Thủ tướng chỉ đạo xuất cấp gần 640 tấn muối trắng hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc xuất cấp muối trắng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo xuất cấp gần 640 tấn muối trắng hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh

Bộ Tài chính có nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền 639,5 tấn muối trắng (muối ăn) để hỗ trợ cho người dânHà Tĩnh bị ngập lụt và ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra trong năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 639,5 tấn muối trắng (muối ăn) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ cho người dân bị ngập lụt và bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra trong năm 2020.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số muối ăn nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast