Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Bày tỏ kỳ vọng, chia sẻ niềm tin và mong muốn góp sức vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh quyết đồng lòng tô thắm bức tranh mùa xuân của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh: Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với trọng trách là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cũng là lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động này.

Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa, đấu tranh xử lý các hành vi đăng tin, chia sẻ, bình luận… có nội dung sai sự thật, nhất là những thông tin xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trích dẫn cắt xén, nửa vời quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cổ xúy du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa cơ hội, bè phái; thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân...

Trong năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 105 trường hợp sử dụng mạng xã hội cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Trong đó, đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 82 trường hợp, phạt tiền 693 triệu đồng; nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu 23 trường hợp gỡ bỏ thông tin.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chủ động nắm tình hình, nhận diện, dự báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại đối tượng; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp với đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi mong cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc mạnh mẽ, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy trách nhiệm của mình, nhất là trong sử dụng internet, mạng xã hội.

Ông Trần Bá Linh (66 tuổi đời, 43 năm tuổi Đảng) - TDP 4, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh: Cần quyết liệt thanh lọc những người không đủ phẩm chất, năng lực

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham nhũng là “giặc nội xâm”, ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) không thể trong ngày một ngày hai mà cần cả quá trình, sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn coi trọng công tác này và ngày càng quyết liệt, quyết tâm cao hơn.

Ở Hà Tĩnh, tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập. Đây không chỉ là việc chấp hành quy định của Trung ương mà quan trọng là cho thấy công tác PCTNTC ngày càng được quan tâm, thể hiện rõ trong hoạt động của cấp ủy bằng việc thành lập lực lượng chuyên trách, chủ trì, đầu mối để thực hiện. Với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, tôi tin ban sẽ hoạt động công tâm, chỉ rõ những biểu hiện của hành vi tham nhũng, tiêu cực, từ đó thanh lọc ra khỏi bộ máy Đảng, chính quyền những người không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, suy thoái, biến chất.

Tôi mong rằng, thời gian tới, ban chỉ đạo tạo nhiều kênh lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người hiểu rõ đây là sự nghiệp của toàn dân. Bên cạnh đó, cần kịp thời khen thưởng, động viên những người có thành tích trong đấu tranh PCTNTC; có cơ chế bảo vệ những người dám đấu tranh PCTNTC; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với những tổ chức đảng, đảng viên (nhất là vị trí chủ chốt) trong bộ máy công quyền, lĩnh vực nhạy cảm. Đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, bởi tham nhũng suy cho cùng gốc rễ là từ vấn đề đạo đức.

Ông Hoàng Duy Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên: Kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa vấn đề tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện trên lĩnh vực này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch KTGS trên các lĩnh vực, trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những nơi có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; tăng cường giám sát chuyên đề... Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy cũng thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Riêng trong năm 2022, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên; cấp ủy và UBKT cơ sở thi hành kỷ luật 48 đảng viên.

Để công tác KTGS tiếp tục đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, UBKT Huyện ủy tiếp tục quan tâm nắm bắt thông tin dư luận thông qua các kênh thông tin đại chúng, báo chí, phản ánh từ cơ sở, người dân; tham mưu cấp ủy tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và các tổ chức đoàn thể; giải quyết đơn thư, vụ việc tồn đọng.

Hằng năm, UBKT Huyện ủy xây dựng kế hoạch KTGS trên tất cả lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giám sát chuyên đề; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; quá trình giám sát nếu có biểu hiện vi phạm thì chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Chị Đinh Thị Thương - đoàn viên Đoàn xã Phúc Trạch, Hương Khê: Xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không gian mạng với lượng thông tin khổng lồ, trong đó có không ít thông tin xấu, độc, xuyên tạc ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc đang trở thành thách thức lớn với người trẻ. Bởi ĐVTN chính là đối tượng sử dụng nhiều nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ mạng xã hội. Để tạo không gian lành mạnh trên không gian này, ĐVTN phải là những người xung kích nhằm tạo lập môi trường bổ ích, lành mạnh và góp sức trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để làm được điều đó, trước hết, bản thân mỗi ĐVTN không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh. Từ đó, chủ động trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, đề cao trách nhiệm của bản thân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc khi sử dụng mạng xã hội; có ý thức trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Đồng thời, hình thành cho mình thói quen “like” và “share” có trách nhiệm, thận trọng kiểm chứng nguồn thông tin, nội dung thông tin trước khi bấm thích và chia sẻ bài viết.

Bên cạnh đó, mỗi ĐVTN phải là một cá nhân lan truyền những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, việc làm ý nghĩa và những thông tin chính thống trên không gian mạng để đẩy lùi những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc.

Đồng lòng, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast