Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Huy Hùng.
c5b0x1595ax165bcxf5adx14b92x177d1x157dcx15152xffd8xX7x19efexf0cbx18053x1a549x1a6eax12dffxX5x1549exXax15cfaxc655xXdx1702ex12201xX3xX16xX1xXdxddb9x161ccxX3xX4xX1xf9d3xX4xX3x16f12x17945xX3xXcxd6d2x11918x17b2axX16x16955xX3xdfafxX6xX16xX3x16b61xX1xe25bxXbxX3xX4xX1x12936xX3x1300cx16f24xe823x130d0xX3xXex18cfexX16xX1xX3xX3ax1266cxX3xXcx17d50xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3x128d5xe1e8xX3x179ffx143a0xX2x10cefxX3xe7fbxX3xX55xX56xX55xX2xX0x10b48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xe941xXaxX12x1a361xX53xX3xX1x12cdexXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX58x15eeaxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX52xX1x11d26xX6xX3x18357x19693x16f2axX9exX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX3xd834x12495xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXb7x1a842xXdxX3xX23x10142xXdxX3xXb7x194b8xX16xX2bxX3xX4xX1x18a76xX3xX3cxX2bxdccdx1622exX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3ax14274xX16xX2bx1260dxX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1cxX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX2bxX9xXaxX56xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX16xX2bxX9xXaxe0d1xXaxX12xX0xXexX2dx14bc0xX73xX100xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1532bxX14bxX73xX100xXaxX12xf6f8xX33xX16xX2bxX3xdb5cxX61x169ffxX83xX3xX73xX28xXf1xXdxX3xX7xf503xX3xX4xX1x18252xX3xXexX7axX6xX3xX4xX17cxX6xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3x17967xX1xX17cxX3xXex17618xX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3x13c0axd441xX3xX3bx13f92xX16xX1xX3xX168x135e3xX16xX83xX3xX4xX33xX4xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1x12151xX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xXcxX1xX19cxX3xX3cx12727xX3xf818xX83xX3xXcxX27xX28xX1b3xX16xX2bxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX3axXffxX100xd397xX16xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX3xXexe75fxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX58xX3xX23xX1f4xX3xX4x13e82xX16xX2bxX3xXexX33xX4xX3xX4xX33xX16xX3xX2dx101e0xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX197xX109xX16xX2bxX3xX73xX178xX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX3xX4xX99xX3xX31xX1xX99xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX1xX28x154b0xX16xX2bxX3xXexX27xX178xX4xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX3axX14bxX45xX16xX2bxX3xXcxX27xXffxX16xX2bxX3xX3dx188f4xX16xX2bxX83xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xfb30xX162xX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXcxX27x11370xX16xX3xXcxXdxX38xX16xX3xX3axX28xX16xX2bxX83xX3xX4xX33xX4xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3x151cexX100xX3xX23xXdxX1abxX16xX3xX162xX6xX16xX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xX23xX24xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX27xX12xX0xX61xXexX2dxX14bxX73xX100xX12xX0xX61xXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX197xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXax16f23xXdxX73xXexX1xX1d1xX3xX2xX2x11b0cxX56xXbx187acx14b01xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d1xX3xc70axX58xX56xXbxX33axX33bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX10cxX2dxX6xX14bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX23xX16xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xc9ecxX2xX61xX2xX55xX345xX73xX56xX56xX16fxX145xX145xX145xX337xXexX36axX16dxX16fxX56xX5xX345xX5axX58xX16dxX73xX56xX56xX16fxX55xX55xX337xX55xXexX345xX55xX36axX58xX145xX5xX56xX10cx19b44xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX32exXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX2xX337xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX345xX58xX56xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xXcx13418xXdxX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX83xX3xXb7xX41exXdxX3xX2dxXdx1221axXffxX3xXb7xXb8xX3xXb7xX28x17432xX4xX3xX16xX2bxX1xX10xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1aaxX1abxX3xX3bxX1aexX16xX1xX3xX168xX1b3xX16xX3xXexX1xX22exX16xX2bxX3x1a0eaxXffxX6xX3xXexX272xX3xXexX27xX1aexX16xX1xX3xX7xXedxX3xX36axX58xX345xX61xXcxXcxX27xX5axX3axX3bxX3cxX3dxX3xX23xX1f4xX3xX23xXdxX1bxX4xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX197xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX32exXdxX73xXexX1xX1d1xX3xX2xX2xX337xX56xXbxX33axX33bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d1xX3xX345xX58xX56xXbxX33axX33bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX10cxX2dxX6xX14bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX23xX16xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX36axX2xX61xX2xX55xX345xX73xX56xX56xX16fxX145xX337xX337xX337xXexX58xX337xX345xX5xX345xX5axX2xX55xX16dxX73xX56xX56xX345xX145xX36axX56xX2xXexX55xX145xX337xX2xX36axX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX32exXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX2xX337xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX345xX58xX56xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX14bxX16xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33axXexX5axX6xX5xXdxX2bxX16xX1d1xX3xX393xXffxX7xXexXdx11cdfxX100xX33bxXaxX12xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1aaxX1abxX3xX3bxX1aexX16xX1xX3xX168xX1b3xX16xX3xXexX1xX22exX16xX2bxX3xX475xXffxX6xX3xXexX272xX3xXexX27xX1aexX16xX1xX3xX7xXedxX3xX36axX58xX345xX61xXcxXcxX27xX5axX3axX3bxX3cxX3dxX3xX23xX1f4xX3xX23xXdxX1bxX4xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xXcxX1xX10xX14bxX3xXb7xX99xX83xX3xXexX1xX178xX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xd310xXffxX100xX38xXexX3xXb7xX19cxX16xX1xX3xX7xXedxX3xX2xX337xX145xX16dxX5axX6ffxX3bxX61xXcxX29exX3xX16xX2bxX45xX100xX3xX56xX58xX61xX16fxX61xX55xX56xX55xX56xX3xX4xX17cxX6xX3xX162xX6xX16xX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xX23xX24xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX83xX3xXex10bb8xX3xX16xX2bxX45xX100xX3xX2xX56xX61xX16fxX61xX55xX56xX55xX56xX83xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX3xX5axX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xc9a4xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1x10654xX3xXb7xX38xX16xX3xX16xX1xe588xX16xX3xX4xX22exX16xX2bxX3xXexX33xX4xX3xXexX41exXdxX3xX197xX1b3xX3xX475xXffxX6xX16xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX3axXf5xX16xX2bxX3xX1aaxX48xX16xX1xX33bxX3xXexX1xX6xX1cxX3xX2bxXdxX6xX3xX162xX6xX16xX3xX197xX1x169c8xXbxX3xX1xX45xX16xX1xX83xX3xX162xX6xX16xX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xX23xX24xX83xX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX31xX1xX99xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX1xX19cxX3xX17cxX100xX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX55xX56xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX145xX33bxX3xX2bxXdxXf1xXdxX3xXexX1xXdxX1bxXffxX3xX20xX16xX2bxX3xX4x13331xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX3axXf5xX16xX2bxX3xX1aaxX48xX16xX1xX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX197xf19cxX16xX3xX4xX20xX3