30 ngày cao điểm, Xuân Thành quyết về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm
(Baohatinh.vn) - Năm 2018 này, xã Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) phải hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian không còn nhiều nên bắt đầu từ ngày 7/10 đến ngày 7/11, địa phương sẽ huy động hàng ngàn ngày công để không lỡ hẹn với đích đến.
abecx11095x12a38x110afx138d5xf665x12743xce22x12bdfxX7x13b48x1155cx11fc5xffecxc6e5xc949xX5x10056xXax131e7xc19bx11832xX3xcc3dx1294cxc9f2x1221bxX3xX4xX6xb6fbxX3xad0axXdx10f49x13549xc531xX3xfb01x11421x101d1xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xdd47xX26xX19xf658xXexX3xcd97x118f6xX3xX1fx1345fxX4xX1xX3xb779xXcx1356fxX3x11a5exXdxX21xX26xX3xX22x12bd1xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26x11768xXdxX3xX16xca8axX22xX0x130ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdb5xX10xX6x105c3xXaxX12xX3exX55xX22xX3xd82axX14xX2x100f3xX3xX16xX18xX19xX23xX3xcf34x11275xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3x10c46xX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xb301xX3xX67xX18xX3xXcxe6b9xX16xX1xd692xX3xXbxX1xb668xXdxX3xX1xX1dxX18xX16xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xX22x118b6xX4xX3xXexXdx13448xX26xX3xX7bxX27xX19xX3xX6axc721xX16xX17xX3xX16x10e28xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xc7cfxXdxX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26x12c1exX3xXcxX1x10ac6xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX42xX1xXc2xX16xX17xX3xX4x1277exX16xX3xX16xX1xXdxX37xX26xX3xX16xXb5xX16xX3x12c06x129b1xXexX3xX1fx10930xX26xX3xXex11183xX3xX16xX17xX18xX19xX3xdd22xX58xX2xX14xX3xX1fxX33xX16xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX107xX58xX2xX2xX23xX3xX1fx10762xX6xX3xXbxX1xb5bfxbe1axX16xX17xX3xX7xfb97xX3xX1xX26xX19xX3xX1fx10304xX16xX17xX3xX1xX18xX16xX17xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc2xX16xX17xX3xX1fxX21xX3xX42xX1xXc2xX16xX17xX3xX5xdb38xX3xX1x138a0xX16xX3xX36xXccxXdxX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX1fxX33xX16xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a1axX10xX16xXexX10xf459xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xcf59xX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xbeccxXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax10543xXdxX6axXexX1xX18bxX3x1166cxX2x13310xXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3x130c3xX2xX14xXbxX7bxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xeddexX71xX6axX2xX14xX107xX1c8xX1c8xX1bbxX1f5xXexX2xX1bbxX1bbxX74xX5xX2xX14xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX71xX71xXd7xe10bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX211xX26xX7xXexXdx130e6xX19xX193xXaxX12xXcxX100xX3xX1fxXfcxX26xX3xX16xX55xX22xX3xX1fxX33xX16xX3xX16xX6xX19xX23xX3xXexX1dxX18xX16xX3xX7bxX7cxX3xX1fxX7cxX3xX5xX18xX22xX3xX22xXccxXdxX3xX1fxX121x109f4xX4xX3xX2xX1bbxX42xX22xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xcdc5xXcxX3exXcxX193xX3xX22x13a98xX3xX177xX12exX16xX17xX3xX71xX13xX3xX42xX22xX3xX5xXeaxX16xX17xX3xX5xX37xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xX36xX18xX3xX5xX18xX22xX3xX42xdfc9xX3xX5xd77dxX16xX17xX3xX7bxXdxX3xX22xX55xX16xX17xX3xX2d6xX3xX4xX2fcxX4xX3xXexX26xX19xX33xX16xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xX4x10450xX6xX3xX2xX14xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX89xXexX1xX10xX1dxX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX9dxXd7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX6axXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX1c8xX2xX14xXbxX7bxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xX1f5xX71xX6axX2xX14xX107xX13xX71xX2xX1bbxXexX71xX74xX1c8xX74xX5xX1b9xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX1b9xX14xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX211xX26xX7xXexXdxX293xX19xX193xXaxX12x1062bxX21xX3xX1fx12559xX19xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX33xX16xX3xX1fxX12exX23xX3xX17xXfcxX16xX3xX2xX14xX14xX3xX16xX17xX121xXdbxXdxX3xX6axX27xX16xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX67xX121xX122xX16xX17xX3xX67xXeaxX6xX3xX177xX6xX3xX30xX26xX27xX16xX3xX5xX18xX22xX3xXf7xe2a0xX16xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX27xX19xX3xX4xXa1xX16xX1xX3xXexX177xXb5xX16xX3xXexX26xX19xX33xX16xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xfd4dxX16xX3xX94xX3xe2b3xXdxXb5xX16xX3xX94xX3xX40xbcb5xX3xX94xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX6axX18xXdxX3xX2xX2xX14xX22xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xX193xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX6axXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX1c8xX2xX14xXbxX7bxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xX1f5xX71xX6axX2xX14xX107xX13xX1b9xX14xX1f5xXexX1f5xX71xX14xX1bbxX5xX1c8xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX1bbxX14xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xX193xXaxX12xXd7xXd7xXd7xX3xX36xX18xX3xX5xX2fcxX16xX17xX3xX16xX37xX16xX3xX7bxXdxX3xX22xX55xX16xX17xX3xX5xXeaxX16xX17xX3xX5xX37xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX1fxd5d5xX16xX17xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX6axXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX1c8xX2xX14xXbxX7bxX193xX3xX6axXdxX7xXbxX5xX6xX19xX18bxX3xXf7xX5xX1dxX4xX42xX193xX3xX22xX6xX177xX17xXdxX16xX94xX5xX10xX293xXexX18bxX3xX6xX26xXexX1dxX193xX3xX22xX6xX177xX17xXdxX16xX94xX177xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX6xX26xXexX1dxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xX1f5xX71xX6axX2xX14xX107xX71xX1b9xX1bbxX1f5xXexX2xX1c8xX1f5xX74xX5xX14xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX13xX1bbxXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX12xX3exX17xX1dxX18xXdxX3xX177xX6xX23xX3xX1xX122xX16xX3xX2xX14xX14xX3xX16xX17xX121xXdbxXdxX3xX6axX27xX16xX3xXexX1xXc2xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4cfxX55xX16xX3xX4x11542xX16xX17xX3xX1xX55xX16xX17xX3xX1xX2fcxXdxX3xXexX1xX6xX22xX3xX17xXdxX6xX3xX22xX2d6xX3xX177xX12exX16xX17xX3xX22x10606xXexX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xXexX100xX3xX13xX23xX1bbxX22xX3xX5xXb5xX16xX3xX1bbxX23xX1bbxX22xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xX193xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX6axXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX1c8xX2xX14xXbxX7bxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xX1f5xX71xX6axX2xX14xX107xX71xX1f5xX14xX1b9xXexX13xX14xX2xX1b9xX5xX1f5xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX71xX74xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xX193xXaxX12xXcxX26xX19xX33xX16xX3xX1fxX121xXdbxX16xX17xX3xX4xf92bxX3xX4xX1xXdxX37xX26xX3xX6axX18xXdxX3xX1bbxX14xX14xX22xX3xX7xX127xX3xX7xXccxX22xX3xX42xX1xX6xX16xX17xX3xXexX177xX6xX16xX17xX23xX3xX7xf62exX4xX1xX3xX1fxX153xXbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX177xX193xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX172xX10xX16xXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX6axXexX1xX18bxX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX7bxX193xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX18bxX3xX1c8xX2xX14xXbxX7bxX193xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18bxX58xX58xXdxXd7xXf7xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX36xX16xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX2xX58xX1f5xX71xX6axX2xX2xX13xX1c8xX71xX2xX107xXexX1bbxX14xX71xX107xX5xX2xX14xX94xXdxX22xX17xX94xX107xX1f5xX1f5xX1c8xX94xX2xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX1dxX16xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexX94xX6xX5xXdxX17xX16xX18bxX3xX211xX26xX7xXexXdxX293xX19xX193xXaxX12xX465xX33xX16xX3xXexX1xXdbxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1xXdxf7e0xX16xX3xXexX967xXdxX23xX3xXexX177xX1dxX16xX17xX3xX7xX51xX3xX2xX1b9xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX23xX3xX7bxX7cxX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX1fxX7cxX3xX1xX1dxX18xX16xX3xXexdf00xXexX3xX1fxX121xX2c1xX4xX3xX2xX13xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axXd7xX3xX13xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX4xXeaxX16xX3xX5xX967xXdxX3xX89xX16xX27xX16xX17xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xX26xX3xX16xX1xfe79xXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX16xX17xX121xXdbxXdxX3xX6axX27xX16xX23xX3xX42xX1xX26xX3xX6axX27xX16xX3xX4xX121xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX3xX4xX1xc664xX16xX1xX3xXexX177xX6xX16xX17xX3xX36xX121xXdbxX16xX3xX22xX48xX26xX9dxX3xX22xXccxXdxX3xX4xX1xXb72xX3xX1fxX967xXexX3xXexX177xXb5xX16xX3xX1bbxX14x12decxXd7xX3xX4cfxb03exX3xX36xXb39xX19xX23xX3xXexX1xX2fcxX16xX17xX3xX2xX14xX3xX1fxX121xX2c1xX4xX3xX5xXbdxX6xX3xX4xX1xf49bxX16xX3xX5xX18xX3xXexX1xX2fcxX16xX17xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX4xX1xX3axX16xX1xX3xX30xX26xX19xX37xX16xX3xX1fxX11cxX6xX3xXbxX1xX121xX122xX16xX17xX3xX7xX127xX3xX1xX26xX19xX3xX1fxX12exX16xX17xX3xX1xX18xX16xX17xX3xX16xX17xX18xX16xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc2xX16xX17xX3xX1fxX21xX3xX1xX1dxX18xX16xX3xXexX1xXdxXab5xX16xX3xX4xX2fcxX4xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX4xXeaxX16xX3xX5xX967xXdxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX177xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXb5xX16xX3xX30xX26xX6xX16xX18bxX0xX58xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX94xXexX1xX26xX22xXf7xX94xX6xX16xX6axX94xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX4xX1xXbb8xX16xX3xX1fxX648xX16xX17xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX16xX1xXb01xX16xX3xXexX55xX16xX17xX3xXexX51xX4xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX16xX1dxX16xX17xX94xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX58xX16xX17xX1xXdxX94xX7bxX26xX6xX16xX94xX4xX1xX1dxX16xX94xX6axX26xX16xX17xX94xX6axXdxX10xX22xX94xX16xX1xX6xX16xX94xXexX6xX16xX17xX94xXexX1dxX4xX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX2xX1f5xX1bbxX71xXd7xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX7xX177xX4xX9xXaxX58xX22xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX71xX14xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX1c8xX14xX58xX2xX13xX1bbxX6axX13xX2xX14xX71xX1c8xX14xX107xXexX1c8xX1bbxX1bbxX1f5xX5xX1f5xX94xX2xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX36xX12xX0xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX4xX1xXbb8xX16xX3xX1fxX648xX16xX17xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX16xX1xXb01xX16xX3xXexX55xX16xX17xX3xXexX51xX4xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX16xX1dxX16xX17xX94xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX58xX16xX17xX1xXdxX94xX7bxX26xX6xX16xX94xX4xX1xX1dxX16xX94xX6axX26xX16xX17xX94xX6axXdxX10xX22xX94xX16xX1xX6xX16xX94xXexX6xX16xX17xX94xXexX1dxX4xX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX2xX1f5xX1bbxX71xXd7xX1xXexX22xXaxX12xX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX4xX1xXbb8xX16xX3xX1fxX648xX16xX17xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX16xX1xXb01xX16xX3xXexX55xX16xX17xX3xXexX51xX4xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX172xdb0fxX16xX17xX3xX36xXccxXdxX3xX1fxX469xX19xX3xX22xX967xX16xX1xX3xXexX26xX19xXb5xX16xX3xXexX177xX26xX19xX37xX16xX3xX36xXb39xX16xX3xX1fxX12exX16xX17xX23xX3xX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX89xX67xX18xX3xXcxX9axX16xX1xX9dxX3xX1fxX7cxX3xX4xX941xX3xX16xX1xXdxX37xX26xX3xX4xX2fcxX4xX1xX3xX5xX18xX22xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX1dxX967xXexX23xX3xX1fxX7e8xX4xX3xXf7xXdxXab5xXexX3xX5xX18xX3xX4xX1xXbb8xX16xX3xX1fxX648xX16xX17xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX16xX1xXb01xX16xX3xX1fxX21xX3xXexX55xX16xX17xX3xXexX51xX4xX23xX3xXf7xXdxX33xXexX3xX4xX2fcxX4xX1xX3xb57bxXf7xXdxX33xX16xX3xX42xX1xXc2xX16xX17xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xX4xX941xb1c1xX3xX1fxX21xX3xX16x11515xX3xX5xXbdxX4xX3xX4xX2fcxX16xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX3exXcxX40xX3xXexX177xX121xXccxX4xX3xXexX1xXdbxXdxX3xX17xXdxX6xX16xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX36xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX33xX26xX3xX16xX17xX26xX4a9xX16xX3xX5xXbdxX4xX23xX3xX172xX469xX22xX3xX40xX4d7xX3xX7bxXdxX16xX3xX5xXebexXdxX3xXexX1xXdbxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX42xXdxX16xX1xX94xXexX10xX58xXexX1xXdxX10xX26xX94xX16xX17xX26xX1dxX16xX94xX5xX26xX4xX94xX4xX6xX22xX94xX22xX19xX94xX7bxXdxX16xX94xX5xX26xXdxX94xXexX1xX1dxXdxX94xX17xXdxX6xX16xX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX2xX71xX1c8xX1bbxXd7xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX7xX177xX4xX9xXaxX58xX22xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX71xX14xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX13xX74xX58xX2xX2xX107xX6axX13xX2xX14xX2xX1b9xX2xX74xXexX1bbxX107xX2xX71xX5xX2xX94xX2xX14xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX36xX12xX0xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX33xX26xX3xX16xX17xX26xX4a9xX16xX3xX5xXbdxX4xX23xX3xX172xX469xX22xX3xX40xX4d7xX3xX7bxXdxX16xX3xX5xXebexXdxX3xXexX1xXdbxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX42xXdxX16xX1xX94xXexX10xX58xXexX1xXdxX10xX26xX94xX16xX17xX26xX1dxX16xX94xX5xX26xX4xX94xX4xX6xX22xX94xX22xX19xX94xX7bxXdxX16xX94xX5xX26xXdxX94xXexX1xX1dxXdxX94xX17xXdxX6xX16xX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX2xX71xX1c8xX1bbxXd7xX1xXexX22xXaxX12xXcxX1xXdxX33xX26xX3xX16xX17xX26xX4a9xX16xX3xX5xXbdxX4xX23xX3xX172xX469xX22xX3xX40xX4d7xX3xX7bxXdxX16xX3xX5xXebexXdxX3xXexX1xXdbxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX5xX12exX3xXexX177xXb9dxX16xX1xX23xX3xX7bxX7cxX3xX172xX469xX22xX3xX40xX4d7xX3xX89xX172xX469xX22xX3xX25xX26xX19xXb5xX16xX23xX3xX67xX18xX3xXcxX9axX16xX1xX9dxX3xX7xX127xX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX16xX55xX22xX3xX71xX14xX2xX74xX23xX3xX16xX1xX121xX16xX17xX3xX6axX1dxX3xXexX1xXdxX33xX26xX3xX16xX17xX26xX4a9xX16xX3xX5xXbdxX4xX3xX1fxX21xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxXab5xX16xX3xX16xX1xc586xX16xX17xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX42xX1xX941xX23xX3xX1fxX11cxX6xX3xXbxX1xX121xX122xX16