Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho người dân vùng lũ Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Sáng 7/9, đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Thị Hồng An làm trưởng đoàn đã đến tặng quà cho học sinh, người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
8385x10a70x13d0fx11f5cx124dbx1220ax10dd9xa63ex14dcexX7x14450xbb5fxdd17x13218x12be1xd15bxX5xd6a4xXax118d9xb7f4x117f3xXdxX3xcb62xX1x84e6xX3xXexX1x10f37xXbxX3x134dfx9501xX3x111bcxXdx11a09xXexX3xb899xX6xf47dxX3xXex9f70xX6x12fd2xX3xe13fx10b63xb91dxX3xX4xX1xX2fxX3x142ddxec56xc838xe761xXdxX3x117d7xcda5xX39xX3xc303xa710xX39xX3axX3xX5xea9fxX3xX13xX3bx1346exX39xX3axX3x13cefxX1x103d2xX0x10100xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3fxXaxX12x10b15x10337xX39xX3axX3x11500xX55xf074xff55xX3xX20xX2fxX33xX39xX3xX4xe8bbxX39xX3axX3xXexX6bxX4xX3xXcxX2dxX32xX39xX3axX3xX3bxX4dxX39xX3axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xX3fxX2fxX3x942exX1x1362axX3xX17xX1x1035dxX3xXex1148dxX4xX1xX3xXcxX2dxc581xX39xX3xXcxX1xXb2xX3xX13x15097xX39xX3axX3x125baxX39xX3xX5xX33xX2axX3xXexX2dxX3bx905bxX39xX3axX3xX20xX2fxX33xX39xX3xX20x1408axX3xX20xfaa7xX39xX3xXexfe96xX39xX3axX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX1x9e39xX4xX3xX7xXdxX39xX1xX72xX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3x14c0axXb2xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX1xf0f2xXdxX3xX3fxX2fxX3xX2axX3bxX6xX3xX5xX49xX3xXexX109xXdxX3xX1xX32x8519xX25xX39xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xX3x13dd7xX13xX33xX3xXcx13f11xX39xX1xeb61xadf5xX3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdeffxX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxfaf7xXdxX3fxXexX1xf0ccxX3x11e1bxX2xa38dxXbx8f23x12f13xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xa6e0xab9fxX71xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71x13938xX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX185xX184xX184xX2xXexX175x15102xX1aexX1aexX2xX5xd360xX133x132dcxXbxX3axca2dxX2dxX9xX1aexX1aexX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX12xd6b1xX2fxX33xX39xX3xX20xXd8xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xXexXdfxX39xX3axX3xX2xX185xX133xX1c3xX1c3xX1c3xX3xX3axXabxXdxX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxf6faxX4xX3xXa9x9d2cxcdeaxX3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX184xX1c3xX184xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX177xX1c3xX177xXexX177xX6fxX175xX1bexX6fxX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX177xX6fxX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexdcb8xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX5xX10x9321xXexX17axXaxX12xX133xX133xX133xX43xX33xX3xX6fxX1c3xX3xX7xX32x1374dxXexX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX179xXd8xX3x9eb0xX14xX4xX3xb2fcxX53xX39xX72xX3xX2axc0c6xXdxX3xX7xX32xX37exXexX3xXexX2dxXb2xX3xX3axXdxX6bxX3xX177xX1c3xX1c3xX133xX1c3xX1c3xX1c3xX3xX20xXc0xX39xX3axX3xX4xX44xX39xX3axX3xX2axX14xXexX3xXexX1xX44xX39xX3axX3xX1xX33xX39xX3axX3xX3axXdxX6xX3xX20x119d6xX39xX1xf39exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX1aexX177xX184xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX1bexX185xX71xXexX1aexX1bexX71xX71xX1bexX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX177xX1aexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX12xX133xX133xX133xXexX2dxX6xX2fxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX4xXdfxXbxX3xXbxX1xX6xX2fxX3xX4xe8aexX32xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX43xX33xX3xXffxX6bxX39xX1xX3xXexX2dxX32xX39xX3axX3xXexX1xX32xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXecxX4xX3xX7xXdxX39xX1xX3xXexXdx9f39xX32xX3xX1xXecxX4xX3xX179xXd8xX3xX25axXdxX6xX3xXa9xX1x116acxX133xX133xX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX1aexX6fxX1bexXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX177xX2xX6fxXexX177xX1aexX177xX1aexX177xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX175xX177xX1bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX12xX13xX3bxX255xX39xX3axX3xX3fx110a4xX39xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX2axXdfxX4xX3xX6bxX2fxX3xXbxX1xX6xX2fxX3xX4xX4edxX32xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX6bxX4xX3xXffxX109xX39xX3xX39xX1xX21xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX184xX185xX2xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX71xX2xX185xXexX71xX185xX185xX2xX177xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX185xX175xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX364xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX5xX10xX36exXexX17axXaxX12xX232xX2fxX33xX39xX3xX4xX49xX39xX3axX3xXexX2dx13153xX4xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX20xXdbxX39xX3xX20xX14xX39xX3axX3xX43xXdxX53xX39xX72xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa5e2xX3xX43xX255xXdxX3xX3axXdxX6xX3xX20xX3d6xX39xX1xX3xX7axX39xX3axX3xX396xX53xX3xX23xfaf0xX39xX3xX144xX133xX3xX12axX179xXd8xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX23xX12fxX39xX1xX132xX3xX364xX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xXffxXb2xX3xXexe833xX3xX43xX2fxX39xX3axX3xX3fxX2fxX3xX2axX3bxX6xX3xX5xX49xX3xX43xc3abxX6xX3xX31xX32xX6xX133xX133xX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxX3xXbxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxXexX1xX32xX2axXffxX3xXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX184xX1aexX1aexXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX71xX185xX71xXexX185xX175xX1bexX184xX1aexX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX6fxX185xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX364xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX5xX10xX36exXexX17axXaxX12xX133xX133xX133xX43xX33xX3xXexX1xX7b1xX2axX3xX1xX21xXdxX3xXffxX33xX3xXcxX2dxXb8xX39xX3xXcxX1xXb2xX3xfdbexXdxX39xX1xX3xX12axX1bexX177xX3xXexX32x1345axXdxX132xX3xXcexX3xX179xXabxX2axX3xXcxX1xX6bxXdxX3xXcxX1xX3bx109d4xX39xX3axX72xX3xX179xXd8xX3xX396xX14xX4xX3xX39axX53xX39xX3xX4xXabxX3xX39xX1xX33xX3xXffxXb2xX3xX39xX3axX1dxXbxX3xX7xX40xX32xX3xXexX2dxX2fxX39xX3axX3xX39xX3bxX255xX4xX133xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX2fxX3fxX11cxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX364xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX4xX10xX39xXexX10xX2dxX17axXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xX39xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX3fxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX173xX3xX184xX2xX1c3xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX55xX55xXdxX133xXffxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX39xX1xX133xX43xX39xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX1aexX177xX55xX2xX185xX71xX3fxX175xX2xX1aexX2xX1bexX184xX2xXexX185xX185xX1bexX175xX71xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axX1c8xX2dxX9xX71xX177xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX2fxX39xXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX364xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX5xX10xX36exXexX17axXaxX12xX17xX49xX39xX3axX3xXexX2dxX2fxX39xX3axX3xX4xX1xX3bxX4dxX39xX3axX3xXexX2dxX3d6xX39xX1xX3xX39xX33xX11cxX72xX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX20xX3bxX944xX4xX3xX4xX6bxX39xX3xXffxX14xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXex12591xX39xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX79axX3xXexX6bxX4xX3xX3fxf955xX39xX3axX72xX3xX1xX3bxX255xX39xX3axX3xX3fxX62exX39xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX7xX7d3xX3xX3fxXafaxX39xX3axX3xX3axXabxXdxX3xXffxX14xXexX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxX255xX4xX3xXa9xX259xX25axX133xX3xXcxX932xX39xX3axX3xX3axXdxX6bxX3xXexX2dxXb2xX3xX4xX6bxX4xX3xXbxX1xXb8xX39xX3xX31xX32xX33xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xXexX2dxX2fxX39xX3axX3xX7xX6bxX39xX3axX3xX39xX6xX11cxX3xX5xX33xX3xX1xX4dxX39xX3xX185xX1c3xX1c3xX3xXexX2dxXdxX25xX32xX3xX20xXc0xX39xX3axX133xX0xX55xXbxX12xX0xX3fxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX2dxX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xXcxXdxX39xX3xX5xXdxX53xX39xX3xX31xX32xX6xX39xX173xX0xX55xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX364xXexX1xX32xX2axXffxX364xX6xX39xX3fxX364xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xXexXdfxX39xX3axX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX7xX32xX37exXexX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXecxX4xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX39xX3axX1xb725xX2fxX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xXexX2dxX6xX2fxX364xXexX6xX39xX3axX364xX2xX1c3xX1c3xX364xX7xX32xX6xXexX364xX31xX32xX6xX364xX4xX1xX2fxX364xX1xX2fxX4xX364xX7xXdxX39xX1xX364xX39xX3axX1xX10xX2fxX364xX1xX32xX2fxX39xX3axX364xf94bxX1xX10xX55xX2xX6fxX175xX2xX2xX1c3xX133xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX2axX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX185xX1c3xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX185xX1bexX55xX2xX184xX2xX3fxX184xX185xX2xX177xX2xX184xX177xXexX1aexX175xX71xX1bexX71xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX43xX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2dxX6xX2fxX3xXexXdfxX39xX3axX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX7xX32xX37exXexX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXecxX4xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xXexX2dxX6xX2fxX364xXexX6xX39xX3axX364xX2xX1c3xX1c3xX364xX7xX32xX6xXexX364xX31xX32xX6xX364xX4xX1xX2fxX364xX1xX2fxX4xX364xX7xXdxX39xX1xX364xX39xX3axX1xX10xX2fxX364xX1xX32xX2fxX39xX3axX364xXc58xX1xX10xX55xX2xX6fxX175xX2xX2xX1c3xX133xX1xXexX2axXaxX12xXcxX2dxX6xX2fxX3xXexXdfxX39xX3axX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX7xX32xX37exXexX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXecxX4xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX14xXdxX3xd818xX2fxX6xX39xX1xX3xX39xX1xX40xX39xX3xX6axX33xXdxX3xX25ax126ddxX39xX3xX43xX33xX3xX13xX14xXdxX3xXde9xX2fxX6xX39xX1xX3xX39xX3axX1xXdxX25xXbxX3xX28xX3axX1xX25xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xXexX109xXdxX3xXcxXa9xX3xX13xXc0xX3xX17xX1xa87axX3xX927xXdxX39xX1xX3xX43xX7e5xX6xX3xXexX2dxX6xX2fxX3xXexXdfxX39xX3axX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX7xX32xX37exXexX3xX31xX32xX33xX72xX3xXexX2dxXb2xX3xX3axXdxX6bxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xXexX2dxXdxX25xX32xX3xX20xXc0xX39xX3axX3xX4xX1xX2fxX3xX1xXecxX4xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX72xX3xX1xXecxX4xX3xX3axXdxX21xXdxX3xX1xX32xX11cxX25xX39xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xX3x1161fxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX932xX39xX3axX3xX4xXafaxX4xX3xX13xX1dxX32xX3xX4xXb8xX39xX3xXc58xX1xX6bxX2axX72xX3xX4xX37exXbxX3xXexX1xX32xX526xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX2axXdxabe5xX39xX3xX39x1225axXdxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX5xX32xX4xX364xX5xX32xX2fxX39xX3axX364xX43xX32xX364xXexX2dxX6xX39xX3axX55xXexX2fxX39xX3axX364xX4xX32xX4xX364xX1xX6xX32xX364xX4xX6xX39xX364xXc58xX1xX6xX2axX364xX4xX6xXbxX364xXexX1xX32xX2fxX4xX364xX4xX1xX2fxX364xX39xX3axX32xX2fxXdxX364xX3fxX6xX39xX364xX2axXdxX10xX39xX364xX39xX32xXdxX364xX1xX6xX364xXexXdxX39xX1xX55xX2xX6fxX184xX175xX6fxX175xX133xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX2axX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX185xX1c3xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX185xX184xX55xX2xX1c3xX175xX3fxX175xX2xX177xX184xX1c3xX1c3xX1bexXexX175xX1bexX1c3xX1aexX185xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX43xX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX932xX39xX3axX3xX4xXafaxX4xX3xX13xX1dxX32xX3xX4xXb8xX39xX3xXc58xX1xX6bxX2axX72xX3xX4xX37exXbxX3xXexX1xX32xX526xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX2axXdxXee4xX39xX3xX39xXee8xXdxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX5xX32xX4xX364xX5xX32xX2fxX39xX3axX364xX43xX32xX364xXexX2dxX6xX39xX3axX55xXexX2fxX39xX3axX364xX4xX32xX4xX364xX1xX6xX32xX364xX4xX6xX39xX364xXc58xX1xX6xX2axX364xX4xX6xXbxX364xXexX1xX32xX2fxX4xX364xX4xX1xX2fxX364xX39xX3axX32xX2fxXdxX364xX3fxX6xX39xX364xX2axXdxX10xX39xX364xX39xX32xXdxX364xX1xX6xX364xXexXdxX39xX1xX55xX2xX6fxX184xX175xX6fxX175xX133xX1xXexX2axXaxX12xXcxX932xX39xX3axX3xX4xXafaxX4xX3xX13xX1dxX32xX3xX4xXb8xX39xX3xXc58xX1xX6bxX2axX72xX3xX4xX37exXbxX3xXexX1xX32xX526xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX2axXdxXee4xX39xX3xX39xXee8xXdxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX232xX2fxX33xX39xX3xX4xX7axX39xX3axX3xXexX6bxX4xX3xXcxX932xX39xX3axX3xX4xXafaxX4xX3xX13xX1dxX32xX3xX4xXb8xX39xX3xX12axX144xX14xX3x14b2fxX32xX526xX4xX3xXbxX1xXdf9xX39xX3axX132xX3xX3fxX2fxX3xXcxX1xXdxXdbxX32xX3xXexX3bxX255xX39xX3axX3xX23xX49xX3xX144xX6bxX3xXcxX2dxX32xX39xX3axX3xX364xX3xXa9xX1xXabxX3xX17xX1xXe26xX39xX1xX3xXafxX11cxX3xX5xX33xX2axX3xXexX2dxX3bxXcexX39xX3axX3xX20xX2fxX33xX39xX3xX20xXd8xX3xX43xXee4xX3xXc58xX1xX6bxX2axX72xX3xX4xX37exXbxX3xXexX1xX32xX526xX4xX3xX43xX33xX3xXexXdfxX39xX3axX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX6bxX4xX3xX1xX14xX3xX3axXdxX6xX3xX20xX3d6xX39xX1xX3xX4xX1xXe26xX39xX1xX3xX7xX6bxX4xX1xX72xX3xXc58xX1xXabxX3xXc58xX1xX7b1xX39xX3xXcexX3xX179xXd8xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX232xX7axX3xX12axX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xX3xXe8dxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX132xX133xX3xXcxX2dxX3bxXcexX39xX3axX3xXffxX6xX39xX3xXcxX32xX11cxX53xX39xX3xX3axXdxX6bxX2fxX3xXcxXae1xX39xX1xX3xXafxX11cxX3xX23xb321xX3xX13xXc0xX39xX3axX3xX13x89b3xXdxX3xX4xX44xX39xX3axX3xX20xXdxX3xX43xX255xXdxX3xX20xX2fxX33xX39xX133xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxfd09xX17xX11f8xX2axX3xX4dxX39xX3xX6xX39xX1xX3xX4xX1xXb2xX3xX10xX2axX3xX144xX6bxX2fxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xX20xXd8xX3xX20xX44xX2axX3xXffxXecxX4xX3xXexX7axXdxX3xX39xX1xX3bxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX40xX39xf9dcxXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xX4xX6xX2axX364xX2fxX39xX364xX6xX39xX1xX364xX4xX1xXdxX364xX10xX2axX364xXffxX6xX2fxX364xX1xX6xX364xXexXdxX39xX1xX364xX3fxX6xX364xX3fxX32xX2axX364xXffxX2fxX4xX364xXexX2fxXdxX364xX39xX1xX32xX364xX39xX3axX32xX2fxXdxX364xXexX1xX6xX39xX55xX2xX6fxX184xX184xX6fxX184xX133xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX2axX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX185xX1c3xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX185xX184xX55xX2xX1c3xX71xX3fxX185xX185xX1aexX1aexX1aexX184xX1bexXexX2xX2xX1bexX177xX177xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX43xX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1229xX17xX11f8xX2axX3xX4dxX39xX3xX6xX39xX1xX3xX4xX1xXb2xX3xX10xX2axX3xX144xX6bxX2fxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xX20xXd8xX3xX20xX44xX2axX3xXffxXecxX4xX3xXexX7axXdxX3xX39xX1xX3bxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX40xX39xX1265xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xX4xX6xX2axX364xX2fxX39xX364xX6xX39xX1xX364xX4xX1xXdxX364xX10xX2axX364xXffxX6xX2fxX364xX1xX6xX364xXexXdxX39xX1xX364xX3fxX6xX364xX3fxX32xX2axX364xXffxX2fxX4xX364xXexX2fxXdxX364xX39xX1xX32xX364xX39xX3axX32xX2fxXdxX364xXexX1xX6xX39xX55xX2xX6fxX184xX184xX6fxX184xX133xX1xXexX2axXaxX12xX1229xX17xX11f8xX2axX3xX4dxX39xX3xX6xX39xX1xX3xX4xX1xXb2xX3xX10xX2axX3xX144xX6bxX2fxX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xX20xXd8xX3xX20xX44xX2axX3xXffxXecxX4xX3xXexX7axXdxX3xX39xX1xX3bxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX40xX39xX1265xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX2dxX2fxX39xX3axX3xX2dxX37exXexX3xX39xX1xXdxXee4xX32xX3xX1229xX39xX3axX7b1xX39xX3xXc58xbeb1xX2fxX1265xX3xX4xX37exXexX3xX3axXdxX19xX3xXc58xc097xX3xX39xXdxX25xX2axX3xX39xX3axX1xXee4xX3xXffxX6bxX2fxX72xX3xX39xX1xX19xX39xX3axX3xX4xX40xX32xX3xX4xX1xX32xX11cxX25xX39xX3xX20xXc0xX39xX3axX3xX1xX33xX39xX1xX3xX43xX255xXdxX3xX20xXb2xX6xX3xX4xX1xXae1xX3xXexX3d6xX39xX1xX3xXexX1xX3bxX4dxX39xX3axX3xXexX1xX3bxX3cxX39xX3axX3xXc58xX1xXdxXdbxX39xX3xXexX7axXdxX3xX4xXabxX3xX4xX11f8xX2axX3xX3axXdxX6bxX4xX3xXexX1xX1dxXexX3xX37exX2axX3xX6bxXbxX133xX3xX28xX1xX3bxX3xX4xX1xX32xX11cxX25xX39xX3xXc58xXdbxXexX3xX39xX526xXdxX3xX39xX1xX19xX39xX3axX3xXexX37exX2axX3xX5xXdf9xX39xX3axX3xX39xX1xX40xX39xX3xX6bxXdxX3xX20xX516xX3xX179xX40xX11cxX3xX39xX3axX7axXdxX3xX39xX1xX33xX3xXc58xXdxX53xX39xX3xX4xX526xX3xX4xX1xX2fxX3xX2ax1216dxX3xX4xX2fxX39xX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xXbxX1xXafaxX3xX39xX19xX3xX20xX4dxX39xX3xXexX1xX40xX39xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX3xXc58xX1xXabxX3xX43xX44xX39xX3axX3xX2dxX526xX39xX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xX3xX12axX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX132xX3xX43xX33xX2fxX3xX3fxXb2xXbxX3xXexX1xX6bxX39xX3axX3xX175xX3xX39xX33xX11cxX133xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX37exXbxX3xXbxX1xX6bxXexX3xX3fxXafaxX39xX3axX3xX4xXafaxX3xX43xX25xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX43xX33xX3xXffxX14xXexX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxX255xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX1xX14xX3xXc58xX1xXabxX3xXc58xX1xX7b1xX39xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xX