Thủ tướng: Chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khắc phục tình trạng tổ chức các đại hội thi đua hình thức, tốn kém, chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.
a42cxaf02xccfbxafefxf53exb35cxd96ax11d6ex1083exX7xa71ex120c4xba1cxb5f5xb60bxfcd3xX5xcfdexXaxb69cxXcxX1xa6b4xX3xXexe185xd31exd0f7xd1acx1119axX3xf327xX1xff21xX1axX1bxX3xb5dcx10514xX1axX1xX3xXexX1xe81fxX1axX1xX3xXex1118fxX4xX1xX3xXexb2a5xbf04xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xb1cfx113c1xX6x11cd3xX3xd1abxX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xa54fxX1axX1bxX0xe0caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf122xX10xX6xe9e5xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x11c0axX1bxX3fxc824x106e9xX1axX3x11478xX3fxe1bcxX1axX3xc734xX1xdd41xX4xX3xX71x1240exX3fxX3xX4xb232xX3fxX3xX43xX1xf5c1xX4xX3xXbxX1x1059axX4xX3xXex11fc0xX1axX1xX3xXexX35xe330xX1axX1bxX3xXexf977xX3xX4xX1xca9bxX4xX3xX4xe609xX4xX3xX3exX98xXdxX3xX1xac52xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX1xX92xX1axX1xX3xXexX1xXa1xX4xX41xX3xXexX20xX1axX3xX43x11c65x115c0xX41xX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bx11bf8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cb4xX36xX61xX71xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc9xX7xba39xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX71xX1cxX3xX24xX5xX36xX4xX43xbf0dxX3xXc9xX6xX35xX1bxXdxX1axX121xX5xX10xdaccxXexX1cxX3xX6xX3fxXexX36xX13exX3xXc9xX6xX35xX1bxXdxX1axX121xX35xXdxX1bxX1xXexX1cxX3xX6xX3fxXexX36xX13exXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX4fxX4fxXdxXfcxX24xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfcx11dadxX1axX4fxX1axX10xe91fxX7xX4fxb7e8xbb69xX188xb7cexX4fxX2xX188xX18bxX61x11c6dxX2xb214xX191xX191xX189x11b4bxXexX2xX197x10a56xX188xX5xX2xXfcxfc12xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX61xX6xXexX6xX121xXbxX1xX36xXexX36xX121xX36xX35xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX121xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cxX4fxX4fxX4xX61xX1axXdxXc9xX1bxXfcxX180xXdxX10xXexX1axX6xXc9xXbxX5xX3fxX7xXfcxX180xX1axX4fxe08axXbxX5xX36xX6xX61xX10xX61xX4fxX149xX7xXc9xX7xX71xX4fxX188xX189xX188xX189xd933xX189xX19bxX231xX2x11f1exX4fxXexXexc88exX180xX1axXexX1xX3fxX231xXexX3fxX36xX1axX1bxX231xXbxX1xX6xXexX231xX24xXdxX10xX3fxX231xX2xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX36xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX6exX1bxX3fxX71xX72xX1axX3xX75xX3fxX77xX1axX3xX7axX1xX7cxX4xX41xX3xX1exX1xX15xX3xXexe6e7xX4xX1xX3xX5exXadxXdxX3xX3ex1110axX1axX1bxX121xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXcxX35xX3fxX1axX1bxX3xX18xd8d3xX1axX1bxX3xXbxX1xXa5xXexX3xX24xXdxd2ddxX3fxXfcxX3x10674xd7aaxX1axX1xX1cxX3xXcxX1xX20xX1axX1bxX3xX6exX1x10c8dxXexX4fxXcxXcxX75x11644xX6exf3a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xa549xXa5xX1axX1bxX3xX2xX236xX4fxX19bxX41xX3xXexX98xXdxX3xXcxX35xX8exX3xX7xX4bxX3xX1exX1xX30xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX6exX1bxX3fxX71xX72xX1axX3xX75xX3fxX77xX1axX3xX7axX1xX7cxX4xX3xX41xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX121x116afxX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXcxX35xX3fxX1axX1bxX3xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX4xX1xX15xX3xXexX35xX92xX3xX1xdcfbxXbxX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX41xX3xX3exXa5xX1axX1xX3xX1bxXdxXa5xX3xX4x11b8dxX1axX1bxX3xXexXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1ax11138xX6xX3xX3exX84xX3fxX3xX1axb189xXc9xX3xX1axX6xX71xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX6exX1bxX3fxX71xX72xX1axX3xX75xX3fxX77xX1axX3xX7axX1xX7cxX4xX3xX4xX1xX36xX3xX35x12164xX1axX1bxX3xXexX92xX1axX1xX3xX1xX92xX1axX1xX3xX193xX3xXexX1xXa5xX1axX1bxX3xX3exX84xX3fxX3xX1axX3aaxXc9xX3xX188xX189xX188xX189xX3xX35xX2d8xXexX3xX3exa4b7xX4xX3xX24xXdxX25xXexX41xX3xX4xX84xX1axX3xX3exXa5xX1axX1xX3xX1bxXdxXa5xX3xXexX36xX2bxX1axX3xX61xXdxX25xX1axX3xX3exX2c6xX3xXexX1xX2d8xX71xX3xX3exX18xb8d3xX4xX3xX7xff70xX3xX4xX20xX3xX1bxX89xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX1xX25xX3xXexX1xX20xX1axX1bxX3xX4xX1xX30xX1axX1xX3xXexX35xX293xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX71xX80xX3fxX3xX1axX18xX19xX4xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX80xX3fxX3xX24xX20xXdxX3xX4xda5dxX1axX1xX3xX1axX3a2xX6xX3xX3exX84xX3fxX3xX1axX3aaxXc9xX3xX1axX6xX71xX41xX3xX3exX98xXdxX3xX61xX293xX4xX1xX3xX1exf213xX2dexff75xf8e7xX121xX2xd360xX3xX61xXdxX72xX1axX3xX35xX6xX3xX1axX1bxX1xXdxX80xXc9xX3xXexX35xX36exX1axX1bxX3xXexX35xX80xX1axX3xXexX36xX2bxX1axX3xX4xX84xX3fxX41xX3xX5xX2bxXc9xX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xf2e4xX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX4xX1xX6xX36xX3xX3exX4a7xX36xX41xX3xX4a7xX1axX1xX3xX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX5xX19xX1axX3xX3exX4fcxX1axX3xX2dexXdxX25xXexX3xX6exX6xXc9xX13exX3xX180xX2d8xX1axX3xX3exda6axX3xX4xX3aaxX1axX1bxX3xXexX1xf8a3xX1axX1bxX3xX4xX1xX30xX1axX1xX3xXexX35xX293xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX43xX1xX3fxX3xX180xX43cxX4xX3xX180xX2bxX3xXexX1xX4fcxX3xX1bxXdxX19xXdxX13exX3xX2dexXdxX25xXexX3xX6exX6xXc9xX3xX5xX2bxX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xe18bxX2f6xdac6xX575xX6exX3xX180xX2bxX3xfbbbxX71xX3xX180xXdxX80xX1axX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xXexX1xX18xd26bxX1axX1bxX3xXexX35xX43cxX4xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xX10cxX4a7xX36xX3xX6xX1axX3xfafdxXdxX80xX1axX3xX1xX438xXbxX3xd733xX3fxX20xX4xf1a9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xf45cxX40exX4xX3xX61xe8bbxX3xX3exX20xXdxX3xX61xXdxX25xX1axX3xX1axX1xXdxX52exX3fxX3xXexX1xXa5xX4xX1xX3xXexX1xXa1xX4xX41xX3xX43xX1xeb74xX3xX43xX1xX3aaxX1axX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX193xX3xXexX1xXa5xX1axX1bxX3xX3exX84xX3fxX3xX1axX3aaxXc9xX41xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX3exX2d8xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX180xc160xX1axX3xX3exX98xXexX3xXc9xXadxXexX3xX7xX20xX3xX43xX4fcxXexX3xX5b1xX3fxX4a7xX41xX3xX4xX1xX3fxX71xX2c6xX1axX3xX24xXdxX4fcxX1axX3xX3exXa5xX1axX1bxX3xXc9xc5a4xX1axX1bxX41xX3xX3ex11d34xX3xX4xX1xabb8xX3xX3exX98xX36xX3xXbxX1xd662xX1axX1bxX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX1exX4c6xX2dexX4c8xX4c9xX121xX2xX4ccxX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xX4xX385xX1axX1bxXfcxX3xX2dexXdxX25xXexX3xX6exX6xXc9xX3xX4xX5efxX3xXexX35xX98xX1axX1bxX3xXexX1xXa5xXdxX3xX24xX92xX1axX1xX3xXexX1xX18xX58fxX1axX1bxX3xXc9xX19xXdxX41xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX2d8xXbxX41xX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xX4xX5efxX3xX4xX6xX3xXexX3a2xX3xX180xX36xX1axX1bxX3xX180xX2bxX3xXexX1xX43cxX4xX3xX1xXdxX25xX1axX3xXc9xX8exX4xX3xXexXdxX80xX3fxX3xX43xXc8xXbxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xdeb5xX6exX1xXdxX52exX3fxX3xX1xX92xX1axX1xX3xX4a7xX1axX1xX3xX4xX4a7xXc9xX3xX3exXadxX1axX1bxX41xX3xX1axX1xX77xX1axX3xX180xX3aaxX1axX41xX3xX1axX1xc94bxX1axX1bxX3xXexX2d8xXc9xX3xX1bxX18xX2bbxX1axX1bxX3xX3exX6xX3xX61xX98xX1axX1bxX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX52exX3fxX3xX5x105f3xX1axX1xX3xX180xX43cxX4xX41xX3xXexX646xX3xX1axX1bxX18xX58fxXdxX3xX4xX1xXdxX4fcxX1axX3xX7xb379xX3xX5xX43cxX4xX3xX5xX18xX438xX1axX1bxX3xX180xb7f2xX3xXexX35xX6