Hấp dẫn hải sản Xuân Yên
(Baohatinh.vn) - Nguồn hải sản tươi ngon cùng bí quyết ẩm thực độc đáo đã thu hút du khách gần xa về với biển Xuân Yên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh), nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này.
a734x10270xf811xcd2ex10421x15b27x16083xb625x15a69xX7x122c3x10abdxbe03xcb4fxf413x14b95xX5x1287bxXax11844xb68cxfd06xXbxX3x12053xc85ax10d88xX3xX1x1268bxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xfe02x113dfx13b82xX19xX3x16050x11e70xX19xX0xadffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xb4b8x1504fxX24x15002xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xXex15bffxc494xXdxX3xX19xX42x11683xX19xX3xX4x1190cxX19xX42xX3x14aa2x14133xX3xf472xX24xb871x108e8xXexX3xd39dxfa80xX3xXexX1xb795xX4xX3xd162xdb33xX4xX3xX6fxcde2xX56xX3xX6fxb08bxX3xXexX1xX24xX3xX1xabe8xXexX3xX17xX24xX3xf56axX1xX74xX4xX1xX3xX42xcfa3xX19xX3x106e4xX6xX3xc0c8x13914xX3xX92x16404xXdxX3xX5exXdx15671xX19xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xX3x10d74xX41xX42xX1xXdxX3xX23xX24xX25xX19xX3x12460xX3xX13xbf20xX3xXcxeb3dxX19xX1xe434x14329xX3xX19xX1xX14xXexX3xX5xXb5xX3xXexca8axX56xX19xX42xX3xX85x12de9xX3xX19xX42xX1xd855xX3xX5x11b16xX3xae2bx16308xX2cxee00xX3xXb2xX3xX2xX2cx121e6xX3xX19xXb5xX63xac8dxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1261fxX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXex137a0xX6xX5xXdxX42xX19xdac9xX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7x115c4xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10x14217xX7xX2cxX2xae0exX2xX13dxX2cxX2xXd8x146bcxX17xX143xX2xXd7x12eeaxXd8xX148xXe0xXex1219bxXdaxXd7xXe0xX5xXd8xXe5xd37exXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164eexX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxcb6bxX63xX114xXaxX12xe4a5xX93xX3xX92xX96xXdxX3xX92xX5axX19xX42xX3xX5exXdxX9bxX19xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xX3xXa7xX41xX42xX1xXdxX3xX23xX24xX25xX19xX3xX106xX3xX13xXb5xX3xXcxXb8xX19xX1xXbbxXbcxX3xX17xX24xX3xX85xX1xX74xX4xX1xX3xX7xc9f7xX3xX6fxX50x1463dxX4xX3xXexX1xX50x145edxX19xX42xX3xXexX1xd6caxX4xX3xX19xX1xXdxX93xX24xX3xX5xX56x1027fxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xXexX1xX51xX68xX3xX19xX42xX56xX19xXe5xX3xXcx13a99xX3xXex121d8xX68xXbcxX3xX68xX6cxX4xXbcxX3xX7x12575xX3xX5xX240xX19xX42xXe5xXe5xXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexXd7xXd8xXe0xXdaxX5xX2xXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xXe5xXe5xXe5xX3xX4xX1xX56xX3xX6fxX64xX19xX3xX19xX42xX6xX56xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexX143xX148xX14dxX5xX148xXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xXe5xXe5xXe5xX3xX4xX24xX6xXbcxX3xX42xX1x161f5xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexX148xX14dxX14dxX14dxX5xXd7xXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xbde6xX4xX3xX68x10b2bxXe5xXe5xXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexXd7xXd7xX148x1619dxX5xXdaxXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxX1cbxX63xX114xXaxX12xX1d0xX96xXdxX3xX19xX42xX50xX3xXexXc7xX50xed64xX19xX42xX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX215xX3xX92xX5axX19xX42xX3xX5xX70xX19xX42xXbcxX3xX19xX42xX50xX3xX17xX25xX19xX3xX8fxX78xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xX3xX4xX1x14312xX3xX63xX64xX24xX3xX6fxX74xX19xX1xX3xX5ex12464xXexX3xXexXc7xX56xX19xX42xX3xX19xX42xXb5xX63xX3xX19