“Thế giới nhỏ bé” sống động qua kính hiển vi
Bức ảnh “Cấu trúc keratin trong tế bào da người” của tác giả người Hà Lan - TS Bram van den Broek đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế “Thế giới nhỏ bé Nikon 2017” được chụp qua kính hiển vi.
8e2bxe109xe657xa3c7x95baxb846xa1a2x10f1bxeb76xX7xc64fxe555xc0cdx9c7dx114f2x9cb3xX5xcf5dxXaxad1axXaxXcxX1xe704xX3xb2c9xXdxefecxXdxX3xa437xX1xb56exX3xec45x9440xXaxX3xX7xb9aexX1dxX18xX3x11df9xdb12xX1dxX18xX3xb806x10edbxX6xX3x10b5exe4f7xX1dxX1xX3xX1xXdx11f35xX1dxX3x11883xXdxX0x109d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc04xX10xX6xe578xXaxX12xd0a0x106d8xX4xX3xa1f2xX1dxX1xX3xXaxa813x11f8axX30xX3xXexceaex1043dxX4xX3xX33xX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xXexX63xce3axX1dxX18xX3xXexX16xX3xX21x9d03xX71xX3xX52xX6xX3xX1dxX18xf7adx9799xXdxXaxX3xX4xc4bdxX6xX3xXexb4d6xX4xX3xX18xXdxX59xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX4fxX79xX3x10abcxX6xX1dxX3xfb66xX3xXcxe9dfxX3xX55xX63xX6xb22cxX3xX3dxX6xX1dxX3xX52xX10xX1dxX3xX55xX63xX71xX10xX33xX3xX2axX71xee31xXexX3xX18xXdxX59xXdxX3xX1dxX1xX5fxXexX3xX4xX30xX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX59xX1dxX1xX3xX2fxX30xX26xX4xX3xXexX16xX3xXaxXcxX1xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX3x9dc3xXdxX33xX71xX1dxX3xfaa9xc078xX2xe65exXaxX3xX2axX81x9e8dxX4xX3xX4xX1xa776xXbxX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX34xX1dxX1xX3xX1xXdxX3axX1dxX3xX3dxXdx975fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xc4e7xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71x91f0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb42exXdxX59xXdxX3xX1dxX1xX5fxXexX3xX9fxX3xX5exX5fxX30xX3xXexX63xX64xX4xX3xX33xX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xXexX63xX71xX1dxX18xX3xXexX16xX3xX21xX79xX71xX3xX52xX6xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX4xX87xX6xX3xX55xX63xX6xXa7xX3xX3dxX6xX1dxX3xX52xX10xX1dxX3xX55xX63xX71xX10xX33xX3xdecfxX4fxX79xX3xX9bxX6xX1dxadc7xX112xX3xeb05xX2bxX3xXbxX1xc0edxX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xc9e1xXf3xX3xX5xcb1axX1dxXaxX3xX1xX63xX10x9811xX9xXaxX1xXexXexXbxd24dxX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX2xX9fxX2x96f7xXf3xXf5xX1afxafc7xX1dbxe3fbxX2xX1afxX1afxX1e1xXf5xX112xc281xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXax10c7axX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fx106c8xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xb72fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX1afxX1afxXf5xcc06xX5xXf3xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xb8e2xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXax12124xX1dxX1xd7d2xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1x9944xXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX1dxX1xX5fxXexX3xX9fxX3xX5exX5fxX30xX3xXexX63xX64xX4xX3xX33xX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xXexX63xX71xX1dxX18xX3xXexX16xX3xX21xX79xX71xX3xX52xX6xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX4xX87xX6xX3xX55xX63xX6xXa7xX3xX3dxX6xX1dxX3xX52xX10xX1dxX3xX55xX63xX71xX10xX33xX3xX198xX4fxX79xX3xX9bxX6xX1dxX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1afxXf3xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12xX55xX63xX6xXa7xX3xX3dxX6xX1dxX3xX52xX10xX1dxX3xX55xX63xX71xX10xX33xX3xX5xX79xXa7xX3xX3dxXdxe20bxX4xX3xXexXb9xXdxX3xcddaxXdxX3b6xX1dxX3xe797xX1dxX18xX3xXexX1xX81xX3xX4fxX79xX3xX9bxX6xX1dxX3xX4xe96exX1dxX18xX3xX4xX8bxX4xX3xX4xX2bxX1dxX18xX3xX7xb3efxX3xX4xX1xX71xX3xX21xXdxX16xXexX3xX4xX1a7xX3xX1xbe17xX1dxX3xX1dbxXf3xX3xX5xX71xXb9xXdxX3xXbxX63xX71xXexX10xXdxX1dxX3xX33xX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xX33xX1xX8bxX4xX3xX1dxX1xX6xX30xX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX21xXdxX16xXexX3xX2axX16xX1dxX3xXexX63xa0dexX1dxX3xX4xX3efxX3xXexX1xX3axX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX112xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12x11dcfxX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xX5xX79xX3xXa7xX2bxXexX3xX4xX5fxX30xX3xXexX63xX64xX4xX3xXbxX63xX71xXexX10xXdxX1dxX3xX2fxX30xX6xX1dxX3xXexX63xb2bdxX1dxX18xX3xXexX63xX71xX1dxX18xX3xXexX16xX3xX21xX79xX71xX3xX52xX6xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX112xX3xXecxX18xX1xXdxX424xX1dxX3xX4xX56xX30xX3xX4xX5fxX30xX3xXexX63xX64xX4xf869xX3xXexX34xX1dxX1xX3xX1dxa254xX1dxX18xX3xX3dxX79xX3xXa7xXb9xX1dxX18xX3xX5xX81xX1axXdxX3xX7xXfaxXdxX3xX33xX10xX63xX6xXexXdxX1dxX3xX4xX1a7xX3xXexX1xX3axX3xX2axX8bxX1dxX1xX3xX18xXdxX8bxX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX7xX3e0xX3xX21xX5fxXexX3xXexX1xX81xX82xX1dxX18xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX1xc290xX1dxX3xX2axX71xX8bxX1dxX3xX4xX8bxX4xX3xX33xX1xX26xXdxX3xX30xX3xX30xX1dxX18xX3xXexX1xX81xX3xX52xX6xX112xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12xXaxX1a2xXdxdbe0xX30xX3xXa7xX79xX3xXexda1dxXdxX3xXexX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xX64xX3xXexX63xX71xX1dxX18xX3xX4xX30xX2bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX79xX125xX3xX5xX79xX3xX2axX81xXfaxX4xX3xXa7x10a46xX3xX63xX2bxX1dxX18xX3xXexX1b3xXa7xX3xX1dxX1xf4afxX1dxX3xX7xX3e0xX3xX2axX6xX3xX52xXb9xX1dxX18xX3xX3dxX79xX3xXbxX1xX56xX4xX3xXexXb9xXbxX3xX4xX87xX6xX3xXexX1xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xX33xX1xX529xX1dxX18xX3xX1dxX1xX55fxX1dxX3xXexX1xX5fxX125xX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX21xfcc5xX1dxX18xX3xXa7xe164xXexX3xXexX1xX81xX82xX1dxX18xXaxX49exX3xX3bdxX6xX1dxX3xX52xX10xX1dxX3xX55xX63xX71xX10xX33xX3xX4xX1xX71xX3xX21xXdxX16xXexX112xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12xXcxX1xX10xX71xX3xX1dxXdxX33xX71xX1dxX7xXa7xX6xX5xX5xX230xX71xX63xX5xX52xX112xX4xX71xXa7xX49exX3xXaxXcxX1xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX1dxX1xX1fxX3xX21xX22xX3xXecxXdxX33xX71xX1dxX3xXf2xXf3xX2xXf5xXaxX3xX2axX81xXfaxX4xX3xXexbe43xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX5xX1b3xX1dxX3xXexX1xX56xX3xX1afxX1dfxX3xX1dxX1xX312xX1dxX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX1xX3efxX1dxX3xXf2xX112xXf3xXf3xXf3xX3xX59xX1dxX1xX3xX4xX87xX6xX3xX4xX8bxX4xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX2axX16xX1dxX3xXexa92cxX3xf657xX65exX3xX2fxX30xX26xX4xX3xX18xXdxX6xX112xX3xX55xXcxX5exX3xX2axdf73xX3xX4xX1xX470xX1dxX3xX63xX6xX3xXf2xXf3xX3xX21xX56xX4xX3xX59xX1dxX1xX3xX144xX30xX5fxXexX3xX7xX5a8xX4xX3xX1dxX1xX5fxXexX3xX2axX3axX3xX144xX22xXexX3xXexX63xX6xX71xX3xX18xXdxX59xXdxX3xX3dxc1afxX1dxX18xX3xX4xX1xX30xX1dxX18xX3xX33xX16xXexX112xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12xXaxXecxX1xb7e4xX1dxX18xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX4xX1xXdxX16xX1dxX3xXexX1xX5a8xX1dxX18xX3xXexX63xX71xX1dxX18xX3xX1dxX4a6xXa7xX3xX1dxX6xX125xX3xX33xX1xX529xX1dxX18xX3xX4xX1x982dxX3xXbxX1xX59xX1dxX3xX8bxX1dxX1xX3xX1dxX1xX6cbxX1dxX18xX3xX1dxX18xX1xXdxX424xX1dxX3xX4xX56xX30xX3xX3dxX79xX3xX144xX30xX3xX1xX81xX1axX1dxX18xX3xX33xX1xX71xX6xX3xX1xX470xX4xX3xX2axX8bxX1dxX18xX3xX4xX1xX64xX3xd9dexX49exX3xXa7xX79xX3xX4xX6a5xX1dxX3xX4xX1xX71xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX529xX1dxX18xX3xX4xX1xX64xX1dxX18xX3xX4xX1a7xX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX4xX8bxXdxX3xX1dxX1xX55fxX1dxX3xXexX1xX71xX8bxX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX3dxX522xX3xXa7xX2bxXexX3xXexX1xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xX4ecxX1dxX3xX18xXdxX5fxX30xX3xX52xX81xX1axXdxX3xX33xX34xX1dxX1xX3xX1xXdxX3axX1dxX3xX3dxXdxXaxX49exX3xec61xX63xXdxX4xX3x11077xX5xX10xXa7xX49exX3xX18xXdxX8bxXa7xX3xX2axX26xX4xX3xXexX63xX30xX125xX522xX1dxX3xXexX1xX529xX1dxX18xX3xX4xX87xX6xX3xXecxXdxX33xX71xX1dxX3x102fdxX1dxX7xXexX63xX30xXa7xX10xX1dxXexX7xX49exX3xX1dxX1a7xXdxX112xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX71xX52xX125xXaxX12xX0xXdxX12xfac0xX2bxXexX3xX7xX26xX3xXexX8bxX4xX3xXbxX1xX4ecxXa7xX3xX2axX71xXb9xXexX3xX18xXdxX59xXdxX3xX33xX1xX8bxX4xX1c1xX3xX0xX40xXdxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xX1dxX1xX55fxX3xX9fxX3xX4fxXb9xXexX3xX18xXdxX26xX1dxX18xX3xXexX34xX3xX1xX71xX1dxX3xX4xX87xX6xX3xX5xX71xX79xXdxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX3dxX312xXexX3xX4xX1a7xX3xX1xX71xX6xX3xXa2xX10xX1dxX10xX4xXdxX71xX3xX3dxX30xX5xX18xX6xX63xXdxX7xX3xX4xX87xX6xX3xXcxXa2xX3xX4fxX6xX3dxXdxX3xXa2xX6xX63xX1baxX6xXexX125xX3xX198xX7c2xX7xX63xX6xX10xX5xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xXf2xX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX2xX65exX65exX2xXf3xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xX2faxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX1dbxX2b9xX65exXbxX144xX2faxX1xX10xXdxX18xX1xXexX1c1xX1dfxX2b9xX2b9xXbxX144xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexX3xX52xXexX1xX30xXa7xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexXf2xX1dfxX65exXf3xX5xX2xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX1dxX1xX55fxX3xX9fxX3xX4fxXb9xXexX3xX18xXdxX26xX1dxX18xX3xXexX34xX3xX1xX71xX1dxX3xX4xX87xX6xX3xX5xX71xX79xXdxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX3dxX312xXexX3xX4xX1a7xX3xX1xX71xX6xX3xXa2xX10xX1dxX10xX4xXdxX71xX3xX3dxX30xX5xX18xX6xX63xXdxX7xX3xX4xX87xX6xX3xXcxXa2xX3xX4fxX6xX3dxXdxX3xXa2xX6xX63xX1baxX6xXexX125xX3xX198xX7c2xX7xX63xX6xX10xX5xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xX21xX6xX3xX9fxX3xXcxX59xX71xX3xX5xXffxX4xX3xX3bdxX71xX5xX3dxX71xX144xX3xX2axX6xX1dxX18xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX59xX1dxX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xd6edxX10xX6xX1dxX9fxX7ebxX6xX63xX4xX3xX55xX6xX21xX6xX5xXdxX6xX1dxX3xX198x973axX1xX8bxXbxX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX2xXf3xXf3xX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX1dfxX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xXf2xX1dfxX1dfxX65exX2xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX65exXf2xXf2xX5xXf2xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX21xX6xX3xX9fxX3xXcxX59xX71xX3xX5xXffxX4xX3xX3bdxX71xX5xX3dxX71xX144xX3xX2axX6xX1dxX18xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX59xX1dxX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xXb70xX10xX6xX1dxX9fxX7ebxX6xX63xX4xX3xX55xX6xX21xX6xX5xXdxX6xX1dxX3xX198xXb84xX1xX8bxXbxX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX2xXf3xXf3xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xXexX81xX3xX9fxX3xXb84xX1xX1b3xX1dxX3xX2axX1b3xX30xX3xX4xX87xX6xX3xX7xX8bxX1dxX3xXcxX6xX10xX1dxXdxX6xX3xX7xX71xX5xXdxX30xXa7xX3xXexX1xX30xX2bxX4xX3xX3dxX522xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xXcxX10xX63xX10xX7xX6xX3xf7d4xX18xX71xX52xX6xX3xX198xXecxX10xX230xX3xa756xX71xX63xX33xX49exX3xX7ebxc040xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xXf3xXf3xX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX1afxX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xXf2xX65exX1dfxX1dbxX1dfxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX1dfxXf5xX2b9xX1e1xX5xX1dfxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xXexX81xX3xX9fxX3xXb84xX1xX1b3xX1dxX3xX2axX1b3xX30xX3xX4xX87xX6xX3xX7xX8bxX1dxX3xXcxX6xX10xX1dxXdxX6xX3xX7xX71xX5xXdxX30xXa7xX3xXexX1xX30xX2bxX4xX3xX3dxX522xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xXcxX10xX63xX10xX7xX6xX3xXe08xX18xX71xX52xX6xX3xX198xXecxX10xX230xX3xXe13xX71xX63xX33xX49exX3xX7ebxXe1axX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xXf3xXf3xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xX1e1xX3xX9fxX3xX4fxXb9xXexX3xXbxX1xX5fxX1dxX3xX1xX71xX6xX3xX1xX30xX3b6xX3xX4xX87xX6xX3xXcxXa2xX3x9c5cxX6xX3dxXdxX52xX3x9b6fxX112xX3xXb70xX71xX1xX1dxX7xXexX71xX1dxX3xX198xX1a2xX4fxX3xXa2xX71xX30xXexX1xX6xXa7xXbxXexX71xX1dxX49exX3xX108bxX1dxX1xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1e1xX1dfxX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX1dbxX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX1dfxXf2xX1dbxX1dbxX65exX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX65exXf5xXf2xXf2xX5xX1afxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX1e1xX3xX9fxX3xX4fxXb9xXexX3xXbxX1xX5fxX1dxX3xX1xX71xX6xX3xX1xX30xX3b6xX3xX4xX87xX6xX3xXcxXa2xX3xX1085xX6xX3dxXdxX52xX3xX108bxX112xX3xXb70xX71xX1xX1dxX7xXexX71xX1dxX3xX198xX1a2xX4fxX3xXa2xX71xX30xXexX1xX6xXa7xXbxXexX71xX1dxX49exX3xX108bxX1dxX1xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1e1xX1dfxX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xX2xX1dbxX3xX9fxX3xX55xX79xX71xX3xXexX1xX6xXdxX3xX1dfxX3xXexX1xX8bxX1dxX18xX3xX4xX87xX6xX3xXa7xX2bxXexX3xX4xX71xX1dxX3xX52xX3efxXdxX3xX4a6xX1dxX3xXexX63xX8bxXdxX3xX4xf908xX125xX3xX7ebxX10xX18xX6xX4xX1xXdxX63xX71xXbxXexX10xX63xX6xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xd718xXdxX4xX33xX3xX108bxX52xX6xXa7xX7xX3xX198xX7ebxXe1axX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX2xX65exX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX1e1xX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX1dfxX1dbxX1e1xXf2xX1dfxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexXf5xX2b9xX1e1xX2xX5xX1dbxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX2xX1dbxX3xX9fxX3xX55xX79xX71xX3xXexX1xX6xXdxX3xX1dfxX3xXexX1xX8bxX1dxX18xX3xX4xX87xX6xX3xXa7xX2bxXexX3xX4xX71xX1dxX3xX52xX3efxXdxX3xX4a6xX1dxX3xXexX63xX8bxXdxX3xX4xX1319xX125xX3xX7ebxX10xX18xX6xX4xX1xXdxX63xX71xXbxXexX10xX63xX6xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX1337xXdxX4xX33xX3xX108bxX52xX6xXa7xX7xX3xX198xX7ebxXe1axX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX2xX65exX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xXexX1xX56xX3xX2xX1e1xX3xX9fxX3xX9bxX529xX1dxX18xX3xX4xX87xX6xX3xX5xX71xX79xXdxX3xX4xX1xXdxXa7xX3xXb84xX6xX63xX30xX7xX3xXa7xX6xX1e8xX71xX63xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX7ebxX6xX63xX10xX33xX3xX7ebxXdxX7xX3xX7ebxX6xX63xX10xX33xX3xX198xX55xX6xX3xX9bxX6xX1dxX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xX1dbxX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xXf5xX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX1dfxX65exX2b9xXf5xX1dbxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX2xX1afxX1dbxXf5xX5xX1e1xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xXexX1xX56xX3xX2xX1e1xX3xX9fxX3xX9bxX529xX1dxX18xX3xX4xX87xX6xX3xX5xX71xX79xXdxX3xX4xX1xXdxXa7xX3xXb84xX6xX63xX30xX7xX3xXa7xX6xX1e8xX71xX63xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX7ebxX6xX63xX10xX33xX3xX7ebxXdxX7xX3xX7ebxX6xX63xX10xX33xX3xX198xX55xX6xX3xX9bxX6xX1dxX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xXf2xX1dbxX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xX2xXf5xX3xX9fxX3xX5exX312xX1dxX3xX4xX59xX1dxX1xX3xXexX1a7xX4xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX1dxX1xX30xX2bxXa7xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX4fxX6xX63xX6xX5xX52xX3xX449xX112xX3xX108bxX1dxX52xX10xX63xX7xX10xX1dxX3xX198xXecxX6xX3xX3c2xX125xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1afxXf3xX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX65exX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX1afxXf2xXf3xXf5xX1dfxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX2b9xXf5xX1afxX2b9xX5xXf5xX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xX2xXf5xX3xX9fxX3xX5exX312xX1dxX3xX4xX59xX1dxX1xX3xXexX1a7xX4xX3xX1dxX18xX81xX82xXdxX3xX2axX81xXfaxX4xX3xX1dxX1xX30xX2bxXa7xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xX4fxX6xX63xX6xX5xX52xX3xX449xX112xX3xX108bxX1dxX52xX10xX63xX7xX10xX1dxX3xX198xXecxX6xX3xX3c2xX125xX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1afxXf3xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xXexX6xXdxX5xX9fxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14exXdxX59xXdxX3xXf2xXf3xX3xX9fxX3xXecxX5fxXa7xX3xXa7xX26xX4xX3xX108bxX7xXbxX10xX63xX18xXdxX5xX5xX30xX7xX3xX1baxX5xX6xX3dxX30xX7xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xXcxX63xX6xX4xX125xX3xXa2xX4xX71xXexXexX3xX198xXecxX10xX230xX3xXe13xX71xX63xX33xX49exX3xX7ebxXe1axX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1afxXf3xX3xX5xX1b3xX1dxXaxX3xX1xX63xX10xX1baxX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xX4xX52xX1dxX112xXexX30xX71xXdxXexX63xX10xX112xX3dxX1dxX40xXf2xXf3xX2xXf5xX40xX2b9xX9fxX2xX1dbxXf3xXf5xX1afxX1dfxX1dbxX1e1xX1afxX1afxX1e1xX1e1xX1dfxX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xXexX6xX63xX18xX10xXexX9xXaxX1f5xX21xX5xX6xX1dxX33xXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxX1baxX6xX1dxX4xX125xX21xX71xX144xX9fxX18xX63xX71xX30xXbxX9xXaxXdxXa7xX18xX9fxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xXaxX12xX0xXdxXa7xX18xX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX144xX9fxX230xXdxX52xXexX1xX1c1xX2xXf3xXf3xX239xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX21xX71xX144xX9fxX4xX71xX1dxXexX10xX1dxXexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX18xXdxX71xXdxX3xX1dxX1xX71xX3xX21xX10xX3xX7xX71xX1dxX18xX3xX52xX71xX1dxX18xX3xX2fxX30xX6xX3xX33xXdxX1dxX1xX3xX1xXdxX10xX1dxX3xX3dxXdxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX40xX40xXdxX112xX21xX6xX71xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX112xX3dxX1dxX40xX1dxX10xX230xX7xX40xX2xXf5xX1afxX2xX40xXf5xXf5xX52xX2xXf3xXf5xX1dbxX2xX1dfxX2xXexX2b9xX1dfxX2b9xX1dbxX5xX65exX112xX1e8xXbxX18xXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xX14exXdxX59xXdxX3xXf2xXf3xX3xX9fxX3xXecxX5fxXa7xX3xXa7xX26xX4xX3xX108bxX7xXbxX10xX63xX18xXdxX5xX5xX30xX7xX3xX1baxX5xX6xX3dxX30xX7xX3xX4xX87xX6xX3xXexX8bxX4xX3xX18xXdxX59xX3xXcxX63xX6xX4xX125xX3xXa2xX4xX71xXexXexX3xX198xXecxX10xX230xX3xXe13xX71xX63xX33xX49exX3xX7ebxXe1axX19fxX112xX3xX1a2xX2bxX3xXbxX1xX1a7xX1dxX18xX3xX2axXb9xXdxX3xX1afxXf3xX3xX5xX1b3xX1dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX71xX30xX63xX4xX10xXaxX3xX7xXexX125xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX9fxX6xX5xXdxX18xX1dxX1c1xX3xX1e8xX30xX7xXexXdxX1baxX125xX2faxXaxX3xX52xX6xXexX6xX9fxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX71xX5xX52xX10xX63xX9xXaxX30fxX1dxX1xX312xXbxX3xX4xX1xX64xX3xXexX1xX34xX4xX1xX31exXaxX12xXcxX1xX10xX71xX3xXcxX30xX61dxXdxX3xXexX63xe26fxX0xX40xXbxX12