Hà Tĩnh quán triệt các nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH
(Baohatinh.vn) - Sáng 18/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết số 04-NQ/TU, 05-NQ/TU, 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.
bb92x142f6xe9f3xdf69x11dd8xfdbfxeb9fxe648x126c6xfd3bx1419bx1379cx11722xe052xfd09x12963xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc32ex13a11xd226xXexX0x14186xXaxX17xX18xX19xXexX0xc5b1xc0e1xX19xca01xXexX0xXaxffcaxX9x12464xXdxX18x10ec3xX2fx13fbax11096xce04xX5xe5e3xXbxXdxX17xX32xXexf7a7xd59dxX9xX5xc8f4x10e32xXaxX9x10c48x144c3x112f8xX40xX9xXbxc563xX35xc6ebxXbxX9xX2cxX45xX2cxX9xX40x1170dxXaxe387xX9xX43xX44xX26x12923xXbxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49x11051xX40xX53xX9xd18cxbe03xX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35x1126cxX40xX9xff85xX5x10b3ex1352exX3bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXex11af9xX45xX40xX53xX9xX2ax110f9xX1cxX2axc225xX9xX19xcf03xd3d1xX35xX9xX2fxd3e7xX9xX2cxXaxfc61xX9xXbxX49x12cacxX9xX2cxXa6xX18xX9xX7xXax13abaxX9xd824x10161xX9xXbxXaxX9dxX9xX5xXaxX9dx121b1xX40xX53xX9xXbxX49xXa2xX2cxX9xX5x1044exX40xXaxX9xXa6xX26xX9xX5xX49x1433dxX40xX9xcf54xX18xXcxX9xX3bxd8b3xX40xX53xX9xX68xX3cxX9xX5xX49xX9dx107caxX40xX53xX9xX23xX18xX40xX9xX5xX44xX26x12556xX40xX9xX53xX35xX45xX24xX9xX5xXc8xX40xXaxX9xXa6xX26xX9xX3bxX24xX3cxX40xX53xX9xX5xX49xX44xX40xX53xX9xX2xd117xX40xX53xX9axX9xXb4xX5xeda4xX9xX5xXc8xX40xXaxX9xXa6xX26xX9xXbx145d4xX9xX2cxXaxdb9axX2cxX9xXax10b4fxX35xX9xX40xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX45xX40xX9xXbxX49xX35xX4bxXbxX9axX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9x11e08xXaxX18xX35xX9xXbxXaxXa2xX2cxX9xXaxX35xX4bxX40xX9xX2cxXaxX44xX26xXeexX40xX9xd981xX69xX9xX40x136f0xXcxX9x140cdxe445xX2axX97xX9xe94dxX79x1363fxX26xX9xX19xXa2xX40xX53xX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxX45xX2cxXaxX9axX9xXbxX45xX2cxX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxXa6xX18xX9xX40xX53xX9dxXbexX35xX9xX155xX121xX40xX53xX9xX155xXd1xX44xX9axX9xX2cxXa6xX18xX9xX2cxX45xX40xX9xX23xX125xX9axX9xX155x1125bxX40xX53xX9xX68xX35xXeexX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xXaxX64xX2cxX9xXbxeb20xX33xX9xX68xX3cxX9xXdxX3cxXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX9dxX9xXbxX9dxXe3xX40xX53xX9axX9xX155x10ca1xX24xX9xX155xX121xX2cxX9axX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxX45xX2cxXaxX9xX3bxXd9xX9xX4xXaxXb5xX9xd91fxX35xX40xXaxce0dxX9xX68xX3cxX9xX2cxX45xX2cxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxd5ecxX9xX15dx10421xX78xXd4x117c7xX1cxX5x10429xX9axX9xX15dxd014xX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX9axX9xX15dx12983xX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX9xX2cxXa6xX18xX9xXb4xX4xX3bxX9xe18cxX1a2xX40xX53xX9xX23xX125xX9xXbxXc8xX40xXax139c5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x128aexX35xX19xXbxXaxcd9fxX21axX15dxX15dxX33x101b6x11a8cxXaxX17xX35xX53xXaxXbxX25dxX206xX15dxX15dxX33xX262xX32xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX25dxX1cxX1cxX35xX236xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX236xX68xX40xX1cxX40xX17xX258xX2fxX1cxX2axX97xX15dxe1c2xX1cxc1b3xX297xX19xX206xX2axX97xX2axX206xX15dxX210xXbx