Từ khóa: "Tham nhũng"

218 kết quả

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm toàn xã hội và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm toàn xã hội và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm chung của toàn xã hội và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải của riêng một cấp, ngành nào...
Tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra

Tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra

6 tháng đầu năm, cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội để phục vụ phát triển kinh tế.
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới các CLB Lý luận trẻ ở Hà Tĩnh

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới các CLB Lý luận trẻ ở Hà Tĩnh

Gần 300 báo cáo viên, tuyên tuyền viên, thành viên CLB Lý luận trẻ các cấp tại Hà Tĩnh vừa được giới thiệu, trao đổi về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bày tỏ kỳ vọng, chia sẻ niềm tin và mong muốn góp sức vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh quyết đồng lòng tô thắm bức tranh mùa xuân của Đảng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát quy chế hoạt động, chương trình công tác để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công.
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, để góp phần làm chuyển biến tình hình, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.