Người hâm mộ ùn ùn đi “tiếp lửa” cho Olympic Việt Nam
Sáng sớm 29/8, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để lên đường sang Indonesia cổ vũ Olympic Việt Nam.
9ffcxcccdx11541xad63xf2e6x11f25xc31ex100d7x10c33xX7x12677x10d88xf1f4xbafdx12d7axb002xX5xcaccxXax1044ex12cecx12598xd8ffxb6d8xXdxX3xX1xad96x133e7xX3xX1bxc0dexX3xa0f8x11884xX3xX20xX21xX3x12617xXdxX3xXaxXexXdxa308xXbxX3xX5xd5f8xX6xXaxX3xX4xX1xb702xX3x11835xX5xcf42xX1bxXbxXdxX4xX3xafebxXdx14174xXexX3xX13xX6xX1bxX0xdf35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbedxX10xX6xc0d2xXaxX12xdd19xa159xX21xX14xX3xX7xecd9xX1bxX3x13642xc17dxX49xa8a8x10383xX3xX1xf970xX21xX14xX3xXex14834x112e6xX1bxX3xX4xf4a3xX3xX26xX1exX21xX14xX3xadbbxXdxb4ecxX21xX3xX26x133abxX3xX4xc0d6xX3xX1bxe4b9xXexX3xXexf88cxXdxX3xX7xX1axX21xX3xa251xX6xX3axX3x13e3bxa058xb221xX4xX3xXexX2cxX3xXcxX1axX21xX3xX5exc931xX21xX3xX13xX1x11205xXexX3xX26x13047xX3xX5xX81xX21xX3xX26xX15xX16xX21xX14xX3xX7xX6xX21xX14xX3x125f7xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX78xX3xX7fx134d5xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bx111a4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cb5xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax1224cxXdxX5bxXexX1xb75axX3xc849xX2x117f3xXbxf692xf5f9xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11axX3xdaf3xX2x10387xXbxX120xX121xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axec1fxX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX12dxX11cxXexX68xX6axX12dxX12bxX5xX12dxc419xX4xX36xX7fxX9bxX7fxXdxX10xXexX21xX6xX1bxX16axff48xXdxX21xX14xX2xX16axXbxX96xXe1x14bb2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xca5cxXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6x113fbxX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdx12eb0xX3axX121xXaxX12xXf1xX1xXdxX2cxX21xX3xXexX1xa41fxX21xX14xX3xX5xeb5dxX4xX1xX3xX7xX30xX3xX4xe1bfxX6xX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX73xX15xX64xX4xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX5exX3axX73xXdxX6xX3xXexX8fxXdxX3xX7fxdf70xX21xX14xX3xXexb272xX3xf663xX2cxXexX3xf3e2xX8fxXdxX3xX1xX1exXdxX3xXcxX1xXb0xX3xXexX1xX6xX36xX3xX4xX1xX1axX9bxX3xc98axX3xX67xX12dxX2xX6axX3x1235cxa50bxX5exXc1xX26dx10ceexX3xX67xX12dxX2xX6ax14b1dxX3xX24bxX1xXdxX2cxX21xX3xX21xX1xX9bxX3xX4xe75dxX9bxX3xX26xXdxX3xX7xX6xX21xX14xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX78xX3xX7fxXcfxX3xX26xX1exXdxX3xX21xX1xX6exX3xX4xX20dxX6xX3xX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xXexX74xX21xX14xX3xX73xXacxXexX3xX4xX6xX36xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX68xX12bx133dfxX68xX5xX2xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axf601xX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX2xX12dxX3ddxX2xX3ddx14910x12d1axX5exX38xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xXcx13e4dxX3xX12bxX1xX3xX7xX5fxX21xX14xX6bxX3xX26xX85xX3xX4xX88xX3xX73xXacxXexX3xX26xa44exX21xX14xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX78xX3xX26xX1exX21xX14xX3xX7fxXdxX81xX21