Hà Tĩnh phân bổ 610 tấn giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia

(Baohatinh.vn) - Số hạt giống cây trồng này được Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hỗ trợ cho Hà Tĩnh khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của thiên tai năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định về việc phân bổ 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các huyện, thành phố, thị xã bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 để phục vụ sản xuất.

Trong đó, nhiều nhất là Cẩm Xuyên với 185,9 tấn hạt giống lúa, 8 tấn hạt giống ngô, 1.010kg hạt giống rau; tiếp đó là các huyện Thạch Hà với 184,1 tấn hạt giống lúa, 1.220kg hạt giống rau và Kỳ Anh với 80 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô, 865kg hạt giống rau...

Hà Tĩnh phân bổ 610 tấn giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia

Chi tiết số hạt giống lúa, hạt giống ngô phân bổ cho các địa phương.

Hà Tĩnh phân bổ 610 tấn giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia

Chi tiết số hạt giống rau phân bổ cho các địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp nhận hạt giống cây trồng trên từ các đơn vị cung ứng đảm bảo kịp thời, đầy đủ; kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, chủng loại hạt giống khi tiếp nhận; phân bổ cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với thiệt hại do thiên tai năm 2020, nhu cầu, khả năng sản xuất thực tế của từng địa phương và số lượng hạt giống được cấp, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tiêu cực; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất kịp thời vụ, có hiệu quả.

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương và đơn vị cung cấp giống tổ chức giao nhận hạt giống; chủ trì kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, chủng loại hạt giống khi tiếp nhận từ các đơn vị cung cấp; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng đúng mục đích, triển khai sản xuất có hiệu quả; tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Các đơn vị cung ứng hạt giống cây trồng (Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Công ty CP Giống cây trồng miền Nam, Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi Thừa Thiên - Huế, Công ty Giống rau quả Trung ương - Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty CP) vận chuyển và bàn giao số hạt giống cây trồng nói trên cho các địa phương trước ngày 30/12/2020.

Hà Tĩnh phân bổ 610 tấn giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast