Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vũ Quang lần thứ V sớm đi vào cuộc sống
(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và tiến hành phiên bế mạc đại hội.
2b6cxff7bx9e46x75e7x9afbxa245x8c38xd576xab5exX7xbd3ax4baexdb8bxb64ax7b24x5509xX5x57fdxXaxb533x76c6x5c0bx2c4cx600exX3xe28dxf5d6xXexd23exX3xX16x89ccxX16x9a41xX3xb303xaca7xX16xX20xX1bxX3xX7xa6c7xX16xX20xX3xXexa76axX14xX1bxX3xX22x5140xX6xX3xf987xX20xX1x3825xX3xd788x853axe29bxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xd499xX16xX20xX3xfd9fxX23xX3x3cd3x620axX3x9526xX3cxX6xX16xX20xX3xX5x8b54xX16xX3xXexX1xaab5xX3xX51xX3xX7x7b78x3eecxX3xX22xXdxX3xbc72xX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xd4c7xX16xX20xX0xd948xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8810xX10xX6x3ce1xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdx593exX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dx5039xX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xdaefxX3xb224xd343xXcaxXcbxX3x81efxX3xXcaxXcbxXcaxe358xX3xX22x9bbexX3xX4exX5bxX3cxX3xX2xXcaxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX4xX1xe814xX16xX1xX3xXexX1xX60xX4xX3xX22xXdxX3xX8bx7386xX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xXex3f2axX16xX1xX3xX88xX15xX3xXcx329bxX16xX1xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3x7109x9821xX128xX3xX6bxX15xX3xXexXdxX19xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xXdx6c96xX16xX3xX4exX19xX3xX66xX2exX4xX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdx5bcaxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd759xX14xX8bxX3dxXaxX12xa83bxX29xX16xX20xX3xX16xX6xX3dxX3xf55dxX2xXcbxX79xf168xf15axX1bxX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX3xX4exX33xX65xX4xX3xX6bxX15xX14xX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX4exX19xX3xX66xX2exX4xX3xX6bxX65xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX16xX23xXdxX3xX8bxX3cxX16xX20xX3xX3bxX3cxX6xX16xX3xXexf8aaxb2a1xX16xX20xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6ff3xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax9950xXdxX8bxXexX1xab25xX3xX2xX2xac20xXcbxXbx9d55x3cb8xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xX170x85fcxXcbxXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xae21xX264xX8bxXd4xXcbx1047dxX264x3ab3xXcaxXcaxXexX2xX170xX237xXcaxXcbxX5xXcbxX14dxb25cxXbxX20xe05fxX1e9xX9xX237xX228xX264xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX228xXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX170xX237xXcbxXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX210xX29xX4xX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xXexX1xX6xX66xX3xX8bxXf8xX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX4exX19xX3xX66xX2exX4xX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xXcbxX269xX264xX26bxXd4xX2xXexX2xX237xX269xX2xX170xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX237xX170xXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX210xX1xd0d9xX3xXexX39xX4xX1xX3xX22xXdx6447xX3cxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX4exX19xX3xX66xX2exX4xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12x57e5x3c3dxX3xX22xX5bxX3cxX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX5xX15xX66xX3xX6bxXdxXaaxX4xX1bxX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xXd7xX3xX22xX33x7378xX4xX3xX16xX20xX1xX10xX3xXexX1xf82bxX16xX20xX3xX4exX29xX14xX3xX18xX19xXexX3xX3bxX3cxX4axX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX1xX1eaxXbxX3xXexX1xX60xX3xX16xX1x33fbxXexX1bxX3xX15dxX6xX16xX3xX210xX1xX506xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX18xX1x79acxX6xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xXcbxX269xX264xX269xX2xX237xXexX237xXd4xX170xXcbxX269xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX228xX237xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12x9424xX1xX528xX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX1bxX3xX210xX1xX485xX3xXexX39xX4xX1xX3xd66bxX15dxX36x45caxX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX15dx78b1xXdxX3xeb76xX1xd0a1xX4xX3xX15dxca9dxX16xX20xX3xX4exX29xX14xX3xX4xX29xX14xX3xX18xX19xXexX3xX3bxX3cxX4axX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX1xX1eaxXbxX3xXexX1xX60xX3xX16xX1xX506xXexX1bxX3xX15dxX210xX88xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX675xX1xXdxX13cxX16xX3xX1xX1eaxXbxX3xX22xXd7xX3xX4exX5bxX3cxX3xX1e9xX6xX3xX15dxX6xX16xX3xXcxX1xX33x6261xX16xX20xX3xX6bxbcc3xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX20x5b50xX66xX3xX2xXcbxX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX1bxX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX36xX20xX3cxX3dxa68dxX16xX3xXcxX1xXdxX48exX3cxX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX6bxX15xX3xX15dxX69fxXdxX3xX6a2xX1xX6a4xX4xX3xX15dxX6a8xX16xX20xX3xX22xX33xX4dcxX4xX3xX4exX5bxX3cxX3xX20xXdx3748xX3xX4xX1xX60xX4xX3xX675xX1xX528xX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX22cxX3xX4exX5bxX3cxX3xX237xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX6bxX15xX14xX3x99a1xX3dxX3xX4exX6xX16xX3xX6a2xXdxX9cxX66xX3xXexX1e9xX6xX3xX16cxX693xX15dxX6a2xXcxX171xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX1bxX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX675xX1xX2exX66xX3xX36xX20xX1eaxX4xX3xXcxX2exX14xX3xX22xX33xX4dcxX4xX3xX4exX5bxX3cxX3xX5xX15xX66xX3xX210xX1xX485xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX693xX15dxX6a2xXcxX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xXcbxX269xX264xX269xX228xXcbxXexX26bxX264xX170xXcaxXd4xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX269xX237xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX4excabbxX3xXbxX1xXdxX19xX3cxX3xX4exX5bxX3cxX3xX22xX14xX15xX16xX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX22xXdxX3xX8bxXf8xX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xXexX114xX16xX1xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX128xX129xX128xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX210xX52xX16xX20xX3xXexX2exXdxX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX5xX15xX66xX3xX6bxXdxXaaxX4xX3xX7xX29xX16xX20xX3xX16xX6xX3dxX1bxX3xX6bxX65xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5bxX16xX3xX8bx4466xX16xX3xX4xX1xX485xX1bxX3xXexX1e9xX29xX4xX1xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX4xX6xX14xX1bxX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xXd7xX3xX4exX5bxX3cxX3xX2xXcaxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX4xX1xXebxX16xX1xX3xXexX1xX60xX4xX3xX16cxX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX4exX5bxX3cxX3xX2xX2xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX1bxX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX5xX15xX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX22xX33x4b2bxX16xX20xX3xX16xX1xXdxX13cxX16xX3xXexX1xX10xX14xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX22xX39xX16xX1xX3xX4xX485xX6xX3xX13xX4axX16xX20xX171xX3