xX3xX26cxXf1xX24fxX40xX277xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX21xX1xX9bxX1exX1bxX3xX26xd3eexX3xX73x1336dxX4xX3xX1bxX1exXexX3xX14xX88xX4xX3xX9axX9bxX284xX3axX3xX5xX6exX1bxX3xXexX1xX20dxX3xXex12f29xX4xX3xXexX8fxXdxX3xX14xX6xX3xX26xXdxX3xX9axX9bxX9cxX4xX3xXexX2cxX3xXcxX1axX21xX3xX5exXa7xX21xX3xX13xX1xXacxXexX6bxX3xX7fxX64xXdxX3xX26xb72axX21xX14xX3xXbxX1xX498xX4xX3xX5fxX36xX3xX1x1097cxX21xX1xX3xX9axX9bxX9cxX4xX3xX24bx14c02xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX11cxX155xX67xX345xX5xX67xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX67xX3ddx11a49x101c7xf62fx10306xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xX58xX284xX9bxX3xX1xX2cxXexX3xXf1xX24fxX40xX3xX4xX1xf152xX21xX3xXbxX1xX15xXa7xX21xX14xX3xX5fxX21xX3xX1bxX9bxX6xX3xXexX36xX9bxX73xX3xX4xX20dxX6xX3xX4xX5fxX4xX3xX1xX85xX21xX14xX3xX5bxX9bxX3xX5xX205xX4xX1xX3xX7fxX64xXdxX3xX14xXdxX5fxX3xX5bxX6xX36xX3xX26xX1exX21xX14xX3xXexX43bxX3xX2xX155xX16axX2xX11exX3xXexX73xXdxX42xX9bxX3xX26xX4c0xX21xX14xX49xX21xX14xX15xX16xXdxX6bxX3xXexX1xX6xX3axX3xX7fxX4cdxX3xX26xXdxX3xXexX47fxX3xXex11016xX4xXe1xX3xXcxX73xX36xX21xX14xX3xb304xX21xX1xX6bxX3xX21xX1xX88xX1bxX3xX96xX8fxX21xX3xX4xX20dxX6xX3xX451xX21xX14xX3xX3faxX1xX8fxX1bxX3xXcxX1xX2cxX3xX24fxX451xX21xX14xX3xX26cxX21xX14xX498xX3xX9axX9bxdcf4xX21xX3xXcxX1axX21xX3xX614xX4cdxX21xX1xX277xX3xX26xX6xX21xX14xX3xX21xX14xX4c0xXdxX3xX4xX1xX16xX3xX26xX2cxX21xX3xX5xX15x135ebxXexX3xX5xX6exX1bxX3xXexX1xX20dxX3xXexX498xX4xXe1xX3xc2adxX21xX14xX3xX24fxX451xX21xX14xX3xX4xX1xX36xX3xX96xXdxX2cxXexX3xX21xX1xX88xX1bxX3xX4xX20dxX6xX3xX451xX21xX14xX3xX73xXacxXexX3xXexX1xX15xX16xX21xX14xX3xX26xXdxX3xX21xX15xX64xX4xX3xX21xX14xX36xX6exXdxX3xX120xX10xX1bxX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxX3xX1bxa04axXdxX3xX24bxX1xXdxX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX662xXexX3xX7fxX6exX36xX3xX7fxX244xX21xX14xX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xXexX8fxXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX14xXdxX6d2xXdxX3xX26xXacxX9bxX3xX5xX64xX21xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX11cxX67xX68xX67xX5xX155xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX12bxX3ddxXf1xX38x13c41x13d0exXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xX271xX20xX3xX96xX6fdxX21xX3xX73xX1exX21xX3xX7fxX64xXdxX3xX21xX1xXdxbc73xX9bxX3xX4xX451xX21xX14xX3xX7fxXdxX42xX4xX3xX21xX1xX15xX21xX14xX3xX4xX6xX3xX7xf467xX6bxX3xX21xX1xX8fxX4xX3xX7xX950xX3xX38xX21xX5xX3axX3xXf1xX3xX4xXcfxX21xX14xX3xXexX1xX9bxX3xX120xX2cxXbxX3xX26xXb0xX3xX4xX20xX21xX14xX3xX7fxX71exX3xX7xX6xX21xX14xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX120xX10xX1bxX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX26xXacxX9bxX3xX96xX5fxX21xX3xX24bxX2cxXexXe1xX3xX58xX6xXdxX3xX7fxX71exX3xX4xX1xX4c0xX21xX14xX3xX4xX1xa1c9xX3xX1bxX64xXdxX3xX1bxX9bxX6xX3xX7fxe6faxX3xXexX43bxX3xX4xX1xXdxX939xX9bxX3xX1xX451xX1bxX3xX9axX9bxX6xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX345xX11cxX345xX155xX5xX12bxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX11exX3ddxX614x14712xX3faxXf1xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xXcxX73xX36xX21xX14xX3xX24bxX1xXdxX3xX26xX88xX6bxX3xX451xX21xX14xX3xc0c8xX81xX3xX8e8xX9bx13053xX3xX13xX14xX662xX4xX3xX26cxX6axX12dxX3xXexX9bxX78xXdxX277xX3xX26xX2cxX21xX3xXexX43bxX3xXb50xX36xX21xX14xX3xX26dxX21xX6bxX3xX1bxX1exXexX3xX1bxX4cdxX21xX1xX3xX26xXdxX3xXexX1xX10xX36xX3xX5bxddecxXdxX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xX1xX6exX21xX1xX3xXexX73xX4cdxX21xX1xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX498xX4xX3xX1xX9bxX3axX3xX4xX1xX15xXa7xX21xX14xX3xX7fxX6exX21xX14xX3xX26dxX5exXc1xX26dxX271xXe1xX3xX72exX21xX14xX3xX13xX14xX662xX4xX3xX26xX85xX3xX1bxX9bxX6xX3xX7fxX9b9xX3xX26xXdxX3xXexX36xX9bxX73xX3xX26xX2cxX21xX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX4xX1xX9bxX21xX14xX3xX24bxX2cxXexX3xX7fxX64xXdxX3xX14xXdxX5fxX3xX155xX155xX3xXexX73xXdxX42xX9bxX3xX26xX4c0xX21xX14xXe1xX3xXaxXf1xX1xX200xX4xX3xX4xX1xX200xX21xX3xXexX451xXdxX3xX7xf789xX3xX26xX15xX71exX4xX3xX120xX10xX1bxX3xX67xX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX26xXacxX9bxX3xX4xX20dxX6xX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX6bxX3xX5bxX20xX3xX24bxX2cxXexX3xX9axX9bxX6d2xX3xX4xX88xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX6exX36xX6bxX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xXexd239xX4xX1xX3xX5xX662xXexX3xX7fxX6exX36xX3xX26xX2cxX21xX3xX96xX9cxX21xX3xX26xX1exXdxX3xX1bxX8fxX21xX1xX3xX21xX1xXacxXexX3xX4xX20dxX6xX3xX4xX1xX1axX9bxX3xX265xX3xX26xX85xX3xX5xX6exX3xX24bxX4d7xX3xXexXc72xX4xX1xX3xX26xX5fxX21xX14xX3xXexX47fxX3xX1xX6exX36xX3xX4xX20dxX6xX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX6bxX3xX451xX21xX14xX3xX13xX14xX662xX4xX3xX1xX6exX36xX3xX1xX249xX21xX14xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX115xXdxX5bxXexX1xX11axX3xX11cxX2xX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX11axX3xX12bxX2xX12dxXbxX120xX121xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX12bxX11cxX12bxX11cxXexX68xX11exX12bxX5xX345xX16axX4xX36xX7fxX9bxX7fxXdxX10xXexX21xX6xX1bxX16axX177xXdxX21xX14xX11cxX16axX1bxX7xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xXcxX15xXa7xX21xX14xX3xXexX47fxX6bxX3xX451xX21xX14xX3xXcxX73xX15xXa7xX21xX14xX3xX24fxX4cdxX21xX1xX3xX58xX36xX6exX21xX14xX3xX26cxX21xX14xX498xX3xX9axX9bxX6fdxX21xX3xXcxX1axX21xX3xX614xX4cdxX21xX1xX277xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd36cxX11axX3xXaxX24fxX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX96xX6xX36xX3xX14xXdxX16xX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX4xX451xX21xX14xX3xX21xX1xX15xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX6exX3axX6bxX3xX5bxX20xX3xX4xX88xX3xXexX1xX200xX21xX14xX3xX1xX6xX3axX3xXexX1xX9bxX6xX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX26xXacxX9bxX3xX14xX8bxXbxX3xX58xX6exX21xX3xX8e8xX9bxX9cxX4xX6bxX3xXexX451xXdxX3xX4xXcfxX21xX14xX3xX7fxX451xX3xX4xX20xX21xX14xX3xX1xX85xX21xX1xX3xX5bxXdxX42xX21xXaxXe1xX3xX72exX21xX14xX3xX58xX36xX6exX21xX14xX3xX4xX244xX21xX3xX4xX1xX9bxbebexX21xX3xX96xX205xX3xX7xf6acxX21xX3xX4xX6c8xXbxX3xX7fxX6exX21xX14xX3xX26xXb0xX3xX4xX78xX3xX7fxXcfxX3xX4xX1xX36xX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX67xX345xX68xX67xX5xX11exXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX6axX3ddxX616xXb50xX58xe0c3xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xX13xX1xX6fdxX21xX3xX26xX15xX71exX4xX3xX14xXdxX6d2xXdxX3xXexX1xX15x12c81xX21xX14xX3xXexX43bxX3xX1bxX1exXexX3xX4xX9bxX1exX4xX3xXexX1xXdxX6bxX3xX1xX6xXdxX3xX96xX8fxX21xX3xXexX73xXe32xX3xX58xX36xX6xX3xXcxX9bxX3axX2cxXexX3xX4xX20xX21xX14xX3xX8e8xX9bxX4d7xX21xX1xX3xXcxX73xX6xX21xX14xX3xX4xXcfxX21xX14xX3xX4xX88xX3xX1bxX8bxXexX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xX21xX1xX88xX1bxX3xXf1xX24fxX40xX3xX7xX6xX21xX14xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xXe1xX3xX58xX6xXdxX3xX96xX8fxX21xX3xX5bxX47fxX3xX26xX36xX5fxX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX498xX4xX3xXexX8fxX36xX3xX21xX81xX21xX3xX24bxX4d7xX3xXexXc72xX4xX1xX6bxX3xX4xX1xXdxX2cxX21xX3xXexX1xX200xX21xX14xX3xX58xX6exX21xX3xX8e8xX9bxX9cxX4xX3xX7fxX64xXdxX3xXexX9aexX3xX7xX9cxX3xX67xX16axX2xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX67xX12dxX155xX2xX5xX11cxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX68xX3ddxX26dxX1034xX613xX3faxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xX8e9xX1xX451xX21xX14xX3xX24bxX1xXc72xX3xX21xX14xX6xX3axX3xXexX43bxX3xX7xX1axX21xX3xX96xX6xX3axX3xXcxX1axX21xX3xX5exXa7xX21xX3xX13xX1xXacxXexX3xX26xX85xX3xX73xXacxXexX3xX21xX88xX21xX14xX3xX24bxX1xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xXf1xX24fxX40xX3xX4xX1xX9bxXed6xX21xX3xX96xX205xX3xX7xXeddxX21xX3xX96xX74xX21xX14xX3xX73xX451xX21xX6bxX3xX4xX16xX6bxX3xX96xXdxXb0xX9bxX3xX21xX14xbc47xX6bxXe1xXe1xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX68xX68xX11exX11cxX5xX345xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX2xX67xX3ddx11131xX58x1431cxX13xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xX72exX21xX14xX3xX13xX14xX9bxX3ax1392fxX21xX3xX40xX74xX21xX3xX271xXcfxX21xX14xX3xX26cxX614xX4cdxX21xX1xX3xX271xX15xXa7xX21xX14xX277xX3xXexX47fxX3xX5xX6exX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX1bxX4cdxX21xX1xX3xX1bxX1exXexX3xX96xX6d2xX21xX14xX3xX4xX78xX3xX26xX1exX21xX14xX6bxX3xX96xX6exX3axX3xXexX47cxX3xXexX4cdxX21xX1xX3xX3axX81xX9bxX3xX5bxX6exX21xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX58xXb50xX40xX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX58xX6xX21xX14xX16axX7xX10xX36xXe1xX3xX72exX21xX14xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX6xX3axX3xX7fxX43bxX6xX3xXexX73xX1084xX3xX7fxX939xX3xX7xX6xX9bxX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX26xXacxX9bxX3xXexX249xX3xX24bxX2cxXexX3xX7fxX6exX3xX1xX451xX1bxX3xX21xX6xX3axX3xX5xX8fxXdxX3xX4xX1xX9bxXed6xX21xX3xX96xX205xX3xX5xX81xX21xX3xX26xX15xX16xX21xX14xX3xX26xXb0xX3xX120xX10xX1bxX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX96xX5fxX21xX3xX24bxX2cxXexXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX155xX155xX12bxX11exX5xX6axXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX2xX155xX3ddxX616xX5exbe08xX3faxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xXcxX73xX36xX21xX14xX3xX24bxX1xXdxX3xX26xX88xX6bxX3xX4xX6xX3xX7xX950xX3xX58xX36xX6exX21xX14xX3xX614xX5fxX4xX1xX3xX1bxX1exXexX3xX1bxX4cdxX21xX1xX3xX73xX6xX3xX7xX1axX21xX3xX96xX6xX3axX3xXexX43bxX3xX7xX5fxX21xX14xX3xX7xX64xX1bxXe1xX3xX26dxX21xX1xX3xX26xX15xX71exX4xX3xX96xXdxX2cxXexX3xX26xX2cxX21xX3xX5xX6exX3xX1bxX1exXexX3xX1f3xX6xX21xX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX4xX9bxX4c0xX21xX14xX3xX21xX1xXdxX42xXexX3xX4xX20dxX6xX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7fxX6exX3xXexX1xX15xX16xX21xX14xX3xX26xX4c0xX21xX14xX3xX1xX6exX21xX1xX3xX4xX20xX21xX14xX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xX21xX1xX1314xX21xX14xX3xX14xXdxX6d2xXdxX3xX26xXacxX9bxX3xX9axX9bxX6xX21xX3xXexX73xX662xX21xX14xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX10xX21xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX16axXbxX1xX36xXexX36xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xXdxXe1xX96xX6xX36xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe1xX7fxX21xX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX6axX5bxX155xX2xX12dxX11exX12dxX11exX155xXexX12bxX12dxX6axX68xX5xX68xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX5bxX6xXexX6xX16axXbxX1xX36xXexX36xX16axX36xX73xXdxX14xXdxX21xX6xX5xX16axX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX49xX49xXdxX1bxX6xX14xX10xX7xXe1xX7fxX36xX7fxXe1xX7fxX21xX49xX9bxXbxX5xX36xX6xX5bxX10xX5bxX49xX3axX1bxX14xX12bxX14xX67xX5bxX3axXdxX9axX10xX5xX3axX6axX9bxX177xX7fxX10xX9bxX24bxX14xX49xX67xX12dxX2xX6axX3ddxX12dxX6axX3ddxX67xX68xX49xXf1xX36xX7fxX9bxX40xXdxX10xXexX21xX6xX1bxX3ddxX177xXdxX21xX14xX2xX12bxX3ddxX1034xXc1xX58xX40xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX36xX21xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16axX6xX5xXdxX14xX21xX11axX3xX180xX9bxX7xXexXdxX1f3xX3axX121xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX1bxX1exXexX3xX4xX451xX21xX14xX3xXexX3axX3xX5xX1314xX3xX1xX6exX21xX1xX6bxX3xX1xXa7xX21xX3xX155xX12dxX12dxX3xX7fxX9b9xX3xXexX36xX9bxX73xX3xX7xX6xX21xX14xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX78xX3xX7fxXcfxX3xX26xX1exXdxX3xXexX9bxX3axXb0xX21xX3xX26xX85xX3xX26xX15xX71exX4xX3xX96xX5fxX21xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX7xX6xX9bxX3xX4xX1xXdxX2cxX21xX3xXexX1xX200xX21xX14xX3xX4xX20dxX6xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX73xX15xX64xX4xX3xX5exX3axX73xXdxX6xXe1xX3xX13xX14xX36xX6exXdxX3xX73xX6xX6bxX3xXexX73xX36xX21xX14xX3xX96xX9bxX78xXdxX3xX7xX5fxX21xX14xX3xX1xX451xX1bxX3xX21xX6xX3axX6bxX3xX4xX244xX21xX3xXc72xXexX3xX21xX1xXacxXexX3xX1xX6xXdxX3xX26xXa7xX21xX3xX7fxX205xX3xX5xX1314xX3xX1xX6exX21xX1xX3xX24bxX1xX5fxX4xX3xX4xXcfxX21xX14xX3xXexX78xX3xX4xX1xX249xX4xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX6exX21xX14xX3xXexX73xX74xX1bxX3xXf1xX24fxX40xX3xX26xXdxX3xX120xX10xX1bxX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxXe1xX3xX8e9xX1xX5fxX21xX3xX26xX6exXdxX3xXexX73xX6fdxX21xX3xX26xXacxX9bxX3xX96xX5fxX21xX3xX24bxX2cxXexX3xX14xXdxX1314xX6xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7fxX6exX3xX58xX6exX21xX3xX8e8xX9bxX9cxX4xX6bxX3xX7fxX4cdxX3xXexX1xX2cxX6bxX3xX1xX249xX6xX3xX1xbb76xX21xX3xX73xXacxXexX3xX7xX451xXdxX3xX26xX1exX21xX14xX3xX21xX1xX16xX3xX5xX15xX71exX21xX14xX3xXf1xX24fxX40xX3xX26xX451xX21xX14xX3xX26xX6d2xX36xX3xX21xX6exX3axXe1xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX73xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX9bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16axXexX1xX9bxX1bxX96xX16axX6xX21xX5bxX16axX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xXcxX1xX2cxX3xX1xX42xX3xX24bxX1xX451xX21xX14xX3xXexX47fxX3xX1bxX85xX21xXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX36xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axXexX1xX10xX16axX1xX10xX16axX24bxX1xX36xX21xX14xX16axXexX9bxX16axX1bxX6xX21xX49xX2xX11cxX12dxX2xX6axX2xXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX49xX1bxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX67xX12dxX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX11exX49xX2xX12dxX11cxX5bxX67xX2xX11cxX2xX11cxX11exX67xXexX12bxX68xX12dxX12bxX5xX345xXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX7fxX12xX0xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xXcxX1xX2cxX3xX1xX42xX3xX24bxX1xX451xX21xX14xX3xXexX47fxX3xX1bxX85xX21xXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX36xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axXexX1xX10xX16axX1xX10xX16axX24bxX1xX36xX21xX14xX16axXexX9bxX16axX1bxX6xX21xX49xX2xX11cxX12dxX2xX6axX2xXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xXcxX1xX2cxX3xX1xX42xX3xX24bxX1xX451xX21xX14xX3xXexX47fxX3xX1bxX85xX21xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX2cxX9bxX3xX21xX88xXdxX3xX26xX2cxX21xX3xX3axX2cxX9bxX3xXexX9cxX3xX9axX9bxX6xX21xX3xXexX73xX662xX21xX14xX3xX21xX1xXacxXexX3xX1bxX6xX21xX14xX3xX26xX2cxX21xX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX4xX451xX21xX14xX3xX5xX205xX4xX1xX3xX7xX30xX3xX5xXdxX81xX21xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX4xX20dxX6xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7xX9bxX9cxXexX3xX6axX3xXexX1xX5fxX21xX14xX3xX9axX9bxX6xX3xXexX1xX4cdxX3xX26xXdxX939xX9bxX3xX26xX88xX3xX4xX1xXc72xX21xX1xX3xX5xX6exX3xX96xX6d2xX21xX3xX5xX950xX21xX1xXe1xX3xX13xX1xX16xX3xX4xX88xX3xX96xX6d2xX21xX3xX5xX950xX21xX1xX6bxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX7fxX15xX71exXexX3xX9axX9bxX6xX3xX1xX6exX21xX14xX3xX5xX36xX8fxXexX3xX21xX1xX1314xX21xX14xX3xX26xX9cxXdxX3xXexX1xX20dxX3xX1bxX8fxX21xX1xX3xX4xXacxXbxX3xX26xX1exX3xX4xX1xX1axX9bxX3xX5xX498xX4xXe1xX3xX13xX1xX16xX3xX4xX88xX3xX96xX6d2xX21xX3xX5xX950xX21xX1xX6bxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX498xX4xX3xX5xXdxX81xX21xX3xXexXdxX2cxXbxX3xX4xX5fxX4xX3xX26xX9aexX21xX1xX3xX4xX6xX36xXe1xX3xX40xX6exX3xX21xX1xX16xX3xX4xX88xX3xX96xX6d2xX21xX3xX5xX950xX21xX1xX3xX1bxX6exX3xXexX1xX284xX3axX3xXexX73xX244xX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX58xX6xX21xX14xX3xX5exX10xX36xX3xX24bxX1xX451xX21xX14xX3xXexX47fxX3xX1bxX85xX21xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX7fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX614xX5fxX36xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX11axX3xXcxX1xX284xX3axX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX96xXdxX2cxX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX4xX773xX3xX1bxX5fxX3axX3xX4xX1xXdxX2cxX21xX3xX26xXacxX9bxXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX96xX6xX36xX16axXdxX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX16axXexX1xX6xX3axX16axXbxX6xX73xX24bxX16axX96xXdxX10xX21xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axXexX1xX6xX21xX1xX16axX4xX36xX16axX1bxX6xX3axX16axX4xX1xXdxX10xX21xX16axX5bxX6xX9bxX49xX2xX11cxX12dxX12dxX11cxX155xXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX49xX1bxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX67xX12dxX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX12bxX49xX2xX12dxX11cxX5bxX11cxX2xX345xX12bxX11exX11exX12bxXexX345xX12bxX12dxX68xX5xX2xX12dxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX7fxX12xX0xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX614xX5fxX36xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX11axX3xXcxX1xX284xX3axX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX96xXdxX2cxX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX4xX773xX3xX1bxX5fxX3axX3xX4xX1xXdxX2cxX21xX3xX26xXacxX9bxXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX96xX6xX36xX16axXdxX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX16axXexX1xX6xX3axX16axXbxX6xX73xX24bxX16axX96xXdxX10xX21xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axXexX1xX6xX21xX1xX16axX4xX36xX16axX1bxX6xX3axX16axX4xX1xXdxX10xX21xX16axX5bxX6xX9bxX49xX2xX11cxX12dxX12dxX11cxX155xXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX614xX5fxX36xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX11axX3xXcxX1xX284xX3axX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX96xXdxX2cxX21xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX4xX773xX3xX1bxX5fxX3axX3xX4xX1xXdxX2cxX21xX3xX26xXacxX9bxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX1a0xXf1xX88xX3xX1bxX1exXexX3xX21xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX26xX249xX21xX14xX3xX26x14093xX21xX14xX3xX7xX6xX9bxX3xX24bxX4d7xX3xXexXc72xX4xX1xX3xXexX8fxXdxX3xX26dxX5exXc1xX26dxX271xX3xX5xX6exX1bxX3xX21xX81xX21xX3xXexX73xX6xX21xX14xX3xX7xX30xX3xX1bxX64xXdxX3xX1xX6exX36xX3xX1xX20xX21xX14xX3xX4xX20dxX6xX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX1a9xX6bxX3xXexX73xX6xX21xX14xX3xXb50xXdxXbxX9bxXexX6xX21xX11cxX3xX4xX20dxX6xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX6xX3xX21xX14xX71exXdxX3xX58xXb50xX40xX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX58xX6xX21xX14xX3xX5exX10xX36xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX7fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xX5exX6xX21xX14xX3xXexX73xX6xX21xX14xX3xX1bxX64xXdxX3xX73xX4c0xXdxX3xX26xXacxX3axbc42xXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX36xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axX7xX6xX21xX14xX16axXexX73xX6xX21xX14xX16axX1bxX36xXdxX16axX73xX36xXdxX16axX5bxX6xX3axX49xX2xX11exX68xX12bxX11cxX6axXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX14xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX49xX1bxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX67xX12dxX49xX21xX10xX115xX7xX49xX2xX6axX155xX155xX49xX2xX12dxX11cxX5bxX2xX2xX12dxX11exX12dxX155xX6axXexX68xX12bxX11exX11exX5xX12dxXe1xX180xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX1xX1axX1bxX3xX1bxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX21xX3xX26xXdxX3xX1a0xXexXdxX2cxXbxX3xX5xX30xX6xX1a9xX3xX4xX1xX36xX3xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX7fxX12xX0xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xX5exX6xX21xX14xX3xXexX73xX6xX21xX14xX3xX1bxX64xXdxX3xX73xX4c0xXdxX3xX26xXacxX3axX20d1xXaxX3xX1xX73xX10xX1f3xX9xXaxX49xX96xX36xX21xX14xX16axX5bxX6xX49xX36xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX16axX7fxXdxX10xXexX16axX21xX6xX1bxX16axX7xX6xX21xX14xX16axXexX73xX6xX21xX14xX16axX1bxX36xXdxX16axX73xX36xXdxX16axX5bxX6xX3axX49xX2xX11exX68xX12bxX11cxX6axXe1xX1xXexX1bxXaxX12xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX11axX3xX5exX6xX21xX14xX3xXexX73xX6xX21xX14xX3xX1bxX64xXdxX3xX73xX4c0xXdxX3xX26xXacxX3axX20d1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX73xX36xX21xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX38xX5xX3axX1bxXbxXdxX4xX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX26xX85xX3xX4xX88xX3xX1bxX8bxXexX3xX1084xX3xXc1xX21xX5bxX36xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX26xXb0xX3xX4xX1xX9bxXed6xX21xX3xX96xX205xX3xX96xX15xX64xX4xX3xX7fxX6exX36xX3xX7xX1axX21xX3xX4xX1xXa7xXdxX3xX26dxX5exXc1xX26dxX271xXe1xX3xX8e9xX1xX5fxX4xX3xX96xXdxX42xXexX3xX1084xX3xX4xX1xX773xX6bxX3xXexX1xX284xX3axX3xXexX73xX244xX3xX58xXb50xX40xX3xX3faxX6xX73xX24bxX3xX58xX6xX21xX14xX3xX5exX10xX36xX3xX96xX773xX21xX14xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xXexX73xX1084xX3xXexX1xX6exX21xX1xX3xX21xX1xX1axX21xX3xX7fxX6fdxXexX3xX4xX1xXc72xX21xX1xX3xX1084xX3xX7xX1axX21xX3xX24bxX1xXacxX9bxX3xX7fxX9cxX21xX3xX5xX1axX9bxX3xX21xX6xX3axX3xX96xX88xX21xX14xX3xX26xX5fxX3xX40xXdxX42xXexX3xX13xX6xX1bxX3xX5xX9bxX451xX21xX3xX96xX205xX3xX4xX36xXdxX3xX5xX6exX3xX1a0xX24bxX9b9xXbxX3xXbxX1xX498xX1a9xXe1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX7fxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX9bxX5xX12xX0xX5bxXdxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX73xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX7fxX12xX0xX49xX5bxXdxX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX36xX9bxX73xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX177xXdxX21xX14xX0xX49xXbxX12