Hà Tĩnh cho phép các địa phương tuyển 456 giáo viên tiểu học còn thiếu
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng 456 giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao.
7d49x8127x10b24x12e8exa649xb8e6x102abxd80ex10f86xX7xf09axa720x9418x928exc609xf2afxX5xf306xXax7d6exfbe6xf81dxX3xXcx81dbx97c9xX1xX3xX4xX1xaec7xX3xXbxX1xc678xXbxX3xX4x822cxX4xX3xe129xc004xX6xX3xXbxX1xaa15x8049xX18xb998xX3xXexd559xc419x125eexX18xX3x9e2bx130dax95a5xX3xX31xXdxX25xX1dxX3x11edcxXdxb85axX18xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1x8016xX4xX3xX4xa42cxX18xX3xXexX1xXdxbd32xX34xX0xf286xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8b42xXaxX12x10aaaxe2a7x103f6x10c61xX3xXexf6f2xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX42x10d62xX6xX3xX4xb93exX3xX42xb397xX18xX3xf781xa050xX18xX3xX28x13274xX18xX31xX3x123aexX3xX4xX1xbdaaxX3xXexec73xX2exX2fxX18xX31xX3xX28xX36xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX34xX35xb0e5xX18x882exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xbc5exXb3xX3xXexX1xX29xX3x824fxee7axX3xXexX1x7ed4xX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX42xXdxXb1xX4xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cx10887xX18xX31xX3xX39xX3axX3bxX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xX4xX51xX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xX3xX7xX1dxX3xX42x8f7cxXdxX3xX8cxXdxX44xX18xX3xX4xX1xX57xX3xX28xX2ex12982xX4xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX31xXdxX6xX1dx9b5cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe12cxX10xX18xXexX10xX9cxXaxX12xX0xXdxe38axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX18xXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax10391xXdxX6cxXexX1xb9efxX3xX3bxX2xX3axXbxXc4x11ad4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX15exX3xX39xX2x807dxXbxXc4xX165xX3xX13fxX6xX9cxX31xXdxX18xX15exX3xX171xXbxXc4xX3xX6xX34xXexX1dxX165xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15exX5axX5axX4xX6cxX18xX125xX8cxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX125xX42xX18xX5axX6cxX10xX7x96bfxXexX1dxXbxX5axX18xX10xX159xX7xX5axX2x8c42xX2xX3axX5axX3bxX1b5xX6cxX2xX171xX3axX171xf7cfxX3axX171xXexX2xd5bcxX1b5xX1c0xX5xbdfexc879xX18xX31xX1dxX4xX125xc73fxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX3bxX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xX4xX51xX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc4xXexX1caxX6xX5xXdxX31xX18xX15exX3xX1d0xX34xX7xXexXdxfb57xX35xX165xXaxX12xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX31xXdxX6xX1dxX3x11974x90b7xX3xX71xe462xXdxX3xX42xXddxX3xX4xX1xX99xX3xXexX9cxd1aaxXb3xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX1xX114xXbxX3xX42xX106xXdxX3xX268xX269xX3x9494xXdxX25xX1dxX3xX6cxXddxX4xX3xX42xX14xX3xc0ccxX14xX1dxX3xXexd056xX1dxX3xXexX1xcf9cxX13fxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX4xX2fxX3xX4xX2a1xX34xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cxXddxX18xX31xX3xX4xX99xX6xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX34xX35xXb1xX18xXb3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXbdxXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX125xX3xX0xXdxX3xXdxX6cxX9xXaxXdxX13fxX31xX4xX6xXbxXexXdxX1dxX18xX171xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc4xXexX1caxX6xX5xXdxX31xX18xX15exX3xX4xX10xX18xXexX10xX9cxX165xX3xX159xXdxX6cxXexX1xX15exX3xX3bxX2xX39xXbxXc4xX165xXaxX12xXcxX9cxX1dxX18xX31xX3xX8dxX18xX1xX15exX3xff7axb9d0xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX4xX99xX6xX3xXcx11c9fxX3xX33cxX33dxX3xbfe2xX18xX1xX0xX5axXdxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1dxX6cxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX28xX86xXb3xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX34xX35xXb1xX18xX3xX135xX2a1xX13fxX3xX358xX34xX35xX44xX18xXb3xX3xX71xX31xX1xXdxX3xX358xX34xec80xX18xX3xX4xc0f9xX18xX31xX3xX7xXbdxX3xX5xX2exX114xX18xX31xX3xX3axX171xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xX135xX6xX18xX3x12a57xX26cxX4xX3x836dxX171xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xX297xc3f3xX4xX3xXcxX1xX4dxX3xX39xX171xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xX1xX34xX35xXb1xX18xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX1c5xX3c4xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xX3c0xX26cxX4xX3xX13xX14xX3xX3c4xX39xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xXcxX1xX29cxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX39xX3bxX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3x85fax11c6fxX3x8aadxX34xX6xX18xX31xX3xX1c5xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xXcx1071bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX39xX39xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX165xX3xXcxX358xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX1c9xX2xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX125xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1dxX6cxX35xXaxX12xX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX34xX35xXb1xX18xXb3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXbdxXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX4xX89xX18xX3xX4xX3d2xX3xX7xXbdxX3xX5xX2exX114xX18xX31xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xX3xX28xX2exX114xX4xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX31xXdxX6xX1dxXb3xX3xXc4xX25xX4xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX4xX2fxX3xX4x912bxX34xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cxXddxX18xX31xXb3xX3xX8cxX25xX1dxX3xX4xX25xX1dxX3xX268xX269xX3xX71xX26cxXdxX3xX42xXddxXb3xX3xX268xX269xX3xX28bxXdxX25xX1dxX3xX6cxXddxX4xX3xX42xX14xX3xX297xX14xX1dxX3xXexX29cxX1dxX3xX28xX36xX3xXexX1xX2a1xX13fxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX42xX14xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cxXddxX18xX31xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX28x1287bxX18xX31xX3x9e05xX34xX35xX3xX28xcdedxX18xX1xX3xX1xXdxXb1xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX42xX14xX3xXbxX1xX39exX18xX3xX4xX4dfxXbxX3xX4xX99xX6xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX125xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX1dxX6cxX35xXaxX12xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX31xXdxX6xX1dxX3xX268xX269xX3xX71xX26cxXdxX3xX42xXddxX3xX4xX1xX99xX3xXexX9cxX278xXb3xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX1xX114xXbxX3xX42xX106xXdxX3xX268xX269xX3xX28bxXdxX25xX1dxX3xX6cxXddxX4xX3xX42xX14xX3xX297xX14xX1dxX3xXexX29cxX1dxX3xXexX1xX2a1xX13fxX3xX28xX29xX18xX1xX3xX4xX2fxX3xX4xX2a1xX34xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cxXddxX18xX31xX3xX4xX99xX6xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX34xX35xXb1xX18xXb3xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXbdxXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX165xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX6cx134e4xXdxXb3xX3xX28x121f6xX18xX3xX28xXbdxX4xXb3xX3xX1xX2exX106xX18xX31xX3xX6cxc52cxX18xXb3xX3xX1aaxXdxX36xX13fxX3xXexX9cxX6xX3xX42xXdxXb1xX4xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX6cxXddxX18xX31xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX18xX31xXb3xX3xXex1201bxX18xX31xX3xX1xX114xXbxXb3xX3xX8cxX25xX1dxX3xX4xX25xX1dxX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX42xX14xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2fxX3xX547xX34xX6xX18xX3xX4xX86xX3xXexX1xX2a1xX13fxX3xX547xX34xX35x102ccxX18xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX547xX34xX35xX3xX28xX29xX18xX1xX125xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX9cxX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX44xX18xX3xX547xX34xX6xX18xX15exX0xX5axX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1caxXexX1xX34xX13fxX8cxX1caxX6xX18xX6cxX1caxX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33cxX1xX2a1xX18xX3xXexX9cxX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX28xX99xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fx115d0xX13fxX3xX18xX1dxX18xXb3xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX8cxXdxX44xX18xX3xX4xX1xX57xX3xX28xX2exX114xX4xX3xX31xXdxX6xX1dxXaxX3xX1xX9cxX10xX254xX9xXaxX5axX31xXdxX6xX1dxX1caxX6cxX34xX4xX5axX1aaxX1xX6xX18xX1caxXexX9cxX34xX1dxX18xX31xX1caxXexX34xX35xX10xX18xX1caxX6cxX34xX1caxX31xXdxX6xX1dxX1caxX42xXdxX10xX18xX1caxX13fxX6xX13fxX1caxX18xX1dxX18xX1caxXexXdxX10xX34xX1caxX1xX1dxX4xX1caxXexX1xX10xX1dxX1caxX8cxXdxX10xX18xX1caxX4xX1xX10xX1caxX6cxX34xX1dxX4xX1caxX31xXdxX6xX1dxX5axX2xX1c9xX1c9xX3bxX2xX1b5xX125xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX31xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX5axX13fxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1c0xX171xX5axX18xX10xX159xX7xX5axX2xX1b5xX3c4xX1c0xX5axX2xX39xX39xX6cxX3axX2xX1c9xX1c0xX1b5xX1c0xX2xXexX3bxX1c0xX2xX3c4xX1c5xX5xX171xX125xX1d0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX3bxX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xX4xX51xX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX42xX12xX0xX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33cxX1xX2a1xX18xX3xXexX9cxX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX28xX99xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xXb3xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX8cxXdxX44xX18xX3xX4xX1xX57xX3xX28xX2exX114xX4xX3xX31xXdxX6xX1dxXaxX3xX1xX9cxX10xX254xX9xXaxX5axX31xXdxX6xX1dxX1caxX6cxX34xX4xX5axX1aaxX1xX6xX18xX1caxXexX9cxX34xX1dxX18xX31xX1caxXexX34xX35xX10xX18xX1caxX6cxX34xX1caxX31xXdxX6xX1dxX1caxX42xXdxX10xX18xX1caxX13fxX6xX13fxX1caxX18xX1dxX18xX1caxXexXdxX10xX34xX1caxX1xX1dxX4xX1caxXexX1xX10xX1dxX1caxX8cxXdxX10xX18xX1caxX4xX1xX10xX1caxX6cxX34xX1dxX4xX1caxX31xXdxX6xX1dxX5axX2xX1c9xX1c9xX3bxX2xX1b5xX125xX1xXexX13fxXaxX12xX33cxX1xX2a1xX18xX3xXexX9cxX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX28xX99xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xXb3xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX8cxXdxX44xX18xX3xX4xX1xX57xX3xX28xX2exX114xX4xX3xX31xXdxX6xX1dxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX135xX1xXdxX693xX34xX3xX2xX3bxX5axX1c5xXb3xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX65exX3xX4xX1xX3d2xX4xX3xX1xX26cxXdxX3xX18xX31xX1xX29xX3xXexX65exX18xX31xX3xX1aaxX57xXexX3xX18xX89xX13fxX3xX1xX4dxX4xX3xX1c0xX171xX2xX1c5xX1caxX1c0xX171xX2xX1b5xXb3xX3xXexX9cxXdxX36xX18xX3xX1aaxX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxXb1xX13fxX3xX42xXddxX3xX18xX89xX13fxX3xX1xX4dxX4xX3xX1c0xX171xX2xX1b5xX1caxX1c0xX171xX1c0xX171xX125xX3xX440xX1xX86xX3xX135xX1xX99xX3xXexX29xX4xX1xX3xXcxX1xX2excae4xX18xX31xX3xXexX9cxXc9xX4xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xX297xe3bfxX18xX31xX3xX42dxX34xXbdxX4xX3xX42axXdxX18xX1xXb3xX3xX440xX1xX86xX3xX135xX1xX99xX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX297xX71xX72xX3xXexX75xX18xX1xX3xXcxX9cxX2exX2fxX18xX31xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX34xX35xX693