1125axX15cxX15cxXdxX15dxX236x13251xX33xX53xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX2cxX9xX40xX53xXaxX35xX9xX43xX44xX26xX17xXbxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX68xX17xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX49xX35xX17xX40xX9xX13fxXbxX9xX262xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX262xXbxX78xX18xXdxX35xX53xX40xX25dxX9xX2a8xX44xX2fxXbxX35x13f06xX26xX263xX32xXexX5xXaxX18xXcxX9xX19xXa2xX9xXaxX125xX35xX9xX40xX53xXaxX55xX9xX2cxXb2xX9xX2cxX45xX2cxX9xXa6xX26xX9xX68xX35xXeexX40xX9xXb4xX5xX112xX9xX5xXc8xX40xXaxX9xXa6xX26xX9xX68xX3cxX9xX155xX125xX35xX9xX40xX53xX10bxX9xX2cxX45xX40xX9xX23xX125xX9xX2cxX203xXbxX9xX2cxX45xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXbxXc8xX40xXaxX236xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX5xX49xX24xX40xX53xX9xX2fxX45xX40xX53xX9xX40xX18xX26xX9axX9xX155xX125xX35xX9xX40xX53xX10bxX9xX2cxX203xXbxX9xX2cxX45xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX155x12f5dxX9xX40xX53xXaxX17xX9xX2cxX45xX2cxX9xX7xXaxXb2xX9xX4xXaxXa6xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX20cxXb4xXd4xX2xX9xXbxXc8xX40xXaxX25dxX9xX22axbc1dxX40xX53xX9xX209xX44xX203xX2cxX9xX112xX35xX40xXaxX9axX9xX22axX3dfxX40xX53xX9xXd4xX53xX64xX2cxX9xX91x13be3xX40xX9xX43xX44xX45xX40xX9xXbxX49xX35xX4bxXbxX9xX2cxX45xX2cxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX206xX9axX9xX15dxX210xX9axX9xX15dxX21axX9xX2cxXa6xX18xX9xXb4xX18xX40xX9xX4xXaxe517xX33xX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX22axX1a2xX40xX53xX9xX23xX125xX9xXbxXc8xX40xXaxX236xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX206xX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX9xX68xX69xX9xX161xX5xX159xX40xX53xX9xX2cxX9dxXbexX40xX53xX9xXdxX3bbxX40xXaxX9xX155xX1d0xX24xX9axX9xX2cxXaxXc8xX9xX155xX1d0xX24xX9xX2cx11131xX40xX53xX9xXbxX45xX2cxX9xX43xX44xX1a2xX40xX9xXdxd256xX9axX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9axX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX68xX3cxX9xX13fxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX45xX2cxX9xXaxX35xX4bxX44xX9xX43xX44xX1a2xX9xXbxX35xX69xXcxX9xX40xX159xX40xX53xX9axX9xXdx12533xX35xX9xXbxXaxX5axX9xX49xf452xX40xX53xX9xX68xX3cxX9xX155xX42exXbxX9xXdxX163xXcxX9xX40xX53xXaxX35xX4bxX33xX9xX155xX5axX40xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX15cxX210xX9xX68xX3cxX9xX40xXaxf9b8xX40xX53xX9xX40xX159xXcxX9xXbxX35xX5axX33xX9xXbxXaxX17xX24xX1eexX9xX155xX9dxX4d7xX2cxX9xX23xX18xX40xX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX40xXaxe4faxXcxX9xXbxX1d0xX24xX9xX2fxXa2xX9xX2cxXaxX44xX26xX73xX40xX9xX23xX35xX5axX40xX9xX2cxX159xX40xX9xX23xX1a2xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX40xXaxX1b6xX40xX9xXbxXaxX121xX2cxX9axX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX155xX125xX40xX53xX9xX2cxXa6xX18xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX42exX33xX9xXa6xX26xX9xX155xX1a2xX40xX53xX9axX9xX2cxXaxXb5xX40xXaxX9xX43xX44xX26xX69xX40xX9axX9xXaxX4bxX9xXbxXaxX203xX40xX53xX9xX2cxXaxXb5xX40xXaxX9xXbxX49xX55xX9axX9xX2cxX125xX40xX53xX9xX155xXd9xX40xX53xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX53xXaxX35xX4bxX33xX9xX68xX3cxX9xX262xX3bbxX9xXaxX125xX35xX9xX68xX69xX9xX68xX18