Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính
(Baohatinh.vn) - Sáng 17/9, tại TP. Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp tổ chức khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, niên khóa 2018 - 2020.
6902xff06xf9e2x801cx95dfx108ffxd3c4x6ed7x10bb0xX7x78dcx8002xc3eexffddxfd37xabc4xX5xa081xXax10b41xcebbx7dd2xX3xXcxa58dxc471xX1xX3x7f3fxX1xX6xXdxX3xa7bdxXdx85bdxX18xX20xX3xX5x10a2exXbxX3xXex7788xd350xX18xX20xX3xX4x80c4xXbxX3xX4xb96exX18xX20xX3xXex104d0xX4xX3x7c72x6d71xX3xX1xc4d5xXdxX3xe2f0xX14xX3xX4xX1xb917xX18xX1xX3xXexX2bx6908xX3xa381xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX0x8be1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe71bxXaxX12x6a6fxX3axX18xX20xX3xX2x78d6xX5exf2f7xe16dxX3xXexf68bxXdxX3xXcx1068axd0f7xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xX13xX41xXdxX3xbdfdxX35xX18xX20xX3xX70x9474xX18xX3xXex7ef4xX18xX1xX7cxX3xXcxX2bxc8d1xf383xX18xX20xX3x8edaxX3axX18xX3xca18xX41xX3xX13xX41xXdxX3xX93xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3x9efexXdx7542xXexX3xX93xX6x923cxX7cxX3xXcxX2bxXa4xXa5xX18xX20xX3xXa9xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xXcxX2bxa236xX18xX3xX83xX1xebc3xX3xXbxX1x79a9xXdxX3xX1xe593xXbxX3xXexc460xX3xX4xX1x7402xX4xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX5xaa43xX3xX5xX2cx10639xX18xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX7cxX3xX18xXdx8cdexX18xX3xX1bxX1x92d0xX6xX3xb26fxaf74xX2x10627xX3xX51xX3xX152xX153xX152xX153xX84xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff07xe402xX70x9cc2xX3xXbxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXax6dfaxXdxX70xXexX1xe697xX3x8026xX2x10cfexXbxX3dxe68axX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19cxX3xafe9xX2xX153xXbxX3dxX1a3xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX5exX5exXdxX84xXadxX6xX16exX1xX6xXexXdxX18xX1xX84xX44xX18xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155x95cfxX155xX5exX2xX152xX152xX70xX2xX2xX153xX1a0xX1a0xX1a0xX1a0xXexX1d7xX1adxX2xX79xX5xX155xX51xX1adxX84xe5b7xXbxX20x7c2cxX2bxX9xX19exX79xX7bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xXaxX12xXcxX1xX6xXc4xX3xX20xXdxX6xX3xX1bxX1xX14fxX6xX3xX1x1007axX4xX3xX4xX14fxX3xX155xX1a0xX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX5xX14xX3xX4xX3axX18xX3xXadxX41xX3xX1xX41xXdxX3xX18xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3xX4xX31xXbxX3xX4x98eexX3xX7xac69xX3xXexX2bxX16exX18xX20xX3xXexX9dxX18xX1xX84xX3xc3afx102a1xX4xX3xXexXdxX14axX2cxX3xX4xdeffxX6xX3xX5xX27xXbxX3xX1xX271xX4xX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX18xX14xX170xX3xX5xX14xX3xef1dxX14xX16exX3xXexX7fxX16exX3xX2d6xX41xXdxX3xX18xX20x7a8bxX3xX4xX3axX18xX3xXadxX41xX3xX18xX20xX14xX18xX1xX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX4xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xX7xX99xX2cxX7cxX3xXexX7fxX16exX3xX18xX20xX2cxd5fdxX18xX3x10682xX2cxX170xX3xX1xX16exX7fxX4xX1xX3xX4xX1xXefxX4xX3xX70xX6xX18xX1xX3xX4xX3axX18xX3xXadxX41xX3xX4xX1xX2baxX3xX4xX1xXe3xXexX3xX5xX3exX18xX1xX3xX2d6xX7fxX16exX3xX1xX41xXdxX3xX18xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3xX4xX31xXbxX3xX3dxX3exX84xX3xX73xX6xX2cxX3xX1bxX1xXdxX3xXexXe3xXexX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX7cxX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX7x7ee7xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xX4xX31xXbxX3xX152xX3xXadxe8c5xX18xX20xX3xX5xX14xX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX5xX129xX3xX5xX2cxX12dxX18xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX84xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xX3xXbxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX70xXexX1xX19cxX3xX19exX2xX1a0xXbxX3dxX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19cxX3xX1adxX2xX153xXbxX3dxX1a3xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX5exX5exXdxX84xXadxX6xX16exX1xX6xXexXdxX18xX1xX84xX44xX18xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155xX1d7xX155xX5exX2xX152xX152xX70xX2xX2xX153xX1a0xX19exX2xX152xXexX1a0xX1adxX19exX5xX153xX51xX1d7xX84xX1efxXbxX20xX1f2xX2bxX9xX1adxX1adxX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX16exX18xXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX51xX6xX5xXdxX20xX18xX19cxX3xX1efxX2cxX7xXexXdx9b32xX170xX1a3xXaxX12xX13xXdxXbfxX2cxX3xXexX2bxXa4xX2a2xX18xX20xX3xXexX2bxXa4xXa5xX18xX20xX3xXa9xX3axX18xX3xXadxX41xX3xX13xX41xXdxX3xX93xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX93xX6xXc4xX3xXbdxX2e4xX3xX93xX20xX271xX4xX3xX16dx7243xX18xX1xX19cxX3xX0xX10xXc4xX12xce11xa58exX3xX18xX20xX1xX4fxX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX18x9910xX3xX5x9c34xX4xX3xX1xX271xX4xX3xXexX12dxXbxX3xXexX1xX10xX16exX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xX4xX1xX99xXc4xX3xX1xX271xX4xX3xX2d6xXdxX3xX2d6xX35xXdxX3xX44xX27xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX7cxX3xX1xX271xX4xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX20xdc50xX18xX3xX44xX27xXdxX3xXexX1xX54exX4xX3xXexXdxa2b5xX18xX3xX4xX2cxX41xX4xX3xX7xXe3xX18xX20xX3xX44xX14xX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX1xX41xXdxX84xX0xX5exX10xXc4xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xXaxX12xXcxX1xX10xX16exX3xX2d6xX14fxX7cxX3xX4xX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX2bxX530xX18xX1xX3xX1bxX1xX14fxX6xX3xX1xX271xX4xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX20xX316xXc4xX3xX1d7xX3xXbxX1xXdaxX18xX19cxX3xX83xX1xXdaxX18xX3xX4xX1xX2cxX18xX20xX7cxX3xXbxX1xXdaxX18xX3xX4xX29fxX3xX7xX2a2xX3xX44xX14xX3xXbxX1xXdaxX18xX3xX4xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xXc4xX35xX18xX3xX44xX27xXdxX3xX152xX1adxX3xXc4xX35xX18xX3xX1xX271xX4xX7cxX3xX7bxX1a0xX3xX1xX271xX4xX3xXexX2bxX530xX18xX1xX7cxX3xX70xXdxX597xX18xX3xX2bxX6xX3xXexX2bxX16exX18xX20xX3xX1adxX3xX1xX271xX4xX3xX1bx7025xX7cxX3xX155xX3xX2d6xXe7xXexX3xX1xX271xX4xX7cxX3xX1bxXdx8d1exXc4xX3xXexX2bxX6xX7cxX3xX35xX18xX3xXexX12dxXbxX7cxX3xXexX1xX54exX4xX3xXexX12dxXbxX3xX44xX14xX3xXexX1xXdxX3xXexXe3xXexX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX2cxXe3xXdxX3xX1bxX1xX14fxX6xX84xX3xXa9xX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX2bxX530xX18xX1xX3xX1bxX1xX14fxX6xX3xX1xX271xX4xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xX3dxX99xX170xX3xX70xX54exX18xX20xX3xXexX1xX10xX16exX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xX4xX1xX99xXc4xX3xX5xX129xX3xX5xX2cxX12dxX18xX3xX20xX589xX18xX3xX44xX27xXdxX3xXexX1xX54exX4xX3xXexXdxX597xX18xX7cxX3xX2d6xXdxX3xXexX2bxXa4xX27xX4xX3xX5xX14xXc4xX3xX2d6xXdaxX2cxX84xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xX3xXbxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX70xXexX1xX19cxX3xX19exX2xX1a0xXbxX3dxX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19cxX3xX1adxX2xX153xXbxX3dxX1a3xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX5exX5exXdxX84xXadxX6xX16exX1xX6xXexXdxX18xX1xX84xX44xX18xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155xX1d7xX155xX5exX2xX152xX152xX70xX2xX2xX153xX1a0xX79xX1adxX152xXexX1a0xX19exX1d7xX1adxX5xX153xX51xX2xX84xX1efxXbxX20xX1f2xX2bxX9xX79xX152xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX16exX18xXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX51xX6xX5xXdxX20xX18xX19cxX3xX1efxX2cxX7xXexXdxX4f2xX170xX1a3xXaxX12xXa9xX1xX2baxX3xXexX4fxX4xX1xX3xX13xX41xXdxX3xX93xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX16dx6abdxXdxX3xX93xX1xX99xX18xX3xX73xX99xXc4xX19cxX3xX0xX10xXc4xX12xX539xX99xX170xX3xX5xX14xX3xX5xX27xXbxX3xX1xX271xX4xX3xXc4xX14xX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xXexX14xXdxX3xXexX2bxXe7xX3xX1xX271xX4xX3xXbxX1xX49xX7cxX3xXexX14xXdxX3xX5xXdxXbfxX2cxX7cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX49xX3xdbecxX18xX3xX2a2xX7cxX3xX2d6xXdxX3xX5xX7fxXdx9cfexX3xX539xX53axX3xX18xX20xX1xX4fxX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX44xX14xX3xX4xX3axX4xX3xX2d6xX29fxX18xX3xX44xX4fxX3xX7xX589xXbxX3xX3dxa6ffxXbxX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX4xX35xX18xX20xX3xX44xXdxXbfxX4xX3xXexX7fxXdxX3xX2d6xX4fxX6xX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xX2d6xX670xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX20xXdxX6xX3xX1bxX1xX14fxX6xX3xX1xX271xX4xX3xX18xX20xX1xXdxX14axXc4xX3xXexXdfxX4xX7cxX3xX2d6xX316xX18xX20xX3xXexX1xXa5xXdxX7cxX3xX4xXdaxX18xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX4xXe3xX3xX20xX589xX18xX20xX3xXexX1xX54exX4xX3xX1xXdxXbfxX18xX3xX4xX3axX4xX3xX18xX1xXdxXbfxXc4xX3xX44xX2b1xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xX20xXdxX6xX16exX3xX2a2xX3xX4xX29fxX3xX7xX2a2xX84xX0xX5exX10xXc4xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xXaxX12xXcxX2bxX16exX18xX20xX3xXexX1xXa5xXdxX3xX20xXdxX6xX18xX3xX152xX3xX18xX89exXc4xX7cxX3xX4xX3axX4xX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX7xX379xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xXexX2bxX6xX18xX20xX3xXadxX4fxX3xX1bxXdxX8d0xX18xX3xXexX1xXefxX4xX3xX44xX53axX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX7cxX3xX44xX53axX3xX18xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX7cxX3xX18xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX7cxX3xX18xX35xX18xX20xX3xXexX1xX35xX18xX3xX44xX14xX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX44xX12dxX18xX3xX2d6xX41xX18xX20xX3xX18xX35xX18xX20xX3xX70xX99xX18xX3xXexX2bxX16exX18xX20xX3xXexX1xXa5xXdxX3xX1bxX660xX3xX2d6xc078xX170xX3xXc4xX7fxX18xX1xX3xX4xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX1xX14fxX6xX7cxX3xX1xXdxXbfxX18xX3xX2d6xX7fxXdxX3xX1xX14fxX6xX3xX18xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX84xX84xX84xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX18xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxX197xXdxX70xXexX1xX19cxX3xX19exX2xX1a0xXbxX3dxX1a3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX19cxX3xX1adxX2xX153xXbxX3dxX1a3xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19cxX5exX5exXdxX84xXadxX6xX16exX1xX6xXexXdxX18xX1xX84xX44xX18xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155xX1d7xX155xX5exX2xX152xX152xX70xX2xX2xX153xX1a0xX79xX2xX1adxXexX1adxX152xX7bxX19exX5xX152xX51xX152xX84xX1efxXbxX20xX1f2xX2bxX9xX2xX1a0xX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX16exX18xXaxX12x6d21xX1xX14fxX6xX3xX1xX271xX4xX3xXc4xX2a2xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX14fxX3xX155xX1a0xX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX20xXdxX6xX3xX1xX271xX4xX3xXexX12dxXbxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX16exX70xX170xXaxX12xX93xX20xX16exX14xXdxX3xX2bxX6xX7cxX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX4x9451xX18xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX54exX4xX3xXexX8d0xX3xXexX7fxXdxX3xX4xX29fxX3xX7xX2a2xX7cxX3xXexX1xX54exX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2bxce01xX18xX3xX5xX2cxX170xXbfxX18xX3xX1bxcd14xX3xX18xX89exX18xX20xX7cxX3xX2d6xX3axX18xX1xX3xX20xXdxX3axX3xX2bxXdfxXexX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXc4xX3xXexX1xX10xX16exX3xX4xX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX2bxX530xX18xX1xX3xX1xX271xX4xX84xX3xX539xf85bxX4xX3xXadxXdxXbfxXexX7cxX3xX1bxX1xXdxX3xX1bxX8d0xXexX3xXexX1xXdfxX4xX3xX1bxX1xX14fxX6xX3xX1xX271xX4xX7cxX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX2d6xXa4xXe7xX4xX3xX70xX54exX3xXexX1xXdxX3xX5xXdxX14axX18xX3xXexX1xX35xX18xX20xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX27xXbxX3xX4xX6xX16exX3xX2d6xf61axX18xX20xX7cxX3xX2d6xX7fxXdxX3xX1xX271xX4xX3xXexX1xX2cxX41xX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX44xX54exX4xX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX84xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX14axX18xX3xX319xX2cxX6xX18xX19cxX0xX5exX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX51xXexX1xX2cxXc4xXadxX51xX6xX18xX70xX51xX7xX6xXbxX16exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxX316xXdxX3xX70xXa4xd05bxX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX2d6xX41xXdxX3xX18xX20xX2e4xX3xX5xX2cxX12dxXexX3xX7xXa4xX3xX4xX3axX4xX3xX2d6xX4fxX6xX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxX51xX5xX2cxX6xXexX5exXadxX16exXdxX51xX70xX2cxX16exX18xX20xX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX44xX2cxX51xX4xX1xX16exX51xX70xX16exXdxX51xX18xX20xX2cxX51xX5xX2cxX6xXexX51xX7xX2cxX51xX4xX6xX4xX51xX70xXdxX6xX51xXbxX1xX2cxX16exX18xX20xX51xXexX6xXdxX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX5exX2xX1a0xX155xX153xX1a0xX155xX84xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5exXc4xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX152xX153xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155xX152xX155xX5exX7bxX1adxX70xX153xX153xX155xX1adxX7bxX1d7xX1d7xXexX1a0xX2xX153xX153xX5xX1d7xX51xXdxXc4xX20xX51xX152xX153xX19exX1d7xX51xX4xX16exXbxX170xX84xX1efxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX44xX12xX0xX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxX316xXdxX3xX70xXa4xXd03xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX2d6xX41xXdxX3xX18xX20xX2e4xX3xX5xX2cxX12dxXexX3xX7xXa4xX3xX4xX3axX4xX3xX2d6xX4fxX6xX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exXbxX1xX6xXbxX51xX5xX2cxX6xXexX5exXadxX16exXdxX51xX70xX2cxX16exX18xX20xX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX44xX2cxX51xX4xX1xX16exX51xX70xX16exXdxX51xX18xX20xX2cxX51xX5xX2cxX6xXexX51xX7xX2cxX51xX4xX6xX4xX51xX70xXdxX6xX51xXbxX1xX2cxX16exX18xX20xX51xXexX6xXdxX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX5exX2xX1a0xX155xX153xX1a0xX155xX84xX1xXexXc4xXaxX12xX16dxX316xXdxX3xX70xXa4xXd03xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX2d6xX41xXdxX3xX18xX20xX2e4xX3xX5xX2cxX12dxXexX3xX7xXa4xX3xX4xX3axX4xX3xX2d6xX4fxX6xX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexX7fxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX73xX3axX18xX20xX3xX2xX1a0xX5exX79xX7cxX3xX539xX16exX14xX18xX3xX5xX2cxX12dxXexX3xX7xXa4xX3xXexX9dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXebxX3xX4xX1xXefxX4xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXadxX316xXdxX3xX70xXa4xXd03xX18xX20xX3xX4xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xXc4xX35xX18xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX1xX14xX18xX20xX3xX18xX89exXc4xX3xX4xX1xX16exX3xX2d6xX41xXdxX3xX18xX20xX2e4xX3xX5xX2cxX12dxXexX3xX7xXa4xX3xXexX2bxX14axX18xX3xX4xX3axX4xX3xX2d6xX4fxX6xX3xXadxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xd1ccxX2cxX22xX18xX20xX3xX16dxX530xX18xX1xX3xX44xX14xX3xXfe8xX2cxX22xX18xX20xX3xXcxX2bxX4fxX84xX84xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX44xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xX20xXdxX6xX3xX13xX271xX4xX3xX44xXdxXbfxX18xX3xX93xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX20xXdxXdfxXbxX3xX539xXbdxXcxX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX2a2xXdxX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exX1bxXdxX18xX1xX51xXexX10xX5exX4xX1xX2cxX170xX10xX18xX51xX20xXdxX6xX51xX1xX16exX4xX51xX44xXdxX10xX18xX51xX18xX16exX18xX20xX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX20xXdxX2cxXbxX51xX70xX44xXexX18xX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX51xX1bxX1xX16exXdxX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX2xX1a0xX152xX155xX1d7xX2xX84xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5exXc4xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX152xX153xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX155xX2xX155xX5exX2xX153xX19exX70xX153xX2xX19exX2xX153xX2xX19exXexX1d7xX7bxX79xX153xX5xX152xX84xX1efxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX44xX12xX0xX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xX20xXdxX6xX3xX13xX271xX4xX3xX44xXdxXbfxX18xX3xX93xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX20xXdxXdfxXbxX3xX539xXbdxXcxX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX2a2xXdxX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exX1bxXdxX18xX1xX51xXexX10xX5exX4xX1xX2cxX170xX10xX18xX51xX20xXdxX6xX51xX1xX16exX4xX51xX44xXdxX10xX18xX51xX18xX16exX18xX20xX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX20xXdxX2cxXbxX51xX70xX44xXexX18xX51xX1xX6xX51xXexXdxX18xX1xX51xX1bxX1xX16exXdxX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX5exX2xX1a0xX152xX155xX1d7xX2xX84xX1xXexXc4xXaxX12xXa9xX1xX2cxX170xX14axX18xX3xX20xXdxX6xX3xX13xX271xX4xX3xX44xXdxXbfxX18xX3xX93xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX20xXdxXdfxXbxX3xX539xXbdxXcxX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX2a2xXdxX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX73xX3axX18xX20xX3xX2xX79xX5exX1adxX7cxX3xX13xX271xX4xX3xX44xXdxXbfxX18xX3xX93xX35xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX93xX6xXc4xX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX1xXe7xXbxX3xX44xX27xXdxX3xXcxX9dxX18xX1xX3xX2d6xX16exX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xX13xX2cxX170xXbfxX18xX3xX2d6xX16exX14xX18xX3xX539xXefxX4xX3xXcxX1xX271xX3xXexXebxX3xX4xX1xXefxX4xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xX2d6xX14xX16exX3xXexX7fxX16exX3xX1bxX1xX2a2xXdxX3xX7xX54exX3xX70xX16exX6xX18xX1xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX4xX1xX16exX3xX2xX2xX153xX3xX1xX271xX4xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX5xX14xX3xX20xXdxX3axXc4xX3xX2d6xXe3xX4xX3xX4xX3axX4xX3xX1xXe7xXbxX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX14axX18xX7cxX3xX70xX16exX6xX18xX1xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX7cxX3xXc4xX35xX3xX1xX530xX18xX1xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xXexX8d0xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX14axX18xX3xX44xX14xX3xX2d6xX16exX14xX18xX3xX44xXdxX14axX