xX29xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xX6fxX93xX24xX3xXc7xX14xXexX3xXexX50xX51xXdxX3xX19xX42xX56xX19xXe5xX3xX13xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xX7xX6xX24xX3xX85xX1xXdxX3xX6fxX50xX20fxX4xX3xX68xX6xX19xX42xX3xX5xX29xX19xX3xX5exX62axXbcxX3xX19xX1x137ffxX19xX42xX3xX5xX56xXb5xXdxX3xX4xX24axX19xX3xX7xX52dxX19xX42xX3xX19xX1xX50xX10cxX3xX4xX24xX6xXbcxX3xX42xX1xX442xXbcxX3xXexX240xX68xXbcxX3xXexX240xX68xX3xXexX5fxXexXe5xXe5xXe5xX3xX7xX20bxX3xX6fxX50xX20fxX4xX3xX4xX74xX4xX3xX19xX1xXb5xX3xX1xXb5xX19xX42xX3xXexX1xX1cxX3xX92xXb5xX56xX3xX5exX9bxX3xX19xX50xX96xX4xXbcxX3xX4xX24axX19xX3xX19xX1xX6b4xX19xX42xX3xX5xX56xXb5xXdxX3xX85xX1xX74xX4xX3xX7xX20bxX3xX4xX1xX24xX63xX9bxX19xX3xX4xX14xXbxX3xX6fxX240xX19xX42xX3xX92xXb5xX3xX4xX1xX64xX3xX5exXdxX64xX19xX3xXexX1xXb5xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX93xX24xX3xX68x12fd0xX19xX3x1528cxX19xX3xXexX1xX51xX68xX3xX19xX42xX56xX19xXbcxX3xX1xX14xXbxX3xX17xX18xX19xXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexXdaxX143xX148xX59fxX5xXe0xXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxX1cbxX63xX114xXaxX12xX1aaxX1x1341dxX3xXcxXc7xX8cxX19xX3xXcxX1xX850xX3xXcxX25xX68xX3xX106xX3xX4xX1xX657xX3xX19xX1xXb5xX3xX1xXb5xX19xX42xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX25xX68xX3xXa7xXexX1xX240xX19xX3xX28xX29xX19xX3xX41xX42xX50xX3xX106xX3xX8fxX78xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xXbbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15755xX10cxX3xX0xX10xX68xX12xXaxaa11xX56xX3xX92xX96xXdxX3xX19xX1xX6b4xX19xX42xX3xX19xX42xXb5xX63xX3xXexX1xX50xX62axX19xX42xX3xXexX1x10b3exX3xX17xX850xXbxX3xX5xXd5xX3xX19xXb5xX63xX3xXexX24xX63xX3xX42xXdxX74xX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xX4xX74bxX3xX19xX1xX5fxX4xX1xX3xX5xX29xX19xX3xX92xXb5xXdxX3xX4xX1x126e8xX4xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX7xX56xX19xX42xX3xX19xX1xX24xX3xX4xX8cxX24xX3xX4xX657xX6xX3xX19xX42xX50xX62axXdxX3xX17xX25xX19xX3xX92xX18xX19xX3xXc7xX14xXexX3xX5xX96xX19xXe5xX3xXcxX1xX10xX56xX3xX6fxX74bxXbcxX3xX42xXdxX74xX3xXexX240xX68xX3xX1xXdx16056xX19xX3xX17xX6xX56xX3xX6fxX70xX19xX42xX3xXexX23dxX3xXd7xX14dxXd8xX3xX106xX3xXdaxX148xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xX3xXexX5axX63xX3xX5xX56xX226xXdxXbcxX3xXexX240xX68xX3xXexX5fxXexX3xX2xXd8xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX68xX6cxX4xX3xXexX23dxX3xXd7xXd8xXd8xX3xX106xX3xXd7xXe0xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX42xX1xX442xX3xX1xX56xX6xX3xXd7xXd8xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX42xX1xX442xX3xXd7xX3xX68xX663xXexX3xX148xXd8xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX19xX42xX6xX56xX3xX13dxXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX7xX24axX3xX5xX240xX19xX42xX3xX2xXd8xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXbcxX3xX52dxX4xX3xX68xX531xX3xX2xXe0xXd8xX3xX19xX42xXb5xX19xX3xX6fxX44xX19xX42xX2cxX85xX42xXe5xXe5xXe5xXaxXe5xX0xX2cxX10xX68xX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexX143xXd8xX148xX14dxX5xX143xXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxX1cbxX63xX114xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXexX8bexX68xX3xX1xXdxX9bxX24xXbcxX3xX8fxX78xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xX3xX1xXdxX93axX19xX3xX4xX74bxX3xX42xX8cxX19xX3xX4xX1xX8eexX4xX3xX19xX1xXb5xX3xX1xXb5xX19xX42xX3xX5xX96xX19xX3xX19xX1xee43xXe5xX3xdacfxX850xXbxX3xX5xXd5xX3xX19xXb5xX63xXbcxX3xX68x10713xXdxX3xX19xX1xXb5xX3xX1xXb5xX19xX42xX3xX7xX20bxX3xX6fxX74bxX19xX3xX85xX1xX56xX1cxX19xX42xX3xX1xXb5xX19xX42xX3xXexXc7xX74exX68xX3xX17xX24xX3xX85xX1xX74xX4xX1xX2cxX19xX42xXb5xX63xXe5xX3xX1aaxX1xX5fxX19xX1xX3xX19xX42xX24xX44xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xXexX50xX51xXdxX3xX19xX42xX56xX19xX3xX4xX5axX19xX42xX3xX5exX5fxX3xX61xX24xX63xX64xXexX3xX4xX1xX64xX3xX5exXdxX64xX19xX3xX6fxX70xX4xX3xX6fxX74xX56xX3xX92xXb5xX3xXexX1xX74xXdxX3xX6fxX70xX3xXbxX1xX8eexX4xX3xX92xX8eexX3xX19xXdxX93xX68xX3xX19xX215xXbcxX3xXexbd09xX19xX3xXexX8bexX19xX1xX3xX6fxX78xX3xXaxX19xX5fxX24xX3xX4xX1xX25xX19xXaxX3xX17xX24xX3xX85xX1xX74xX4xX1xXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexXd7xX143xXdaxX5xX14dxXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxX1cbxX63xX114xXaxX12xXb54xX24xX3xX85xX1xX74xX4xX1xX3xX6fxX64xX19xX3xX92xX96xXdxX3xX5exXdxX9bxX19xX3xX23xX24xX25xX19xX3xX28xX29xX19xX3xX85xX1xX240xX19xX42xX3xX4xX1xXd2xX3xX4xX74xX4xX3xX6fxX850xX6xX3xXbxX1xX50xX51xX19xX42xX3xX4xX657xX6xX3xX13xXb5xX3xXcxXb8xX19xX1xX3xX68xXb5xX3xX4xX24axX19xX3xX4xX74bxX3xX68xX70xXexX3xX5xX50xX20fxX19xX42xX3xX5xX96xX19xX3xX85xX1xX74xX4xX1xX3xX17xX24xX3xX5xX850xX4xX1xX3xXexX23dxX3xXexX1xXb5xX19xX1xX3xXbxX1xX52dxX3xX1d0xXdxX19xX1xX3xXa7xX41xX42xX1xX93axX3x14f2exX19xXbbxXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX56xX17xX63xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexXd7xX59fxXd7xXdaxX5xX13dxXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xXd8xXd8xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxXd8xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX154xX24xX7xXexXdxX1cbxX63xX114xXaxX12xX41xX1xXdxX93xX24xX3xX19xX42xX50xX62axXdxX3xX85xX1xX240xX19xX42xX3xX4xX1xXd2xX3xXexX1xX50xX215xX19xX42xX3xXexX1xX21bxX4xX3xXexX226xXdxX3xX4xX1xXb61xX3xX68xXb5xX3xX4xX24axX19xX3xX68xX24xX6xX3xX92xX93xX3xX19xX1xXb5xX3xX6fxX9bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX89bxX3xX19xX42xX24xX44xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xXexX50xX51xXdxX3xX19xX42xX56xX19xX3xXexX96xXdxX3xX19xX42xX50xX62axXdxX3xXexX1xX25xX19xXbcxX3xX5ex12fb9xX3xX5exX226xX19xXe5xXe5xXe5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX6xXbxXexXdxX56xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX106xX6xX5xXdxX42xX19xX10cxX3xX4xX10xX19xXexX10xXc7xX114xXaxX12xX0xXdxX68xX42xX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX2cxX2cxXdxXe5xX5exX6xX56xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe5xX92xX19xX2cxX19xX10xX139xX7xX2cxX2xX13dxX2xX13dxX2cxX2xXd8xX143xX17xX143xX2xXd7xX148xXd8xX148xXe0xXexX14dxXd7xXd7xX59fxX5xX59fxXe5xX154xXbxX42xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX63xX10cxX5exX5xX56xX4xX85xX114xX68xX6xXc7xX42xXdxX19xX106xX5xX10xX1cbxXexX10cxX6xX24xXexX56xX114xX68xX6xXc7xX42xXdxX19xX106xXc7xXdxX42xX1xXexX10cxX6xX24xXexX56xX114xX139xXdxX17xXexX1xX10cxX143xX2xXe0xXbxX8fxX114xX1xX10xXdxX42xX1xXexX10cxXdaxX2xXd8xXbxX8fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xXbxX3xX17xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX8fxX24xX6xX19xX3xX63xX10xX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX24xX68xX5exX3xX17xX1xXdxX17xX10xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd78xX24xXexX1xX56xXc7xXaxX12xXcxX1xX24xX3x13452xX1xX50xX51xX19xX42xX0xX2cxXbxX12
Thu Phương