xX1axX1bxX3xX3exX4fcxX1axX3xX1axX1bxX18xX58fxXdxX3xX61xX77xX1axX41xX3xX1axX1bxX18xX58fxXdxX3xX1bxXdxX2bxX3xX3exX4fcxX1axX3xXexX35xee5cxX3xX1axX1xf436xX3xX3exX52exX3fxX3xX4xX5efxX3xXexX2d8xXc9xX3xX5xX658xX1axX1bxX3xX3exX20xXdxX3xX180xX19xXdxX3xX3exX2d8xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX5xX7cxX4xX3xX43xX1xX5efxX3xX43xX1xX3aaxX1axX41xX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexf4e7xXexX3xX61xXdxX72xX1axX3xX35xX6xXfcxdda6xX3xXcxX36xX2bxX1axX3xX61xX77xX1axX3xX3exX64cxX3xX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXa1xX1axX1bxX3xXc9xX98xX1axX1xX3xXc9x1120fxX3xXexX35xX18xX19xX4xX3xX5xX58fxXdxX3xX43xX80xX3fxX3xX1bxX36exXdxX3xX4xX15xX6xX3xa57bxX4a7xX1axX1bxX41xX3xX4xX15xX6xX3xX1exX1xX30xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX41xX3xX5cbxX40exXexX3xXexX35xX7c7xX1axX3xXcxX9dxX3xX5b1xX3fxX20xX4xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX35xX3e6xX1axX1bxX3xX3exX5efxX3xX4xX1xX30xX1axX1xX3xX5xX2bxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX84xX1axX3xX71xX80xX3fxX3xX1axX18xX19xX4xX41xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX84xX1axX3xX61xX77xX1axX3xXexXadxX4xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX5xX7cxX4xX3xX23axX4a7xX71xX3xX35xX6xX3xX1axX1xXdxX52exX3fxX3xX7xX43cxX3xX43xXdxX25xX1axX41xX3xX1axX1xX2d8xXexX3xX5xX2bxX3xX61xX293xX4xX1xX3xX24xX25xX1axX1xXfcxX3xX4c9xX36xX3xX3exX5efxX41xX3xX3exXdxX52exX3fxX3xX5b1xX3fxX6xX1axX3xXexX35xX36exX1axX1bxX3xX4xX84xX1axX3xXexX9dxX1axX1bxX3xX43xX4fcxXexX3xX5xX2bxX3xX1axXdxX52exXc9xX3xXexXdxX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xX180xX2bxX36xX3xX808xX4a7xX1axX1bxX41xX3xX6exX1xX2bxX3xX1axX18xX19xX4xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX35xX36xX1axX1bxX3xX4xX385xX1axX1bxX3xXexXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX41xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xX3exX64cxX3xX5xX2bxXc9xX3xX43xX293xXbxX3xXexX1xX58fxXdxX41xX3xXexX30xX4xX1xX3xX4xX43cxX4xX41xX3xX4xX1xX15xX3xX3exXadxX1axX1bxX41xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX3exX5efxX3xX4xX5efxX3xX4xX1xX3fxd486xX1axX3xX24xX293xX3xX4xX1xX36xX3xX5exXadxXdxX3xX1axX1bxX1xX293xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXexX36xX2bxX1axX3xX5b1xX3fxX20xX4xXfcxX3xX6exX1xXdxX52exX3fxX3xX24xXadxX41xX3xX1axX1bxX2bxX1axX1xX41xX3xX3exX293xX6xX3xXbxX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xXexX1xXdxX4fcxXexX3xXexX1xX43cxX4xX41xX3xX7xXa5xX1axX1bxX3xXexX98xX36xX41xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX35xX3fxX1axX1bxX3xX1bxXdxX4a7xXdxX3xX5b1xX3fxX71xX4fcxXexX3xXc9xXadxXexX3xX7xX20xX3xX43xX1xX77xX3fxX3xX71xX4fcxX3fxX41xX3xX1axX1xX2d8xXexX3xX5xX2bxX3xXexX3fxX71xX80xX1axX3xXexX35xX3fxX71xX52exX1axX3xX1axX1bxX18xX58fxXdxX3xXexX20xXexX41xX3xX180xXdxX25xX4xX3xXexX20xXexX41xX3xX3exXdxX2c6xX1axX3xX1xX92xX1axX1xX3xXexXdxX80xX1axX3xXexXdxX4fcxX1axXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xX6exX80xX3fxX3xXc9xXadxXexX3xX7xX20xX3xXexX29cxX1axX3xXexX98xXdxX41xX3xX24xX2d8xXexX3xX4xX7c7xXbxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX385xX1axX1bxX3xXexXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1axX3a2xX6xX3xX3exX84xX3fxX3xX1axX3aaxXc9xX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX650xX3xX3exX98xX36xX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xX43xX1xX36xXa5xX1axX3xXexX35xX89xX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX4bxX3xX4xXa5xX4xX3xX3exX293xX6xX3xXbxX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX180xX2bxX3xX4xXa5xX4xX3xX1axX1bxX2bxX1axX1xX3xXc9xX2bxX3xXbxX1xX4a7xXdxX3xX4xX5efxX3xX7xX43cxX3xX5xX64cxX1axX1xX3xX3exX98xX36xX3xX4xX15xX6xX3xX808xX4a7xX1axX1bxX41xX3xX1xX25xX3xXexX1xX20xX1axX1bxX3xX4xX1xX30xX1axX1xX3xXexX35xX293xX3xX3exX20xXdxX3xX180xX19xXdxX3xX4xX385xX1axX1bxX3xXexXa5xX4xX3xX1axX2bxX71xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX71xX80xX3fxX3xX4xX84xX3fxX3xX43xX1xX89xX4xX3xXbxX1xX8exX4xX3xXexX92xX1axX1xX3xXexX35xX98xX1axX1bxX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX4xXa5xX4xX3xX3exX98xXdxX3xX1xXadxXdxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX1xX92xX1axX1xX3xXexX1xXa1xX4xX41xX3xXexX20xX1axX3xX43xXc8xXc9xX41xX3xX4xX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc9xX7xX121xXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1xX92xX1axX1xX3xX4a7xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX4fxX4fxXdxXfcxX24xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfcxX180xX1axX4fxX1axX10xX185xX7xX4fxX188xX189xX188xX18bxX4fxX2xX188xX18bxX61xX191xX2xX193xX191xX191xX189xX197xXexX18bxX197xX236xX19bxX5xX188xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX61xX6xXexX6xX121xXbxX1xX36xXexX36xX121xX36xX35xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX121xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cxX4fxX4fxX4xX61xX1axXdxXc9xX1bxXfcxX180xXdxX10xXexX1axX6xXc9xXbxX5xX3fxX7xXfcxX180xX1axX4fxXexX193xX188xX189xX4fxX3fxXbxX5xX36xX6xX61xX10xX61xX4fxX149xX7xXc9xX7xX71xX4fxX188xX189xX188xX189xX231xX189xX19bxX231xX2xX236xX4fxXexXexX23axX180xX1axX231xXexX1xX3fxX231xXexX3fxX36xX1axX1bxX231xXbxX1xX6xXexX231xX24xXdxX10xX3fxX231xX188xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxX36xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX6exX1bxX3fxX71xX72xX1axX3xX75xX3fxX77xX1axX3xX7axX1xX7cxX4xX41xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX121xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXcxX35xX3fxX1axX1bxX3xX18xX2bbxX1axX1bxX3xXbxX1xXa5xXexX3xX24xXdxX2c6xX3fxXfcxX3xX2caxX2cbxX1axX1xX1cxX3xXcxX1xX20xX1axX1bxX3xX6exX1xX2d8xXexX4fxXcxXcxX75xX2dexX6exX2e0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX180xXdxX25xX1axX3xX61xX61dxX1axX3xX180xX646xX6xX3xX5b1xX3fxX6xX41xX3xXexX646xX3xX43xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX36xX4a7xX1axX1bxX3xX71xX3xXexX4fcxX3xX61xX61dxX1axX3xX3exX4fcxX1axX3xX43xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX36xX4a7xX1axX1bxX3xX180xX52exX3xX43xXdxX1axX1xX3xXexX4fcxX13exX3xXexX646xX3xX43xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX36xX4a7xX1axX1bxX3xX180xX52exX3xX43xXdxX1axX1xX3xXexX4fcxX3xX61xXdxX72xX1axX3xX35xX6xX3xX43xX1xX15xX1axX1bxX3xX1xX36xX4a7xX1axX1bxX3xX23axX64cxX3xX1xXadxXdxX41xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX3exX5efxX3xX4xX5efxX3xXexX92xX1axX1xX3xXexX35xX98xX1axX1bxX3xXexX1xX2d8xXexX3xX1axX1bxX1xXdxX25xXbxX41xX3xX7xX3fxX71xX3xXexX1xX36xXa5xXdxX3xX43xXdxX1axX1xX3xXexX4fcxX3xX4bxX3xX1axX1xXdxX52exX3fxX3xX1axX18xX19xX4xXfcxX3xX4c9xX36xX3xX3exX5efxX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX71xX80xX3fxX3xX4xX84xX3fxX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX5b1xX3fxX84xX1axX3xX4xX1xX7cxX1axX1bxX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xX3exX18xX438xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX5b1xX3fxX6xX1axXfcxX3xX34exXdxX80xX1axX3xX5b1xX3fxX71xX4fcxXexX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xX3exX2c6xX3xX61xX293xX4xX1xX3xX24xX25xX1axX1xX3xX5b1xX3fxX6xX71xX3xXexX35xX4bxX3xX5xX98xXdxX41xX3xX3exX77xX71xX3xX5xX2bxX3xXexX35xXa5xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX25xXc9xX3xX35xX2d8xXexX3xX5xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1xX25xX3xXexX1xX20xX1axX1bxX3xX4xX1xX30xX1axX1xX3xXexX35xX293xX41xX3xX4xXa5xX4xX3xX4xX2d8xXbxX41xX3xX1axX1bxX2bxX1axX1xXfcxX3xXcxX1xXa1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX2bxX3xX4xX20xX3xX1bxX89xX1axX1bxX3xX43xX1xX385xX1axX1bxX3xX3exX18xX438xX4xX3xX3exX2c6xX3xX3exXa1xXexX3xX1bxX64cxX71xX3xX1axX52exX1axX3xX43xXdxX1axX1xX3xXexX4fcxX41xX3xX1bxXdxX4a7xXdxX3xX5b1xX3fxX71xX4fcxXexX3xX180xXdxX25xX4xX3xX5xX2bxXc9xX41xX3xX3exX4a7xXc9xX3xX24xX4a7xX36xX3xXexX3aaxX1axX1bxX3xXexX35xX18xX4bxX1axX1bxX3xX4xX84xX1axX3xXexX1xXdxX4fcxXexX3xX3exX2c6xX3xXbxX1xXa5xXexX3xXexX35xXdxX2c6xX1axX3xX3exX2d8xXexX3xX1axX18xX19xX4xXfcxX3xX5exX6xXdxX3xX71xX80xX3fxX3xX4xX84xX3fxX3xX1axX2bxX71xX3xX3exX40exXexX3xX35xX6xX3xX7xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX5d0xX1axX1bxX3xX180xX19xXdxX3xX1axX1xX6xX3fxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX35xX80xX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX84xX1axX3xX3exX5efxX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexXa5xX1axX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xX180xX19xXdxX3xX3exX52exX3xX23axX3fxX2d8xXexX3xX4xX15xX6xX3xX57exX71xX3xX24xX6xX1axX3xXcxX35xX3fxX1axX1bxX3xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX5cbxX40exXexX3xXexX35xX7c7xX1axX3xXcxX9dxX3xX5b1xX3fxX20xX4xX3xX2dexXdxX25xXexX3xX6exX6xXc9xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xX180xXdxX25xX4xX3xXbxX1xXa5xXexX3xX3exXadxX1axX1bxX3xXc9xXadxXexX3xX7xX20xX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xX1axX1xX18xX3xXexX36xX2bxX1axX3xX61xX77xX1axX3xXexXdxX4fcxXexX3xX43xXdxX25xXc9xX41xX3xX61xX2bxX1axX1xX3xX1axX1bxX3fxX29cxX1axX3xX5xX43cxX4xX3xXbxX1xXa5xXexX3xXexX35xXdxX2c6xX1axX3xX43xXdxX1axX1xX3xXexX4fcxX41xX3xX43xX1xX89xX4xX3xXbxX1xX8exX4xX3xX43xX1xX5efxX3xX43xX1xX3aaxX1axXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1xX2d8xX1axX3xXc9xX98xX1axX1xX3xXbxX1xXa5xXexX3xXexX35xXdxX2c6xX1axX3xX61xX36xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX25xXbxX41xX3xX1bxXdxX4a7xXdxX3xX5b1xX3fxX71xX4fcxXexX3xX180xXdxX25xX4xX3xX5xX2bxXc9xX41xX3xX3exX4a7xXc9xX3xX24xX4a7xX36xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX23axX64cxX3xX1xXadxXdxX3xX5xX2bxX3xX180xX2d8xX1axX3xX3exX52exX3xX35xX2d8xXexX3xX5xX19xX1axX3xX3exX40exXexX3xX35xX6xX3xXc9xX2bxX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xX4xX84xX1axX3xX24xXa5xXc9xX3xX7xXa5xXexX3xX3exX2c6xX3xXexX35xXdxX2c6xX1axX3xX43xX1xX6xXdxX3xX4xXa5xX4xX3xX1xX36xX98xXexX3xX3exXadxX1axX1bxX41xX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xX24xX3e6xX1axX1bxX3xX4xXa5xX4xX3xX43xX4fcxX3xX1xX36xX98xX4xX1xX41xX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xXexX35xX92xX1axX1xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX4xX8exX3xXexX1xX2c6xXfcxX4fxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc9xX7xX121xXbxX1xX36xXexX36xX3xX61xXexX1xX3fxXc9xX24xX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX1exX10xX1axXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX71xX1cxX3xX24xX5xX36xX4xX43xX13exX3xXc9xX6xX35xX1bxXdxX1axX121xX5xX10xX149xXexX1cxX3xX6xX3fxXexX36xX13exX3xXc9xX6xX35xX1bxXdxX1axX121xX35xXdxX1bxX1xXexX1cxX3xX6xX3fxXexX36xX13exX3xX185xXdxX61xXexX1xX1cxX3xX2xX2xX236xX188xXbxX23axX13exX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1cxX3xX19bxX193xX18bxXbxX23axX13exXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfcxX24xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfcxX180xX1axX4fxX1axX10xX185xX7xX4fxX188xX189xX188xX18bxX4fxX2xX188xX18bxX61xX191xX2xX193xX191xX191xX197xX193xXexX191xX236xX197xX188xX197xX5xX189xXfcxX1a0xXbxX1bxc26cxX35xX9xX18bxX189xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX185xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX236xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX19bxX193xX18bxXaxX3xX61xX6xXexX6xX121xXbxX1xX36xXexX36xX121xX36xX35xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX121xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cxX4fxX4fxX4xX61xX1axXdxXc9xX1bxXfcxX180xXdxX10xXexX1axX6xXc9xXbxX5xX3fxX7xXfcxX180xX1axX4fxX21exXbxX5xX36xX6xX61xX10xX61xX4fxX149xX7xXc9xX7xX71xX4fxX188xX189xX188xX189xX231xX189xX19bxX231xX2xX236xX4fxXexXexX23axX180xX1axXexX1xX3fxX231xXexX3fxX36xX1axX1bxX231xXbxX1xX6xXexX231xX24xXdxX10xX3fxX231xX2xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX35xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX80xX1axX3xX5b1xX3fxX6xX1axX1cxX0xX4fxX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX121xXexX1xX3fxXc9xX24xX121xX6xX1axX61xX121xX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4a7xXdxX3xXexX98xX36xX3xX43xX1xX30xX3xXexX1xX4fcxX3xXc9xX19xXdx113bdxXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxXexX1xX3fxX121xXexX3fxX36xX1axX1bxX121xXexX1xXdxX121xX61xX3fxX6xX121xX43xX1xX10xX1axX121xXexX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xXbxX1xX6xXdxX121xXexX6xX36xX121xX43xX1xXdxX121xXexX1xX10xX121xXc9xX36xXdxX4fxX2xX18bxX19bxX197xX18bxX197xXfcxX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4fxXc9xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX189xX4fxX1axX10xX185xX7xX4fxX188xX189xX189xX19bxX4fxX2xX189xX193xX61xX197xX2xX197xX197xX19bxX189xX236xXexX188xX197xX19bxX2xX19bxX5xX189xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4a7xXdxX3xXexX98xX36xX3xX43xX1xX30xX3xXexX1xX4fcxX3xXc9xX19xXdxX1484xXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxXexX1xX3fxX121xXexX3fxX36xX1axX1bxX121xXexX1xXdxX121xX61xX3fxX6xX121xX43xX1xX10xX1axX121xXexX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xXbxX1xX6xXdxX121xXexX6xX36xX121xX43xX1xXdxX121xXexX1xX10xX121xXc9xX36xXdxX4fxX2xX18bxX19bxX197xX18bxX197xXfcxX1xXexXc9xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4a7xXdxX3xXexX98xX36xX3xX43xX1xX30xX3xXexX1xX4fcxX3xXc9xX19xXdxX1484xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX5cbxXadxXexX3xX43xX1xX30xX3xXexX1xX4fcxX3xXc9xX19xXdxX41xX3xX1axXdxX52exXc9xX3xXexXdxX1axX3xX180xX2bxX36xX3xXexX18xX2bbxX1axX1bxX3xX5xX6xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX61xX77xX1axX3xXexXadxX4xX3xX180xX19xXdxX3xX43xX1xXa5xXexX3xX180xX36exX1axX1bxX3xX3exX18xX6xX3xX2dexXdxX25xXexX3xX6exX6xXc9xX3xX1xX5d0xX1axX1bxX3xX4xX18xX58fxX1axX1bxX3xX3exX64cxX3xX3exX18xX438xX4xX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXa1xX1axX1bxX3xX180xX2bxX3xX3exX98xXexX3xXc9xXadxXexX3xX7xX20xX3xX43xX4fcxXexX3xX5b1xX3fxX4a7xX3xX24xX18xX19xX4xX3xX3exX84xX3fxXfcxX3xX1exX385xX1axX1bxX3xXexXa5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4a7xXdxX3xX1bxX5efxXbxX3xXbxX1xX84xX1axX3xX180xX2bxX36xX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX5xX43cxX4xX3xX3exX5efxX41xX3xX3exX18xX6xX3xX3exX2d8xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX5efxX3xX24xX18xX19xX4xX3xXexXdxX4fcxX1axX3xXc9xX19xXdxX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xX58fxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXexX19xXdxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xXdxX1axX1xX3xX61xX43cxX3xX3exX5efxX1axX3xX1axX1xX7c7xX1axX3xX5exX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX5a8xX6xX36xX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX1xX98xX1axX1bxX3xX6exX1xX2d8xXexX3xX180xX52exX3xX23axX77xX71xX3xX61xX43cxX1axX1bxX3xX1axX385xX1axX1bxX3xXexX1xX385xX1axX3xXc9xX19xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxX1xX6xX121xXexXdxX1axX1xX121xX180xXdxX1axX1xX121xX61xX3fxX121xX61xX36xX1axX121xX1axX1xX6xX1axX121xX1xX3fxX6xX1axX121xX4xX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX5xX6xX36xX121xX61xX36xX1axX1bxX121xX1xX6xX1axX1bxX121xX1axX1xX6xXexX121xX180xX10xX121xX23axX6xX71xX121xX61xX3fxX1axX1bxX121xX1axX36xX1axX1bxX121xXexX1xX36xX1axX121xXc9xX36xXdxX4fxX2xX18bxX189xX18bxX18bxX188xXfcxX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4fxXc9xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX189xX4fxX1axX10xX185xX7xX4fxX2xX4ccxX197xX2xX4fxX2xX189xX236xX61xX193xX189xX236xX191xX189xX188xX19bxXexX4ccxX18bxX189xX2xX2xX5xX189xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xXdxX1axX1xX3xX61xX43cxX3xX3exX5efxX1axX3xX1axX1xX7c7xX1axX3xX5exX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX5a8xX6xX36xX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX1xX98xX1axX1bxX3xX6exX1xX2d8xXexX3xX180xX52exX3xX23axX77xX71xX3xX61xX43cxX1axX1bxX3xX1axX385xX1axX1bxX3xXexX1xX385xX1axX3xXc9xX19xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxX1xX6xX121xXexXdxX1axX1xX121xX180xXdxX1axX1xX121xX61xX3fxX121xX61xX36xX1axX121xX1axX1xX6xX1axX121xX1xX3fxX6xX1axX121xX4xX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX5xX6xX36xX121xX61xX36xX1axX1bxX121xX1xX6xX1axX1bxX121xX1axX1xX6xXexX121xX180xX10xX121xX23axX6xX71xX121xX61xX3fxX1axX1bxX121xX1axX36xX1axX1bxX121xXexX1xX36xX1axX121xXc9xX36xXdxX4fxX2xX18bxX189xX18bxX18bxX188xXfcxX1xXexXc9xXaxX12xX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xXdxX1axX1xX3xX61xX43cxX3xX3exX5efxX1axX3xX1axX1xX7c7xX1axX3xX5exX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX5a8xX6xX36xX3xX3exXadxX1axX1bxX3xX1xX98xX1axX1bxX3xX6exX1xX2d8xXexX3xX180xX52exX3xX23axX77xX71xX3xX61xX43cxX1axX1bxX3xX1axX385xX1axX1bxX3xXexX1xX385xX1axX3xXc9xX19xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX20xXdxX3xX2xX18bxX4fxX2xX189xX41xX3xXexX98xXdxX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX20xX3xX6exX6xXc9xX3xX808xX293xX1axX1xX41xX3xXexX650xX1axX1xX3xX6exX6xXc9xX3xX808xX293xX1axX1xX41xX3xX5exXadxXdxX3xX3exX29cxX1axX1bxX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX121xX3xX34exX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXcxX35xX3fxX1axX1bxX3xX18xX2bbxX1axX1bxX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX5a8xX72xX3xXexX3fxX71xX80xX1axX3xX61xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX3exXdxX2c6xX1axX3xX1xX92xX1axX1xX3xXexXdxX80xX1axX3xXexXdxX4fcxX1axX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXbxX1xX36xX1axX1bxX3xXexX35xX2bxX36xX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX6f0xX1exX4a7xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX1xX3fxX1axX1bxX3xX7xXa1xX4xX3xX23axX77xX71xX3xX61xX43cxX1axX1bxX3xX1axX385xX1axX1bxX3xXexX1xX385xX1axX3xXc9xX19xXdxX7d2xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX3exX36xX98xX1axX3xX188xX189xX2xX2xX121xX188xX189xX188xX189xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a8xX2d8xX71xX3x10f55xX3xX43xXdxX4fcxX1axX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xX52exX3xX3exX52exX3xX1axX1bxX1xX293xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX40exX1axX1bxX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1xX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX1xX2c6xX41xX3xX4xXa5xX3xX1axX1xX77xX1axXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxX5xX6xX71xX121xX71xX121xX43xXdxX10xX1axX121xX1axX1xX6xX1axX121xX61xX6xX1axX121xX1xX6xX121xXexXdxX1axX1xX121xX180xX10xX121xX61xX10xX121xX1axX1bxX1xXdxX121xX4xX1xX3fxX121xXexXdxX4xX1xX121xX1axX3fxX36xX4xX121xXexX6xX1axX1bxX121xXexX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX1xX3fxX6xX1axX121xX4xX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX4xX1xX36xX121xX4xX6xX4xX121xXexX6xXbxX121xXexX1xX10xX121xX4xX6xX121xX1axX1xX6xX1axX4fxX2xX19bxX4ccxX193xX197xX19bxXfcxX1xXexXc9xXaxX12xX0xXdxXc9xX1bxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4fxXc9xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX188xX189xX4fxX1axX10xX185xX7xX4fxX2xX4ccxX191xX18bxX4fxX2xX189xX193xX61xX197xX189xX18bxX197xX2xX188xX189xXexX197xX188xX193xX236xX5xX189xX121xX2xX189xX193xX61xX191xX2xX19bxX191xX2xX236xX189xXexX236xX4ccxX2xX2xX2xX5xX189xXfcxX1a0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1axX1bxX3xX24xX25xX1axX1xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX30xX4xX1xX3xXexX35xX36xX1axX1bxX3xXexX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX41xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX180xX12xX0xX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5a8xX2d8xX71xX3xX1aeexX3xX43xXdxX4fcxX1axX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xX52exX3xX3exX52exX3xX1axX1bxX1xX293xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX40exX1axX1bxX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1xX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX1xX2c6xX41xX3xX4xXa5xX3xX1axX1xX77xX1axXaxX3xX1xX35xX10xX149xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1axX1xX121xXexX35xXdxX4fxX5xX6xX71xX121xX71xX121xX43xXdxX10xX1axX121xX1axX1xX6xX1axX121xX61xX6xX1axX121xX1xX6xX121xXexXdxX1axX1xX121xX180xX10xX121xX61xX10xX121xX1axX1bxX1xXdxX121xX4xX1xX3fxX121xXexXdxX4xX1xX121xX1axX3fxX36xX4xX121xXexX6xX1axX1bxX121xXexX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX1xX3fxX6xX1axX121xX4xX1xX3fxX36xX1axX1bxX121xX4xX1xX36xX121xX4xX6xX4xX121xXexX6xXbxX121xXexX1xX10xX121xX4xX6xX121xX1axX1xX6xX1axX4fxX2xX19bxX4ccxX193xX197xX19bxXfcxX1xXexXc9xXaxX12xX5a8xX2d8xX71xX3xX1aeexX3xX43xXdxX4fcxX1axX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xX52exX3xX3exX52exX3xX1axX1bxX1xX293xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX40exX1axX1bxX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1xX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX1xX2c6xX41xX3xX4xXa5xX3xX1axX1xX77xX1axX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX35xX36xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX10cxX6xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX121xX3xX34exX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xXexX650xX1axX1xX3xX180xX646xX6xX3xX4xX5efxX3xX180xX3aaxX1axX3xX24xX4a7xX1axX3xX3exX3aaxX1axX1bxX3xXexX4a7xXdxX3xX5xX2d8xX71xX3xX1aeexX3xX43xXdxX4fcxX1axX3xX1axX1xX77xX1axX3xX61xX77xX1axX3xXexX35xX80xX1axX3xX10cxXa5xX36xX3xX5exX2bxX3xXcxX739xX1axX1xX3xX180xX2bxX3xX808xX2bxXdxX3xX7axXcxX121xXcxX5exX3xXexX650xX1axX1xX3xX180xX52exX3xX180xXdxX25xX4xX3xX3exX52exX3xX1axX1bxX1xX293xX3xX1exX1xX15xX3xXexX293xX4xX1xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX43xX1xX10xX1axX3xXexX1xX18xX4bxX1axX1bxX3xX1xX3fxX77xX1axX3xX4xX1xX18xX2bbxX1axX1bxX3xX4xXa5xX4xX3xX5xX36xX98xXdxX3xX4xX1xX36xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX1xX2c6xX41xX3xX4xXa5xX3xX1axX1xX77xX1axXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX3fxX5xX12xX0xX61xXdxX180xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xX4fxX61xXdxX180xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX36xX61xX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23axXexX121xX6xX5xXdxX1bxX1axX1cxX3xX35xXdxX1bxX1xXexX13exXaxX12xX0xX10xXc9xX12xXcxX1xX10xX36xX3xc757xX2dexX3xX2caxXcxXcxX75xX2dexX6exX4fxX2dexXdxX10xXexX1axX6xXc9xc8d4xX2e0xX0xX4fxX10xXc9xX12xX0xX4fxXbxX12