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX14axX18xX3xX2d6xX6xX18xX20xX3xX31xXbxX3xX2baxX3xX129xX3xXexXa4xX2a2xX18xX20xX3xX1bxX1xX2a2xXdxX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX84xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX44xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX99xX18xX20xX3xX4xX6xX16exX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX18xX1xX99xX18xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX44xX12dxX18xX3xXexX22xXdxX3xX70xX2cxX3xX5xX4fxX4xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exX70xX2cxX51xX5xXdxX4xX1xX5exX18xX6xX18xX20xX51xX4xX6xX16exX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX44xX2cxX51xX4xX1xX16exX51xX18xX1xX6xX18xX51xX44xXdxX10xX18xX51xX44xX6xX18xX51xXexX6xXdxX51xX70xX2cxX51xX5xXdxX4xX1xX5exX2xX1adxX1d7xX79xX152xX2xX84xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX20xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5exXc4xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX152xX153xX5exX18xX10xX197xX7xX5exX2xX79xX1adxX1a0xX5exX79xX79xX70xX1adxX2xX1adxX1adxX2xX152xX19exXexX1adxX1adxX7bxX2xX5xX153xX84xX1efxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX2bxX2cxX18xX20xX3xX4xX31xXbxX3xX4xX35xX18xX20xX3xXexX3axX4xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xX44xX14xX3xX4xX1xX49xX18xX1xX3xXexX2bxX4fxX3xX51xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX1xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX44xX12xX0xX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX99xX18xX20xX3xX4xX6xX16exX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX18xX1xX99xX18xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX44xX12dxX18xX3xXexX22xXdxX3xX70xX2cxX3xX5xX4fxX4xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX4f2xX9xXaxX5exX70xX2cxX51xX5xXdxX4xX1xX5exX18xX6xX18xX20xX51xX4xX6xX16exX51xX18xX20xX1xXdxX10xXbxX51xX44xX2cxX51xX4xX1xX16exX51xX18xX1xX6xX18xX51xX44xXdxX10xX18xX51xX44xX6xX18xX51xXexX6xXdxX51xX70xX2cxX51xX5xXdxX4xX1xX5exX2xX1adxX1d7xX79xX152xX2xX84xX1xXexXc4xXaxX12xX93xX99xX18xX20xX3xX4xX6xX16exX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX18xX1xX99xX18xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX44xX12dxX18xX3xXexX22xXdxX3xX70xX2cxX3xX5xX4fxX4xX1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX2bxX16exX18xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX73xX3axX18xX20xX3xX7bxX5exX2xX2xX7cxX3xX73xX2a2xX3xXbdxX13xX51xXcxXcx8dd3x8f13xf47fxX3xXbxX1xXe3xXdxX3xX1xXe7xXbxX3xX44xX27xXdxX3xXcxX2bxXa4xXa5xX18xX20xX3xXa9xX6xX16exX3xX2d6xXc69xX18xX20xX3xXbdxX13xX51xXcxXcxX1591xX1592xX1593xX3xX93xX20xX2cxX170xX597xX18xX3xX1592xX2cxX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX18xX20xX3xX5xX27xXbxX3xXexX12dxXbxX3xX1xX2cxX31xX18xX3xXadxX316xXdxX3xX70xXa4xXd03xX18xX20xX3xX18xX20xX1xXdxXbfxXbxX3xX44xX2b1xX3xX4xX1xX16exX3xX18xX1xX99xX18xX3xX44xXdxX14axX18xX3xX1xX16exX7fxXexX3xX2d6xX41xX18xX20xX3xXexX2bxX14axX18xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xXa4xX29fxX18xX20xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX44xX12dxX18xX3xXexX22xXdxX3xX70xX2cxX3xX5xX4fxX4xX1xX84xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX44xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX2cxX5xX12xX0xX70xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX5exX70xXdxX44xX12xX0xX5exX70xXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbaeaxX2cxXexX1xX16exX2bxXaxX12xX0xXadxX12xX1592xXa4xX29fxX18xX20xX3xXa9xX1xXdxX8d0xX18xX0xX5exXadxX12xX0xX5exXbxX12
Dương Chiến