xX17xX3xX7bxXdxX16xX3xX5xXebexXdxX3xX7xX6xX16xX17xX3xX16xX55xX22xX3xX71xX14xX2xX1f5xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX36xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xXf7xX18xX16xX3xX17xXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2fcxXbxX3xX1fxX469xX19xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX33xX16xX3xX1fxX12exX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX94xXexX177xXdxX58xX16xX17xX1xXdxX94xX7bxX26xX6xX16xX94xXf7xX6xX16xX94xX17xXdxX6xXdxX94xXbxX1xX6xXbxX94xX6axX6xX19xX94xX16xX1xX6xX16xX1xX94xXexXdxX10xX16xX94xX6axX1dxX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX1xX26xX19xX10xX16xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX14xX1b9xX13xX1f5xXd7xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX17xX3xX7xX177xX4xX9xXaxX58xX22xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX71xX14xX58xX16xX10xX1b2xX7xX58xX2xX74xX13xX1b9xX58xX1f5xX71xX6axX1c8xX2xX74xX2xX74xX13xX1f5xXexX1c8xX14xX14xX74xX5xX1f5xX94xX1f5xX71xX6axX14xX2xX2xX71xX14xX2xX74xXexX1bbxX13xX14xX1f5xX5xX1f5xX94xXdxX22xXd7xX211xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX16xX3xXcxX1xX18xX16xX1xX3xX30xX26xX19xX33xXexX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX3exXcxX40xX3xX42xXdxX21xX26xX3xX22xX48xX26xX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX36xX12xX0xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xXf7xX18xX16xX3xX17xXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2fcxXbxX3xX1fxX469xX19xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX33xX16xX3xX1fxX12exX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxXaxX3xX1xX177xX10xX293xX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX94xXexX177xXdxX58xX16xX17xX1xXdxX94xX7bxX26xX6xX16xX94xXf7xX6xX16xX94xX17xXdxX6xXdxX94xXbxX1xX6xXbxX94xX6axX6xX19xX94xX16xX1xX6xX16xX1xX94xXexXdxX10xX16xX94xX6axX1dxX94xX36xX10xX94xX6axXdxX4xX1xX94xX1xX26xX19xX10xX16xX94xX16xX1dxX16xX17xX94xXexX1xX1dxX16xX94xX22xX1dxXdxX58xX2xX1b9xX14xX1b9xX13xX1f5xXd7xX1xXexX22xXaxX12xX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xXf7xX18xX16xX3xX17xXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2fcxXbxX3xX1fxX469xX19xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX33xX16xX3xX1fxX12exX3xX36xX37xX3xX1fxX3axX4xX1xX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX177xX1dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX172xX1xXdxX37xX26xX3xX1b9xX58xX1f5xX23xX3x11ae2xX6xX16xX3xX172xX1xXb01xXbxX3xX1xX18xX16xX1xX3xX465xXa1xX16xX17xX3xXf7xX12exX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX3exX17xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX16xX3xX89xX67xX18xX3xXcxX9axX16xX1xX9dxX3xXexf4ccxX3xX4xX1xaeeaxX4xX3xX1xX12exXdxX3xX16xX17xX1xX11cxX3xX22xX2d6xX3xX177xX12exX16xX17xX23xX3xXf7xX18xX16xX3xX17xXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2fcxXbxX3xX1xX1dxX18xX16xX3xXexX1xX18xX16xX1xX3xX22xXb0xX4xX3xXexXdxXb5xX26xX3xX1fxX967xXexX3xX4xX1xX26xX469xX16xX3xX1xX26xX19xXab5xX16xX3xX16xXc2xX16xX17xX3xXexX1xXc2xX16xX3xX22xXccxXdxX3xX89xX3exXcxX40xX9dxX3xX36xX18xX1dxX3xX4xX26xX51xXdxX3xX16xX55xX22xX3xX71xX14xX2xX74xXd7xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX36xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX26xX5xX12xX0xX6axXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX177xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX36xX12xX0xX58xX6axXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4caxX26xXexX1xX1dxX177xXaxX12xX67xX1dxX18xXdxX3xX3exX6xX22xX0xX58xXbxX12
Hoài Nam