xX35xX9xXbxX49x13022xX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX64xX40xX53xX9xX2cxXa6xX18xX9xX49xX4dfxX40xX53xX9xX68xX3cxX9xX155xX42exXbxX9xXdxX163xXcxX9xX40xX53xXaxX35xX4bxX33xX263xX9xX13fxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX45xX2cxX9xXbxX35xX69xXcxX9xX40xX159xX40xX53xX9axX9xXdxX4d7xX35xX9xXbxXaxX5axX9xX49xX4dfxX40xX53xX9xX68xX3cxX9xX155xX42exXbxX9xXdxX163xXcxX9xX40xX53xXaxX35xX4bxX33xX9xX33xXax10971xX9xXaxX4d7xX33xX9xX68xX9exX35xX9xX43xX44xX26xX9xXaxX24xX1d0xX2cxXaxX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX76xX5xX78xX79xX3bxX9xX2cxXa6xX18xX9xXbxXc8xX40xXaxX263xX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXbxXaxX45xX35xX9xX23xX69xX40xX9xX68xX507xX40xX53xX236xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX258xX35xX19xXbxXaxX25dxX21axX15dxX15dxX33xX262xX263xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX25dxX206xX15dxX15dxX33xX262xX32xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX25dxX1cxX1cxX35xX236xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX236xX68xX40xX1cxX40xX17xX258xX2fxX1cxX2axX97xX15dxX295xX1cxX297xX297xX19xX206xX2axX97xX2axX206xX15dxX210xXbxX297xX97xX15cxX21axXdxX2axX236xX2a8xX33xX53xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX2cxX9xX40xX53xXaxX35xX9xX43xX44xX26xX17xXbxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX68xX17xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX49xX35xX17xX40xX9xX13fxXbxX9xX262xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX262xXbxX78xX18xXdxX35xX53xX40xX25dxX9xX2a8xX44xX2fxXbxX35xX326xX26xX263xX32xXexX7xXaxXb2xX9xX4xXaxXa6xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX20cxXb4xXd4xX2xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX22axX3dfxX40xX53xX9xXd4xX53xX64xX2cxX9xX91xX3f9xX40xX9xX43xX44xX45xX40xX9xXbxX49xX35xX4bxXbxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX206xX9xX68xX3cxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX210xX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX155xX69xX9xX49xX18xX9xX2cxX45xX2cxX9xX40xXaxXb2xXcxX9xX40xXaxX35xX4bxXcxX9xX68x13448xX9axX9xX53xX35xX1a2xX35xX9xX33xXaxX45xX33xX9xX155xX73xX9xXbxX11dxX9xX2cxXaxX121xX2cxX9xXbxXaxXa2xX2cxX9xXaxX35xX4bxX40xX9xX40xXaxX9dxX25dxX9xX5xX159xX40xX53xX9xX2cxX9dxXbexX40xX53xX9xX43xX44xX1a2xX40xX9xXdxX49fxX9xX40xXaxX3cxX9xX40xX9dxX9exX2cxX9axX9xX155xX35xX69xX44xX9xX2cxXaxXc8xX40xXaxX9xX2cxX45xX2cxX9xX43xX44xX26xX9xXaxX24xX1d0xX2cxXaxX9axX9xX13fxX5axX9xXaxX24xX1d0xX2cxXaxX9axX9xX155xX1a2xXcxX9xX23xX1a2xX24xX9xX33xXaxX622xX9xXaxX4d7xX33xX263xX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9axX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX23xX69xX40xX9xX68xX507xX40xX53xX9xX19xX35xX4bxX40xX9xXbxXb5xX2cxXaxX9xX49xX4dfxX40xX53xX9xX33xXaxX5c3xX40xX53xX9xXaxX125xX9axX9xX49xX4dfxX40xX53xX9xX155xX3dfxX2cxX9xX19xX7fbxX40xX53xX263xX9xX13fxXaxX18xX35xX9xXbxXaxX45xX2cxX9xX2cxX45xX2cxX9xX53xX35xX45xX9xXbxX49xX55xX9xX68xX69xX9xX23xX1a2xX24xX9xXbxXd9xX40xX9xX155xX18xX9xX19xX1d0xX40xX53xX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXaxX64xX2cxX9axX9xX2cxX45xX2cxX9xXdxX24xX1d0xX35xX9xXaxXaaxX40xXaxX9xX19xX55xX2cxXaxX9xX68xX7fbxX9axX9xXdxX163xXcxX9xX2fxX1a2xX40xX9xX40xX53xX24xX3cxX35xX9xX53x115fcxX263xX9xX155xd5cexX26xX9xXcxX1d0xX40xXaxX9xXaxX24xX1d0xXbxX9xX155xX125xX40xX53xX9xX2cxXaxX5axX9xX23xX35xX5axX40xX9xXdxX163xXcxX9xX2fxX1a2xX40xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX9dxX9exX40xX53xX9xXaxX35xX4bxX40xX9xX155xX1d0xX35xX263xX9xX121xX40xX53xX9xX19xX7fbxX40xX53xX9xX13fxXaxX24xX18xX9xXaxX64xX2cxX9xX2cxX491xX40xX53xX9xX40xX53xXaxX4bxX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX2fxX1a2xX40xX9xX262xX44xX42exXbxX9xX2cxX45xX2cxX9xXdxX24xX1d0xX35xX9xX2cxX163xX26xX9xXbxX49xXd9xX40xX53xX9axX9xX68xX1b6xXbxX9xX40xX44xX491xX35x13c47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX258xX35xX19xXbxXaxX25dxX21axX15dxX15dxX33xX262xX263xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX25dxX206xX15dxX15dxX33xX262xX32xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX25dxX1cxX1cxX35xX236xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX236xX68xX40xX1cxX40xX17xX258xX2fxX1cxX2axX97xX15dxX295xX1cxX297xX297xX19xX206xX2axX97xX2axX206xX15dxX210xXbxX2axX15cxX2axX295xXdxX15cxX236xX2a8xX33xX53xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX2cxX9xX40xX53xXaxX35xX9xX43xX44xX26xX17xXbxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX68xX17xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX49xX35xX17xX40xX9xX13fxXbxX9xX262xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX112xX69xX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX210xX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX9xX161xX5xX159xX40xX53xX9xX2cxX9dxXbexX40xX53xX9xXdxX3bbxX40xXaxX9xX155xX1d0xX24xX9axX9xX2cxXaxXc8xX9xX155xX1d0xX24xX9xX155xX203xX35xX9xX68xX9exX35xX9xXcxX125xXbxX9xX2fxX203xX9xXdxX3fxX40xXaxX9xX68xXa2xX2cxX9xX68xX69xX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX9xX155xX5axX40xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX15cxX210xX9xX68xX3cxX9xX40xXaxX507xX40xX53xX9xX40xX159xXcxX9xXbxX35xX5axX33xX9xXbxXaxX17xX24xX1eexX9axX9xX7xXaxXb2xX9xX4xXaxXa6xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX20cxXb4xXd4xX2xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX22axX3dfxX40xX53xX9xXd4xX53xX64xX2cxX9xX91xX3f9xX40xX9xX40xXaxX42exX40xX9xXcxX1d0xX40xXaxX25dxX9xX1eaxX7fbxX2cxX9xXbxX35xXeexX44xX9xX2cxX3f9xX9xX23xX1a2xX40xX9xX2cxXa6xX18xX9xX40xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX40xXaxX52axXcxX9xX40xX163xX40xX53xX9xX2cxX18xX24xX9xX40xXaxX1b6xX40xX9xXbxXaxX121xX2cxX9axX9xX49fxX9xXbxXaxX121xX2cxX9xX2cxXa6xX18xX9xX40xX53xX9dxXbexX35xX9xX19xX163xX40xX9axX9xX2cxX125xX40xX53xX9xX155xXd9xX40xX53xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX53xXaxX35xX4bxX33xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX2cxX491xX40xX53xX9xXbxX45xX2cxX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX263xX9xX155xX1a2xXcxX9xX23xX1a2xX24xX9xXaxX3cxX35xX9xXaxX24xX3cxX9xX53xX35xX507xX18xX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX13fxX35xX40xXaxX9xXbxX5axX9xX68xX9exX35xX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX263xX9xX40xX53xX159xX40xX9xX40xX53xX4dfxX18xX9axX9xXaxX1d0xX40xX9xX2cxXaxX5axX9xXbxX203xX35xX9xX155xX18xX9xXcxX121xX2cxX9xX155xX125xX9xX53xX35xX18xX9xXbxX159xX40xX53xX9xX491xX9xX40xXaxX35x10135xXcxX263xX9xXbxX4dfxX40xX53xX9xX23xX9dxX9exX2cxX9xX40xX163xX40xX53xX9xX2cxX18xX24xX9xX40xX159xX40xX53xX9xXdxXa2xX2cxX9xX43xX44xX1a2xX40xX9xXdxX49fxX9axX9xX2cxXaxXa6xX9xX155xX125xX40xX53xX9xX33xXaxX5c3xX40xX53xX9xX40xX53xX4dfxX18xX9axX9xX13fxX55xX33xX9xXbxXaxXbexX35xX9xX121xX40xX53xX9xX33xXaxXb2xX9xX2fxXa2xX9xX2cxX203xX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX994xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX258xX35xX19xXbxXaxX25dxX21axX15dxX15dxX33xX262xX263xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX25dxX206xX15dxX15dxX33xX262xX32xX9xX2fxX49xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX25dxX1cxX1cxX35xX236xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX236xX68xX40xX1cxX40xX17xX258xX2fxX1cxX2axX97xX15dxX295xX1cxX297xX297xX19xX206xX2axX97xX2axX206xX15dxX210xXbxX297xX2axX2axX97xXdxX295xX236xX2a8xX33xX53xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX2cxX9xX40xX53xXaxX35xX9xX43xX44xX26xX17xXbxX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX68xX17xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX49xX35xX17xX40xX9xX13fxXbxX9xX262xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX262xXbxX78xX18xXdxX35xX53xX40xX25dxX9xX2a8xX44xX2fxXbxX35xX326xX26xX263xX32xXexX7xXaxXb2xX9xX4xXaxXa6xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX20cxXb4xXd4xX2xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX22axX3dfxX40xX53xX9xX209xX44xX203xX2cxX9xX112xX35xX40xXaxX9xX43xX44xX45xX40xX9xXbxX49xX35xX4bxXbxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX21axX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX22axX203xX35xX9xX68xX9exX35xX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX2fxX203xX9xX15dxX21axX78xXd4xX209xX1cxX5xX20cxX9xX2cxXa6xX18xX9xXb4xX18xX40xX9xX4xXaxX42exX33xX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX155xX1a2xX40xX53xX9xX23xX125xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX68xX69xX9xX161xX5xX159xX40xX53xX9xX2cxX9dxXbexX40xX53xX9xX2fxXa2xX9xXdxX3bbxX40xXaxX9xX155xX1d0xX24xX9xX2cxXa6xX18xX9xX22axX1a2xX40xX53xX9xX68xX69xX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX19xX44xX9xXdxX55xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX155xX5axX40xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX15cxX210xX9xX68xX3cxX9xX40xXaxX507xX40xX53xX9xX40xX159xXcxX9xXbxX35xX5axX33xX9xXbxXaxX17xX24xX1eexX9axX9xX7xXaxXb2xX9xX4xXaxXa6xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX20cxXb4xXd4xX2xX9xXbxXc8xX40xXaxX9xX22axX3dfxX40xX53xX9xX209xX44xX203xX2cxX9xX112xX35xX40xXaxX9xX2cxXaxXc8xX9xX49xee12xX25dxX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX155xX3bbxX9xX155xX3dfxXbxX9xX49xX18xX9xXcxX7fbxX2cxX9xXbxX35xXeexX44xX9axX9xXbxX1d0xX24xX9xX2fxXa2xX9xX2cxXaxX44xX26xX73xX40xX9xX23xX35xX5axX40xX9xX2cxX159xX40xX9xX23xX1a2xX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xX40xXaxX1b6xX40xX9xXbxXaxX121xX2cxX9axX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX155xX125xX40xX53xX9xX2cxXa6xX18xX9xX2cxX45xX2cxX9xX2cxX42exX33xX9xXa6xX26xX9xX155xX1a2xX40xX53xX9axX9xX2cxXaxXb5xX40xXaxX9xX43xX44xX26xX69xX40xX9axX9xXaxX4bxX9xXbxXaxX203xX40xX53xX9xX2cxXaxXb5xX40xXaxX9xXbxX49xX55xX9axX9xX2cxX45xX40xX9xX23xX125xX9axX9xX155xX1a2xX40xX53xX9xX68xX35