Hà Tĩnh cho phép các địa phương tuyển 456 giáo viên tiểu học còn thiếu

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng 456 giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao.

Hà Tĩnh cho phép các địa phương tuyển 456 giáo viên tiểu học còn thiếu

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định cơ cẩu tuyển dụng của UBND các huyện, thành phố, thị xã. Trong ảnh: Kỳ thi tuyển giáo viên của TX Kỳ Anh

Theo đó, các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân cùng số lượng 50 chỉ tiêu; Can Lộc 30 chỉ tiêu; Đức Thọ 40 chỉ tiêu; huyện Kỳ Anh 83 chỉ tiêu; Lộc Hà 34 chỉ tiêu; Thạch Hà 46 chỉ tiêu; Vũ Quang 8 chỉ tiêu; TP Hà Tĩnh 44 chỉ tiêu; TX Kỳ Anh 71 chỉ tiêu.

UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ số lượng chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, xác định cơ cấu tuyển dụng, báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định và thực hiện tuyển dụng theo đúng quy đính hiện hành và phân cấp của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định cơ cẩu tuyển dụng của UBND các huyện, thành phố, thị xã; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng của các địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast