Chưa đạt mục tiêu “từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng”
Sáng nay (28/10), Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.
3cc6xbdc3x862dx6c0axa361xa503x6b9dx82d0x86a7xX7xaad0x47dfxc0b7x46fex7226x69c6xX5x3fbaxXax8840xb196xX1x7860xX6xX3xc090x78e1xXexX3x78cex8244xX4xX3xXexXdx8020x87b0xX3xc836xXexad66xa4efx4f80xX3x93b9xX15x4e09xX4xX3xX28xX29x9538xX28xX3xX4xX1x8c79xX28x3cf2xX3xX18x490ax44cexX3xX5xbaf4xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1x9f1fxX28xX29x671exX0x4502xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbeb3xX10xX6xabd2xXaxX12xb121xc192xX28xX29xX3xX28xX6xX3dxX3xc6a2x47c7xc311xX4fxX2x5244x54f1xX39xX3xXcx917cxX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXex4e28xX6xX3xX13xX1x6f60xX28xX1xX3xXbxX1x88a4xX3x834fxX1xX6xX28xX3xb008xX32xX28xX3xX64xX65xX23xX39xX3xXexX1xX27xX6xX3xX8dxX3dxX3x8c52xX23xX3dx8191xX28xX3xX4xX8dxX6xX3xXcxX1xX8dxX3xXexX15xX2dxX28xX29xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX18x511dxX3xXexX82xa938xX28xX1xX3xX2bx7dd0xX3dxX3xb8ccxX65x5c46xX3xX4xX65xXd2xX3x5355xXa8xX3xX4x9678xX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1x4ae6xX28xX29xX39xX3xX4xX1x422cxX28xX29xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX28xX32xX1cxX3xX6exX72xX2x53fexa446xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX0xX2bxX12xc331xX1xXdxXa8xX23xX3xX2bxc59dxX28xX3xX65xX28xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX1cxX3xX1cxXdxX28xX1xX3xX4xa252xX3xXexX65xX4xX3xX61xX1dxX28xX29xX3xX82xX32xX28xX3xX18xX10xX39xX3xX28xX29xX32xX28xX3xX4xX1xX37xX28xX0xX4fxX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xXcxX77xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXexX82xX6xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX8fxX1xX6xX28xX3xX94xX32xX28xX3xX64xX65xX23xX3xX4xX1xXd2xX3xX2bxXdx94cexXexX39xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX8fxX13xXcxX11dxX3xX18xXc4xX3xXexX1xc21axX4xX3xX18xX3cxX3dxX3xX7x4723xX3xX4xX1xX23xX3dx6c0cxX28xX3xX2bxXdxX198xX28xX3xX82x9c17xX3xX28x5db1xXexX3xXexX82xX22xX28xX3xX1x79f1xX23xX3xX1xX198xXexX3xX4xX65xX4xX3xX5x44ebxX28xX1xX3xXd8xX1b7xX4xX3xXa5xX23xX124xX28xX3xX5x89abxX3xX28xX1xXcdxX3xX28xX15xX2dxX4xX39xX3xX29xX137xXbxX3xXbxX1xX1d2xX28xX3xXexX87xX4xX1xX3xX4xX1b7xX4xX3x7b59x7643xX3dxX3xX61xX1b7xX28xX29xX3xX20axXc4xX3xX1x54a3xXdxX3xX4xXdcxX28xX29xX3x6e58xX1xX6xXdxX39xX3xX1cxXdxX28xX1xX3xX2bxX19xX4xX1xX39xX3xX61xX20bxX28xX3xX4xX1xX8dxX39xX3xX4xX8dxX28xX29xX3xX4xXedxX3xXd8xXcdxX3xX29xXdx5482xX3xXd8xX246xX28xX29xX3xX28xXdxXa8xX1cxX3xXexXdxX28xX3xX4xX8dxX6xX3xX28xX1xX20bxX28xX3xX61xX20bxX28xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX5ex694cxX3xXexX1xXedxX28xX29xX3xX2bxX217xX3xX1cxX65xX3dxX3xX28xX1xXcdxX3xX28xX15xX2dxX4xX39xX3xXexX1xX1bdxX3xX4xX1xX198xX39xX3xX4xX1xX87xX28xX1xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX18xX15xa826xX4xX3xX1xXd2xXcdxX28xX3xXexX1xXdxX279xX28xX3xX1xa53axX28xX3xX4xX40xX28xX29xX3xXd8xX2dxXdxX3xXd8xXdxX279xX4xX3xX1cxa0dbxX3xX82xX217xX28xX29xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xX21fxX1xX6xXdxX39xX3xX1cxXdxX28xX1xX3xX2bxX19xX4xX1xX39xX3xXexX1xX1b7xX4xX3xX1xXdxX279xX28xX3xXexX82xX65xX4xX1xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX29xXdxX124xXdxX3xXexX82xXc8xX28xX1xX39xX3xXexX32xX28xX29xX3xX4xX15xc412xX28xX29xX3xX21fxXdxX1bdxX1cxX3xXexX82xX6xX39xX3xX29xXdxX65xX1cxX3xX7xX65xXexX39xX3xX20ax62d0xX3xX5xX1ecxX3xXd8xXdxX3xXbxX1xX19xX1cxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX82xX29xXdxX28x72e9xX3xX6exXbxX20axX3xX6xX23xXexXd2xbfd6xXaxX12xX0xXexX2bxXd2xX61xX3dxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX1cxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7x5d4dxXbxX1xXd2xXexXd2xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX104xX2bxX6xXd2xX1xX6xXexXdxX28xX1xX104xXd8xX28xX4fxX28xX10x4785xX7xX4fxX2xX103xbef4x4fc1xX4fxa957xX3a0xX61x647dxX2xX3a3xXex63d4xX39dxX2xX2xX5xX72xX104x9cd2xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX23xX6xX3xX61xX6xXexX3xX1cxX23xX4xX3xXexXdxX10xX23xX3xXexX23xX28xX29xX3xX2bxX23xXd2xX4xX3xX28xX29xX6xX28xX3xX4xX1xX6xX28xX3xX61xX6xX3dxX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX23xX28xX29xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd2xX28xXaxX12xXcxX77xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXexX82xX6xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX8fxX1xX6xX28xX3xX94xX32xX28xX3xX64xX65xX23xX3xXexX82xXc8xX28xX1xX3xX2bxXcdxX3dxX3xXd0xX65xXd2xX3xX4xX65xXd2xX3xXd8xXa8xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1xXe6xX28xX29xX39xX3xX4xX1xXedxX28xX29xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX28xX32xX1cxX3xX6exX72xX2xX103xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX2bxXd2xX61xX3dxX12xX0xX4fxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX13xX40xX28xX29xX3xXd8xX2dxXdxX3xX18xX137xX39xX3xX4xX1xX87xX28xX1xX3xX7xX65xX4xX1xX39xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX5xX23x6a00xXexX3xXd8xXa8xX3xX8fxX13xXcxX11dxX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xX18xX15xX6xX3xXd8xXcdxXd2xX3xX1xX279xX3xXexX1xXedxX28xX29xX3xXexX82xX23xX3dxXa8xX28xX3xXexX1xXdcxX28xX29xX39xX3xX29xXdxX65xXd2xX3xX61xX1dxX4xX39xX3xX18xXcdxXd2xX3xXexX19xXd2xX3xX29xX137xXbxX3xXbxX1xX1d2xX28xX3xX28xX20bxX28xX29xX3xX4xX6xXd2xX3xX28xX1xX4cexX28xX3xXexX1x9a80xX4xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX20axXc4xX3xX1xX217xXdxX3xXd8xXcdxX3xXexX19xXd2xX3xX5xX4cexXbxX3xX28xXa8xX28xX3xXexX124xX28xX29xX3xXa5xX23xX6xX28xX3xXexX82x3edfxX28xX29xX3xX18xX1bdxX3xX1xXc8xX28xX1xX3xXexX1xXcdxX28xX1xX3xXd8xX32xX28xX3xX1xX137xX6xX3xX8fxX13xXcxX11dxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX11dxX29xX15xX30fxXdxX3xX18xX528xX28xX29xX3xX18xX1d2xX23xX3xX28xX29xXcdxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXexX82xX6xX3xX4xX4axX28xX29xX3xX4xX1xXd2xX3xX2bxXdxX198xXexX39xX3xX28xX1xXdxXa8xX23xX3xXd8xX1dxX3xX65xX28xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX1cxX3xXexX82xX553xX28xX29xX39xX3xXbxX1xX528xX4xX3xXexX19xXbxX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xXbxX1xX65xXexX3xX1xXdxX279xX28xX39xX3xX18xXdxXa8xX23xX3xXexX82xX6xX39xX3xX20axX328xX3xX5xX1ecxX3xXd8xX2dxXdxX3xX28xX1xX246xX28xX29xX3xX2bxX124xX28xX3xX65xX28xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX1cxX3xX1cxXdxX28xX1xX3xX18xXc4xX3xX4xX137xX3xXexX65xX4xX3xX61xX1dxX28xX29xX3xX82xX32xX28xX3xX18xX10xX39xX3xX28xX29xX32xX28xX3xX4xX1xX37xX28xX3xX1xXcdxX28xX1xX3xXd8xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX104xX3xX5exXdxX279xX23xX3xXa5xX23xX124xX3xXexX1xX23xX3xX1xaf76xXdxX3xXexXcdxXdxX3xX7xX124xX28xX3xXa5xX23xX6xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xXexX1xX6xX28xX1xX3xXexX82xX6xX39xX3xX18xXdxXa8xX23xX3xXexX82xX6xX3xXexX217xXdxX3xXbxX1xX19xX1cxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX18xXc4xX3xX4xX137xX3xX4xX1xX23xX3dxX1bdxX28xX3xX2bxXdxX198xX28xX104xX104xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xXcxX23xX3dxX3xX28xX1xXdxX22xX28xX39xX3xX2bxX65xXd2xX3xX4xX65xXd2xX3xX4xX4axX28xX29xX3xXexX1x770cxX28xX29xX3xXexX1x7a91xX28xX3xXexX1xX27xX6xX3xX28xX1xX4cexX28xX3xXexXc8xX28xX1xX3xX1xXc8xX28xX1xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xXd8xb844xX28xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX61xXdxa5eaxX28xX3xX2bxXdxX198xX28xX3xXbxX1xX528xX4xX3xXexX19xXbxX39xX3xX20axX124xX3dxX3xX82xX6xX3xX2c9xX3xX28xX1xXdxXa8xX23xX3xX4x4489xXbxX39xX3xX28xX1xXdxXa8xX23xX3xX28xX29xXcdxX28xX1xX39xX3xX28xX1xXdxXa8xX23xX3xX5xX1dexX28xX1xX3xXd8xX1b7xX4xX3xXd8xX2dxXdxX3xX1cxX528xX4xX3xX18xX217xX3xXbxX1xX77xX3xX2bxXdxX198xX28xX39xX3xXexX87xX28xX1xX3xX4xX1xX73bxXexX3xX82xX73bxXexX3xX28xX29xX1xXdxX22xX1cxX3xXexX82xX553xX28xX29xX3xXd8xXcdxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX2bxb3e3xX3xX18xX3cxX3dxX3xX5xX40xXdxX104xX3xX13xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX8fxX13xXcxX11dxX3xXexX19xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX2bxX217xX39xX3xX28xX29xXcdxX28xX1xX39xX3xX18xX794xX6xX3xXbxX1xX15xX2b7xX28xX29xX3xX4xXe6xX28xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX18xX663xX28xX29xX3xX18xXa8xX23xX104xX3x655exX1xXdcxX28xX29xX3xX87xXexX3xX18xX794xX6xX3xXbxX1xX15xX2b7xX28xX29xX3xX18xXc4xX3xXexX1xX1b7xX4xX3xX1xXdxX279xX28xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexXedxXexX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX8fxX13xXcxX11dxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX25xX13xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX8fxX13xXcxX11dxX3xX28xX137xXdxX3xX4xX1xX23xX28xX29xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX3dxX22xX23xX3xX4xX1d2xX23xX39xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexXdxX22xX23xX3xX18xXa8xX3xX82xX6xX3xXd8xXcdxX3xXd8xX70fxX28xX3xX4xXe6xX28xX3xX28xX1xXdxXa8xX23xX3xX1xX19xX28xX3xX4xX1xX198xX39xX3xX3dxX198xX23xX3xX21fxX1c9xX1cxX4dxX3x461bxX3xXcxX77xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXexX82xX6xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX28xX1xX73bxX28xX3xX1cxX19xX28xX1xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX0xX2bxX12xX25xX13xX124xX3xX1xX553xX3xX5xXcdxX1cxX3xXa5xX23xX6xX28xX3xX28xX1xX15xX28xX29xX3xXd8xX70fxX28xX3xX18xX1afxX28xX29xX3xXa5xX23xX3dxX3xXexX82xXc8xX28xX1xX4dxX0xX4fxX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xXd0xXcdxX3dxX3xXex8dfaxX3xX18xX663xX28xX29xX3xXexXc8xX28xX1xX3xXd8xXcdxX3xX18xX65xX28xX1xX3xX29xXdxX65xX3xX4xX6xXd2xX3xX28xX1xX246xX28xX29xX3xX21fxX198xXexX3xXa5xX23xX124xX3xX18xX19xXexX3xX18xX15xX2a8xX4xX39xX3xXexX23xX3dxX3xX28xX1xXdxX22xX28xX39xX3xXd0xX65xXd2xX3xX4xX65xXd2xX3xXexX1xX3cxX1cxX3xXexX82xX6xX3xX61xXd2xX3xX13xX1xX8dxX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xb199x6e8fxX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX4xX8dxX6xX3x54e2xX23xXedxX4xX3xX1xX217xXdxX3xb683xX22xX3xXcxX1xX794xX3xX11dxX29xX6xX3xXexX82xXc8xX28xX1xX3xX2bxXcdxX3dxX3xX4xX1xXd2xX3xX82xab71xX28xX29xX39xX3xXexX1xX1b7xX4xX3xXexXdxX719xX28xX3xX4xX1xXd2xX3xXexX1xX73bxX3dxX39xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX8fxX13xXcxX11dxX3xXd8xX70fxX28xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX18xX19xXexX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexXdxX22xX23xX3xX25xXexX27xX28xX29xX3xX2bxX15xX2dxX4xX3xX28xX29xX32xX28xX3xX4xX1xX37xX28xX39xX3xX18xX3cxX3dxX3xX5xX40xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX4dxX0xX2bxX12xX104xX0xX4fxX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX82xX29xXdxX28xX34dxX3xX6exXbxX20axX3xX6xX23xXexXd2xX357xXaxX12xX0xXexX2bxXd2xX61xX3dxX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX1cxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX23xX1cxX2bxXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX104xX2bxX6xXd2xX1xX6xXexXdxX28xX1xX104xXd8xX28xX4fxX28xX10xX398xX7xX4fxX2xX103xX39dxX39exX4fxX3a0xX3a0xX61xX3a3xX2xX3a3xX72xX3a7xX6exX3a3xXexX6fxX3a7xX2xX39dxX5xX39exX104xX3aexXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX23xX6xX3xX61xX6xXexX3xX1cxX23xX4xX3xXexXdxX10xX23xX3xXexX23xX28xX29xX3xX2bxX23xXd2xX4xX3xX28xX29xX6xX28xX3xX4xX1xX6xX28xX3xX61xX6xX3dxX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX23xX28xX29xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX398xXdxX61xXexX1xX34dxX39dxX103xX72xXbxX20axX357xX1xX10xXdxX29xX1xXexX34dxX39exX72xX3a0xXbxX20axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd2xX28xXaxX12xX13xX1xX8dxX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX969xX96axX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX4xX8dxX6xX3xX97cxX23xXedxX4xX3xX1xX217xXdxX3xX985xX22xX3xXcxX1xX794xX3xX11dxX29xX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX82xX12xX0xX4fxXexX2bxXd2xX61xX3dxX12xX0xX4fxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xXd0xX22xX28xX3xX4xX19xX28xX1xX3xX18xX137xX39xX3xX18xX19xXdxX3xX2bxXdxX1bdxX23xX3xX97cxX23xXedxX4xX3xX1xX217xXdxX39xX3xX61xX15xX3xX5xX23xX4cexX28xX3xX4xX328xX3xXexX82xXdxX3xXd8xXcdxX3xX2bxX65xXd2xX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xX124xX28xX3xX65xX28xX1xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX18xXdxXa8xX23xX3xX18xX217xX28xX29xX39xX3xX2bxX77xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX4xX65xX28xX3xX2bxX217xX3xXexX1xX30fxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xXa5xX23xX6xX3xX4xX137xX3xX1cxX217xXexX3xX7xXedxX3xXexX82xX15xX30fxX28xX29xX3xX1xX2a8xXbxX3xX5xX19xX1cxX3xX61xX1dxX28xX29xX3xXa5xX23xX3dxX3xX18xX794xX28xX1xX3xX18xX1bdxX3xX18xXdxXa8xX23xX3xX18xX217xX28xX29xX39xX3xX2bxX77xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX4xX65xX28xX3xX2bxX217xX3xX21fxX1xXdcxX28xX29xX3xX18xX8dxX3xX18xXdxXa8xX23xX3xX21fxXdxX279xX28xX39xX3xXexXdxX22xX23xX3xX4xX1xX23xX3cxX28xX39xX3xXbxX1xX3cxX1cxX3xX4xX1xX73bxXexX39xX3xX28xX32xX28xX29xX3xX5xX1b7xX4xX39xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xX4cexXexX3xX7xX1b7xX3xXexXdxX22xX23xX3xX2bxXdxX1bdxX23xX39xX3xXexX1xXdxX198xX23xX3xX21fxXdxX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX279xX1cxX3xXexX1xX1b7xX4xX3xXexX198xX3xX5xXcdxX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xXexX1xX20bxX28xX39xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX29xXdxX6xX3xX18xXc8xX28xX1xX357xX3xX4xX137xX3xXexX82xX15xX30fxX28xX29xX3xX1xX2a8xXbxX3xX2bxX77xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX663xX3xX19xXexX3xXd8xXcdxXd2xX3xXexX1xX30fxXdxX3xX18xXdxX1bdxX1cxX3xX4xX1xX23xX3dxX1bdxX28xX3xX29xXdxX6xXd2xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX21fx9071xX104xX104xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX25x8311xX2dxXdxX3xX18xX20bxX3dxX3xX28xX1xX73bxXexX3xX4xX328xX3xXexX82xXdxX3xX4xX137xX3xXbxX1xX124xX28xX3xX65xX28xX1xX3xX4xX137xX3xX64xX2c9xX3xX39dxX103xX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xX28xX1xX15xX28xX29xX3xX4xX137xX3xXexX2dxXdxX3xX39dxX39dxX3xX5xXc4xX28xX1xX3xX18xX19xXd2xX39xX3xX4xX1x7cc7xX3xX4xX137xX3xX6exX3xX4xX1xX23xX3dxX22xX28xX3xXd8xXdxX22xX28xX104xX3xXcxX1xX1b7xX4xX3xXexX82xX19xX28xX29xX3xX28xXcdxX3dxX3xX29xX20bxX3dxX3xX28xX29xX1xXdxX3xX28xX29xX30fxX39xX3xX2bxX528xX4xX3xX20axX1afxX4xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX61xX15xX3xX5xX23xX4cexX28xX39xX3xX5xXcdxX1cxX3xX29xXdxX124xX1cxX3xX7xX1afxXexX3xX5xXe6xX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xX4xX8dxX6xX3xX4xX65xX28xX3xX2bxX217xX3x7b32xX124xX28xX29xX3xXd8xXdxX22xX28xX3xXd8xXcdxX3xX28xX1xX20bxX28xX3xX61xX20bxX28xX3xXd8xXcdxXd2xX3xX4xX1xX8dxX3xXexX82xX15xX2b7xX28xX29xX3xX18xX1afxX28xX29xX3xX18xX6ecxX28xX3xX4xX8dxX6xX3xXdc9xX124xX28xX29xX39xX3xX11dxX1xXcdxX3xX28xX15xX2dxX4xX3xXd8xXa8xX3xXbxX1xXe6xX28xX29xX3xX4xX1xXedxX28xX29xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX28xX137xXdxX3xX4xX1xX23xX28xX29xX3xXd8xXcdxX3xXbxX1xXe6xX28xX29xX3xX4xX1xXedxX28xX29xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX4xX65xX28xX3xX2bxX217xX3xX28xX137xXdxX3xX82xXdxX22xX28xX29xX4dxX3xX888xX3xX2bxXcdxX3xX11dxX29xX6xX3xX28xX137xXdxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX969xX96axX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX18xXa8xX3xX28xX29xX1xX794xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX29xX1xXdxX3xX28xX1xX4cexX28xX39xX3xX20axX10xX1cxX3xX20axX1c9xXexX3xX21fxb601xX3xX4xX65xX4xX3xXbxX1xX124xX28xX3xX65xX28xX1xX3xX4xX8dxX6xX3xX18xX19xXdxX3xX2bxXdxX1bdxX23xX3xX97cxX23xXedxX4xX3xX1xX217xXdxX3xXd8xXcdxX3xX4xX328xX3xXexX82xXdxX39xX3xX2bxX65xXd2xX3xX4xX1xX87xX357xX3xX4xX1xXd60xX3xX18xX19xXd2xX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xX4xX137xX3xXexX82xX65xX4xX1xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xXexX77xX28xX29xX3xX21fxXdxX1bdxX1cxX3xXexX82xX6xX39xX3xX82xXcdxX3xX7xXd2xX65xXexX3xXd8xXcdxX3xX29xXdxX124xXdxX3xXexX82xXc8xX28xX1xX3xXd8xXa8xX3xX4xX65xX4xX3xXexX82xX15xX30fxX28xX29xX3xX1xX2a8xXbxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX1bdxX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xXbxX1xX124xX28xX3xX65xX28xX1xX39xX3xXexX82xX22xX28xX3xX4xX2b7xX3xX7xX2c9xX3xX18xX137xX3xX13xX1xX87xX28xX1xX3xXbxX1xX8dxX3xX18xX65xX28xX1xX3xX29xXdxX65xX3xXexX77xX28xX29xX3xXexX1xX1bdxX3xXexX1xX1b7xX4xX3xXexX82xX19xX28xX29xX3xXd8xXcdxX3xX18xXa8xX3xX82xX6xX3xX29xXdxX124xXdxX3xXbxX1xX65xXbxX3xX20axX328xX3xX5xX1ecxX39xX3xX21fxX1xX6ecxX4xX3xXbxX1xX1dxX4xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xXexX1xX30fxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xXexX2dxXdxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX25xXcxX1xX1b7xX4xX3xX1xXdxX279xX28xX3xX21fxXdxX198xX28xX3xX28xX29xX1xX794xX3xX28xXcdxX3dxX3xX4xX4axX28xX29xX3xX18xX663xX28xX29xX3xXexX1xX30fxXdxX3xX29xX137xXbxX3xXbxX1xX1d2xX28xX3xXexX1xXdxX198xXexX3xXexX1xX1b7xX4xX3xXd8xXcdxXd2xX3xXd8xXdxX279xX4xX3xXexX1xX1b7xX4xX3xX1xXdxX279xX28xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX1cxX3xX11dxX29xX1xX794xX3xXa5xX23xX3dxX198xXexX3xX5exX217xXdxX3xX28xX29xX1xX794xX3xX5xX1d2xX28xX3xXexX1xX528xX3xX39dxX3xXd0xX6xX28xX3xX13xX1xX73bxXbxX3xX1xXcdxX28xX1xX3xXcxX82xX23xX28xX29xX3xX15xX2b7xX28xX29xX3xXdc9xX124xX28xX29xX3xX21fxX1xX137xX6xX3xa298xb77dxX107cxX4dxX3xX888xX3xX2bxXcdxX3xX985xX22xX3xXcxX1xX794xX3xX11dxX29xX6xX3xX28xX137xXdxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX13xX1xX8dxX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX969xX96axX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX4xX4axX28xX29xX3xX4xX1xXd2xX3xX2bxXdxX198xXexX39xX3xX4xX1xXd2xX3xX2bxXdxX198xXexX39xX3xX985xX23xX4cexXexX3xX1xXdxX279xX28xX3xX1xXcdxX28xX1xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXa5xX23xX3dxX3xX18xX794xX28xX1xX3xXd8xXa8xX3xXd8xXdxX279xX4xX3xX4xX73bxX1cxX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xX18xX528xX28xX29xX3xX18xX1d2xX23xX3xX2bxX77xX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xXexX1xX20bxX28xX3xXexX1xX87xX4xX1xX3xXd8xXcdxXd2xX3xXd8xX794xX3xXexX82xX87xX3xX5xXc4xX28xX1xX3xX18xX19xXd2xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX4xX2b7xX3xXa5xX23xX6xX28xX39xX3xXexX77xX3xX4xX1xX528xX4xX39xX3xX18xX2b7xX28xX3xXd8xX794xX3xX61xXd2xX3xX1cxXc8xX28xX1xX3xXa5xX23xX124xX28xX3xX5xX1ecxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX25xb05axX70fxX28xX3xX18xX198xX28xX3xXexX1xX30fxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xXa5xX23xX6xX39xX3xX4xX328xX3xXexX82xXdxX3xX2bxX528xX4xX3xX20axX1afxX4xX3xXbxX1xX124xX28xX3xX65xX28xX1xX3xXexX19xXdxX3xX1cxX217xXexX3xX7xXedxX3xX18xX794xX6xX3xXbxX1xX15xX2b7xX28xX29xX3xX4xX137xX3xX1xXdxX279xX28xX3xXexX15xX2a8xX28xX29xX3xX25xX4xX124xX3xX1xX553xX3xX5xXcdxX1cxX3xXa5xX23xX6xX28xX4dxX3xX28xX1xX15xX28xX29xX3xXd8xX70fxX28xX3xX18xX1afxX28xX29xX3xXa5xX23xX3dxX3xXexX82xXc8xX28xX1xX4dxX3xX888xX3xX2bxXcdxX3xX11dxX29xX6xX3xX28xX137xXdxX3xXd8xXcdxX3xX4xX1xXd2xX3xX2bxXdxX198xXexX3xX1cxX217xXexX3xX7xXedxX3xX4xX328xX3xXexX82xXdxX3xX18xXa8xX3xX28xX29xX1xX794xX3xX11dxX1xXcdxX3xX28xX15xX2dxX4xX3xX4xX4axX28xX29xX3xX4xX1d2xX28xX3xXexX77xX3xX4xX1xX528xX4xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX28xX3xX4xX528xX23xX39xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX21fxX1xX124xXd2xX3xXd8xXcdxX3xX4xX137xX3xXa5xX23xX3dxX3xX18xX794xX28xX1xX3xX28xX1xX99fxX1cxX3xX28xX29xX32xX28xX3xX4xX1xX37xX28xX3xXexXc8xX28xX1xX3xXexX82xX19xX28xX29xX3xX28xX1xX246xX28xX29xX3xX28xX29xX15xX30fxXdxX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX1cxX217xXexX3xX18xX19xXdxX3xX29xXdxX6xX3xX18xXc8xX28xX1xX3xX4xX40xX28xX29xX3xX5xXcdxX1cxX3xXa5xX23xX6xX28xX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX1cxX217xXexX3xX18xX794xX6xX3xXbxX1xX15xX2b7xX28xX29xX3xX61xX70fxX28xX3xX18xX198xX28xX3xX61xX719xX3xX4xX20bxX23xX3xX21fxX198xXexX3xX28xX1xX6xX23xX3xX18xX1bdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXdcxX39xX3xX28xX1xX4axX28xX29xX3xX28xX1xXdxX719xX23xX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xXd2xX61xX3dxXaxX12xX25xX969xX96axX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX4xX1xXd2xX3xX82xX99fxX28xX29xX39xX3xX18xX20bxX3dxX3xX5xXcdxX3xX28xX1xX246xX28xX29xX3xX1ecxX3xX21fxXdxX198xX28xX3xX82xX73bxXexX3xX4xX1d2xX28xX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xX5xX6ecxX28xX29xX3xX28xX29xX1xX10xX39xX3xXa5xX23xX6xX28xX3xXexX20bxX1cxX39xX3xX28xX29xX1xXdxX22xX28xX3xX4xX528xX23xX3xX18xX1bdxX3xX2bxX124xXd2xX3xX18xX124xX1cxX3xXd8xX27xX6xX3xXexX82xX553xX28xX29xX3xX61xX1dxX28xX29xX3xX18xX15xX2a8xX4xX3xX28xX1xX20bxX28xX3xXexXcdxXdxX39xX3xXd8xX27xX6xX3xXexX82xX65xX28xX1xX3xXexX87xX28xX1xX3xXexX82xX19xX28xX29xX3xX5xX19xX1cxX3xXa5xX23xX3dxXa8xX28xX3xX18xX1bdxX3xXexX82xX1dxX4xX3xX5xX2a8xXdxX3xXexX82xXd2xX28xX29xX3xX4xXdcxX28xX29xX3xXexX65xX4xX3xX4xX65xX28xX3xX2bxX217xX4dxX3xX888xX3xX13xX1xX8dxX3xX28xX1xXdxX279xX1cxX3xX969xX96axX3xX2bxX6xX28xX3xXcxX15xX3xXbxX1xX65xXbxX3xX28xX137xXdxX104xX4fxX104xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXd2xX23xX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd2xX3xX11dxX29xX553xX4xX3xXcxX1xXcdxX28xX1xX4fxX94xa986xX94xX104xX94xX11dxX0xX4fxXbxX12