xX6bxX15xX3xX2xX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX8bxXf8xX3xX18xX1xX3cxX3dxX19xXexX3xX22xXdxX3xX8bxXf8xX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xXexX114xX16xX1xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX128xX129xX128xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xXcbxX269xX228xX264xXd4xX26bxXexX237xXcaxXd4xX264xX170xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX269xXcaxX237xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX22bxXexXcfxX6xX5xXdxX20xX16xX224xX3xX277xX3cxX7xXexXdx54fbxX3dxX22cxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xX696xX6xX16xX1xX3xX6a2xXc8xX3xXcfxX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX485xX3dxX3xX51xX33xX712xX16xX3xX54xX3cxX75xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xXexX1e9xX6xX14xX3xX22x8f86xXdxX3xX66xX23xXexX3xX7xX75xX3xX16xX23xXdxX3xX8bxX3cxX16xX20xX3xX5xXdxX13cxX16xX3xX3bxX3cxX6xX16xX3xX22xX19xX16xX3xX6bxXdxXaaxX4xX3xX51xX33xX712xX16xX3xX54xX3cxX75xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xX4exX4axX14xX3xX6bxXaaxX1bxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1e9xXdxX9cxX16xX3xX1e9x7e8bxX16xX20xX3xX20xX6a4xX16xX3xX6bxX65xXdxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1e9xXdxX9cxX16xX3xX8bxX3cxX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX29xXdxX3xX5x5789xX16xX20xX3xX1xX723xX3xX36xX20xX15xX16xX3xXcxX1e9xX33xXa30xXdxX3xXexX1xX10xX14xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5bxX16xX3xX16xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX4xX52xX16xX20xX3xX22xXd7xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX717xX4xX3xXexX1xX4axX14xX3xX5xX3cxf1c0xX16xX3xX6bxX48exX3xX4xX29xX4xX3xX66xX717xX4xX3xXexXdxX13cxX3cxX1bxX3xX4xX1xX114xX3xXexXdxX13cxX3cxX1bxX3xX20xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xXexX1xXf8xX4xX3xX1xXdxXaaxX16xX3xX4xX29xX4xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX6bxX717xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xX66xX65xXdxX1bxX3xX16xX1xX33xX3xX4xX29xX4xX3xX20xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX29xXbxX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xX4exX4axX14xX3xX6bxXaaxX1bxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1e9xXdxX9cxX16xX3xX1e9xXc80xX16xX20xX3xX20xX6a4xX16xX3xX6bxX65xXdxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1e9xXdxX9cxX16xX3xX8bxX3cxX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX29xXdxX3xX5xXcaaxX16xX20xX3xX1xX723xX3xX36xX20xX15xX16xX3xXcxX1e9xX33xXa30xXdxX22cxX3xX4xX4e6xX16xX20xX3xXexX29xX4xX3xX5xXd7xX16xX1xX3xX22xX2exX14xX1bxX3xX4xX1xX114xX3xX22xX2exX14xX3xX4xX485xX6xX3xX4xX506xXbxX3xX485xX3dxX3xX22xX4axX16xX20xX1bxX3xX4xX1xXebxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX48exX16xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xX22bxX9b9xX3dxX3xX8bxXf8xX16xX20xX3xX22bxXd7xX3xX36xXcxX4b8xX3xX18xXdxX9cxX3cxX3xX66x7a47xX3cxX22cxX3xX16xX9b9xX16xX20xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1xX506xXexX3xX5xX33xX4dcxX16xX20xX3xX4xX4e6xX16xX20xX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xXcaaxX16xX20xX3xX4xX1xX75xX16xX20xX3xX8bxX39xX4xX1xX3xX4exXaaxX16xX1xX3xX6bxX15xX3xX4xX1xX1exX66xX3xX7xX528xX4xX3xX7xX60xX4xX3xX18xX1xX932xX10xX3xX4exX6xX16xX3xX22xX5bxX3cxX3xX4xX1xX14xX3xX36xX1xX9b9xX16xX3xX8bxX9b9xX16xX3xX7xX6xX3cxX3xX7xX29xXbxX3xX16xX1xXd13xXbxX22cxX3xXexX1exX16xX20xX3xX4xX33xX712xX16xX20xX3xX4xX4e6xX16xX20xX3xXexX29xX4xX3xX18xXdxX9cxX66xX3xXexX1e9xX6xX1bxX3xX20xXdxX29xX66xX3xX7xX29xXexX1bxX3xX20xX6a4xX16xX3xX6bxX65xXdxX3xX7xXdxX19xXexX3xX4xX1xc9a2xXexX3xX18xfe16xX3xX5xX3cxXd13xXexX1bxX3xX18xXed0xX3xX4xX33xXa30xX16xX20xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xXebxX16xX1xX14dxX14dxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xX2xXcbxXcbxXcbxXcaxXcaxXexX237xX269xX26bxX269xX2xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX237xXcaxX269xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcxX1xX33xX712xX16xX20xX3xXexX1e9xXf8xX4xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xXexXeccxX16xX20xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX4xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX18xX1xX4e6xX16xX20xX3xXexX29xXdxX3xX4xfa08xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX210xX52xX16xX20xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xXbxX1xXdxX13cxX16xX3xX5xX15xX66xX3xX6bxXdxXaaxX4xX3xX16xX15xX3dxX1bxX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xXexX1xX75xX16xX20xX3xX16xX1xX506xXexX3xX4xX1xX33xXa30xX16xX20xX3xXexX1e9x80acxX16xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xXexX1xX4e6xX16xX20xX3xX3bxX3cxX6xX3xX8bxXf8xX3xXexX1xX4axX14xX3xX16xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xX3xX8bxXexX1xX3cxX66xX4exXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xX2xXcbxXd4xXcbxX264xXcaxXexX26bxX264xXd4xX264xX26bxX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xX228xX170xX237xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xXexX1xX4e6xX16xX20xX3xX3bxX3cxX6xX3xX16xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX15dxX19xX3xX66xX2exX4xX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX1bxX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xX18xX1xa479xX16xX20xX3xX22xX39xX16xX1xX1bxX3xX7xX6xX3cxX3xX264xX3xX16xX20xX15xX3dxX3xX5xX15xX66xX3xX6bxXdxXaaxX4xX3xXexXebxX4xX1xX3xX4xXf8xX4xX1bxX3xX16xX20xX1xXdxX13cxX66xX3xXexfb34xX4xX1bxX3xX6bxX65xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5bxX16xX3x6eabxX22xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX8bxX9b9xX16xX3xX4xX1xX485xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1e9xXdxX9cxX16x66a4xX1bxX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX3xX22xXd7xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX16xX23xXdxX3xX8bxX3cxX16xX20xX1bxX3xX4xX1xX33xXa30xX16xX20xX3xXexX1e9xX10bfxX16xX1xX3xX22xX48exX3xX1e9xX6xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX16xXexX10xX1e9xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX21fxXdxX8bxXexX1xX224xX3xX26bxXcaxXcbxXbxX22bxX22cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX224xX3xXd4xX228xX170xXbxX22bxX22cxXaxX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX224xX79xX79xXdxX14dxX4exX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX14dxX6bxX16xX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xX264xX264xX8bxXd4xX2xXcbxXd4xXcbxX228xX269xXexX170xXcbxX26bxX2xX264xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xX27axX1e9xX9xXcaxX26bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX21fxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX26bxXcaxXcbxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXd4xX228xX170xXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xX4exX19xX3xX66xX2exX4xX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX36xX20xX6xX3dxX3xX7xX6xX3cxX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX1bxX3xX22xX48exX3xX16xX20xX1xX39xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX506xXbxX3xX485xX3dxX3xX4xX5bxX16xX3xX22bxX9b9xX3dxX3xX8bxXf8xX16xX20xX3xX18xX19xX3xX1xX14xX2exX4xX1xX3xXexXc2fxX3xX4xX1xX60xX4xX3xX3bxX3cxX29xX16xX3xXexX1e9xXdxXaaxXexX3xX7xX9b9xX3cxX3xX1e9xX23xX16xX20xX3xX16xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX19xX16xX3xX4xX29xX16xX3xX4exX23xX1bxX3xX22xX4axX16xX20xX3xX6bxXdxX13cxX16xX3xX6bxX15xX3xX4xX29xX4xX3xXexX5bxX16xX20xX3xX5xX65xXbxX3xX36xX1xX9b9xX16xX3xX8bxX9b9xX16xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xXexX14xX15xX16xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX15dxX6xX16xX3xX210xX1xX506xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX4xX5bxX16xX3xX18xX1xf0bbxX16xX3xXexX1e9xX33xXa30xX16xX20xX3xX22bxX9b9xX3dxX3xX8bxXf8xX16xX20xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX4xX1xX19xX3xX5xX15xX66xX3xX6bxXdxXaaxX4xX1bxX3xX4xX1xX33xXa30xX16xX20xX3xXexX1e9xX10bfxX16xX1xX3xX4xX4e6xX16xX20xX3xXexX29xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX1xX528xX6xX22cxX3xX22xX723xX16xX20xX3xXexX1xX712xXdxX3xX4xX1xX114xX3xX22xX2exX14xX3xX22bxX9b9xX3dxX3xX8bxXf8xX16xX20xX3xX4xX1xX33xXa30xX16xX20xX3xXexX1e9xX10bfxX16xX1xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX22xX23xX16xX20xX3xXexX1xXf8xX4xX3xX1xXdxXaaxX16xX3xX4xX29xX4xX3xX16xX23xXdxX3xX8bxX3cxX16xX20xX3xX22xX23xXexX3xXbxX1xX29xX1bxX3xX4xX29xX4xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX6bxX717xX3xXexX1e9xX1eaxX16xX20xX3xXexX9b9xX66xX3xX22xXd7xX3xX22xX33xX4dcxX4xX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22bxX29xX4xX3xX22xX39xX16xX1xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22bxX29xX4xX3xX22xX39xX16xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX6bxX15xX3xX36xX1xX9b9xX16xX3xX8bxX9b9xX16xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX13cxX3cxX3xX4xX6xX14xX3xf12dxX3xX4xX1xXebxX3xXexXf8xX3xX5xXf8xX4xX1bxX3xXexXf8xX3xX4xX33xX712xX16xX20xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xXexX9b9xX66xX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xX14dxX3xXcxX1e9xX33xX65xX4xX3xX66xX6a4xXexX3xX5xX15xX3xXexXd13xXbxX3xXexX1e9xX3cxX16xX20xX3xX66xX1eaxXdxX3xX16xX20xX3cxX723xX16xX3xX5xXf8xX4xX1bxX3xX8bxX723xX16xX3xX7xX60xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexXdxX13cxX3cxX3xX4xX1xXebxX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX16xX4e6xX16xX20xX3xXexX1xX4e6xX16xX3xX66xX65xXdxX3xX4xX3cxX75xXdxX3xX16xX1exX66xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX14dxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX14xX8bxX3dxXaxX12xX1328xX51xX65xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xXexX9b9xX66xX3xX6bxX15xX3xX18xX1xXebxX3xXexX1xX19xX3xX66xX65xXdxX1bxX3xX4xX1xX1316xX16xX20xX3xXexX6xX3xXexXdxX16xX3xXexX33xX4b9xX16xX20xX3xX1e9xX6a8xX16xX20xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXexX65xXdxX1bxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX1bxX3xX4xX1xXebxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX48exX16xX1bxX3xX36xX1xX9b9xX16xX3xX8bxX9b9xX16xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX16xX1xX15xX3xX7x7756xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX3cxX3dxX3xX22xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX18xXed0xX3xX4xX33xXa30xX16xX20xX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX1xX3cxX3dxX3xX22xX23xX16xX20xX3xXexX75xXdxX3xX22xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX16xX20xX3cxX723xX16xX3xX5xXf8xX4xX1bxX3xX18xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xXexXdxX48exX66xX3xX16xX1exX16xX20xX1bxX3xX5xX4dcxXdxX3xXexX1xX19xX3xX22xX9cxX3xXexX1xXf8xX4xX3xX1xXdxXaaxX16xX3xX4xX528xX3xX1xXdxXaaxX3cxX3xX3bxX3cxX4axX3xX66xX717xX4xX3xXexXdxX13cxX3cxX3xX16xX3xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX22xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX48exX3xX1e9xX6xX1bxX3xXbxX1xX506xX16xX3xX22xX506xX3cxX3xX22xX33xX6xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xXexX1e9xX4b9xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX36xXcxX4b8xX3xX16xX9b9xX16xX20xX3xX4xX6xX14xX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX75xXdxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX1350xX3xXcfxX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xX16xX1xX506xX16xX3xX66xX2exX16xX1xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xX8bxXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8bxX1e9xX10xX5xX6xXexX10xX8bxXaxX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcfxXexX1xX3cxX66xX4exXcfxX6xX16xX8bxXcfxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX15xX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xXexX29xXdxX3xX4xX105axX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xXaxX3xX1xX1e9xX10xXbe4xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX16xX1xXcfxXexX1e9xXdxX79xX4exX6xXcfxX16xX20xX3cxX3dxX10xX16xXcfxXexX1xXdxXcfxX1xX6xXcfxXexX6xX16xXcfxXexX6xXdxXcfxX4xX3cxXcfxX4exXdxXcfxXexX1xX3cxXcfxX1xX3cxX3dxX10xX16xXcfxX3cxX3dxXcfxX6bxX3cxXcfxX3bxX3cxX6xX16xX20xXcfxX16xX1xXdxX10xX66xXcfxX18xX3dxXcfxXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX79xX2xX269xXd4xXcbxX237xX228xX14dxX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX79xX66xX10xX8bxXdxX6xX79xX2xXcaxXcbxX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX237xX269xX8bxX228xX2xX170xX2xXd4xX228xXd4xXexX228xX26bxXcbxX170xXcaxX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX8bxXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1e9xX14xX16xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX15xX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xXexX29xXdxX3xX4xX105axX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xXaxX3xX1xX1e9xX10xXbe4xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX16xX1xXcfxXexX1e9xXdxX79xX4exX6xXcfxX16xX20xX3cxX3dxX10xX16xXcfxXexX1xXdxXcfxX1xX6xXcfxXexX6xX16xXcfxXexX6xXdxXcfxX4xX3cxXcfxX4exXdxXcfxXexX1xX3cxXcfxX1xX3cxX3dxX10xX16xXcfxX3cxX3dxXcfxX6bxX3cxXcfxX3bxX3cxX6xX16xX20xXcfxX16xX1xXdxX10xX66xXcfxX18xX3dxXcfxXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX79xX2xX269xXd4xXcbxX237xX228xX14dxX1xXexX66xXaxX12xX15dxX15xX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xXexX29xXdxX3xX4xX105axX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX88xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX485xX3dxX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexX1e9xX14xX16xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX16cxX88xX15xX3xXcxX11cxX16xX1xX171xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX22xXd7xX3xX4exX5bxX3cxX3xX4exX15xX3xX36xX20xX3cxX3dxX740xX16xX3xXcxX1xX39xX3xX88xX15xX3xXcxX9b9xX16xX3xXexX29xXdxX3xX20xXdxX76bxX3xX4xX1xX60xX4xX3xX15dxXebxX3xXexX1xX33xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xX79xX8bxXdxX6bxX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX4exX5bxX3cxX3xX264xX228xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX6bxX15xX14xX3xX15dxX6xX16xX3xX210xX1xX506xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xXaxX3xX1xX1e9xX10xXbe4xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX16xX1xXcfxXexX1e9xXdxX79xX8bxX6xXdxXcfxX1xX14xXdxXcfxX8bxX6xX16xX20xXcfxX4exX14xXcfxX1xX3cxX3dxX10xX16xXcfxX6bxX3cxXcfxX3bxX3cxX6xX16xX20xXcfxX4exX6xX3cxXcfxX264xX228xXcfxX8bxX14xX16xX20xXcfxX4xX1xXdxXcfxX6bxX6xX14xXcfxX4exX6xX16xXcfxX4xX1xX6xXbxXcfxX1xX6xX16xX1xXcfxX16xX1xXdxX10xX66xXcfxX18xX3dxXcfxXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX79xX2xX269xXd4xXcbxX2xX26bxX14dxX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX7xX1e9xX4xX9xXaxX79xX66xX10xX8bxXdxX6xX79xX2xXcaxXcbxX79xX16xX10xX21fxX7xX79xXcaxXcbxXcaxX170xX79xX2xXcbxX26bxX8bxX228xX2xXcaxX2xX269xX264xX237xXexX2xX228xX228xX228xX264xX5xXcbxX14dxX277xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX1bxX3xX16xX1exX16xX20xX3xX22xX23xX16xX20xX1bxX3xX7xX29xX16xX20xX3xXexX2exX14xX1bxX3xX22xX33xX6xX3xX36xX20xX1xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX19xXexX3xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX3xX7xX65xX66xX3xX22xXdxX3xX6bxX15xX14xX3xX4xX3cxX23xX4xX3xX7xX75xX16xX20xXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX8bxXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1e9xX14xX16xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX4exX5bxX3cxX3xX264xX228xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX6bxX15xX14xX3xX15dxX6xX16xX3xX210xX1xX506xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xXaxX3xX1xX1e9xX10xXbe4xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX16xX1xXcfxXexX1e9xXdxX79xX8bxX6xXdxXcfxX1xX14xXdxXcfxX8bxX6xX16xX20xXcfxX4exX14xXcfxX1xX3cxX3dxX10xX16xXcfxX6bxX3cxXcfxX3bxX3cxX6xX16xX20xXcfxX4exX6xX3cxXcfxX264xX228xXcfxX8bxX14xX16xX20xXcfxX4xX1xXdxXcfxX6bxX6xX14xXcfxX4exX6xX16xXcfxX4xX1xX6xXbxXcfxX1xX6xX16xX1xXcfxX16xX1xXdxX10xX66xXcfxX18xX3dxXcfxXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX79xX2xX269xXd4xXcbxX2xX26bxX14dxX1xXexX66xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX4exX5bxX3cxX3xX264xX228xX3xX22xX723xX16xX20xX3xX4xX1xXebxX3xX6bxX15xX14xX3xX15dxX6xX16xX3xX210xX1xX506xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxX3xXcfxX3xXcaxXcbxXcaxXd4xX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexX1e9xX14xX16xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX12xX13xX2exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX3xX1xX3cxX3dxXaaxX16xX3xX51xX52xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xX16cxX88xX15xX3xXcxX11cxX16xX1xX171xX3xX5xX5bxX16xX3xXexX1xX60xX3xX51xX1bxX3xX16xX1xXdxXaaxX66xX3xX18xXc8xX3xXcaxXcbxXcaxXcbxXcfxXcaxXcbxXcaxXd4xX3xX8bxXdxX740xX16xX3xX1e9xX6xX3xX6bxX65xXdxX3xX7xXf8xX3xXexX1xX6xX66xX3xX8bxXf8xX3xX4xX485xX6xX3xX2xXd4xXd4xX3xX22xX2exXdxX3xX4exXdxX9cxX3cxX3xX22xX2exXdxX3xX8bxXdxXaaxX16xX3xX4xX1xX14xX3xXcaxX14dxX269xX2xX170xX3xX22xX4axX16xX20xX3xX6bxXdxX13cxX16xX3xXexX1e9xX14xX16xX20xX3xXexX14xX15xX16xX3xX13xX4axX16xX20xX3xX4exX23xX14dxX0xX79xXbxX12xX0xX79xX8bxXdxX6bxX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX79xX3cxX5xX12xX0xX8bxXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1e9xXaxX12xX0xX79xX8bxXdxX6bxX12xX0xX79xX8bxXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9617xX3cxXexX1xX14xX1e9xXaxX12xX675xX1xX1316xX4xX3xX54xX3cxX6xX16xX20xX3xXcfxX3xX51xX1exX16xX3xX210xX1xX3cxX16xX20xX0xX79xXbxX12
Phúc Quang - Văn Chung