Tuyển dụng 83 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng IV ở Kỳ Anh
UBND huyện Kỳ Anh thông báo tuyển dụng 83 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng IV (Giáo viên văn hóa: 46; giáo viên tiếng Anh: 22; giáo viên thể dục: 15).
5a8ex68e0xebe5xcc3cxdb89xae8fx89b3x11c1dx8601xX7xa6acxd805x97b1x118d1xf530xf1edxX5x9c07xXaxde3cxXcxdb8fx1137bxca94x12f78xX3x11422xa635xX17xf94cxX3x69d5xcd95xX3xX4xX1x11131xX3xXexXdxfe27xX14xX3xX1cxXdxf9a0x1263bxX3x680bxXdxX27xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xdf26xX4xX3xX1x96f5xX17xX1cxX3xee76xafe7xX3xe0f8xX3xf1a7x113a6xX3xef09xX17xX1xX0xX7xXexe835xX2dxX17xX1cxX12xX0x11ab5xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6e0xX10xX6xX19xXaxX12x9ec3x91c1xe2f9x10e3cxX3xX1xX14xX15xa68exX17xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xX3xXexX1x9f69xX17xX1cxX3x10c86xX2cxX2dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX3xXexXdxX27xX14xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3axX4xX3xX1xX3exX17xX1cxX3xX42xX43xX3x9f38x614cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xX2fxd3efxX17xX3xX1x10b3dxX6x11f18xX3xbda4xf910x7114xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxaf5fxX17xX1cxX3xX4axX17xX1xXd4xX3x77dfxXefxXd8xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexX1xX16xX3xX19xX1axX4xXd4xX3xX2x6dd7xb2baxe900xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xc73dxXexf95exX6xX5xXdxX1cxX17xXd4xX3xX4xX10xX17xXexX10xX50xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xXcxX6exec32xX76xXc3xX3xX75x128fdxa41axX3xXcxX74xa674xee5dxX76xX3xX77x82d4xX76xXc3xX3xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX12axX6xX5xXdxX1cxX17xXd4xX3xX4xX10xX17xXexX10xX50xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xXc3xX42xX14axX14bxX3xX43xX42x7901xX76xX3xXcxX42xX150xX74xX3xX6ex9d22xf1d6xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX74xX75xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX7cxX17xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xX3xXexX1xX88xX17xX1cxX3xX8cxX2cxX2dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3axX4xX3xX17xXcex7348xX3xXefxb241xX2xd828xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12x11615xda19xX3xX5x10925x10c01xX17xX1cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXd4xX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX3xXexXdxX27xX14xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3axX4xX3xX1xX3exX17xX1cxX3xX42xX43xX3xXc2xXc3xXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xX2fxXcexX17xX3xX1xXd2xX6xXd4xX3xXd6xXd7xXd8xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxXe6xX17xX1cxX3xX4axX17xX1xXd4xX3xXefxXefxXd8xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexX1xX16xX3xX19xX1axX4xXd4xX3xX2xX107xX108xX109xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12xX6exb6dfxX3xX7xe730xd177xX3x973bxXdxd063xX14xX3xff64xXdxX7cxX17xX2e1xX3xXexXdxX27xX14xX3xX4xX1xX14xf8aaxX17xX2e1xX3xX1x7650xX17xX1xX3xXexX1xb007xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2e3xX247xX248xX4xX3xX74xX75xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX7cxX17xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xX3xX8cxX6xX17xX3xX1x6cdaxX17xX1xX3xXexX3exXdxX3xXcxX1xX88xX17xX1cxX3xX8cxX2cxX2dxX3xX7xX244xX3xX107xX1fxX222xX56xXcxX75xX12axX74xX75xX76xX77xX3xX17xX1cxX32bxX15xX3xXefxX1fxX56xX224xX56xXefxX222xX2xX224xX3xXc2xX2e3xXcexX17xX1cxX3xXexX50xX27xX17xX3xXexX50xX6xX17xX1cxX3xXexX1xX88xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX2e3xXdxX7cxX17xX3xXex9cebxX3xX1xX14xX15xX7cxX17xX2e1xX3xX2e3xd509xX6xX3xX4xX1xX23xXd4xX3xX0xX6xX3xX1xX50xX10xaeccxX9xXaxX1xXexXexXbxXd4xX56xX56x108e8xX39exX39exX109xX2e8xX15xX6xX17xX1xX109xX1cxX2dxX2fxX109xX2fxX17xX56xXaxX12xX39exX39exX39exX109xX2e8xX15xX6xX17xX1xX109xX1cxX2dxX2fxX109xX2fxX17xX0xX56xX6xX12xX108xX109xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12x10817xX1xa7b6xX3xX19x1027axX3xXexX14xX15xX16xX17xXd4xX3xX107xX222xX222xX109xX222xX222xX222xX3xX2e3xX2ddxX17xX1cxX56xX1xX2ddxX3xX7xX2e0xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12xX76xX1x7389xX17xX3xX1xX2ddxX3xX7xX2e0xX3xX8cxef36xXexX3xX2e3x706bxX14xX3xXexcfa6xX3xX17xX1cxX32bxX15xX3xXefxX1fxX56xX224xX56xXefxX222xX2xX224xX3xX2e3xXe6xX17xX3xX1xXe6xXexX3xX17xX1cxX32bxX15xX3xXefxXefxX56xX2xX222xX56xXefxX222xX2xX224xX3xX0xX10xX21fxX12xXc2xXexX50xX2dxX17xX1cxX3xX1cxXdx6c0exX3xX1xX32bxX17xX1xX3xX4xX1xX3dexX17xX1xX108xX0xX56xX10xX21fxX12xXd8xX3xXexX3exXdxX3xX3dcxX1xfee1xX17xX1cxX3xX76xa864xXdxX3xX2fxX1axX2e1xX3xX74xX75xX76xX77xX3xX1xX14xX15xX7cxX17xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xXd8xX3xXc2xX128xc14bxX3xX47xX48xX3xd4f2xX2ddxX17xX1cxX2e1xX3xX1xX14xX15xX7cxX17xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xX2e1xX3xXexX23xX17xX1xX3xX6exX32bxX3xXcxb7faxX17xX1xXd8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX12xX49bxXdxX7cxX17xX3xXexX1xX2dxX3exXdxXd4xX3xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX222xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xXefxX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX1fxX224xX1fxX109x11537xXefxX2xX109xX2xXd7xX1fxX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX3xX1xX2dxa1a8xX4xX3xX222xXefxX1fxX224xX1fxX109xX224xXd7xX109xX107xXd7xX50dxX1exX108xX109xX0xX56xX7xXexX50xX2dxX17xX1cxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX2dxX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX12axX6xX5xXdxX1cxX17xXd4xX3xX4xX10xX17xXexX10xX50xXd8xXaxX12xX0xXdxX21fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX14xX21fxX8cxX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX1abxX10xX17xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX39exXdxX19xXexX1xXd4xX3xXd7xX222xX222xXbxX128xXd8xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXd4xX3xXd6xX222xX222xXbxX128xXd8xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX109xX8cxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX17xX1xX109xX2fxX17xX56xX17xX10xX39exX7xX56xX2xX224xX1fxX224xX56xX50dxXd7xX19xX1fxX222xX50dxXd6xXefxX2xXd7xXexXd7xX1exX224xX5xX2xX222xX12axXexX14xX15xX10xX17xX1cxXdxX6xX2dxX2fxXdxX10xX17xX109xff1cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX3xXexXdxX27xX14xX3xX1cxXdxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX27xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3axX4xX3xX1xX3exX17xX1cxX3xX42xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX3xX4axX17xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12