Hà Tĩnh chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin mạng ở các cơ quan nhà nước
(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chỉ số đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh trong năm 2018 thuộc nhóm c (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình).
863bxda2fx11fe8xc4c8x8652xecd1x112f1xf119xc4f0xX7xb811xcbbbx124a7xdf20x107e4x11c0cxX5x10cf8xXaxX3xX7xXexfc7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xd2cexXexebe0xX6xX5xXdxa98bxcf6fx120a9xX3x964ex8a3bxX7xXexXdx92c8xX15xe0c5xXaxb6acx120d4x867dxX3xXcxa14fxX23xX1xX3xX4xX1xff43xX3x1222exe52ax9c58xX3xX3cx1067bx10620xX3xa03axX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xccfexX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3x10c61xX3xX4x919bxX4xX3xX4x95f4xX3xb487xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX31xX3xX23x981bxbd40xX4xX0xdc35xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xaf42xXaxX2fxXcxX1xX10xX3exX3xX3cxX62xX23xX1xX3xX22xXdxX62xX3xX4xf2c5xX6xX3x107e3xb14axX4xX3x11c01xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xb862xX31xX3xX30xXdx11009xXbxX3xX1x11f41xXdxX3xXa1xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xccc6xXdxXb8xXexX3xbae2xX6xX42xf93bxX3xX4xX1xX3axX3xX7xa6f0xX3xX3cxX62xX23xX1xX3xX22xXdxX62xX3xX42x108a4xX4xX3xX3cxXbcxX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXex101daxX3exX23xX22xX3xX23x10e14xX42xX3x890fxe367xX2x10d6axX3xXexX1xX27xXbcxX4xX3xX23xX1xba32xX42xX3xX4xX3xc813xX68xX27xX6xX23xX3xXex9862xX42xX3xXexX11axXdxf135xX23xX3xb668xX1xX6xXdxX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX5fxX3xX42xXecxX4xX3xXexX11axX27xX23xX22xX3xX44x10bf2xX23xX1x10dddx9680xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a47xX3exX88xX15xX3xXbxX9dxX10xX23xXexX10xX11axXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX23xXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxbed2xXdxX88xXexX1xX24xX3x123f1xX2xf174xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x983dxX2xX124xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16dxX44xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX16dxXb3xX23xX76xX23xX10xX1a7xX7xX76xX2xb1bfxf898xX123xX76xX2xX124xX1aexX88xX1bdxX2xX124xX1e2xX126xX1bdxX123xXexX126xX1bdxX126xX1e1xX5xX1bdxX1exb9a4xX124xX88xX123xX123xX123xX1e2xX1e2xX124xX123xXexX2xX126xX1e1xX1aexX1b0xX5xX124xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX5fxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx10e8exX17dxXd6xa974xX3xXexX3axX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX15xfd77xX27xX3xX4xc654xX27xX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xa8ecxX23xX22xX3xXexX27xX15xX2a6xX23xX3xXexX11axX27xX15xa656xX23xXd9xX3xXbxX1xeee8xX3xX44xXdxd95fxX23xX3xX145xXdxX2ccxX23xX3xXexX1xXecxX4xXd9xX3xXexX11axX62xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXb8xX42xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX62xX23xX3xX44xXbcxXd9xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX4xX1xXecxX4xXd9xX3xXb3xXdxX2a6xX23xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX4x11eb8xX23xX22xX3xX23xX1xX72xX3xX23xX22xX72xX2b4xXdxX3xX88xX13cxX23xXd9xX3xX88xX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cx10007xX6xX3xX44xX31xX23xX3xXb3xX2c2xX3xXb3xe7e2xX23xX3xX3cxX2c2xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxXcxX1xX2b4xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX68xX27xX6xXd9xX3xXexX169xX23xX1xX3xX1xX169xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX4xX130xX3xX23xX1xXdxX2c2xX27xX3xX88xXdx12229xX23xX3xX44xXdxX2ccxX23xX3xXbxX1xXecxX4xX3xXexX3dxXbxX16dxX3xX9dxX62xX4xX3xXexX1xX2ccxX3xX5xe4e2xX4xX3xXexX1x1201fxX3xX3cxX32exX4xX1xXd9xX3xXbxX1xX41xX23xX3xX3cxXbcxX23xX22xXd9xX3xXexXbcxXdxX3xXbxX1xX3dxX42xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xX2b4xX23xX22xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xXd9xX3xXexX1xX13cxX42xX3xX23xX1x102e9xXbxX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX11axb329xX23xX22xX3xX15xX2ccxX27xX3xX4xX9axX6xX3xb043xX41xX23xX22xXd9xX3xX9dxX1x883bxX23xX1xX3xXbxX1xX9axXd9xX3xX4xX62xX4xX3xXexX40axXbxX3xX3cxX3exX31xX23xX3xX145xXdxX23xX1xX3xXexX2ccxXd9xX3xXexX31xXdxX3xX4xX1xX43bxX23xX1xXd9xX3xX23xX22xX13cxX23xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX3cxX142xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX40axXbxXd9xX3xX3cxX62xX23xX1xX3xX4x109caxXbxX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX44xX43bxX3xX42xX40axXexX3xXd6xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xXd9xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexX62xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1cxX339xX27xX3xX3cxXbcxX4xXd9xX3xXbxX1xX62xX3xX1xX3exX3dxXdxXd9xX3xX22xX13cxX15xX3xX11axXe0xXdxX3xX23xXbcxXdxX3xX44xXbcxX16dxX16dxX16dxXd9xX3xX22xX13cxX15xX3xX41xX23xX1xX3xX1xX72xX5fxX23xX22xX3xX1cxX339xX27xX3xXb3xX2c2xX3xX4xX1xX43bxX23xX1xX3xXexX11axX32exXd9xX3xX145xXdxX23xX1xX3xXexX2ccxXd9xX3xXb3xX120xX23xX3xX1xX130xX6xX3xXb3xX31xX3xXexX11axX40axXexX3xXexX3c8xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX1cxc28axX3xX1xXbcxXdxX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxXcxX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX9axX6xX3xXcxX1xX9axX3xXexX72xX73xX23xX22xX3xX9dxX1xX43bxX23xX1xX3xXbxX1xX9axXd9xX3xX3cxc575xX23xX22xX3xXexX1xX2b4xXdxX3xX3cx8d53xX15xX3xX42xX3dxX23xX1xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX62xX4xX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX11axX3exX23xX22xX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cxX32exX6xX3xX44xX31xX23xX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xX9dxX1xX9axX3xXexX32exX4xX1xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xXexX3axX23xX1xX3xX15xX2a6xX27xX3xX4xX2aaxX27xX3xX22xXdxX62xX42xX3xX3cxXe0xX4xXd9xX3xXexX1xX9axX3xXexX11axX72xX5fxX23xX22xX3xX4xX62xX4xX3xX7xX5fxXd9xX3xX44xX6xX23xXd9xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX339xXbxX3xXexX3axX23xX1xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xXexX32exX4xX1xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xX4xX62xX4xX3xX1xX27xX15xXb8xX23xXd9xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xXe0xXd9xX3xXexX1xX32exX3xX1cxX51exX3xXexX11axXdxX142xX23xX3xX145xX1xX6xXdxX3xX4xX62xX4xX3xX44xXdxXb8xX23xX3xXbxX1xX62xXbxX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xX2b4xX23xX22xX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX42xX52xXdxX3xXexX11axX72xX2b4xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX5fxX3xX42x11e88xXdxX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xXexX11axX3exX23xX22xX3xXexX1xX56fxX42xX3xX68xX27xX15xX2c2xX23xX3xX68xX27xX41xX23xX3xX5xbc77xX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exXd9xX3xX3cxX32exX6xX3xXbxX1xX72xX66xX23xX22xX2dxX3xX4xX1xX32exX27xX3xXexX11axX62xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXb8xX42xX3xXexX11axX72xX73xX4xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xX9dxX1xX9axX3xXexX32exX4xX1xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xXexX3axX23xX1xX3xX23xX2ccxX27xX3xX3cxX142xX3xX1cxX41xX15xX3xX11axX6xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX5xXbcxX3xX5xX427xXexX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX44xX43bxX3xX42xX40axXexX3xXd6xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xXd9xX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exXd9xX3xX3cxX32exX6xX3xXbxX1xX72xX66xX23xX22xX3xX42xX169xX23xX1xX2dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxfc46xX27xX62xX23xX3xXexX11axXdxXb8xXexXd9xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX2a6xX42xX3xXex9d23xX4xX3xd916xX27xX40axXexX3xXa1xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX23xX120xX42xX3xX123xX124xX2xX1b0xX2dxX3xX79bxX27xX40axXexX3xX17dxX41xX3exX3xXb3xXb8xX3xX44xX43bxX3xX42xX40axXexX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xX3xX23xX120xX42xX3xX123xX124xX2xX126xX3xX135xX4xX130xX3xX1xXdxXb8xX27xX3xX5xX3c8xX4xX3xXexc7b6xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX76xX1f8xX76xX123xX124xX123xX124xX16cxX2dxX3xXd6xX22xX1xX32exX3xX3cxX32exX23xX1xX3xX7xXe0xX3xX126xX1b0xX76xX123xX124xX2xX1aexX76xXd6xX433xX1exX9dx9304xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX124xX2xX76xX1f8xX76xX123xX124xX2xX1aexX3xX4xX9axX6xX3xX9dxX1xX43bxX23xX1xX3xXbxX1xX9axX3xXb3xX2c2xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xX10xX3exX3xX4xX339xXbxX3xX3cxXbcxX2dxX3xX9dxX1xX3axX3xXexX1xX32exX3xX7xXe0xX3xX2xX1bdxX76xX9dxXcxX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1f8xX76xX1aexX76xX123xX124xX2xX1e1xX3xX4xX9axX6xX3xXcxX1xX9axX3xXexX72xX73xX23xX22xX3xX9dxX1xX43bxX23xX1xX3xXbxX1xX9axX3xXb3xX2c2xX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xX2b4xX23xX22xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xXd9xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX23xX1xc1cbxX42xX3xX4xX41xXdxX3xXexX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX1xX3axX3xX7xXe0xX3xX1cxX2ccxXbxX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xXb3xX31xX3xX4xX62xX4xX3xXb3xX120xX23xX3xX44xX41xX23xX3xX145xX1xX62xX4xX3xX4xX130xX3xX5xXdxX2a6xX23xX3xX68xX27xX6xX23xX2dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxX81fxX1xXe0xXdxX3xX1xb551xXbxX3xX4xX1x9d76xXexX3xX4xX1xa643xX3xXb3xX73xXdxX3xX433xXbcxXdxX3xbf7cxX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xXcxX11axX27xX23xX22xX3xXexX13cxX42xX3xX9dxXd6xXcxXcxX3xXb3xX31xX3xXcxX11axX27xX15xX2c2xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX3cxX142xX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX22xXdxX62xX42xX3xX7xX62xXexXd9xX3xXbxX1xf5ecxX23xX22xX3xX23xX22xX7f4xX6xX3xXb3xX31xX3xXecxX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xXd9xX3xX4xX2c8xX23xX22xX76xXexX11axX6xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3cxXdxXb8xX23xX3xXex1190dxX3xXexX3dxXdxX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exX3xX42xX169xX23xX1xXd9xX3xX145xX1xXdxX3xXbxX1xX62xXexX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX130xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX1xX3exX945xX4xX3xX4xX130xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX66xX3xX1cxX41xX15xX3xX11axX6xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xXb3xX2c2xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xXd9xX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX68xX27xX15xX3xXexX11axX169xX23xX1xX3xXexX1xX10xX3exX3xX68xX27xX15xX3xX4xX1xX2ccxX3xX1xX3exX3dxXexX