Các chi tiêu thu bắt buộc đều vượt.
Kết thúc năm 2011K, một năm đầy khó khăn do nền kinh tế lạm phát...nhưng mọi chỉ tiêu thu BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh đều vượt so với kế hoạch được giao.
c2e8x149d3x11c7ax1643ex1616dx14d3cxe5a1x18d31xX6x183b3xfac2xX1x14a78x14ac6x18b6dx1717bx16b44x110bexX4x11607xX9x1583cx11e62xf757xfb37xX16xX2xXex17c72xf880x18240xX1bxX2xX1xX1bx1560fxX2xX16xX1cxX2xXex17e74xX1dxX1bxX2xX1dx13a53x133e0xX2xeb02x112c3x15ebfxX32x1302fxX0x14063xX1xX14xX0xX1bxX32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x10ac5x1429axX3xX2xX3xX1bxXfxX2xX10xXfx14335xXcxX2xX10xX1bxXcxX2xXdxedacxX10xX2xXdxXcx15756xX3xX2x17442xeb48xXcxX2x10266x1079bx14937xX10xed58xX0xX36xX1bxX32xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX16xX12xX5x1573axX9xX14x17c52x13a0axX10xX2xX10xX1bx161bdxX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX85x13eb8xX2xX2exX63xX10xX2xX1dxX2dxX2exX2xX66x104e4xc47cxX2x138aexX1bx1758dxX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX82x16f35xX2xX1dxX67xX1dxX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX10xX86xX2xX4x13055xX2exX2xX1xX1bxX4dxX10xX6exX6exX6exX1dxX1bxX6bxX1dx12bb9xX2xX2exdd9cxXfxX2xX3xX1bx164f4xX2xX10xXfxX56xXcxX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xf25fxXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xded3xX56xX1dxX2xX66x153f0xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX16xX1cxX2xXexX28xX1dxX1bxX2xX66xX67xXcxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xX6xXafxX2xX6ax1365dxXfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xXccxXfxX5xXafxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1dxXccxX8xX9xX32xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX82xX82xXfxX1dxXccxX8xX9xX32xX9xX2x13a5axXfxX82xX10xX1bxX8xX9xX30xX31xX31xX9xX2xX5xX4xXfxXccxX1dxX8xX9xX4xX12xd284xX10xX9xX2xXdxXafxXf4xX82xX12xXf4xX8xX9xX31xX9xX14xX0xX10xXdxXafxX82xXa3xX14xX0xX10xXf4xX14xX0xX10xX82xX14xX0xXfxX2exXccxX2xX6xXf4xX3xX8xX9xX36xX36xXfxX6exXdxX5xXafxX1bxX5xX10xXfxX1dxX1bxX6exX6axX1dxX36xX1dxX12xX160xX6xX36xX32xX30xX31x1789bxX36x19065xe2f0xX82xX32xX31x15d7exX32xX1bdxX31xX31xX10xX32x15463xX1c4xX1bdxX31xX4xX31xX6ex1723fxX1xXccxX9xX2xX36xX14xX0xX36xX10xX82xX14xX0xX36xX10xXf4xX14xX0xX36xX10xXdxXafxX82xXa3xX14xX0xX36xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexX1bxX12xXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX97xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX10x173bdxX1dxXccxX2xX6xX22xX2xX66x173d1xX1dxX2xX6axXf9xX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX4xX1cxX2xX1c4xX32xe643xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6axX11fxXfxX2xX1b9xX30xX6exX30xX1c4xX32xX2xX1dxXccxX6bx126c4xXfxX6exX2x1511fxX1cxX2xXa5xX86xX10xX2x120a2xXcxc916xX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX4xX1cxX2xX1b8xX1b6xX2xX10xfffaxX2xX66x18ffaxX1dxXccxX97xX2xX66xXbexX10xX2xX32xX31xX32xX2x17fadxX2xX6xXafxX2xX6axX11fxXfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX6exX2x11614x13df9xX3xX2xXdxXfx1596cxX10xX97xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xXe7xXexX2xX1bxXcfxX3xX2xX6xXfxX1dxX1bxX97xX2xX1dxX1bxX27bxX2xX3xXa7xX2xX6x170b6xX2xX1xX1bxX22xXfxX2xX1bxX6cxX1xX2xX10xX22xX10xX2xX6axX11fxXfxX2xd391xX1bx16640xX1dxXccxX2x10d4dx1177bxX2xdc8fxX2e2xXexX2xX6axX1cxX2xX3xX1bxe7ddxX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX1xX1bxX22xX2xX66x17fedxX2xX10xX1bxXcxX2xX1bxX8bxX10xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX32xX31xX31xX2cfxX2xX10xXf4xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX1bxXcfxX3xX2xX6axX11fxXfxX2xXccxXa2xX1dxX2xX30xX31xX6exX31xX31xX31xX2xX12xX2exX2xX1bxXcfxX3xX2xX82xXfxX1dxX1bxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX97xX2xX66xXbexX10xX2xXccxXa2xX1dxX2xX32xX30xX31xX2cfxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xXccxXfxX5xXafxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX10xX332xX3xX1bxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX4xX1cxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX3x142c0xX5xX2xX6xX30dxX2xX286xXcxX5xX1dxX2xX10x10d08xX2exX2xX3xX1bxXd4xX2xX66xXbexXafxX2xX10xXf4xX30dxX3xX2xX10xXfxX86xX1xX97xX2xX10xXafxX1cxX1dxX2xX82xXfxX2e8xX1dxX2xX3xX3eaxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX10xXd4xX1dxX1bxX97xX2xX6xX30dxX2xXccxXfxX8bxX1xX2xX66xfda9xX2xX3xX3eaxX5xX2xX3x176b0xX1xX2xXcxX2bfxX97xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX6exX6exX6exX97xX2xX1dxX1bxX6bxX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1bxX86xX10xX2xX4xX1cxX2xX3xX3eaxX5xX2xX10xXfxX1dxX1bxX2xX10xX1bxXa2xX1dxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xXa5xX1bxXa7xX97xX2xX1dx10029xX2xX4xX30dxX3xX97xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xXa5xX86xX10xX2xX1xX1bxX435xX1dxX2xX66xX435xXcxX2xX3xX3eaxX5xX2xX10x1030exX1dxXccxX2xX3xX4dxX1dxX2xXdxX63xX97xX2xX3x1281exX1dxXccxX2xX3xX1bx12811xX3xX2x11c1bxX2xX6axXfxX56xX1dxX2xX3xX1bxX4a8xX3xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX6exX2xX15x19180xX1dxXccxX2xX6xX30dxX2xX3xX1bxX3eaxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xce86xX3f6xXa3xX2xX82xX30dxX1dxXccxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX97xX2xX10xX332xX3xX1bxX2xX3xX30dxX3xX2xX10xXf4xXfxde9cxX1dxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX10xX1bxXcxX2xX1bxXfxX2e8xXcxX2xX286xXcxX288xX97xX2xX1xX1bxe673xX2xX1bxX6cxX1xX2xX6axX11fxXfxX2xX66xX2e3xX3xX2xX66xXfxX4f6xX2exX2xX10x15939xX1dxX1bxX2xX1bxX532xX1dxX1bxX2xX3xX3eaxX5xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX4xX1cxX2exX2xX1dxX56xX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX6exX2xX85xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX4xX11fxX1dxX2xX1dxX1bxX435xX10xX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX4xX1cxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX3xXa7xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6x12796xX2xX82x138b8xX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX6exX2xX2e2xX22xXfxX2xX10xX6bxX6cxX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX4xXbexXfxX2xX66xX5xX2xX82xXbexX1dxXccxX6exX2xX85xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX3xX3eaxX5xX2xX6xX22xX2xX327xf7fcxX2xX1dxX1cxXa3xX2xX4xXbexXfxX2xX1xX1bxX59fxX2xX10xX1bxXcxX63xX3xX2xX3xX1bxX3eaxX2xXa3xX86xXcxX2xX6axX1cxXafxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX6xX288xX1dxX2xX4d7xXcxX435xX10xX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX97xX2xX4xX1cxX2exX2xX288xX1dxX1bxX2xX1bxX6bxcfbexX1dxXccxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX1dxX1bxd464xX2xX66xX86xX1dxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xX1bxXcxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX6exX2xde13xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX10xXf4xX6bxX11fxX3xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1