Những câu chúc tết hài hước và ý nghĩa nhất năm con heo
Chào mừng năm heo! Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, trắng trẻo như heo.
837cxc0d8xce44x8689xe0c0x11556x995ex83a9x10b45xX7x1154axa2dfxaad8xc0d3xe124x100b9xX5xa915xXax8c57xfa7bxX1xc8d6xcec4xec38xX3xX4xcaa1xa12fxX3xX4xX1xf6eexX4xX3xXexd5b0xXexX3xX1xf060xXdxX3xX1x9c3fxab76xX4xX3x97f1xX27xX3xf75bxX3xX16xX17xX1xd595xX6xX3xX16xX1x896exXexX3xX16x9376xa24fxX3xX4x11769xX16xX3xX1xX10xX44xX0xeac9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9299xX10xX6xdd3exXaxX12x11748xX1xX27xX44xX3xX41xc52fxX16xX17xX3xX16xX40xX41xX3xX1xX10xX44x110abxX3xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xc79exXdxX3xX16xX17xX2bxba71xXdxX3xX1xX6xdd76xX3xX40xX16xX3xX4xX1xe783xX16xX17xX3xb804x94ebxX44x1102cxX3xXexXdxa76fxX16xX3xX16xX1xXdxX96xX1bxX3xX16xX1xX2bxX3xf171xb3c7xX44xX92xX3xXex1044axX16xX1xX3xX4xX1xf466xXexX3xX16xX1xX2bxX3xXa3xX10xX44xX92xX3xX5dx9889xX44xX3xX5dxX6xXdxX3xX16xX1xX2bxX3xX41x113ffxX44xX92xX3xXexbe62xfd23xX16xX17xX3xXexXcdxXbcxX44xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44x118e6xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX60xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX3xX8fxX44xXcdxX5dxX10xXcdxX9xXaxc1ecxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX17xX9xXax95d2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xXexXcdxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxf69axXdxX5dxXexX1x11580xX3xcae2xX2xc332xXbx8961xb0a8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX157xX3x971exd04ex8cd9xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX4bxX4bxXdxXdexX8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdexX2fxX16xX4bxX16xX10xX152xX7xX4bxX2xX169xX105xX15bxX4bxX2xX105xX159xX5dx9040xX199xX125xX105xX125xX2xX199xXexX2xX159xX105xX199xX5xX2xXdexX17xXdxffccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX27xX3xX32xX3xX16xX17xX1xX37xX6xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX16xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX1xX10xX44xXaxX3xX5dxX6xXexX6xc972xX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX1xX9xXaxbe18xX199xX1fbxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxXbxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXcdxX12xX0xX4bxXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xX4bxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9b9xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xX79xXdxX3xX16xX17xX2bxX7fxXdxX157xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xXcxXcdxXbcxX3xXexXcdxX1bxX16xX17xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX7xX15xX6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX263xc989xX4xX3xX5x8800xX6xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX1xb586xXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1x10e84xX1bxX3xX4xX1xX2c8xXdxX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX16x964fxXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX5axX40xX16xX17xX3xX1xX2f2xXdxX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX4xX44xX16xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xc193xXcexX4xX3xX7xX44xX16xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3x114a8xX3cxXexX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12x8d81xedadxX3xX4xX1xX3cxXexX3xX16xX1xX2bxXdexXdexXdexX3xX1xX10xX44xX3xXexX1xX2e1xXexX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xX66xX16xX17xX3xX16xX40xX41xX3xX41xX2cxXdxX3xX199xX105xX2xX169xX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX60xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX3xX8fxX44xXcdxX5dxX10xXcdxX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX17xX9xXaxX125xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xXexXcdxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX5dxXexX1xX157xX3xX159xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX157xX3xX16axX105xX168xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX4bxX4bxXdxXdexX8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdexX2fxX16xX4bxX16xX10xX152xX7xX4bxX2xX169xX105xX15bxX4bxX2xX105xX159xX5dxX199xX199xX125xX105xX125xX2xX199xXexX15bxX1fbxX168xX169xX5xX199xXdexf129xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX27xX3xX32xX3xX16xX17xX1xX37xX6xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX16xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX1xX10xX44xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX1xX9xXaxX125xX125xX199xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxXbxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXcdxX12xX0xX4bxXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xX4bxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xX79xXdxX3xX16xX17xX2bxX7fxXdxX3xXa3xX1xX44xXbcxX3xX16xX1xX2bxX3xX1x93f6xX92xX3xX7xX2b8xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxX3xX16xX1xX2bxX3xXcdxc8eaxX6xX92xX3xX41xXcexXexX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX1xX2bxX3xX342xda05xXdxX3xX8fxX27xX16xX17xX92xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX16xX1xXa4xX16xX3xX16xX1xX2bxX3xXexX1xea2cxX92xX3xXexXdxX16xX1xX3xXcdxX6xX16xX1xX3xX16xX1xX2bxX3xX4xX2f2xX44xX92xX3xX40xX16xX3xX16xX1xXdxX96xX1bxX3xX16xX1xX2bxXdexXdexXdexX3xX1xX10xX44xXdexX3xb60exX6xX1bxX3xX40xX16xX3xX4xX1xX8bxX16xX17xX3xX5xX2cxX16xX92xX3xXexXdxX96xX16xX3xX2fxcbd3xX3xX16xX1xX2bxX3xX16xX2bxX2cxX4xX92xX3xXbxX1xX1fxX4xX3xX5xbc6axX4xX3xX16xX1xXdxX96xX1bxX3xX16xX1xX2bxX3xX5dxX2e1xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX1bxX3xX4xX1xX3cxX1bxX3xXexXcdxX27xX16xX3xX2fxX96xXdexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX60xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX3xX8fxX44xXcdxX5dxX10xXcdxX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX17xX9xXaxX125xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xXexXcdxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX1bxX41xX8fxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX5dxXexX1xX157xX3xX159xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX157xX3xX16axX159xX2xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX4bxX4bxXdxXdexX8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdexX2fxX16xX4bxX16xX10xX152xX7xX4bxX2xX169xX105xX15bxX4bxX2xX105xX159xX5dxX199xX199xX125xX105xX125xX2xX199xXexX1fbxX168xX199xX105xX5xX125xXdexX467xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX27xX3xX32xX3xX16xX17xX1xX37xX6xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX16xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX1xX10xX44xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX1xX9xXaxX125xX1fbxX15bxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxXbxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXcdxX12xX0xX4bxXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xX4bxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xX79xXdxX3xX16xX17xX2bxX7fxXdxX3xXa3xX1xX57exX10xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX41xa0d2xXbxX92xX3xX40xX16xX3xX1xX79xX4xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX4xX44xX16xX92xX3xX4xX5c1xX16xX17xX3xX2fxXdxd832xX4xX3xX16xX17xX44xX16xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX7xX15xX6xX92xX3xX4xX1xX2bcxX6xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xX16xX2f2xXdxX3xX2fxX27xX3xXexX1xX44x10ab0xXdxX3xX41xX2f2xXdxX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xX3xd6bexX1bxX6xX84xXdexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX60xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX3xX8fxX44xXcdxX5dxX10xXcdxX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX17xX9xXaxX125xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xXexXcdxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX5dxXexX1xX157xX3xX159xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX157xX3xX159xX2xX15bxXbxX15dxX15exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX4bxX4bxXdxXdexX8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdexX2fxX16xX4bxX16xX10xX152xX7xX4bxX2xX169xX105xX15bxX4bxX2xX105xX159xX5dxX199xX199xX125xX105xX125xX2xX199xXexX168xX125xX16axX159xX5xX16axXdexX467xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX27xX3xX32xX3xX16xX17xX1xX37xX6xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX16xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX1xX10xX44xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxXbxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXcdxX12xX0xX4bxXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xX4bxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX60xX1xX27xX44xX3xX41xX66xX16xX17xX3xX16xX40xX41xX3xX1xX10xX44xX71xX3xX60xX1xX1fxX4xX3xX41xX79xXdxX3xX16xX17xX2bxX7fxXdxX3xX1xX6xX84xX3xX40xX16xX3xX4xX1xX8bxX16xX17xX3xX8fxX90xX44xX92xX3xXexXdxX96xX16xX3xX16xX1xXdxX96xX1bxX3xX16xX1xX2bxX3xXa3xXa4xX44xX92xX3xXexXa9xX16xX1xX3xX4xX1xXafxXexX3xX16xX1xX2bxX3xXa3xX10xX44xX92xX3xX5dxXbcxX44xX3xX5dxX6xXdxX3xX16xX1xX2bxX3xX41xXc8xX44xX92xX3xXexXcdxXcexX16xX17xX3xXexXcdxXbcxX44xX3xX16xX1xX2bxX3xX1xX10xX44xXdexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX60xX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX3xX8fxX44xXcdxX5dxX10xXcdxX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX17xX9xXaxX125xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xXcdxXaxX12xX0xXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xXexXcdxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX5dxXexX1xX157xX3xX159xX2xX15bxXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX157xX3xX15bxX1fbxX159xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX157xX4bxX4bxXdxXdexX8fxX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdexX2fxX16xX4bxX16xX10xX152xX7xX4bxX2xX169xX105xX15bxX4bxX2xX105xX159xX5dxX199xX199xX125xX105xX125xX2xX199xXexX15bxX1fbxX1fbxX105xX5xX15bxXdexX467xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX4xX3xXexX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX27xX3xX32xX3xX16xX17xX1xX37xX6xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX16xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX1xX10xX44xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX1xX9xXaxX16axX159xX168xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX1bxXcdxX6xX5xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX1efxXbxX152xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15bxX105xX105xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexXcdxX12xX0xX4bxXexX8fxX44xX5dxX84xX12xX0xX4bxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX263xX44xX5dxX84xXaxX12xX13xX40xX41xX3xX4xX44xX16xX3xX5ax10e9bxXdxX92xX3xX8fxX2cxXexX3xX4xX1xX2c8xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX17xXdxX27xX1bxX71xX3xXcxX23xXexX3xX4xX44xX16xX3xX5axX10xX44xX3xX8fxX2cxXexX3xX40xX16xX3xX4xX1xX44xX3xXexX1xX44xX2f2xXexX3xX16xX17xX1xXc8xX44xX71xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX332xX44xX1bxXcdxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3x9d99xX13xfe08xX0xX4bxXbxX12