3xX3cxXbcxX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xX433xXbcxXdxX3xX954xX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX3axX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxe625xX2a6xX27xX3xX4xX2aaxX27xX3xX42xX427xXdxX3xX4xX62xX3xX23xX1xX13cxX23xX3xX68xX27xX41xX23xX3xX5xX6b8xX3xX4xX1xX945xXexX3xX4xX1xX94axX3xX4xX1xa286xX3xX145xX6b8xX3xX7xXe0xXd9xX3xX4xX62xX4xX3xXexX31xXdxX3xX145xX1xX3exX41xX23xX3xX3cxX72xX940xX4xX3xX4xX339xXbxX3xX3cxX142xX3xX145xX1xX6xXdxX3xXexX1xX62xX4xX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xXd9xX3xXbxX1xX2aaxX23xX3xX42xX2c2xX42xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xXb3xX9exXd9xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xXexX43bxX23xX1xX3xX44xX41xX3exX3xX42xX40axXexX2dxX3xXexX27xX13cxX23xX3xXexX1xX9axX3xX68xX27xX15xX3xX3cxX32exX23xX1xXd9xX3xX68xX27xX15xX3xX4xX1xX2ccxX3xX7xXa10xX3xX88xX9exX23xX22xX3xX4xX1xXb1bxX3xX145xX6b8xX3xX7xXe0xX3xX145xX1xXdxX3xX22xXa10xXdxXd9xX3xX44xX6xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xXb3xX120xX23xX3xX44xX41xX23xX3xX3cxXdxXb8xX23xX3xXexXa10xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX42xX52xXdxX3xXexX11axX72xX2b4xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX2dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxX9dxX1xX3axX3xX7xXa10xX3xX88xX9exX23xX22xX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX88xX3cdxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXexX3axX23xX1xX3xX23xX1xX72xX24xX3xX30xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX72xX3xX3cxXdxXb8xX23xX3xXexXa10xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXb3xX9exX2dxX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xX68xX27xX41xX23xX3xX5xX6b8xX3xXb3xX120xX23xX3xX44xX41xX23xX3xXb3xX31xX3xX3cxXdxX2c2xX27xX3xX1xX31xX23xX1xX16dxX16dxX16dxX3xX3cxX142xX3xX22xXa10xXdxX3xX23xX1xX40axX23xXd9xX3xXexX11axX6xX3exX3xX3cxX2c8xXdxX3xXb3xX120xX23xX3xX44xX41xX23xXd9xX3xXexX31xXdxX3xX5xXdxXb8xX27xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXb3xX9exX3xX135xXexX11axX7f4xX3xXb3xX120xX23xX3xX44xX41xX23xX3xX42xX40axXexX16cxX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxe992xX5fxX3xXcxXcx11e5fxXcxXcxX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xX2b4xX23xX22xX3xXexX27xX15xX2a6xX23xX3xXexX11axX27xX15xX2c2xX23xXd9xX3xXbxX1xX2c8xX3xX44xXdxX2ccxX23xX3xX145xXdxX2ccxX23xX3xXexX1xXecxX4xXd9xX3xXexX11axX62xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXb8xX42xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX62xX23xX3xX44xXbcxXd9xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX4xX1xXecxX4xXd9xX3xXb3xXdxX2a6xX23xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX4xX308xX23xX22xX3xX23xX1xX72xX3xX23xX22xX72xX2b4xXdxX3xX88xX13cxX23xXd9xX3xX88xX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cxX32exX6xX3xX44xX31xX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xXb3xX2c2xX3xXb3xX339xX23xX3xX3cxX2c2xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xXexX11axX169xXd9xX3xXbxX1xXe0xXdxX3xX1xX940xXbxX3xXb3xX73xXdxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX5xXdxX2a6xX23xX3xX68xX27xX6xX23xX3xXexX2c8xX3xX4xX1xXecxX4xX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xXexXe0xXexX3xX9dxX1xX3axX3xXexX1xX32exX3xX7xXe0xX3x10a64xX1bdxX76xX9dxXcxX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1f8xX76xX1aexX76xX123xX124xX2xX1e1xX3xX4xX9axX6xX3xX9dxX1xX43bxX23xX1xX3xXbxX1xX9axX3xXb3xX2c2xX3xXexX120xX23xX22xX3xX4xX72xX2b4xX23xX22xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xXd9xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX23xX1xX8daxX42xX3xX4xX41xXdxX3xXexX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX1xX3axX3xX7xXe0xX3xX1cxX2ccxXbxX3xX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX16dxX16dxX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxXcxX2c8xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX145xXdxX142xX42xX3xXexX11axX6xXd9xX3xX3cxX62xX23xX1xX3xX22xXdxX62xX3xX42xXecxX4xX3xX3cxXbcxX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX3cxXe0xXdxX3xXb3xX73xXdxX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX339xXbxX3xX3cxXbcxX3xX1e2xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1xX72xX73xX23xX22xX3xX88x107dbxX23xX3xX4xX9axX6xX3xX17dxXbcxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxX2dxX3xXexX11axXdxX142xX23xX3xX145xX1xX6xXdxX3xX1xX3exX3dxXexX3xX3cxXbcxX23xX22xX3xX433xXbcxXdxX3xX954xX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXexX3axX23xX1xX3xXexX1xX10xX3exX3xX4xX1xXecxX4xX3xX23xX120xX23xX22xXd9xX3xX23xX1xXdxXb8xX42xX3xXb3xX9exX2dxX3xXexX2c8xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX3cxX31xX3exX3xXexX3dxX3exXd9xX3xXexX40axXbxX3xX1xX27xX339xX23xXd9xX3xX23xX13cxX23xX22xX3xX4xX6xX3exX3xX145xae54xX3xX23xX120xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xXb3xX9exXd9xX3xX88xXdxX3adxX23xX3xXexX40axXbxX3xXecxX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cxX32exX6xX3xX44xX31xX23xX3xXexX3axX23xX1xX2dxX3xXexX1xX6xX42xX3xX42xX72xX27xX3xX42xX27xX6xX3xX7xX482xX42xX3xX4xX62xX4xX3xXexX11axX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX2ccxXexX3xX44xX32exX3xX4xX2aaxX23xX3xXexX1xXdxX2ccxXexX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX433xXbcxXdxX3xX1xX3exX3dxXexX3xX3cxXbcxX23xX22xX3xX1xXdxXb8xX27xX3xX68xX27xX41xX2dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxX81fxX1xXe0xXdxX3xX1xX940xXbxXd9xX3xX1xX72xX73xX23xX22xX3xX88xXef0xX23xX3xXb3xX31xX3xX1xX696xX3xXexX11axX940xX3xX4xX62xX4xX3xX7xX5fxXd9xX3xX44xX6xX23xXd9xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX339xXbxX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xX4xX339xXbxX3xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xXexX11axX3exX23xX22xX3xXb3xXdxXb8xX4xX3xX22xXdxX62xX42xX3xX7xX62xXexXd9xX3xX11axX31xX3xX7xX3exX62xXexXd9xX3xX68xX27x10faaxXexX3xX5xX696xX3xX1xX2c8xX23xX22xX3xX44xX41xX3exX3xX42xX40axXexXd9xX3xXecxX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX3cxXe0xXdxX3xXb3xX73xXdxX3xX9dxX2c8xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3cxXdxXb8xX23xX3xXexXa10xX3xXb3xX31xX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX3cxX72xX940xX4xX3xXecxX23xX22xX3xX88xX9exX23xX22xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xXd9xX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxXd1xX120xX23xX3xXbxX1xX9c3xX23xX22xX3xX433xX3exX31xX23xX3xX433xX17dxX772xX30xXd9xX3xX30xX433xXd6xX296xX3xXb3xX31xX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xXexX3axX23xX1xX3xX1cxX13cxX15xX3xX88xX3c8xX23xX22xX3xXbxX1xX72xX66xX23xX22xX3xX62xX23xXd9xX3xX22xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX62xXbxX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX3cxXe0xXdxX3xXb3xX73xXdxX3xXcxX11axX27xX23xX22xX3xXexX13cxX42xX3xXexX43bxX4xX1xX3xX1xX940xXbxX3xX88xXb1bxX3xX5xXdxXb8xX27xXd9xX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX88xX3cdxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXexX3axX23xX1xX3xX3cxX6xX23xX22xX3xX3cxX72xX940xX4xX3xX4xX31xXdxX3xX3cxX945xXexXd9xX3xX68xX27xX41xX23xX3xXexX11axX32exXd9xX3xXb3xX40axX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xXexX3dxXdxX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exX3xX135xX9dxX2c8xX23xX22xX3xX88xX32exX4xX1xX3xXb3xX9exX3xX4xX52xX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xX9dxX52xX23xX22xX3xX44xX62xX3exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xXd9xX3xX30xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xX22xXa10xXdxX3xX23xX1xX40axX23xX3xXb3xX51exX23xX3xX44xX41xX23xXd9xX3xXexX1xX10xX3exX3xX88xc7cfxXdxX3xX6b8xX3xX145xXdxX2ccxX23xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xX3cxXdxX2c2xX27xX3xX1xX31xX23xX1xXd9xX3xXexX1xX72xX3xX3cxXdxXb8xX23xX3xXexXa10xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX16dxX16dxX16dxX16cxXd9xX3xX3cxX32exX23xX1xX3xX145xa445xX3xX44xX62xX3exX3xX4xX62xX3exX3xX293xX17dxXd6xX296xX3xXexX3axX23xX1xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xX68xX27xX6xX3xXcddxX5fxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxX9dxX52xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX3axX23xX1xXd9xX3xX17dxXbcxX3xX9dxX1xX3axX3xX1xX27xX15xX3xX68xX27xX13cxX23xX3xX7xX3c8xX3xXexX3axX23xX1xX3xX4xX1xX9axX3xXexX11axX169xXd9xX3xXbxX1xXe0xXdxX3xX1xX940xXbxX3xXb3xX73xXdxX3xX433xXbcxXdxX3xX954xX23xX22xX3xX4xXecxX27xX3xX7xX3c8xX3xX4xXe0xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX3axX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXb3xX31xX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX5xXdxX2a6xX23xX3xX68xX27xX6xX23xX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX62xX4xX3xX44xX41xX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cxX32exX6xX3xX44xX31xX23xX3xXexX3axX23xX1xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xX3cxXbcxX23xX22xX3xXexX1xX3c8xX4xX3xX1xXdxXb8xX23xX3xX4xX62xX4xX3xX23xX1xXdxXb8xX42xX3xXb3xX9exX3xXb3xX2c2xX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xXd9xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX1xX10xX3exX3xX4xX1xXecxX4xX3xX23xX120xX23xX22xX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX3exX88xX15xXaxX2fxX9dxX62xX4xX3xX88xX3exX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX339xXbxX3xX88xX32exX4xX1xX3xXb3xX9exX3xXb3xXdxX3adxX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xXd9xX3xXdeaxX23xXexX10xX11axX23xX10xXexX3xX135xX2xXcddxX81fxX16cxX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX3cxX32exX6xX3xX44xX31xX23xX3xXexX3axX23xX1xX3xXexX1xXdxX2ccxXexX3xX5xX40axXbxXd9xX3xX145xXdxXb8xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX3cxX2aaxX27xX3xX42xXe0xXdxX3xX3cxX66xX23xX3xXb3xX32exX3xX4xX1xX27xX15xX2a6xX23xX3xXexX11axX62xX4xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX11axX3c8xX4xX3xXexX1xX27xXbcxX4xX3xX3cxX142xX3xX44xX41xX3exX3xXb3xXb8xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xXd9xX3xX145xX1xX62xX4xX1xX3xX1xX31xX23xX22xX3xX4xX9axX6xX3xX42xX169xX23xX1xX2dxX3xXexX1xX6xX42xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX696xX3xXexX11axX940xX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xXd9xX3xXexX2c8xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xX3xX22xXdxX62xX42xX3xX7xX62xXexXd9xX3xX44xX41xX3exX3xXb3xXb8xXd9xX3xX145xXdxX142xX42xX3xXexX11axX6xXd9xX3xX3cxX62xX23xX1xX3xX22xXdxX62xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX88xX72xX73xXdxX3xX7xX3c8xX3xX3cxXdxX2c2xX27xX3xXbxX1xXe0xXdxXd9xX3xX1xX72xX73xX23xX22xX3xX88xXef0xX23xX3xX4xX9axX6xX3xX17dxXbcxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxXd9xX3xXcddxX5fxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxX2dxX3xXexX11axXdxX142xX23xX3xX145xX1xX6xXdxX3xX4xX62xX4xX3xX44xXdxXb8xX23xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX145xXf87xX3xXexX1xX27xX40axXexX3xX44xX41xX3exX3xXb3xXb8xX3xXexX11axe472xX3xX10xX42xX3xXexX11axX2a6xX23xX3xX42xX52xXdxX3xXexX11axX72xX2b4xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX1xX10xX3exX3xX1xX72xX73xX23xX22xX3xX88xXef0xX23xX3xX4xX9axX6xX3xX17dxXbcxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxX16dxX16dxX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xX88xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX88xX11axX10xX5xX6xXexX10xX88xXaxX2fxX0xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2a6xX23xX3xX68xX27xX6xX23xX24xX0xX76xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX42xX44xX1exX6xX23xX88xX1exX7xX6xXbxX3exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1aexX123xX124xX3xX4xX27xXbcxX4xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX7f4xX3xX3cxX2aaxX27xX3xX23xX120xX42xX3xX3cxX2ccxX23xX3xX23xX6xX15xXaxX3xX1xX11axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX44xXdxX1exX7xX3exX76xXb3xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX1xX27xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX27xX1exX1aexX123xX124xX1exX4xX27xX3exX4xX1exXexX6xX23xX1exX4xX3exX23xX22xX1exX42xX6xX23xX22xX1exXexX27xX1exX88xX6xX27xX1exX23xX6xX42xX1exX88xX10xX23xX1exX23xX6xX15xX76xX2xX1f8xX124xX1aexX1e2xX1b0xX16dxX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX76xX42xX10xX88xXdxX6xX76xX2xX123xX124xX76xX23xX10xX1a7xX7xX76xX2xX1e1xX2xX1e2xX76xX2xX124xX126xX88xX2xX123xX2xX2xX1aexX2xX1f8xXexX1f8xX1e1xX1bdxX5xX1e1xX1exX124xX1b0xX1b0xX1aexX1exX2xX2xX1exX4xX1xX3exXexX1exX6xX88xX68xX5xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX5fxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX88xXdxXb3xX2fxX0xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1aexX123xX124xX3xX4xX27xXbcxX4xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX7f4xX3xX3cxX2aaxX27xX3xX23xX120xX42xX3xX3cxX2ccxX23xX3xX23xX6xX15xXaxX3xX1xX11axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX44xXdxX1exX7xX3exX76xXb3xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX1xX27xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX27xX1exX1aexX123xX124xX1exX4xX27xX3exX4xX1exXexX6xX23xX1exX4xX3exX23xX22xX1exX42xX6xX23xX22xX1exXexX27xX1exX88xX6xX27xX1exX23xX6xX42xX1exX88xX10xX23xX1exX23xX6xX15xX76xX2xX1f8xX124xX1aexX1e2xX1b0xX16dxX1xXexX42xXaxX2fxXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1aexX123xX124xX3xX4xX27xXbcxX4xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXexX7f4xX3xX3cxX2aaxX27xX3xX23xX120xX42xX3xX3cxX2ccxX23xX3xX23xX6xX15xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX88xXaxX2fxXcxX1xX10xX3exX3xX7xXe0xX3xX5xXdxXb8xX27xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xX145xX2a6xX3xX4xX9axX6xX3xX9dxX9exX4xX3xXa1xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xXd9xX3xX68xX27xX6b8xX3xX2xX3xX23xX120xX42xX3xX123xX124xX2xX1e1xXd9xX3xX4xX130xX3xX1aexX123xX124xX3xX4xX27xXbcxX4xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX23xX1xX8daxX42xX3xXb3xX31xX3exX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX5fxX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xXd9xX3xX22xXdxX41xX42xX3xXexX73xXdxX3xX1bdxX1e1xXd9xX126xX123x11fb7xX3xX7xX3exX3xXb3xX73xXdxX3xX4xX3cdxX23xX22xX3xX145xX12b1xX3xX23xX120xX42xX3xX123xX124xX2xX126xX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX88xXdxXb3xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX433xX2aaxX27xX3xX123xX124xX2xX1e1xXd9xX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1xX66xX23xX3xX1e2xX124xX124xX3xXb3xX9exX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xXaxX3xX1xX11axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX44xXdxX1exX7xX3exX76xX88xX6xX27xX1exX123xX124xX2xX1e1xX1exXb3xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX1xX27xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX27xX1exX1xX3exX23xX1exX1e2xX124xX124xX1exXb3xX27xX1exXexX6xX23xX1exX4xX3exX23xX22xX1exX42xX6xX23xX22xX76xX2xX1aexX1f8xX1e1xX1e1xX1aexX16dxX1xXexX42xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX76xX42xX10xX88xXdxX6xX76xX2xX123xX124xX76xX23xX10xX1a7xX7xX76xX2xX1e1xX124xX1bdxX76xX2xX1e2xX1bdxX88xX1b0xX123xX2xX1bdxX1f8xX124xX1aexXexX2xX1e2xX1e2xX1aexX1bdxX5xX124xX16dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3xX3cxX41xX42xX3xX44xX41xX3exX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX5fxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX66xX3xX68xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX31xX3xX23xX72xX73xX4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX88xXdxXb3xX2fxX0xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX433xX2aaxX27xX3xX123xX124xX2xX1e1xXd9xX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1xX66xX23xX3xX1e2xX124xX124xX3xXb3xX9exX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xXaxX3xX1xX11axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX44xXdxX1exX7xX3exX76xX88xX6xX27xX1exX123xX124xX2xX1e1xX1exXb3xXdxX10xXexX1exX23xX6xX42xX1exX1xX27xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX27xX1exX1xX3exX23xX1exX1e2xX124xX124xX1exXb3xX27xX1exXexX6xX23xX1exX4xX3exX23xX22xX1exX42xX6xX23xX22xX76xX2xX1aexX1f8xX1e1xX1e1xX1aexX16dxX1xXexX42xXaxX2fxX433xX2aaxX27xX3xX123xX124xX2xX1e1xXd9xX3xXd1xXdxXb8xXexX3xXd6xX6xX42xX3xX1xXecxX23xX22xX3xX4xX1xX32exX27xX3xX1xX66xX23xX3xX1e2xX124xX124xX3xXb3xX9exX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX11axX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX88xXaxX2fxXcxX1xX10xX3exX3xX9dxX9exX4xX3xXa1xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1exX3xX17dxXbcxX3xXcxXcxXce2xXcxXcxXd9xX3xXexX11axX3exX23xX22xX3xXexX1xX62xX23xX22xX3xX2xX76xX123xX124xX2xX1e1xXd9xX3xXcxX11axX27xX23xX22xX3xXexX13cxX42xX3xc019xXdxX62xX42xX3xX7xX62xXexX3xXa1xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX145xX1xX52xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xX68xX27xXe0xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3cxX51exX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX40axX23xX3xX1e2xX2xX1e2xX3xX4xX27xXbcxX4xX3xXexX339xX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX42xX3dxX23xX22xX3xXb3xX31xX3exX3xX4xX62xX4xX3xX1xXb8xX3xXexX1xXe0xX23xX22xX3xXexX1xX52xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX9axX6xX3xXd1xXd6xX16dxX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX88xXdxXb3xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX76xX27xX5xX2fxX0xX88xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11axXaxX2fxX0xX76xX88xXdxXb3xX2fxX0xX76xX88xXdxXb3xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xXexX1xX3exX11axXaxX2fxX30xX16dx8cf1xX0xX76xXbxX2f
H.X