Thị xã Kỳ Anh sơ tán 300 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
(Baohatinh.vn) - 241 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng kịp thời sơ tán khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
84c9x8f9fxad98x908cxd5dbx93f9xba07xfe0bxe8dbxX7x87bbx10161x9ab9x9692x96a8xdd70xX5xb07bxXax9739xXcxX1xc784xX3xa92bxfdd1xX3xf74cx10008xX3xc228xb194xX1xX3xX7xb970xX3xXexc6a6xX1exX3xfd0ax9c06xX29xX3xX1exb249xc222xb308xXdxX3xca82xc259xX1exX3x9342xX6xX3xb248xX1xd4d3xXdxX3xfe4axc958xX1exX2dxX3xX1exX2dxf45exa8c1xX3xX1xXdxb37axf65dxX0xc167xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1bfxX10xX6xX32xXaxX12x9885xfbe8xX2xX3xX1x8cefxX3xX32xX33xX1exX3xX3exb3bbxXdxX3xX1xX22xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX1xX33xX1exX3xX39xX1xb523xX45xX3x85ecxX3xXcxf515xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xe711xX5cxc8bcxX3xXcxe690xX1exX1xd43fxX3x926cxX18xX3xX99xX2ex9970xX4xX3xX5xe00dxX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3xX4xX1xab38xX4xX3xX1ex9226xX1exX2dxX3xX39xX15xXbxX3xXexX1xX2fxXdxX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxX3xX99xd381xX1exX3xX1exX22xXdxX3xX6xX1exX3xXex9fa1xX91xX1exfc95xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd51xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd3c4xX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxc9bcxXdxX32xXexX1xf237xX3x92b1xX2xffbbxXbxX17x9faaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8x9679xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28x986bxX32xX2xX2xb3fdxX2xX121xX123xX121xXexX121xX29xX62xX121xX5xX15fx9ad6xX6xX2xXe8xdcafxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX16fxX6xX5xXdxX2dxX1exX11fxX3xX173xX45xX7xXexXdxbb69xX46xX126xXaxX12xa7d1xX1xX2exX2fxX1exX2dxX3xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX1exX1xX3xX5xX91xX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxd584xXbxX3xX7xX33xX45xX3xX1exX1xed2axXexX3xX4x8751xX6xX3xXcxX86xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX99xX9exXexX3xX4bxX2exX6xX3xX5x988fxX3xX1exX91xX46xXe8xX3xX10bxcc11xX3xX1exX1xa9e8xX1exX2dxX3xX1exX22xXdxX3xXexX36x104abxX1exX3xX99xX15xX6xX3xX146xX91xX1exX3xX99xX18xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX7xX33xX45xX3xXexX36xX261xX1exX3xX2xX4bxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX2xX15fxX2xX62xXexX15fxX123xX28xX62xX123xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxa309xX36xX9xX28xX63xX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX16fxX6xX5xXdxX2dxX1exX11fxX3xX173xX45xX7xXexXdxX203xX46xX126xXaxX12x8618xX4axX3xX1xb70axX3xXexX36xX9exX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX7xX33xX45xX3xX32xXdxX3xX32xX2fxXdxX3xX99xXdaxX1exX3xX1exX22xXdxX3xX6xX1exX3xXexXe5xX91xX1exfd70xX3xX1xX22xX1exX3xX2xX29xX29xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3dbxX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7x9416xX3xX4xX22fxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3xX4xfc2axX1exX2dxX3xX6xX1exX3dbxX3xb7d0xX45xX33xX1exX3xX7xXa2xX3dbxX3xX146xXdxX261xX1exX3xXbxX1xb6ffxX1exX2dxX3dbxX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX99xX18xX3xX99xX2exX9exX4xX3xX1xX45xX46xX3xX99xX67xX1exX2dxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xX3xX32xXexX1xX45xX4bxX146xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX62xX29xX2xX15fxXexX163xX63xX29xX15fxX2xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxX30bxX36xX9xX123xX163xX123xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX16fxX6xX5xXdxX2dxX1exX11fxX3xX173xX45xX7xXexXdxX203xX46xX126xXaxX12xX5cxXdxe5b1xX1exX3xX1exX6xX46xX3dbxX3xX163xX3xXexda14xX3xX32xX33xX1exX3xXbxX1xdfbexX3xXexX36xX261xX1exX3xX99xX15xX6xX3xX146xX91xX1exX3xXbxX1xX2exX2fxX1exX2dxX3xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX1exX1xX3xX99xbb07xX45xX3xX146xX15xX3xbafaxX1exX1xX3xX1xX2exX83xX1exX2dxX3xX146xX83xXdxX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX24bxX3dbxX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX99xX253xX3dbxX3xX4xX25xX4xX3xXexX57cxX3xX32xX33xX1exX3xXbxX1xX584xX3xXcxX36xX2exX2fxX1exX2dxX3xXcxX1xX15xX1exX1xX3dbxX3xXcxX36xX2exX2fxX1exX2dxX3xd5e9xX261xX1exX3dbxX3xXcxX36xX2exX2fxX1exX2dxX3xX208xX1xbddexX3dbxX3xX10bxX5aaxX1exX1xX3xXcxX36xX2exX2fxX1exX2dxX3xX146xX15xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX7xX33xX45xX3dbxX3xX1exX1xXdxX5a4xX45xX3xX1exX1xX91xX3xX32xX33xX1exX3xX146xX15xX3xX4xX409xX3xX5xX222xXbxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX62xX29xX62xX163xXexX15fxX15fxX62xX2xX29xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxX30bxX36xX9xX2xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX12xfca7xX2dxX2exX2fxXdxX3xX2dxXdxX91xX3xX3exX91xX3xXexX36xcef9xX3xX10xX4bxX3xX5xX91xX3xX99xX584xXdxX3xXexX2exX9exX1exX2dxX3xX99xX2exX9exX4xX3xX2exX45xX3xXexXdxX261xX1exX3xX1xX3a7xX3xXexX36xX9exX3xX32xXdxX3xX4xX1xX45xX46xX4axX1exXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX62xX63xX29xX2xXexX63xX62xeaf3xX7f6xX163xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxX30bxX36xX9xX123xX63xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX12xXcxX91xXdxX3xX7xX5aaxX1exX3dbxX3xX3exX222xXexX3xX1exX45xX409xXdxX3xX4xX22fxX6xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX4xX24bxX1exX2dxX3xX99xX2exX9exX4xX3xX1xX3a7xX3xXexX36xX9exX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX99xXdaxX1exX3xX1exX22xXdxX3xX6xX1exX3xXexXe5xX91xX1exXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX62xX28xX2xX2xXexX2xX123xX15fxX29xX15fxX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxX30bxX36xX9xX121xX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX16fxX6xX5xXdxX2dxX1exX11fxX3xX173xX45xX7xXexXdxX203xX46xX126xXaxX12xX3a3xXdaxX1exX3xX4xX45xX584xXdxX3xX4xX1xXdxX5a4xX45xX3xX1exX2dxX91xX46xX3xX2xX163xX4dxX2xX29xX3dbxX3xX4xX409xX1exX2dxX3xXexX25xX4xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX4xX22xX3xX146xX5aaxX1exX3xX1xXe5xX91xX1exX3xXexX22bxXexXe8xX3xX62xX63xX2xX3xX1xX67xX3xX32xX33xX1exX3xX3exX6exXdxX3xX1xX22xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX1xX33xX1exX3xX39xX1xX80xX45xX3xX4xX22fxX6xX3xXbxX1xX2exX2fxX1exX2dxX3xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX1exX1xX3xX99xX18xX3xX99xX2exX9exX4xX3xX32xXdxX3xX4xX1xX45xX46xX4axX1exX3xX6xX1exX3xXexXe5xX91xX1exX3xX99xXdaxX1exX3xXexX36xe637xX3xX7xX83xX3xc127xXf8xX735xd984xX3xXbxX1xX2exX2fxX1exX2dxX3xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX1exX1xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXe5xX32xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1exXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX32xXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX17xX126xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11fxX3xX63xX2xX29xXbxX17xX126xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX4dxX4dxXdxXe8xX146xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe8xX3exX1exX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX28xX15fxX32xX2xX2xX163xX62xX163xX2xX123xXexX121xX62xX29xX163xX28xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxX30bxX36xX9xX123xX28xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX11axXdxX32xXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX63xX2xX29xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXe5xX1exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX16fxX6xX5xXdxX2dxX1exX11fxX3xX173xX45xX7xXexXdxX203xX46xX126xXaxX12xX208xX1xX253xX3xX10bxX1xX22fxX3xXexX15xX4xX1xX3xXa7axXf8xX735xXa7dxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX735xX2dxX45xX46xe786xX1exX3xXcxX1xXdaxX3xX1dxX1exX1xX3xX4xX1xXe5xX3xX146xXdxXdaxXexX11fxX3xX0xX10xX4bxX12xbf52x85e6xX6xX45xX3xX39xX1xXdxX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxX3dbxX3xX4xX25xX4xX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3xX3exa1fdxX1exX3xX146xX584xX3xXexX36xf22cxX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xXadxX1exX2dxX3xXexX36xXa2xX4xX3xXexc3cdxXdxX3xX99xX15xX6xX3xXbxX1xX2exX22xX1exX2dxX3xX99xX4axX3xX146xX5aaxXe5xX3xX3exX571xX3xXexX91xXdxX3xX7xX5aaxX1exX3dbxX3xX99xX5a4xX3xXbxX1xX421xX1exX2dxX3xX4xX25xX4xX3xXex1005dxX1exX1xX3xX1xX45xX584xX1exX2dxX3xX17xX22bxX45xX3xX4xX253xX3xXexX1xX4axX3xX17xX5aaxX46xX3xX36xX6xXe8xX3xX3a3xf1a7xX1exX2dxX3xXexX1xX2fxXdxX3dbxX3xX4xX1xX45xX80xX1exX3xX146xX15xX3xX99x92cfxX46xX3xX99xX22fxX3xX7xX45xX22bxXexX3xXb1xX1exX3dbxX3xX1exX1xX45xX3xX46xXdaxX45xX3xXbxX1xX80xX4bxX3xXbxX1xXa75xX4xX3xX3exXa75xX3xX146xX91xX3xX4xXe5xX1exX3xXexXc4axXdxX3xX99xXdxX4axX4bxX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exbe43xXe8xX0xX4dxX10xX4bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX32xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX36xX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX261xX1exX3xX411xX45xX6xX1exX11fxX0xX4dxX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xX45xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16fxXexX1xX45xX4bxX146xX16fxX6xX1exX32xX16fxX7xX6xXbxXe5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX67xX3xX99xX67xXdxX3xXf8xXdxX261xX1exX3xXbxX1xX421xX1exX2dxX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX99xXdxX5a4xX45xX3xX62xX29xX29xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3dbxX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xXadxX1exX2dxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX5xX45xX4xX16fxX5xX45xXe5xX1exX2dxX16fxX3exX45xX16fxXexX36xX6xX1exX2dxX4dxX146xXe5xX16fxX32xXe5xXdxX16fxX146xXdxX10xX1exX16fxXbxX1xXe5xX1exX2dxX16fxX1xX6xX16fxXexXdxX1exX1xX16fxX32xXdxX10xX45xX16fxX62xX29xX29xX16fxX4xX6xX1exX16fxX146xXe5xX16fxX4xX1xXdxX10xX1exX16fxX7xX46xX16fxX45xX1exX2dxX16fxX4xX45xX45xX16fxX1exX2dxX45xXe5xXdxX16fxX32xX6xX1exX16fxX3exX45xX1exX2dxX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX63xX29xX121xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4dxX4bxX10xX32xXdxX6xX4dxX2xX62xX29xX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX29xX123xX32xX2xX2xX15fxX28xX63xX62xX28xXexX163xX29xX123xX15fxX62xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX32xXdxX3exX12xX0xX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xX67xX3xX99xX67xXdxX3xXf8xXdxX261xX1exX3xXbxX1xX421xX1exX2dxX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX99xXdxX5a4xX45xX3xX62xX29xX29xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3dbxX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xXadxX1exX2dxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX5xX45xX4xX16fxX5xX45xXe5xX1exX2dxX16fxX3exX45xX16fxXexX36xX6xX1exX2dxX4dxX146xXe5xX16fxX32xXe5xXdxX16fxX146xXdxX10xX1exX16fxXbxX1xXe5xX1exX2dxX16fxX1xX6xX16fxXexXdxX1exX1xX16fxX32xXdxX10xX45xX16fxX62xX29xX29xX16fxX4xX6xX1exX16fxX146xXe5xX16fxX4xX1xXdxX10xX1exX16fxX7xX46xX16fxX45xX1exX2dxX16fxX4xX45xX45xX16fxX1exX2dxX45xXe5xXdxX16fxX32xX6xX1exX16fxX3exX45xX1exX2dxX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX63xX29xX121xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xXf8xX67xX3xX99xX67xXdxX3xXf8xXdxX261xX1exX3xXbxX1xX421xX1exX2dxX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX99xXdxX5a4xX45xX3xX62xX29xX29xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3dbxX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xXadxX1exX2dxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX5xX24bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX36xX2exX6exX4xX3xXexXc79xX1exX1xX3xX1xXc79xX1exX1xX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX6exX1exX3xX3exX91xX3xX4xX25xX4xX3xX1xXc97xX3xX4xX1xXadxX6xX3xXexX36xX261xX1exX3xX99xX15xX6xX3xX146xX91xX1exX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX17xX5aaxX3xX5xX24bxX3dbxX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3xXf8xX3a3xXf8xX208xX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX99xX18xX3xX99xXdxX5a4xX45xX3xX99xX67xX1exX2dxX3xX2dxXcabxX1exX3xX62xX29xX29xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3dbxX3xX7f6xX3xX4xX6xX3xX1exX409xX3xX99xX4axX3xXadxX1exX2dxX3xX4xXadxX45xX3xXexXc4axXdxX3xX99xX15xX6xX3xX146xX91xX1exX3xX4xX25xX4xX3xX1xX45xX46xX571xX1exX3xX10bxX80xX4bxX3xX86xX45xX46xX261xX1exX3dbxX3xX735xX2dxX1xXdxX3xX86xX45xX33xX1exX3dbxX3xdb9axX67xX4xX3xX5cxX91xX3dbxX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX5cxX91xX3dbxX3xX5cxX2exX22xX1exX2dxX3xX1axX1xX261xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX32xXdxX3exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX91xX1exX2dxX3xXexX36xXb1xX4bxX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX2dxXdxX5fcxXbxX3xX32xX33xX1exX3xX32xXdxX3xX32xX2fxXdxX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX17xX6xX16fxX1xXe5xXdxX4dxX1xX6xX1exX2dxX16fxXexX36xX6xX4bxX16fxX4xX6xX1exX16fxX146xXe5xX16fxX4xX1xXdxX10xX1exX16fxX7xX46xX16fxX4xXe5xX1exX2dxX16fxX6xX1exX16fxX1xX6xX16fxXexXdxX1exX1xX16fxX2dxXdxX45xXbxX16fxX32xX6xX1exX16fxX32xXdxX16fxX32xXe5xXdxX16fxXexX36xXe5xX1exX2dxX16fxX4bxX45xX6xX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX28xX163xX63xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4dxX4bxX10xX32xXdxX6xX4dxX2xX62xX29xX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX2xX123xX123xX32xX2xX2xX121xX62xX62xX63xX163xXexX28xX163xX7f6xX2xX5xX2xX16fxXbxX4xX4xX4xXe8xX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX32xXdxX3exX12xX0xX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX91xX1exX2dxX3xXexX36xXb1xX4bxX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX2dxXdxX5fcxXbxX3xX32xX33xX1exX3xX32xXdxX3xX32xX2fxXdxX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX17xX6xX16fxX1xXe5xXdxX4dxX1xX6xX1exX2dxX16fxXexX36xX6xX4bxX16fxX4xX6xX1exX16fxX146xXe5xX16fxX4xX1xXdxX10xX1exX16fxX7xX46xX16fxX4xXe5xX1exX2dxX16fxX6xX1exX16fxX1xX6xX16fxXexXdxX1exX1xX16fxX2dxXdxX45xXbxX16fxX32xX6xX1exX16fxX32xXdxX16fxX32xXe5xXdxX16fxXexX36xXe5xX1exX2dxX16fxX4bxX45xX6xX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX28xX163xX63xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xX5cxX91xX1exX2dxX3xXexX36xXb1xX4bxX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX2dxXdxX5fcxXbxX3xX32xX33xX1exX3xX32xXdxX3xX32xX2fxXdxX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX24bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX36xX2exX6exX4xX3xXexXc79xX1exX1xX3xX1xXc79xX1exX1xX3xX32xXdxXbd6xX1exX3xX146xXdxXdaxX1exX3xXbxX1xXadxX4xX3xXexXc4axXbxX3xX4xX22fxX6xX3xXexX1xX2fxXdxX3xXexXdxXdaxXexX3dbxX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX3xX99xX18xX3xX1xX45xX46xX3xX99xX67xX1exX2dxX3xXexX584xXdxX3xX99xX6xX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX2exX9exX1exX2dxX3dbxX3xXbxX1xX2exX22xX1exX2dxX3xXexXdxX571xX1exX3xX2dxXdxX5fcxXbxX3xX32xX33xX1exX3xX99xX5aaxX4bxX3xX146xX5aaxXe5xX3xX6xX1exX3xXexXe5xX91xX1exXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX32xXdxX3exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX5cxX91xX3xX2dxXdxX5aaxXdxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX1xXdxX5a4xX45xX3xX1xX67xX3xX32xX33xX1exX3xX4bxd65exX4xX3xX39xf906xXexX3xX3exXc79xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX5xX45xX4xX16fxX5xX45xXe5xX1exX2dxX16fxX3exX45xX16fxXexX36xX6xX1exX2dxX4dxX4xXe5xX1exX2dxX16fxX6xX1exX16fxXexX1xX6xX4xX1xX16fxX1xX6xX16fxX2dxXdxX6xXdxX16fxX4xX45xX45xX16fxX1exX1xXdxX10xX45xX16fxX1xXe5xX16fxX32xX6xX1exX16fxX4bxX6xX4xX16fxX39xX10xXexX16fxX3exXdxX16fxX1exX2dxX6xXbxX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX28xX7f6xX121xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX2dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX4dxX4bxX10xX32xXdxX6xX4dxX2xX62xX29xX4dxX1exX10xX11axX7xX4dxX62xX29xX63xX62xX4dxX7f6xX62xX32xX2xX2xX28xX2xX2xX28xX121xXexX2xX7f6xX29xX123xX163xX5xX29xXe8xX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xX3xXexX25xX1exX3xX28xX29xX29xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX3fxX1exX2dxX3xX1exX2dxX45xX46xX3xX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX32xXdxX3exX12xX0xX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX5cxX91xX3xX2dxXdxX5aaxXdxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX1xXdxX5a4xX45xX3xX1xX67xX3xX32xX33xX1exX3xX4bxX13f1xX4xX3xX39xX13f5xXexX3xX3exXc79xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX5xX24bxXaxX3xX1xX36xX10xX203xX9xXaxX4dxX5xX45xX4xX16fxX5xX45xXe5xX1exX2dxX16fxX3exX45xX16fxXexX36xX6xX1exX2dxX4dxX4xXe5xX1exX2dxX16fxX6xX1exX16fxXexX1xX6xX4xX1xX16fxX1xX6xX16fxX2dxXdxX6xXdxX16fxX4xX45xX45xX16fxX1exX1xXdxX10xX45xX16fxX1xXe5xX16fxX32xX6xX1exX16fxX4bxX6xX4xX16fxX39xX10xXexX16fxX3exXdxX16fxX1exX2dxX6xXbxX16fxX5xX45xX4dxX62xX29xX29xX28xX7f6xX121xXe8xX1xXexX4bxXaxX12xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX5cxX91xX3xX2dxXdxX5aaxXdxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX1xXdxX5a4xX45xX3xX1xX67xX3xX32xX33xX1exX3xX4bxX13f1xX4xX3xX39xX13f5xXexX3xX3exXc79xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX5xX24bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX36xXe5xX1exX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXbf0xX25xX1exX2dxX3xX1exX6xX46xX3xX8fxX2xX163xX4dxX2xX29xX97xX3dbxX3xX10bxX409xX1exX2dxX3xX6xX1exX3xX1xX45xX46xX571xX1exX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX5cxX91xX3xX8fxX5cxX91xX3xXcxX94xX1exX1xX97xX3xX99xX18xX3xX1xX45xX46xX3xX99xX67xX1exX2dxX3xX2xX29xX29xe217xX3xX4xX25xX1exX3xX146xX67xX3dbxX3xX4xX1xXdxXdaxX1exX3xX7xX3f4xX3xX99xXdaxX1exX3xX4xX25xX4xX3xX17xX18xX3xX146xX15xX3xX1exX2dxX222xXbxX3xX5xXa75xXexX3xX7xX33xX45xX3xX1exX1xX2exX3xXcxX33xX1exX3xX1096xX33xX4bxX3xX5cxX2exX22xX1exX2dxX3dbxX3xXcxX1xXc4axX4xX1xX3xX3a3xX91xXdxd246xX3xX99xX4axX3xX2dxXdxX5aaxXdxX3xX4xXadxX45xX3xX1exX1xXdxX5a4xX45xX3xX1exX2dxX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX1exX3xX146xX15xX3xX4bxX13f1xX4xX3xX39xX13f5xXexX3xXexX36xXe5xX1exX2dxX3xX4bxX2exX6xX3xX5xX24bxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX32xXdxX3exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX45xX5xX12xX0xX32xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX4dxX32xXdxX3exX12xX0xX4dxX32xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX45xXexX1xXe5xX36xXaxX12xXcxX1xX45xX3xXcxX36xX6xX1exX2dxX3xX16fxX3xX1axXdxX5a4xX45xX3xd4f9xXdxX1exX1xX0xX4dxXbxX12
Thu Trang - Kiều Minh