Các chi tiêu thu bắt buộc đều vượt.
Kết thúc năm 2011K, một năm đầy khó khăn do nền kinh tế lạm phát...nhưng mọi chỉ tiêu thu BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh đều vượt so với kế hoạch được giao.
ed51x16e4ex17142x153ecx1558ex11c28x1335bx13732xX6x15b5bxf86axX1x161acx1383bx14444xf789x122b1x11a51xX4xf045xX9x138cbx16957x16f3ex15323xX16xX2xXex136b8x12e5bx1557axX1bxX2xX1xX1bxf2b7xX2xX16xX1cxX2xXexf576xX1dxX1bxX2xX1dx145c3x12959xX2xf852x102cfx11c95xX32x12374xX0xf58dxX1xX14xX0xX1bxX32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x16221x1721dxX3xX2xX3xX1bxXfxX2xX10xXfx130abxXcxX2xX10xX1bxXcxX2xXdx12b1cxX10xX2xXdxXcx1052exX3xX2x1711bx1321cxXcxX2x103e0x128ebx158b1xX10x154d1xX0xX36xX1bxX32xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX16xX12xX5x15c5dxX9xX14x115e9x14559xX10xX2xX10xX1bx172a5xX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX85xed7dxX2xX2exX63xX10xX2xX1dxX2dxX2exX2xX66x12a7cxf559xX2x11ee3xX1bx152ddxX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX82x10cd1xX2xX1dxX67xX1dxX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX10xX86xX2xX4x1296cxX2exX2xX1xX1bxX4dxX10xX6exX6exX6exX1dxX1bxX6bxX1dx1000bxX2xX2exef6axXfxX2xX3xX1bx12d52xX2xX10xXfxX56xXcxX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xef49xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xfeb3xX56xX1dxX2xX66x1646exX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX16xX1cxX2xXexX28xX1dxX1bxX2xX66xX67xXcxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xX6xXafxX2xX6axfe94xXfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xXccxXfxX5xXafxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1dxXccxX8xX9xX32xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX82xX82xXfxX1dxXccxX8xX9xX32xX9xX2xf810xXfxX82xX10xX1bxX8xX9xX30xX31xX31xX9xX2xX5xX4xXfxXccxX1dxX8xX9xX4xX12x10a55xX10xX9xX2xXdxXafxXf4xX82xX12xXf4xX8xX9xX31xX9xX14xX0xX10xXdxXafxX82xXa3xX14xX0xX10xXf4xX14xX0xX10xX82xX14xX0xXfxX2exXccxX2xX6xXf4xX3xX8xX9xX36xX36xXfxX6exXdxX5xXafxX1bxX5xX10xXfxX1dxX1bxX6exX6axX1dxX36xX1dxX12xX160xX6xX36xX32xX30xX31x1004cxX36x1739cx11508xX82xX32xX31x10489xX32xX1bdxX31xX31xX10xX32x159e2xX1c4xX1bdxX31xX4xX31xX6ex14d5dxX1xXccxX9xX2xX36xX14xX0xX36xX10xX82xX14xX0xX36xX10xXf4xX14xX0xX36xX10xXdxXafxX82xXa3xX14xX0xX36xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexX1bxX12xXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX97xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX10x14207xX1dxXccxX2xX6xX22xX2xX66x155c5xX1dxX2xX6axXf9xX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX4xX1cxX2xX1c4xX32x16f7fxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6axX11fxXfxX2xX1b9xX30xX6exX30xX1c4xX32xX2xX1dxXccxX6bx1749dxXfxX6exX2x16093xX1cxX2xXa5xX86xX10xX2x13cddxXcx17628xX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX4xX1cxX2xX1b8xX1b6xX2xX10x11f1axX2xX66x16001xX1dxXccxX97xX2xX66xXbexX10xX2xX32xX31xX32xX2x1306exX2xX6xXafxX2xX6axX11fxXfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX6exX2x12bbdx13d04xX3xX2xXdxXfx119d7xX10xX97xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xXe7xXexX2xX1bxXcfxX3xX2xX6xXfxX1dxX1bxX97xX2xX1dxX1bxX27bxX2xX3xXa7xX2xX6xf7aexX2xX1xX1bxX22xXfxX2xX1bxX6cxX1xX2xX10xX22xX10xX2xX6axX11fxXfxX2x133daxX1bxfb71xX1dxXccxX2x10123x160e5xX2x10805xX2e2xXexX2xX6axX1cxX2xX3xX1bx11febxX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX66x101a8xX2xX10xX1bxXcxX2xX1bxX8bxX10xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX32xX31xX31xX2cfxX2xX10xXf4xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX1bxXcfxX3xX2xX6axX11fxXfxX2xXccxXa2xX1dxX2xX30xX31xX6exX31xX31xX31xX2xX12xX2exX2xX1bxXcfxX3xX2xX82xXfxX1dxX1bxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX97xX2xX66xXbexX10xX2xXccxXa2xX1dxX2xX32xX30xX31xX2cfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xXccxXfxX5xXafxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX10xX332xX3xX1bxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX4xX1cxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX3x1392fxX5xX2xX6xX30dxX2xX286xXcxX5xX1dxX2xX10x126cexX2exX2xX3xX1bxXd4xX2xX66xXbexXafxX2xX10xXf4xX30dxX3xX2xX10xXfxX86xX1xX97xX2xX10xXafxX1cxX1dxX2xX82xXfxX2e8xX1dxX2xX3xX3eaxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX10xXd4xX1dxX1bxX97xX2xX6xX30dxX2xXccxXfxX8bxX1xX2xX66x15144xX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xf514xX1xX2xXcxX2bfxX97xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX6exX6exX6exX97xX2xX1dxX1bxX6bxX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1bxX86xX10xX2xX4xX1cxX2xX3xX3eaxX5xX2xX10xXfxX1dxX1bxX2xX10xX1bxXa2xX1dxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xXa5xX1bxXa7xX97xX2xX1dx13645xX2xX4xX30dxX3xX97xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xXa5xX86xX10xX2xX1xX1bxX435xX1dxX2xX66xX435xXcxX2xX3xX3eaxX5xX2xX10x15df1xX1dxXccxX2xX3xX4dxX1dxX2xXdxX63xX97xX2xX3x14703xX1dxXccxX2xX3xX1bx14b0bxX3xX2x10dd8xX2xX6axXfxX56xX1dxX2xX3xX1bxX4a8xX3xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX6exX2xX15x15bfcxX1dxXccxX2xX6xX30dxX2xX3xX1bxX3eaxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2x12be4xX3f6xXa3xX2xX82xX30dxX1dxXccxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX97xX2xX10xX332xX3xX1bxX2xX3xX30dxX3xX2xX10xXf4xXfx11c97xX1dxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX10xX1bxXcxX2xX1bxXfxX2e8xXcxX2xX286xXcxX288xX97xX2xX1xX1bx16b7fxX2xX1bxX6cxX1xX2xX6axX11fxXfxX2xX66xX2e3xX3xX2xX66xXfxX4f6xX2exX2xX10x159c3xX1dxX1bxX2xX1bxX532xX1dxX1bxX2xX3xX3eaxX5xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX4xX1cxX2exX2xX1dxX56xX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX6exX2xX85xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX4xX11fxX1dxX2xX1dxX1bxX435xX10xX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX4xX1cxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX3xXa7xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6x1135bxX2xX82x132cfxX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX6exX2xX2e2xX22xXfxX2xX10xX6bxX6cxX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX4xXbexXfxX2xX66xX5xX2xX82xXbexX1dxXccxX6exX2xX85xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX3xX3eaxX5xX2xX6xX22xX2xX327x173bcxX2xX1dxX1cxXa3xX2xX4xXbexXfxX2xX1xX1bxX59fxX2xX10xX1bxXcxX63xX3xX2xX3xX1bxX3eaxX2xXa3xX86xXcxX2xX6axX1cxXafxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX6xX288xX1dxX2xX4d7xXcxX435xX10xX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX97xX2xX4xX1cxX2exX2xX288xX1dxX1bxX2xX1bxX6bx15166xX1dxXccxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX1dxX1bx13e85xX2xX66xX86xX1dxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX6exX2x1670exX6bxX27bxX1dxXccxX2xX10xXf4xX6bxX11fxX3xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1dxX1bx1050dxX1dxXccxX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1dxX56xX1dxX2xX1dxXccxX5xXa3xX2xX10xX495xX2xX66xXa2xXcxX2xX1dxX2dxX2exX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX3xXa7xX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX10xX1bxXcxX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX10xX1bxX4dxX1dxXccxX97xX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX286xXcxX332xX97xX2xX1dxX1bxX435xX10xX2xX4xX1cxX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX327xX610xX2xX10xX1bxX6bxX27bxX1dxXccxX2xX1dxX6cxX2xX66xXcfxX1dxXccxX2xX15xX16xX17xX16xX6exX2xXexX1bxX56xX2exX2xX6axX1cxXafxX2xX66xXa7xX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX3xX322xX1dxX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX1xX1bxX22xXfxX2xX1bxX6cxX1xX2xX6axX11fxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xXdxX5xX1dxX97xX2xX1dxXccxX1cxX1dxX1bxX97xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX4f6xX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6xX59cxX2xX82xX59fxX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX66xXbexXfxX2xX4xX332xX97x17061xX2xX3xX1bxX8bxX2xX10xXf4xXcfxX1dxXccxX2xX66xX86xX1dxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xXcxXa3xX56xX1dxX2xX10xXf4xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX6ax11a8bxX1dxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX1dxX1bxX4c1xX2exX2xX1dxX3f6xX1dxXccxX2xX3xX5xXafxX2x13a36xX2xX10xX1bxX4a8xX3xX2xX10xXf4xX4dxX3xX1bxX2xX1dxX1bxXfxX2e8xX2exX2xX3xX3eaxX5xX2xX2exX477xXfxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX6axX67xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX6xX4dxX3xX1bxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX6exX2xX2e2xXfxX2xX3xX51exX1dxXccxX2xX6axX11fxXfxX2xX66xXa7xX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX2exX657xX2xXf4xX63xX1dxXccxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX10xX1bxX4dxX3xX2xX2exX11fxXfxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1c4xX32xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6axX11fxXfxX2xX1bxX225xX1dxX2xX1b6xX1b6xX264xX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX97xX2xX15xX16xX2xX10xX1bxX435xX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xXbexXfxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX286xXcxX22xX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX6exX6exX6exX2xX4cxX4dxX3xX1bxX2xX4xX1cxX2exX2xX10xXf4xX56xX1dxX97xX2xX3xX51exX1dxXccxX2xX6axX11fxXfxX2xX10xXfxX1dxX1bxX2xX10xX1bxXa2xX1dxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xXa5xX1bxXa7xX97xX2xX1bxX86xX10xX2xX4xX322xX1dxXccxX2xX6axX532xX2xX1dxX1bxXfxX2e8xX2exX2xX6axX59fxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX288xX2xX10xX7ccxX1xX2xX10xX1bxX4f6xX2xX5xX1dxX1bxX2xX3xX1bxXf9xX2xX12xX2exX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX66xX34dxX2xX66xX6bxX5xX2xX4xXbexXfxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX10xX22xX10xX6exX2xX85xX86xX10xX2xX10xX1bxX8bxX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX1bxXa2xXcxX2xX1bxX86xX10xX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6xX59cxX2xX82xX59fxX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX66xX34dxX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXa5xX1bxX4dxX2xX66xX67xXcxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX10xX1bxX4dxX1dxXccxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexXcxXa3xX2xX1dxX1bxXfxX56xX1dxX97xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX82xXafxX2xX1dxX67xX1dxX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX10xX86xX2xX4xXbexX2exX2xX1xX1bxX4dxX10xX97xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xXccxX2e3xX1xX2xXf4xX435xX10xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX1bxXafxXbexX10xX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX6xX288xX1dxX2xX4d7xXcxX435xX10xX97xX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX66xX34dxX2xX66xf995xXa3xX2xX6xX22xX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX1dxX6cxX2xX15xX16xX17xX16xX2xX4xX56xX1dxX2xX66xX86xX1dxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1c4xX97xX2xX264xX2xX10xX2bfxX2xX66xX2c2xX1dxXccxX6exX2xXbxX22xX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX1dxX6cxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX10xX7ccxX1xX2xX10xXf4xXcxX1dxXccxX2xX3xX1bxX3eaxX2xXa3xX86xXcxX2xX6axX1cxXafxX2xXa5xX1bxX22xXfxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX286xXcxX22xX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX6exX2xX610xX1bxX4c1xX2exX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX286xXcxX288xX1dxX2xX4xX7e2xX2xX10xX1bxXcxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxX6cxX2xX66xXcfxX1dxXccxX2xXa5x10e3cxXafxX2xX82xX1cxXfxX97xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX1dxX2dxX2exX97xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX66xX34dxX2xX1bxXafxX1cxX1dxX2xX3xX1bxXd4xX1dxX1bxX2xX1bxX2c2xX2xX6xX225xX2xX6axX1cxX2xXccxX59cxXfxX2xX66xX225xX1dxX2xXf4xX5xX2xX10xX322xX5xX2xX4dxX1dxX2xX66xX4f6xX2xXa5xX1bxX657xXfxX2xXa5xXfxX2e8xX1dxX2xX30xX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xXa3xX2xX6axXfxX2xX1xX1bxXbexX2exX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX4xXcxX7ccxX10xX2xX6axX67xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX6axX1cxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xX2exX6bxXcxX2xX6axX11fxXfxX2x16224xX15xX610xX327xX2xXexX320xX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX4xX7ccxX1xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xX68fxXfxX56xX1dxX2xX1dxXccxX1cxX1dxX1bxX2xXa5xXfxX4f6xX2exX2xX10xXf4xX5xX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX6exX2x178c1xX4cxX322xX1dxX2xXf4xX435xX10xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xXa5xX1bxX22xXfxX2xX1dxX1cxXa3xX2xX66xX5xX1dxXccxX2xX10xXf4xX22xX1dxX2xX10xXf4xX4dxX1dxX1bxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX3xX1bxXafxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX6exX2xX2e2xX3f6xXa3xX2xX4xX1cxX2xX6axX435xX1dxX2xX66xX67xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXccxXfxX288xXfxX2xX3xX1bxXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xXa5xX1bxXfxX2xXdxX6bxX11fxX3xX2xX6axX1cxXafxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX3xX1bxXd4xX2xX10xXfxX56xXcxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX10xX1bxXcxX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX30xX2xX6axX1cxX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX1dxX2dxX2exX2xX10xXfxX86xX1xX2xX10xX1bxX12xXafxX6exX2xX2e2xX4f6xX2xXa5xX1bxX5exX3xX2xX1xX1bxX59fxX3xX2xX10xX532xX1dxX1bxX2xX10xXf4xXbexX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX97xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX1dxX1bxX6bxX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xXcxXa3xX56xX1dxX2xX10xXf4xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX66xX22xX3xX2xX10xX1bxXcxX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX3xXa7xX2xX6xX30dxX2xX3xX1bxXd4xX2xX66xXbexXafxX97xX2xX1bxX477xX2xX10xXf4xX6cxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX435xX1xX2xXcxX2bfxX2xX2e2xX288xX1dxXccxX97xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xX1xX1bxX6bxX225xX1dxXccxX2xX6x16230xX2xX10xXf4xXfxX4f6xX1dxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX66xX2c2xX1dxXccxX2xXdxX63xX2xX2exX63xX10xX2xX6xX22xX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX3xX1bxXafxX2xX4xX1cxX2xXa5xX1bxX4dxX2xX2exXbexX1dxX1bxX2xX10xX5xXa3xX6exX2xXexX1bxX12xXafxX2xX66xXa7xX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xX1bxXcxX63xX3xX2xX4xX28xX1dxX1bxX2xX6axX30dxX3xX2xXccxXfxX5xXafxX2xX10xX1bxX4a2xX1dxXccxX97xX2xX4d7xX3f6xXa3xX2xX82xX30dxX1dxXccxX2xX1dxX86xXcxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX1dxXccxX1bxX28xX5xX2xX6axX59fxX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX97xX2xX15xX16xX2xX10xX1bxX435xX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX3xX1bxXafxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xXdxXf9xX2xX4d7xX59cxX2xX1xX1bxXbexX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX56xX2exX2xX3xX322xX1dxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1xX1bxXb0dxX1xX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX66xX435xXcxX2xX10xX1bxXa2xXcxX97xX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX10xX1bxXa2xXcxX6exX2xXexXbexXfxX2xX10xX1bxX27bxXfxX2xX66xXfxX4f6xX2exX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX10xX1bxXa2xXcxX97xX2xX66xX435xXcxX2xX10xX1bxXa2xXcxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1xX1bxX288xXfxX2xX3xXa7xX2xX4d7xX4dxX3xX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX225xX2xX286xXcxX5xX1dxX2xX15xX16xX17xX16xX6exX6exX6ex117a9xX97xX2xX66xXbexXfxX2xX82xXfxX2e8xX1dxX2xX4xX34dxX1dxX1bxX2xX66xXbexXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX97xX2xX3xX1bxXafxX2xXdxXfxX86xX10xX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xX16xXafxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX3xX4dxX3xX2xX3xX1bxXd4xX2xX10xXfxX56xXcxX2xX10xX1bxXcxX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX2exX63xX10xX2xX1dxX2dxX2exX2xX66xXa2xXa3xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX6xXd60xX2xX4xX1cxX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX66xX67xX2xX10xX22xX10xX2xX66xX4f6xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX10xXfxX86xX1xX2xX10xX59fxX3xX2xX1xX1bxX435xX1dxX2xX66xX435xXcxX2xX66xX4f6xX2xX66xXbexX10xX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX3xX5xXafxX2xX1bxX225xX1dxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX1bxX27bxXfxX2xXccxXfxX5xX1dxX2xX10xX11fxXfxX97xX2xX82xX51exX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX82xX30dxX2xXdxX4dxXafxX2xX4xX1cxX2xX1bxX86xX10xX2xX6xX4a8xX3xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12c6fxXcxX10xX1bxXafxXf4xX9xX14xXexXf4xXcfxX1dxXccxX2xXexXcxX2e8xX6exX0xX36xX1xX14
Trọng Tuệ.