4xX6xXbxX364xXbxX1xX6xXexX364xX3fxX32xX39xX3axX364xX4xX32xX364xX43xX10xX364xX7xXdxX39xX1xX364xX43xX6xX364xXffxX2fxXexX364xX5xX2fxX4xX364xX39xX32xX2fxX4xX364xX4xX1xX2fxX364xX2xX1c3xX1c3xX364xX1xX2fxX364xXc58xX1xX2fxX364xXc58xX1xX6xX39xX55xX2xX6fxX185xX184xX177xX71xX133xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX3axX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX2axX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX185xX1c3xX55xX39xX10xX16exX7xX55xX2xX71xX2xX1bexX55xX71xX184xX3fxX177xX2xX1c3xX185xX6fxX1aexX1c3xXexX175xX184xX2xX2xX185xX5xX1c3xX133xX1c5xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xXexX3xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX2fxX3xX39xX3axX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX39xX3xX43xX44xX39xX3axX3xX5xX49xX3xX13xX3bxX4dxX39xX3axX3xX51xX1xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX43xX12xX0xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX37exXbxX3xXbxX1xX6bxXexX3xX3fxXafaxX39xX3axX3xX4xXafaxX3xX43xX25xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX43xX33xX3xXffxX14xXexX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxX255xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX1xX14xX3xXc58xX1xXabxX3xXc58xX1xX7b1xX39xXaxX3xX1xX2dxX10xX36exX9xXaxX55xX39xX1xXdxXbxX364xX4xX6xX32xX364xX11cxX10xX32xX364xXexX1xX32xX2fxX39xX3axX55xX4xX6xXbxX364xXbxX1xX6xXexX364xX3fxX32xX39xX3axX364xX4xX32xX364xX43xX10xX364xX7xXdxX39xX1xX364xX43xX6xX364xXffxX2fxXexX364xX5xX2fxX4xX364xX39xX32xX2fxX4xX364xX4xX1xX2fxX364xX2xX1c3xX1c3xX364xX1xX2fxX364xXc58xX1xX2fxX364xXc58xX1xX6xX39xX55xX2xX6fxX185xX184xX177xX71xX133xX1xXexX2axXaxX12xX17xX37exXbxX3xXbxX1xX6bxXexX3xX3fxXafaxX39xX3axX3xX4xXafaxX3xX43xX25xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX43xX33xX3xXffxX14xXexX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxX255xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX1xX14xX3xXc58xX1xXabxX3xXc58xX1xX7b1xX39xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxX2fxX39xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX3bxXcexX39xX3axX3xX4edxX39xX3axX3xXcxX1xX6bxX39xX3axX3xX39xX1xX40xX39xX3xX20xX109xX2fxX3xX185xX1c3xX2xX71xX72xX3xX39xX3axX33xX11cxX3xX2xX1c3xX55xX177xX72xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xXexXae1xX39xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX12fxX39xX1xX3xXbxX1xX526xXdxX3xX1xX944xXbxX3xX43xX255xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX1xX1dxXbxX3xX20xX21xX3xX1xX32xX11cxX25xX39xX3xX23xX49xX3xX111bxX32xX6xX39xX3axX3xX4xX37exXbxX3xXbxX1xX6bxXexX3xXffxX14xX3xX3fxXafaxX39xX3axX3xX4xXafaxX3xX43xX25xX3xX7xXdxX39xX1xX3xX4xX6bxX3xX39xX1xX40xX39xX3xXc58xX1x11cbaxX39xX3xX4xX37exXbxX3xX43xX33xX3xXffxX14xXexX3xX5xXecxX4xX3xX39xX3bxX255xX4xX3xXa9xX259xX25axX3xX4xX1xX2fxX3xX2xX1c3xX1c3xX3xX1xX14xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX72xX3xX1xX14xX3xX4xX1dxX39xX3xX39xX3axX1xXbffxX2fxX3xXexX2dxX53xX39xX3xX20xXb2xX6xX3xXffxX33xX39xX3xX185xX3xX179xXd8xX3xX232xX4edxX4xX3xX25axXdxX6xX39xX3axX3xX43xX33xX3xX232xX4edxX4xX3xX396xXdxX53xX39xX133xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX32xX5xX12xX0xX3fxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xX55xX3fxXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX32xXexX1xX2fxX2dxXaxX3xX7xXexX11cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX364xX6xX5xXdxX3axX39xX173xX3xX2dxXdxX3axX1xXexX17axXaxX12xXcxX1xX32xX3xX13xX33xX0xX55xXbxX12
Thu Hà