xX18xX3xX4xX3a2xX18xX31xX3xX6cxXc9xX125xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX358xX21xXexX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX42xX62cxX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xX3xX2xX171xX3axX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xXaxX3xX1xX9cxX10xX254xX9xXaxX5axX31xXdxX6xX1dxX1caxX6cxX34xX4xX5axXc4xX10xXexX1caxXexX34xX35xX10xX18xX1caxX2xX2xX1caxX4xX1xXdxX1caxXexXdxX10xX34xX1caxXexX1xXdxX1caxXc4xX6xX1caxX1aaxX35xX1caxX6xX18xX1xX1caxX42xX6xX18xX1caxXexX1xXdxX10xX34xX1caxX2xX171xX3axX1caxX31xXdxX6xX1dxX1caxX42xXdxX10xX18xX1caxX13fxX6xX13fxX1caxX18xX1dxX18xX5axX2xX1c9xX3bxX1c5xX3axX3bxX125xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX31xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX5axX13fxX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX1c0xX171xX5axX18xX10xX159xX7xX5axX2xX1b5xX3c4xX171xX5axX2xX39xX3bxX6cxX3c4xX1c0xX2xX2xX39xX2xX1c5xXexX3c4xX171xX1c5xX1b5xX1b5xX5xX171xX125xX1d0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX18xX31xX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX3bxX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xXexXdxX36xX34xX3xX1xX4dxX4xX3xX4xX51xX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX42xX12xX0xX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX358xX21xXexX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX42xX62cxX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xX3xX2xX171xX3axX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xXaxX3xX1xX9cxX10xX254xX9xXaxX5axX31xXdxX6xX1dxX1caxX6cxX34xX4xX5axXc4xX10xXexX1caxXexX34xX35xX10xX18xX1caxX2xX2xX1caxX4xX1xXdxX1caxXexXdxX10xX34xX1caxXexX1xXdxX1caxXc4xX6xX1caxX1aaxX35xX1caxX6xX18xX1xX1caxX42xX6xX18xX1caxXexX1xXdxX10xX34xX1caxX2xX171xX3axX1caxX31xXdxX6xX1dxX1caxX42xXdxX10xX18xX1caxX13fxX6xX13fxX1caxX18xX1dxX18xX5axX2xX1c9xX3bxX1c5xX3axX3bxX125xX1xXexX13fxXaxX12xX358xX21xXexX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX75xX3xXexXdxX44xX34xXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX42xX62cxX18xX3xXexX1xXdxX57xX34xX3xX2xX171xX3axX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX9cxX1dxX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX9cxX1dxX18xX31xX3xXexX1xX25xX18xX31xX3xX1c5xX3xX18xX14xX35xXb3xX3xX18xX31xX14xX18xX1xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX6cxXddxX4xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xaec9xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xc6a6xX3xX7xf83dxX3xXc4xX21xXexX3xXexX34xX35xX36xX18xX3xX2xX2xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX28xX3d2xX18xX31xX3xX5xX106xXbxX3xX8cx13231xX4xX3xX1xX4dxX4xX3xX13fxX72cxX13fxX3xX18xX1dxX18xX125xX3xXcxX34xX35xX3xX18xX1xXdxX44xX18xXb3xX3xX269xX3xX8cxXd10xX4xX3xX1xX4dxX4xX3xX18xX14xX35xXb3xX3xXexX1xX29xX3xXc4xXc5xX3xX33cxX33dxX3xX35dxX18xX1xX3xX42xX62cxX18xX3xX28xX6xX18xX31xX3xXexX1xXdxX57xX34xX3xX2xX171xX3axX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX3xX28xX36xX3xX28xX8dxX13fxX3xX8cxX8dxX1dxX3xXexbe7axX3xX5xXb1xX3xX1c0xX3xX31xXdxX25xX1dxX3xX42xXdxX44xX18xX5axX5xX106xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX3xX547xX34xX35xX3xX28xX29xX18xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX70xX26cxX3xX28bxX72xa9e5xX297xXcxX125xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX42xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX34xX5xX12xX0xX6cxXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9cxXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX42xX12xX0xX5axX6cxXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX34xXexX1xX1dxX9cxXaxX12xX13xX125xX358xX0xX5axXbxX12
H.X