xXeexX40xX9xX68xX3cxX9xXbxX24xX3cxX40xX9xX262xX3bbxX9xXaxX125xX35xX9xX68xX69xX9xX68xX18xX35xX9xXbxX49xX5c3xX9xX43xX44xX18xX40xX9xXbxX49xX64xX40xX53xX9xX2cxXa6xX18xX9xX19xX44xX9xXdxX55xX2cxXaxX9xX155xX203xX35xX9xX68xX9exX35xX9xX2fxXa2xX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX2cxXa6xX18xX9xXbxXc8xX40xXaxX236xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX155xXb2xX9axX9xX155xX5axX40xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX15cxX210xX9axX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xXbxX163xXcxX9xX155xX9dxX18xX9xX19xX44xX9xXdxX55xX2cxXaxX9xXbxX49xXe3xX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xX40xX53xX3cxX40xXaxX9xX13fxX35xX40xXaxX9xXbxX5axX9xXcxX10bxX35xX9xX40xXaxX64xX40xX9axX9xX33xXaxX45xXbxX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX19xX44xX9xXdxX55xX2cxXaxX9xX23xX69xX40xX9xX68xX507xX40xX53xX9xX53xcdb6xX40xX9xX68xX9exX35xX9xX23xX1a2xX24xX9xX68xX4bxX9xXcxX491xX35xX9xXbxX49xX9dxXbexX40xX53xX9axX9xX23xX1a2xX24xX9xXbxXd9xX40xX9xX68xX3cxX9xX33xXaxX45xXbxX9xXaxX44xX26xX9xX53xX35xX45xX9xXbxX49xX55xX9xX68xX159xX40xX9xXaxXb2xX18xX9xXbxX49xX44xX26xX69xX40xX9xXbxXaxX203xX40xX53xX994xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb4xX24xX19xX26xX32xXexX5xX49xX24xX40xX53xX9xX23xX44xX11dxX35xX9xX2cxXaxX35xX69xX44xX9axX9xXaxX125xX35xX9xX40xX53xXaxX55xX9xXbxX49xX35xX73xX40xX9xX13fxXaxX18xX35xX9xX40xX125xX35xX9xX19xX44xX40xX53xX9xX2cxXaxX44xX26xXeexX40xX9xX155xX69xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX2axX97xX9xX68xX69xX9xX161xX79xX163xX26xX9xX19xXa2xX40xX53xX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxX45xX2cxXaxX9axX9xXbxX45xX2cxX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxX491xX40xX53xX9xXbxX45xX2cxX9xX2cxXa6xX18xX9xX40xX53xX9dxXbexX35xX9xX155xX121xX40xX53xX9xX155xXd1xX44xX9axX9xX2cxXa6xX18xX9xX2cxX45xX40xX9xX23xX125xX9axX9xX155xX1a2xX40xX53xX9xX68xX35xXeexX40xX9xXbxX49xX24xX40xX53xX9xXaxX64xX2cxX9xXbxX1b6xX33xX9xX68xX3cxX9xXdxX3cxXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX9dxX9xXbxX9dxXe3xX40xX53xX9axX9xX155xX1d0xX24xX9xX155xX121xX2cxX9axX9xX33xXaxX24xX40xX53xX9xX2cxX45xX2cxXaxX9xX3bxXd9xX9xX4xXaxXb5xX9xX1eaxX35xX40xXaxX1eexX263xX9xX40xX53xXaxX17xX9xX5xX49xX9dxXe3xX40xX53xX9xX23xX18xX40xX9xX5xX44xX26xXeexX40xX9xX53xX35xX45xX24xX9xX5xXc8xX40xXaxX9xXa6xX26xX9xX3bxX24xX3cxX40xX53xX9xX5xX49xX44xX40xX53xX9xX2xX10bxX40xX53xX9xX43xX44xX45xX40xX9xXbxX49xX35xX4bxXbxX9axX9xXaxX9dxX9exX40xX53xX9xX19x11bb5xX40xX9xXaxX64xX2cxX9xXbxX1b6xX33xX9xX2cxXaxX44xX26xXeexX40xX9xX155xX69xX9xX40xX159xXcxX9xX15cxX15dxX2axX97xX9xX68xX3cxX9xXaxX9dxX9exX40xX53xX9xX19xX1186xX40xX9xXcxX125xXbxX9xX2fxX203xX9xX40xX125xX35xX9xX19xX44xX40xX53xX9xXbxXaxXa2xX2cxX9xXaxX35xX4bxX40xX9xX4xXaxXc8xX9xXbxXaxX55xX9xX2fxX203xX9xX15dxX210xX78xX4xX5xX1cxX5x11aa1xX9xX53xX1001xX40xX9xX68xX9exX35xX9xXd4xX53xXaxX55xX9xX43xX44xX26xX5axXbxX9xX5xX49xX44xX40xX53xX9xX9dxX3f9xX40xX53xX9xX206xX9xe27cxX13fxXaxXb2xX18xX9xX79x1310cxX1206x11458xX236xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12f12xX44xXbxXaxX24xX49xX32xXexX5xXaxX622xX26xX9xX2xX9dxX3f9xX40xX53xX9xf08exX9x13952xX35xX18xX40xX53xX9xXd4xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thùy Dương – Giang Nam