dxX1bxc449xX1dxXccxX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1dxX56xX1dxX2xX1dxXccxX5xXa3xX2xX10xX495xX2xX66xXa2xXcxX2xX1dxX2dxX2exX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX3xXa7xX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX10xX1bxXcxX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX10xX1bxX4dxX1dxXccxX97xX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX286xXcxX332xX97xX2xX1dxX1bxX435xX10xX2xX4xX1cxX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX327xX610xX2xX10xX1bxX6bxX27bxX1dxXccxX2xX1dxX6cxX2xX66xXcfxX1dxXccxX2xX15xX16xX17xX16xX6exX2xXexX1bxX56xX2exX2xX6axX1cxXafxX2xX66xXa7xX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX3xX322xX1dxX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX1xX1bxX22xXfxX2xX1bxX6cxX1xX2xX6axX11fxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xXdxX5xX1dxX97xX2xX1dxXccxX1cxX1dxX1bxX97xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX4f6xX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6xX59cxX2xX82xX59fxX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX66xXbexXfxX2xX4xX332xX97x16e76xX2xX3xX1bxX8bxX2xX10xXf4xXcfxX1dxXccxX2xX66xX86xX1dxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xXcxXa3xX56xX1dxX2xX10xXf4xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX6ax14e9axX1dxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX1dxX1bxX4c1xX2exX2xX1dxX3f6xX1dxXccxX2xX3xX5xXafxX2x13560xX2xX10xX1bxX4a8xX3xX2xX10xXf4xX4dxX3xX1bxX2xX1dxX1bxXfxX2e8xX2exX2xX3xX3eaxX5xX2xX2exX477xXfxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX6axX67xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX6xX4dxX3xX1bxX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX6exX2xX2e2xXfxX2xX3xX51exX1dxXccxX2xX6axX11fxXfxX2xX66xXa7xX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX66xX34dxX2xX2exX657xX2xXf4xX63xX1dxXccxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX10xX1bxX4dxX3xX2xX2exX11fxXfxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1c4xX32xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6axX11fxXfxX2xX1bxX225xX1dxX2xX1b6xX1b6xX264xX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX97xX2xX15xX16xX2xX10xX1bxX435xX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xXbexXfxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX286xXcxX22xX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX6exX6exX6exX2xX4cxX4dxX3xX1bxX2xX4xX1cxX2exX2xX10xXf4xX56xX1dxX97xX2xX3xX51exX1dxXccxX2xX6axX11fxXfxX2xX10xXfxX1dxX1bxX2xX10xX1bxXa2xX1dxX2xX6axX6bxX6cxX10xX2xXa5xX1bxXa7xX97xX2xX1bxX86xX10xX2xX4xX322xX1dxXccxX2xX6axX532xX2xX1dxX1bxXfxX2e8xX2exX2xX6axX59fxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX288xX2xX10xX7ccxX1xX2xX10xX1bxX4f6xX2xX5xX1dxX1bxX2xX3xX1bxXf9xX2xX12xX2exX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX66xX34dxX2xX66xX6bxX5xX2xX4xXbexXfxX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX10xX22xX10xX6exX2xX85xX86xX10xX2xX10xX1bxX8bxX3xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX1bxXa2xXcxX2xX1bxX86xX10xX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX6xX59cxX2xX82xX59fxX1dxXccxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX2xX66xX34dxX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXa5xX1bxX4dxX2xX66xX67xXcxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX495xX1dxXccxX2xX10xX1bxX4dxX1dxXccxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