4xX3xX3dxX1xX957xX10xX37xX3xX30xX364xX73xX4xX3xX1cxX39xX48xX14f7xXexX3xX5xX73xX1cxX3xX4xX8fxX6xX3xX27xX3xXexX2axX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xXaxX3xX1xXbaxX10xX126axX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX6bxX6xX9exX7xX48xX9exXdxX66xX9exX24xX10xX9exX7xX17xX4xX9exX3dxX1xX48xX10xX9exX30xX17xX48xX4xX9exX1cxX39xX48xX6xXexX9exX5xX48xX1cxX9exX4xX17xX6xX9exX27xX9exXexX10xX9exX1xX6xX9exXexXdxX1cxX1xX54xX2xX181xX1dbxX17fxX1c5xX2xX13exX1xXexX6bxXaxX12xX0xXdxX6bxX39xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX54xX6bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1bcxXc8xX54xX1cxX10xX178xX7xX54xX2xX1b7xXc8xX1dbxX54xX1c5xX1c5xX66xX2xX1bcxX1bcxX181xX1c5xX181xX1c5xXexXc5xX1bcxX17fxX181xX5xXc8xX13exX1e2xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX16xX3xX27xX3xXexX2axX3xX4xX2dxX1cxX3xX30xX31xXexX3xX4xX35xXbxX37xX3xX39xX3axX27xX3xX3dxX1xX3fxX3xX3dxX1xX43xX1cxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX4bxX1cxX1xX3xX24xXdxX4bxX1cxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX24xX12xX0xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb15xXa1xX3xX7xX57cxX3xX18dexXaaxX3xX24xX16xX3xX7xX8f6xX4xX3xX3dxX1xX957xX10xX37xX3xX30xX364xX73xX4xX3xX1cxX39xX48xX14f7xXexX3xX5xX73xX1cxX3xX4xX8fxX6xX3xX27xX3xXexX2axX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xXaxX3xX1xXbaxX10xX126axX9xXaxX54xX27xX9exXexX10xX54xX6bxX6xX9exX7xX48xX9exXdxX66xX9exX24xX10xX9exX7xX17xX4xX9exX3dxX1xX48xX10xX9exX30xX17xX48xX4xX9exX1cxX39xX48xX6xXexX9exX5xX48xX1cxX9exX4xX17xX6xX9exX27xX9exXexX10xX9exX1xX6xX9exXexXdxX1cxX1xX54xX2xX181xX1dbxX17fxX1c5xX2xX13exX1xXexX6bxXaxX12xXb15xXa1xX3xX7xX57cxX3xX18dexXaaxX3xX24xX16xX3xX7xX8f6xX4xX3xX3dxX1xX957xX10xX37xX3xX30xX364xX73xX4xX3xX1cxX39xX48xX14f7xXexX3xX5xX73xX1cxX3xX4xX8fxX6xX3xX27xX3xXexX2axX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXbaxX48xX1cxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXb15xX9a7xXdxX3xX1cxX39xX364xX859xXdxX3xX66xX3axX1cxX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xX3xX7x7e11xX3xX4xX3fxX3xX6bxXa4xXexX3xX6bxXa1xX3xX7xX57cxX3xX18dexXaaxX3xX24xX16xX3xX7xX8f6xX4xX3xX3dxX1xX957xX10xX37xX3xX76xX20xX1cxX1xX3xX66xX31xX17xX3xX30xX364xX73xX4xX3xX1cxX39xX48xX14f7xXexX3xX5xX73xX1cxX3xXexXbaxX48xX1cxX39xX3xX4xX423xX1cxX39xX3xXexX20xX4xX3xX4xX1xX43xX6bxX3xX7xX3fxX4xX37xX3xX30xX4c4xX48xX3xX24xX4bxX3xX24xX6axX3xX1cxX3axX1cxX39xX3xX4xX6xX48xX3xX7xX8f6xX4xX3xX3dxX1xX957xX10xX3xX4xX1xX48xX3xX1cxX39xX364xX859xXdxX3xX66xX3axX1cxX13exX3xXb0axX1xX3fxX1cxX39xX3xX24xXdxX88xX1cxX3xX92xX20xX48xX3xX63xX6axX3xXcxXb5xX1cxX1xX3xX76xXa1xX3xX4xX3fxX3xX4xX17xXa4xX4xX3xXexXbaxX2dxX3xX4xX1xX17xX27xX4bxX1cxX3xX24xX73xXdxX3xX423xX1cxX39xX3xX69xX88xX3xX13xX39xX14aaxX4xX3xXedxX1xX3axX17xX3xX9exX3xX6dfxXdxX20xX6bxX3xX76xX57cxX4xX3xX1495xX365xX3xX808xX3xXexX2axX3xX183xX17xX1cxX39xX3xX4c2xX17xX6xX1cxX1xX3xX1cxXa4xXdxX3xX66xX17xX1cxX39xX3xX1cxX6axX27xX13exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX24xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX17xX5xX12xX0xX66xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbaxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX24xX12xX0xX54xX66xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX388xX17xXexX1xX48xXbaxXaxX12xX92xXdxX4bxX1cxX3xX13xX1xX17xX1cxX39xX0xX54xXbxX12
Biện Nhung