xX1aaxXffxX796xXexX3xXcxX215xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX1xXfbxX16xX1xX3xX475xXffxX100xX1f4xX16xX3xXb7xX19cxX6xX3xXbxX1xX28xX1b3xX16xX2bxX3xX23xX45xX3xX1aaxXffxX796xXexX3xX7xX831xX6xX3xXb7xX215xXdxX83xX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX1cxX23bxXexX3xX7xXedxX3xXb7xXdxX1f4xXffxX3xX4xX17cxX6xX3xX1aaxXffxX796xXexX3xXcxX215xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX197xX1xXfbxX16xX1xX3xXbxX1xX17cxX83xX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xXexX27xX178xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXexX27xX1aexX16xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX83xX3xX76xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX58xX3xX33axX10xX1cxX3xX33axda9fxXexX83xX3xXexX1xX178xX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX17cxX3xXexX24xX4xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXb7xXedxXdxX3xX23xXf1xXdxX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX197xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX32exXdxX73xXexX1xX1d1xX3xX2xX2xX337xX56xXbxX33axX33bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d1xX3xX345xX58xX56xXbxX33axX33bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX10cxX2dxX6xX14bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX23xX16xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX36axX2xX61xX2xX55xX345xX73xX56xX56xX16fxX145xX337xX145xX2xXexX58xX36axX16dxX5xX16dxX5axX2xX55xX16dxX73xX56xX56xX345xX145xX36axX337xX56xXexX345xX56xX16dxX56xX337xX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX32exXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX2xX337xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX345xX58xX56xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX14bxX16xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33axXexX5axX6xX5xXdxX2bxX16xX1d1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xX33bxXaxX12xX3bxX41exXdxX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xX475xXffxX100xX38xXexX3xX16xX2bxX1xX19cxX3xX475xXffxX100xX38xXexX3xX23xX1f4xX3xX23xXdxX1bxX4xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXb7xXedxXdxX3xX23xXf1xXdxX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xXcxX41exXdxX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX83xX3xX2xX56xX56x18566xX3xXb7xX41exXdxX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xXb7xXb8xX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xX475xXffxX100xX38xXexX3xX16xX2bxX1xX19cxX3xX475xXffxX100xX38xXexX3xX23xX1f4xX3xX23xXdxX1bxX4xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXb7xXedxXdxX3xX23xXf1xXdxX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX31xX1xX33xXexX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xXexX41exXdxX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX83xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1aaxX1abxX3xX3bxX1aexX16xX1xX3xX168xX1b3xX16xX3xX4xX1xfaa1xX4xX3xX1cxX743xX16xX2bxX3xX16xX2bxXffxX100xX1abxX16xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX83xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xXexX1xX272xXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX16xX1xX796xX16xX83xX3xX4x14c4fxX1cxX3xX1b3xX16xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX3xX23xX1aexX3xXb7xXb8xX3xX4xX99xX3xX16xX1xXdxX1f4xXffxX3xXb7xX99xX16xX2bxX3xX2bxX99xXbxX3xX7x18869xXffxX3xX7x12a4dxX4xX83xX3xXexX1xX42fxX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX27x18a54xX3xX2dxXcacxX16xX3xX5xX48xX16xX1xX3xX16xX2bxX28xX272xXdxX3xX5xXb8xX16xX1xX3xXb7xX41exX14bxX3xX162xX6xX16xX3xXexX27xX14bxX16xX2bxX3xX475xXffxX33xX3xXexX27xX1aexX16xX1xX3xXexX1xX178xX4xX3xX1xXdxX1bxX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX23xX24xX3xXexX1xX272xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xX475xXffxX6xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xXexX1xXffxX1cxX2dxX3xXdxX197xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX32exXdxX73xXexX1xX1d1xX3xX2xX2xX337xX56xXbxX33axX33bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d1xX3xX345xX58xX56xXbxX33axX33bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d1xX61xX61xXdxX10cxX2dxX6xX14bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10cxX23xX16xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX36axX2xX61xX2xX55xX16dxX73xX56xX56xX345xX145xX16fxX337xX16dxXexX145xX36axX337xX36axX58xX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxfbadxX27xX9xX2xX2xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX32exXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX2xX337xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX345xX58xX56xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX14bxX16xXaxX12xX197xX33xX4xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xXexX27xX178xX4xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX83xX3xXcxX1xX28xX272xX16xX2bxX3xXexX27xX178xX4xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xXex144adxX16xX2bxX3xX1xX14bxX6xX3xX4xX1xXc63xX4xX3xX1cxX743xX16xX2bxX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xXcxX27xX1abxX16xX3xX4xX28xX1b3xX16xX2bxX3xX23xX19cxX3xX1cxXf1xXdxX3xX23xXf1xXdxX3xX16xX1xXdxX1f4xXffxX3xXexX1xXffxX796xX16xX3xX5xX437xXdxX3xX16xX1xX28xX16xX2bxX3xX4xX290xX16xX2bxX3xX52xX1xX22exX16xX2bxX3xXfbxXexX3xX52xX1xX99xX3xX52xX1xX88exX16xX83xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1aaxX1abxX3xX3bxX1aexX16xX1xX3xX168xX1b3xX16xX3xXexXdxX16xX3xXexX28xX29xX16xX2bxX3xX27x180acxX16xX2bxX3xX2dxXf60xX16xX2bxX3xX16xX88exX16xX2bxX3xX5xX178xX4xX83xX3xXexXffxX215xXdxX3xXexX27xcb9exX3xX4xX17cxX6xX3xX1cxX1aexX16xX1xX83xX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xX4xX1xXfbxX3xX3cxX2bxXffxX100xX15xX16xX3xX3axXffxX100xX3xX3axX109xX16xX2bxX3xX7x134e7xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX24xX4xX3xX16x168e9xX3xX5xX178xX4xX3xX1xX7axX4xX3xX1x10832xXdxX3xXb7xX42fxX3xX1xX14bxX45xX16xX3xXexX1xX45xX16xX1xX3xX33axXffxX7d4xXexX3xX7xXce8xX4xX3xX4xX33xX4xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX23xX24xX83xX3xX2bxX99xXbxX3xXbxX1xX2aaxX16xX3xX4xX109xX16xX2bxX3xXb7xX19cxX6xX3xXbxX1xX28xX1b3xX16xX2bxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX27xXdxX42fxX16xX3xXexX14bxX45xX16xX3xX73xXdxX1bxX16xX3xXexX27xX1abxX16xX3xX4xX33xX4xX3xX5xX48xX16xX1xX3xX23xX178xX4xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1cxX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX2bxX9xXaxX56xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX16xX2bxX9xXaxX145xXaxX12xX0xXexX2dxX14bxX73xX100xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX197xX290xX16xX2bxX3xXexX41exXdxX3xX76xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX58xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX83xX3xX162xXfbxX3xXexX1xX28xX3xXcxX40xX16xX1xX3xX17cxX100xX3xX5axX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX1aaxX1abxX3xX3bxX1aexX16xX1xX3xX168xX1b3xX16xX3xX4xX1xX40xX3xXb7xX41exX14bxX3xX1cxX23bxXexX3xX7xXedxX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX23xX24xX10cxX3xXcxX1xX10xX14bxX3xXb7xX99xX83xX3xXexX27xX28xXf1xX4xX3xX1cxXce8xXexX83xX3xXb7xX1f4xX3xX16xX2bxX1xX19cxX3xXb7xX41exXdxX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX83xX3xX5xXb8xX16xX1xX3xXb7xX41exX14bxX3xX4xX33xX4xX3xXb7xX19cxX6xX3xXbxX1xX28xX1b3xX16xX2bxX3xXexX796xXbxX3xXexX27xXffxX16xX2bxX3xX4xX6xX14bxX83xX3xX73xXf5xX16xX3xX7xX20xX4xX3xXb7xXcacxX1cxX3xX2dxXcacxX14bxX3xX52xX53xX3xXexX1xXdxX3xXexXedxXexX3xX16xX2bxX1xXdxX1bxXbxX3xXcxX3axX31xXcxX3xX73xXdxX15xX16xX3xX27xX6xX3xX6xX16xX3xXexX14bxX45xX16xX83xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX27xX796xXexX3xXexX178xX83xX3xX16xX2bxX1xXdxX1abxX1cxX3xXexXc63xX4xX3xX23xX45xX3xXb7xXcacxX1cxX3xX2dxXcacxX14bxX3xX4xX33xX4xX3xX100xX1abxXffxX3xX4xX2aaxXffxX3xX23xX1f4xX3xXbxX1x19ef5xX16xX2bxX3xX4xX1xXedxX16xX2bxX3xX73xX19cxX4xX1xX3xX197xX14bxX23xXdxX73xX5axX2xX16dxX3xXexXedxXexX3xX16xX1xX7d4xXexX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX168xX14bxX16xX2bxX3xX7xX14bxX16xX2bxX3xX23xXf1xXdxX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX23xX24xX3xXexX796xXbxX3xXexX27xXffxX16xX2bxX3xXbxX1xX11baxX16xX2bxX83xX3xX4xX1xXedxX16xX2bxX3xX73xX19cxX4xX1xX3xX197xX14bxX23xXdxX73xX5axX2xX16dxX83xX3xX4xX33xX4xX3xXb7xX19cxX6xX3xXbxX1xX28xX1b3xX16xX2bxX83xX3xXb7xX1b3xX16xX3xX23xX19cxX3xX4xX2aaxX16xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX24xX4xX3xXexX1xXc63xX4xX3xXb7x164c7xX100xX3xX52xXdxX16xX1xX3xXexX38xX3xX5axX3xX33axXb8xX3xX1xX23bxXdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX27xXdxX42fxX16xX83xX3xXb7xXea1xX4xX3xX2dxXdxX1bxXexX3xX475xXffxX6xX16xX3xXexXce4xX1cxX3xXb7xX2aaxXffxX3xXexX28xX3xX4xX22exX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX14bxX73xX100xXaxX12xX3bxXedxXdxX3xX23xXf1xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXb7xX1b3xX16xX3xX23xX19cxX83xX3xXb7xX19cxX6xX3xXbxX1xX28xX1b3xX16xX2bxX3xXb7xXb8xX3xX1xX14bxX45xX16xX3xXexX1xX45xX16xX1xX3xXb7xX41exXdxX3xX1xX23bxXdxX3xX3bxXcacxX16xX2bxX3xX4xX7d4xXbxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX83xX3xX4xX2aaxX16xX3xX2bxX7d4xXbxX3xX27xXc63xXexX3xX52xXdxX1bxX16xX3xXexX14bxX45xX16xX3xX2dxX23bxX3xX1cxX33xX100xX3xXexX215xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX1xX14bxX41exXexX3xXb7xX23bxX16xX2bxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX5axX3xX29exX162xX3cxX3dxX33bxX3xXb7xXf5xX16xX2bxX3xXexX1xX272xXdxX3xX2dxX6xX16xX3xX1xX45xX16xX1xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX28xX1b3xX16xX2bxX3xXexX27xX1aexX16xX1xX3xX1xX45xX16xX1xX3xXb7xX23bxX16xX2bxX3xX7xXf1xX1cxX3xXb7xX28xX6xX3xX16xX2bxX1xX19cxX3xX475xXffxX100xX38xXexX3xX23xX45xX14bxX3xX4xXffxX23bxX4xX3xX7xXedxX16xX2bxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX27xX12xX0xX61xXexX2dxX14bxX73xX100xX12xX0xX61xXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xX73xXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX27xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xXffxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5axXexX1xXffxX1cxX2dxX5axX6xX16xX73xX5axX7xX6xXbxX14bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX2bxXffxX100xX1abxX16xX3xX197xX1xX33xX16xX1xX3xX9dxX88exX16xX3xXbxX1xX11baxX16xX2bxX3xX168xX29xX3xX76xX3axX197xX3cxX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX76xX53xX3xe097xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axX475xXffxX100xX10xX16xX61xX16xX2bxXffxX100xX10xX16xX5axX4xX1xX6xX16xX1xX5axX23xX6xX16xX5axXbxX1xX14bxX16xX2bxX5axX7xX14bxX5axX52xX1xX4xX16xX5axX2bxXdxXffxX5axX4xX1xXffxX4xX5axXbxX1xX14bxX5axX4xX1xXffxX5axXexXdxX4xX1xX5axXffxX2dxX16xX73xX5axXexX1xXdxX5axX33axX6xX5axX52xX100xX5axX6xX16xX1xX61xX2xX16dxX58xX2xX16fxX58xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX1cxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX55xX56xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX36axX56xX61xX2xX337xX58xX73xX36axX2xX345xX36axX337xX36axX2xXexX36axX145xX16fxX55xX16dxX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX23xX12xX0xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX2bxXffxX100xX1abxX16xX3xX197xX1xX33xX16xX1xX3xX9dxX88exX16xX3xXbxX1xX11baxX16xX2bxX3xX168xX29xX3xX76xX3axX197xX3cxX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX76xX53xX3xX1421xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axX475xXffxX100xX10xX16xX61xX16xX2bxXffxX100xX10xX16xX5axX4xX1xX6xX16xX1xX5axX23xX6xX16xX5axXbxX1xX14bxX16xX2bxX5axX7xX14bxX5axX52xX1xX4xX16xX5axX2bxXdxXffxX5axX4xX1xXffxX4xX5axXbxX1xX14bxX5axX4xX1xXffxX5axXexXdxX4xX1xX5axXffxX2dxX16xX73xX5axXexX1xXdxX5axX33axX6xX5axX52xX100xX5axX6xX16xX1xX61xX2xX16dxX58xX2xX16fxX58xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX3cxX2bxXffxX100xX1abxX16xX3xX197xX1xX33xX16xX1xX3xX9dxX88exX16xX3xXbxX1xX11baxX16xX2bxX3xX168xX29xX3xX76xX3axX197xX3cxX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX76xX53xX3xX1421xX16xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX41exXdxX3xX52xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX58xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX3xX76xX53xX3xX1421xX16xX1xX3xX784xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX78exX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX3xXb7xXb8xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX1xX19cxX3xX33axXb8xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX23xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX3xXcxX1xX41exX4xX1xX3xX3axX45xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX17cxX3xX4xX1xXedxXexXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axXexX27xXdxX61xX1xX73xX16xX73xX5axX1xXffxX100xX10xX16xX5axXexX1xX6xX4xX1xX5axX1xX6xX5axX2dxX6xXffxX5axX2dxX14bxX5axX7xXffxX16xX2bxX5axX4xX6xX4xX5axX4xX1xXffxX4xX5axX73xX6xX16xX1xX5axX4xX1xXffxX5axX4xX1xX14bxXexX61xX2xX16dxX145xX58xX58xX2xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX1cxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX55xX56xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX55xX16dxX61xX2xX36axX2xX73xX2xX2xX345xX337xX337xX55xX55xXexX145xX337xX56xX16fxX145xX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX23xX12xX0xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX3xXcxX1xX41exX4xX1xX3xX3axX45xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX17cxX3xX4xX1xXedxXexXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axXexX27xXdxX61xX1xX73xX16xX73xX5axX1xXffxX100xX10xX16xX5axXexX1xX6xX4xX1xX5axX1xX6xX5axX2dxX6xXffxX5axX2dxX14bxX5axX7xXffxX16xX2bxX5axX4xX6xX4xX5axX4xX1xXffxX4xX5axX73xX6xX16xX1xX5axX4xX1xXffxX5axX4xX1xX14bxXexX61xX2xX16dxX145xX58xX58xX2xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX3xXcxX1xX41exX4xX1xX3xX3axX45xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX17cxX3xX4xX1xXedxXexX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX41exXdxX3xX76xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX2xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX3xXcxX1xX41exX4xX1xX3xX3axX45xX3xX784xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX78exX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9exX9cxX3xXb7xXb8xX3xXexXdxX38xX16xX3xX1xX45xX16xX1xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX83xX3xX31xX1xX99xX3xX197xX1xX17cxX3xXexX19cxX4xX1xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xX1xXffxX100xX1bxX16xX83xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX23xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX162xX45xX3xX3bxX45xX14bxX3xXcxX1xX19cxX3xX1421xX16xX1xX3xX3cxX2bxX6xX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX9dxX88exX16xX3xX1xX99xX6xX3xX5axX3xX9cxXb8xX3xX1xX23bxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axXexX27xXdxX61xX2dxX6xX5axX73xX6xX14bxX5axXexX1xXdxX5axX6xX16xX1xX5axX16xX2bxX6xX5axX2bxXdxXffxX5axX4xX1xXffxX4xX5axXbxX1xX14bxX5axXexX27xXffxX14bxX16xX2bxX5axX2dxX6xX16xX5axX23xX6xX16xX5axX1xX14bxX6xX5axX33axX6xX5axX1xX14bxXdxX5axX1xX73xX16xX73xX5axXexXdxX16xX1xX5axX1xX6xX5axXexXdxX16xX1xX61xX2xX16dxX337xX16dxX345xX58xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX61xX1cxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX55xX56xX61xX16xX10xX32exX7xX61xX55xX56xX55xX345xX61xX2xX56xX58xX73xX36axX2xX2xX2xX16dxX145xX145xXexX16fxX145xX145xX2xX58xX5xX56xX10cxX393xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX31xX1xX33xXbxX3xX4xX1xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX3xX52xX53xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX5axX3xX55xX56xX55xX2xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX23xX12xX0xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX162xX45xX3xX3bxX45xX14bxX3xXcxX1xX19cxX3xX1421xX16xX1xX3xX3cxX2bxX6xX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX9dxX88exX16xX3xX1xX99xX6xX3xX5axX3xX9cxXb8xX3xX1xX23bxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX626xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX16xX1xX5axXexX27xXdxX61xX2dxX6xX5axX73xX6xX14bxX5axXexX1xXdxX5axX6xX16xX1xX5axX16xX2bxX6xX5axX2bxXdxXffxX5axX4xX1xXffxX4xX5axXbxX1xX14bxX5axXexX27xXffxX14bxX16xX2bxX5axX2dxX6xX16xX5axX23xX6xX16xX5axX1xX14bxX6xX5axX33axX6xX5axX1xX14bxXdxX5axX1xX73xX16xX73xX5axXexXdxX16xX1xX5axX1xX6xX5axXexXdxX16xX1xX61xX2xX16dxX337xX16dxX345xX58xX10cxX1xXexX1cxXaxX12xX162xX45xX3xX3bxX45xX14bxX3xXcxX1xX19cxX3xX1421xX16xX1xX3xX3cxX2bxX6xX3xX2bxXdxX1dfxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX31xX1xX99xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX9dxX88exX16xX3xX1xX99xX6xX3xX5axX3xX9cxXb8xX3xX1xX23bxXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX27xX14bxX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX197xXffxXedxXdxX3xX2dxXffxX215xXdxX3xX5xX45xX1cxX3xX23xXdxX1bxX4xX3xXb7xX2aaxXffxX3xXexXdxX1abxX16xX3xX16xX2bxX45xX100xX3xX52xX1xX6xXdxX3xX1cxX41exX4xX3xX76xX53xX3xX1xX7axXbxX3xXexX1xX20xX3xX2xX145xX83xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX3xX3axX45xX3xXcxX48xX16xX1xX3xX52xX1xX99xX6xX3xX9cxX9dxX9exX9exX83xX3xXb7xX41exXdxX3xX2dxXdxX42fxXffxX3xXb7xXb8xX3xXexXdxX38xX16xX3xX1xX45xX16xX1xX3xX1cxXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX1cxX83xX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX2c5xX100xX3xX23xXdxX1abxX16xX3xX29exX162xX3cxX3dxX3xXexX40xX16xX1xX33bxX3xX2dxX2aaxXffxX3xX2dxX215xX3xX7xXffxX16xX2bxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX73xX6xX16xX1xX3xX31xX1xX99xX3xXcxX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX2dxX6xX16xX3xX9dxX88exX16xX3xX1xX99xX6xX3xX5axX3xX9cxXb8xX3xX1xX23bxXdxX10cxX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX23xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xXffxX5xX12xX0xX73xXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX23xX12xX0xX61xX73xXdxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1421xXffxXexX1xX14bxX27xXaxX12xXcxX1xXffxX3xX3axX45xX0xX61xXbxX12
Thu Hà