xXexXcxXa3xX2xX1dxX1bxXfxX56xX1dxX97xX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX32xX97xX2xX82xXafxX2xX1dxX67xX1dxX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX10xX86xX2xX4xXbexX2exX2xX1xX1bxX4dxX10xX97xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xXccxX2e3xX1xX2xXf4xX435xX10xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX1bxXafxXbexX10xX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX6xX288xX1dxX2xX4d7xXcxX435xX10xX97xX2xXa5xXfxX1dxX1bxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX66xX34dxX2xX66x15c1dxXa3xX2xX6xX22xX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX1dxX6cxX2xX15xX16xX17xX16xX2xX4xX56xX1dxX2xX66xX86xX1dxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX1c4xX97xX2xX264xX2xX10xX2bfxX2xX66xX2c2xX1dxXccxX6exX2xXbxX22xX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX1dxX6cxX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX10xX7ccxX1xX2xX10xXf4xXcxX1dxXccxX2xX3xX1bxX3eaxX2xXa3xX86xXcxX2xX6axX1cxXafxX2xXa5xX1bxX22xXfxX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX286xXcxX22xX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX6exX2xX610xX1bxX4c1xX2exX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX286xXcxX288xX1dxX2xX4xX7e2xX2xX10xX1bxXcxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX66xX22xXfxX2xX6axX11fxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1dxX6cxX2xX66xXcfxX1dxXccxX2xXa5xfe14xXafxX2xX82xX1cxXfxX97xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX1dxX2dxX2exX97xX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX66xX34dxX2xX1bxXafxX1cxX1dxX2xX3xX1bxXd4xX1dxX1bxX2xX1bxX2c2xX2xX6xX225xX2xX6axX1cxX2xXccxX59cxXfxX2xX66xX225xX1dxX2xXf4xX5xX2xX10xX322xX5xX2xX4dxX1dxX2xX66xX4f6xX2xXa5xX1bxX657xXfxX2xXa5xXfxX2e8xX1dxX2xX30xX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xXa3xX2xX6axXfxX2xX1xX1bxXbexX2exX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX4xXcxX7ccxX10xX2xX6axX67xX2xX15xX16xX17xX16xX2xX6axX1cxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xX2exX6bxXcxX2xX6axX11fxXfxX2xf672xX15xX610xX327xX2xXexX320xX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX4xX7ccxX1xX2xX66xXafxX1cxX1dxX2xX68fxXfxX56xX1dxX2xX1dxXccxX1cxX1dxX1bxX2xXa5xXfxX4f6xX2exX2xX10xXf4xX5xX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xXf4xX56xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xXdxX1cxX1dxX6exX2x13c6cxX4cxX322xX1dxX2xXf4xX435xX10xX2xX1dxX1bxXfxX67xXcxX2xX66xX225xX1dxX2xX6axXf9xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xXa5xX1bxX22xXfxX2xX1dxX1cxXa3xX2xX66xX5xX1dxXccxX2xX10xXf4xX22xX1dxX2xX10xXf4xX4dxX1dxX1bxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX3xX1bxXafxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX6exX2xX2e2xX3f6xXa3xX2xX4xX1cxX2xX6axX435xX1dxX2xX66xX67xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXccxXfxX288xXfxX2xX3xX1bxXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xXa5xX1bxXfxX2xXdxX6bxX11fxX3xX2xX6axX1cxXafxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX3xX1bxXd4xX2xX10xXfxX56xXcxX2xXa5xX86xX2xX1bxXafxXbexX3xX1bxX2xX10xX1bxXcxX2xX1dxX2dxX2exX2xX30xX31xX32xX30xX2xX6axX1cxX2xX1dxX1bxX6a2xX1dxXccxX2xX1dxX2dxX2exX2xX10xXfxX86xX1xX2xX10xX1bxX12xXafxX6exX2xX2e2xX4f6xX2xXa5xX1bxX5exX3xX2xX1xX1bxX59fxX3xX2xX10xX532xX1dxX1bxX2xX10xXf4xXbexX1dxXccxX2xX10xXf4xX56xX1dxX97xX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xX3xX4dxX3xX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX1dxX1bxX6bxX2xX10xX2dxX1dxXccxX2xX3xX6bxX27bxX1dxXccxX2xX3xX4a2xX1dxXccxX2xX10xX4dxX3xX2xX10xXcxXa3xX56xX1dxX2xX10xXf4xXcxXa3xX67xX1dxX97xX2xX66xX22xX3xX2xX10xX1bxXcxX97xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX3xXa7xX2xX6xX30dxX2xX3xX1bxXd4xX2xX66xXbexXafxX97xX2xX1bxX477xX2xX10xXf4xX6cxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX435xX1xX2xXcxX2bfxX2xX2e2xX288xX1dxXccxX97xX2xX3xX1bxX332xX1dxX1bxX2xX286xXcxXa3xX67xX1dxX2xX66xXf9xX5xX2xX1xX1bxX6bxX225xX1dxXccxX2xX6x12e33xX2xX10xXf4xXfxX4f6xX1dxX2xXa5xX1bxX5xXfxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX66xX2c2xX1dxXccxX2xXdxX63xX2xX2exX63xX10xX2xX6xX22xX2xXdxXfxX2e8xX1dxX2xX1xX1bxX4dxX1xX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX3xX1bxXafxX2xX4xX1cxX2xXa5xX1bxX4dxX2xX2exXbexX1dxX1bxX2xX10xX5xXa3xX6exX2xXexX1bxX12xXafxX2xX66xXa7xX97xX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX10xX1bxXcxX63xX3xX2xX4xX28xX1dxX1bxX2xX6axX30dxX3xX2xXccxXfxX5xXafxX2xX10xX1bxX4a2xX1dxXccxX97xX2xX4d7xX3f6xXa3xX2xX82xX30dxX1dxXccxX2xX1dxX86xXcxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX10xX1bxX30dxX3xX2xX1bxXfxX2e8xX1dxX2xX1dxXccxX1bxX28xX5xX2xX6axX59fxX2xX66xXa7xX1dxXccxX2xX1dxX63xX1xX2xX15xX16xX17xX16xX97xX2xX15xX16xXe7xXexX97xX2xX15xX16xX2xX10xX1bxX435xX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX3xX1bxXafxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX1dxXccxXafxX1cxXfxX2xXdxXf9xX2xX4d7xX59cxX2xX1xX1bxXbexX10xX2xX1dxXccxX1bxXfxX56xX2exX2xX3xX322xX1dxX2xXa5xX1bxX4a2xX1dxXccxX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX1xX1bxXb0dxX1xX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX66xX435xXcxX2xX10xX1bxXa2xXcxX97xX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX10xX1bxXa2xXcxX6exX2xXexXbexXfxX2xX10xX1bxX27bxXfxX2xX66xXfxX4f6xX2exX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX10xX1bxXa2xXcxX97xX2xX66xX435xXcxX2xX10xX1bxXa2xXcxX2xX3xX4dxX3xX2xX82xXafxX5xX1dxX1bxX2xX1dxXccxX1bxXfxX2e8xX1xX2xX1xX1bxX288xXfxX2xX3xXa7xX2xX4d7xX4dxX3xX2xX1dxX1bxX7ccxX1dxX2xX1dxXccxX6bxX27bxXfxX2xX10xX1bxX5xX2exX2xXccxXfxX5xX2xX4xX5xXafxX2xX66xX63xX1dxXccxX2xX3xX3eaxX5xX2xX3xX225xX2xX286xXcxX5xX1dxX2xX15xX16xX17xX16xX6exX6exX6ex1393fxX97xX2xX66xXbexXfxX2xX82xXfxX2e8xX1dxX2xX4xX34dxX1dxX1bxX2xX66xXbexXafxX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX97xX2xX3xX1bxXafxX2xXdxXfxX86xX10xX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXafxX82xXa3xX9xX14xX16xXafxX1cxX1dxX2xX10xX1bxX1cxX1dxX1bxX2xX3xX4dxX3xX2xX3xX1bxXd4xX2xX10xXfxX56xXcxX2xX10xX1bxXcxX2xXdxX5exX10xX2xXdxXcxX63xX3xX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX2exX63xX10xX2xX1dxX2dxX2exX2xX66xXa2xXa3xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX2xX6xXd60xX2xX4xX1cxX2xX10xXfxX67xX1dxX2xX66xX67xX2xX10xX22xX10xX2xX66xX4f6xX2xX15xX16xX17xX16xX2xXexX320xX2xX10xXfxX86xX1xX2xX10xX59fxX3xX2xX1xX1bxX435xX1dxX2xX66xX435xXcxX2xX66xX4f6xX2xX66xXbexX10xX2xXa5xX86xX10xX2xX286xXcxX288xX2xX3xX5xXafxX2xX1bxX225xX1dxX2xX10xXf4xXafxX1dxXccxX2xX10xX1bxX27bxXfxX2xXccxXfxX5xX1dxX2xX10xX11fxXfxX97xX2xX82xX51exX2xX66xX6bxX6cxX3xX2xX82xX30dxX2xXdxX4dxXafxX2xX4xX1cxX2xX1bxX86xX10xX2xX6xX4a8xX3xX2xXa5xX1bxXa7xX2xXa5xX1bxX2dxX1dxX6exX0xX36xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1651dxXcxX10xX1bxXafxXf4xX9xX14xXexXf4xXcfxX1dxXccxX2xXexXcxX2e8xX6exX0xX36xX1xX14
Trọng Tuệ.